Ἄγκυρα, προσφυγὴ στὶς νέες προκλήσεις της

Ἡ Τουρκία συνέχισε χθὲς τὶς προκλήσεις της, μὲ τὴν ἐπίσημη δήλωση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ της, ὅτι ἔλαβε τοὺς κανόνες ἐμπλοκῆς σὲ περίπτωση κρίσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ στὴν πράξη ἡ δήλωση ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν διακήρυξη τῆς τριμεροῦς στὸ Κάιρο γιὰ ἄμεση διακοπὴ τῶν τουρκικῶν παρεμβάσεων στὴν κυπριακὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη της. Πάντως οἱ ἀπειλές της παραμένουν σὲ φραστικὸ ἐπίπεδο καὶ ἀποφεύγει ἄλλες ἐνέργειες∙ ἄλλωστε ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δήλωσε ὅτι ἀποδέχεται τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ΑΟΖ, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς διακοπῆς τῶν ἐρευνῶν ἀπ’ τὴν Λευκωσία στὰ οἰκόπεδά της. Ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση ἀπέρριψε διαρρήδην τὸ αἴτημα, ὁπότε ἀνακοινώθηκε τὸ σχέδιο ἐμπλοκῆς∙ διπλωματικὰ φαίνεται ὅτι ἡ Ἄγκυρα διερευνᾶ τὶς διεθνεῖς προσβάσεις τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς.

Οἱ ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις

Ἡ ἱστορικὴ συμφωνία τῆς τριμεροῦς διασκέψεως κορυφῆς στὸ Κάιρο πέρασε σὲ δύτερη μοῖρα στὴν Κουμουνδούρου καὶ στὴν διαπλοκή, μὲ ἀναφορὲς ἀπ’ τὴν δεύτερη μόνο τὸ Σάββατο καὶ χωρὶς σὲ βάθος ἀνάλυση τοῦ γεγονότος∙ ἀντιθέτως διογκώθηκε στὴ διαπασῶν ἡ προπαγάνδα γιὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴνπροβολὴ τῶν θέσεών της. Ἡ συμφωνία δὲν ἄρεσε σὲ πολλοὺς κύκλους καὶ περισσότερο στοὺς ἀτλαντικοὺς οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τὴν Ἄγκυρα στὶς διεκδικήσεις της καὶ οἱ ὁποῖοι ἐκφράσθηκαν μὲ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ, κατὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἀνακοινωθέντος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, γιὰ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Κύπρου στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομική της Ζώνη∙ ἡ πλήρης ὑποταγὴ τῆς διαπλοκῆς καὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ ἀμερικανικὰ κέντρα εἶναι γνωστή, καὶ μόνο «Τὸ Ἐμμελὲς» ἔχει ἀποδείξει τὴν ὕπαρξή τους. Τώρα καθίσταται φανερό, γιατὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἔχει ἀσκήσει οὔτε ἐλάχιστη κριτικὴ στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο.

Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν μῆνα θεωρεῖται δεδομένη στὶς Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη καὶ Ἀθήνα∙ μόνο ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση προβλέπουν κατάρρευσή τους καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες. Εὐσεβεῖς πόθοι! Τὸ ἀντικειμενικὸ κριτήριο εἶναι ἕνα, ἡ σύγκρισή τους μὲ τὶς προηγούμενες ἀξιολογήσεις καὶ ἡ θέση τῆς χώρας μας∙ ὅσα ἐπικαλοῦνται γιὰ ἀποτυχία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐλάχιστα, σὲ σύγκριση μὲ ὅσα ἔλεγαν τὶς προηγούμενες φορὲς καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά τους γιὰ χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Δημοσιονομικὸ κενὸ δὲν ὑπάρχει, διότι τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ ἡ ἀνάπτυξη ὑπερκαλύπτουν τὰ κενὰ καὶ ἀφήνουν περιθώρια γιὰ παροχὲς πρὸς τὶς ἀσθενέστερες τάξεις∙ οἱ δηλώσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν παραγόντων, ὅπως τοῦ Κλάους Ραίντλινγκ, δὲν ἔχουν τὴν μορφὴ ἀπειλῆς, ὅπως τὶς παρουσιάζει ἡ διαπλοκὴ μὲ τὶς διαστρεβλώσεις της, ἀλλὰ ὡς ἐκπλήρωση τῶν ὅρων ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ἀναλάβει. Οἱ διαστρεβλώσεις διαχέονται.

