Αἰσιοδοξία στὴν ἐπέτειο τοῦ ἡρωικοῦ ΟΧΙ

Ἡ αἰσιοδοξία ἦταν σύμφυτη φέτος στὸν ἑλληνικὸ λαό, μὲ τὴν ἐπέτειο τοῦ ἡρωικοῦ ΟΧΙ, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπ’ τὰ τόσα χρόνια τῆς κρίσεως∙ ἡ κατάθλιψη καὶ ἡ μεμψιμοιρία παραχώρησαν τὴν θέση τους στὸ χαμόγελο καὶ στὴν πίστη, ὅτι τελείωσε ἡ κρίση κι ἀρχίζει ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας. Οἱ παρελάσεις σὲ ὅλες τὶς πόλεις ἔγιναν, χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἐπεισόδιο, ἔστω κι ἂν εἶχαν ληφθεῖ αὐστηρὰ μέτρα ἀσφαλείας∙ εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς ποὺ γιορτάζει τὴν ἔναρξη τοῦ πολέμου κι ὄχι τὸ νικηφόρο τέλος του. Αὐτό, γιατὶ εἴμαστε οἱ μόνοι ποὺ συντρίψαμε τὴν φασιστικὴ εἰσβολὴ μὲ τὴν ἔναρξή της καὶ προσφέραμε αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα στοὺς ἄλλους σκλαβωμένους λαούς∙ εἶναι μεγάλη ἡ διαφορὰ κι ὄχι τυχαία.

Ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν

Ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων, μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὴν ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν πρὸς Ἐφορία καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀποτελεῖ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν μέτρων γιὰ ὁμαλὴ λειτουργία τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ τραπεζικὴ χρηματοδότηση ἀναμένεται ὅτι θὰ ἐπιδράσει ὡς ἅλμα γιὰ τὴν ἐπανέναρξη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ὅταν, χωρὶς τραπεζικὴ ρευστότητα, ἐπέτυχαν τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, εἶναι βέβαιο ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων θὰ γίνει ἡ ἀπογείωση καὶ μάλιστα τοὺς ἀμέσως προσεχεῖς μῆνες∙ ἡ ἀγορὰ τὶς περιμένει σὰν τὴν βροχὴ μετὰ
ἀπὸ μακροχρόνια ξηρασία. Ἡ αἰσιοδοξία τῶν ἐπιχειρηματιῶν εἶναι διάχυτη καὶ οἱ αἰτήσεις τους στὶς τράπεζες γιὰ χρηματοδότηση ἑκατοντάδες χιλιάδες∙ μὲ τὴν ἔγκρισή τους θὰ τονώσουν τὴν ἀγορὰ καὶ θὰ ὁδηγήσουν στὴν αἰσθητὴ μείωση τῆς ἀνεργίας∙ μοναδικὸς ἀνασταλτικὸς παράγων ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ καταβολάδες της στοὺς ἑλληνικοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους.

ΣΥΡΙΖΑ, ἀναζήτηση διεξόδου

Στὴν ἀναζήση διεξόδου, χωρὶς ἐνδοκομματικὲς ἐκρήξεις ἀλλὰ καὶ πειστικῆς πρὸς τοὺς ψηφοφόρους του, βρίσκεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς βλέπει τὴν κατάρρευση τῆς προηγουμένης πολιτικῆς του∙ ἀναγνωρίζουν στὴν Κουμουνδούρου, ὅτι ἡ δέσμευση γιὰ πρόωρες ἐκλογὲς δὲν ἔχει ἀνταπόκριση, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁπότε ὀφείλει προσαρμόσαι στὴν νέα πραγματικοτητα τὴν στρατηγική του. Ἡ νέα διάψευση τῶν δηλώσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν εἶναι σὰν τὶς παλαιότερες γιὰ πτώση τῆς κυβερνήσεως, τὶς ὁποῖες ξεχνοῦσε σὲ λίγες ἑβδομάδες καὶ τὶς ἐπαναλάμβανε σὲ δύο τρεῖς μῆνες∙ ἀναγνωρίζει ἄλλλωστε τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς καὶ σπεύδει σὲ ἐπαφὲς στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ συμμαχίες μὲ μεγαλοκεφαλαιούχους, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. Οἱ πρῶτες περιορίζονται σὲ κάποια how do you do, ἐνῶ οἱ κεφαλαιοῦχοι προκαλοῦν ἀνατριχίλα στὴν κομματική του στελέχωση, ἀλλὰ καὶ ἀποστροφὴ στὴν ἀγορά, ὅταν ἔχει καὶ τὴν πασοκικῆς προελεύσεως προῖκα τῆς συντεχνιακῆς νομονκλατούρας.

