Νόμπελ λογοτεχνίας στὸν Γάλλο Μοντιανὸ

Ὁ Γάλλος λογοτέχνης Πατρὶκ Μοντιανὸ τιμήθηκε φέτος μὲ τὸ Νόμπελ λογοτεχνίας ἀπ’ τὴν Σουηδικὴ Ἐπιτροπή∙ ὁ Πατρὶκ Μοντιανό, 69 ἐτῶν, ἔχει γράψει πολλὰ μυθιστορήματα, μὲ μεγάλη κυκλοφορία στὴν χώρα του, ἐνῶ ἔχουν μεταφρασθεῖ ἀρκετὰ σὲ πολλὲς ξένες γλῶσσες. Ὁ συγγραφέας ἔχει καὶ κάποιες ἑλληνικὲς ρίζες, διότι ὁ πατέρας του κατάγεται ἀπ’ τὴν ἐβραϊκὴ κοινότητα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπὸ ὅπου μετανάστευσε πρὶν τὸν πόλεμο∙ ἡ Γαλλία τιμάει τὸν λογοτέχνη της, ἄλλωστε εἶναι τὸ ἑνδέκατο Νόμπελ λογοτεχνίας γιὰ τὴν χώρα, τοὺς μεγαλύτερους ἀριθμοὺς παγκοσμίως. Ὁ Μοντιανὸ εἶναι γλαφυρὸς στὸ ὕφος του καὶ ζεστὸς στὴν πλοκή∙ ἡ μνήμη ἀναδύεται μέσα ἀπ’ τὰ ἔργα του, καθὼς παρουσιάζεται ἡ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς κατοχῆς, ἀναφέρει ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία.

Ἐνισχυμένη ἡ κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση ἐνισχύει τὴν θέση της, μὲ ἐπιστροφὴ διαγραμμένων βουλευτῶν, ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιλέγει τὴν πόλωση ὡς ἔσχατη προσπάθεια πολιτικῆς διασώσεώς του∙ ὁ Νικήτας Κακλαμάνης ἐπέστρεψε στὴν Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ ὁ Γιάννης Δραγασάκης ἐξαπέλυσε κατηγορίες γιὰ διασυνδέσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ μεγάλα συμφέροντα, χωρὶς νὰ κατονομάσει κανένα. Ἡ ἀντιπαράθεση στὴν Βουλὴ προβλέπεται ὅτι θὰ ἀποκορυφωθεῖ σήμερα, μὲ τὶς ὁμιλίες τῶν ἀρχηγῶν καὶ τὴν ψηφοφορία τὰ μεσάνυχτα∙ οἱ καταγγελίες τῶν ὑπουργῶν, ὅτι ἡ περιφερειάρχης ζητάει τὴν ματαίωση τῶν ἔργων γιὰ τὰ σκουπίδια, ὡς προμελετημένη ἀπόφαση γιὰ νὰ πλημμυρίσει ἡ πρωτεύουσα μὲ σκουπίδια, «ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κατεβάσει κόσμο» στὶς ἐκδηλώσεις της, δὲν ἔτυχε ἀπαντήσεως. Ἀντιθέτως ὁ ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ὅτι ἡ πρωτοβουλία θὰ ἀκυρωθεῖ ἀπ’ τὰ περιφερειακὰ συμβούλια, διότι δὲν πρόκειται οἱ δῆμοι νὰ δεχθοῦν ἄλλη ἱστορία μὲ σκουπίδια καὶ νὰ ἐξαγριώσουν τοὺς δημότες τους. Ἀρκετὰ εἶναι τὰ ἄλλα προβλήματα.

