Ἀρραγὴς καί συμπαγὴς ἑνότης τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κύπρο ἐπισφραγίζει τὴν ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς ἀρραγοῦς καὶ συμπαγοῦς ἑνότητος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς διαβεβαίωσε τὸν κυπριακὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀνεπιφύλακτη στήριξή του ἀπ΄ τὴν μητέρα πατρίδα, ἀλλὰ καὶ ἔστειλε σαφέστατο μήνυμα στὴν Ἄγκυρα, ὅτι τὸ 2014 δὲν εἶναι 1974. Ἡ ὑποστήριξη ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι ἀδιαφιλονίκητη, ὅπως καὶ στὴν ἀντιπολίτευση ἀκοῦσα ἢ ἕκουσα ἀπ’ τὶς πολιτικές της δυνάμεις, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἔμμεση ἀποδοκιμασία τῆς δηλώσεως πολιτικοῦ στελέχους τῆς Κουμουνδούρου ἀπ’ τὴν ἡγεσία του∙ στὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνάμιξη τῶν καθημερινῶν πολιτικῶν διαφωνιῶν. Αὐτὸ τὸ πιστεύουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ δείχνουν∙ ὅσοι διαφωνοῦν ἁπλούστατα μένουν ἐκτὸς νυμφῶνος.

Προβολὴ διεθνοῦς παρουσίας

Τὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία ἐνισχύει ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ Ἑλληνισμός, μὲ τὴν τριμερῆ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Καΐρου, μὲ κύριο θέμα τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλαδος∙ ἡ ἔνταξη τῆς ὁριοθετήσεως στὰ πλαίσια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνεργειακῆς πολιτικῆς ἀπιτελεῖ τὸ κύριο ἐπιχείρημα, διότι διασφαλίζει καὶ τὴν προσέγγιση τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἀντίκτυπος τῆς διασκέψεως στὴν πολιτική μας σκηνὴ εἶναι ἐμφανής, καθὼς ἀκόμη καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τὴν κριτική του, μέχρι καὶ στὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ ἡ εὐχὴ τοῦ Κάρολου Παπούλια, γιὰ τὴν ἐκλογή του ἀπ’ τὴν παροῦσα Βουλὴ θεωρεῖται ὡς σημαντικὴ συμβολὴ στὴν πολιτικὴ σταθερότητα. Ἄλλωστε, ὅλο καὶ περισσότεροι ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς ἀποκαλύπτουν τὴν πρόθεσή τους γιὰ τὴν ψῆφο τους, ἐνῶ διατυπώθηκαν καὶ προτάσεις, γιὰ συμφωνία ἐκλογῶν τὸν Νοέμβριο τοῡ 2015∙ ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης στὴ χώρα αἴρεται ὁριστικά.

Δεδομένη βιωσιμότης χρέους

Τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀναγνωρίζουν πλέον, μετὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς οἰκονομίας μας, ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ πολλὰ ἀτλαντικὰ πρακτορεῖα, τὰ ὁποῖα μέχρι λίγες μέρες πρὶν μᾶς βομβάρδιζαν μὲ τὴν καταστροφολογία τους∙ ἄλλωστε καὶ τὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ προγραμμτίζει ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα πρὸς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ πρὶν τὸ κρίσιμο Γιούρογκρουπ τῆς 8ης Δεκεμβρίου, ὅταν θὰ ληφθεῖ ἡ ὁριστικὴ ἀπόφαση, μὲ δεδομένη μᾶλλον τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπ’ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν θέσπιση προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς γιὰ ἕξι ἢ δώδεκα μῆνες. Μὲ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τῆς βιωσιμότητος τοῦ χρέους, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση γιὰ θετικὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεως τῆς χώρας, οἱ συζητήσεις στρέφονται γύρω ἀπ’ τὴν μορφὴ τῆς πιστοληπτικῆς γραμμῆς∙ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος θὰ κρίνει τὸ εὖρος τῆς καλύψεως, σὲ περίπτωση ἀνάγκης, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ κλιμακούμενο ἀναλόγως.