Δυναμικὴ ἀνάπτυξη ἀπὸ 2014

Σὲ ρυθμὸ δυναμικῆς ἀναπτύξεως ἔχει εἰσέλθει ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ΚΕΠΕ∙ τὸ τρίτο τρίμηνο εἴχαμε ἀνάπτυξη 1,24% καὶ τὸ τέταρτο προβλέπεται, 1,81%, μὲ μέσο ὅσο γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος στὸ 0,4%, ἐνῶ γιὰ τὸ 2015 προβλέπεται, 2%, ὅταν τὸ 2013 εἴχαμε ὕφεση, 3%, καὶ 7% περίπου τὸ 2012. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἶναι ὄχι μόνο ἐνθαρρυντικά, ἀλλὰ καὶ κατατάσσουν τὴν Ἑλλάδα, ὡς μία ἀπ’ τὶς πιὸ δυναμικὰ ἀναπτυσσόμενς χῶρες τῆς Εὐρώπης∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τὸ τέταρτο τρίμηνο θὰ εἶναι μεγαλύτερη, ἐπειδὴ τοὺς δύο τελευταίους μῆνες θὰ παρέμβουν οἱ νέοι παράγοντες, ἡ τραπεζικὴ χρηματοδότηση καὶ ἡ ρύθυμιση τῶν παλαιῶν χρεῶν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Γαλλία, προφητεία Ζισκὰρ

Ὁ Βαλερὺ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταὶν προειδοποίησε τοὺς Γάλλους, ὅτι ἡ χώρα κινδυνεύει νὰ γίνει Ἑλλάδα, ἐὰν δὲν ἀλλάξει γρήγορα πολιτική∙ ὁ πρώην πρόεδρος κατηγορεῖ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ γιὰ ἀνικανότητα καὶ ἀτολμία στὶς πολιτικές του ἀποφάσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν προχωρεῖ στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ νὰ ὑστερεῖ ἡ Γαλλία στὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμό, ἐνῶ αὐξάνεται σημαντικὰ τὸ χρέος της. Ἡ προειδοποίηση εἶχε ἀντίκτυπο, διότι ἡ δημοτικότης τοῦ προέδρου εἶναι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο, γιὰ ἀνώτατο ἄρχοντα τῆς χώρας μεταπολεμικά, ἐνῶ ἡ κριτικὴ στὸ κυβερνῶν Σοσιαλιστικὸ κόμμα ἐντείνεται καὶ πολλοὶ βουλευτὲς διαφοροποιοῦνται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλεγχόμενη ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση Γερουσία ἔχει ψηφίσει νόμο γιὰ τὴν καθαίρεση τοῦ προέδρου.

