ΣΥΡΙΖΑ, ἐγκλωβισμένος στὴν ἀδιαλλαξία

Τὸν ἀπεγκλωβισμό του ἀπ’ τὴν ἀδιαλλαξία ἐπιχειρεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ μὲ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα∙ ἡ ἀπόρριψη τῆς ὀξύτητος ἀπ’ τὸ πρωθυπουργὸ συμπληρώνεται μὲ τὶς προειδοποιήσεις τῶν οἰκονομικῶν καὶ οἰκογενειακῶν παραγόντων, γιὰ τὸν κίνδυνο μετακυλίσεως στὴν καταστροφή. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Γεώργιο Προβόπουλο ἀποβαίνει εἰς βάρος του, ὅταν ἔδωσε τὴν ἀπάντηση, «Δὲν θὰ πῶς τί θὰ ἔκανα ἐγώ… Δεῖτε τί ἔκανα στὸ παρελθόν». Ἀναφέρεται στὶς προειδοποιήσεις του μυστικὲς καὶ δημόσιες γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὸ 2008 μάλιστα∙ τὸ πρόβλημα ὅμως μεταφέρεται στὴν Κουμουνδούρου, καθὼς τὰ στελέχη του δὲν δέχονται ἀλλαγὴ τακτικῆς καὶ ἐπιμένουν στὴν μόνη γραμμὴ ποὺ γνωρίζουν, τὴν καταστροφολογία. Οἱ παρεμβάσεις τῶν τοπικῶν καὶ οἰκονομικῶν στελεχῶν δὲν δείχνει ὅτι ἔχει ἀπήχηση. Οἱ κομμισάριοι δὲν ὑποχωροῦν.

Πρὸς ἀπομόνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Στὴν ἔμπρακτη ἀπομόνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ στὴν ἀπαξίωση τῆς διαπλοκῆς ὁδηγεῖται ἡ πολιτικὴ ζωή, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ μὴν ἀπαντᾶ στὶς ὑβριστικὲς ἐπιθέσεις του∙ τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀνακοίνωσε ὅτι, «ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ προέδρου του κρίνεται καὶ θὰ κρίνεται καθημερινὰ ἀπὸ τὸν ἑλληνικό λαό. Οἱ Ἕλληνες ἀπαιτοῦν ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς νὰ ἀγωνιστοῦμε ἑνωμένοι γιὰ νὰ διαφυλάξουμε ὅσα πετύχαμε μὲ αἱματηρὲς θυσίες τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουμε μὲ ἀσφάλεια στὴν ὁριστικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση. Ἂς ξανασκεφτοῦν, λοιπόν, ὅλοι ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα ἡ διχόνοια, ἡ λάσπη καὶ οἱ ὕβρεις». Ὁ ἀντίκτυπος ἦταν ἄμεσος, ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε συνάντηση μὲ τὸν Γεώργιο Προβόπουλο, ἀλλὰ ὁ τελευταῖος τοῦ εἶπε, ὅσα εἶχε προειδοποιήσει ὁ Γιάννης Στουρνάρας∙ ἡ προϊοῦσα μείωση τῆς διαφορᾶς στὶς δημοσκοπήσεις καὶ οἱ ὠρυγμοὶ θεωροῦνται πολὺ κακοὶ σύμβουλοι στὴν Κουμουνδούρου.

Ὑψηλὲς ἐπιτυχίας οἰκονομίας

Τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες στὴν οἰκονομία, ἀναγνώρισε ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, μετὰ τὶς συναντήσεις του μὲ πολλοὺς ὑπουργούς, ἐνῶ προέβλεψε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως στὸ τέλος Φεβρουαρίου∙ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων πρὸς τὴν Ἑλλάδα παραμένει ἀμείωτη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ καὶ τὸ Χρηματιστήριο κινήθηκε σταθεροποιητικά, παρὰ τὴν πτώση διεθνῶς. Οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν, ὅπως τῶν τουριστικῶν πρακτόρων, διότι ἤδη ἡ Ryanair ἀνακοίνωσε αὔξηση τῶν πτήσεών της πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἀεροδρόμια καὶ οἱ μισθοὶ τῶν ὑπαλλήλων σημείωσαν αὔξηση κατὰ 4,8% τὸ τρίτο τρίμηνο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια∙ ἄλλωστε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2014 ἀνέρχεται σὲ 0,7% καὶ τὸ 2015, 2,5%, μὲ προοπτικὲς βελτιώσεως, ἐὰν συνεχίσουμε τὴν ἴδια πορεία. Ἡ ἀγορὰ δείχνει ὅτι παραμερίζει τὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία καὶ δουλεύει κανονικά.

