Ἐπιβεβαίωση εὐρωαμερικανικῆς συγκρούσεως

Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα ἐπιβεβαιώνουν τὴν εὐρωαμερικανικὴ σύγκρουση γιὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ εἴμαστε καὶ πάλι τὸ μῆλον τῆς ἔριδος. Τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἄρνηση τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ, γιὰ ὅποια συμφωνία, καὶ παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, μὲ ἐπίκληση τοῦ πολιτικοῦ κινδύνου. Ἡ εὐρωπαϊκὴ συμπαράσταση φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πιὲρ Μοσκοβισὶ τὴν Δευτέρα, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἑταιρικῆς συνοχῆς∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ διαλαλοῦν τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Grexit, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο πρῶτο βιολί. Ἡ διεθνὴς πραγματικότης εἶναι δεδομένη καὶ ἡ στάση ὅλων μας στὴν πενταετία γνωστή∙ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἐπιλέγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, κατόπιν ἐντολῆς τῶν ὑπερατλαντικῶν καθοδηγητῶν του.

Βουλευτές, ἐνώπιον εὐθυνῶν

Ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους ἔφερε τοὺς τριακόσιους βουλευτὲς ὁ πρωθυπουργός, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν πορεία τῆς χώρας∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μιλώντας στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα ὑπογράμμισε ὅτι, «ἡ πατρίδα ἀνήκει σὲ ὅλους καὶ ὄχι σὲ κάποιο κόμμα» καὶ ὅτι, ἐὰν δὲν ἐκλεγεῖ Πρόεδρος χάνει ἡ χώρα τὰ ἐπιτεύγματα τῆς διετίας, μὲ τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη, τὸ μεγάλο πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, ἐνῶ πᾶνε χαμένες οἱ θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι τὸ πρόγραμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁδηγεῖ σὲ χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη κρίση καὶ βέβαιη ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὅπως ἀρχίζει ἤδη νὰ προβάλλεται διεθνῶς. Ἡ κριτικὴ ἦταν σκληρή, καθὼς μὲ στοιχεῖα ἀπέδειξε τὴν ἐκτὸς πραγματικότητης πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν οἱ ἀγορὲς εἶναι ἀδυσώπητες καὶ δὲν δικαιολογοῦν ἐπανάληψη παλαιῶν λαθῶν. Στὴν πατριωτικὴ συνείδηση τῶν βουλευτῶν ἀπευθύνθηκε ὁ πρωθυπουργός.

Πυκνὲς διεργασίες βουλευτῶν

Οἱ διεργασίες μεταξὺ βουλευτῶν καὶ κομμάτων πυκνώνουν, ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο σὲ παρόμοιες περιπτώσεις∙ ὁ μαγικὸς ἀριθμὸς 180 εἶναι τὸ ἀντικείμενο, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει τὴν καλλιέργεια πολώσεως, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ ἡ κυβέρνηση προτάσσει τὴν διασφάλιση τῶν οἰκονομικῶν κατακτήσεων τῆς διετίας καὶ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν ἀνατροπὴ τῆς λεπτῆς ἰσορροπίας. Οἱ ἀσκήσεις ἀριθμολαγνείας σαγηνεύουν τὶς πολιτικὲς συζητήσεις, ἀλλὰ ἡ στάση τῆς ἀγορᾶς ἀποβαίνει ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων∙ οἱ μικρομεσαῖοι ἐπέτυχαν τὸ ἡράκλειο ἅλμα, ἀπὸ ὕφεση 7,5% σὲ ἀνάπτυξη 2% τὴν διετία καὶ γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῆς ἀνατροπῆς του. Οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς βουλευτές, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ γιὰ προάσπιση τῶν κατακτήσεων, ἀποβαίνει ὁ καταλύτης τῆς τρίτης ψηφοφορίας∙ οἱ δηλώσεις τῶν Συριζαίων ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν καμμία συμφωνία πανικοβάλλουν τὴν ἀγορὰ καὶ ὅλοι διερωτῶνται, ἐὰν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, ἢ εἶναι ἐλεγχόμενοι.

