Ἀσκήσεις ἐνδοκομματικῆς ἰσορροπίας ΣΥΡΙΖΑ

Ὡς ἀσκήσεις ἐνδοκομματικῆς ἰσορροπίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θεωρεῖται ἡ κατάληψη τοῦ προαυλίου τῆς πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου∙ μερικοὶ βουλευτές του καὶ ἐλάχιστοι φοιτητές, μὲ ἀρκετοὺς ἐξωπανεπιστημιακούς, ἔσπρωξαν τὸν φύλακα καὶ εἰσῆλθαν στὸ ἐσωτερικό του, ὅπου καὶ διανυκτέρευσαν. Στὴν πράξη συνεχίζουν τὴν τακτικὴ τοῦ θλιβεροῦ προηγουμένου πρυτάνεως γιὰ πρόκληση ἐπεισοδίων καὶ πολιτικῆς ἀναταραχῆς∙ ἡ ἀδυναμία τους ὅμως ἐξασφαλίσαι εὐρύτερη στήριξη, καθὼς δὲν μπόρεσαν νὰ κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο, ὅταν μόνο οἱ περαστικοὶ στὸ κέντρο εἶναι χιλιάδες, παρὰ μᾶλλον μὲ ἀποστροφὴ τοὺς κύτταζαν. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ Κουμουνδούρου μεταφέρει τὶς ἐνδοκομματικὲς συγκρούσεις της στὸ πεζοδρόμιο∙ ἡ κοινὴ γνώμη καταλαβαίνει ὅτι οἱ μεθοδεύσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ ἀποκαλύπτουν ὁλοκληρωτικὲς ἀντιλήψεις. Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο στὴν αὐστηρὴ καταδίκη τους ὁ πρύτανις.

Τουρκικὴ προκλητικότητα

Ἡ κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Κύπρου, μὲ τὴν διενέργεια σεισμικῶν ἐρευνῶν στὸ οἰκόπεδο 3 ἀπ’ τὸ Μπαρμπαρόσσα, δημιουργεῖ νέα ἑστία ἐντάσεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο∙ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τῆς μεγαλονήσου ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα νὰ ἀποχωρήσει ἀμέσως ἀπ’ τὴν περιοχὴ ἑνὸς ἀνεξαρτήτου κράτους∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέπτεται στὶς 7 Νοεμβρίου τὴν Λευκωσία ὡς ἔνδειξη πλήρους ἀλληλεγγύης, πρὶν ἀπ’ τὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς στὸ Κάιρο, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ τῶν τριῶν χωρῶν. Στὴν Ἀθήνα ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα ἀνακροῦσαι ἀμέσως πρύμναν, ἐνῶ σήμερα ἀρχίζει ναυτικὰ γυμνάσια στὴν περιοχὴ ὁ ρωσικὸς στόλος, στὴν συνέχεια τῆς ἀπολύτου προσφάτου στηρίξεως τῆς Κύπρου ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν∙ ἐπίσης ἀρχίζουν κοινὰ ἀεροναυτικὰ γυμνάσια στὴν ἴδια περιοχὴ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρος, ὁπότε ὁ κίνδυνος περπλοκῆς εἶναι ἄμεσος. Τὴν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ ἐπιδιώκει ἀναστεῖλαι ἡ Τουρκία.

Ἐκτόνωση τῶν κερδοσκόπων

Ἡ ἐκτόνωση τῶν κερδοσκοπικῶν πιέσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδος συνεχίσθηκε χθές, μὲ ἄνοδο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καὶ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων∙ ὅσο πλησιάζει ἡ Παρασκευὴ τῆς ἀνακοινώσεως τῶν ἐλέγχων τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, οἱ ὁποῖοι προβλέπονται εὐνοϊκώτεροι ἀπὸ πολλὲς ἄλλες, τόσο θὰ βελτιώνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ ὑποχώρηση τῆς πολιτικῆς ἐντάσεως στὸ ἐσωτερικό, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ σὲ πλήρη ἀναδίπλωση, δὲν εὐνοεῖ τὶς ἐπιθέσεις τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ἐνῶ ἠρεμεῖ ἀρκετὰ καὶ ἡ ἀντιδικία γιὰ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν συζητεῖται πλέον ἀρκετὰ ἡ πιθανότητα ἐκλογῶν, λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι συγκεντρώνονται οἱ 180 βουλευτές, καὶ ἴσως καὶ περισσότεροι, διότι ἡ δεξαμενὴ τῶν ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν καὶ ἐκείνων τῶν μικρῶν κομμάτων ἀποδεικνύεται ἀνεξάντλητη∙ ἐλάχιστοι προτιμοῦν τὶς κάλπες.

«Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα»

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, κατὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἐργασιῶν τῆς πολιτικῆς του γραμματείας ἀποφάσισε τὴν ἀναβολὴ τῆς συζητήσεως τῶν μεγάλων διαφορῶν στὸ ἐσωτερικό του γιὰ ἀργότερα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος μὲ δύο λεπτῶν ὁμιλία ἐκλεισε τὴν συνεδρίαση. Θυμίζει τὸν φιλολάκωνα Ἀρχία, τύραννο τῶν Θηβῶν τὸ 380 π.Χ., τὸν ὁποῖο ἄλλος Ἀρχίας Ἐλευσίνιος, τὸν πληροφοροῦσε μὲ ἐπιστολή του ὅτι ἔφθασαν συνωμότες γιὰ νὰ τὸν ἀνατρέψουν∙ αὐτὸς σὲ συμπόσιο μισομεθυσμένος εἶπε, «εἰς αὔριον τὰ σπουδαῖα», ὅταν ὁ ἀγγελιοφόρος ἐπέμεινε ὅτι εἶναι ἐπεῖγον καὶ νὰ τὴν διαβάσει ἀμέσως. Ὁ Πελοπίδας καὶ οἱ φίλοι του, ντυμένοι μὲ γυναικεῖα ροῦχα, εἰσέβαλαν στὸ συμπόσιο, σκότωσαν τὸν Ἀρχία καὶ ἀποκατέστησαν τὴν δημοκρατία στὴν πόλη. Ἡ θηβαϊκὴ ἡγεμονία ἄρχιζε.

Χιονοστιβὰς στὰ Ἰμαλάια

Μεγάλη χιονοστιβάδα στὰ Ἰμαλάια παρέσυρε δεκάδες ὀρειβάτες καὶ ὁδηγοὺς ἀπ’ τὸ Νεπὰλ τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 43 καὶ οἱ τραυματίες περισσότεροι, ἐνῶ ἡ ἀναζήτησή τους διήρκεσε περίπου πέντε μέρες. Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ξέσπασε καταιγίδα σὲ περίοδο ἠρεμίας καὶ καλοκαιρίας στὴν στέγη τοῦ κόσμου∙ αὐτὴ ἡ ἐποχὴ θεωρεῖται ἡ καλύτερη γιὰ ὀρειβασία, ἐνῶ καὶ ἡ μετεωρολογικὴ ὑπρεσία δὲν προέβλεπε ἐπιδείνωση τοῦ καιροῦ. Ἀλλὰ ἡ καταιγίδα ἦταν ἀπ’ τὶς χειρότερες στὰ Ἰμαλάια, μὲ τὶς τραγικές της συνέπειες, γιὰ τοὺς ξένους ὀρειβάτες καὶ τοὺς ντόπιους ὁδηγούς∙ πολλοὶ ἀποδίδαν τὴν αἰφνίδια ἐπιδείνωση στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος καὶ στὴν τήξη τῶν παγετώνων. Κάποιοι παγετῶνες ἔλυωσαν καὶ ὰποκόπηκαν ἀπότομα.

Ζῷα θηρεύοντες ἄνθρωποι

Τὴν ἐξημέρωση τῶν ἀγριῶν ἠθῶν τῶν κατακτημένων λαῶν ἐπέτυχε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὴν ἔνταξή τους στὰ πολιτικὰ ἤθη τοῦ Ἑλληνισμοῦ∙ αὐτὸ ἦταν τὸ δυσκολώτερο ἐπίτευγμα τοῦ μεγάλου στρατηλάτου, μοναδικὸ στὴν παγκόσμια ἱστορία. «Ζῷα θηρεύοντες ἄνθρωποι δορὰς ἐλάφων περιτίθενται καὶ πτερωτοῖς ἀμπέχονται χιτωνίσκοις ἄγραις ἐπιχειροῦντες ὀρνίθων»∙ Κυνηγώντες ζῶα οἱ ἄνθρωποι φοροῦν δέρματα ἐλάφων καὶ ντύνονται μὲ πτερωτοὺς χιτωνίσκους ἀπὸ τὰ θηρευθέντα πουλιά. «Καὶ φυλάττονται ταύροις ὀφθῆναι φοινικίδας ἔχοντες, ἐλέφασι δὲ λευκοὺς χιτῶνας»∙ καὶ προφυλάσσοντας ἀπ’ τοὺς ταύρους νὰ μὴν φοροῦν κόκκινους χιτῶνες καὶ ἀπ’ τοὺς ἐλέφαντες ἄσπρους. «Ἐρεθίζεται γὰρ ἀπὸ τῶν χρωμάτων τὰ ζῷα τούτων καὶ διαθηριοῦνται»∙ διότι ἐρεθίζονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ χρώματα αὐτὰ τὰ ζῶα καὶ ἐξαγριώνονται. «Εἰ βασιλεὺς μέγας ἔθνη δυσκάθεκτα καὶ μαχόμενα καθάπερ ζῷα τιθασεύων»∙ ἐὰν μεγάλος βασιλεὺς ἀνυπότακτα καὶ μαχόμενα ἔθνη τὰ τιθασεύει ὅπως τὰ ζῶα. Αὐτὴ ἦταν ἡ στρατηγικὴ σύλληψη τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Γαλλία, κατάρρευση Ὁλλὰντ

