Ἀνάγκη διαλόγου τῶν μεσογειακῶν χωρῶν

Ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν μεσογειακῶν χωρῶν εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, ὑπογράμμισε ὁ πρωθυπουργός, πρὸς τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ βρεθεῖ τὴν ἄλλη Παρασκευὴ στὴν Λευκωσία, ὅπου θὰ μιλήσει καὶ στὴν Κυπριακὴ Βουλή, ἐνῶ τὴν ἑπομένη θὰ μεταβεῖ μὲ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη στὸ Κάιρο γιὰ τὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν τριῶν χωρῶν. Ὁ Γὲνς Στόλτενμπεργκ τήρησε στάση ἴσων ἀποστάσεων καὶ ζήτησε τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως, ἀλλὰ ἡ θέση τῆς μεγαλονήσου ἐνισχύθηκε σημαντικά∙ ὁ πρόεδρός της, μετὰ τὴν θερμὴ ὑποστήριξη τῆς Γαλλίας, δέχθηκε πρόσκληση ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν γιὰ ἐπίσκεψή του στὴν Μόσχα. Διεθνὴς ἀλληλεγγύη.

Συμπαγὴς πάλι πλειοψηφία

Ἡ συνάντηση τῶν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου ἐπιβεβαίωσε τὴν συνοχὴ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή τους μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει ἀπὸ καμμία πλευρά, παρὰ τὴν καταστροφολογία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Ἡ τρόϊκα ἐπιστρέφει τὸ ἑπόμενο δεκαήμερο, ἀλλὰ καὶ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι ἀγεφύρωτες, ἴσως εἶναι καὶ ἀρκετὰ βατές, ἐὰν συνεκτιμηθοῦν τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως ἄνω τῆς μονάδος∙ ἄλλωστε ἡ σύγκριση τῆς σημερινῆς καταστροφικῆς προπαγάνδας, μὲ ἐκείνη τῶν ἄλλων ἀξιολογήσεων, δείχνει ὅτι εἶναι ἐλάχιστα ὅσα προβάλλονται τώρα. Οὔτε συζητᾶμε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους τοὺς ὅρους τῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς, διότι αὐτὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τρία πράγματα, τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, τὶς ἐγγυήσεις τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν οἰκονομικῶν μας δεδομένων∙ ἐὰν τὰ στοιχεῖα εἶναι ὅπως προβλέπονται, τότε καὶ οἱ ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καταρρέουν σχεδὸν αὐτομάτως.

Διαμόρφωση εἰκόνος συνοχῆς

Ἡ οἰκονομία ἀπέδειξε τὶς τελευταῖες μέρες τὴν ἀντοχή της ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τῶν κερδοσκόπων καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ ἡ ἀγορὰ δουλεύει κανονικὰ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς οἰκονομίας εἶναι ἐμφανέστατη, ἄκρως διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς κεφαλαιαγορᾶς. Ἀκόμη καὶ οἱ προκλήσεις τῶν συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἐκεῖνες στὴν Σύγκλητο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, δὲν ἔχουν ἀνταπόκριση στοὺς φοιτητές∙ δυὸ τρεῖς δεκάδες ἄρχισαν καὶ λιγώτεροι ἀπόμειναν. Ὁ Ναπολεοντίσκος προσπαθεῖ ἀποκτῆσαι ἄλλη εἰκόνα καὶ νὰ κερδίσει τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἔκανε μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος∙ καμμία ἀναφορὰ στὶς παλαιότερες δηλώσεις του, μόνο κάποια ἄνευρη κριτικὴ κατὰ τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ συντεχνιακὸ κράτος συγκλονίζουν∙ 5260 δημόσιοι ὑπάλληλοι ἔβγαλαν στὸ ἐξωτερικὸ ἑνάμισυ δις εὐρώ∙ ἀπὸ αὐτοὺς 415 πῆραν σύνταξη καὶ ἔχουν ἐξάγει 110 ἑκατομμύρια∙ ἡ ἐξαγωγὴ εἶναι νόμιμη, ἀλλὰ ἔχουν πληρώσει τοὺς φόρους;