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα

Οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα, γιὰ τὸν κίνδυνο ἐκτροπῆς τῆς οἰκονομίας λόγῳ πολιτικῆς ἀσταθείας προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῆς Κουμουνδούρου, ποὺ τὴν χαρακτήρισε ὡς ἀπαράδεκτη καὶ κατόπιν κυβερνητικῆς ἐντολῆς∙ ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅπως ὅλοι οἱ ὁμόλογοί του στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Πόσες φορὲς δὲν ἦρθαν σὲ σύγκρουση ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Μπούντασμπανκ ἢ ὁ Γάλλος πρόεδρος μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Τραπέζης τῆς Γαλλίας, ἢ ὁ Γιῶργος Προβόπουλος δὲν εἶχε προειδοποιήσει τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς χώρας μας∙ θὰ ἦταν ἀπαράδεκτο, ἂν ὁ ὑπεύθυνος τῆς κεντρικῆς τραπέζης δὲν ἀπηύθυνε τὶς προειδοποιήσεις του.

Ἐνδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις

Οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσες, παρὰ τὴν χάλεκυσή τους∙ ὅλες καταγράφουν τὴν προϊοῦσα μείωση τῆς διαφορᾶς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία, μὲ ποσοστὸ 20% μέχρι 30%∙ μάλιστα ἡ διαφορὰ αὐξάνεται στὶς τρεῖς μέρες, ἀπ’ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα εἶναι χαρακτηριστικά: 64%, συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, 72% εἶναι ὑπὲρ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 60% τῶν ψηφοφόρων, ΣΥΡΙΖΑ, 67% φοβοῦνται γιὰ κρίση, λόγῳ πολιτικῆς ἀβεβαιότητος, ἐξ ὧν 30%, ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὰ ἐξηγοῦν τὴν ἐξαλλοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι δὲν μπορεῖ πλέον νὰ συμμαζέψει τὶς τάσεις του, ὅπως ὁ μαθητευόμενος μάγος. Ὁ κόσμος ὅμως παραμένει πολὺ ἤρεμος.

Εἰς τὰς λατομίας ἐμβαλὼν

Ἡ ἀγενὴς καὶ ἀπρεπὴς στάση τῶν αὐταρχικῶν βασιλέων ἀπέναντι στὶς τέχνες ἦταν δεδομένη στὴν ἀρχαιότητα∙ ὁ Ἀλέξανδρος, γράφει ὁ Πλούταρχος, διέφερε ἀπὸ ὅλους, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὸν πατέρα του, μὲ τὴν φιλόμουση διάθεσή του. «Οἷος πάλιν ἦν Διονύσιος ὁ τὸν ποιητὴν Φιλόξενον εἰς τὰς λατομίας ἐμβαλών»∙ τέτοιος ἦταν καὶ ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Διονύσιος, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τὸν ποιητὴν Φιλόξενο στὰ λατομεῖα. «Ὅτι τραγῳδίαν αὐτοῦ διορθῶσαι κελευσθεὶς εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὅλην μέχρι κορωνίδος περιέγραψεν»∙ ὅταν τὸν διέταξε διορθῶσαι μία τραγῳδία του, ἀμέσως αὐτὸς ἀπ’ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος τὴν ξανάγραψε. «Ἦν δὲ καὶ Φίλιππος ἐν τούτοις ὑπ’ ὀψιμαθίας ἑαυτοῦ μικρότερος καὶ νεοπρεπέστερος»∙ ἦταν καὶ ὁ Φίλιππος σὲ αὐτὰ κατώτερος τοῦ ἑαυτοῦ του ὡς νεοφώτιστρος. Ὁ Διονύσιος εἶχε συγκεντρώσει πολλοὺς σοφοὺς στὴν αὐλή του∙ ὁ Ἀντισθένης, ὁ Πλάτων κατέφυγαν ἐκεῖ, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Σωκράτους.

