Ριζικὲς μεταρρυθμίσεις δημοσίας διοικήσεως

Οἱ προτεινόμενες ἀπ’ τὸ νομοσχέδιο μεταρρυθμίσεις τῆς δημοσίας διοικήσεως εἶναι οἱ καλύτερες γιὰ τὴν πάταξη τῆς γραφειοκρατίας∙ οἱ γενικοὶ διευθυντὲς καὶ οἱ διευθυντὲς μειώνονται κατὰ 40%, ὅπως καὶ ἀντιστοίχως πρὸς τὰ κάτω οἱ τμηματάρχες καὶ ἄλλοι. Στὴν χώρα μας πίστευαν οἱ ἀνώτεροι γραφειοκράτες ὅτι αὐτοὶ ἦταν ἡ πραγματικὴ ἐξουσία –καὶ εἶναι κατὰ τὸ Σύνταγμα οἱ θεματοφύλακες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους-, ἀλλὰ μὲ σκοπὸ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι τὴν ταλαιπωρία τους καὶ τὴν καταδυνάστευσή τους∙ τὰ αἴτια αὐτὰ αἴρονται, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς ὀργανώσεως τῆς διοικήσεως, ὁπότε ἁπλοποιοῦνται οἱ διαδικασίες καὶ ἐπιταχύνεται ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν. Ὁ χρόνος τριβῆς στὴν διάφορα γραφεῖα περιορίζεται πλέον αἰσθητά, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο βῆμα γιὰ ὅλους μας.

Κύπρος, στήριξη Εὐρωπαίων

Τὴν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ, ἐξασφάλισαν Κύπρος καὶ Ἑλλὰς ἀπ‘ τὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης παραμένει κλινήρης, ἀλλὰ τὸν ἐκπροσώπησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὶς κοινὲς θέσεις, ποὺ ἔγιναν δεκτὲς μὲ χειροκρητήματα, παρὰ τὴν μεμψιμοιρία τοῦ Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ. Προηγουμένως καὶ ἡ Γερμανία καταδίκασε τὶς προκλήσεις καὶ ὑπογράμμισε τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῆς Λευκωσίας στὴν διεξαγωγὴ ἐρευνῶν στὴν ΑΟΖ, ἀλλὰ καὶ ἐπισήμανε τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας∙ ἡ Εὐρωζώνη -μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ἐπιφυλάξεων τῆς Βρεταννίας στὴν ΕΕ-, ὑπογράμμισε ὅτι οἱ ὑδρογονανθρακες τῆς Κύπρου εἶναι καὶ δικοί της, καὶ τοὺς θεωρεῖ ὡς πολύτιμη συμβολὴ στὴν ἐνεργειακή της ἐπάρκεια. Ἄλλωστε, τὰ κυπριακὰ καὶ ἑλληνικὰ ἀποθέματα ἀποτελοῦν τὶς μόνες μεγάλες ἐνεργειακὲς πηγὲς τῆς Εὐρωζώνης∙ αὐτὲς τῆς ἐπιτρέπουν τὴν ἀποδέμευσή της ἀπὸ τρίτους γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν της.

Ὁριστικοποίηση τῆς ἐξόδου

Ἡ ὁριστικοποίηση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν τρόϊκα ἔγινε χθὲς στὶς Βρυξέλλες, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο κι ἀπομένει ἡ ρύθμιση τῶν λεπτομερειῶν∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συζήτησε τὸ θέμα μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τὴν Ἀγκελα Μέρκελ, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπόλυτη στήριξή τους στὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα. Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη θὰ εὐνοήσει περισσότερο τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, διότι ὁ κορμός της ἀποτελεῖται ἀπὸ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἀπορροφοῦν εὐκολώτερα τὶς τραπεζικὲς πιστώσεις∙ ἄλλωστε στὴν ἀξιολόγηση τῶν τραπεζῶν οἱ δικές μας κατατάχθηκαν στὶς καλύτερες κατηγορίες, ὁπότε καὶ ἀποδεσμεύονται γιὰ διοχέτευση τῆς ρευστότητός τους στὴν ἀγορά. Ἡ ψυχολογία εἶναι εὐνοϊκὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε στὴν πενταετία, μὲ τὴν ἄρση ὅλων τῶν ἐπιφυλάξεων, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της ἐγκατέλειψαν τὴν καταστροφολογία, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πλειοδοτεῖν στὴν προβολὴ καλυτέρας διαδικασίας ἐξόδου.