Ἀναφορὰ ἐκλογῆς 1980, 1985

Ἡ ἀγωνία, γιὰ τὴν συγκέντρωση ἢ μὴ τῶν 180 ψήφων τῆς τρίτης ψηφοφορίας, γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, θυμίζει τὶς δύο ἀνάλογες τοῦ 1980 καὶ 1985∙ τὸ 1980 ἦταν ὑποψήφιος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ἀλλὰ δὲν διέθετε τὴν πλειοψηφία καὶ στηρίχθηκε στοὺς βουλευτὲς τῆς Ἐθνικῆς Παρατάξεως καὶ μερικοὺς τῆς ΕΔΗΚ. Ὅλοι ἔλεγαν ὅτι δὲν θὰ ἐκλεγεῖ, καὶ ὁ ἴδιος δὲν ψήφισε στὶς δύο πρῶτες ψηφοφορίες, μυστικὲς τότε, ἀλλὰ στὴν τρίτη ψήφισε, ἔλαβε 182 καὶ ἐξελέγη. Τὸ 1985, ἦταν ὑποψήφιος ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης καὶ ἦταν τὸ πρόβλημα μὴν διαρρεύσει κανένας βουλευτὴς τῆς ἀριστερᾶς∙ στὴν τρίτη ψηφοφορία, μὲ ἔγχρωμα ψηφοδέλτια καὶ ἐκτυφλωτικοὺς προβολεῖς ἐξελέγη τελικὰ ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης.

Ἐξαρτήσεις διαπλοκῆς μας

Ἡ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς σχολίασε εὐνοϊκὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα καὶ προσέθεσε ὅτι ὑποψήφιος εἶναι ὁ πρώην Ἐπίτροπος Σταῦρος Δήμας∙ ἡ διαπλοκὴ τὸ σχολίασε, ὡς παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά μας, καὶ πρόβαλε μάλιστα τὴν ἐρώτηση κάποιου δημοσιογράφου, ἐὰν πράγματι ἀποτελεῖ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῶν μελῶν. Ἡ Ἐκπρόσωπος ἀπάντησε ἀρνητικά, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ ὑπογράμμισε ὅτι αὐτὸ ἐνόχλησε τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ δύο πράγματα δὲν εἶπε, ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει σχολιάσει καὶ ἐπικριτικὰ μάλιστα ἐσωτερικὰ ἑταίρων, ὅπως τοῦ Μπερλουσκόνι στὴν Ἰταλία, καὶ ὅτι ὁ ἐρωτήσας δημοσιογράφος εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ζητοῦσε τὴν ἀποβολή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ χαρακτήριζε μὲ τὰ μελανώτερα χρώματα τοὺς Ἕλληνες.

Καθάπερ σίδηρον ἐμάλαξεν

Ὁ τύραννος τῶν Φερῶν Ἀλέξανδρος, ἐπειδὴ συγκινήθηκε κατὰ τὴν παράσταση εὐριπίδειας τραγῳδίας, ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ θέατρο∙ γιατί,εἶπε, δὲν μποροῦσε νὰ δείξει ὅτι συγκινεῖται μὲ τὰ δεινὰ τῆς Ἑκάβης καὶ τῆς Πολυξένης, ὅταν ἔχει σφάξει τόσους πολλούς. «Οὗτος μὲν οὖν μικροῦ καὶ δίκην ἐπράξατο τὸν τραγῳδόν, ὅτι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καθάπερ σίδηρον ἐμάλαξεν»∙ αὐτὸς μὲν λοιπὸν λίγο ἔλειψε νὰ στείλει στὸ δικαστήριο τὸν τραγῳδό, γιατὶ ἐμάλαξε τὴν ψυχή του σὰν σίδηρο. «Ἀρχελάῳ δοκοῦντι γλισχροτέρῳ περὶ τὰς δωρεὰς εἶναι Τιμόθεος ᾂδων ἐνεσήμανε πολλάκις τουτὶ τὸ κομμάτιον»∙ στὸν Ἀρχέλαο, βασιλέα τῆς Μακεδονίας, ποὺ πίστευαν ὅτι ἦταν φειδωλὸς στὶς δωρεές του ὁ μουσικὸς Τιμόθεος τοῦ ἐπισήμανε πολλὲς φορὲς αὐτὸν τὸν στίχο. «Σὺ δὲ τὸν γηγενέταν ἄργυρον αἰνεῖς»∙ ἐσὺ δὲ τὸν ἐγχώριο ἄργυρο παινεύεις. «Ὁ δ’ Ἀρχέλαος οὐκ ἀμούσως ἀντεφώνησε, ‘’σὺ δὲ γ’ αἰτεῖς’’»∙ ὁ δὲ Ἀρχέλαος μουσικώτατα ἀπάντησε, ‘’ἀλλὰ ἐσὺ ζητᾶς’’.