Ἐντοπισμὸς φοροδιαφυγῆς

Ὁ ἐντοπισμὸς ἀπ’ τὸ ΣΔΟΕ ὅλο καὶ νέων περιπτώσεων φοροδιαφυγῆς ἔχει συγκλονίσει τὸ Πανελλήνιο∙ πῶς γίνεται τόσοι πολλοί, στὰ χρόνια τῆς κρίσεως, ἔχειν ἐξάγει στὸ ἐξωτερικὸ τόσα χρήματα. Μετὰ τοὺς 5160 δημοσίους ὑπαλλήλους, κάθε κατηγορίας, μὲ τὸ ἑνάμισυ δις εὐρώ, νέος κατάλογος γιατρῶν, δικηγόρων, καθηγητῶν, ἀγροτῶν ἀνακαλύπτεται ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς χώρας∙ ὁ ἔλεγχος τῆς καταγραφῆς αὐτῶν τῶν χρημάτων στὶς φορολογικὲς δηλώσεις ἀκολουθεῖ καὶ μαζί του τὰ πρόστιμα τῆς Ἐφορίας. Ἀλλὰ καὶ στὴν λίστα Λαγκὰρντ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου προτείνει τὴν ἐνοχὴ τοῦ Ἰωάννου Διώτη, γιὰ παράβαση καθήκοντος∙ ἀπομένει στὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο ὁ καταλογισμὸς τοῦ ἀδικήματος. Ὁ ἀδιάφθορος τῶν σοσιαλιστικῶν κυβερνήσεων συλλαμβάνεται κλέπτων ὀπώρας, ἄν καὶ εἰσαγγεεύς.

Γιοῦνκερ, Κάμερον, Ρέντσι

Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σκληρὸς στὶς πρῶτες δηλώσεις του κατὰ τῶν πρθυπουργῶν Βρεταννίας καὶ Ἰταλίας∙ ἀμφότεροι ἔχουν ἀναφερθεῖ μὲ περιφρονητικὸ τρόπο γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν γραφειοκρατία της. Ὁ νέος πρόεδρός της ὑπερασπίσθηκε τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ ζήτησε τὸν σεβασμὸ ἀπέναντι στὸ ἔργο της, διότι ἐκπροσωπεῖ τὸ σύνολο τῶν Εὐρωπαίων κι ὄχι ἕναν μόνο λαό∙ ἡ ἀντιδικία ἄρχισε μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῶν αὐξημένων ποσῶν συνεισφορᾶς τῶν δύο χωρῶν στὸν κοινοτικὸ προϋπολογισμό. Δήλωσαν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ πληρώσουν τὸ μερίδιό τους, ἂν καὶ πιὸ σκληρὸς εἶναι ὁ Νταίηβιντ Κάμερον, παρὰ ὁ Ματτέτο Ρέντσι, ἀλλὰ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπάντησε, ὅτι ὑπάρχουν τρόποι εἰσπράξεως τῶν ποσῶν.