Καταστροφὲς τῶν τυμβωρύχων

Τελικὰ τὶς περισσότερες καταστροφὲς στὸν λόφο Καστὰ τὶς ἔκαναν οἱ τυμβωρύχοι σὲ διάφορες ἐποχές∙ ἡ ἐκπληκτικῆς ὀμορφιᾶς καὶ τελειότητος κεφαλὴ τῆς Σφιγγὸς μεταφέρθηκε μᾶλλον τόσα μέτρα, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς βάση μοχλοῦ, γιὰ τὴν διάνοιξη τῶν μαρμάρων τοῦ δαπέδου τοῦ τετάρτου θαλάμου. Ἡ ὀμορφιά της ἀνταγωνίζεται ἐκείνην τῶν προσώπων τοῦ ψηφιδωτοῦ, τῆς Περσεφόνης κυρίως, καὶ φαίνεται ὅτι ἔγινε ἀπὸ πολὺ μεγάλο καλλιτέχνη τοῦ τετάρτου αἰῶνος∙ ἡ ἀποκατάστασή της –καὶ ἡ εὕρεση καὶ τῆς ἄλλης κεφαλῆς, ἂν εἴμαστε τυχεροί-, ὅπως καὶ ἡ πλήρης ἀποκατάσταση τοῦ ψηφιδωτοῦ, μαζὶ μὲ τὶς Καρυάτιδες, προσφέρουν ἕνα μουσεῖο μοναδικῆς αἰσθητικῆς. Οἱ Μακεδόνες βασιλεῖς ἢ στρατηγοὶ μᾶς ἀφήνουν τὴν πλούσια καὶ ἀνεκτίμητη κληρονομιά τους.

Ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων

Ἡ ρύθμιση τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν ὁλοκληρώνεται, μὲ τὴν κατάθεση τῆς σχετικῆς τροπολογίας στὴ Βουλή, μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ οἱ τροϊκανοὶ δὲν φαίνονταν πρόθυμοι γιὰ τὴν ἔγκαιρη τακτοποίηση τοῦ προβλήματος, ὅπως καὶ τόσων ἄλλων. Ἀπέδειξαν γιὰ ἄλλη μία φορά, ἢ ὅτι εἶναι στυγνοὶ γραφειοκράτες, οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν τίποτε ἄλλο πέρα ἀπ’ τὰ στατιστικὰ μεγέθη∙ δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅπως τοὺς ζήσαμε στὴν Ἑλλάδα τὴν πενταετία, ὅτι κάτω ἀπ’ τοὺς ἀριθμοὺς κρύβεται ὁ ἀνθρώπινος μόχθος καὶ ὁ πόνος τῶν ἀνέργων καὶ τῶν χρεωκοπημένων ἐπιχειρηματιῶν, οὔτε ὅτι πάνω ἀπ’ τοὺς ἀριθμοὺς ὑπερίπταται ἡ δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας. Τὴν τελευταία διετία αὐτὴ τὴν δυναμικὴ παρουσίασε ἡ κυβέρνηση καὶ αὐτὴν πίστεψαν οἱ Ἕλληνες.

