Συνεχὴς κλιμάκωση τουρκικῶν προκλήσεων

Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις κλιμακώνονται στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αἰγαῖο, μὲ στόχο τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος τὸ Σάββατο στὸ Κάιρο∙ χθὲς τουρκικὴ φρεγάτα παραβίασε τοὺς κανόνες ἀβλαβοῦς διελεύσεως στὶς Κυκλάδες, ἐνῶ Τοῦρκος βουλευτής, μέσα στὸ Κοινοβούλιό μας καὶ σὲ συνεδρίαση διατλαντικῆς Ἐπιτροπῆς, ἔθεσε ζήτημα ΑΟΖ τῆς μεγαλονήσου∙ ἡ ἀπάντηση ἐδόθη ἀμέσως, ἀλλὰ τὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Ἡ Ἄγκυρα αἰσθάνεται τὴν ἀπομόνωσή της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καθὼς καὶ ἡ ἀμερικανικὴ ὑποστήριξη περιορίζεται σὲ μισόλογα∙ τὸ μέτωπο τῶν τριῶν χωρῶν, μὲ Ἰσραήλ, Ἰορδανία καὶ Λίβανο καὶ ἔνθερμο ὑποστήριξη Εὐρώπης, Ρωσίας καὶ Κίνας εἶναι ἰσχυρότερο. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπισκέπτεται τὴν Λευκωσία, ἐνῶ σήμερα βρίσκεται ἐκεῖ ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, σὲ ἐκδήλωση τῆς ἀνεπιφυλάκτου ἀλληλεγγύης.

Ἀνώμαλη προσγείωση ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ ἀνώμαλη προσγείωση ὑποχρεώθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ λησμόνησε τὰ περὶ Συμβουλίου Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς λεονταρισμούς του γιὰ ἐκλογές∙ τὴν σκυτάλη πῆρε ὁ ἄστεγος ἀρχηγός, ἐπειδὴ διεκδικεῖ κάποιον ρόλο, ἐνῶ καὶ οἱ φιλικὲς στὴν Κουμουνδούρου δημοσκοπήσεις καταγράφουν τὴν ἀγανάκτηση τῶν ψηφοφόρων της γιὰ τὶς βαρβαρότητες στὰ Πανεπιστήμια. Ἡ πολιτικὴ ζωὴ ὁμαλοποιεῖται καὶ ὅλα κρίνονται πλέον ἀπ’ τὴν ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας καὶ τὸ τέλος της στὴν χώρα∙ ἡ ἀγορὰ ἀποβαίνει ὁ καθοριστικὸς παράγων τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ἐπειδὴ ὁ ἐνεργὸς πληθυσμὸς πιστεύει ὅτι βαδίζουμε πλέον στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀνακοπεῖ αὐτὴ ἡ πορεία μὲ κανέναν τρόπο καὶ μὲ περιπέτειες πολλαπλῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Τὰ προβλήματα τῶν συνταξιούχων καὶ τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων παραμένουν πολλά, ἀλλὰ οἱ πιέσεις τους ἀντισταθμίζονται ἀρκετά, καὶ μέσα στὴν ἴδια οἰκογένεια, ἀπ’ τοὺς ἐργαζόμενους σὲ δικές τους ἢ ἄλλες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις.

Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀναπτύξεως

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν ὕφεση καὶ τῆς ἐπιτυχίας ρυθμοῦ ἀναπτύξεως 0,6% φέτος καὶ 2,9% τοῦ χρόνου, ἦρθε ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ ἀγορὰ δέχθηκε μὲ ἀνακούφιση τὴν εἴδηση, ἂν καὶ τὸ ζοῦσε στὴν πράξη, μὲ τὴν ἐλπίδα μεγαλυτέρου ρυθμοῦ στὸ ἄμεσο μέλλον∙ ἄλλωστε τοὺς ἔχουμε συνηθίσει στὶς ἐκπλήξεις τὰ δυόμισυ τελευταῖα χρόνια. Οἱ ρυθμίσεις τῶν κόκκινων δανείων θὰ γίνουν, παρὰ τὶς προχειρότητες τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως, καθὼς ἤδη οἱ ἐγκύκλιοι γιὰ τὶς ὀφειλὲς στὴν Ἐφορία καὶ στὰ ἀσφαλτιστικὰ ταμεῖα ἐκδίδονται καὶ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα μποροῦν ἄνετα οἱ ἐπιχειρηματίες νὰ ἐνταχθοῦν σὲ αὐτές∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας μετράει περισσότερο καὶ ἡ πίστη ὅλων ὅτι μποροῦμε νὰ πετύχουμε. Ὁ Ἕλληνας ἦρθε στὸ φιλότιμο καὶ δὲν ἀλλάζει εὔκολα πλέον. Ὁ φόβος πολιτικῆς ἀστάθειας ὑποχωρεῖ συνεχῶς∙ μόνο οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοκόποι συνεχίζουν τὸ ἴδιο τροπάριο, ἀλλὰ χωρὶς ἀκροατήριο πλέον ἀπέναντί τους.