Ἅπαντας ἀνθρώπους διῳκεῖτο

Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν ἀνεκτικὸς καὶ διαλλακτικὸς πρὸς τοὺς κατακτηθέντας λαοὺς καὶ γι’ αὐτὸ ἀγαπήθηκε τόσο∙ δὲν ἦταν ἅρπαγας καὶ ἀδηφάγος, ὅπως ὁ Ἀννίβας πρὸς τοὺς Ἰταλούς. «Οὕτως ἑαυτὸν ἐσχημάτιζεν»∙ ἔτσι παρουσίαζε τὸν ἑαυτό του. «Εἰ δὲ μὴ ταχέως ὁ δεῦρο καταπέμψας τὴν Ἀλεξάνδρου ψυχὴν ἀνεκαλέσατο δαίμων»∙ καὶ ἐὰν δὲν ἀνακαλοῦσε γρήγορα ὁ ἀποστείλας στὴν γῆ δαίμων τὴν ψυχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Εἷς ἂν νόμος ἅπαντας ἀνθρώπους διῳκεῖτο καὶ πρὸς ἕνα δίκαιον ὡς πρὸς κοινὸν ἐπέβλεπον φῶς»∙ ἕνας νόμος θὰ ἴσχυε γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ σὲ ἕνα δίκαιο σὰν πρὸς κοινὸ φῶς θὰ ἀπέβλεπαν. «Νῦν δὲ τῆς γῆς ἀνήλιον μέρος ἔμεινεν, ὅσον Ἀλέξανδρος οὐκ εἶδεν»∙ τώρα δὲ ἀπέμεινε χωρὶς ἥλιον μέρος τῆς γῆς, ὅσο δὲν κατέκτησε ὁ Ἀλέξανδρος. Ἧταν δεδομένο αὐτό∙ καὶ πρόσφατα οἱ Ταλιμπὰν ὅσους Ἕλληνες συνελάμβαναν στὸ Ἀφγανιστάν, τοὺς ἀπέλυαν ὡς Ἰσκεντέρ, ὡς ἀπογόνους τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Γαλλία, Ἰταλία, ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση προέβησαν Γαλλία καὶ Ἰταλία, ἀπέναντι στὶς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἔσπευσαν προσαρμόσαι τὸν προϋπολογισμό τους στὶς ἀναγκαῖες περικοπές∙ ἔτσι τὸ Παρίσι ἔκανε περικοπὲς δαπανῶν 3,6 δις εὐρὼ καὶ ἡ Ρώμη, 4,63, ἔστω κι ἂν δὲν συμμορφώθηκαν πλήρως πρὸς τὰς ὑποδείξεις, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν ἔχουν μνημόνιο. Οἱ δηλώσεις ἀνυπακοῆς τῶν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ματτέτο Ρέντσι ξεχάστηκαν, διότι ἀντιμετωπίζουν ἀμφότεροι τὴν ἀγανάκτηση τῶν λαῶν τους∙ τὸ εὐνοϊκὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι ἀποκτᾶ ἡ Εὐρωζώνη τὴν συνοχή της, ὅταν μάλιστα προσαρμόζεται στὴν πολιτική της ἡ δεύτερη καὶ ἡ τρίτη οἰκονομία της. Μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα καθίσταται εὔκολη ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἡ ΕΚΤ διαθέτει πλέον, τοὺς μηχανισμοὺς ἀξιολογήσεως τῶν τραπεζῶν της, τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς καὶ τὴν ἄμεση παρακολούθηση τῆς τηρήσεώς της, καὶ τὴν ὁμαλὴ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Σαγκάη, στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ στὴν Φραγκφούρτη∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,2746 δολλάρια καὶ 137,4165 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1228,25, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 85,96. Ὁ ἐπιτυχὴς ἔλεγχος τῶν 130 εὐρωπαϊκῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ἡ συμμόρφωση τελικὰ τῆς Γαλλίας καὶ Ἰταλίας, γιὰ περικοπὲς στοὺς προϋπολογισμούς τους, θεωροῦνται οἱ κύριοι παράγοντες ἀλλαγῆς τοῦ κλίματος∙ οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, θὰ εὐνοηθοῦν οἱ ἐπενδύσεις στὴν Εὐρωζώνη καὶ θὰ ἐνισχυθεῖ ἡ συνοχή της ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων. Τὸ Παρίσι καὶ ἡ Ρώμη συμμορφώθηκαν στὸν προϋπολογισμό τους, κάτω ἀπ’ τὶς πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ παρὰ τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὶς κυβερνήσεις τους∙ ἡ πίστη στὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἐνισχύθηκε στοὺς πολλοὺς ἐπιχειρηματίες.