Καὶ βασιλέων παραδιδόντων

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶπε στὸν πατέρα του, ὅταν ἦταν τίτλος τιμῆς ὁ τραυματισμός του στὴ μάχη κατὰ τῶν Τριβαλῶν∙ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑπερήφανος, ἔστω κι ἂν χώλαινε. «Ταῦτ’ οὐκ ἔστι διανοίας φιλοσόφου καὶ διὰ τὸν ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἐνθουσιασμὸν ἤδη τῶν τοῦ σώματος ἐλαττωμάτων κατεξανισταμένης;» αὐτὰ δὲν εἶναι σκέψεις φιλοσόφου καὶ ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ τὶς ἀνδραγαθίες ἤδη ἀντισταθμίζοντας τὰ τραύματα στὸ σῶμα. «Πὼς γὰρ αὐτὸν οἴει τοῖς ἰδίοις ἀγάλλεσθαι τραύμασι, καθ’ ἕκαστον μέρος ἔθνους μνημονεύοντα καὶ νίκης»∙ διότι πῶς συνήθιζε νὰ ὑπερηφανεύεται, ὅταν μνημονεύει σὲ κάθε μέρος καὶ μία νίκη. «Καὶ πόλεων ἁλισκομένων καὶ βασιλείων παραδιδόντων, οὐκ ἐγκαλυπτόμενον οὐδὲ ἀποκρύπτοντα τὰς οὐλάς»∙ καὶ καταλαμβάνοντας πόλεις καὶ παραδόσεις βασιλείων, χωρὶς νὰ συγκαλύπτει ἢ νὰ ἀποκρύπτει τὰ τραύματα. «Ἀλλ’ ὥσπερ εἰκόνας ἐγχαραγμένας ἀρετῆς καὶ ἀνδραγαθίας περιφέροντα;» ἀλλὰ σὰν χαρακτικὰ πάνω του τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἀνδραγαθίας νὰ τὰ προβάλλεις;

Εὐρώπη, συνοχή, ἀνάπτυξη

Τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐπέτυχε τὸ Γιούρογκρουπ∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, στὴν πρώτη τους συνεδρίαση τοῦ ὀργάνου μὲ τὰ νέα τους καθήκοντα, ἐπέμειναν στοὺς δύο αὐτοὺς ἄξονες. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος καὶ αὐστηρᾶς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν Γαλλία καὶ Ἰταλία, γιὰ τὴν συμμόρφωσή τους πρὸς τὴν δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη ἀμέσου διαθέσεως τῶν τριακοσίων δις εὐρὼ ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος. Ἡ Ἐπιτροπὴ γνωρίζει, ὅτι τὸ τρέχον δίμηνο εἶναι τὸ καθοριστικὸ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, καὶ τὴν ἀνάκτηση ἀπ’ τὴν Εὐρώπη τοῦ διεθνοῦς της ρόλου∙ ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, μετὰ τὴν ἧττα του στὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογές, ἐπιβάλλει τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν προώθηση τῆς δικῆς της αὐτονόμου διεθνοῦς πολιτικῆς παρουσίας.

Ὁμπάμα, γιὰ συνεργασία

Τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ Κογκρέσσο ζήτησε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἀναγνωρίζοντας τὴν ἧττα του στὶς ἐνδιάμεσες ἐκλογές∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα πρότεινε συνάντηση μὲ τοὺς προέδρους Γερουσίας καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων γιὰ τὴν ἐπεξεργασία κοινῆς πολιτικῆς στὰ κρίσιμα προβλήματα τῆς χώρας. Τὸ θέμα ὅμως εἶναι ὅτι, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἐγκαταλείπει τὴν δική του πολιτικὴ καὶ σύρεται στὸ ἅρμα τῶν Ρεπουμπλικανῶν στὰ ἐσωτερικὰ καὶ διεθνῆ ζητήματα∙ ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὸν πρόεδρο, μετὰ τὴν δημοσίευση τῆς ἔρευνας τοῦ περιοδικοῦ Forbes, μὲ μεγάλη ἐπιρροὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅτι ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν παραμένει ὁ ἰσχυρότερος πολιτικὸς παγκοσμίως, μὲ δεύτερο τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ τρίτον τὸν Ξὶ Τζιπίνγκ, τέταρτο τὸν πάπα Φραγκίσκο καὶ πέμπτη τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Οἱ Ἀμερικανοὶ δηλαδή, παρὰ τὴν κρίση τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν καταιγισμὸ τῆς ἀντιρωσικῆς προπαγάνδας, θεωροῦν τὸν Ρῶσο πρόεδρο ὡς τὸν ἰσχυρότερο πολιτικό.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, καθὼς ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν διαβουλεύσεων στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν συνεργασία τοῦ προέδρου μὲ τὸ Ρεπουμπλικανικὸ κόμμα καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς στὰ 1,2521 δολλάρια καὶ στὰ 143,4855 γιέν, ἐνῶ χρυσός, 1144,51, καὶ πετρέλαιο, 82,50, κινήθηκαν στὰ ἴδια ἐπίπεδα. Ἡ ἐπιφυλακτικότης δὲν αἴρεται καὶ τόσο εὔκολα, καθὼς στὰ διεθνῆ θέματα ἡ ἀναβλητικότης τῆς Οὐάσιγκτον ἐπηρεάζει τὴν ἀντιμετώπισή τους∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἀναλάβει οἱαδήποτε πρωτοβουλία, διότι φοβᾶται τὴν ἀποτυχία, ὅπως ἔγινε μὲ τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία∙ οἱ δύο χῶρες βυθίσθηκαν σὲ μακροχρόνιο σπαραγμὸ καὶ διάλυση τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς τους δομῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ σαφῆ ἀποδοκιμασία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἔρευνα τοῦ Forbes, μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν θεωρεῖσθαι ὡς τὸν ἰσχυρότερο ἡγέτη ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς εἶναι κόλαφος γιὰ τὸν πρόεδρό τους.