Ὥσπερ ἅρπαγμα καὶ λάφυρον

Ὁ Ἀλέξανδρος συμπεριφέρθηκε στοὺς κατακτημένους λαοὺς μὲ καλοσύνη, ἀναγνωρίζοντας πολλὰ ἀπ’ τὰ δικαιώματά τους τὰ ὁποῖα καταπατοῦσαν οἱ προηγούμενοι δεσπότες∙ ἦταν οἰκεῖος καὶ φιλικὸς πρὸς αὐτούς. «Οὐ γὰρ ληστρικῶς τὴν Ἀσίαν καταδραμὼν οὐδ’ ὥσπερ ἅρπαγμα καὶ λάφυρον εὐτυχίας ἀνελπίστου σπαράξαι καὶ ἀνασύρασθαι διανοηθείς»∙ διότι δὲν εἰσέβαλε στὴν Ἀσία μὲ ληστρικὴ διάθεση, οὔτε τὴν εἶδε σὰν λεία καὶ λάφυρο ἀνελπίστου τύχης γιὰ κατασπάραγμα καὶ κατανάλωση. «Καθάπερ ὕστερον μὲν Ἀννιβας Ἰταλίαν, πρότερον δὲ Τρῆρες Ἰωνίαν καὶ Σκύθαι Μηδίαν ἐπῆλθον»∙ ὅπως ἔκανε ἀργότερα ὁ Ἀννίβας στὴν Ἰταλία καὶ οἱ Τρῆρες, θρακικὸς λαὸς παρὰ τὸν Δούναβη, παλαιότερα στὴν Ἰωνία καὶ οἱ Σκύθαι στὴν Μηδίαν. «Ἀλλ’ ἑνὸς ὑπήκοα λόγου τὰ ἐπὶ γῆς καὶ μιᾶς πολιτείας, ἕνα δῆμον ἀνθρώπους ἅπαντας ἀποφῆναι βουλόμενος»∙ ἀλλὰ ἐπιδίωξε θέτοντας ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς παραμένειν ὑπήκοα σὲ μία ἀρχὴ καὶ σὲ ἕναν δῆμο ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Γιοῦνκερ, πρὸς ἀνάπτυξη

Τὴν δυναμικὴ τῆς ἀναπτύξεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας εἶναι διατεθειμένος ἀξιοποιῆσαι ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα∙ γνωρίζει ὁ ἔμπειρος πολιτικὸς ὅτι ὀφείλει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ δύο πράγματα: Πρῶτον, τὴν καλὴ ψυχολογία ὅλων τῶν Εὐρωπαίων στὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ καὶ τῆς δυναμικῆς τῶν ἐπιχειρήσεών της∙ δεύτερον, ὅτι ἀποτελεῖ πλέον τὸν μοναδικὸ πόλο ἕλξεως διεξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, καθὼς ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων βρίσκεται σὲ πλήρη ἀδράνεια. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀπέβλεπαν καὶ οἱ πρῶτες δηλώσεις του, ὅτι θὰ διατεθοῦν τριακόσια δις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἤδη ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις καταστρώνουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν πιστώσεων αὐτῶν. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα ψυχολογία καὶ καλὴ διάθεση τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τους πρὸς ὅποια κατεύθυνση παρουσιάζεται.

Τζιχαντιστές, ἀναδίπλωση

Σὲ ἀναδίπλωση ὁδηγοῦνται οἱ Τζιχαντιστὲς στὴν Συρία, καθὼς φαίνεται ὅτι χάνουν ὁριστικὰ τὴν μάχη στὸ Κομπάνι, ἐνῶ τὰ συριακὰ καταδιωκτικὰ ἔριξαν τὰ δύο ἀπ’ τὰ τρία μαχητικά τους∙ ἡ Τουρκία ἐπέτρεψε τὴν διέλευση Κούρδων ἀπ’ τὰ σύνορά της στὴν πολιορκημένη πόλη, ἔστω καὶ μὲ μισὴ καρδιά, ἀλλὰ ἡ ἰσορροπία πλέον ἄλλαξε στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἀναγνωρίζουν ὅτι ὄχι μόνο δὲν κερδίζουν τὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ πολὺ δύσκολα ἱδρύουν τὸ κράτος τους∙ ἡ ἧττα στὸ Κομπάνι, ἐὰν τελικὰ συμβεῖ, θὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ὑποχώρηση στὰ ἄλλα μέτωπα, καθὼς ἤδη ὁ συριακὸς στρατὸς ἐξαπέλυσε ἐπιθέσεις κατὰ τῶν θέσεών τους στὴν Συρία, ἐνῶ καὶ τὸ Ἰρὰν αὐξάνει τὴν βοήθειά του πρὸς τὸ Ἰράκ, ὅπως συμφώνησε ὁ πρωθυπουργός του στὴν Τεχεράνη, μὲ σκοπὸ τὴν διατήρηση τοῦ σιιτικοῦ καθεστῶτος. Σὲ ἀδύναμη θέση βρίσκεται πλέον ἡ Ἄγκυρα, διότι ἀπελεῖται μὲ ἐξέγερση τῶν Κούρδων.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πλὴν Σαγκάης καὶ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2666 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,2345 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν, χρυσός, 1240,50, καὶ πετρέλαιο, 84,98. Ἡ ἀγωνία γιὰ τοὺς ἐλέγχους τῶν τραπεζῶν στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν χθεσινὴ παράδοσή τους ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὑποχρεώνει τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ στάση ἀναμονῆς∙ οἱ τράπεζες ὑποχρεοῦνται μέχρι αὔριο νὰ ὑποβάλουν τὶς ἀντιπροτάσεις τους καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν Φραγκφούρτη θὰ δοθοῦν στὴν δημοσιότητα οἱ ἐκθέσεις. Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης στὴν Γαλλία εἶναι ὁ δεύτερος παράγων, ἂν καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀντισταθμίζεται ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναμένουν πολλὰ ἀπ’ τὸν Λουξεμβούργιο πολιτικό, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἄλλωστε τὸ ἔχει ὑποσχεθεῖ. Φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀρθεῖ καὶ οἱ διαφωνίες μὲ τὸ Βερολίνο.