Στήριξη ἀπ’ τὴν Γερμανία

Τὴν στήριξη τῆς Γερμανίας, στὴν ἀπεμπλοκή μας ἀπ’ τὰ μνημόνια, ἐξασφάλισε ὁ Γκίκας Χαρδούβελης, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε∙ ἡ πολεμικὴ τῶν ἀγορῶν εἶναι δεδομένη, καὶ ἐπιβεβαιώνεται στὴν πώληση ἑλληνικῶν τραπεζικῶν μετοχῶν καὶ ὁμολόγων, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν ἐπιτυχῆ ἔλεγχο τῶν τραπεζῶν μας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἐξακολουθοῦν οἱ κερδοσκόποι θεωρεῖν τὴν Ἑλλάδα ὡς τὸν ἀσθενῆ κρίκο τῆς Εὐρωζώνης καὶ στρέφουν ὅλα τὰ πυρά τους ἐναντίον μας∙ διαθέτουν ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα, ἰσχυρὴ πέμπτη φάλαγγα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ περισσότερο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν καὶ στὴν διαπλοκή, τὴν ὁποία καὶ χρησιμοποιοῦν ὡς δυνάμεις κρούσεως. Ἕνα πρᾶγμα ἀγνοοῦν, τὴν ἐλάχιστη ἐπίδραση τοῦ Χρηματιστηρίου στὴν οἰκονομία μας.

Ἀναγνώριση τοῦ Στουρνάρα

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸν Γιάννη Στουρνάρα, καὶ ἡ ἐνημέρωσή του γιὰ τὴν οἰκονομία, σημαίνει τὴν ἀναγνώρισή του ὡς Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος∙ εἶχε ἀπειλήσει ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετὰ τὶς εὐρωεκλογές, ὅτι δὲν θὰ ἀναγνωρίσει τὸν διορισμὸ ἀπ’ τὴν κυβέρνηση τοῦ Διοικητοῦ τῆς κεντρικῆς τραπέζης καὶ τοῦ Ἐπιτρόπου καὶ ὅτι θὰ τοὺς ἀνακαλέσει ὅταν γίνει κυβέρνηση. Τώρα ζητάει ἐνημέρωση, καὶ δικαίως, ὡς ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔπρεπε αὐτὸ νὰ εἶχε γίνει ἀπὸ καιρό, ὅπως τοῦ ἔγινε καὶ ἐνημέρωση στὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης∙ στὸ Πεντάγωνο δὲν εἶπε ὅτι θὰ ἀνακαλέσει τὸν Δημήτρη Ἀβραμόπουλο ἀπὸ Ἐπίτροπο, ἀλλὰ καὶ στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐσιώπησε φρονίμως ποιῶν. Προσαρμόζεται σταδιακά…

Αὐτῷ σύγγραμμα προσδόντος

Οἱ ἄλλοι κατακτητές, ἀκόμη καὶ πολλοὶ ἀπ’ τοὺς ἐπιγόνους, δὲν ἀκολούθησαν τὴν ἴδια πολιτικὴ ἀνοχῆς πρὸς τοὺς λαούς∙ ἀντιθέτως ἀρκετοὶ φέρθηκαν αὐταρχικὰ καὶ προκάλεσαν τὴν ἀγανάκτηση καὶ τῶν Μακεδόνων ἀπέναντί τους, ὅταν μάλιστα τοὺς συνέκριναν μὲ τὸν Ἀλέξανδρο. «Ἀντίγονος ὁ γέρων, σοφιστοῦ τινος αὐτῷ σύγγραμμα προσδόντος περὶ δικαιοσύνης»∙ ὁ γέρος Ἀντίγονος, γνωστὸς καὶ ὡς μονόφθαλμος ποὺ κάποτε πλησίαζε στὴν κατάκτηση ὁλοκλήρου τῆς αὐτοκρατορίας, ὅταν κάποιος σοφιστὴς τοῦ ἔδωσε ἕνα σύγγραμμα περὶ διακιοσύνης. «Ἀβέλτερος εἶ εἶπεν ὅς ὁρῶν με τὰς ἀλλοτρίας πόλεις τύπτοντα λέγεις περὶ δικαιοσύνης»∙ ἀνόητος εἶναι, εἶπε, ὅποιος μὲ βλέπει κατακτῶντα τὶς ξένες πόλεις νὰ ὁμιλεῖ περὶ δικαιοσύνης. «Διονύσιος δ’ ὁ τύραννος ἐκέλευε τοὺς μὲν παῖδας ἀστραγάλοις τοὺς δ’ ἄνδρας ὅρκοις ἐξαπατᾶν»∙ ὁ δὲ Διονύσιος, ὁ τύραννος τῶν Συρακκουσῶν, ἔδιδε ἐντολὴ τὰ παιδιὰ μὲν νὰ ἐξαπατοῦν παίζοντας μὲ ἀστραγάλους, ἐνῶ οἱ ἄνδρες παίζοντας μὲ τοὺς ὅρκους.