Σὲ πλήρη κατάρρευση ὁδηγεῖται ὁ Γάλλος πρόεδρος, μὲ τὴν δημοτικότητά του στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο προέδρου τῆς πέμπτης δημοκρατίας, καὶ τὴν κυβέρνηση ἀμήχανη ἐνώπιον τῶν τεραστίων προβλημάτων∙ σὲ αὐτὰ προσετέθη καὶ ἡ κριτικὴ τῆς πρώην γραμματέως τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, Μαρτὶν Ὠμπρύ, ποὺ ζήτησε τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς καὶ συμφώνησε μὲ τοὺς ἐνδοκομματικοὺς διαφωνοῦντες. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπάντησε μὲ συνάντησή του μὲ κορυφαίους παγκοσμίως ἐπενδυτές, γιὰ ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους στὴν χώρα του∙ ἀλλὰ αὐτό, κι ἂν γίνει, ἔχει μακροχρόνια προοπτική, ἐνῶ χρειάζονται ἐπειγόντως μέτρα, οἰκονομικά, γιὰ τὴν τόνωση τῆς ζητήσεως, καὶ πολιτικά, γιὰ τὴν ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν συμπατριωτῶν του. Τὰ πρῶτα εἶναι δύσκολα, διότι ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ Βερολίνο ἐπιμένουν στὴν σφιχτὴ δημοσιονομικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ οἱ Γάλλοι δὲν δέχονται ἄλλη λιτότητα∙ τὴν πνοὴ τῆς ἀλλαγῆς καὶ τῆς ἐξάρσεως τῶν πολιτῶν δὲν ἀδυνατεῖ μεταλαμπαδεῦσαι πλέον ὁ πρόεδρος.

Τζιχαντιστές, στασιμότης

Σὲ στασιμότητα ἐξελίσσεται ἡ πολιορκία τοῦ Κομπάνι ἀπ’ τὸ χαλιφάτο, καθὼς ἀποδεικνύεται ἀποτελεσματικὴ ἡ σθεναρὴ ἄμυνα τῶν ὑπερασπιστῶν του, ἐνῶ ἀμερικανικὰ ἀεροπλάνα τοὺς ἔριξαν πολεμοφόδια∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀποκτήσει καὶ τρία μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἀπ’ τὸν ἰρακινὸ στρατό, ἀλλὰ δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν στὸ μακρυνὸ Κομπάνι, διότι φοβοῦνται τὴν κατάρριψή τους ἀπ’ τὰ συμμαχικὰ καταδιωκτικά. Ἐὰν τελικὰ χάσουν τὴν μάχη στὴν κουρδικὴ πόλη, τότε ἀλλάζουν πολλὰ στὴν ταραγμένη Μέση Ἀνατολή∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ ὑποστοῦν τὴν πρώτη μεγάλη ἧττα τους, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔχουν ἀντιμετωπίσαι καὶ ἐπιθέσεις τῶν ἀναθαρρημένων Κούρδων στὶς ἄλλες περιοχές τους, οἱ ὁποῖες παραμένουν διαχωρισμένες, ἐπειδὴ ἀπέβλεπαν στὴν ἑνοποίησή τους μὲ τὴν κατάκτηση τοῦ Κομπάνι. Οἱ Κοῦρδοι καθίστανται ἰσχυρὸς παράγων στὴν περιοχὴ καὶ διεκδικοῦν ἀνεξάρτητο κράτος∙ αὐτὸ δύσκολα μποροῦν νὰ ἀρνηθοῦν οἱ σύμμαχοι. Τότε μεγάλος χαμένος εἶναι ἡ Τουρκία, διότι θὰ ἀναθαρρήσουν οἱ Κοῦρδοι τῶν νοτιοανατολικῶν ἐπαρχιῶν της.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἔντονα ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ βελτιωθηκε στὰ 1,2777 δολλάρια καὶ 136,5960 γιέν, ἐνῶ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1241, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 85,90. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι αἴρουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, κυρίως στὴν Ἀσία, καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὶς προσπάθειες νέων διαδηλώσεων στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, οὔτε ἀπ’ τὶς παραιτήσεις ὑπουργῶν στὴν Ἰαπωνία∙ στὴν Ἀμερικὴ ἡ σταθεροποίηση δείχνει ὅτι δὲν ἔχουν πειστεῖ ἀκόμη γιὰ τὴν ὁμαλὴ πορεία τῆς οἰκονομίας της. Ἡ συνάντηση στὸ Βερολίνο τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας Γαλλίας καὶ Γερμανίας φαίνεται ὅτι καταλήγει σὲ κάποια κοινὴ θέση, ἂν καὶ οἱ διαφωνίες παραμένουν∙ οἱ Γάλλοι δὲν ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ περιορισμὸ τῶν ἐλλειμμάτων, ἴσως γιατὶ πολλαπλασιάζονται οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ παλιοὺς Σοσιαλιστὲς γιὰ τὴν ἀτολμία της, ὅπως ἡ δήμαρχος Λίλλης Μαρτὶν Ὠμπρί.