Διάσκεψη κορυφῆς Εἰρηνικοῦ

Τὴν Δευτέρα ἀρχίζει στὸ Πεκῖνο ἡ διάσκεψη κορυφῆς γιὰ τὴν Οἰκονομικὴ Συνεργασία τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας καὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ∙ ἡ Κίνα δίδει ἐξαιρετικὴ βαρύτητα στὸ γέγονος καὶ ἔχει προγραμματίσει καὶ σειρὰ ἄλλων ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τῶν προσκεκλημένων. Τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὴν ἀναπόφευκτη συνάντηση Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, μετὰ τὰ ὅσα ἔχουν διαδραματισθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς Οὐκρανίας∙ οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι, ἡ ὅποια χειραψία τους θὰ ἔχει καθαρὰ τυπικὸ χαρακτῆρα, ἐνῶ ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσὼφ δήλωσε ὅτι στηρίζει τὸν Ρῶσο πρόεδρο καὶ τὴν πολιτική του. Ἡ Κίνα καὶ ἄλλες ἀσιατικές, πλὴν Ἰαπωνίας, καὶ λατινοαμερικανικὲς χῶρες στηρίζουν τὴν Μόσχα καὶ τηροῦν ἀποστάσεις∙ ἑπομένως εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ προσέγγιση τῶν δύο πλευρῶν, παρὰ τὶς κινεζικὲς προσπάθειες.

Ἰσραήλ, σὲ δύο ἐπίπεδα

Σὲ δύο ἐπίπεδα κινεῖται ἡ πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ, μετὰ τὴν κλιμάκωση τῶν συγκρούσεων στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκοδομήσεως νέων κατοικιῶν καὶ τῆς ἐξεγέρσεως τῶν νεαρῶν Παλαιστινίων∙ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση καλλιεργεῖ τὶς στενὲς σχέσεις μὲ τὴν Κύπρο, ὅπου βρισκόταν χθὲς ὁ ὑπουργός του Ἐξωτερικῶν καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς συμμετέχει σὲ κοινὲς ἑλληνοκυπριακὲς στρατιωτικὲς ἀσκήσεις, καὶ τὴν Αἴγυπτο, ἀπέναντι στὶς τουρκικὲς προκλήσεις. Ἀπ’ τὴν Χάγη ἔφθασε καὶ ἡ εὐχάριστη εἴδηση, ὅτι τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν σφαγὴ στὸ τουρκικὸ σκάφος Μααρίβ∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι μοναδική του διεθνὴς στήριξη, ἐκτὸς τῆς Ἀμερικῆς, παραμένουν οἱ τρεῖς γειτονικές του χῶρες καὶ μέσῳ αὐτῶν οἱ προσβάσεις πρὸς τὴν Εὐρώπη. Τὴν ἀξιοποίησή τους ἐπιδιώκει.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.