Σύμπλευση ἀγορᾶς, οἰκονομικῶν παραγόντων

Στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική μας ζωὴ συμβαίνει κάτι πρωτοφανὲς στὴν πρόσφατη ἱστορία μας, ἡ ἀπόλυτη σύμπλευση τοῦ κόσμου τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, γιὰ τὴν περιφρούρηση πάσῃ θυσίᾳ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος∙ ἡ ἀγορά, οἱ μικρομεσαῖοι, ζοῦν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν αὔξηση τῶν ἐργασιῶν τους, σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς κλάδους, μὲ τὴν διάχυση τῶν πολλαπλασιαστικῶν φαινομένων ἀπ’ τὶς τουριστικὲς περιοχὲς στὶς μεγάλες πόλεις, ἐνῶ καὶ πολλὲς μεγάλες ἑταιρεῖες, κυρίως σχετιζόμενες μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, βλέπουν τὴν ἁλματώδη ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τους στὸ ἐξωτερικό. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ὅποια διαταραχὴ τῆς πολιτικῆς σταθερότητος θὰ δυναμιτίσει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τελευταίας διετίας∙ διερωτῶνται γιὰ ἕνα, γιὰ τὰ κίνητρα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τὴν ἐμμονή του στὴν ὑπονόμευση. Ἐσκεμμένα εἶναι, καταλήγουν.

Πιστωτές, πολιτικὴ ἀπόφαση

Ἡ καθυστέρηση στὴν ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας στὴν Ἀθήνα ὀφείλεται σὲ ἕναν καὶ μόνο λόγο, στὶς ὑπονομευτικὲς ἀντιρρήσεις τοῦ ΔΝΤ, πού, παρὰ τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, ἐπιμένει στὶς παράλογες θέσεις του∙ στὴν Εὐρώπη γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι βαθύτερος σκοπός του εἶναι ἡ πρόκληση πολιτικῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα καὶ οἰκονομικῆς στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ναυάγιο τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της. Οἱ διαβουλεύσεις τῶν τελευταίων ὡρῶν ἑστιάζονται στὴν προσέγγιση τῶν ἀπόψεων, μὲ ἐπιστροφὴ για τὴν ἀξιολόγηση, διότι ἡ κυβέρνηση ἔδωσε ἤδη πολλά, ἢ στὴν πλήρη ρήξη Εὐρωπαίων καὶ Ταμείου, ἢ μᾶλλον τῶν κερδοσκόπων πίσω ἀπ’ τοὺς γραφειοκράτες τῆς Οὐάσιγκτον∙ τὰ σχέδια γιὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ εἶναι ἕτοιμα, καθὼς τὰ στοιχεῖα δημοσίων ἐσόδων ἦταν παραπάνω ἀπὸ εὐνοϊκὰ στὸ τέλος τοῦ μηνός, ὁπότε καλύπτουν τὸ ὅποιο δημοσιονομικὸ κενό, ἐνῶ τὰ ἕνδεκα δις τῶν τραπεζῶν, ἐπαρκοῦν ὡς ἀπόθεμα ἀσφαλείας.

Ἀποτυχία πολιτικῆς κρίσεως

Ἡ ἀποτυχία τῆς προκλήσεως πολιτικῆς κρίσεως ἔχει φέρει σὲ ἐξαιρετικὰ δυσχερῆ θέση τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν διαπλοκή, ἂν καὶ δὲν διακρίνεται γιὰ τὴν εὐαισθησία της ἡ τελευταία∙ ὁ καταιγισμὸς τῆς καταστροφολογίας τὴν Δευτέρα, γιὰ ἀποστασίες καὶ ἄλλα παρόμοια, ὄχι μόνο δὲν εἶχε συνέχεια, ἀλλὰ ἀντιμετωπισθηκε μὲ θυμηδία στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα καὶ σκωπτικώτατα στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. Ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τόλμησε δώσειν συνέχεια, ἐνῶ καὶ οἱ πραιρωτιανοί του ἐποίησαν ἐμφανῶς τὴν νύσσαν στὰ τηλεπαράθυρα∙ ὁ κυβέρνητικὸς συνέταιρός του βρέθηκε ἔκθετος μὲ τὴν διαφοροποίηση τῆς βουλευτοῦ του, ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, κι ἔτρεχε συμμαζέψαι τὰ ἀσυμμάζευτα, μὲ τὴν ἴδια νὰ χάνει καὶ τὴν ἐλαχίστη ὑπόληψή της, ἐνῶ ἄφησε καὶ αἰχμὲς κατὰ τῆς αὐτοδυναμίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν Κουμουνδούρου οἱ ἀντιρρήσεις γιὰ τὶς ἐπιλογὲς τῆς προεδρικῆς ὁμάδος πολλαπλασιάζονται, μετὰ καὶ τὴν πανωλεθρία στὶς ἀναπληρωματικὲς δημοτικὲς ἐκλογές.

Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς ἀποκαλύφθηκαν, ἀμέσως μόλις διαπιστώθηκε ὅτι δίδεται λύσις στὴν ἀξιολόγηση∙ ἡ διαπλοκὴ σύσσωμη πέρασε τὴν εἴδηση σὲ μονόστηλα κι ἄρχισε τὴν προβολὴ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅτι θὰ τὰ ἀνατρέψει ὅλα καὶ μὲ κατηγορίες γιὰ ἐξαγορὰ βουλευτῶν γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ πρόβαλαν ταυτοχρόνως τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ ΔΝΤ. Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς εἰδήσεως ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὸ Βερολίνο, ὅτι σύντομα φθάνει ἡ τρόϊκα, γινόταν μὲ μισόλογα∙ τὶς διασυνδέσεις τους ἐπιβεβαίωσαν, ἔστω καὶ ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τους ὅτι κινδυνεύουν μὲ παντελῆ ἀπαξίωση στὴν κοινὴ γνώμη. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἢ μᾶλλον δὲν ἔχουν δυνατότητα ἄλλων ἀντιδράσεων∙ τὰ ἀτλαντικὰ κέντρα ἐπιμένουν στὴν χρεωκοπία μας.

Ἀπόκρυψη δημοτικῶν ἐκλογῶν

Ὁ ἀποπνικτικὸς ἔλεγχος τῆς ἐνημερώσεως ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ φάνηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ προχθές∙ πρόβαλαν τὸν Ναπολεοντίσκο πολλαπλῶς καὶ τὴν χαλκευμένη δημοσκόπηση, γιὰ προβάδισμά του κατὰ 4,5%, ἀλλὰ τὴν πραγματικὴ δημοσκόπηση τῶν ἀναπληρωματικῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τὴν ἀποσιώπησαν πλήρως∙ στὴν Καισαριανή, στὴν Μάνδρα καὶ στὰ Μέθανα, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχασε ἀπὸ 4% μέχρι 20% διαφορά, ἕξι μῆνες μόνο μετὰ τὸν θρίαμβό του στὶς περιφερειακὲς μὲ 51% στὴν Ἀττική. Στὴν μεγαλύτερη περιφέρεια τῆς χώρας εἶναι καὶ οἱ τρεῖς δῆμοι, μὲ ἐκείνους τῆς Μάνδρας καὶ τῆς Καισαριανῆς σὲ περιοχὲς μὲ ὑψηλὴ ἀνεργία καὶ πολλὰ κοινωνικὰ προβλήματα∙ στὴν νεοελληνικὴ ἱστορία εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση χάνει σὲ ἀναπληρωματικὲς δημοτικὲς ἐκλογές.

