Παραίτηση, ὁμολογία ἀποτυχίας στὸ Ἰρὰκ

Ἡ παραίτηση τοῦ Ἀμερικνοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης θεωρεῖται ὡς ὠμὴ ὁμολογία ἀποτυχίας τῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπέναντι στὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο∙ πρὸ διετίας, οἱ προοπτικὲς ἀποχωρήσεως ἀπ’ τὸ Ἰράκ, ἔφεραν κοντὰ τὸν Ρεπουμπλικανὸ Τσὰκ Χαίηγκελ καὶ τὸν Δημοκρατικὸ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἀλλὰ καὶ σήμερα τοὺς χωρίζουν∙ ὁ ὑπουργὸς φέρει τὸ βάρος τῆς ταπεινώσεως τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στοὺς συντηρητικοὺς Ἄραβες, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπογνώσεως τῶν ἴδιων, καθὼς βλέπουν τὴν ἐπανεμπλοκὴ τῶν στρατευμάτων τους στὸν πόλεμο τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Ἀφγανιστάν. Ὁ πρόεδρος εἶναι ὑποχρεωμένος ἐπιλέξαι λίαν συντόμως τὸν ἀντικαταστάτη του, ἀλλὰ παραμένει τὸ πρόβλημα τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἐπιλογῆς του ἀπ’ τὴν Γερουσία∙ ἔχει ἕνα μῆνα μόνο μπροστά του, διότι τὸν Ἰανουάριο περνάει αὐτὴ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ρεπουμπλικανῶν.

Ἀπεγκλωβισμὸς συνομιλιῶν

Ἡ διήμερη συνάντηση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν τρόϊκα στὸ Παρίσι θεωρεῖται ὡς τὸ μεγάλο βῆμα ἀπεγκλωβισμοῦ τῆς ἀξιολογήσεως, μετὰ ἀπὸ δίμηνο στασιμότητος∙ ἐὰν ὅλα πᾶνε καλά, ὅπως ἐλπίζουν στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἕλευση τῶν ἐκπροσώπων της στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν τελικὴ ἔκθεση. Φαίνεται ὅτι σημειώθηκε σημαντικὴ πρόοδος στὰ ἐκκρεμῆ ζητήματα, τὸ δημοσιονομικὸ κενὸ καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα. Πληροφορίες ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ἀναφέρουν ὅτι ὑποχώρησε τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, στὰ δύο αὐτὰ θέματα καὶ ἡ κυβέρνηση στὰ συνδικαλιστικὰ καὶ διαρθρωτικὰ ὡς ἀμοιβαία προσέγγιση∙ ἤδη θεωρεῖται δεδομένη ἡ πρώτη συζήτηση τὴν Πέμπτη στὸ Γιουρογουώρκινγκρουπ καὶ ἡ τελικὴ ἔγκριση στὶς 8 Δεκεμβρίου. Οἱ πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων μέτρησαν, ὅπως καὶ ὁ ὑψηλότερος ρυθμὸς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη∙ δὲν χρεωκοπεῖ ποτὲ χώρα, μὲ ἀνερχόμενους ρυθμοὺς ἀναπτύξεως καὶ δυναμικοὺς κλάδους στὸ ἐσωτερικό∙ τὸ Ταμεῖο δὲν τοὺς συνεκτιμοῦσε γιὰ λόγους αὐτοσυντηρήσεώς του.

Παλινδρομήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ παλινδρομήσεις ἐπιδίδεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς ὁ πρόεδρός του ἀπειλεῖ μὲ αὐστηρὸ ἔλεγχο τοὺς ὑποψήφιους βουλευτές, μὲ σκοπὸ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν ἀριστερᾶς καὶ πασοκικῆς προελεύσεως, ἀλλὰ ὡς ἀντίβαρο σκληραίνει τὴν ἀντικυβερνητικὴ στάση του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν Κουμουνδούρου καὶ στὴν κοινὴ γνώμη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Δύσκολα πολὺ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα θὰ ἀποδεχθεῖ τὴν περιθωριοποίησή της∙ διαθέτει ὡς μηχανισμοὺς ἀντιδράσεως τὶς κομματικὲς ὀργανώσεις∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν μπορεῖ νὰ κάνει χωρὶς αὐτὲς τίποτε, διότι οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ἁπλῶς καλομαθημένοι λένε. Ἀπέναντι στοὺς δανειστές, δηλαδὴ στοὺς ἀτλαντιστὲς κερδοσκόπους, ἡ ἀγορὰ καὶ οἱ μικρομεσαῖοι στηρίζουν ἀνεπιφύλακτα τὴν κυβέρνηση, διότι ζοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἐλπίζουν στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, μὲ τὴν διασφάλιση τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ αὐτοὶ διαμορφώνουν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἔχουν καθηλώσει τὰ ποσοστὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, παρὰ τὴν προβολὴ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχώριας διαπλοκῆς.

