Ἐπιτροπή, στήριξη τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων

Τὴν πολιτικὴ τῆς ἐνεργοῦ στηρίξεως τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα ἐπιλέγει ἡ Ἐπιτροπή, διότι ἔχει διδαχθεῖ πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀδράνεια τῆς προηγουμένης πρὸ πενταετίας∙ στὶς Βρυξέλλες ἡ ἐκπρόσωπός της δήλωσε, ὅτι στηρίζει ἐνεργὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας μας, ἐνῶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ εἶχε ἐγκάρδια συνομιλία μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ συνεχίζει τὶς συναντήσεις του μὲ ὑπουργούς. Ἡ δυναμικὴ παρουσία της ἔχει δύο στόχους: πρῶτον, τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅτι δὲν εἶναι μόνος του καὶ ὅτι ἔχει τὴν συμπαράσταση τῶν Εὐρωπαίων∙ δεύτερον, τὴν αὐστηρὰ προειδοποίηση πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὅτι διαθέτουν μέσα ἀμύνης ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τους. Ἤδη ἡ κοινὴ γνώμη πείθεται ὅτι τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀναπαράγει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ τὰ ὄργανά του.

Ἀπόδοση πιέσεων τῆς ἀγορᾶς

Οἱ πιέσεις τῆς ἀγορᾶς πρὸς τοὺς βουλευτὲς φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν, καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι τείνουν πλέον πρὸς τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ ἡ μείωση τῆς διαφορᾶς στὶς δημοσκοπήσεις κυμαίνεται πλέον ἀπὸ 20% μέχρι 30%∙ ἤδη ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα τῶν ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν νὰ ψηφίσουν Πρόεδρο, καθὼς ἄλλοι δηλώνουν ἀνοικτὰ τὴν πρόθεσή τους καὶ ἄλλοι ὅτι τὸ σκέπτονται. Ἡ αἴσθηση τῶν μικρομεσαίων τῆς ἀγορᾶς, ὅτι παρακαμπτονται τὰ ἐμπόδια, ὅπως φάνηκε τὴν Κυριακὴ στὰ ἀνοικτὰ καταστήματα μὲ ἱκανοποιητικὴ κίνηση, μεταφέρθηκε χθὲς καὶ στὸ Χρηματιστήριο, μὲ μεγάλη ἄνοδο, ὅταν μάλιστα ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ σημείωσαν πτώση∙ ὁ φόβος σταδιακὰ ἀπωθεῖται, ἐνῶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐκροὴ κεφαλαίων, προκαλεῖ μόνο θυμηδία στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους καὶ θυμίζει ἄλλες ἐποχές. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα οἱ ἀνησυχίες τῶν καταθετῶν ὑποχωροῦν καὶ ὅλοι ἐμπιστεύονται τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν διαίσθηση τοῦ ἁπλοῦ κόσμου.

Ἐπιχείρηση συσπειρώσεως

Στὴν συσπείρωση τοῦ στελεχικοῦ του δυναμικοῦ ἀποβλέπουν οἱ δηλώσεις καταστροφολογίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς ἐντείνεται ἡ κριτικὴ ἐναντίον του γιὰ τὴν ἀκολουθούμενη τακτική∙ μάλιστα, τὴν δήλωση γιὰ τεχνητὴ διαρροὴ κεφαλαίων, τὴν διέρρευσε στὸν τύπο τὸ περιβάλλον του, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη τῶν διαφωνιῶν στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία. Ἀπὸ τρεῖς πλευρὲς τουλάχιστον ἀσκήθηκε ὀξύτατη κριτική: ἀπ’ τὰ τοπικὰ στελέχη καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ὅτι ἔχουν ἀπομονωθεῖ ἐντελῶς ἀπ’ τὸν κόσμο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν καλλιέργεια τῆς πολώσεως, τουλάχιστον τυχοδιωκτική∙ ἀπ’ τοὺς «σοβαροὺς» βουλευτὲς ποὺ ἐπιδιώκουν σχέσεις μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν παραγωγικῶν τάξεων στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, καὶ βλέπουν τὴν προϊοῦσα ἀποξένωσή τους∙ ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα, ποὺ τὸν καταγγέλλει γιὰ προδοσία τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος. Μπροστὰ στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν διαφωνιῶν ἐπελέγη ἡ κλιμάκωση τῆς πολώσεως∙ θεωρεῖται στὸ προεδρικὸ περιβάλλον, ὡς ἡ τελευταία γραμμὴ ἀμύνης καὶ ἐπικοινωνίας τῶν ἀντιμαχομένων πτερύγων.