Ἀναγνώριση ἐξόδου τρόϊκας

Ἡ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν τρόϊκα, ὅπως τὴν προδιαγράφει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, γίνεται ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλους, ὅπως καὶ ἀπ’ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ, μόνο ποὺ ἔθεσε κάποιες προϋποθέσεις, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὶς εὐθύνες τους καὶ τὰ λάθη τους τὴν πενταετία∙ ἡ μικρὴ ἔστω ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας καὶ τὸν Ἰούλιο καὶ ἡ διατήρηση ἀρνητικοῦ πληθωρισμοῦ γιὰ δέκατο ἔνατο μῆνα, δείχνουν τὴν δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας, τὴν ὁποία ἐπιβεβαιώνουν τὸ ἅλμα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ ἡ ἐπιστροφὴ ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων καθυστερημένων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου πρὸς ἰδιῶτες καὶ ὀργανισμοὺς ἀποτελοῦν σημαντικὲς ἐνισχύσεις στὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς∙ ὁπωσδήποτε ἡ μεγαλύτερη ἐνίσχυση θὰ ἔρθει ἐντὸς τοῦ μηνός, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τραπεζικῆς χρηματοδοτήσεως, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν ΕΚΤ. Ἡ ἀνάπτυξη εἶναι δεδομένη καὶ ἡ ἐπιτάχυνσή της, λίαν συντόμως μάλιστα, ἐπίσης.

ΔΝΤ, ἀναγνώριση προόδου

Στὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου τῆς χώρας μας προέβη τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, μὲ ἄκρως κολακευτικὲς μάλιστα παρατηρήσεις, ὅταν ἐπὶ πενταετία μᾶς εἶχε βομβαρδίσει μὲ τὶς σκληρὲς ἐπικρίσεις του∙ τὸ Ταμεῖο χαρακτήρισε τὴν Ἑλλάδα, ὡς πρωταθλήτρια στὴν δημοσιονομικὴ προσαρμογὴ καὶ στὶς περικοπὲς τῶν δαπανῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἀναφέρει μόνο κάποια καθυστέρηση στὶς διοικητικὲς μεταρρυθμίσεις. Ἡ ἔκθεσή του εἶναι κόλαφος γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες καὶ γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, ἐπειδὴ διαπιστώνει ὑποχώρηση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες προβλέψεις του∙ ἔτσι μετρᾶνε πολὺ περισσότερο τὰ ἐγκώμια γιὰ τὴν χώρα μας, ὄχι μόνο γιὰ τὴν δική μας ἱκανοποίηση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἀγορές.

Τουρισμός, ἅλμα καὶ φέτος

Ὁ τουρισμὸς σημειώνει καὶ φέτος ἁλματώδη αὔξηση, τὴν μεγαλύτερη διεθνῶς, σὲ 21,5 ἑκατομμύρια τουρίστες καὶ 11,5 δις εὐρὼ ἔσοδα∙ οἱ διαπιστώσεις τῶν ξένων παρατηρητῶν εἶναι ἀρκετὰ καλές, καθὼς ὑπογραμμίζουν μὲ ἔμφαση τὴν ἐξαιρετικὴ βελτίωση τῆς ποιότητος τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καὶ τὴν φιλοξενία τῶν κατοίκων. Σὲ δύο χρόνια ἡ χώρα μας ἐπέτυχε τὴν ἀλλαγὴ ἀπὸ ἀποδιοπομπαῖο τράγο ὅλων τῶν ἐντύπων σὲ πρώτη σὲ ποιότητα καὶ ταχύτητα ἐξυπηρετήσεως τῶν ξένων∙ εἶναι ἐμφανὴς ἄλλωστε καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ἡ διαφορά, ἀκόμη καὶ στὶς τουριστικὲς συνοικίες τῆς πρωτευούσης∙ ἡ ὁδὸς Ἀθηνᾶς ἔχει ἀλλάξει μὲ ὄμορφες καὶ περιποιημένες βιτρίνες, τακτοποιημένα εἴδη σὲ θῆκες καὶ συρτάτια κι ὄχι τὰ χύδην προβαλλόμενα προηγουμένως.