Διπλῆ ἐγγύηση τῆς Κύπρου

Ἡ παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Κύπρο καὶ οἱ διαβεβαιώσεις του γιὰ τὸ ἑνιαῖο μέτωπο τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν μεγαλόνησο, ἦταν ἀπαραίτητες στὴν κρίσιμη αὐτὴ φάση τοῦ Κυπριακοῦ, ἀπέναντι στὶς συνεχεῖς τουρκικὲς προκλήσεις∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε ὅτι ἡ μητέρα πατρίδα ἀποτελεῖ τὴν ἐγγύηση κατὰ τῆς ὅποιας ἀπειλῆς, καὶ ὁ κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς δέχθηκε μὲ ἱκανοποίηση τὴν ἐγγύηση αὐτή. Ἄλλωστε ὡς συνέχειά της ἦλθε ἡ προειδοποίηση πρὸς τὴν Ἄγκυρα νὰ ἀφήσει τὶς προκλήσεις της κατὰ τῆς νήσου, ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἡγέτες, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος καὶ Κύπρου τὸ Σάββατο στὸ Κάϊρο∙ εἶναι ἀπ’ τὶς σπάνιες φορὲς ὅπου διασφαλίζει τέτοια διεθνῆ ὑποστήριξη ἡ Λευκωσία. Ἡ Αἴγυπτος παραμένει ἡ μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα.

Ἀποδέσμευση τοῦ Ἑλληνικοῦ

Ἡ ἀποδέσμευση τῆς ἐπενδύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔρχεται στὴν κατάλληλη στιγμή, γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἐπενδυτικοῦ ἐνδιαφέροντος πρὸς τὴν χώρα μας∙ ἡ δέσμευση τοῦ ἁρμοδίου κλιμακίου ἤρθη μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ οἰκείου τμήματος. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ ἐπένδυση πέντε δις εὐρὼ καὶ ἡ μετατροπὴ τῆς ἐκτάσεως τῶν ἕξι χιλιάδων στρεμμάτων σὲ τουριστικὴ περιοχὴ πολυτελείας, μαζὶ μὲ τὴν δημιουργία δάσους δύο χιλιάδων στρεμμάτων∙ δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ ἀεροδρομίου στὰ Σπάτα ἀρχίζει ἡ ἀξιοποίηση τῆς μεγαλυτέρας ἐκτάσεως στὴν περιοχὴ τῆς πρωτευούσης, στὴν ὁποία εἶχαν παίξει πολλὰ πολιτικὰ καὶ ἄλλα συμφέροντα. Ἡ προβολὴ τῆς ἐπενδύσεως διεθνῶς μετράει περισσότερο, διότι ἔχουμε τὴν φήμη τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῶν καθυστερήσεων στὶς ἀποφάσεις μας.

Ἄλλου στίχον προκρίνοντος

Τὰ ὁμηρικὰ ἔπη εἴχε πάντοτε μαζί του ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὰ διάβαζε στὰ διαλείμματα τῶν κατακτήσεών του∙ ἄλλωστε εἶχε προσκυνήσει καὶ τὰ ἐρείπια τῆς Τροίας, ἀμέσως μετὰ τὴν διάβασή του στὴν Ἀσία. «Καὶ μὴν εἴ ποτε γένοιτο τῶν Ὁμήρου σύγκρισις ἐπῶν ἐν ταῖς διατριβαῖς ἢ παρὰ τὰ συμπόσια»∙ κι ἂν λοιπὸν γινόταν ποτὲ σύγκριση μὲ τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου στὶς συζητήσεις ἢ στὰ συμπόσια. «Ἄλλον ἄλλου στίχον προκρίνοντος, αὐτὸς ὡς διαφέροντα πάντων ἐνέκρινε τοῦτον»∙ ἄλλος διάλεγε ἄλλον στίχον, αὐτὸς ὡς καλύτερον ὅλων ἐπέλεγε αὐτὸν ἐδῶ. «Ἀμφότερον βασιλεὺς τ’ ἀγαθὸς κρατερὸς τ’ αἰχμητής»∙ δίκιος ἀντάμα βασιλιᾶς κι ἀκοντιστὴς παράξιος, λέει γιὰ τὸν Ἀγαμέμνονα ἡ Ἑλένη. «Ὃν ἄλλος ἔπαινον τῷ χρόνῳ προέλαβε, τοῦτον αὑτῷ νόμον κεῖσθαι λογιζόμενος»∙ τὸν ὁποῖο ἔπαινο ἄλλος τὸν καταλάβαινε ὡς διαχρονικὴ ἀξία, ἀλλὰ αὐτὸς τὸν ἐκλάμβανε ὡς νόμο καθημερινῆς πρακτικῆς. Τὰ συνεδύασε ἀμφότερα ὁ Ἀλέξανδρος.

Ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ

Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Γιούρογκρουπ τῆς περασμένης Πέμπτης, γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, μὲ τὴν διάθεση ἑνὸς τρις εὐρὼ γιὰ ρευστότητα ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, καὶ τὴν πρόοδο στὴν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος, ἦταν τὸ πρῶτο δεῖγμα γραφῆς τῆς νέας Ἐπιτροπῆς ὑπὸ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ οἱ ἀγορὲς τὶς δέχθηκαν μὲ ἱκανοποίηση καὶ ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή τους. Ἀλλὰ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἐπιφύλασσε τὴν ὑπόθεση τῶν φορολογικῶν ἀτελειῶν τοῦ Λουξεμβρούγου καὶ οἱ ἐπιχώριες καταβολάδες της τὴν διαστρέβλωση τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ οἱ δεύτερες δὲν εἶχαν ἀντίκτυπο στὸ ἐξωτερικό, ἀφοῦ ἦταν χωρὶς ἀντικείμενο, ἀλλὰ οἱ πρῶτες προβλήθηκαν ἀρκετά. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Λουξεμβοῦργο ἦταν φορολογικὸς παράδεισος καὶ ὅτι μεγάλο μέρος τῆς εὐμάρειάς του τὸ ὀφείλει σὲ αὐτό∙ ἀλλὰ ἡ καταγιστικὴ προπαγάνδα ἦταν ἐμφανέστατα ἐνορχηστρωμένη γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν ὑπονόμευση τῆς πολιτικῆς τοῦ Λουξεμβούργιου προέδρου.

25ετία τείχους Βερολίνου

Ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν 25ετία ἀπ’ τὴν κατάρρευση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἔγινε μὲ ἐξαιρετικὴ λαμπρότητα στὴν γερμανικὴ πρωτεύουσα∙ ἡ καγκελάριος καὶ ὁ δήμαρχος τῆς πόλεως ἀπόθεσαν ἀπὸ ἕνα τριαντάφυλλο στὸ διατερημένο μέρος τοῦ τείχους, ἐνῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες Βερολινέζοι γιόρτασαν τὴν ἐπέτειο, μὲ χοροὺς καὶ τραγούδια. Ὁ Μιχαὴλ Γκορμπατσώφ, πρόεδρος τότε τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ποὺ διέταξε τὴν παραμονὴ στὰ στρατόπεδά τους τῶν σοβιετικῶν δυνάμεων στὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία, καὶ ὁ Λέχ Βαλέσα, πρόεδρος τοῦ πολωνικοῦ συνδικάτου Ἀλληλεγγύη ποὺ πρωτοστάτησε στὶς ἀλλαγὲς στὶς κομμουνιστικὲς χῶρες, ἦταν παρόντες∙ ὁ Μιχαὴ Γκορμπατσὼφ προειδοποίησε, μὲ δηλώσεις του, γιὰ τὸν κίνδυνο ἐπιστροφῆς σὲ νέο ψυχρὸ πόλεμο, μὲ ὅσα γίνονται στὴν Οὐκρανία καὶ κάλεσε τὴν Δύση, σὲ ἐποικοδομητικὸ καὶ εἰλικρινῆ διάλογο μὲ τὴν Ρωσία. Τὶς θέσεις του αὐτὲς διατύπωσε καὶ στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν συνάντησή τους∙ ἔχουν βαρύτητα οἱ ἀπόψεις τοῦ γηραιοῦ πολιτικοῦ.