Πρὸς ἄλλη σχέση μὲ Εὐρώπη

Τὴν σύναψη ἄλλης σχέσεως μὲ τὴν Εὐρώπη, μετὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, προέβλεψε ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, ἀμέσως μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ ὁ ἁρμόδιος γιὰ τὰ οἰκονομικὰ Ἐπίτροπος ἦταν σαφέστατος στὴν ἀνάγκη ἀντικαταστήσεως τοῦ μνημονίου μὲ τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή, ὅπως συμβαίνει στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ἔδωσε ὁ Γάλλος Ἐπίτροπος, διότι τὸ Ταμεῖο προέβαλε κατὰ κόρον τὸν φόβο τῆς πολιτικῆς ἀσταθείας καὶ ἐμπόδισε στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ τὸ καλὸ εἶναι ὅτι, τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν κατάλαβε ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν ἠρεμία του καὶ τὴν σύνεσή του. Παρὰ τὴν κινδυνολογία τῆς Κουμουνδούρου καὶ τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ὁ καθένας ἀσχολεῖται μὲ τὴν δουλειά του∙ βλέπει ὅτι οἱ Κασσάνδρες ἔχουν περιορορισθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ τύπο.

Νομιμοποίηση κρατικῆς βίας

Οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅτι οἱ βασανιστὲς τῶν κρατουμένων πρέπει νὰ τιμηθοῦν ὡς ἥρωες, ἀποβλέπουν στὴν νομιμοποίηση τῆς κρατικῆς βίας∙ ἡ μεγάλη χώρα μαστίζεται ἀπὸ φυλετικὲς συγκρούσεις, λόγῳ τῆς κακομεταχειρίσεως τῶν ἐγχρώμων ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ δικαστικούς, ὁπότε προστίθενται καὶ τὰ βασανιστήρια ὡς ἐπίσημη πολιτική. Στὴν πράξη ἀποκαλύπτει, ὅτι θεωροῦν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, γιὰ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς ἐξαγώγιμο καταναλωτικὸ προϊόν, ἀλλὰ ὄχι ὡς δέσμευση∙ ἡ ἄσκηση τῆς βίας εἶναι ἐγγενὴς στὴν Ἀμερική, ὅταν ἐπιτρέπεται ἡ χρήση ὅπλων ἀπὸ ἰδιῶτες∙ εἶναι ἡ μοναδικὴ κοινωνία στὴν ἱστορία ποὺ πέρασε στὸν πολιτισμὸ καὶ δὲν κατήργησε τὴν ὁπλοχρησία, οἱ δικαιολογίες δὲν ἔχουν ἀξία. Ἄλλωστε προχθές, βετεράνος τοῦ πολέμου σκότωσε ἔξι ἄτομα τῆς οἰκογενείας του στὴν Πενσυλβανία.

Συνέχεια πρωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε, 1,2544 δολλάρια, ἀλλὰ ἔπεσε στὰ 147,8587 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1199,25, καὶ πετρέλαιο, 59,09. Τὸ ρούβλι ὑπέστη ἀπότομη πτώση, 25%, στὰ 99 εὐρώ, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Τράπεζα τῆς Ρωσίας στὸ 17,5%, ἀλλὰ παρουσίασε ἀργότερα ἀρκετὴ βελτίωση∙ οἱ κερδοσκόποι πλήττουν τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, διότι ὑφίσταται τὴν κατάρρευση κατὰ 50% τῶν δημοσίων ἐσόδων της ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἐπιδιώκουν τὴν ταπείνωση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν. Τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα εἶναι ἀρκετὰ μεγάλα, ἄνω τῶν 450 δις δολλαρίων, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται ἡ βοήθεια τῆς Κίνας, ἀλλὰ δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν στήριξη τοῦ νομίσματός της∙ στὴν Μόσχα πιστεύουν, ὅτι εἶναι πολιτικοὶ οἱ λόγοι τῆς κρίσεως, λόγῳ Οὐκρανίας, καὶ ἐμπιστεύονται τὴν συνοχὴ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Στηρίζει τὸν πρόεδρό του.

