Ἁρπαγὴ τῆς Περσεφόνης, τέλειο ψηφιδωτὸ

Τὴν αἴσθηση τῆς καλλιτεχνικῆς τελειότητος ἀποδίδει τὸ ψηφιδωτὸ τῆς ἁρπαγῆς τῆς Περσεφόνης ἀπ’ τὸν Πλούτωνα στὸν τάφο τῆς Ἀμφιπόλεως∙ ἡ ἀποκάλυψη ὁλοκλήρου τοῦ ἔργου ἐπιτρέπει στὸν θεατὴ νὰ ἀπολαύσει τὴν τέχνη τοῦ τετάρτου αἰῶνος, ὅποιος κι ἂν εἶναι ὁ ζωγράφος. Ὁ μύθος τοῦ Πλούτωνος καὶ τῆς Περσεφόνης ἦταν ἀγαπητὸς στοὺς Τημενίδες τῆς Μακεδονίας, ἀφοῦ τὸν ἀπεικόνισαν ἄλλωστε στὴν τοιχογραφία τοῦ βασιλικοῦ τάφου τῶν Αἰγῶν∙ ἡ ποικιλία τῶν χρωμάτων καὶ οἱ λεπτὲς ἀποχρώσεις τοῦ φωτὸς καὶ τῆς σκιᾶς εἶναι μοναδικὰ σὲ ψηφιδωτό, μαγεύουν τὸν θεατὴ ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμή. Ὁ ἔνοικος τοῦ τάφου, ὅποιος κι ἂν εἶναι αὐτός, ἤθελε νὰ ταυτίσει τὴν τελευταία του κατοικία μὲ τὴν τελειότερη τέχνη τῆς ἐποχῆς του. Διέθετε τοὺς ἀναγκαίους πόρους.

Στήριξη, Εὐρώπης καὶ Κίνας

Ἡ αὐτονόητη στήριξη ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, στὴ διαδικασία ἐξόδου ἀπ’ τὰ μνημόνια, συμπληρώνεται ἀπ’ τὸ ἐνεργέστατο ἐνδιαφέρον τῆς Κίνας γιὰ τὴν διακίνηση τῶν ἐμπορευμάτων της μέσῳ τῆς χώρας μας, μὲ τὴν πραγματοποίηση πολλῶν ἐπενδύσεων, καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις∙ τὸ ἀρνητικὸ κλίμα ἔχει ἀντιστραφεῖ, παρὰ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συναντήθηκε στὸ Μιλάνο μὲ τὸν Λὶ Κιτσιάνγκ, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος πρωθυπουργὸς ποὺ συναντᾶ στὴν Εὐρωασιατικὴ Διάσκεψη, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς πύλης εἰσόδου στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ τὰ ἀεροδρόμια, τοὺς σιδηροδρόμους καὶ τὶς σπάνιες γαῖες∙ οἱ Κινέζοι ἔχουν σχεδὸν τὴν ἀποκλειστικότητα τῆς παραγωγῆς τῶν πολυτίμων αὐτῶν μετάλλων καὶ ἔχουν ἀρχίσει ἔρευνες γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων μας. Ἡ συντονισμένη καταστροφολογία εἶχε μικρὰ διάρκεια, διότι δὲν ἔχει καμμία ἀπήχηση στὸν εὐρύτερο κόσμο τῆς οἰκονομίας μας.

Διαμόρφωση νέας δυναμικῆς

Τὴν προσαρμογή του στὴν νέα πολιτικὴ δυναμικὴ ἐπιχειρεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τῆς πολώσεως∙ τὰ στελέχη του ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ξέρουν τίποτε γιὰ τὶς καταγγελίες περὶ κουμπαρᾶ, ἐνῶ χαμηλώνουν τοὺς τόνους γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι βλέπουν ὅτι ἀποτυγχάνει καὶ ἡ ἐπίθεση τῆς κερδοσκοπίας. Μεγάλο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης πιστεύει πλέον ὅτι εἶναι ἀγαστὴ ἡ συμπόρευση τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἀπόλυτη ταύτιση μαζί τους∙ οἱ πιέσεις στὸ Χρηματιστήριο ἐκτονώνονται, ἀλλὰ δὲν ἔφθασαν στὴν πραγματικὴ οἰκονομία, διότι ἔχει ἐλάχιστο βάθος ἡ ἑλληνικὴ κεφαλαιαγορά. Οἱ ἄνθρωποί της, κυρίως οἱ μικρομεσαῖοι, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἔναρξη χρηματοδοτήσεώς τους ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ τὴν ἄνετη ἐπίδοσή τους στὶς ἐργασίες τους∙ πιστεύουν ὅτι θὰ κάνουν ἅλμα, διότι πέτυχαν τὴν ἀνάκαμψη, χωρὶς ἴχνος τραπεζικῆς πίστεως, μοναδικὴ ἐπιτυχία στὴν ἱστορία μὲ προσωπικὴ ἐμπιστοσύνη μόνο.