Φιλίππου ξένων καὶ φίλων

Ἡ ἐνσωμάτωση στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ὅλων τῶν κατακτημένων λαῶν ἦταν τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου∙ ὅλοι σχεδὸν οἱ λαοὶ ἐδέχθησαν τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτικὴ ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τρεῖς ἕως τέσσερες αἰῶνες. «Δημάρατος μὲν οὖν ὁ Κορίνθιος εἷς ὢν τῶν Φιλίππου ξένων καὶ φίλων»∙ ὁ Δημάρατος ὁ Κορίνθιος ποὺ ἦταν ἕνας ἀπ’ τοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους τοῦ Φιλίππου. «Ὅτ’ Ἀλέξανδρον εἶδεν ἐν Σούσοις, περιχαρὴς γενόμενος καὶ δακρύσας»∙ ὅταν εἶδε τὸν Ἀλέξανδρα στὰ Σοῦσα, χάρηκε πάρα πολὺ καὶ δακρύζοντας. «Μεγάλης ἔφη χαρᾶς ἐστερῆσθαι τοὺς ἔμπροσθεν τεθνηκότας Ἕλληνας»∙ ἀπὸ μεγάλη χαρά, εἶπε, ἔχουν στερηθεῖ οἱ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς πεθαμένοι Ἕλληνες. «Ὅτι Ἀλέξανδρον οὐκ εἶδον ἐν τῷ Δαρείῳ θρόνῳ καθεζόμενον»∙ ὅτι δὲν εἶδαν τὸν Ἀλέξανδρο νὰ κάθεται στὸν θρόνο τοῦ Δαρείου. Κανένας λαὸς τῆς αὐτοκρατορίας δὲν ἐπαναστάτησε τοὺς τέσσερες αἰῶνες τῶν ἑλληνικῶν βασιλείων.

Μιλάνο, ἀναγκαία ἀποδοχὴ

Ὡς ἀναγκαία συναίνεση θεωρεῖται ἡ συμφωνία τῶν Εὐρωπαίων στὸ Μιλάνο, μὲ τὴν διάθεση ἑνὸς τρις εὐρώ, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας∙ οἱ διαφορὲς παραμένουν μεγάλες, καθὼς Γαλλία καὶ Ἰταλία, ἀρνοῦνται πεισματικὰ στὴν ἐφαρμογὴ λιτότητος καὶ δημοσιονομικῶν περικοπῶν, παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου. Ἡ διάθεση θὰ ἀρχίσει ἀμέσως, μὲ τὴν ὑποβολὴ προγραμμάτων ἀπ’ τοὺς ἑταίρους, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως στὴν οἰκονομία τους, ἀλλὰ τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα παραπέμπεται στὴν νέα Ἐπιτροπὴ καὶ στὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι μιὰ ἁπλῆ ψυχρὴ χειραψία ἀντάλλαξαν ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ κατὰ τὴν συνεδρίαση, παρὰ τὸ ὅτι κάθονται σὲ διπλανὲς θέσεις. Ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται σὲ λανθάνουσα κατάσταση, ἐνῶ ἀποτελοῦσε πάντοτε τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς∙ οἱ ἀντιδράσεις στὸ Παρίσι καὶ στὸ Βερολίνο εἶναι πολλές, κυρίως ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες, διότι ὑφίστανται τὶς συνέπειες.

Κομπάνι, ἄμυνα τῶν Κούρδων

Οἱ Κοῦρδοι τοῦ Κομπάνι συνεχίζουν τὴν σθεναρή τους ἄμυνα ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές, παρά τὶς προβλέψεις τῶν παρατηρητῶν γιὰ κατάρρευσή τους∙ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἔκαναν καὶ ἀντεπίθεση στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ τοὺς ἀπώθησαν στὰ ὅρια τῆς πόλεως∙ στὴν Τουρκία οἱ διαδηλώσεις ἐντείνονται καὶ ἡ κυβέρνηση κατέβασε τὰ θωρακισμένα στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ ἀπὸ 34 χρόνια καὶ πάλι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεγάλες πόλεις τοῦ Κουρδιστάν. Οἱ συγκρούσεις ὅμως συνεχίζονται καθημερινὰ καὶ οἱ νεκροὶ ἔφθασαν τοὺς 21, ἐνῶ κλιμακώνονται καὶ στὶς γερμανικὲς πόλεις μεταξὺ Κούρδων καὶ Σουνιτῶν διαδηλωτῶν, ὅπως στὸ Ἀμβούργο, τοὺς ὁποίους μετὰ δυσκολίας διαχώρισε ἡ γερμανικὴ Ἀστυνομία∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ κλιμακώνονται, ἀλλὰ μὲ περιορισμένες ἐπιπτώσεις, ἂν καὶ ἔχουν χάσει τὴν ἀρχική τους ἐπιθετικότητα οἱ ἄνδρες τοῦ χαλιφάτου. Στὴν περιοχὴ δημιουργεῖται νέα κατάσταση μὲ τὴν ἄμυνα τῶν Κούρδων, καθὼς πολὺ δύσκολα πλέον θὰ ἀρνηθοῦν τὴν κρατική τους ὀντότητα.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ συνέχισε τὴν βελτίωσή του στὰ 1,2775 δολλάρια καὶ 137,4040 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1227,50 καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 90,92. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ὑποχωρήσεως τῶν γερμανικῶν ἐξαγωγῶν, κατὰ 5,7%, τὸν Αὔγουστο, μὲ μόνο 1,2% τῶν εἰσαγωγῶν, προκάλεσε τὶς πωλήσεις στὶς ἀγορὲς οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀνοίξει ἀνοδικὰ τὸ πρωί∙ οἱ παρατηρητὲς ἀποδίδουν τὴν ὑποχώρηση, παρ’ ὅλο ὅτι τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα παρέμεινε ὑψηλό, 17,5 δις εὐρώ, στὶς διακοπὲς τοῦ Αὐγούστου, ἀλλὰ καὶ στὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι, οἱ ἐξαγωγὲς πρὸς τρίτες χῶρες μειώθηκαν κατὰ 4,7%, ἐνῶ αὐξήθηκαν κατὰ 2% πρὸς τὴν Εὐρωζώνη. Ἡ διαφωνία στὸ Εὐρωσυμβούλιο, μεταξὺ Γερμανίας καὶ Γαλλίας καὶ Ἰταλίας, γιὰ τὴν δημοσιονομικὴ πολιτικὴ μέτρησε ἐπίσης, ἂν καὶ ἀντισταθμίσθηκε ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας. Ἡ Εὐρωζώνη χρειάζεται ἐπειγόντως ἑνιαία φωνή.