Ὀμπάμα, ὡς παρίας πρόεδρος

Στὴν Ἀμερικὴ πολλπαλσιάζονται οἱ ἀναλύσεις, ὅτι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα πολιτεύεται ὡς ὁ παρίας τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ὄχι ὡς πλανητάρχης, ὅπως θεωροῦνταν οἱ προηγούμενοι πρόεδροι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὰ τελευταῖα χρόνια στὰ περισσότερα μεγάλα θέματα ἦταν πλήρης ἡ ἀποτυχία του, Συρία, Οὐκρανία, χαλιφάτο, ἔμπολα στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ ἐσωτερικό, ἀσφάλεια στὴν χώρα, μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν θανάτων ἀπὸ ὅπλα σὲ σχολεῖα, καὶ οἰκονομία. Πολλοὶ διερωτῶνται ὅτι ἡ ἀποτυχία δὲν ὀφείλεται μόνο στὸν πόλεμο τῆς ἐλεγχομένης ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ἢ στὴν ὑπονόμευση μεγάλων συμφερόντων, ἀλλὰ περισσότερο στὴν ἀδυναμία του νὰ χειρισθεῖ τὰ κρίσιμα θέματα. Τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα μάλιστα διεξάγονται ἐκλογές, μὲ τὴν ἀνάδειξη γερουσιαστῶν καὶ κυβερνητῶν∙ οἱ πιθανότητες γιὰ ἀπόκτηση τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς Γερουσίας ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς εἶναι οἱ περισσότερες, ὁπότε καὶ οἱ δυσκολίες στὸν πρόεδρο πολλαπλασιάζονται. Κινδυνεύει νὰ καταστεῖ ἀδρανής.

Δεδομένη ἡ καμπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ καμπὴ στὴν πολιτική μας δυναμικὴ θεωρεῖται πλέον δεδομένη, μετὰ τὸν ἄκρως ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὴν ἐξασφάλιση θετικοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ τὴν ἀδιαμφισβήτητη στήριξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις εἰς βάρος τῆς Κύπρου, χάρις στὶς τολμηρὲς ἀλλὰ καὶ μελετημένες παρεμβάσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἀπ’ τὸ Βουκουρέτσι τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2008, μὲ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Κώστα Καραμανλῆ γιὰ τὸ Σκοπιανό, εἶχε νὰ ζήσει ἡ Ἑλλὰς διεθνῆ ἀναγνώριση. Ὁ καλὸς ἀντίκτυπος στὸν κόσμο εἶναι ἐμφανής, ἔλειψαν οἱ ὅποιες διαδηλώσεις κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, ἐνῶ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἐγκαταλείπει τὴν πολιτική της πολώσεως καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἐμφάνισή της μὲ διαλλακτικὸ πρόσωπο∙ τὸ πόσο πείθει εἶναι ἄλλο θέμα, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ φανεῖ στὸ ἀμέσως προσεχὲς μέλλον. Ἡ δοκιμασία τῶν τραπεζῶν ἐπέδρασε ὡς καταλύτης, διότι ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της προέβλεπαν τὴν ἀποτυχία τῶν τραπεζῶν μας –μερικὰ μάλιστα ὄργανά της συνέχισαν τὸ παλιὸ τροπάριο καὶ μετὰ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις-, ὁπότε ὅλοι ἀντιλαμβάνονται πλέον τὶς εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομική μας ζωή. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Κουμουνδούρου ἤ δὲν κατάλαβε τὴν σημασία τῆς ἐπιτυχίας ἢ τὴν ἐμποδίζουν οἱ δεσμεύσεις της ἀπέναντι στοὺς χρηματοδότες της.

Στὴν οἰκονοία ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ κόσμου -τῶν μικρομεσαίων περισσότερο, διότι εἴμαστε οἰκονομία μικρομεσαίων- καὶ ἡ πίστη τους ὅτι γυρίσαμε σελίδα∙ ἡ ψυχολογία εἶναι ὁ κύριος παράγων στὴν οἰκονομία καὶ τὴν τελευταία διετία αὐτὴ ἦταν ὁ ἀποφασιστικὸς μοχλὸς γιὰ τὴν μετάβασή μας ἀπ’ τὴν ὕφεση τοῦ 7% στὴν ἀνάπτυξη γύρω στὶς δύο μονάδες τὸ τελευταῖο τρίμηνο∙ ὁ Ἕλληνας στηρίχθηκε στὸ φιλότιμό του, ἔσφιξε τὰ δόντια του καὶ πίστεψε ὅτι μπορεῖ νὰ πετύχει καὶ πέτυχε, χάρις στὶς θυσίες του, διότι στὴν ἱστορία δὲν ἔχει ξαναγίνει τέτοιος ἄθλος σὲ ἕνα χρόνο, ἀπὸ βαθειὰ ὕφεση σὲ ἀνάπτυξη καὶ μάλιστα χωρὶς τραπεζικὴ χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας. Τώρα διαπιστώνει ὅτι διανοίγονται οἱ ὁρίζοντες κανονικῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας∙ οἱ τραπεζικὲς πιστώσεις πρὸς τοὺς μικρομεσαίους –διότι αὐτοὶ θὰ ἀπορροφήσουν τὸ μεγάλο μέρος τῆς ἀνεργίας-, μαζὶ μὲ τὴν ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἐφορία καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀλλὰ καὶ τῶν κόκκινων δανείων, τοὺς ἐπιτρέπουν νά τρέξουν μὲ ρυθμὸ καλπασμοῦ τὶς δουλειές τους∙ οἱ περισσότεροι ἔχουν ἤδη ἕτοιμα τὰ σχέδιά τους καὶ μυριάδες ἔχουν ὑποβάλει τὶς αἰτήσεις τους πρὸς τὶς τράπεζες, οἱ ὁποῖες ἔχουν γίνει δεκτὲς καὶ ἀπομένει ἡ τυπικὴ ἀποδέσμευση τῶν χρηματοδοτήσεων. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας ἀποδίδουν ἤδη ἀρκετά.