Σερβία, προκλήσεις Ἀλβανῶν

Οἱ προκλήσεις τῶν Ἀλβανῶν, στὸν ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα μὲ τοὺς Σέρβους στὸ Βελιγράδι, ἦταν καλὰ ὀργανωμένες καὶ προμελετημένες∙ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας πιάστηκαν στὸν ὕπνο καὶ δὲν ἐντόπισαν τὸ ἱπτάμενο ἀεροπλανάκι μὲ τὴν σημαία τῆς μεγάλης Ἀλβανίας. Στόχος ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ πρόκληση ἀναταραχῆς στὰ Βαλκάνια, καθὼς χθὲς ἔφθασε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη καὶ κάποιοι δὲν ἤθελαν τὴν πραγματοποίησή της∙ ἡ προέκταση τῶν ἑορτασμῶν στὰ Τίρανα, μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ποδοσφαιριστῶν ὡς ἡρώων, ἀποδεικνύει τὴν προετοιμασία τους. Ἄλλωστε ὁ ἀδελφὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ παρακολουθοῦσε τὸν ἀγῶνα μὲ ἀμερικανικὸ διαβατήριο, κάτι ποὺ λέει πολλά∙ ἡ ἐπιδρομὴ τῶν ἐθνικιστῶν στὰ χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος στὸ Ἀργυρόκαστρο ἀποσαφηνίζει τὸ σχέδιο τῆς ἀναταραχῆς.

Σαρτανὰ τῆς Μαριουπόλεως

Στὸ χωριὸ Σαρτανὰ τῆς Μαριουπόλεως, στὸ Ντόνετσκ τῆς Οὐκρανίας, πέντε ὁμογενεῖς σκοτώθηκαν ἀπὸ ἔκρηξη ὀβίδας, ἐνῶ ἐπέστρεφαν ἀπὸ κηδεία∙ οἱ δύο πλευρὲς κατηγοροῦν ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ οἱ ὑποψίες βαρύνουν περισσότερο τὸν οὐκρανικὸ στρατό. Ἡ Μαριούπολη εἶναι στὰ χέρια τῶν Οὐκρανῶν, ἀλλὰ πολλὰ χωριά της ἐλέγχονται ἀπ’ τοὺς Ρωσόφωνος αὐτονομιστές∙ οἱ Ρωσόφωνοι δὲν ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα εἰς βάρος ἀμάχων καὶ γυναικοπαίδων, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ μέθοδοι ἐξανδραποδισμοῦ καὶ βασανιστηρίων μέχρι θανάτου τῶν ἀκροδεξιῶν τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, ποὺ πωλοῦν ἀκόμη καὶ ζωτικὰ ὄργανα τῶν θυμάτων. Ἄλλωστε στὸ Κίεβο συνεχίζουν τὶς προκλήσεις, μὲ ξυλοδαρμοὺς βουλευτῶν καὶ ὅσων εἶναι ἀντίθετοι στὸν δεξιὸ τομέα. Αὐτὰ τὰ ἀγνοεῖ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή.