Παταγώδης ἀποτυχία ΣΥΡΙΖΑ

Ὁ ἐλιγμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, προτείνειν Συμβούλιο τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν καὶ πρόωρες ἐκλογὲς, κατέληξε σὲ παταγώδη ἀποτυχία∙ κανένα κόμμα δὲν τὸν ἀκολούθησε, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν διαλυμένο ἤδη Καμμένο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἦταν πειστικώτατη καὶ εἶχε ἀπήχηση στὴν κοινὴ γνώμη καὶ στὴν ἀγορὰ περισσότερο∙ κανένας δὲν θέλει τὶς περιπέτειες τῶν ἐκλογῶν, μὲ ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα καὶ βέβαιη τὴν καταπόντισή μας σὲ νέα χειρότερη κρίση∙ ὅλοι βλέπουν ὅτι ἡ οἰκονομία δουλεύει καὶ πάει στὸ καλύτερο, ἂς τὴν ἀφήσουμε στὸ δρόμο της. Μόνο ἡ ἀτλαντικὴ κερδοσκοπία καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της ἐπιδιώκουν τὴν ἐξώθησή μας σὲ νέες περιπέτειες, ὅπως τὸ ἔδειξαν τὴν περασμένη ἑβδομάδα στὸ Χρηματιστήριο∙ ἡ Κουμουνδούρου τοὺς ἀκολουθεῖ πιστά.

Κύπρος, ἴσες ἀποστάσεις ΗΠΑ

Οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν τὴν πολιτικὴ τῶν ἴσων ἀποστάσεων στὸ Κυπριακό, μὲ τὴν ἀποφυγὴ ρητῆς καταδίκης τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου∙ ἤδη ὁ ὑφυπουργὸς Ἐνεργείας στὴ Λευκωσία δὲν ἦταν καὶ πολὺ σαφὴς στὶς θέσεις του, κατὰ τὶς συνομιλίες του μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργούς, ἂν καὶ ὀλίγον πιὸ ἀντικειμενικὸς ἀπ’ τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Γνωρίζουν στὴν Οὐάσιγκτον ὅτι δὲν δύνανται ἀποτρέψαι τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁριοθετήσεως τῆς ΑΟΖ, μεταξὺ Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, τὸ Σάββατο στὸ Κάιρο, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀντισταθμίσαι τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς Κίνας καὶ τῶν γειτονικῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ὑποχρεωτικὰ ἀποδέχονται τὶς ἐξελίξεις καὶ προβάλλουν τὴν παρουσία τους.