Σίδνεϋ, τρεῖς οἱ νεκροὶ

Τρεῖς εἶναι οἱ νεκροί, μαζὶ μὲ τὸν τρομοκράτη, τῆς ὁμηρίας στὸ καφὲ τοῦ Σίδνεϋ∙ ἡ Αὐστραλία εἶχε πιστέψει ὅτι, λόγῳ ἀποστάσεως, ἦταν ἄλλο κόσμο ἀπ’ τὸ κύμα τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, ἀλλὰ τὸ πλήρωσε ἄσχημα. Ὁ Ἰρανὸς πρόσφυγας δὲν ἦταν στὸν κατάλογο τῶν ὑπόπτων, παρ’ ὅλο ὅτι προπαγάνδιζε τὶς ἰσλαμικὲς ἰδέες του καὶ εἶχε διαπράξει σωρεία ἀδικημάτων∙ κυκλοφοροῦσε ἐλεύθερος κι ἔτσι μπῆκε στὸ καφὲ καὶ κράτησε τοὺς πελάτες ἐπὶ δεκαέξι ὧρες ὡς ὁμήρους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἕναν ἑλληνικῆς καταγωγῆς δικηγόρο, ὁ ὁποῖος μπόρεσε καὶ διέφυγε μὲ ἄλλους τέσσερες, πρὶν ἀπ’ τὴν ἐπιδρομὴ τῆς Ἀστυνομίας. Ὁ δράστης ἦταν Σιίτης καὶ δὲν ἀνῆκε στὴν δοξασία τοῦ χαλιφάτου, ὁπότε ἐνήργησε μόνος του καὶ αὐτὸ εἶναι χειρότερο, διότι δείχνει τὸ βάθος τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ στὴν ἐποχή μας∙ οἱ ἐκδηλώσεις βίας, ὅποιας μορφῆς ἀπ’ τὶς φυλετικὲς συγκρούσεις μέχρι τὰ βασανιστήρια, ταυτίζονται.

Κλίμα, κινήσεις δημαγωγίας

Ὡς κινήσεις δημαγωγίας τῶν μεγάλων θεωροῦνται ἀπ’ τὶς οἰκολογικὲς ὀργανώσεις οἱ ἀποφάσεις τῆς διασκέψεως τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα στὴν Λίμα τοῦ Περοῦ∙ οἱ μεγάλοι ἐξέφρασαν εὐχὲς γιὰ συμφωνία τοῦ χρόνου στὸ Παρίσι, χωρὶς νὰ ἀναλάβουν καμμία δέσμευση. Οἱ ρύποι κατανέμονται στὶς πρῶτες χῶρες, Κίνα, 30%, Ἀμερική, 15%, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 10%, καὶ Ἰνδίες, 7%, ὡς ποσοστὸ στὸ σύνολο τῶν ρύπων∙ ἀλλὰ ὡς ποσοστὸ κατὰ κεφαλὴν κατοίκου τὸ ποσοστὸ τοῦ Κινέζου μειώνεται στὸ 40% τοῦ Ἀμερικανοῦ, διότι αὐτὰ ἦταν τὰ παλαιὰ κριτήρια. Πάντως ὁ ἐμπαιγμὸς τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἐμφανέστατος, δὲν ἐνδιαφέρονται, ὅτι θὰ ἀποβάλει τὸ ζωύφιον ἄνθρωπος ὁ ἔλλογος πλανήτης Γῆ∙ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέχεται ἄλλο τὴν κατστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἤδη προειδοποιεῖ μὲ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.