Τοῖς ἀδιαφόροις χρώμενος

Ὁ Ἀλέξανδρος χρησιμοποιοῦσε τὴν λιτὴ περσικὴ ἐσθῆτα, γιὰ προσέγγιση πρὸς τὸν ἁπλὸ κόσμο∙ ἀπέφυγε τὶς πολυτέλειες καὶ τὰ στολίδια τῶν Περσῶν βασιλέων καὶ ἦταν ἁπλὸς καὶ προσιτὸς σὲ ὅλους. Τὴν ἐνδυμασία του, «ἐκ τοῦ Περσικοῦ καὶ Μακεδονικοῦ τρόπου μεμιγμένην τινὰ στολὴν ἐφόρει, καθάπερ Ἐρατοσθένης ἱστόρηκεν»∙ ἀναμεμιγμένη ἀπ’ τὶς Περσικὲς καὶ Μακεδονικὲς συνήθειες φοροῦσε κάποια στολή, ὅπως γράφει ὁ Ἐρατοσθένης. «Ὡς μὲν φιλόσοφος τοῖς ἀδιαφόροις χρώμενος, ὡς δ’ ἡγεμὼν κοινὸς καὶ βασιλεὺς φιλάνθρωπος»∙ ὡς φιλόσοφος μὲν ἐμφανιζόμενος στοὺς πολλούς, καὶ ὡς ἡγεμὼν ὅλων καὶ βασιλεὺς φιλάνθρωπος. «Τῇ περὶ τὴν ἐσθῆτα τιμῇ τὴν τῶν κεκρατημένων ἀνακτώμενος εὔνοιαν»∙ μὲ τὴν τιμὴ πρὸς τὴν ἐνδυμασία του διασφάλιζε τὴν εὔνοια ἀπ’ τοὺς ἄρχοντες. «Ἵνα βεβαίως παραμένωσιν ἀγαπῶντας ὡς ἄρχοντας Μακεδόνας, ἵνα μὴ μισοῦντες ὡς πολεμίους»∙ βεβαίως γιὰ νὰ διατηροῦν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τοὺς Μακεδόνες, καὶ νὰ μὴν τοὺς μισοῦν ὡς ἐχθροὺς.

Φραγκφούρτη, κερδοσκόποι

Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι προχώρησαν σὲ μαζικὲς πωλήσεις στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν τὸ προηγούμενο διήμερο, μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση σοβαρᾶς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς κρίσεως, ἐν ἀγαστῇ συμπνοίᾳ μὲ τὴν Κουμουνδουρου, πέραν τῆς χρηματιστηριακῆς, ἀλλὰ συνάντησαν τὴν ἄμεση καὶ δυναμικὴ ἀντίδραση τῆς Φραγκφούρτης∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μείωσε αἰσθητὰ τὶς ἐγγυήσεις τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν, γιὰ τὶς προεξοφλήσεις τους. Ὑπολογίζεται, ὅτι μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ διατεθοῦν ἐπὶ πλέον δώδεκα δις εὐρὼ στὶς τράπεζές μας, πέραν τῶν ἀρχικῶν σαράντα. Τὸ Reuters μάλιστα δημοσίευσε εἴδηση, ὅτι ξανασκέπτεται ἡ κυβέρνηση τὴν ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ μνημόνια, σύμφωνα μὲ ἀνώνυμες πληροφορίες, κατὰ τὶς συνήθειές του τὴν πενταετία γιὰ ἐπικείμενη χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Ἐπιτροπὴ διέψευσε κατηγορηματικὰ τὴν πληροφορία, ἐνῶ καὶ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο ἔπεισαν τοὺς πάντες. Ἄλλωστε ὁ κόσμος μὲ σωφροσύνη ἀντιμετωπίζει τὶς ἀτλαντικὲς προκλήσεις.