Πεκῖνο, σκιερὸς μαραθώνιος

Ὁ μαραθώνιος τὴν Κυριακὴ στὸ Πεκῖνο διεξήχθη κάτω ἀπ’ τὴν θλιβερὴ σκιὰ τοῦ νέφους∙ πολλοὶ ἀθλητὲς φόρεσαν μάσκες κατὰ τὴν διαδρομή, γιατὶ αἰσθάνονταν δυσκολίες στὴν ἀναπνοή τους. Νικητὴς ἀνεδείχθη ὁ Αἰθίοπας Γκερμαὶν Γκεμπροῦ, ἀλλὰ ὅλα ἐπισκιάσθηκαν ἀπ’ τὸν σκοτεινὸ ὁρίζοντα∙ ἡ ὁρατότης ἦταν ἐλάχιστη καὶ μόλις διέκριναν οἱ ἀθλητὲς τὰ σήματα τῶν δρόμων. Ἡ ἄπνοια καὶ ἡ χαμηλὴ νέφωση προκάλεσαν τὸ νέφος τῆς αἰθαλομίχλης, τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει μόνιμο πλέον στὴν κινεζικὴ πρωτεύουσα καὶ στὶς ἄλλες μεγάλες πόλεις της, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες∙ μοναδική τους ἐλπίδα οἱ ἄνεμοι ἀπ’ τὴν Μογγολία καὶ τὴν Σιβηρία ποὺ διώχνουν τὸ νέφος στὴν θάλασσα καὶ καθαρίζουν τὴν ἀτμόσφαιρα. Τὰ μέτρα τῆς κυβερνήσεως ἢ δὲν ἔχουν ἀποδώσει ἀκόμη ἢ εἶναι ἀνεπαρκῆ.

Αἴγυπτος, νέα διώρυγα Σουὲζ

Ἡ Διώρυγα τοῦ Σουὲζ ἔχει ἀρχίσει τὶς ἐργασίες ἐκσκαφῆς γιὰ τὴν διάνοιξη νέας διώρυγος, δίπλα στὴν παλιά, μήκους 72 χιλιομέτρων∙ ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος ἔχει δώσει ἐντολὴ οἱ ἐργασίες νὰ ἐπισπευσθοῦν, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐκσκαφὴ ἀπὸ πολλὰ συνεργεῖα, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμη μέχρι τὸν Αὔγουστο. Ἤδη ἔχουν ἀνατεθεῖ οἱ ἐργασίες γιὰ τμήματα τῆς νέας διώρυγος, σὲ ἄλλες ἕξι μεγάλες κατασκευαστικὲς ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες ἀρχίζουν ἀμέσως τὴν ἐκσκαφή∙ ἡ αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση ἀποβλέπει στὸν διπλασιασμὸ τῆς κυκλοφορίας ἀπ’ τὴν διώρυγα, μὲ τὶς διπλάσιες διελεύσεις πλέον, ὁπότε θὰ διπλασιασθοῦν καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους. Τὸ ἐμπόριο μεταξὺ Ἀσίας καὶ Εὐρώπης κυρίως ἐξυπηρετεῖται ἀπ’ τὴν διώρυγα, διότι τὰ ἐμπορευματικὰ κιβώτια μεταφέρονται μὲ πλοῖα ὄχι μεγάλου βάθους ποὺ διέρχονται ἀπ’ τὴν διώρυγα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.