Λάρισα, παγεροὶ ἀκροατὲς

Τὴν χώρα σὲ εἰκόνα τῆς καταστροφῆς, παρουσίασε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Λάρισα σὲ κλειστὴ αἴθουσα, ἀλλὰ τὸ ἀκροατήριο ἦταν παγερὸ ἀπέναντί του, οὔτε ἕνα κανονικὸ κι ὄχι θερμὸ χειροκρότημα∙ στὰ πρῶτα καθίσματα, ὅταν τελείωσε, χτύπησαν μερικὲς φορὲς τὰ χέρια τους. Ὁ κόσμος ἄκουγε ἀπ’ τὸν πολιτικὸ ἀρχηγό, ὅτι βρίσκεται σὲ χάος, ἀλλὰ ὅλοι τους εἶχαν περάσει ἀπ’ τὴν κατάμεστη ἀγορά, διότι ἡ αἴθουσα εἶναι στὸ κέντρο καὶ ἡ ὁμιλία ἔγινε τὸ μεσημέρι∙ ἐκεῖ διαπίστωσαν, ὅτι παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν Κυριακή, εἶχε πολὺ κόσμο καὶ τὰ καταστήματα εἶχαν ἀρκετὴ κίνηση, καὶ θὰ εἶχαν περισσότερη, ἂν δὲν φοβόντουσαν τὴν καταστροφολογία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. «Δὲν ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴν ἀγορά;» ρωτοῦσαν μεταξύ τους.

Τουρκία, διώξεις τοῦ τύπου

Στὶς ἐφημερίδες καὶ στὰ ραδιόφωνα τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἰσέβαλε τὴν Κυριακὴ ἡ τουρκικὴ Ἀστυνομία καὶ ἔκλεισε τὶς ἐπιχειρήσεις, ἐνῶ προχώρησε καὶ σὲ 27 συλλήψεις δημοσιογράφων∙ ὅλες εἶναι ὄργανα τοῦ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκιουλέν, ποὺ ἀντιπολιτεύεται τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ ζεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ εἴδηση ἔκανε ἀμέσως τὸν γύρο τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ Φεντερίκα Μογκερίνι, τὴν καταδίκασε καὶ ὑπογράμμισε ὅτι δὲν ἔχει θέση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, χώρα ποὺ δὲν σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου, ἀλλὰ ὁ Ἐρντογὰν τῆς ἀπάντησε, «νὰ κοιτάζει τὴν δουλειά της»∙ ὁ Φετουλλὰχ Γκιουλὲν εἶχε στηρίξει τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, γιὰ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ διαφώνησαν καὶ ὑποστήριξε τὸ κίνημα διαμαρτυρίας καὶ τὶς διαδηλώσεις.