Προβολὴ λατινικοῦ ἀλφάβητοῦ

Ἡ προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου συνεχίζεται∙ καθηγητὲς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἰσχυρίζονται, ὅτι εἶναι παρὸν στὰ σχολεῖα, καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ θρησκευτικῶς διανοούμενοι διαμαρτύρονται κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, διότι δὲν ἀντέδρασε κατὰ τοῦ μονοτονικοῦ. Οἱ πρῶτοι ἔχουν δίκαιο, τόσο βλέπουν τὸ πῶς ἀντιδροῦν τὰ παιδιά, τόσο μιλᾶνε! ἀγνοοῦν ὅτι σταδιακὰ ἔχει καθιερωθεῖ τὸ πολυτονικὸ σὲ ὅλες σχεδὸν οἱ ἱστοσελίδες καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι προγραμματιστὲς ψηφιακῆς τεχνολογίας στρέφονται στὸ πολυτονικό, διότι τοὺς καλλιεργεῖ τὴν δημιουργική τους σκέψη∙ οἱ δεύτεροι, ὡς καθηγητὲς δὲν ἀντέδρασαν στὰ Πανεπιστήμιά τους, ἀλλὰ καὶ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ἐφημερίδα τους εἶχε κάνει τότε μεγάλη ἔρευνα κατὰ τοῦ μονοτονικοῦ. Μὲ τὸ πολυτονικὸ ἐμπλουτίζεται ἡ δημιουργικὴ ἔκφραση.

Κορύφωση θρησκευτικῆς βίας

Στὴν Κένυα, Ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες σταμάτησαν ἕνα λεωφορεῖο καὶ ὑποχρέωσαν τοὺς ἐπιβάτες του προσκυνῆσαι τὸ Κοράνιο∙ ὅσοι ἀρνήθηκαν, 28 τὸν ἀριθμό, ἐκτελέσθηκαν ἐπὶ τόπου, ἐνῶ στὸ Ἀφγανιστὰν ἔριξαν βόμβα σὲ γήπεδο ἀντισφαιρίσεως καὶ σκότωσαν 45 θεατές, τὰ πειρσσότερα νέα παιδιά. Ἡ θρησκευτικὴ βία στὴν ἀποκορύφωσή της στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο∙ στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ ὁ πόλεμος διεξάγεται μέχρις ἐσχάτων καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς διαθέτουν πολλὲς ἐφεδρεῖες ἀπὸ νέους ἀκόμη κι ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες. Στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς κλιμακώνεται ἐπικίνδυνα∙ ἡ κατάρρευση τοῦ βιομηχανικοῦ συστήματος καὶ τῆς κομμουνιστικῆς καὶ καπιταλιστικῆς ἰδεολογίας ὁδηγεῖ τοὺς νέους σὲ θρησκευτικὲς ἀναζητήσεις∙ ἡ δημιουργικὴ δράση τῆς ψηφιακῆς ἐπαναστάσεως δὲν ἐξαπλώνεται εὔκολα.

Τίς ἔμιξε πολέμοις ἑορτάς;

