Προεδρικὴ ἐκλογή, δυσμενὴς διεθνὴς συγκυρία

Ἡ προεδρικὴ ἐκλογὴ στὴν Ἑλλάδα γίνεται στὴ χειρότερη διεθνῆ συγκυρία, μὲ ἀπρόσμενες τὶς ἐξελίξεις∙ ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, μὲ τὶς κεφαλαιαγορὲς ἀνάστατες, ἡ ὕφεση στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ περισότερο ἡ πτώση τοῦ ρουβλίου καὶ οἱ κερδοσκοπικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Ρωσίας φέρουν μαῦρα σύννεφα. Τὰ τελευταῖα ἀποτελοῦν προοίμιο ἀπροβλέπτου συγκρούσειως τῶν ἀτλαντικῶν κεφαλαίων μὲ τὴν Μόσχα, μὲ ἄγνωστο τὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ βεβαία τὴν κλιμάκωση τοῦ πολέμου∙ ἐὰν συμβεῖ κορύφωση τῆς συγκρούσεως καὶ ἐμεῖς βρσικόμαστε σὲ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα, τότε εἶναι ἄγνωστες οἱ προεκτάσεις καὶ δύσκολη ἡ παροχὴ βοηθείας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ πόλεμος εἶναι ὁλοκληρωτικὸς καὶ χωρὶς ἔλεος, ὅποιος κερδίσει, κερδίζει καὶ τὸν κόσμο∙ δὲν γίνεται ἀξιολόγηση τῶν δύο πλευρῶν στὸν πόλεμο, ἀλλὰ τῶν συνεπειῶν του.

Ἱκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα

Ἡ πρώτη ψηφοφορία ἔδωσε ἱκανοποιητικὸ ἀποτέλεσμα, κοντὰ στὶς προβλέψεις, ἂν καὶ συνεχίζονται οἱ διεργασίες∙ οἱ 160 μὲ κάποια παρὼν προαναγγέλλοντα τὸν «Σταῦρο Δήμα», καὶ κάποιες ἀπουσίες ἐμφανῶς σκόπιμες, δείχνουν κάτι στὴν διερευνητικὴ πάντα πρώτη ψηφοφορία. Ὁ πρωθυπουργὸς δήλωσε, ὅτι εὐελπιστεῖ γιὰ τὴν ἐκλογή, διότι ο ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἀντιληφθεῖ ὅτι δὲν εἶναι ἡ στιγμὴ κατάλληλη γιὰ περιπέτειες∙ ἡ Κουμουνδούρου ἀπέφυγε τὴν θριαμβολογία καὶ αὐτὸ λέει πολλά, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος ἦταν ἀρκετὰ προσεκτικός, ὅπως δὲν τὸν γνωρίζαμε, διότι πολλὰ γίνονται στὸ παρασκήνιο καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ κατηγορηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς κατρακυλίσεως στὰ Τάρταρα. Ἡ φράση τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου, ὅτι «ὅλα συζητοῦνται, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου», μὲ ἀνοικτὴ τὴν προοπτικὴ προσφυγῆς στὶς κάλπες τὸ Φθινόπωρο μᾶλλον, προαναγγέλλει τὴν διαδρομὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ οἱ πιέσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τῶν Εὐρωπαίων ὁδηγοῦν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

Χαμηλοὶ τόνοι Κουμουνδούρου

Οἱ τόνοι ἀπ’ τὴν Κουμουνδούρου κρατήθηκαν πολὺ χαμηλοὶ χθὲς καὶ μᾶλλον εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν προειδοποιήσεων τῶν οἰκονομικῶν κύκλων καὶ τῆς διακοπῆς κάθε ἀντιδικίας μαζί της ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό∙ οἱ πιέσεις γιὰ συναίνεση εἶναι ἔντονες πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν μὲ κάποιες ἐξαιρέσεις γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο οἱ διαφωνίες παίρνουν τὴν μορφὴ ἀναταραχῆς, ἐπειδὴ τὰ στελέχη της, ὅσα δηλαδὴ ἀπόμειναν, πιέζουν γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου, γιὰ νὰ μὴν χάσει ἡ ἀγορὰ τὴν περίοδο τῶν γιορτῶν, γιὰ πρώτη φορὰ τόσο ζωντανὴ μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια∙ οἱ μικρομεσαῖοι ἐλπίζουν ὅτι θὰ ἔχουν γύρω στὸ 50% τῶν ἐτήσιων συναλλαγῶν τους αὐτὲς τὶς μέρες μὲ τὶς ἀντίστοιχες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία∙ σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο μετροῦν οἱ παρεμβάσεις τῶν μεγαλοεργολάβων καὶ τῆς οἰκογενείας τοῦ Ναπολεοντίσκου, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὁρατὴ τὴν κατρακύλιση στὰ Τάρταρα αὐτὴ τὴν φορά.

