Παραπομπὴ ἀρχηγίσκου, φόβοι παρεπομένων

Ἡ παραπομπὴ τοῦ ἀρχηγίσκου, γιὰ τρία κακουργήματα, φαίνεται ὅτι εἶναι μόνο ἡ ἀρχή, διότι ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι, πολιτικοὶ καὶ παρατρεχάμενοί τους∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικά, ἐνῶ παραπέμφθηκαν καὶ δύο πρώην βουλευτές, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας ἐκ τῶν κορυφαίων τῆς τριακονταετίας. Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν διαπλοκή, γιὰ ἀνικανότητα καὶ ἄλλα ὑβριστικά, ἔχουν τὴν αἰτία στὰ παρεπόμενα τῶν προμηθειῶν ἀπ’ τὰ ἐξοπλιστικά∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, οἱ ὑπονομευτὲς τῆς ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση δὲν ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὴν τόσο ἐντυπωσιακὴ ἀνάπτυξη, τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν αὔξηση στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς, σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν, ἐνῶ ἀντλοῦν τὰ ἐπιχειρήματά τους ἀπ’ τὴν προηγούμενη ὕφεση. Φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀποκοπεῖ οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας μὲ τοῦ Μαξίμου.

Ἁπάλυνση πολιτικῶν τόνων

Οἱ τόνοι στὴν πολιτικὴ ἀντιπαράθεση ἔχουν ἁπαλυνθεῖ σημαντικὰ τὶς τελευταῖες μέρες, κάτω ἀπὸ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ κερδοσκόποι τῶν δανειστῶν διογκώνουν τὶς ἀπαιτήσεις τους, ἐπειδὴ φοβούνται, ὅτι μὲ τὴν ἐκδίωξη τοῦ ΔΝΤ, μὲ ἐπαίσχυντο τρόπο, χάνουν τὶς δυνατότητες παρεμβάσεών τους στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ στὶς ἀναδυόμενες, μετὰ τὴν στάση τῆς Ἀργεντινῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι θέλουν τὴν ἀποπομπὴ τῶν κερδοσκόπων καὶ τηροῦν ἀνεκτικὴ στάση, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος σταμάτησε τοὺς λεονταρισμοὺς καὶ ἔβαλε καὶ βουλευτές του νὰ δηλώνουν, ὅτι ζητοῦν τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἐκλογῶν, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί∙ μεγαλοεργολάβοι καὶ οἰκογενειακοὶ παράγοντες, τουριστικοὶ ἐπιχειρηματίες καὶ μικρομεσαῖοι τὸν προειδοποιοῦν, ὅτι δὲν ἀνέχονται τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀναπτύξεως∙ ἄλλωστε καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις πορεύεται κανονικὰ τὴν κατιοῦσα.

Σύγκληση, χάρις Εὐρωπαίων

Σὲ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων μὲ τὴν τρόϊκα βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, μετὰ ἀπὸ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ παράκαμψη τῶν κερδοσκόπων∙ ἄλλωστε ἡ ἀπάλυνση τῶν θέσεων τῆς Κουμουνδούρου ἑρμηνεύεται ὡς διαβεβαίωση γιὰ πολιτικὴ σταθερότητα καὶ παραμονὴ τῆς κυβερνήσεως μέχρι τὸ Φθινόπωρο τουλάχιστον, ὅπου ὁριοθετοῦνται τὸ νωρίτερο οἱ κάλπες. Ἡ προθυμία τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, γιὰ ἐνημέρωση στὰ ἐθνικὰ θέματα, θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ διάλογο κυβερνήσεως καὶ ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ στὶς ἀγορὲς αὐτὸ ἑρμηνεύεται ὡς πράσινο φῶς γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας. Ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τὴν κριτική της κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἴσως ἐπειδὴ διαβάζουν ὅλοι τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα καὶ θέλει διατηρῆσαι τὸ κύρος της στοὺς ἀναγνῶστες της∙ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκὴ συνεχίζει μόνη της τὴν καταστροφολογία, ἀλλὰ δι’ ἄλλους λόγους. Φοβοῦνται οἱ παράγοντές της τὶς ἀποκαλύψεις στὰ ἐξοπλιστικὰ παρεπόμενα καὶ φωνάζουν προκαταβολικά.