Τοῖς κακοτέχνοις ἐθέλουσιν

Οἱ φιλόμουσοι βασιλεῖς εὐνοοῦν τὴν καλλιέργεια τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν στὶς χῶρες τους, γράφει ὁ Πλούταρχος σχολιάζων τὴν πολιτικὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου∙ ἡ προώθηση τῶν γραμμάτων ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὴν ἀνοχὴ τῶν βασιλέων ἀπέναντι στὴν κριτικὴ τῶν φιλοσόφων ἢ τῶν ρητόρων τῆς ἐποχῆς του. «Τίς ἂν παρὰ τοιούτοις βασιλεῦσιν αὔξησις ἢ τιμὴ τέχνης γένοιτο καὶ Μούσης τοιαύτης;» Ποιὰ θὰ ἦταν ἀπὸ τέτοιους βασιλεῖς ἡ εὔνοια ἢ ἡ ἀποδοχὴ τῆς τέχνης καὶ τῶν Μουσῶν ἡ προστασία; συμπληρώνει ἀναφερόμενος στὸν βασιλὲα Ἀντέα τῶν Σκυθῶν, ὁ ὁποῖος ἀπ’ τὴν μουσικὴ τοῦ διασήμου αὐλητοῦ Ἰσμηνία προτιμοῦσε τὰ χρεματίσματα τῶν ἀλόγων ἢ τὰ γκαρίσματα τῶν γαϊδάρων. «Ἀλλ’ οὐδὲ παρὰ τοῖς κακοτέχνοις ἐθέλουσιν εἶναι»∙ ἀλλὰ οὔτε στοὺς κακότεχνους δὲν δείχνουν ἀποδοχή. «Καὶ διὰ τοῦτο βασκανίᾳ καὶ δυσμενείᾳ τοὺς ἀληθῶς τεχνίτας καθαιροῦσιν»∙ γι’ αὐτὸ καὶ μὲ φθόνο καὶ δυσμένεια κυνηγοῦν τοὺς πραγματικοὺς καλλιτέχνες.

Ρωσοαμερικανικὸς διάλογος

Ὁ ρωσοαμερικανικὸς διάλογος ἐπαναλήφθηκε στὴν Ρώμη, μὲ τὴν συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ μὲ πενιχρὰ ἀποτελέσματα∙ ἀφορμὴ ἦταν ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, μετὰ τὸν φόνο τοῦ Παλαιστινίου ὑπουργοῦ ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες. Ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησε, στὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἀλλὰ ζήτησε αὔξηση τῶν πιέσεων στὸ Ἰσραήλ, γιὰ διάλογο μὲ τοὺς Παλαιστινίους καὶ ἀποφυγὴ τῶν προκλήσεων ἐναντίον τους∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε, ὅπως δὲν ἀπάντησε καὶ στὴν προειδοποίηση νὰ ἀποφύγει ἡ Οὐάσιγκτον τὴν ὑπόθαλψη τῶν ἀκροδεξιῶν στοιχείων στὸ Κίεβο, διότι διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία. Πάντως, ἔστω καὶ ἡ συνάντηση, μετὰ ἀπὸ τέσσερες μῆνες, τῶν δύο ὑπουργῶν δείχνει ὅτι κάτι ἀλλάζει στὶς μεταξύ τους σχέσεις∙ Ἡ Ρωσία προειδοποίησε, ὅτι ἂν ἐπιβληθοῦν καὶ ἄλλες κυρώσεις θὰ ἀπαντήσει ἀναλόγως.