Διάσκεψη κορυφῆς Πεκίνου

Στὸ Πεκῖνο ἀρχίζει σήμερα ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Ασίας καὶ Εἰρηνικοῦ, μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅσων χωρῶν βρέχονται ἀπ’ τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανό∙ ἡ Κίνα προσδίδει ἰδιαίτερη σημασία στὸ γεγονὸς καὶ προετοίμασε σειρὰ ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ διήμερο. Ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ συναντήσεις τῶν ἡγετῶν, ὅπως Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐνῶ δὲν προβλέπεται παρὰ μόνο τυπικὴ συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν μὲ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο∙ χθὲς συναντήθηκαν ὁ Κινέζος καὶ Ρῶσος πρόεδρος καὶ ἀποφασίσθηκε ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμίνμπι γιὰ τὶς συναλλαγές τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸ δολλάριο. Ἄλλωστε ἀπὸ καιρὸ οἱ συναλλαγὲς σὲ πετρέλαιο, φυσικὸ ἀέριο καὶ πρῶτες ὗλες γίνονται στὰ ρεμίνμπι καὶ ρούβλιο∙ μετὰ τὶς δυτικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, αὐτὴ στρέφεται ἀπ’ τὸ Θέρος μὲ ἐπιτυχία πρὸς τὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν συναλλαγματικῶν της ἀναγκῶν.

Κάιρο, ἀντανάκλαση στὴν πολιτικὴ δυναμικὴ

Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Καΐρου, γιὰ τὴν δημιουργία τριμεροῦς ἄξονος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης τῶν τριῶν χωρῶν, ἐνισχύει σημαντικὰ τὴν διεθνῆ θέση τῆς χώρας μας καὶ τὰ συμφέροντά μας στὸν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο μας, ἀλλὰ καὶ δίδουν ἄλλες διαστάσεις στὴν πολιτική μας δυναμική∙ πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη διασφάλιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ μεγάλη χώρα τῆς περιοχῆς, μετὰ τὴν ὑποστήριξή του ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, καὶ μὲ προεκτάσεις σὲ ἄλλες γειτονικὲς χῶρες, ὅπως τὸ Ἰσραήλ. Ὁπωσδήποτε δὲν λύθηκαν ὅλα τὰ προβλήματα –κι οὔτε περίμενε κανεὶς τὴν αὐτόματη ἐπίλυσή τους-, ἀλλὰ ἐτέθησαν οἱ βάσεις γιὰ διεθνεῖς ἐγγυήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα, σὲ μιὰ περιόδο ρευστότητος καὶ μεγάλων ἀνακατατάξεων στὴν Μέση Ἀνατολή∙ δὲν εἴμαστε πλέον μόνοι, ὅπως παλαιότερα, καὶ διαθέτουμε τὶς διασφαλίσεις τῆς Εὐρώπης -τῆς Εὐρωζώνης καλύτερα, διότι εἶναι γνωστὸς ὁ ρόλος τῆς Βρεταννίας-, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ βοήθεια τρίτων δυνάμεων στὴν περιοχή. Ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Κύπρος διαθέτουν τὴν ἄμεση ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας, ὅπου ἔχει προσκληθεῖ γιὰ ἐπίσκεψη ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης ἀπ’ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, καὶ τῆς Κίνας, μὲ τὶς ὁποῖες εἶναι ἄριστες οἱ σχέσεις μας∙ ὁ ρόλος ὅμως τοῦ Καΐρου στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐνισχύεται σημαντικὰ ἀπέναντι στὶς ἀκραῖες ἰσλαμιστικὲς δυνάμεις.

