Κύπρος, ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνικοῦ μετώπου

Τὸ ἑλληνικὸ μέτωπο στὴν Κύπρο ἐνισχύεται καθημερινά, μὲ τὴν ἀπόλυτη ταύτιση τῆς Αἰγύπτου καὶ τὴν ἀνεπιφύλακτη στήριξη τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ ἐπιστολή του στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, ὡς ἔκφραση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ στὴν Λευκωσία ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Κύπριο πρόεδρο, ἀνακοίνωσε τὴν ἀποστολὴ μιᾶς φρεγάτας καὶ ἑνὸς ὑποβρυχίου στὴν περιοχή, ἐνῶ ἀκολούθησε σύσκεψη τῶν τριῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου. Στὶς 7 Νοεμβρίου ἐπισκέπτεται τὴν μεγαλόνησο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ τὴν ἑπομένη μεταβαίνει στὸ Κάιρο, μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη, γιὰ τὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς καὶ τὴν ὑπογραφὴ ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ∙ ἡ διεθνὴς θέση μας ἐμπεδώνεται, μὲ κύριο ὅπλο τὴν εὐρωπαϊκὴ στήριξη.

Γεῦμα, Καραμανλῆ, Σαμαρᾶ

Τὴν ἄρρηκτη ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐπισφράγισε τὸ γεῦμα σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Κώστα Καραμανλῆ∙ οἱ δύο κορυφαῖοι τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως ἔστειλαν σαφέστατο μήνυμα πρὸς κάθε κατεύθυνση γιὰ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή τους στὴν ἀκολουθούμενη πολιτικὴ γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν βεβαιότητά τους ὅτι δὲν ἀμφισβητεῖται ἡ πολιτικὴ σταθερότης τῆς χώρας. Ἡ στιγμὴ ἦταν ἡ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, λόγῳ τῶν τουρκικῶν προκλήσεων, ἀλλὰ μὲ ἐνισχυμένο τὸν ρόλο μας στὴν Εὐρώπη, μὲ τὴν ἔμπρακτη ἀποδοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν σκληρὸ πυρῆνα της, ὅπως ἦταν πρὸ ἑξαετίας∙ στὴν ἀντιπολίτευση ἀντιλαμβάνονται τὴν σημασία τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτικὴ καὶ σπεύδει ὁ Ναπολεοντίσκος συναντῆσαι τὸν Γιάννη Στουρνάρα. Ἡ ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῶν ὀφειλῶν ἱκανοποιεῖ πρωτίστως τοὺς μικρομεσαίους.

Ἐλεγχος μυστικῶν τραπεζῶν

Ἡ συμφωνία ἀνταλλαγῆς τῶν τραπεζικῶν μυστικῶν ὑπογράφθηκε ἀπὸ ὀγδόντα χῶρες, κατὰ τὴν σύνοδο τοῦ ΟΟΣΑ στὸ Βερολίνο καὶ θεωρεῖται πρῶτο βῆμα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων∙ ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουν ὑπογράψει, ὅπως καὶ πολλὲς μικρὲς τῆς Καραϊβικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ ὄχι ὅλα τὰ ἐμιράτα τοῦ Κόλπου∙ ἀνεξαρτήτως αὐτοῦ ἔγινε ἡ ἀποφασιστικὴ ἀρχὴ καὶ οἱ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν, τὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων κατὰ τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν, τῆς καταστροφολογίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς αἰτία πολέμου καὶ κατὰ αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Πάντως οἱ κυβερνήσεις δὲν ἐπηρεάστηκαν, καθὼς συναντήθηκαν οἱ Βόλφνγκανγκ Σώυνμπλε καὶ Γκίκας Χαρδούβελης καὶ συζήτησαν τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἡ τρόϊκα ἐπιστρέφει ἀπὸ Δευτέρας καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων τὸν ἄλλο μῆνα. Ἡ ἀγορά μας δέχθηκε θερμὰ τὶς ἐξελίξεις.