Προβόπουλος, πολὺ αὐστηρὸς

Ὁ Γεώργιος Προβόπουλος ἦταν πολὺ αὐστηρὸς πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὴν καλλιέργεια τῆς πολώσεως στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ τοῦ θύμισε, ὅσα ὁ ἴδιος εἶχε ἀναφέρει μυστικὰ στοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς τότε καὶ στὶς δηλώσεις του, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐκθέσεις του πρὸς τὴν Βουλή∙ ἄκουγε μόνο καὶ δὲν ρωτοῦσε καὶ πολλὰ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε ὁ βοηθός του. Ἔδιναν τὴν ἐντύπωση, ὅτι αὐτὰ τὰ ἄκουγαν γιὰ πρώτη φορά, ἐνῶ εἶναι τὸ ἀλφαβητάριο τῶν οἰκονομικῶν κάθε χώρας∙ δὲν εἶπε τίποτε τὸ διαφορετικὸ ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα καὶ μᾶλλον ἦταν καὶ πιὸ αὐστηρός. Ἡ διαπλοκὴ μένει στὶς ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις της καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐπιφαινόμενα…

Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ διακοπὴ τῶν ἀντεγκλήσεων μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ ἡ ἀντιδικία προϋποθέτει τουλάχιστον δύο, «μονὸς καυγᾶς δὲν γίνεται». Ὁπότε οἱ ὅποιες ἐπιθέσεις τῆς Κουμουνδούρου πέφτουν πλέον στὸ κενὸ καὶ δὲν ἔχουν συνέχεια, ὅσο κι ἂν τὶς προβάλλει ἡ διαπλοκή∙ πάντως τοὺς εἶναι δύσκολο νὰ προσαρμοσθοῦν, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτική τους φύση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς, θέλει τὴν ἠρεμία καὶ τὴν ὁμαλὴ ἀτμόσφαιρα, κυρίως στὶς μέρες τῶν ἑορτῶν∙ κάνουν ὅλοι τους στὶς γιορτὲς τὸ 40% μέχρι 50% τῶν ἐτήσιων συναλλαγῶν καὶ θέλουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μετὰ ἀπὸ πενταετῆ κρίση.

Καὶ δοκοῦντος ἐξελέγχειν

Ὁ Φίλιππος ἦταν ἄμουσος καὶ εἰρωνευόταν ὅσους ἔπαιζαν ὄργανα τῆς μουσικῆς, ἂν καὶ τοῦ ἄρεσε πάρα πολὺ τὸ ποτό∙ ἀντιθέτως ὁ Ἀλέξανδρος εὐνοοῦσε τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα καὶ εἶχε πάντοτε γύρω του πολλοὺς φιλοσόφους, ἱστορικοὺς καὶ μουσικούς. «Ὅθεν καί φασι πρός τινα ψάλτην περὶ κρουσμάτων αὐτοῦ διαφερομένου καὶ δοκοῦντος ἐξελέγχειν»∙ γι’ αὐτὸ καὶ λένε γιὰ κάποιον ψάλτη ὁ ὁποῖος ἔψαχνε τοὺς ρυθμοὺς καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς ἐπιβεβαιώσει στὰ ὄργανα. «Ἀτρέμα μειδιάσαντα τὸν ἄνθρωπον εἰπεῖν»∙ ἤρεμα χαμογέλασε ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπε. «Μὴ γένοιτό σοι, βασιλεῦ, ἀθλίως οὕτως, ἵνα ταῦτ’ ἐμοῦ βέλτιον εἰδῇς»∙ μὴ πέφτεις, βασιλιᾶ, τόσο χαμηλά, ὥστε νὰ γίνεις καλύτερος ἀπὸ μένα σὲ αὐτά. «Ἀλλ’ Ἀλέξανδρος εἰδὼς τίνων δεῖ θεατὴν εἶναι καὶ ἀκροατὴν καὶ τίνων ἀγωνιστὴν καὶ αὐτουργόν»∙ ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος γνώριζε ποιὸς εἶναι κατάλληλος γιὰ θεατὴς καὶ ἀκροατὴς καὶ ποιὸς κατάλληλος γιὰ ἀγωνιστὴς καὶ ἀρχηγός.