Ἡ συσταση τοῦ τριμεροῦς ἄξονος στὸ Κάιρο συνέπεσε μὲ τὴν ἐκτόνωση τῆς ἀτλαντικῆς καταστροφολογίας ὡς πρὸς τὴν ἀξιολόγηση τῆς χώρας μας∙ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς τρόϊκας εἶναι γνωστές, καὶ ὁπωσδήποτε πολὺ λιγώτερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν προηγουμένων ἀξιολογήσεων τῆς πενταετίας, ἐνῶ οἱ παραινέσεις τοῦ Σώυμπλε ἀρκετὰ ἠπιότερες τῶν ὅσων ἀπευθύνει ὁ ἴδιος στοὺς συμπατριῶτες του καὶ στοὺς ἄλλους ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης, λόγῳ τῆς προϊστορίας τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ τῶν δεσμεύσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὸ γνωστὸ τροπάριό τους ἐπανέλαβαν οἱ καταβολάδες τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ χωρὶς ἀντίκτυπο στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ἡ ἀγορὰ συνεχίζει τὴν ἀνοδική της πορεία, δίδοντας νέα πνοὴ στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν οἱ αὐξημένες συναλλαγὲς στὸ ἐμπόριο, μὲ τὴν εὐκαιρία καὶ τῶν ἐκπτώσεων καὶ ὁ θετικὸς ρυθμὸς ἀνόδου τοῦ ΑΕΠ τὸ τρίτο τρίμηνο∙ μοναδικὸ ὀχυρό τους παρέμεινε τὸ Χρηματιστήριο, γιὰ δύο λόγους, διότι δὲν ἔχει καθόλου βάθος, δηλαδὴ συνεχῆ ροὴ μὲ τὴν οἰκονομία, καὶ διότι ἀπομένει τὸ κέντρο τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ τῆς ὑπονομευτικῆς διαπλοκῆς. Οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὰ ἀγνοοῦν παντελῶς, ὅπως καὶ τὶς παρατηρήσεις τοῦ ΔΝΤ γιὰ τὶς πρωτοβουλίες τῆς κυβερνήσεως∙ χαμογελώντας οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς λένε, «ἂς μᾶς ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν μάθει οἰκονομικά, μετὰ τὰ τόσα λάθη τους, κι ὕστερα μιλᾶμε μαζί τους».

Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ περισσότερο οἱ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις θεωροῦν θεῖον δῶρον, τὴν ρύθμιση τῶν ὀφειλῶν πρὸς τὸ δημόσιο καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὅπως καὶ γιὰ τὰ κόκκινα δάνεια, ἐνῶ ἀναμένουν καὶ τὴν ἀποδέσμευση τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων ὡς ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐργασιῶν τους∙ ἀπέδειξαν οἱ ἐμπορευόμενοι ὅτι δύνανται ἐπεκτείνειν τὶς ἐργασίες τους, χωρὶς καθόλου τραπεζικὲς πιστώσεις τὰ τελευταῖα δυόμισυ χρόνια, μόνο καὶ μόνο χάρις στὴν προσωπική τους ἐμπιστοσύνη∙ τὸ φιλότιμο ἐπικαλέσθηκαν καὶ ἐπέτυχαν τὸν ἱστορικὸ ἆθλο τῆς μεταβάσεως ἀπὸ 7% ὕφεση σὲ 1% ἀνάπτυξη. Τὸ κύμα τῆς αἰσιοδοξίας δίδει φτερὰ στοὺς μικρομεσαίους καὶ τοὺς ἐπιτρέπει τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, μὲ πρώτους τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν γεωγραφικὴ θέση τῆς χώρας∙ δὲν ἀνακόπτεται ἡ ὁρμή τους, διότι τὰ θεωροῦν προσωπικὲς κατακτήσεις, ἀπέναντι στὴν ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ στὰ ἐμπόδια τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ἐλάχιστοι ἢ κανένας τους δὲν ἀκούει εἰδήσεις, ἔστω κι ἂν εἶναι ἀνοικτὰ τὰ κανάλια, ἀλλὰ στηρίζονται ὅλοι τους στὶς διαπροσωπικές τους σχέσεις, στὸν κύκλο τῶν γνωριμιῶν τους καὶ τῶν ἐργασιῶν τους∙ ὅπως δίδουν πίστωση ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, γιὰ τὶς συναλλαγές τους, ἔτσι κάνουν καὶ τὶς πολιτικές τους ἐκτιμήσεις, μὲ ἐλάχιστη ἀναφορὰ στὰ προβαλλόμενα ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς διάτοντες ἀστέρες της.

Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς κρίνει καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012 ἡ ψῆφος ἦταν ψῆφος ἀγανακτήσεως καὶ ὀργῆς ἐναντίον ὅσων εἶχαν ταυτισθεῖ καλῶς ἢ κακῶς μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὰ μέτρα ἐξαθλιώσεως τοῦ λαοῦ∙ σήμερα ὑπάρχει κύμα ἀγανακτήσεως στοὺς συνταξιούχους κυρίως καὶ στοὺς ἀνέργους, μᾶλλον ὄχι στὸν ἴδιο βαθμὸ ὅπως οὔτε καὶ στὴνἴδια ἔκταση. Ἀντιθέτως ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς, οἱ μικρομεσαῖοι, αὐτοὶ ποὺ ξανανοίγουν τὰ μαγαζιά τους μὲ χίλια βάσανα καὶ χωρὶς καμμία βοήθεια ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ οἱ ἄλλες ἐπιχειρήσεις ποὺ βλέπουν νὰ αὐξάνονται οἱ συναλλαγές τους, ἕνα πρᾶγμα θέλουν, τὴν διατήρηση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος καὶ τὴν ὁμαλὴ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, μαζὶ μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ πολιτικὰ καὶ ποσοτικὰ αὐτοὶ βαρύνουν πολὺ περισσότερο στὶς ἀποφάσεις τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ὁ συνταξιοῦχος εἶναι ἀγανακτισμένος καὶ ὀργισμένος, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν παιδιῶν του καὶ τῶν ἐγγόνων του καὶ καταλαβαίνει, ἀκόμη καὶ χωρὶς νὰ τοῦ τὸ ζητοῦν, ὅτι ἡ ἐπανάληψη τῆς ψήφου ἀγανακτήσεως, ὄχι μόνο δὲν θὰ βελτιώσει τὴν δική του κατάσταση, ἀλλὰ θὰ τινάξει στὸν ἀέρα καὶ τὸν κόπο τῶν δικῶν του. Αὐτὴ τὴν καθοριστικὴ τῶν ἡμερῶν μας πολιτικὴ διάσταση δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος περισσότερο. Ἡ διαπλοκὴ εἶναι ὁ χειρότερος σύμβουλος.

Ὁ πρωθυπουργὸς προσφέρει στὴν ἀγορά τὶς ἐγγυήσεις γιὰ τὴν μετάβαση στὴν ἀνάπτυξη ἐμπράκτως, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοχεῖα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῆς προασπίσεως τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων, μὲ ἀδιάψευστη ἐπιβεβαίωση τὴν προχθεσινὴ τριμερῆ τοῦ Καΐρου∙ οἱ Ἕλληνες τὴν τελευταία πενταετία θεωροῦσαν ὡς μοναδικὴ διεθνῆ διασφάλισή τους τὴν ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὴν Εὐρωζώνη καλύτερα, διότι οὐδέποτε ἀμφισβήτησαν, ἀκόμη καὶ στὴν χειρότερη περίοδο τῆς κρίσεως, τὴν ἔνταξη στὸ εὐρώ. Τώρα διαπιστώνουν ὅτι ἡ κυβέρνηση προσφέρει στὴν χώρα καὶ νέον ἄξονα προστασίας, τοῦ ὁποίου ἡ ἀξιοποίηση ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ ἐμᾶς∙ φθάνει μέχρι τὸν ἁπλὸ πολίτη ἡ προστασία αὐτή, διότι οἱ Τοῦρκοι ἐξαντλοῦν τὴν προκλητικότητά τους μὲ μετρημένο βαθμό, καὶ ὄχι πέραν αὐτοῦ. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνοδευόταν ἀπ’ τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο στὶς ἐπισκέψεις του στὴν Λευκωσία καὶ στὸ Κάιρο, δίδοντας ἔτσι τὸν τόνο τῆς ἀπολύτου ταυτίσεως τῶν δύο κυβερνητικῶν ἑταίρων, ὡς ἀπάντηση στὶς ὅποιες ἐπικρίσεις∙ ἑπομένως ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση διαμορφώνεται πλέον μὲ κύριο ὑπόβαθμὸ τὶς κατακτήσεις μας διεθνῶς καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Ἡ κυβέρνηση δὲν προσφέρει μόνο τὴν ἐλπίδα γιὰ τὸ αὔριο, δεδομένη πλέον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγγύηση ἀπέναντι στὶς ὅποιες παρεκτροπές∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ κατακτήσεις στὰ πρῶτα τους βήματα εἶναι πολὺ εὐαίσθητες καὶ εὐάλωτες ἀπ’ τὴν ὅποια παραδρομή.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.