Προκλήσεις κατὰ τριμεροῦς

Ἡ συνέχεια τῶν προκλήσεων τῆς Τουρκίας σὲ ἕνα πρᾶγμα κυρίως ἀποβλέπει, στὴν ἀποτροπὴ τῆς συμφωνίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν χωρῶν τους∙ χθὲς συναντήθηκαν στὴν Λευκωσία οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῶν τριῶν χωρῶν καὶ συζήτησαν τὶς λεπτομέρειες τῆς ὁριοθετήσεως καὶ τῆς διασκέψεως κορυφῆς στὸ Κάϊρο τῶν τριῶν χωρῶν τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ὅπου θὰ γίνει ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας. Ἐμφανίζεται ἡ Ἄγκυρα ὅτι ἀγνοεῖ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐνεργειῶν της στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχει στρέψει τὸ βλέμμα του στὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ ἐκεῖ φοβᾶται τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του, λόγῳ καὶ τοῦ Κουρδικοῦ καὶ τῶν ἀραβικῶν ἀντιδράσεων.

Ἀμφίπολη, ὡραῖα εὑρήματα

Φαίνεται ὅτι ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως, μᾶλλον πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἔχει πολλὰ ἄλλα νὰ μᾶς προσφέρει∙ ἄλλοι θάλαμοι δὲν ὑπάρχουν στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ μᾶλλον οἱ τυμβωρύχοι ἔχουν πάρει. Ἔτσι εἶναι δύσκολο πολὺ νὰ μάθουμε ποιὸς ἦταν ὁ νεκρὸς στὸν περίοπτο αὐτὸν τάφο, ἢ καὶ ποιοὶ ἦταν, γιατὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶναι περισσότεροι τοῦ ἑνός∙ ἄλλωστε ὁ χειμώνας ἐπιβάλλει τὴν στερέωση τῶν θαλάμων καὶ τὴν ἀσφάλειά τους ἀπ’ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Ἡ ἑπόμενη ἀνασκαφὴ θὰ μᾶς δείξει περισσότερα. Πάντως καὶ μόνο τὸ ψηφιδωτό, οἱ Καρυάτιδες καὶ οἱ Σφίγγες μᾶς ἐκπλήσσουν, μὲ τὴν μοναδικὴ τέχνη τους∙ στὰ μάρμαρα βρέθηκαν πολλὰ ἑλληνικὰ γράμματα τῶν τεχνητῶν κατασκευῆς τοῦ μνημείου.

Πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμόνοιαν

Ὁ Ἀλέξανδρος φρόντισε νὰ σεβασθεῖ τὸν τρόπο ζωῆς ὅλων τῶν κατακτηθέντων λαῶν, ὥστε νὰ προσαρμοσθοῦν στὴν ἐξουσία του∙ ἐπιδίωκε τὴν ἄμεση καὶ ζωντανὴ ἐπικοινωνία μαζί τους. «Οὐκοῦν πρώτη μὲν ἡ τῆς στρατείας ὑπόθεσις φιλόσοφον τὸν ἄνδρα συνίστησιν»∙ κατ’ ἀρχὰς ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐκστρατείας φανερώνει τὸν ἄνδρα ὡς φιλόσοφο. «Οὐχ ἑαυτῷ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν ἀλλὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην καὶ κοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους παρασκευάσαι διανοηθέντα»∙ διότι δὲν τὴν ἐξέλαβε ὡς τρυφὴ καὶ πολυτέλεια γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ ὁμόνοια καὶ εἰρήνη καὶ ἐπικοινωνία πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὴν διανοήθηκε καὶ τὴν ἐκτέλεσε. «Δεύτερον δ’ αὐτοῦ καὶ τὰς φωνὰς ἴδωμεν»∙ δεύτερον μαζί του γνωρίσαμε καὶ τὶς γλῶσσες. «Ἐπεὶ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἤθη βασιλέων καὶ δυναστῶν μάλιστα ταῖς φωναῖς αἱ ψυχαὶ προβάλλουσιν»∙ διότι καὶ τὰ ἤθη τῶν ἄλλων βασιλέων μὲ τὴν γλῶσσα τους προβάλλουν τὴν ψυχή τους.

Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάπτυξη

Ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς της∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἀναλαμβάνει τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς μεθαύριο, μετὰ τὴν διαπίστωση ὅτι οἱ ἐμπορικὲς τράπεζες εἶναι σὲ θέση ἐφαρμογῆς τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, ἑπομένως καὶ τῆς ἀνταποκρίσεώς τους στὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά. Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἔχουν καμφθεῖ, ἀφοῦ Γαλλία καὶ Ἰταλία προχώρησαν σὲ περικοπὲς τῶν δαπανῶν τους, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτροπῆς∙ οἱ λεονταρισμοὶ ξεχάσθηκαν καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ προειδοποίηση γιὰ τοὺς ὅποιους μιμητές τους σὲ ἄλλες χῶρες. Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ διάθεση τριακοσίων δις εὐρὼ ὣς τὰ Χριστούγεννα γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἀναπτύξεως∙ στὴν καταναλωτικὴ δαπάνη καὶ στοὺς μικρομεσαίους θὰ διοχετευθοῦν κυρίως τὰ κονδύλια αὐτά. Ἀπομένει στὴ συνέχεια ἡ σύσταση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως∙ τότε ἀποκτᾶ ἡ Εὐρωζώνη τὴν ἄμυνά της ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους.

Κομπάνι, εἴσοδος Πεσμεργκὰ

Ἡ εἴσοδος Ἰρακινῶν Κούρδων στὸ πολιορκούμενο Κομπάνι ἀλλάζει τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν πόλη∙ ἡ Ἄγκυρα, μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς ἀμερικανικὲς πιέσεις, ἐπέτρεψε τὴν διέλευση ἀπ’ τὸ ἔδαφός της μαχητῶν τῆς Πεσμεργκὰ γιὰ ἐνίσχυση τῶν ὁμοεθνῶν τους στὴν Συρία. Οἱ πιθανότητες καταλήψεως τῆς πόλεως ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς περιορίζονται ἀρκετὰ πλέον, ὁπότε καὶ ἀναπτερώνεται τὸ ἠθικὸ τῶν Κούρδων καὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων ἐναντίον τους στὶς δύο χῶρες∙ ἤδη στὴν Συρία ὁ στρατὸς της ἔχει περάσει στὴν ἀντεπίθεση σὲ πολλὰ μέτωπα, ἐνῶ καὶ στὸ Ἰρὰκ σταθεροποιοῦν οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις τὶς θέσεις τους. Ἡ ἑπόμενη μέρα εἶναι τὸ ζητούμενο, καθὼς ἡ κίνηση τῆς Τουρκίας σημαίνει στὴν πράξη ἀναγνώριση αὐτονόμου κουρδικοῦ κράτους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία, ὁπότε τίθεται θέμα μὲ τοὺς δικούς της Κούρδους, ποὺ εἶναι καὶ τὸ 60% τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ στὶς τέσσερες χῶρες. Πῶς θὰ ἀντιδράσει στὶς ἐκδηλώσεις αὐτονομήσεώς τους;

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,2738 δολλάρια καὶ 137,7430 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1228, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 87,24. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπενδυτὲς ἀντεξαν στὴν ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ὅτι δὲν εἶναι ἀντικειμενικὲς οἱ ἀξιολογήσεις τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρωζώνης ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ ὅτι εἶναι μετέωρη ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ὅπως καὶ στὶς πληροφορίες γιὰ μεταφορὰ τῶν ἕδρας τῶν μεγάλων γαλλικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὸ Παρίσι∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἔδειξαν ὅτι ἀναμένουν τὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς της ἀπ’ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε θύμα τῆς ἀτλαντικῆς προπαγάνδας, ἐπειδὴ συνέδραμαν καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της καὶ πολλοὶ παρατρεχάμενοι∙ θεωροῦνται ὅμως παροδικὲς οἱ ἐπιπτώσεις τους, διότι εἶναι ἰσχυροὶ οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἀρκετὰ ἐνισχυτικὰ τὰ κυβερνητικὰ μέτρα.

