Ἐξωτερικὰ θέματα, ὑποχρέωση συναινέσεως

Ἡ σύγκληση τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τὴν Δευτέρα ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τουλάχιστον πρὸς ἐπίδειξη συναινέσεως τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ ἐνημερώσει, ὅποιον ἀρχηγὸ τὸ ζητήσει, γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα. Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις κλιμακώνονται, καθὼς συνεχίζουν τὶς περιπολίες τους ὁ Μπαρμπαρόσα καὶ τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ ἐντὸς τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ∙ ἡ ἐθνικὴ ἑνότης εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀναγκαία γιὰ τὴν παρουσίαση ἑνιαίου μετώπου, τουλάχιστον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Ἡ ἀνώδυνη ἀντιπολίτευση, ἢ καὶ ἀδικαιολόγητη σιωπή, εὐνοεῖ ὅσους ἐργάζονται διεθνῶς κατὰ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων∙ ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης στὸ Κάιρο εἶναι ἱστορικὸ βῆμα, διότι ἔχουμε ἐξασφαλίσει τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ διεθνῆ στήριξη, Ρωσίας καὶ Κίνας καὶ γειτονικῶν κρατῶν.

Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Οἱ Εὐρωπαῖοι προγραμματίζουν τὴν πολιτική τους, μὲ τὴν προοπτικὴ ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν μῆνα, ὥστε μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους νὰ ἔχει συμφωνηθεῖ τὸ πρόγραμμα τῆς μεταβατικῆς περιόδου γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἔξοδο ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ ἀκόμη καὶ ὁ Γιοῦρεν Νταϊσελμπλάουμ δέχεται τὴν ἄποψη αὐτή, ἐνῶ ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας τὴν Δευτέρα. Τὴν Πέμπτη στὸ Γιούρογκρουπ θὰ συζητηθεῖ οἱ λεπτομέρειες, ἐνῶ χθὲς συμφωνήθηκε τὸ σχέδιο γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν συνάντηση Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, στὴν ὁποία παραβρέθηκε καὶ ὁ Γκίκας Χαρδούβελης∙ ἡ ἀντίδραση τῶν ἀγορῶν ἐκτονώνεται, καθὼς ἡ ἄνοδος στὶς δυτικὲς κεφαλαιαγορές, μετὰ τὴν νίκη τῶν Ρεπουμπλικανῶν, δημιουργεῖ κύμα αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές. Ἡ ἐπίτευξη ρυθμῶν ἀναπτύξεως τὸ τρίτο τρίμηνο θεωρεῖται ὡς ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων γιὰ τὴν χώρα μας, διότι εὐνοεῖ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, παρακάμποντας ἀκόμη καὶ ἀπ’ τοὺς σκοπέλους τῶν γνωστῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων.

Τέλος μαθητικῶν καταλήψεων

Οἱ καταλήψεις σχολείων βαίνουν μᾶλλον πρὸς ἐκτόνωση, παρὰ τὴν μεθόδευσή τους ἀπὸ διάφορα ἐξωσχολικὰ κέντρα∙ οἱ παρεμβάσεις τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –ποὺ τὴν βρήκανε; εἶναι ἐρώτημα- ἔπεσαν στὸ κενό. Καὶ οἱ μαθητὲς ἀποδεικνύνουν τὴν εὐαισθησία καὶ τὴν σύνεση τῶν φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν παρασύρθηκαν ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τῆς Κουμουνδούρου –μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ διορισθέντες ἀπ’ τὴν δικτατορία καθηγητές-, καὶ ἄφησαν στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ τὶς δυὸ δεκάδες ἀσυντόνιστους νεαρούς. Ἡ κοινὴ γνώμη ἀποστρέφεται τὶς ἀκρότητες καὶ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα κι αὐτὸ καταγράφεται, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες σφυγμομετρήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ ἀπροθυμία του νὰ προσαρμοσθεῖ στὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα, ἀποδίδεται σὲ ἄλλους λόγους, διότι, καὶ ἂν δὲν διαθέτει ὁ ἴδιος τόση πολιτικὴ σκέψη, κάποιοι γύρω του ἔχουν ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς. Ὑπέφερε πολὺ ὁ λαὸς τὴν πενταετία καὶ δὲν θυσιάζει τὶς κατακτήσεις του, μὲ ἄλλης σοσιαλιστικῆς παραλλαγῆς περιπέτειες.

