Πολύπλευρο σχέδιο ἐπιχειρήσεων ταραξιῶν

Ἡ δημοσίευση τῶν βίντεο μὲ τοὺς ταραξίες στὶς ταράτσες πολυκατοικιῶν τῶν Ἐξαρχείων ἀποδεικνύει ὅτι τὸ σχέδιο δράσεώς των ἦταν πολύπλευρο∙ εἶχαν μετατράψει σὲ ἀπόρθητο ὀχυρό τους τὴν πλατεῖα, ἐὰν ἀποτύγχαναν στὴν πυρπόληση καὶ λεηλασία τῶν καταστημάτων στὶς κεντρικὲς ἀρτηρίες. Ἔτσι, ὅταν ἡ Ἀστυνομία ἀπέκλεισε τὶς ἀρχικὲς ἐπιλογές τους, κατέφυγαν στὶς ταράτσες, καὶ ἀπὸ κεῖ ἔριχναν πέτρες, ἄλλα ἀντικείμενα, ἀκόμη καὶ ψυγεῖα, κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν∙ ἡ Ἀστυνομία ἀντέδρασε ἐγκαίρως καὶ προχώρησε στὴν ἀπομόνωση τῶν πολυκατοικιῶν, ἀποφεύγοντας ἔτσι τὰ χειρότερα. Ἕνα εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, γνώριζαν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὸ σχέδιο, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν ἑκατοντἀδες κουκουλοφόροι; ἐὰν ὄχι, τότε χρειάζεται ριζικὴ ἀναδιάρθρωσή τους, ἐπειδὴ οἱ ὑπόγειοι μηχανισμοὶ θὰ χτυπήσουν πάλι καὶ χειρότερα∙ ὁλοφάνερο, βρώμικὲς ὑπηρεσίες κατέστρωσαν τὰ σχέδια

Ἑπίσπευση ἐκλογῆς Προέδρου

Στὴν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κατέληξε ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ γιὰ τὴν τρέχουσα ἀξιολόγηση, σὲ μία κίνηση ἔκπληξη καὶ ἀφοπλισμοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ οἱ ψηφοφορίες στὴν Βουλὴ προγραμματίσθηκαν, 17, 22 καὶ 27 Δεκεμβρίου∙ ἐὰν δὲν ἐκλεγεῖ Πρόεδρος, τότε, ἐντὸς δεκαημέρου, προκηρύσσονται ἐκλογές, μὲ πιθανὲς ἡμερομηνίες 18 ἢ 25 Ἰανουαρίου. Ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην καὶ τίθενται ὅλοι οἱ βουλευτὲς πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, ἐκλέγουν Πρόεδρο καὶ στηρίζουν τὴν πολιτικὴ σταθερότητα, ἢ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀποφασίζει∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν κομμάτων ἦταν ἀνάμικτες, ὅπως καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, διότι κρίνεται στὴν πράξη ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὰ μνημόνια. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ αἰφνιδιάσθηκαν καὶ ἀνακοίνωσαν ὅτι ὁδηγούμαστε τελικὰ σὲ ἐκλογές, ἐνῶ συγκλήθηκε ἔκτακτη σύσκεψη τοῦ κόμματος, δείχνοντας ὅτι δὲν εἶχαν ἕτοιμη ἐναλλακτικὴ λύση, παρὰ τοὺς πομπώδεις ἰσχυρισμούς του.

Δίμηνη παράταση Ἑλλάδος

Σὲ δίμηνη παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, τὸ τέλος τοῦ μνημονίου καὶ τὴν ἔγκριση τῆς προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς, συμφώνησε τὸ Γιούρογκρουπ, μὲ ἐγκωμιαστικὰ σχόλια γιὰ τὴν πρόοδο τῆς οἰκονομίας μας∙ σήμερα ἡ τρόϊκα θὰ ὑποβάλει τὴν ἔκθεσή της, γιὰ τὰ σημεῖα διαφωνίας καὶ ἡ Ἑλλὰς τὸ αἴτημα γιὰ δίμηνη παράταση, ἐνῶ φθάνουν στὴν Ἀθήνα τὰ τεχνικὰ κλιμάκια γιὰ τὶς τελικὲς διαπραγματεύσεις. Οἱ διαφωνίες Εὐρωπαίων καὶ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου παραμένουν, ἀλλὰ ἔγινε τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τοῦ θέματος∙ οἱ Βρυξέλλες προβάλλουν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κοινοτικῆς συνοχῆς, διότι γνωρίζουν ὅτι, ἀπώτερος τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων παραμένει ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ, καὶ μοναδικό της ὅπλο εἶναι οἱ καθυστερήσεις στὴν ἑλληνικὴ ἀξιολόγηση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίσθηκαν ἑνωμένοι ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους.