Κομπάνι, προώθηση Κούρδων

Τὴν σημαντικὴ προώθηση τῶν θέσεών τους στὸ Κομπάνι ἐπέτυχαν οἱ Κοῦρδοι, ἀνακαλαμβάνοντας τὶς μισὲς συνοικίες ποὺ εἶχαν χάσει ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές∙ φυσικά, οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔπαιξαν καίριο ρόλο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἠθικὸ τῶν μαχητῶν τους περισσότερο. Στὴν συνεργασία τῶν Ρώσων στὸν πόλεμο ἀποβλέπουν οἱ Ἀμερικανοί, μετὰ τὴν συνάντηση Λαβρώφ, Κέρρυ, διότι ἔχουν καλύτερες πληροφορίες γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις τους στὸ Ἰράκ. Οἱ δυνάμεις τῆς συμμαχίας συμφωνοῦν γιὰ τὴν ἔνταση τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἀλλὰ παραμένουν τὰ ὀξύτατα προβλήματα, διότι ἀπουσιάζουν οἱ χερσαῖες δυνάμεις καὶ μόνο οἱ Κοῦρδοι ἀπέδειξαν ὅτι διαθέτουν ἀρκετοὺς μαχητὲς γιὰ ἀντιπαράταξη στοὺς Τζιχαντιστές∙ ἡ παράταση τοῦ πολέμου ἐπιβάλλει τὴν ἀλλαγὴ τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν στὸ Βελιγράδι ὑπογράμμισε, ὅτι οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις ὑποθάλπουν τὸ ναζιστικὸ κίνημα στὴν Οὐκρανία καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἀντιστοίχως μὲ τὶς προβλέψεις γιὰ ὕφεση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2763 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 134,6455 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1241, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 83,25. Ἡ διαφωνία Γαλλίας, Γερμανίας, ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, εἶναι ἡ αἰτία τῆς στάσεως ἀναμονῆς τῶν ἐπενδυτῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ πάντως ἡ Ἐπιτροπὴ στήριξε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας σημαντικὰ τὰ βήματα, περιορισμοῦ τῶν ἐλλειμμάτων, μεταρρυθμίσεων καὶ ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ προσέθεσε ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν στήριξή της καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ τωρινοῦ προγράμματος. Ἡ ἀνακοίνωση εἶναι εὐθεῖα ἀπάντηση στὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα καταστροφολογίας καὶ στὴν πρόκληση ἀναταραχῆς στὶς ἀγορὲς εἰς βάρος τῆς χώρας μας∙ ἄλλωστε ἔρχεται αὐτὴ μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΕΚΤγιὰ αὔξηση τῆς ρευστότητος πρὸς τὶς ἑλληνικὲς τράπεζες καὶ προκάλεσε τὴν ἀνακοπὴ τῆς πτώσεως στὸ Χρηματιστήριο.

Μιλάνο, Εὐρωπαῖοι, Ἀσιάτες

Στὴν Εὐρωασιατικὴ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Μιλάνου θὰ συζητηθοῦν σήμερα τὰ διεθνῆ προβλήματα καὶ τρόποι διευρύνσεως τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν δύο ἠπείρων∙ οἱ διμερεῖς συναντήσεις μετροῦν περισσότερο καὶ κυρίως ἐκείνη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν. Τὸ οὐκρανικὸ δεσπόζει στὰ παρασκήνια, ἐνῶ ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἀσιάτες βρίσκονται στὸ πλευρὸ τῆς Ρωσίας καὶ οἱ Κινέζοι κάλυψαν ἀνέτως τὶς συναλλαγματικὲς ἀνάγκες της∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πιέσεις τῶν ἀγροτικῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν τεχνικῶν ἑταιρειῶν κατὰ τῶν Βρυξελλῶν, γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων, πολλαπλασιάζονται, διότι βλέπουν νὰ χάνεται γιὰ τὶς δουλειές τους ἡ ἀγορὰ τῆς μεγάλης χώρας. Πάντως ἐπιβεβαιώνεται ἡ πρώτη θέση τῆς Ἀσίας στὶς συναλλαγές της μὲ τὴν Εὐρώπη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι προσανατολίζονται πλέον πρὸς Ἀνατολάς.

Ἔμπολα, φόβοι ἐκτροχιασμοῦ

Οἱ φόβοι γιὰ ἐκτροχιασμὸ τῆς καταστάσεως μὲ τὸν ἔμπολα εἶναι ἄμεσοι, κατὰ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, διότι πολλαπλασιάζονται τὰ κρούσματα στὶς τρεῖς ἀφρικανικὲς χῶρες, ποὺ ἀπειλοῦνται καὶ μὲ ἐπισιτιστικὴ κρίση∙ ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἀνεπάρκεια κλινῶν στὰ νοσοκομεῖα τους, τὰ ὀρφανὰ στοὺς δρόμους, μαζὶ μὲ τοὺς ἄταφους νεκρούς, οἱ ἀγρότες τους ἐγκαταλείπουν τὰ χωράφια τους καὶ φεύγουν σὲ ἄλλες περιοχὲς ἢ χῶρες. Ἡ ἄμεση κινητοποίηση τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ ἡ ἐπείγουσα ἀποστολή, φαρμάκων, κλινῶν, νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τροφίμων θεωρεῖται ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ πρόληψη τῆς ἀνεξελέγκτου μεταδόσεως τῆς νόσου∙ ἐὰν δὲν διατηρηθεῖ στὶς τρεῖς αὐτὲς χῶρες καὶ μεταδοθεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀφρική, τότε εἶναι αὐτονόητη ἡ ἐξάπλωσή της καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους. Οἱ μεγάλοι δὲν δείχνουν καθόλου εὐαισθησία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.