Ἀλλαγὲς στοὺς Ἀναδυόμενους

Στὴν Βραζιλία ἡ Ντίλμα Ρουσὲφ ἐπανεξελέγη πρόεδρος, μὲ συνθήματα ὑπὲρ τῶν Ἀναδυομένων καὶ τῆς ἀναδείξεως τῆς χώρας ὡς μεγάλης δυνάμεως, ἐνῶ τὸ Ἰρὰν ζητάει τὴν ταχεία σύναψη συμφωνίας γιὰ τὰ πυρηνικὰ καὶ τὸν ρόλο του στὴν περιοχή∙ ἡ Βραζιλία διατηρεῖ τὸν καθοριστικὸ ρόλο της στοὺς Ἀναδυομένους καὶ ἀναμένεται ἐπεκτείνειν τὴν ἐπιρροή της στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Κίνας καὶ τῆς Ρωσίας. Στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἡ Τεχεράνη ἀναδεικνύεται σὲ ἀποφασιστικὸ παράγοντα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, καθὼς ἡ στρατιωτική της βοήθεια συμβάλλει στὴν ἄμυνα τῆς Βαγδάτης ἀπέναντι στὸ χαλιφάτο∙ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκεῖς καὶ θὰ εἶχαν καταλάβει τὴν πρωτεύουσα οἱ Τζιχαντιστές, ἂν δὲν τοὺς ἀπέκρουαν οἱ Ἰρανοὶ ἐπαναστατικοὶ φρουροὶ. Οἱ Δυτικοὶ περνοῦν σταδιακὰ στὸ περιθώριο.

Οὐκρανία, ἴδια κυβέρνηση

Στὴν Οὐκρανία παραμένει ὁ ἴδιος πρωθυπουργός, Ἀρσένι Γιάτσενουκ, καθὼς τὸ κόμμα του ἦρθε πρῶτο στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ συνεργάζεται μὲ τὸ ἀντίστοιχο τοῦ προέδρου καὶ τὸ φιλοδυτικὸ τῶν καθολικῶν∙ ἔτσι προβλέπεται ὅτι θὰ συνεχισθεῖ ἡ ἴδια πολιτικὴ ἀπέναντι στὴν Ρωσία καὶ στοὺς ρωσόφωνους αὐτονομιστές, ἀλλὰ ἡ διεθνὴς συγκυρία ἀλλάζει. Ὁ Ὁλλανδὸς ἀνακριτὴς γιὰ τὸ μοιραῖο μαλαισιανὸ ἀεροσκάφος τῆς πτήσεως ΜΗ17, ζήτησε φωτογραφίες καὶ στοιχεῖα ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὶς συνθῆκες πτώσεώς του ἀπὸ πύραυλο ἀέρος ἀέρος, διότι οἱ δορυφόροι της εἶχαν ἐντοπίσει οὐκρανικὸ μαχητικὸ πλησίον τοῦ ἐπιβατικοῦ∙ ταυτοχρόνως Ἀμερικανοὶ τεχνικοὶ βρίσκονται στὸ Καζάν, γιὰ ἀγορὰ 63 ρωσικῶν ἑλικοπτέρων γιὰ τὸ Ἀφγανιστάν. Δηλαδή, τὸ Πεντάγωνο παραβιάζει τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι τὰ ρωσικὰ ἑλικόπτερα ταιριάζουν στὸ Ἀφγανιστάν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.