Ναπολεοντίσκος ἢ Μουσολίνι

Τὴν αὐταρχική του νοοτροπία ἀποκάλυψε προχθὲς ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἐζήλωσε τὴν δόξαν τοῦ Μουσολίνι∙ ἡ φράση, ὅτι, μὲ τὴν ψῆφο τους στὸν προϋπολογισμὸ δεσμεύονται οἱ βουλευτὲς καὶ γιὰ τὴν καταψήφιση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀποτελεῖ ὠμὸ ἐκβιασμὸ τῆς συνειδήσεως τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ∙ παρόμοια διατύπωση δὲν συναντᾶται στὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, παρὰ μόνο στὰ κακέκτυπά τους τῆς φασιστικῆς Ρώμης καὶ τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας. Καταργεῖ δηλαδή, τὴν ἑκάστοτε ἐλεύθερη γνώμη τοῦ βουλευτοῦ, ὅπως τὸν κατήγγειλε ὁ πρωθυπουργός, ἀμέσως μετά. Ἐκδήλωση πανικοῦ εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ φράση, διότι ὅσο λίγη σχέση κι ἂν ἔχει μὲ τὸν κοινοβουλευτισμὸ φύσει, κάποιοι θὰ τοῦ ἔχουν μάθει τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ.

Κίνα, σύλληψη Zhou Yongkang

Στὴ σύλληψη τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Κίνας, γιὰ διαφθορὰ καὶ κατάχρηση ἐξουσίας, προχώρησε ἡ Ἀστυνομία τοῦ Πεκίνου∙ ὁ Zhou Yongkang ἦταν ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ὅπου ἐξ ἀρχῆς οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες θεωροῦνταν ὡς ὁ στυλοβάτης τῆς ἐξουσίας. Ἡ κομματικὴ κομμουνιστικὴ ἱεραρχία ἀποδείχθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων διεφθαρμένη, ὅπως σὲ κάθε αὐταρχικὸ σύστημα, καὶ παντοδύναμη, μὲ ἀπόλυτη ἀφοσίωση στὸν ἡγέτη∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὲς στὸ σύστημα καὶ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ σφικτὰ καὶ δεσμευτικὰ συστήματα τῆς πρώτης κομμουνιστικῆς περιόδου. Ἤδη ὁ γραμματέας τοῦ Σέτσουαν εἶναι φυλακὴ γιὰ διαφθορά, ὅπως καὶ τῆς Σαγκάης∙ ἡ ἀπότομη ἀνάπτυξη ἔφερε ἀμύθητο πλοῦτο καὶ πολλοὶ ἐνέδωσαν.

Καὶ φιλανθρωπία βασιλέως

Τὴν σημασία τῆς ἀγαθῆς στάσεως τοῦ βασιλέως ἀπέναντι στὶς τέχνες καὶ στὰ γράμματα ἐπισημαίνει ὁ Πλούταρχος, ἀναφερόμενος στὸν Ἀλέξανδρο∙ στὴν πράξη κάνει σύγκριση μὲ τοὺς ρωμαίους αὐτοκράτορες τῆς ἐποχῆς του. «Καρπῶν μὲν γὰρ εὐφορίαν εὐκρασία ποιεῖ καὶ λεπτότης τοῦ περιέχοντος ἀέρος»∙ διότι τὴν εὐφορία μὲν τῶν καρπῶν τῆς γῆς τὸ καλὸ κλίμα φέρει καὶ ἡ ἀπαλότης τῶν ἀνέμων στὴν περιοχή. «Τεχνῶν δὲ καὶ φύσεων ἀγαθῶν αὔξησιν εὐμένεια τιμὴ καὶ φιλανθρωπία βασιλέως ἐκκαλεῖται»∙ τὶς τέχνες δὲ καὶ τὴν ἄνθηση τῶν καλῶν φύσεων προκαλεῖ ἡ καλὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ ἀναγνώριση καὶ φιλανθρωπία τοῦ βασιλέως. «Καὶ τοὐναντίον ὑπὸ φθόνου καὶ σμικρολογίας ἢ φιλονεικίας τῶν κρατούντων σβέννυται καὶ φθίνει πᾶν τὸ τοιοῦτον»∙ ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀπ’ τὸν φθόνο καὶ τὴν μικροπρέπεια καὶ τὴν φιλονεικία τῆς ἐξουσίας χάνεται καὶ ἐξαφανίζεται κάθε ἔκφραση τῆς τέχνης. Ἐπεκτείνεται ἡ καταπίεση τῶν τεχνῶν σὲ κάθε αὐταρχικὸ σύστημα.