Εὐρώπη, τρία προβλήματα

Τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης εἶναι τρία σήμερα καὶ μὲ αὐτὰ ἀσχολεῖται
Ἐπιτροπὴ σχεδὸν ἀποκλειστικά∙ πρῶτο, ἡ πτώση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, εὐνοϊκὴ μὲν γιὰ τὶς καταναλώτριες χῶρες, ἀλλὰ ἐπιφέρει τὴν κατακόρυφη μείωση τῆς ζητήσεως ἀπ’ τὶς πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, ἑπομένως καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐξαγωγῶν∙ δεύτερο, ἡ ἑλληνικὴ κρίση μὲ τὴν πόλωση στὴν χώρα καὶ τὴν ἀπειλὴ μετακυλίσεως στὴν κρίση, καὶ στὴν ἀποφυγή της ἀπέβλεπε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πιὲρ Μοσκοβισὶ στὴν Ἀθήνα∙ τρίτο, ὁ ἀποπληθωρισμὸς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντιμετώπισή του ἐπιδιώκει τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, μὲ τὴν γρήγορη ἐφαρμογή του στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Γνωρίζουν στὶς Βρυξέλλες τὶς διαστάσεις τῶν προβλημάτων, ὅπως καὶ ὅτι ἡ πόλωση στὴν Ἑλλάδα καλλιεργεῖται πρωτίστως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ τὰ ὄργανά της καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι τόσο αὐστηρὴ ἀπέναντί τους ἡ νέα Ἐπιτροπή, σὲ σύγκριση μὲ τὴν προηγούμενη∙ ἡ περίοδος ἀνοχῆς ἔχει τελειώσει.

Ἀνοδικές τάσεις ρουβλίου

Ἡ ὑποτίμηση τοῦ ρουβλίου ἔχει ἀνέλθει σὲ 50% ἀπ’ τὸν Ἰούνιο, ἀλλὰ ἡ Τράπεζα τῆς Ρωσίας παρενέβη χθὲς καὶ διόρθωσε ἀρκετὰ τὴν ἰσοτιμία του∙ τὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς χώρας ὑπερβαίνουν τὰ τετρακόσια δις δολλάρια καὶ θεωροῦνται ἐπαρκῆ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐκροῆς τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων. Ἡ ἀρχικὴ ἐπιφυλακτικὴ στάση της ἑρμηνεύεται, μόνο ὡς ἀποτέλεσμα μακροχρόνιας προοπτικῆς γιὰ ἀναπροσανατολισμὸ τῆς ρωσικῆς οἰκονομίας∙ σκοπὸς εἶναι ἡ ἀπεξάρτησή της ἀπ’ τὸ πετρέλαιο καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἄλλων κλάδων τῆς χώρας∙ ἡ Ρωσία διαθέτει ἐπαρκεῖς ἀναπασχόλητες παραγωγικὲς δυνάμεις, πρωτοπόρους κλάδους τῆς προηγμένης τεχνολογίας, ἐνῶ εἶναι εὔκολη ἡ ἐπέκταση τῆς καταναλωτικῆς βιομηχανίας της. Ἡ ἔναρξη τῶν προγραμμάτων αὐτῶν εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ τώρα γίνεται συστηματικὴ πλέον ἀνάπτυξή τους∙ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ προωθεῖ ἡ Μόσχα μὲ τὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες, ἐνῶ διαθέτει ὡς ἐφεδρεία τὴν Κίνα, μὲ συμπαράστασή της σὲ πάρα πολλὰ ἐπίπεδα.