Εὐρωκοινοβουλίου ἐνδείξεις

Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο οἱ δύο παρατάξεις τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν συμφώνησαν στὴν ὑποβολὴ προτάσεως μομφῆς κατὰ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς, λόγῳ φορολογικοῦ παραδείσου τοῦ Λουξεμβούργου, ἀφοῦ συγκεντρωσαν μετὰ βίας 76 ψήφους∙ εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις τους γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁπότε καὶ κανέναν δὲν ἐξέπληξαν. Προστέθηκαν ὅμως καὶ οἱ εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν ὑποβολὴ προτάσεως γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικὴς Ἐπιτροπῆς κατὰ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ φυσικὰ δὲν διαθέτουν τὸν ἀπαραίτητο ἀριθμὸ εὐρωβουλευτῶν γιὰ τὴν πρότασή τους, ἀλλὰ διατυμπανίζουν τὴν πρόθεσή τους στὴν Ἑλλάδα. Μᾶλλον ἐξετάσεις δίδουν οἱ ἴδιοι στοὺς ὑπερατλαντικοὺς ἐπικυριάρχους τους, ὅτι κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως.

Καταλήψεις Πανεπιστημίων

Διάφορες ὁμάδες ἀριστεριστῶν φοιτητῶν ἄρχισαν τὴν κατάληψη πανεπιστημιακῶν σχολῶν, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὰ μέτρα πειθαρχίας καὶ προστασίας τῆς περιουσίας τῶν Πανεπιστημίων∙ οἱ ὁμάδες εἶναι ὀλιγάριθμες, ἂν καὶ ὑποστηρίζονται ἐνεργῶς ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου, τόση ἀπήχηση ἔχουν! Ἕνα πρᾶγμα ἄρχισαν, ἀμέσως μὲ τὴν εἰσβολή τους στὴν Νομικὴ Σχολή, τὴν βία κατὰ τῶν ἄλλων φοιτητῶν, ὅσων παρακολουθοῦσαν μαθήματα ἐκείνη τὴν ὥρα ἢ ἦταν στὰ σπουδαστήρια τῶν σχολῶν∙ οἱ ὀργανώσεις τῆς ΔΑΠ κατήγγειλαν τοὺς προπηλακισμοὺς καὶ τὴν χειροδικία κατὰ τῶν φοιτητῶν της, ἀλλὰ οἱ ταραχοποιοὶ συνέχισαν τὴν δράση τους. Ὁ σκοπὸς εἶναι ἄλλος, ἡ καλλιέργεια κλίματος ἀναταραχῆς καὶ πολιτικῆς ρευστότητος, κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς χώρας ἐπιδιώκουν.

Ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην

Ἡ προσωπικότης τοῦ Ἀλεξάνδρου ἔχει μελετηθεῖ ἀπ’ τὴν ἀρχιαότητα ὅσο κανενὸς ἄλλου στὴν ἱστορία∙ ὁ Πλούταρχος εἰς τὰ ἠθικά του εἶναι διεξοδικὸς καὶ ἀρκετὰ διερευνητικὸς γιὰ τὴν δράση τοῦ μεγαλυτέρου στρατηλάτου στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. «Εἶεν∙ αἱ δὲ πράξεις αὐτοῦ πότερον αὐτοματισμὸν ἐπιφαίνουσι τύχης;» ἔστω, ἡ προσωπική του ἐξομολόγηση καὶ ἡ ἀναφορά του στὴν ἀνάγκη ἐκδόσεως ἑνιαίου νομίσματος∙ οἱ δὲ πράξεις του μάλιστα κατὰ πόσο δείχνουν αὐτοματισμὸ λόγῳ τύχης; «Καὶ βίαν πολεμικὴν καὶ χειροκρατίαν ἢ πολλὴν μὲν ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην;» καὶ πολεμικὴ βία καὶ τυραννικότητα ἢ πολλὴ μὲν ἀνδρεία καὶ δικαιοσύνη; «Πολλὴν δὲ σωφροσύνην καὶ πραότητα μετὰ κόσμου καὶ συνέσεως;» πολλὴ δὲ σωφροσύνη καὶ πραότητα μὲ κοσμιότητα καὶ σύνεση; «Νήφοντι καὶ πεπνυμένῳ τῷ λογισμῷ πάντα πράττοντος;» μὲ ἠρεμία καὶ συγκρατημένο τὸ λογισμό του ἐνεργοῦντος πάντοτε; Τὰ ἐρωτήματα ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς ἄλλους περισσότερο, παρὰ πρὸς τὸν ἑαυτό του.