Ἰσραήλ, βομβαρδισμοὶ Συρίας

Σὲ βομβαρδισμὸ συριακῶν ἀεροπορικῶν ἐγκαταστάσεων, κοντὰ στὴν Δαμασκό, προχώρησε ἡ ἰσραηλινὴ ἀεροπορία, προκαλώντας τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς συριακῆς κυβερνήσεως∙ οἱ παρατηρητὲς λένε ὅτι, οἱ βομβαρδισμοὶ ἀποβλέπουν στὴν ἀποδυνάμωση τοῦ καθεστῶτος Ἀσσὰντ ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι χάνουν συνεχῶς ἔδαφος, ὅπως καὶ ἀπὸ τοὺς Κούρδους. Ἡ ἀντιπολίτευση στὸ Ἰσραὴλ κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση, ὅτι προχωρεῖ σὲ δημουργία ἐξωτερικῶν προβλημάτων, γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀποδυνάμωσή της στὸ ἐσωτερικό, ἐνῶ ἡ χώρα βρίσκεται σὲ προεκλογικὴ περίοδο∙ ἤδη, ἰσχυρίζεται, ἡ δημοτικότης τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχει πέσει ἀρκετά, ἐνῶ τοῦ καταλογίζονται εὐθύνες γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, κατὰ τὶς πρόσφατες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴ Γάζα. Τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ Στρατοῦ ἔχει διατάξει ἔρευνες, ἀλλὰ οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις δὲν θεωροῦν ἀντικειμενικὲς τὶς ἔρευνες αὐτὲς καὶ ζητοῦν τὴν παρέμβαση τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ κυβέρνηση ὅμως ἀρνεῖται τὴν εἴσοδο ξένων παρατηρητῶν στὴν χώρα.

Φυλετικά, δυτικὲς ἀκτὲς

Στὶς δυτικὲς ἀκτὲς κλιμακώνονται οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν Ἀστυνομία νὰ χρησιμοποιεῖ δακρυγόνα καὶ πλαστικὲς σφαῖρες κατὰ τῶν διαδηλωτῶν∙ στὶς μεγάλες πανεπιστημιακὲς πόλεις, Μπέρκλεϋ, Ὧκλαντ, γίνονται οἱ πιὸ μαχητικὲς διαδηλώσεις, μὲ τοὺς φοιτητὲς νὰ ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ ἰσχυρὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις. Τὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι, σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνες στὶς ἀνατολικὲς ἀκτές, στὶς δυτικὲς οἱ φοιτητὲς ἐμφανίζονται ἀποφασιστικοὶ καὶ ἕτοιμοι γιὰ ἀναμέτρηση μὲ τὶς δυνάμεις καταστολῆς∙ οἱ παλαιότεροι θυμοῦνται, ὅτι ἀπ’ τὰ Πανεπιστήμια αὐτὰ εἶχε ἀρχίσει καὶ τὸ μεγάλο ἀντιπολεμικὸ κίνημα πρὸ πεντηκονταετίας, μὲ ἀφορμὴ τὸν πόλεμο στὸ Βιετνάμ. Πάντως καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀναγνώρισε, ὅτι ἔχει βαθειὲς ρίζες ὁ ρατσισμὸς στὴν χώρα καὶ ὅτι χρειάζεται σκληρὸς ἀγώνας γιὰ τὴν ἐξάλλειψή του∙ ὅσο ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἐλαστικὴ πρὸς τοὺς ἐνόχους ἀστυνομικούς, τόσο θὰ ἐνισχύεται τὸ ἀντιφυλετικὸ κίνημα, πιστεύουν οἱ παρατηρητές, στὶς μεγάλες πόλεις τῆς Ἀμερικῆς.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,2255 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 148,4220 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1195,50, ἀλλὰ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 67,19. Ἡ ἀναμονὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν ἑταίρων καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ, κρατάει τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ στάση ἀναμονῆς, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἡ κλιμάκωση τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων ἐνισχύει τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὶς οἰκονομικὲς προεκτάσεις τους∙ στὴν Κίνα, τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς χώρας ἔφθασε σὲ ἱστορικὰ ἐπίπεδα, 54,5 δις δολλάρια τὸν Νοέμβριο, παρὰ τὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν κατὰ 4,7%, ὅμως καὶ τῶν εἰσαγωγῶν κατὰ 6,9%, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς εἶναι γιὰ ἀνάπτυξη, 7,5% τὸ τρέχον ἔτος, καὶ αὐτὸ ἀποτέλεσε ἀντιστάθμισμα στὴν ὕφεση τῆς Ἰαπωνίας, 1,9% τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ μὲ δυσοίωνες προοπτικὲς γιὰ τὸ τέταρτο. Ἡ Ἀσία ἔχει τοὺς ρυθμούς της.