Συνέχεια πτωτικῶν τάσεων

Οἱ πτωτικὲς τάσεις συνεχίσθηκαν γιὰ τρίτη μέρα στὶς ἀγορές, ἂν καὶ μὲ χαμηλότερο ρυθμό∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2456 δολλάρια καὶ 146,0230 γιὲν, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς παρέμεινε σταθερός, 1199, μὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο στὸ πετρέλαιο, 59,31. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ ρουβλίου, ἂν καὶ ἀνέκαμψε χθές, μετὰ ἀπὸ παρέμβαση τῆς Τραπέζης τῆς Ρωσίας, θεωροῦνται οἱ κύριες αἰτίες∙ στὴν Ρωσία ἡ κατάσταση δείχνει ἤρεμη καὶ δὲν παρουσιάζεται ἀνησυχία στὴν ἀγορά, οὔτε καὶ διάθεση ἀποδοκιμασίας τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἐπειδὴ πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ κερδοσκοπικὲς πιέσεις, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν πρόκληση πολιτικῆς ἀναταρχῆς στὴν χώρα. Στὸ πετρέλαιο τὰ πράγματα εἶναι σοβαρώτερα, ἐπειδὴ οἱ μετοχὲς τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πέφτουν στὶς κεφαλαιαγορές, ἐνῶ καὶ ἡ βιομηχανία ζητάει τὴν μείωση τῶν καυσίμων στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ τῆς Ἀμερικῆς, ὡς ἀντανάκλαση τῶν διεθνῶν τιμῶν. Αὐτὸ ὅμως θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ δύσκολο πρακτικά.

Πακιστάν, ἑκατόμβη παιδιῶν

Στὴν σφαγὴ 132 μαθητῶν καὶ ἐννέα δασκάλων προχώρησαν οἱ Ταλιμπάν, σὲ ἐπαρχιακὸ σχολεῖο τοῦ Πακιστάν∙ ἡ φρίκη εἶναι ἀνείπωτη, καθὼς ἐν ψυχρῷ σκότωναν τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς δασκάλους στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ, καὶ ἀπομακρύνθηκαν ἀμέσως καὶ πρὶν τὴν παρέμβαση τοῦ στρατοῦ. Ἡ ἐπαρχία Πεσσαβὰρ κηρύχθηκε σὲ κατάσταση συναγερμοῦ καὶ ἡ χώρα σὲ τριήμερο πένθος, καθὼς γίνεται ἡ κηδεία τῶν παιδιῶν∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπιχείρησαν τὴν ἐπίδειξη δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τρομοκρσατήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, κανεὶς δὲν εἶναι ἔξω ἀπ’ τὴν ἀκτίνα δράσεώς των. Στὸ γειτονικὸ Ἀφγανιστὰν ἔχουν τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ ἁπλὸ παρατηρητὴ καὶ τὶς ἐπιθέσεις τους σὲ ἡμερήσια διάταξη∙ ἤδη οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφάσισαν τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀνακλήσεως τῶν δυνάμεών τους, ἐνῶ σχεδιάζουν τὴν ἀποστολὴ ἐνισχύσεων.

Ἀναθεώρηση Συντάγματος

Στὴν Βουλὴ ἔγινε ἡ πρώτη συζήτηση γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, χωρὶς τὴν παρουσία τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τοῦ ΚΚΕ, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους∙ τὰ δύο πρῶτα κόμματα ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν, ἐνῶ τὸ τρίτο ἐπιφυλάχθηκε, μετὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἂν γίνει, νὰ πάρει μέρος. Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς προέβη στὴν σύσταση τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς, μὲ τὴν ἐντολὴ μέχρι τὸ τέλος Ἰανουαρίου νὰ ὑποβάλει τὶς προτάσεις της γιὰ τὶς ὑπὸ ἀναθεώρηση διατάξεις∙ ἡ κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσει τὸ ἤρεμο κλίμα στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ νὰ παρέχει τὴν αἴσθηση στὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι ἡ ζωὴ συνεχίζεται κανονικά, παρὰ τὶς κραυγὲς κάποιων πολιτικῶν. Ἐὰν ἐκλεγεῖ Πρόεδρος ἡ διαδικασία θὰ ἐπιταχυνθεῖ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.