Ὀττάβα, στόχος τρομοκρατῶν

Στὸ Κοινοβούλιο τοῦ Καναδᾶ εἰσέβαλε προχθὲς ἕνας Τζιχαντιστὴς καὶ ἄρχισε τοὺς πυροβολισμούς, πρὶν σκοτωθεῖ ἀπὸ ἕναν φρουρό του∙ ὁ τρομοκράτης πυροβόλησε πρῶτα τοὺς στρατιῶτες τοῦ Μνημείου τῶν Πεσόντων, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπ’ τὴν Βουλή, ὅπου σκότωσε τὸν ἕναν φρουρὸ στρατιώτη καὶ τραυμάτισε τὸν ἄλλο, καὶ στὴ συνέχεια, μέσα στὴν σύγχυση εἰσέβαλε στὸ Κοινοβούλιο. Ὁ πρωθυπουργὸς βρισκόταν στὸ κτίριο καὶ φυγαδεύθηκε ἀπ’ τὴν φρουρά, ἐνῶ ἀποκλείσθηκε ὁλόκληρο τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης∙ μετὰ τὸν θάνατό του ἀπ’ τὸν φρουρό, διαπιστώθηκε ὅτι δὲν εἶχε συνεργούς, ἐνῶ ἀναγνωρίσθηκε ἡ ταυτότητά του. Ἡ ἰσλαμικὴ ὀργάνωση ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὴν φωτογραφία του∙ πρόκειται γιὰ Καναδὸ ὑπήκοο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσπαστεῖ τὸν Ἱσλαμισμό. Ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε, ὅτι δὲν πτοεῖται ὁ Καναδᾶς ἀπ’ τὴν τρομοκρατία.

Γαλλία, ἐπιδείνωση κρίσεως

Ἡ πολιτικὴ κρίση στὴν Γαλλία ἐπιδεινώνεται συνεχῶς, καθὼς διευρύνεται τὸ χάσμα μεταξὺ τῆς κυβερνήσεως καὶ πολλῶν στελεχῶν τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος∙ ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε τὸ ἄνοιγμα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος στοὺς Κεντρώους, ἀλλὰ αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἔντονη ἀντίδραση πολλῶν, ἀκόμη καὶ τοῦ προέδρου τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπένειμε παράσημο στὸν Μανουὲλ Βάλλς, ὡς ἔνδειξη πολιτικῆς ταυτίσεως μὲ τὸν πρωθυπουργό του, ἀλλὰ τὰ σχόλια ἦταν εἰρωνικὰ μέχρι καυστικὰ στὴν κυβερνητικὴ παράταξη καὶ σαρκαστικὰ στὴν ἀντιπολίτευση∙ ὁ πρόεδρος ἀδυνατεῖ παρουσιάσαι ὄχι μόνο ἐναλακτικὴ πολιτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ μία ἔστω πειστικὴ πρόταση. Δὲν εἶναι λίγοι ὅσοι προβλέπουν σύντομα τὴν παραίτησή του, διότι οὔτε προκήρυξη βουλευτικῶν ἐκλογῶν δύναται ἀποτολμῆσαι∙ θὰ χάσει παταγωδῶς προβλέπουν ὅλοι καὶ θὰ ἀπομονωθεῖ χειρότερα ἀκόμη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.