Ἀπάντηση ἀπ’ τὸν Μοσκοβισὶ

Ὁ ἁρμόδιος γιὰ τὰ οἰκονομικὰ Ἐπίτροπος ἔδωσε ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς ἁπανταχοῦ καταστροφολόγους γιὰ τὴν χώρα μας∙ στὸ Γιούρογκρουπ τῶν 8 Δεκεμβρίου θὰ συζητηθεῖ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τῆς τρόϊκας καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους καὶ τὴν πιστοληπτικὴ γραμμὴ ἀμύνης. Δηλαδή, ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ χαρακτήρισε ὡς παραφιλολογία τὰ περὶ ἀρνήσεως τῆς ἐπιστροφῆς τῆς τρόϊκας, λόγῳ διαφρωνίας μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα προέβλεψε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν τρέχοντα μῆνα. Ἔδειξε ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν προετοιμασία τῆς χώρας μας, γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ὑποβολὴ τῶν σχετικῶν φακέλων∙ ἄλλωστε πρόκειται σύντομα νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα γιὰ προσωπικὴ ἐνημέρωση.

Βούλα, 230 κιλὰ ἡρωίνης

Σὲ διαμέρισμα στὴν Βούλα, ἡ Ἀστυνομία βρῆκε 230 κιλὰ κοκαΐνης καὶ συνέλαβε δύο ἀλλοδαποὺς καὶ ἕναν ἡμεδαπὸ οἱ ὁποῖοι καὶ ἀνακρίνονται∙ ἡ ἐπέμβαση ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἰντερπὸλ καὶ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες παρακολουθοῦσαν τὴν διαδρομὴ τοῦ φορτίου ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν στὴν Ἀθήνα καὶ μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Εὐρώπη. Εἶναι μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, οἱ ὁποῖες πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες εἶχαν κατασχέσει δύο τόνους σκληρῶν ναρκωτικῶν στὴν Φιλοθέη καὶ στὰ Μεσόγεια∙ τὸ κύκλωμα ὅμως τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν δὲν σταμάτησε τὴν δράση του, οὔτε καὶ τώρα θὰ σταματήσει. Ἡ διάβρωση εἶναι βαθειὰ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ χρειάζεται συνεχὴς ἐπαγρύπνηση τῆς Ἀστυνομίας.

Νικηθήσεται δὲ βασιλεὺς

Ἀπὸ μικρὸς εἶχε δείξει τὸν εὐγενῆ χαρακτῆρα του ὁ Ἀλέξανδρος∙ ἦταν ὁ ταχύτερος τῶν συνομηλίκων του καὶ ὅταν τοῦ εἴπανε νὰ τρέξει στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ρώτησε ἂν πηγαίνουν βασιλεῖς. «Τῶν δ’ ‘’οὒ’’ φαμένων ἄδικον εἶπεν εἶναι τὴν ἅμιλλαν, ἐν ᾗ νικήσει μὲν ἰδιώτας νικηθήσεται δὲ βασιλεύς»∙ ὅταν τοῦ ἀπάντησαν ‘’ὄχι’’, ἄδικη εἶπε εἶναι τότε ἡ ἅμιλλα, κατὰ τὴν ὁποία θὰ νικήσει ἰδιῶτες, ἀλλὰ θὰ νικηθεῖ ὡς βασιλεύς. «Τοῦ δὲ πατρὸς Φιλίππου λόγχῃ τὸν μηρὸν ἐν Τριβαλλοῖς διαπαρέντος»∙ στὸ δὲ πατέρα του Φίλιππο, ὅταν μὲ λόγχη τραυματίσθηκε στὸν μηρὸ ἀπ’ τοὺς Τριβαλλούς. «Καὶ τὸν κίνδυνον διαφυγόντος ἀχθομένου δὲ τῇ χωλότητι»∙ καὶ τὸν μὲν κίνδυνο διέφυγε, ἀλλὰ παραπονιόταν γιὰ τὴν χωλότητά του. «Θάρρει πάτερ ἔφη καὶ πρόιθι φαιδρῶς, ἵνα τῆς ἀρετῆς κατὰ βῆμα μνημονεύεις»∙ κουράγιο πατέρα, εἶπε, καὶ προχώρα χωλαίνοντας, γιὰ νὰ μνημονεύεις σὲ κάθε βῆμα τὴν ἀρετή σου.

Ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ

Στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ θὰ συζητηθεῖ τὸ πρόγραμμα ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν διάθεση τριακοσίων δις εὐρὼ στὴν ἀγορά, ὅπως ἔχει ἐξαγγείλει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνέντευξη τύπου προετοίμασε τὸ ἐδαφος. Οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Γερμανίας ἔχουν ἀρθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς ἐπιτρέπει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα τὸν ἀποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς παρεμβάσεως τῶν κερδοσκόπων. Ἡ Εὐρωζώνη ἔχει τὶς δυνατότητες ἀναπτύξεως, παρὰ τὰ προβλήματα ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ἀδράνεια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος∙ ἡ ἀγορὰ στενάζει ἀπ’ τὴν ἀνεπάρκεια ρευστότητος καὶ τὰ ἐμπόδια τῶν ἀτλαντικῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν λειτουργία της. Ὁ συντονισμὸς τῆς νομισματικῆς καὶ οἰκονομικῆς πολιτικῆς εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀναπτύξεως∙ ὅσο περισσότερο ἐνισχύονται οἱ μηχανισμοὶ συντονισμοῦ τῆς πολιτικῆς, τόσο γρηγορότερα θὰ φθάσουν τὰ ἀποτελέσματα στὴν ἀγορά.

Νίκη τῶν Ρεπουμπλικανῶν

Ἡ σαρωτικὴ νίκη τῶν Ρεπουμπλικανῶν, στὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογὲς στὴν Ἀμερικὴ καὶ ὁ ἔλεγχος τοῦ Κογκρέσσου, μετὰ τὴν ἀπόκτηση πλειοψηφίας καὶ στὴν Γερουσία, ἀλλάζει ριζικὰ τὴν πολιτικὴ ἰσορροπία στὴν χώρα∙ ὁ πρόεδρος εἶναι ὑποχρεωμένος πλέον προσαρμόσαι τὴν πολιτική του στὶς νέες συνθῆκες, διότι δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ψηφίσεως τῶν μέτρων του ἀπ’ τὰ νομοθετικὰ σώματα. Οἱ Ρεπουμπλικανοί, μὲτὴν Γερουσία δύνανται ἐπιβάλλειν δικά τους πρόσωπα σὲ πολλὲς καίριες θέσεις, ἀλλὰ καὶ προωθῆσαι δική τους νομοθεσία στὸ Κογκρέσσο∙ τὸ μέτρο τῆς ἀρνησικυρίας ἀπ’ τὸν πρόεδρο δὲν θεωρεῖται πλέον καθόλου ἀποτελεσματικό, λόγῳ τοῦ Κογκρέσσου. Ἤδη τὸ πρόγραμμα ὑγείας χαρακτηρίζεται ὡς πλήρης ἀποτυχία, ἐνῶ οἱ ἀγορὲς ἀντέδρασαν ἀνοδικά, ἐπειδὴ προβλέπουν τὴν ἄσκηση πιὸ χαλαρῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς∙ τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ἡ ἀποδυνάμωση τῆς ἀμερικανικῆς παρουσίας στὴν διεθνῆ σκηνή, μὲ τὰ τόσα ἀνοικτὰ μέτωπα, Μέση Ἀνατολή, Οὐκρανία, Ἰσλαμισμός, Κίνα καὶ Ἀναδυόμενοι.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δύση καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2478 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 143,1865 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσὸς στὰ 1145,25 καὶ τὸ πετρέλαιο παρέμεινε σταθερό, 82,32. Οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦν τὴν ἧττα τῶν Δημοκρατικῶν στὴν Ἀμερική, ὡς ἀφετηρία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἐλαστικῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς στὴ χώρα, ὅπως ἔχουν ὑποσχεθεῖ οἱ νικητὲς Ρεπουμπλικανοί∙ ταυτοχρόνως χαρακτηρίζουν θετικὰ τὰ πρῶτα βήματα τῆς νέας Ἐπιτροπῆς καὶ ἐλπίζουν στὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Στὴν Ἀσία ἀντιθέτως ἐξαντλήθηκε ἡ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν Ἰαπωνία καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἐπέστρεψαν στὴν ἐπιφυλάκτικότητά τους∙ ἄλλωστε καὶ στὸ Τόκυο οἱ μετοχὲς ὑποχώρησαν, ἴσως ὡς εἴσπραξη τῶν κερδῶν τῶν προηγούμενων ἡμερῶν. Ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀνησυχεῖ πολλοὺς ἔγκυρους ἀναλυτές, διότι βλέπουν τὴν Οὐάσιγκτον νὰ ὁδηγεῖται σὲ περίοδο ἀβεβαιότητος, ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὴν χώρα ποὺ διεκδικεῖ ἡγετικὸ ρόλο.