Στὴν καθημερινή του πρακτικὴ φαίνονταν οἱ ἀρετὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου, διότι φρόντιζε πάντοτε γιὰ τὴν ἀνάπαυση καὶ διασκέδαση τῶν ὁπλιτῶν του∙ ἀκόμη καὶ στὰ βάθη τῆς Ἀσίας ὀργάνωνε γυμναστικοὺς ἀγῶνες. «Ἰδεῖν γοῦν ἔστιν ἐν Ἀλεξάνδρῳ τὸ μὲν πολεμικὸν φιλάνθρωπον, τὸ δὲ πρᾶον ἀνδρῶδες, τὸ δὲ χαριστικὸν οἰκονομικόν»∙ ἔβλεπες λοιπὸν ὅτι ἦταν στὸν Ἀλέξανδρο ἡ μὲν πολεμική του δράση φιλάνθρωπος, ἡ δὲ πραότης ἀνδροπρεπής, ἡ δὲ μεγαλοψυχία του στὰ οἰκονομικά. «Τὸ δὲ θυμικὸν εὐδιάλλακτον, τὸ δ’ ἐρωτικὸν σῶφρον, τὸ δ’ ἀνειμένον οὐκ ἀργόν, τὸ δ’ ἐπίπονον οὐκ ἀπαραμύθητον»∙ ἡ δὲ ὀργή του εὐδιάλλακτη, ἡ δὲ ἐρωτική του διάθεση σῶφρον, ἡ δὲ ἀνάταση τῆς διαθέσεώς του ὄχι ἀργή, ἡ δὲ καρτερία ὄχι χωρὶς εὐδιάθετα σχόλια. «Τίς ἔμιξε πολέμοις ἑορτάς;» ποιὸς ἀνέμιξε τοὺς πολέμους του μὲ ἑορτές; «Τὶς δὲ κώμοις στρατείας;»∙ καὶ ποιὸς μὲ παραστάσεις κωμῳδιῶν τὶς ἐκστρατεῖες του διάνθησε;

Γαλογερμανικὴ συνάντηση

Ἡ γαλλογερμανικὴ συνεργασία συνεχίζεται σὲ ὑπουργικὸ ἐπίπεδο, καθὼς στὴν κορυφὴ ἡ ἀδράνεια τοῦ Γάλλου προέδρου θέτει πολλὰ ἐμπόδια∙ στὸ Βερολίνο συναντῶνται οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ Οἰκονομίας τῶν δύο μεγάλων τῆς Εὐρωζώνης, μὲ κύριο θέμα τὴν ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐξετάζει, μαζὶ μὲ τὴν Ἐπιτροπή, σχέδια γιὰ τὴν διάθεση ρευστότητος τριακοσίων δις εὐρώ, ὅπως ἔχει προτείνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ. Οἱ διεργασίες εἶναι ἔντονες καὶ ἀποβλέπουν στὴν τελικὴ ἐπεξεργασία τῶν προγραμμάτων στὶς 8 Δεκεμβρίου στὸ Γιούρογκρουπ, καὶ στὴν ἐξαγγελία τους στὸ Εὐρωσυβμούλιο δέκα μέρες μετά∙ ταυτοχρόνως ἀντέδρασαν στὴν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὰ συστηματικὴ κωλυσιεργία τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀθήνα, μὲ συνάντηση στὸ Παρίσι. Δύο εἶναι τὰ σχέδια, ἡ ἐπιβολὴ πολιτικῆς ἀποφάσεως καὶ ὁλοκληρώσεως τῆς ἀξιολογήσεως, μὲ ἀποχώρηση τοῦ Ταμείου ἔκτοτε, καὶ τὸ τέλος τῶν μνημονίων γιὰ τὴν Ἑλλάδα