Πρόκριμμα, σχέδιο Γιοῦνκερ

Τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας θεωρεῖται στὶς Βρυξέλλες, ὡς τὸ πρόκριμμα γιὰ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῶν ἑταίρων καὶ τὴν αὐτονόμηση τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνή∙ ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεων συνεχίζεται, παρ’ ὅτι ἔχει ὑπερκαλυθεῖ τὸ ἀρχικὸ ποσὸ καὶ πλησιάζουν πλέον στὰ ἑξακόσια δις εὐρώ. Οἱ διερευνήσεις τῶν τραπεζικῶν κύκλων στὴν κεφαλαιαγορὰ δείχνουν ὅτι ἡ προσφορὰ εἶναι πολλαπλάσια τῶν 315 δις καὶ μὲ ἐπιτόκια ἴδια μὲ τὰ γερμανικά, δηλαδή, μὲ ἀρνητικὰ γιὰ βραχυμεσοπρόθεσμες πιστώσεις∙ ἡ σύσταση τῶν ἀπαραιτήτων ταμείων προχωράει ταχύτατα, καθὼς ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ πιέζει γιὰ ἔναρξη στὴν ἔγκριση δανείων ἐντὸς τῶν πρώτων μηνῶν τοῦ 2015. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει κερδίσει τὸν ψυχολογικὸ παράγοντα, ἀφοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Βρεταννία, παρὰ τὶς πιέσεις γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, οἱ αἰτήσεις ἀνέρχονται στὸ δεύτερο μεγαλύτερο ποσό∙ μάλιστα οἱ αἰτήσεις τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως εἶναι οἱ περισσότερες.

ΗΠΑ, παραπομπὴ βασανιστῶν

Τὴν παραπομπὴ τῶν ὑπευθύνων, γιὰ τοὺς βασανισμοὺς κρατουμένων τῆς CIA, ζητοῦν ὁ ΟΗΕ, οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐνῶ Κίνα καὶ Ρωσία κατηγοροῦν τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ ὑποκρισία∙ ἡ κυβέρνηση, πέραν τῆς προεδρικῆς συγνώμης, στηρίζει τὴν ἀποφυγὴ διώξεων, ἐνῶ ὁ Ντὶκ Τσένυ ὑποστηρίζει, ὅτι δὲν εἶναι ἀντικειμενικὴ ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας καὶ ὅτι παρουσιάζει μεροληπτικὰ τὰ γεγονότα. Ἡ διεθνὴς κατακραυγὴ κατὰ τῶν βασανιστηρίων διογκώνεται, ἐνῶ Πεκίνο καὶ Μόσχα θυμοῦνται τὶς ὠμὲς παρεμβάσεις Ἀμερικανῶν προέδρων κατὰ τὶς ἐπισκέψεις τους, γιὰ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων∙ οἱ ἀποκαλύψεις συνεχίζονται, μὲ ἐπιβεβαίωση τῶν πληροφοριῶν, ὅτι, Πολωνία, Λιθουανία καὶ Ρουμανία, εἶχαν ἐπιτρέψει τὴν προηγούμενη δεκαετία τὴν δημιουργία στρατοπέδων συγκεντρώσεως στὰ ἐδάφη τους, ὅπου διατηροῦνται οἱ τρομοκράτες, πρὶν μεταφερθοῦν στὴν Ἀμερική. Οἱ κυβερνήσεις τους ἀναγνωρίζουν τὸ γεγονός, ἀλλὰ οἱ δύο πρῶτες εἶχαν πρωτοστατήσει, στὴν ὑποστήριξη ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων, στὰ ἐπεισόδια τῆς Οὐκρανίας.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, λόγω τῶν ἀνησυχιῶν τῶν ἐπενδυτῶν, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὰ βασανιστήρια στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωή∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2430 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 147,2145 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1219,50, καὶ πετρέλαιο, 64,64. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ πρώην προέδρου Τζὼρτζ Μποὺς γιὰ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας, γιὰ τὰ βασανιστήρια, καὶ οἱ κατηγορίες ὅτι παρουσιάζει μονομερῶς τὰ στοιχεῖα, προοιωνίζεται τὴν δημιουργία μείζονος προβλήματος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς θίγεται ἡ πανίσχυρη Γερουσία, ἀφοῦ ἡ Ἐπιτροπή της ὁμοφώνως ἐνέκρινε τὸ κείμενο, ἐνῶ γενικεύονται οἱ κατηγορίες στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἶναι ὑποκριτικὴ ἡ στάση της γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα σὲ ἄλλες χῶρες∙ στὶς Ἰνδίες ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ὑπέγραψε πολλὲς συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας, ἐνῶ τὸ Νέο Δελχὶ ὑπέγραψε καὶ συμφωνία, μὲ ἐμφανέστατη τὴν διεθνῆ ἀπήχηση, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Κριμαία, μὲ τὴν τοπική της κυβέρνηση.