Οὐκρανία, ἀπειλὴ συρράξεως

Τὴν ἀποστολὴ στρατιωτικῶν δυνάμεων στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες διέταξε ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος, σὲ ἀπάντηση στὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας ἡγεσίας στὸν Ντόνμπας∙ οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται ἐπανάληψη τῶν συγκρούσεων, καθὼς οἱ Ρωσόφωνοι ὀργανώνουν τὴν ἄμυνά τους καὶ προετοιμάζονται στρατιωτικά. Ἄλλωστε οἱ μεμονωμένες ἀψιμαχίες δὲν εἶχαν σταματήσει ποτέ, παρὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἀνακωχῆς στὶς 5 Σεπτεμβρίου στὸ Μίνσκ∙ οἱ δυτικὲς χῶρες δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Λουχάνσκ, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι στηρίζουν τὶς δύο δημοκρατίες. Εἶναι δύσκολη ἡ νίκη τῶν οὐκρανικῶν δυνάμεων στὸ μέτωπο, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ συγκρούσεις τὸ προηγούμενο ἑπτάμηνο∙ οἱ Ρωσόφωνοι θεωροῦνται πιὸ ἀνδρεῖοι, ἀλλὰ καὶ διαθέτουν περισσότερα μέσα, ἐπειδὴ ἡ πολεμικὴ βιομηχανία τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται στὸ μεγαλύτερο βαθμὸ στὸ ἔδαφός τους καὶ ἀνεφοδιάζονται εὔκολα.

Ἱερουσαλήμ, νέα ἔνταση

Σὲ νέα ἔνταση ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Ἱερουσαλήμ, μετὰ τὴν ἔναρξη κατασκευῆς νέων κατοικιῶν ἀπ΄ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὶς συγκρούσεις μὲ νεαροὺς Παλαιστίνιους∙ ἕνα αὐτοκίνητο αὐτοκτονίας ἐξερράγη στὸ δρόμο, μὲ ἕναν νεκρό. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ παλαιστινιακοῦ κράτους ἀπ’ τὴν Σουηδία προκάλεσε ὄξυνση τῶν πνευμάτων στὴν ἱερὴ πόλη, ἐνῶ καὶ ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι σκέπτεται τὴν ἀναγνώριση∙ τὸ χειρότερο γιὰ τοὺς Ἰσραηλινοὺς εἶναι ἡ δήλωση τῆς Ἐπιτρόπου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Φρενταρίκα Μοργκερίνι, ὅτι ἐλπίζει νὰ γίνει ἡ ἀναγνώριση στὴν διάρκεια τῆς πενταετοῦς θητείας της. Οἱ Ἰσραηλινοὶ βλέπουν τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή τους, ἐνῶ στὸ ἐσωτερικὸ οἱ ἀκροδεξιὲς δυνάμεις κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος∙ ἡ κάλυψη ἀπ΄ τὴν Ἀμερικὴ ἰσχύει, ἀλλὰ ὣς πότε θὰ εἶναι ἐπαρκὴς ἀπέναντι στοὺς τρίτους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.