Ἔμπολα, θωράκιση Εὐρωπαίων

Στὴν ἀποτελεσματικὴ θωράκιση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀπέναντι στὴν ἐπιδημία ἔμπολα, ἀποβλέπει ἡ Ἐπιτροπὴ μὲ τὰ μέτρα ἐλέγχου καὶ προστασίας στὶς πύλες εἰσόδου της∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ σχέσεις τους μὲ τὴν Ἀφρικὴ εἶναι πολλαπλές, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες Εὐρωπαίων νὰ ζοῦν καὶ νὰ ἐργάζονται στὶς τρεῖς ἀφτικανικὲς χῶρες, Γουϊνέα, Σιέρρα Λεόνε καὶ Λιβερία, ὅπου ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ ἔχει πάρει τὴν μορφὴ πανδημίας. Ὁ Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ διόρισε τρεῖς γραμματεῖς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ἀσθενείας καὶ τὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι, ἡ ἀνεπάρκεια τῶν κονδυλίων καὶ ὁ φόβος τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ, ἀφοῦ διαπιστώθηκε ὅτι καὶ ἀπὸ τὰ χρηστικὰ ἀντίκειμενα τοῦ ἀσθενοῦς μεταδίδεται σὲ ὅποιον τὰ χρησιμοποιήσει.

Οὐκρανία, συνέχιση μαχῶν

Οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται στὸ Ντόνετσκ, παρὰ τὴν ἐκεχειρία, μὲ ἀποτέλεσμα τοὺς ἑκατὸ νεκροὺς ἀπ’ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου∙ ἡ Μόσχα καταγγέλλει τὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση, ὅτι δὲν ἔχει συμμορφωθεῖ μὲ τὴν συμφωνία τοῦ Μίνσκ, γιὰ ἀπόσυρση τῶν βαρέων ὅπλων καὶ βάλλει συνεχῶς κατὰ τῆς πόλεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ θύματα νὰ εἶναι ἄμαχοι, ἐνῶ ἐπικαλεῖται καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις. Ἤδη ἡ Ὁλλανδία ἀνακοίνωσε ὅτι, μεταξὺ τῶν νεκρῶν τῆς ἀεροπορικῆς τραγωδίας, ἀνασύρθηκε ἕνας μὲ ἀντιασφιξιογόνο μάσκα στὸ πρόσωπό του, ὁπότε τίθεται πάλι τὸ αἴτημα τῆς δημοσιεύσεως τῶν συνομιλιῶν τοῦ ἀεροσκάφους μὲ τὸν πύργο ἐλέγχου τοῦ Κιέβου∙ ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση δὲν δίδει στὴ δημοσιότητα τὶς συνομιλίες, ἐνῶ σιωποῦν καὶ οἱ Δυτικοί.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.