Ὁ διεθνὴς περίγυρος ἔχει ἀλλάξει πλέον ριζικά∙ ἡ ἀναταραχὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ συνεχίζεται καὶ δὲν προβλέπεται σύντομο τέλος της, ἂν καὶ διανοίγονται κάποιες προοπτικὲς διεξόδου στὸ Οὐκρανικό∙ ἡ Ἑλλὰς θεωρεῖται ὡς ἑστία σταθερότητος καὶ ἀναφορᾶς διεθνῶς, μετὰ μάλιστα καὶ ἀπ’ τὸ πέρασμά της σὲ θετικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ τὴν βέβαιη ἔξοδό της ἀπ’ τὰ μνημόνια. Ἡ ἀμέριστη ὑποστήριξη πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀπ’ τὸ σύνολο τῶν 28, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι χαρακτηριστική∙ ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ἄλλοι ἡγέτες, ὅπως ὁ Κροάτης πρωθυπουργὸς ποὺ δὲν εἶναι γνωστὸς γιὰ τὰ φιλελληνικά του αἰσθήματα λόγῳ ὀρθοδοξίας περισσότερο, μᾶς στήριξαν. Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς ἐκπροσωποῦσε καὶ τὸν ἀσθενοῦντα Νίκο Ἀναστασιάδη, ἀλλὰ ἐξασφάλισε ὄχι μόνο τὴν ὑποστήριξή μας, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοιο βαθμό∙ ἡ ἀπομόνωση τῆς Βρεταννίας θεωρήθηκε ὡς αὐτονόητη, καθὼς συνοδεύθηκε καὶ ἀπ’ τὴν ἄρνηση τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον νὰ συνεισφέρει τὶς ἀναλογοῦσες εἰσφορὲς στὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό. Ὅταν τὸ 2008 ἔγιναν ἐπιστροφὲς πόρων πρὸς τὸ Λονδίνο, δὲν ἀντέδρασαν οἱ Βρεταννοί, ἀλλὰ τώρα διαμαρτύρονται, ὁπότε δύο δυνατότητες ἔχει, πληρώνει ἢ ἀποχωρεῖ ἀπ’ τὴν Ἕνωση, μέση λύση δὲν ὑπάρχει∙ μᾶλλον πρὸς τὴν δεύτερη ὁδηγεῖται ἡ χώρα, μὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις.