Southstream, ἀλλαγὴ Εὐρώπης

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πλέον συγκαταβατικοὶ στὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Southstream, καθὼς τὸ Συμβούλιο Ὑπουργῶν Ἐνεργείας ζήτησε τὴν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ματαίωσε τὸ σχέδιο∙ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐνεργείας καὶ ἀντκικαγκελάριος Σίγκμαρ Γκάμμπριὲλ πρωτοστάτησε στὴν σχετικὴ πρόταση, ὑπογραμμίζοντας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν Νότια Εὐρώπη. Ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας θεωρεῖται ἡ ἀπόφαση, διότι ἡ ἡγεσία τῆς Γκάζπρομ περιλαμβάνεται στὸν σχετικὸ κατάλογο καὶ στερεῖται ἄδεια ἐπισκέψεως στὶς δυτικὲς χῶρες∙ οἱ διπλωμάτες συνδυάζουν τὴν στάση τοῦ ἀντικαγκελαρίου, μὲ τὴν δέσμευση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἐπίσης Σοσιαλδημοκράτου, στὸ Αἰκατερίνεμπουργκ, ὅτι ἐργάζεται γιὰ τὴν μὴ ἀνέγερση τειχῶν στὴν Εὐρώπη. Φαίνεται ὅτι ὠριμάζουν οἱ συνθῆκες γιὰ πλήρη ἐξομάλυνση σχέσεων.

Θέμα Παλαιστινίου ὑπουργοῦ

Ὁ φόνος τοῦ Παλαιστινίου ὑπουργοῦ, ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες κατὰ τὴν διάρκεια διαδηλώσεως, προκαλεῖ νέα ὀξύτητα στὴν ταραγμένη περιοχή∙ οἱ Παλαιστίνιοι ζητοῦν τὴν παραπομπὴ στὴν δικαιοσύνη τῶν στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι καταγράφονται ζωντανὰ καὶ ἀπὸ κάμερα, ἀλλὰ τὸ ἰσραηλινὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀνακοίνωσε ὅτι, ὁ θάνατος προῆλθε ἀπὸ καρδιακὸ ἐπεισόδιο. Ἡ κηδεία τοῦ ὑπουργοῦ ἔγινε χθές, παρουσίᾳ τοῦ Μαχμοὺντ Ἀμπάς καὶ πλήθους κόσμου, ἐνῶ οἱ ἀκραῖες ἀραβικὲς ὀργανώσεις ζητοῦν ἐκδίκηση∙ οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο δείχνουν ἕναν στρατιώτη, νὰ ἔχει πιάσει ἀπ’ τὸ λαιμὸ τὸν ὑπουργό, μὲ τὸ ἕνα του χέρι, καὶ μὲ τὸ ἄλλο του νὰ τὸν γρονθοκοπάει. Πάντως καὶ οἱ γιατροὶ παραδέχονται ὅτι ἔφερε μώλωπες στὸ πρόσωπο καὶ στὸ σβέρκο∙ ὁ διάλογος ἀναβάλλεται ἔτσι γιὰ ἄλλη μία φορά.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.