Ἐμπόδια ἀναπτύξεως Εὐρώπης

Ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη γίνεται μὲ πολλοὺς τρόπους ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα∙ ὁ πρῶτος εἶναι ἡ πρόταση δυσπιστίας κατὰ τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ ὁ δεύτερος ἡ ὁμαδικὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ὅτι, δὲν προλαβαίνει ἡ Ἐπιτροπὴ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐξαγγελίας του, γιὰ τὴν διάθεση τριακοσίων δις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ μέχρι τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων∙ εἶναι καὶ ὁ τρίτος, ἡ προβολὴ ἐμποδίων στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ τέλος τῶν μνημονίων. Ἐνορχηστρωμένα εἶναι αὐτά, μὲ ἑνιαῖο κέντρο καθοδηγήσεως καὶ τὰ πρακτορεῖα του στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς ἑλληνικὲς καταβολάδες του∙ ὁπωσδήποτε χάνουν τὸ παιχνίδι, διότι ἡ ἀνάκαμψη ἔχει ἀρχίσει στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀνάπτυξη ἐπιτυγχάνει ὑψηλοὺς ρυθμούς. Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ Οὐκρανία, διότι, ἡ παράταση τῆς ἀναταρχῆς στὴν χώρα αὐτή, ἀποτελεῖ τροχοπέδη γιὰ τὶς ὅμορες τῆς Κεντρικὴς Εὐρώπης.

Τζιχαντιστὲς στὴν Λιβύη

Οἱ Τζιχαντιστὲς ἔχουν ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τῆς πόλεως Ντέρνα, κοντὰ στὸ Τομπροὺκ τῆς Βεγγάζης καὶ ἀπειλοῦν μὲ προέλαση πρὸς τὰ δυτικά∙ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο τους προπύργιο στὴν Μεσόγειο καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες μίλια νοτίως τῆς Κρήτης, ἐνῶ ἀποτελοῦν σοβαρὸ κίνδυνο γιὰ τὴν Αἴγυπτο ἀπ’ τὰ δυτικά της ἔστω κι ἂν μεσολαβεῖ ἡ ἔρημος, ἀλλὰ ἡ ἔρημος τοὺς ἑνώνει μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τῆς Σαχάρας. Ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου μᾶλλον κερδίζεται ἀπ’ τοὺς Κούρδους καὶ τὶς κυβερνήσεις τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράκ, χάρις καὶ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Δυτικῶν∙ στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁ κίνδυνος γιὰ τὰ ἄλλα καθεστῶτα πιθανὸν ἔχει παρέλθει, ἂν καὶ παραμένει ἡ τεταμένη κατάσταση στὴν Παλαιστίνη, ὅπου ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση ἔδωσε ἄδεια γιὰ νέες κατοικίες στὴν Δυτικὴ ὄχθη. Στὴν Λιβύη, ὅμως, θὰ ἐπαναλάβουν οἱ Δυτικοὶ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, ἀλλὰ σὲ ποιὲς δυνάμεις μποροῦν νὰ στηριχθοῦν;