Οἱ ποιηταὶ κολακεύοντες

Στὶς κολακεῖες τῶν ποιητῶν ἀποδίδει ὁ Πλούταρχος τὴν φήμη, ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν υἱὸς τοῦ Διός∙ οὔτε ὁ ἴδιος τὴν πίστεψε, ἀλλὰ τὴν ἄφηνε κυκλοφορεῖν. «Καὶ ‘’ Ἀλέξανδρος ἐγὼ Διὸς μὲν υἱός’’»∙ καὶ ὁ ‘’Ἀλέξανδρος ἀπάντησε, ἐγὼ μὲν εἶμαι υἱὸς τοῦ Διός’’∙ «Ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἔφην, οἱ ποιηταὶ κολακεύοντες αὐτοῦ τὴν τύχην προσεῖπον»∙ αὐτὰ μὲν λοιπόν, ὅπως ἔχω ἀναφέρει, οἱ ποιητὲς κολακεύοντάς του τὴν τύχη τὰ εἶπαν. «Τῶν δ’ ἀληθινῶν ἀποφθεγμάτων Ἀλεξάνδρου πρῶτον ἄν τις τὰ παιδικὰ διέλθοι»∙ γιὰ τὰ ἀληθινὰ ἀποφθέγματα τοῦ Ἀλεξάνδρου πρέπει ἀνατρέξειν κάποιος στὴν παιδική του ἡλικία. «Ποδωκέστατος γὰρ τῶν ἐφ’ ἡλικίας νέων γενόμενος»∙ ἦταν λοιπὸν ὁ ταχύτερος στὸ τρέξιμο τῶν νέων τῆς ἡλικίας του. «Καὶ τῶν ἑταίρων αὐτὸν ἐπ’ Ὀλύμπια παρορμόντων, ἠρώτησεν εἰ βασιλεῖς ἀγωνίζονται»∙ Καὶ ὅταν οἱ ἑταῖροι του τὸν παρότρυναν συμμετέχειν στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ρώτησε ἂν ἀγωνίζονται οἱ βασιλεῖς.

Εὐρωζώνη, σαφὴς ὑποχώρηση

Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη βρίσκεται σὲ νέα ὑποχώρηση, μὲ 0,8% φέτος καὶ 1,1% τὸ 2015, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ ὁποῖες εἶναι χαμηλότερες ἀπ’ τὶς προηγούμενες∙ ἡ οὐκρανικὴ κρίση καὶ ἡ καθυστέρηση στὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς θεωροῦνται οἱ κύριες αἰτίες τοῦ ἀποπληθωρισμοῦ, ἐνῶ ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἀδράνεια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος. Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἔχει θέσει ὡς ἄμεση προτεραιότητά του τὴν διοχέτευση στὴν ἀγορὰ τριακοσίων δις εὐρὼ μέχρι τὶς γιορτές, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ κατανάλωση καὶ οἱ ἐργασίες τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων∙ τὴν μεγαλύτερη ἀνάπτυξη προβλέπεται ὅτι θὰ ἔχει ἡ Ἰρλανδία, μὲ 4,6% φέτος καὶ 3% τοῦ χρόνου, ἐνῶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα προβλέπεται, ἀνάπτυξη 0,6% φέτος καὶ 2,9% τοῦ χρόνου. Καθίσταται ἡ οἰκονομία μας ἡ πλέον δυναμικὴ τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς, διότι πέρυσι εἶχε ὕφεση 3,3%∙ ἡ διαφορὰ στὸν ρυθμὸ προσδιορίδει τὴν δυναμική.

Οὐκρανία, περιοχὴ Ντόνμπας

Ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία περιπλέκεται ἀκόμη περισσότερο, μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὶς αὐτόνομες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ οἱ Ρωσόφωνοι κέρδισαν μὲ μεγάλη διαφορὰ καὶ ὀργανώνουν τὶς περιφέρειές τους στὸ Ντάνετσκ καὶ στὸ Λουχάνσκ, τὶς πλουσιώτερες ἐπαρχίες τῆς χώρας. Οἱ Δυτικοὶ ἀντιδροῦν, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀναγνωρισθεῖ τὸ νέο νκράτος, ἀλλὰ ἡ Μόσχα δὲν ἀποκαλύπτει τὰ σχέδιά της∙ δὲν προσαρτᾶ τὶς δύο περιφέρειες, οὔτε τὶς ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημο κράτος, ἀλλὰ ζητάει τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐνισχύει στὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους τους. Σὲ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο δὲν μποροῦν νὰ κερδίσουν οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις, ἐνῶ ἤδη οἱ δύο ἐπαρχίες προωθοῦν τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν μεγάλων βιομηχανιῶν τους, συμπληρωματικῶν πρὸς πολλὲς ρωσικές∙ ἡ βαρειὰ βιομηχανία τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται στὸ ἔδαφος τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ μόνο τὸ Τόκυο αἰσθητὰ ἀνοδικά, διότι αὐξήθηκε ἡ ρευστότητα στὴν οἰκονομία του∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,2511 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 141,8615 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, ὁ χρυσός, 1169,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 82,37. Οἱ ἐπενδυτὲς διστάζουν γιὰ δύο λόγους, πρῶτον, γιὰ τὴν ἀναμονὴ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν, ὁπότε μεγάλη ἧττα τῶν Δημοκρατικῶν θὰ ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸν πρόεδρο καὶ στὴν πολιτική του∙ δεύτερον, γιὰ τὶς χαμηλότερες προβλέψεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, γιὰ ἀνάπτυξη, μᾶλλον θὰ γίνουν τὴν Πέμπτη, μετὰ τὸ Γιούρογκρουπ∙ τότε θὰ γνωρίζουν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὰ οἰκονομικά του μέτρα. Στὰ διεθνῆ τὸ ὑπουργεῖο Μεταφορῶν τοῦ Μεξικοῦ κατοχύρωσε τὴν κατασκευὴ τοῦ πρώτου γρήγορου τραίνου στὴν Κινεζικὴ Ἑταιρεία Σιδηροδρόμων∙ πρόκειται γιὰ τὴν γραμμή, Μεξικοῦ-Κερατάρα, ἐπενδύσεως 3,7 δις δολλαρίων, μὲ 85% κινεζικὴ χρηματοδότηση.