Ἀμερική, ἀστυνομικὴ βία

Τὰ κρούσματα ἀστυνομικῆς βίας πολλαπλασιάζονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τελευταῖο τὸν φόνο ἑνὸς δωδεκάχρονου στὸ Κλήβελαντ τοῦ Κεντάκυ, διότι πρόβαλε ἕνα παιχνίδι περιστρόφου σὲ ἀστυνομικό∙ στὸ Φέργκυσσον τοῦ Μισσοῦρι, ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀκόμη δὲν ἀνακοίνωσε τὸ δικαστήριο τὴν παραπομπὴ σὲ δίκη τοῦ ἀστυνομικοῦ ποὺ εἶχε σκοτώσει ἕνα δεκαοκτάχρονο τὸν Αὔγουστο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση σοβαρῶν φυλετικῶν συγκρούσεων, στὴν συνοικία τοῦ Σαὶντ Λούης. Ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἀποφάσεως ἀπ’ τὸν πρόεδρο, γιὰ τὴν νομιμοποίηση πέντε ἑκατομμυρίων παρανόμων μεταναστῶν στὴν χώρα, δὲν ἔχει ἀμβλύνει τὴν ἀναταραχὴ τῶν ἐγχρώμων∙ στὶς μεγάλες πόλεις αἰσθάνονται, ἀκόμη καὶ οἱ παλαιοὶ ἔγχρωμοι καὶ μὲ ὑψηλὴ κοινωνικὴ θέση, ὅτι τοὺς συμπεριφέρονται, κυρίως οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ὡς πολῖτες δευτέρας κατηγορίας. Πενῆντα χρόνια μετὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ τὸ χάσμα, μεταξὺ λευκῶν καὶ ἐγχρώμων, παραμένει ἀγεφύρωτο, ἀκόμη καὶ στὶς προοδευτικὲς πολιτεῖες τῆς Νέας Ἀγγλίας.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἄνοδο στὴν Ἀσία καὶ στάση ἀναμονῆς στὴν Εὐρώπη, λόγῳ τῆς ἐξαγγελίας τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2410 δολλάρια καὶ 146,7665 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 119,60, καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ἐμφάνισε ἐλαφρὰ ἄνοδο, 80,02. Ἡ μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων στὴν Κίνα καλλιέργησε ἐλπίδες γιὰ ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας της, μὲ ἀντανάκλαση σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀσία, ἐνῶ ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμπίνμπι ὡς μέσου ἀνταλλαγῆς ἐπεκτείνεται, καθὼς φέτος ὀκταπλασιάσθηκαν οἱ συναλλαγὲς μὲ τὴν Ρωσία σὲ κινεζικὸ νόμισμα∙ ἀντιθέτως ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δήλωσε ὅτι, ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τῆς χώρας του ἀπ’ τὴν πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου ἀνῆλθε σὲ 80 δις εὐρὼ καὶ ἀπὸ τὶς κυρώσεις σὲ 32 δις, ἀλλἀ πρόσθεσε ὅτι οἱ ζημίες στὶς ἄλλες χῶρες εἶναι μεγαλύτερες, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν στασιμότητα σὲ ὁλόκληρη τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία.

ΥΚΙΠ Ἀγγλίας, δεύτερη νίκη

Τὸ ΥΚΙΠ τῆς Βρεταννίας κέρδισε τὴν δεύτερη ἕδρα του στὴν Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων, σὲ παραδοσιακὰ συντηρητικὴ περιοχὴ καὶ ἀπειλεῖ πλέον τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου∙ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον ἔχει ὑποστεῖ προσωπικὴ ἧττα, καθὼς εἶχε ρίξει τὸ πολιτικό του βάρος στὴν ἀναμέτρηση αὐτή, ἀλλὰ πῆρε μόλις 32%, ἔναντι 42% τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν. Ὁ ἀρχηγός τους μάλιστα δήλωσε ὅτι ἀνοίγει πλέον ὁ δρόμος γιὰ νίκη σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο∙ ἤδη πολλοὶ σχολιαστὲς βλέπουν τὴν συνεργασία τῶν δύο μεγάλων κομμάτων, Συντηρητικῶν καὶ Ἐργατικῶν, διότι θὰ ἀποτρέψει τὴν νίκη ἑνὸς ἐκ τῶν δύο ἡ εἴσοδος τοῦ ΥΚΙΠ στὴν Βουλή. Δηλαδὴ παρατείνεται ἡ ἀστάθεια στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, μὲ δεδομένη πλέον τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

Μπάιντεν, ἐξισορροπητικὸς

Ὁ Ἀμερικανὸς ἀντιπρόεδρος ἐμφανίσθηκε ἐξισορροπητικὸς στὰ ἑλληνοτορκικά, στὴν τετράωρη μὲ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ἂν καὶ δὲν ἦταν καὶ τόσο πειστικός∙ ὁ Τζὸ Μπάιντεν τηλεφώνησε ἀργότερα στὸν Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ζήτησε ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν αὐτοσυγκράτηση στὸ Κυπριακό, ἀλλὰ δὲν διεκρύνισε τί τοῦ ἀπάντησε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, ὅταν εἶναι γνωστὲς οἱ διαφωνίες τους γιὰ τὴν Συρία. Στὴ συνέχεια ἐπισκέφθηκε τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη, ὡς χειρονομία καλῆς θελήσεως πρὸς τὴν ὁμογένεια στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸ ὀρθόδξο πλήρωμα∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἐπίσκεψη μετράει γιὰ τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐπηρεάζει τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση. Τὸ πατριαρχεῖο ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν συλλειτουργία μὲ τὸν πάπα, στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος θὰ συναντήσει καὶ τὸν Ἐρντογάν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.