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῶν ἰαπωνικῶν ἐκλογῶν καὶ τῆς ἀναμονῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2646 δολλάρια καὶ 148,2920 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1194, καὶ πετρέλαιο, 78,56. Στὴν Δύση ἡ ἀναμέτρηση Εὐρωπαίων καὶ Ἀγγλοσαξώνων ἐπανέρχεται, καθὼς τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἀπαγόρευσε τὴν διανομὴ ὑψηλῶν δώρων πρὸς τοὺς τραπεζίτες ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἐνῶ ἡ ἀμερικανικὴ Γερουσία μετὰ ἀπὸ ἔρευνά της διαπίστωσε ὅτι τρεῖς μεγάλες τράπεζες, JPMorgan Chase, Goldman Sachs καὶ JPMorgan Stanley, χειραγωγοῦσαν ἐπὶ χρόνια τὶς τιμὲς τῶν πρώτων ὑλῶν, καὶ κυρίως, χαλκοῦ, πετρελαίου καὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος∙ ἡ ὑπόθεση θεωρεῖται κόλαφος γιὰ τὶς μεγαλύτερες ἀμερικανικὲς τράπεζες, διότι θὰ ἔχει ὡς συνέχεια ὑψηλὰ πρόστιμα ἀπ’ τὰ δικαστήρια. Ἡ ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορὰ ὑφίσταται νέο πλῆγμα, μετὰ τὸ σκάνδαλο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, οἱ συνέπειες τῶν ὁποίων ἀκόμη βαρύνουν τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἐλάχιστοι πιστεύουν πλέον στὶς ἀξιολογήσεις τῶν τραπεζῶν.

Γαλλία, ἀδύναμος κρίκος

Στὸν ἀδύναμη κρίκο τῆς Εὐρωζώνης ἐξελίσσεται ἡ Γαλλία, ἂν καὶ ἀπέφυγε τὴν ὕφεση μὲ 0,3% ἀνάπτυξη τὸ τρίτο τρίμηνο∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ζητάει καὶ ἄλλες περικοπὲς δημοσίων δαπανῶν, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δείχνει ἀνίσχυρη γιὰ ὅποιες πρωτοβουλίες καὶ περισσότερες δημοσιονομικές. Τὸ πρόβλημα εἶναι καθαρὰ πολιτικό, μὲ τὴν καταβύθιση τῆς δημοτικότητος τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τὴν ἔκπτωση τῆς κυβερνήσεώς του σὲ μειοψηφικῆς στὴν Ἐθνοσυνέλευση∙ ἤδη ἐπικυρώθηκε ὁ νόμος γιὰ τὴν διαδικασία καθαιρέσεως τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐὰν αὐτὸς ἀρνεῖται νὰ παραιτηθεῖ, ἔστω καὶ ἂν ἀξιολογηθεῖ ἀρνητικὰ ἡ παραμονή του στὴν ἐξουσία. Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου εἶναι ἐξαιρετικὰ δυσχερής, ἀλλὰ ἡ δημοσίευσή του ὁδηγεῖ στὴν καλλιέργεια ψυχολογικοῦ κλίματος ἀποχωρήσεως τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ δὲν διαθέτει ἄλλωστε ἀρκετὰ ἐρείσματα στὴν γαλλικὴ κοινωνικὴ ἱεραρχία.

Πολικὸ ψῦχος στὴν Ἀμερικὴ

Στὴν Ἀμερικὴ ξέσπασε ἀπὸ προχθὲς πολικὸ ψῦχος, στὶς πενῆντα πολιτεῖες καὶ στὸν Καναδᾶ, μὲ τὴν θερμοκρασία κάτω ἀπ’ τὸ μηδὲν καὶ τὸ χιόνι μέχρι ἕνα μέτρο στὶς βόρειες περιοχές της∙ οἱ νεκροὶ ἔχουν φθάσει τοὺς ἑπτά, ἐνῶ πολλὲς πόλεις εἶναι σκεπασμένες μὲ χιόνι καὶ ὑφίστανται διακοπὴ τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, λόγῳ ζημιῶν στὰ δίκτυα. Πολλοὶ θυμοῦνται τὶς περυσινὲς πολικὲς θερμοκρασίες, ἀλλὰ αὐτὲς εἶχαν ἐνσκήψει στὸ τέλος τοῦ χειμῶνα, ἐνῶ βρισκόμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή∙ οἱ μετεωρολόγοι προβλέπουν παράταση τῆς κακοκαιρίας, ἀλλὰ δὲν τὴν συνδυάζουν μὲ διαταραχὴ τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων, ὅπως εἶχε γίνει πέρυσι. Πάντως ἡ ζωὴ ἔχει διαταραχθεῖ στὴ χώρα, ἐνῶ στὴν Νέα Ἀγγλία ἔχουν κλείσει σχολεῖα καὶ πολλὰ ἐργοστάσια καὶ οἱ συγκοινωνίες γίνονται μὲ πάρα πολλὲς δυσκολίες.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.