Πᾶσιν ἐνυπάρχειν ἀνθρώποις

Ὁ Ἀλέξανδρος χαριζόταν στοὺς φιλοσόφους καὶ σὲ ὅσους εἶχαν καλὸ ἦθος∙ ἀλλὰ ἐξοργιζόταν μὲ τοὺς ἀχρείους. «Τοῦτο ποσάκις Ἀλέξανδρος εἶπε βαλλόμενος, ἐκβιαζόμενος;» αὐτὸ τὸ εἶπε πόσες φορὲς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπικρινόμενος ἢ ἐκβιαζόμενος; «Καίτοι κρίσεις μὲν ὀρθὰς πᾶσιν ἐνυπάρχειν ἀνθρώποις νομίζομεν»∙ κάτοι σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐνυπάρχει νομίζομε ὀρθὴ κρίσις. «(ἡ γὰρ φύσις ἀγωγός ἐστιν ἀφ’ ἑαυτῆς πρὸς τὸ καλόν)»∙ διότι ἡ φύσις εἶναι ἀγωγὸς μόνη της πρὸς τὸ καλό). «Οἱ δὲ φιλόσοφοι τῶν πολλῶν διαφέρουσι τῷ τὰς κρίσεις ἔχειν ἐρρωμένας πρὸς τὰ δεινὰ καὶ πεπηγυίας»∙ οἱ φιλόσοφοι δὲ διαφέρουν ἀπ’ τοὺς πολλοὺς ἐπειδὴ ἔχουν ὀξυμένες καὶ σταθερὲς γιὰ τὰ δεινὰ κρίσεις. «Ἐπεὶ οὐ μετὰ τῶν τοιούτων προλήψεων ‘’εἷς οἰωνὸς ἄριστος’’ καὶ ‘’πέρας μὲν μέν ἐστιν ἅπασιν ἀνθρώποις ὁ θάνατος’’»∙ ἐπειδὴ δὲν ταιριάζουν μὲ αὐτὲς τὶς ἀπ΄λοψεις, τὸ ‘’εἷς οἰωνὸς ἄριστος’’ καὶ ‘’τέλος ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὁ θάνατος’’.

Ἑδραίωση οἰκονομίας μας

Τὴν τελευταία διετία ἡ Ἑλλὰς ἐπέτυχε τὴν ἑδραίωση τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐπιστροφή της στὴν ἀνάπτυξη τὰ τρία τρίμηνα, διαβεβαίωσε, μὲ τηλεοπτικό του μήνυμα, ὁ πρωθυπουργὸς τὸ ἀκροατήριο τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ συνεδρίου στὴ Νέα Ὑόρκη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς παρενέβη πρὸς ἀπάντηση στὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν τὴν μετακύλιση τῆς χώρας μας στὴν κρίση, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ τόσο ἀρνητική τους στάση στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση. Ὁ εὐρωατλαντικὸς πόλεμος συνεχίζεται σὲ ὅλα τὰ μέτωπα∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὰ βρίσκει ὅλα ἄσχημα στὴν Ἑλλάδα, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὰ δημοσιεύμετα τῶν εὐρωπαϊκῶν παραφυάδων της, καὶ ἡ ἐπιχώρια τὰ ἀναπαράγει στὴν διαπασῶν. Στὶς προηγούμενες ἀξιολογήσεις ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος καὶ οἱ ὑπουργοί του πίεζαν συνέχεια τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ νὰ δώσει βοήθεια στὴν Ἀθήνα, τόσο μᾶς πονοῦσαν! στὴν τρέχουσα δὲν πιέζει τὸ Ταμεῖο λίγα τετράγωνα πιὸ κάτω.

Προεκτάσεις ἀπὸ πετρέλαιο

Οἱ προεκτάσεις ἀπ’ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου εἶναι πλέον ἐμφανεῖς, καθὼς οἱ ἀγορὲς δὲν προβλέπουν σύντομη ἀνάκαμψή της∙ οἱ περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Ρωσία καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες -ὅπως καὶ ὅλες τοῦ ΟΠΕΚ, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν ἐμιράτων-, βλέπουν τὴν ἀπότομη μείωση τῶν δημοσιονομικῶν ἐσόδων τους καὶ προβαίνουν σὲ ἀναθεώρηση τῆς οἰκονομικῆς τους πολιτικῆς, ἐνῶ ἡ Μόσχα γνωρίζει καὶ ἐπιβάρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἰσοζυγίου. Οἱ καταναλώτριες κερδίζουν ἀπ’ τὴν πτώση, μὲ πρῶτες τὶς εὐρωπαϊκές, Κίνα, Ἰαπωνία καὶ ἀσιατικές∙ οἱ ἄλλοι χαμένοι εἶναι οἱ ἑταιρεῖες καὶ τὰ κράτη μὲ ἔρευνες σὲ ὑποθαλάσσιες πηγές, διότι τὸ κόστος παραγωγῆς προϋποθέτει τιμὲς ἄνω τῶν ἑκατὸ δολλαρίων∙ αὐτὲς ἀναπροσαρμόζουν τὴν πολιτική τους καὶ τὰ σχέδιά τους γιὰ ἔρευνες, ὅπως καὶ στὶς δικές μας περιοχές. Ἤδη τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος μελετάει ἀλλαγὴ ὅρων τῶν διαγωνισμῶν.

Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, σταθερὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2437 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 148,0830 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1197 καὶ τὸ πετρέλαιο, 71,62. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ τὴν ἀτλαντικὴ πολεμικὴ κατὰ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, κρατοῦν σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς τοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτές∙ ἡ κριτικὴ τῶν οἰκονομικῶν στὴν γηραιὰ ἤπειρο ἐλέγχεται ἀπ’ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες καὶ ἀκόμη δὲν ἠδυνήθησαν ἀποτινάξαι τὸν ζυγό τους οἱ Γαλλογερμανοί. Στὴν Ἀσία ἡ ἀπόφαση τῆς Κίνας, ὅτι θεσπίζει τὴν ἐγγύηση κατωτάτου ὁρίου ἰδιωτικῶν καταθέσεων στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, θεωρεῖται ὡς τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς κεφαλαιαγορᾶς, μαζὶ μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἐλευθέρας διακυμάνσεως τοῦ ρεμίνμπι∙ ἡ Σαγκάη γίνεται πλέον κανονικὸ Χρηματιστήριο, ἐνῶ ἡ ἑνοποίησή της μὲ ἐκεῖνο τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ τὸ καθιστοῦν πόλο ἕλξεως τῶν μεγάλων κεφαλαίων παγκοσμίως.

Ρωσία, ἀγωγοὶ ἀπὸ Τουρκία

Στὴν ματαίωση τοῦ South Stream προχώρησε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογκάν, καὶ στὴν κατασκευὴ νέου ἀγωγοῦ μέσῳ Τουρκίας, 63 ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ἐτησίως, καὶ μὲ κατάληξη στὰ ἑλληνουρκικὰ σύνορα∙ σκοπὸς εἶναι ἡ διοχέτευσή του στὴν εὐρωπαϊκὴ ἀγορὰ ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, χάρις στὶς συμφωνίες τῆς Γκάζπρομ μὲ μεγάλες εὐρωπαϊκὲς ἐνεργειακὲς ἑταιρεῖες. Οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν στὰ ἐνεργειακὰ καὶ στὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν τους ἀνταλλαγῶν -ἄλλωστε εἶναι ἡ Μόσχα εἶναι ὁ πρῶτος ἐμπορικὸς ἑταρος τῆς Ἄγκυρας-, ἀλλὰ διαφώνησαν στὸ θέμα τῆς Συρίας∙ τὸ Κρεμλίνο συνεχίζει τὴν θερμὴ ὑποστήριξή του πρὸς τὸν Μπασὰρ Ἀσσὰντ καὶ δὲν δέχεται τὴν ὑπονόμευσή του. Ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται καὶ ὡς ἀπάντηση στὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ρωσίας ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους.

Προεδρία, Ντόναλντ Ντὰσκ

Ὁ νέος πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἐγκαινίασε τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του, μὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὁμόλογό του∙ οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη τακτικῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων καὶ στὴν χάραξη ἑνιαίας γραμμῆς ἀπέναντι στὴν Ρωσία γιὰ τὴν Οὐκρανία, χωρὶς ἀποκλείειν νέες κυρώσεις, ἐὰν ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάσταση. Ὁ Πολωνὸς πολιτικὸς πάντως ἐμφανίζεται πιὸ διαλλακτικὸς ἀπ’ τὸν προκάτοχό του, ἴσως ἐπειδὴ ἡ χώρα του ὑφίσταται τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις τῶν κυρώσεων, διότι ἡ Μόσχα εἶναι ὁ δεύτερος ἐμπορικός της ἑταῖρος μετὰ τὴν Γερμανία∙ ὁ Ντόναλντ Ντὰσκ εἶναι ὁ πρῶτος ἀνατολικοευρωπαῖος ἡγέτης σὲ κορυφαία πολιτικὴ θέση στὴν Εὐρώπη καὶ ἔχει ἀντιμετωπίσαι τὸ σοβαρὸ πρόβλημα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Βρεταννία, κυρίως ὡς πρὸς τὸν περιορισμὸ τῆς μεταναστεύσεως Εὐρωπαίων στὴν Ἀγγλία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.