Πετρέλαιο, πολιτικὸ θέμα

Σὲ μεῖζον διεθνὲς πολιτικὸ ζήτημα μετατρέπεται πλέον ἡ συνεχιζόμενη πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, μὲ σαφῆ καθοδικὴ τάση∙ ἀπ’ τὸν Ἰούνιο ἔπεσε κατὰ 50% καὶ ἤδη κινεῖται κάτω τῶν ἑξῆντα δολλαρίων∙ αἰτία εἶναι ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὴν οἰκονομία καὶ ἀφορμὴ ἡ ἄρνηση τοῦ ΟΠΕΚ, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καλύτερα, γιὰ μείωση τῆς παραγωγῆς. Οἱ Ἀμερικανοὶ πίεσαν ὅσο μποροῦσαν, ἀλλὰ τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο δὲν ὑποχώρησε∙ οἱ λόγοι εἶναι πολιτικοί, ἡ ἔναρξη τοῦ διαλόγου τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Τεχεράνη καὶ ἡ ἀνησυχία τῶν Ἀράβων, ὅτι, μὲ τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἀλλάζει ἡ ἰσορροπία στὴν Μέση Ἀνατολή. Μὲ τιμὲς στὰ ἐπίπεδα αὐτά, καταρρέουν τὰ δημόσια ἔσοδα στὶς περισσότερες πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ καθίσταται ἀσύμφορη ἡ παραγωγὴ στὰ ὑποθαλάσσια στρώματα καὶ στὰ σχιστολιθικὰ πετρώματα, μὲ κόστος στὰ ἑκατὸ δολλάρια∙ στὴν Ἀμερικὴ αἰσθάνονται τὶς συνέπειες πλέον, διότι οἱ ἀνταγωνιστικὲς χῶρες ἔχουν φθηνότερα προϊόντα.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, στὴν Ἀσία, πλὴν Σαγκάης, καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἀνοδικὲς στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, στὰ 1,2433 δολλάρια καὶ 147,8585 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1210,75 καὶ πετρέλαιο, 62,73, ἀφοῦ εἶχε κατρακυλίσει στὰ 59. Στὸ Τόκυο σημειώθηκε μεγάλη πτώση, παρὰ τὴν σαρωτικὴ νίκη τοῦ Σέτζο Ἄμπε στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐμπιστεύονται τὴν οἰκονομική του πολιτική. Ἡ παράταση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ ἡ διαφωνία Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ Τζὼν Κέρρυ γιὰ τὸ θέμα, στὴν συνάντησή τους στὴ Ρώμη, ἐπηρεάζει περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτὲς ἀπ’ τὴν συμφωνία τους γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι βλέπουν ὅτι οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἔχουν προκαλέσει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, στὶς ὁποῖες προστίθεται καὶ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου. Οἱ δηλώσεις τοῦ Ντὶκ Τσένυ, ὅτι εἶναι ἥρωες οἱ βασανιστὲς τῆς CIA ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση.

Ἐξιτήριο Νίκου Ἀναστασιάδη

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου πῆρε ἐξιτήριο ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου ὑπεβλήθη σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς, καὶ μεταφέρθηκε σὲ ξενοδοχεῖο∙ πάντως ἐκτελεῖ κανονικὰ τὰ καθήκοντά του καὶ δέχεται ἐπισκέψεις. Ἤδη προγραματίζεται ἡ συνάντησή του μὲ τὸν Μπάν Κιμούν καὶ μὲ τὴν Βικτώρια Νούλαντ, Ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν, μὲ κύριο θέμα τὴν ἐπανάληψη τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης θὰ παραμείνει στὸ ξενοδοχεῖο αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, γιὰ παρακολούθηση ἀπ’ τοὺς θεράποντες ἰατροὺς καὶ τὴν ἑπόμενη ἐπιστρέφει στὴν Λευκωσία, ὅπου θὰ κάνει καὶ τὶς γιορτὲς στὴν πατρίδα του. Στὰ πολιτικά, ἡ θέση τῆς Κύπρου εἶναι γνωστή, δὲν γίνεται διάλογος, ἂν δὲν ἀποχωρήσει τὸ «Μπαρμπαρόσσα» ἀπ’ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφεύγουν τὶς σοβαρὲς πιέσεις στὴν Ἄγκυρα.

Ἰαπωνία, νίκη Σέτζο Ἄμπε

Ἡ σαρωτικὴ νίκη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἰαπωνίας, συγκεντρώνοντας τὰ δύο τρίτα τῶν ἑδρῶν τοῦ Κοινοβουλίου, χαιρετίσθηκε στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὁ Σέτζο Ἄμπε ἀποδεσμεύεται πλέον καὶ προχωράει στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματός του. Ἡ πτώση ὅμως τῶν μετοχῶν στὸ Χρηματιστήριο τοῦ Τόκυο θεωρήθηκε, ὡς ἔνδειξη δυσπιστίας τῶν Ἰαπώνων ἐπενδυτῶν ἀπέναντι στὸν πανίσχυρο πρωθυπουργό∙ ἡ Ἰαπωνία εἶναι ἡ δεύτερη ὑπερχρεωμένη χώρα στὸν κόσμο, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ 280% τοῦ ΑΕΠ, καὶ σὲ περίοδο ὑφέσεως. Ὁ πρωθυπουργὸς ὑποσχέθηκε τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, γιὰ τόνωση τῆς ζητήσεως, ἀλλὰ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὸ δύναται προκαλέσαι χειρότερη κρίση∙ τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων ἐπιδιώκει ὁ πρωθυπουργός.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.