Γιοῦνκερ, ἀνάληψη προεδρίας

Ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Ἐπιτροπῆς αὔριο ἀπὸ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ θεωρεῖται ὡς καμπὴ στὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης γιὰ τὴν πολιτική της συνοχὴ καὶ τὴν ἀναπτυξιακή της πολιτική∙ ὁ Λουξεμβούργιος πολιτικὸς ἔχει ἀφήσει τὴν σφραγίδα του στὴνΕὐρωζώνη, καθὼς τὴν παρέλαβε, ὡς πρόεδρός της, κατὰ τὴν γέννησή της καὶ τὴν κατέστησε δυναμικὴ διεθνῆ ὀντότητα, παρὰ τὸν πόλεμο τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, πρὸ δεκαετίας καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν ἄρνηση τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Γερμανίας γιὰ συμμετοχὴ στὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ. Τὸ εὐρὼ κατέστη διεθνὲς νόμισμα ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ περισσότερο ἀποτελεῖ τὸν συνεκτικὸ δεσμὸ τῶν μελῶν του, διότι ὡς νόμισμα διασφαλίζει τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῶν λαῶν του, «τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητὴς ἐσθ’ ἡμῖν», κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη∙ ἡ χειρότερη δοκιμασία του ἦρθε μὲ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ὅταν ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συμπαρατάχθηκε προκλητικὰ μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ ἄντεξε καὶ ἐπιτυχῶς μάλιστα.

Κομπάνι, ἐνίσχυση Κούρδων

Στὴν ἐνίσχυση τῆς ψυχολογίας τους καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαχητῶν της συνέβαλε ἡ εἴσοδος ἀνδρῶν τῆς Πεσμαργκὰ στὴν Κομπάνι∙ ἡ Τουρκία, μετὰ ἀπὸ πολλὲς καθυστερήσεις, ἐπέτρεψε τὴν διέλευση ἀπ’ τὸ ἔδαφός της τῶν Ἰρακινῶν Κούρδων πρὸς τὴν πολιορκημένη συριακὴ πόλη. Οἱ πιθανότητες καταλήψεώς της ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστὲς μειώνονται αἰσθητά, ἐνῶ ἀναλαμβάνουν ἀντεπιθέσεις οἱ Κοῦρδοι καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα∙ τὸ χαλιφάτο ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν κερδίζει τὸν πόλεμο, μὲ τὴν ἵδρυση ἀνεξαρτήτου κράτους στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Ἀντιθέτως κινδυνεύει μὲ ἀποκοπὴ τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν διαφόρων περιοχῶν του, ἀφοῦ δὲν ἔχει ἀνοιχτὴ ἐπικοινωνία μὲ τὶς ὁμάδες του στὰ βορειοδυτικὰ σύνορα τῆς Συρίας, ἐνῶ οἱ δυνάμεις τῆς Δαμασκοῦ βελτιώνουν τὶς θέσεις τους∙ φυσικὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τελειώνει ὁ πόλεμος, κάθε ἄλλο μάλιστα. Οἱ Ἰσλαμιστὲς βρίσκονται σὲ πλεονεκτικὴ θέση στὸ Ἰράκ, ὅσο δὲν ὑπάρχει ἀξιόμαχος τακτικὸς στρατός του ἀπέναντί τους.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Δύση καὶ ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πλὴν Χὸνγκ Κόνγκ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2607 δολλάρια καὶ 137,2770 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1205,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 86,40. Οἱ πιέσεις στὴν Εὐρώπη ἀποδίδονται σὲ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις, μὲ ἰσχυρότερες στὴν Ἀθήνα, ὡς ἀντίδραση στοὺς καλοὺς ἐλέγχους τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία κλίματος ἀνασφαλείας στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπιχείρηση ἀποτυγχάνει πλήρως, διότι δὲν ἐπέτυχε τὴν καλλιέργεια πανικοῦ, ὅπως ἐπιδίωκαν, ἀκόμη καὶ στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, ἡ ὁποία εἶναι πλήρως χειραφετημένη ἀπ’ τὴν κεφαλαιαγορά μας. Ἀντιθέτως οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἤρεμοι καὶ ἀναμένουν τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἄλλωστε γιὰ τὴν διοχέτευση στὴν ἀγορὰ τριακοσίων δις εὐρὼ μέχρι τὰ Χριστούγεννα∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση δὲν ἐπηρεάζει πλέον τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὰς ὠρυγὰς τῶν Ἀτλαντιστῶν.