Τουρκία, πιέσεις Εὐρωπαίων

Στὴν ἄσκηση πιέσεων στὴν Τουρκία, γιὰ τὴν συνεργασία της στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐπιδόθηκε ἡ Ἐπίτροπος ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ Φεντερίκα Μογκερίνι εἶχε συναντήσεις στὴν Ἄγκυρα, μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ τὸν Ἀχμὲντ Νταβούτογλου, γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἑνιαίας πολιτικῆς ἀπέναντι στὸ χαλιφάτο. Ἡ Ἐπίτροπος συνοδευόταν ἀπ’ τοὺς συναδέλφους της, διευρύνσεως Γιοχάνες Χὰν καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, Χρῆστο Στυλιανίδη, γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους θέματα∙ ἡ Ἄγκυρα ἀποδέχθηκε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Κυπρίου Ἐπιτρόπου, χωρὶς κανένα σχόλιο, καθὼς δὲν ἀναγνωρίζει τὴν κυπριακὴ δημοκρατία. Στὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν εἶναι καὶ ἐκεῖνο τῶν ἀγωγῶν ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, γιὰ τὴν προώθηση του στὴν Εὐρώπη, μέσῳ Ἑλλάδος.

Ἐνόχληση, Γάλλων, Ἰταλῶν

Ἡ ἐνόχληση τῶν Γάλλων καὶ τῶν Ἰταλῶν, γιὰ τὶς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Βερολίνου ὡς πρὸς τὴν καθυστέρηση τῶν μεταρρυθμίσεων, δὲν μεταφέρθηκαν στὸ Γιούρογκρουπ, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο∙ οἱ δύο μεγάλες χῶρες ἔδωσαν ἐξηγήσεις, γιὰ τὶς καθυστερήσεις, καὶ ἀνέλαβαν τὴν ὑποχρέωση γιὰ προώθησή τους στὸ ἄμεσο μέλλον. Γνωρίζουν ἄριστα ὅτι παραμένουν ἐκτεθειμένοι ἀπέναντι στοὺς ἑταίρους τους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποβάλει τοὺς λαούς τους σὲ αὐστηρὴ λιτότητα∙ ἡ συνοχὴ πάντως διασφαλίσθηκε στὴν Εὐρωζώνη, χωρὶς ἰδιαίτερες προεκτάσεις, ἐπειδὴ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἄμυνά τους, ἀπέναντι στὶς ἀδηφάγες ἀγορὲς καὶ στὶς παρεμβάσεις τῶν μεγάλων οἰκονομιῶν. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀντέχει στὴν κρίση καὶ δὲν ὑφίσταται χειρότερες συνέπειες, ἐπειδὴ ἔχει ὡς προστάτη της τὸν αὐτόνομο πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματός της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.