Ἡ ἀμηχανία μέχρι παράλυση διέπει τὴν ἀντιπολίτευση, ὄχι μόνο τὰ μικρὰ κόμματα, ἀλλὰ καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ εἶχαν πιστέψει ὅλοι τους στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ εἶχαν καταστρώσει τὴν πολιτική τους κατὰ τὰ λεγόμενά της, ὅτι δὲν ὑπάρχει διέξοδος, παρὰ ἡ συνέχεια τῆς ὑφέσεως, καὶ ὅτι οἱ τράπεζες θὰ ἀποτύγχαναν. Δὲν εἶχαν ἀφήσει οὔτε ἀμυδρὴ ἐκδοχὴ ἐναλλακτικῆς λύσεως καὶ τώρα βρίσκονται στὸ κενό∙ ἡ ὑποχώρηση εἶναι δύσκολη καὶ ἡ χάραξη ἄλλης πολιτικῆς δείχνει ἀδύνατη σὲ ὅλα τὰ κόμματα. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχειρεῖ κάποια στροφή, ἀλλὰ ὄχι καὶ πολὺ πειστική, ἴσως λόγῳ τῶν παρεμβάσεων τῶν συνιστωσῶν∙ ἔχει ἐγκαταλείψει σὲ μεγάλο βαθὸ τὴν τακτικὴ πολώσεως καὶ δείχνει σημεῖα προσεγγίσεως πρὸς τὰ εὐρύτερα στρώματα τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς. Τὸ χειρότερο γι’ αὐτὸν εἶναι ὅτι καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀπηχήσεώς του, ἐνῶ καὶ στὸ ἐσωτερικό του κόμματος πληθαίνουν οἱ ἐπικρίσεις∙ τὸ ἐπιχείρημά τους εἶναι ἕνα, ἐὰν τὸ Καλοκαῖρι, μὲ τὴν ἀποτυχία τοῦ ΕΝΦΙΑ, δὲν ἐπέτυχε ἀντιστροφὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς καὶ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὅπως τὸ διακήρυσσε ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπ’ τὴν Θεσσαλονίκη ὡς βεβαία, τί θὰ γίνει τώρα; Οἱ περισότεροι θεωροῦν δεδομένη τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν συνέχιση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου∙ ἔτσι ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδεικνύει πάλι τὶς ἀτλαντικές του ἐξαρτήσεις, κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο.

Ἡ κυβερνητικὴ πολιτικὴ ἀναγνωρίζεται πλέον ἀπὸ ὅλους, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς θυσίες τους στὰ δυόμισυ χρόνια τῆς ἀσκήσεώς της∙ ὁ τουρισμὸς ἔφερε τὴν ἀνάπτυξη στὶς περιοχές του, πάνω ἀπ’ τὸ 40% τῆς χώρας, καὶ τώρα μεταφέρει τὶς πολλαπλασιαστικές του ἐπιπτώσεις στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία, ἀλλὰ μὲ σημαντικὴ συνεισφορὰ τῶν ἄλλων κλάδων, ψηφιακῆς τεχνολογίας πρωτίστως, μεγάλων ἔργων καὶ μεταφορῶν, λόγῳ τῆς γεωγραφρικῆς μας θέσεως. Ἐπιπροσθέτως ἔρχεται ἡ πολυπόθητη ἀπὸ καιρὸ διάθεση τραπεζικῶν πιστώσεων, ὁπότε ἄλλαξε ἡ ψυχολογία ὅλων, ἀκόμη καὶ τῶν πιὸ ἀπαισιόδοξων∙ ὁ ἀντίκτυπος στὰ εὐρύτερα στρώματα μετράει πλέον, μὲ πρώτους τοὺς μικρομεσαίους τῆς ἀγορᾶς. Ἡ ἀγορὰ διαμορφώνει πλέον τὴν πολιτικὴ δυναμικὴ τῆς χώρας καὶ ὁ χρόνος τῶν τριῶν μηνῶν, μέχρι τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἶναι ἀρκετὸς γιὰ τὴν ἐμπέδωση ἄλλων πιὰ πολιτικῶν συνθηκῶν∙ δὲν εἶναι πιὰ μόνο ἡ αὐτοσυντήρηση τῶν βουλευτῶν ποὺ συμβάλλει στὴν ἀποφυγὴ τῶν ἐκλογῶν, εἶναι καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ ὅποια διαταραχὴ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὶς μέχρι τώρα ἐπιτυχίες. Ἡ καταστροφολογία ἐγκαταλείπεται καὶ ἐνισχύεται ἡ ἀμφιβολία τοῦ κόσμου γιὰ νέα πειράματα, ὅπως τὰ δοκίμασε τὸ 2009 καὶ τὰ πλήρωσε πανάκριβα∙ ἄλλωστε ἡ νέα ψῆφος δὲν φαίνεται νὰ εἶναι ψῆφος διαμαρτυρίας καὶ ψῆφος ἀγανακτήσεως, ὅπως τὸ 2012, ἀλλὰ ψῆφος πολιτικῆς ἐμπιστοσύνης.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.