Κλιμάκωση στὴν Ἱερουσαλὴμ

Σὲ κλιμάκωση ὁδηγοῦνται οἱ συγκρούσεις Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων στὴν Ἱερουασαλήμ, μετὰ τὴν δολοφονία ἐθνικιστοῦ ραβίνου ἀπὸ Ἄραβες καὶ τὴν ἀνταπόδοση μὲ τὴν ἐκτέλεση τοῦ δολοφόνου ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ἀπέρριψε εἰρωνικὰ τὴν παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, γιὰ ἐπιβολὴ ἀπαγορεύσεων στὴν ἱερὰ πόλη μὲ τὴν κατασκευὴ νέων κατοικιῶν, καὶ δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὰ δικαιώματα τῆς χώρας του. Ὁ διάλογος παραμένει νεκρὸς καὶ μόνο στὴν Γάζα ἐπικρατεῖ ἠρεμία, μὲ κύριο μέλημά της τὴν ἀπορρόφηση τῶν 2,7 δις δολλαρίων διεθνοῦς βοηθείας γιὰ τὴν ἀνοικοδόμησή της∙ στὴν διεθνῆ σκηνὴ ἡ Σουηδία ἀναγνωρίζει τὴν Παλαιστίνη ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, ἐνῶ στὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση. Ὁ Ντέηβιντ Κάμερον τὸ θεωρεῖ ὡς ὅπλο κατὰ τῶν ἀντιευρωπαϊστῶν.

ΗΠΑ, ἔλεγχος ὁπλοχρησίας

Τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο στὴν ὁπλοχρησία ὑποστηρίζει τὸ 60-65% τῶν Ἀμερικανῶν, ἔναντι 40% τῶν ὅσων ἐπιμένουν στὴν διατήρηση τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος ἐλευθέρας ὁπλοφορίας∙ οἱ πολῖτες ἔχουν ἀγανακτήσει μὲ τὰ ἐπανειλημμένα ἐπεισόδια φόνων μαθητῶν ἀπὸ συμμαθητές τους οἱ ὁποῖοι παίρνουν τὰ ὅπλα τῶν πατέρων τους. Ὁ πρόεδρος βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση, διότι τὴν Τρίτη διεξάγονται οἱ ἐπανεληπτικὲς ἐκλογὲς στὴν χώρα, στὶς ὁποῖες διακυβεύεται ὁ ἔλεγχος τῆς Γερουσίας∙ οἱ Δημοκρατικοὶ τὴν χάνουν, ἐὰν περάσει καὶ αὐτὴ στοὺς Ρεπουμπλικανούς, μετὰ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, καὶ διαθέτου πλέον τὴν πλειοψηφία στὸ Κογκρέσσο. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀποδυναμώνεται καὶ ἄλλο ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ποὺ ἤδη ἀπὸ πολλοὺς πολιτικοὺς παρατηρητὲς θεωρεῖται ὡς παρίας τῆς ἀμερικανικῆς ἐξουσίας∙ ἡ ὁπλοφορία ἴσως ἀποβεῖ πλέον ἡ τελευταία σταγόνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.