Κέντρο Παγκοσμίου Ἑμπορίου

Τὸ νέο κτίριο τοῦ Κέντρου Παγκοσμίου Ἐμπορίου στὸ Μανχάτταν ἐγκαινιάσθηκε μὲ λαμπρότητα, δεκατρία χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν δίδυμων πύργων ἀπὸ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις∙ ὁ ἕνας πύργος τώρα εἶναι τὸ ὑψηλότερο κτίσμα στὴν Ἀμερική, μὲ ὕψος 541 μέτρα καὶ στοίχισε ὀκτὼ δις δολλάρια, ἐνῶ ἀπασχολεῖ τρεῖς χιλιάδες ὑπαλλήλους. Πάντως στὰ ἐγκαίνια δὲν παραβρέθηκε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, ἴσως ἐπειδὴ ἦταν πολὺ ἀπασχολημένος μὲ τὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογὲς τῆς Γερουσίας, στὶς ὁποῖες κρίνεται ἡ πλειοψηφία τοῦ σώματος∙ ὅλες οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι, μᾶλλον χάνει τὴν πλειοψηφία τὸ Δημοκρατικὸ κόμμα, ἂν καὶ τὰ νέα θὰ ἔρθουν σήμερα τὸ πρωί, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς ὥρας καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑφίσταται ἄλλο ἕνα πλῆγμα στὴν δημοτικότητά του. Περιορίζονται ἀρκετὰ τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν τοῦ προέδρου.

Μπουργκίνα Φάσο καὶ ΟΑΕ

Στὴν Μπουργκίνα Φάσο, ὁ συνταγματάρχης ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου της καὶ ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ μαζικὲς διαδηλώσεις, δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση∙ ἡ διεθνὴς κοινότης δὲν ἀναγνώρισε τὴν κυβέρνησή του καὶ ὁ Ὀργανισμὸς Ἀφρικανικῆς Ἑνότητος ζήτησε τὴν παράδοση τῆς ἐξουσίας στοὺς πολιτικούς, πρὶν λάβει μέτρα ἐναντίον του. Ὁ συνταγματάρχης δείχνει ὅτι ἀποδέχεται τὶς εἰσηγήσεις, ἀλλὰ δὲν παραιτήθηκε ἀκόμη∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ ΟΑΕ ἀποδεικνύει τὴν αὐτοτέλειά του ἀπέναντι στοὺς παλιοὺς ἀποικιοκράτες καὶ ἐπιδιώκει ρυθμίσαι τὰ προβλήματα ἐντὸς τῆς μαύρης ἠπείρου. Ἄλλωστε ὁ ὀργανισμὸς ἔχει ἀποστείλει σημαντικὴ βοήθεια τὶς τρεῖς δυτικοαφρικανικὲς χῶρες γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἔμπολα, ἀνάλογα μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει∙ πάντως ἡ παρέμβασή του εἶναι οὐσιαστικώτερη ἀπὸ πολλὲς πλούσιες χῶρες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.