Διάσταση ἀπόψεων Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων

Ἡ προκλητικὴ ἀπουσία ἐπισήμων Ἀμερικανῶν, ἀπ’ τὶς μεγάλες διαδηλώσεις τῶν Παρισίων, προκαλεῖ βαθύτερες ἐπιπτώσεις στὶς σχέσεις τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ∙ τὰ ἄτυπα σχόλια τῆς Κυριακῆς μεταξὺ τῶν ἡγετῶν συνεχίζονται σὲ ἐπίσημες διπλωματικὲς συνομιλίες. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν, ὅτι στὴν πράξη εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὰ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ ἐπεμβάσεις στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στοὺς διδύμους πύργους∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μάλιστα εἶχε πρωτοστατήσει σὲ φιλοαμερικανικὲς θέσεις στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία καὶ αἰσθάνθηκε παραμερισμένος τουλάχιστον ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅταν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι στάθηκαν ἀλληλέγγυοι. Ὅλα βρίσκονται σὲ ἐπίπεδο διαβουλεύσεων, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες ὑπουργοὶ θὰ συμμετάσχουν σήμερα σὲ πορεία στὸ Βερολίνο κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας∙ ἴσως ἔχουμε γρήγορα καὶ ἐπιπτώσεις στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας.

Μόνο ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση

Οἱ ἐπιλογές μας στὶς τελευταῖες δέκα μέρες εἶναι δεδομένες καὶ ἐλάχιστες∙ συνεχίζουμε τὴν ἀνοδικὴ πορεία τοῦ προηγουμένου ἔτους, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν μας κλάδων ἢ κατρακυλοῦμε σὲ ἀκόμη χειρότερη κρίση. Τὸ πρόγραμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὶς δυνατότητες τῆς χώρας καὶ εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἀνακάμψεως τῆς τελευταίας διετίας∙ ἡ ἀντανάκλασή του φάνηκε στὴν χθεσινὴ πρώτη ἡμέρα τῶν ἐκπτώσεων, μὲ μηδενικὲς συναλλαγές, ἐνῶ ἕνα δίμηνο πρὶν κάλπαζαν. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ μικρομεσαῖοι, μαζὶ μὲ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, γεωγραφική μας θέση, ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ αὐτοὺς προγρμματίζει ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ τοὺς ἐπαναφέρει ὑπὸ κρατικὸ ἔλεγχο, μὲ τὶς συντεχνίες καὶ προνομιά τους∙ εἶναι βέβαιη ἡ κατακρίμνηση στὰ Τάρταρα, ἀπὸ ὅπου θὰ χρειάζονται ἡράκλειες προσπάθειες γιὰ ἐπάνοδός μας στὸν ἐλεύθερο ἀέρα καὶ στὴν διαδικασία ἀναπτύξεως. Τὸ καταλαβαίνουν ὅλοι ὅλο καὶ περισσότερο.

Οἰκονομικὴ πραγματικότης

Οἱ ἀντεγκλήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἔχουν ἕνα κοινὸ σημεῖο, τὴν πραγματικὴ κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀνεξαρτήτως τῶν εὐθυνῶν ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἀκόμη ὑπὸ τὰ μνημόνια, ἀφοῦ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμπόδισε, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, προκλητικὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸν Νοέμβριο. Ταυτοχρόνως μειώθηκαν αἰσθητὰ τὰ ταμειακά μας ἀποθέματα, διότι προκλήθηκε διακοπὴ τῶν συναλλαγῶν στὴν ἀγορά, μὲ δυασανάλογη μείωση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων, ἂν καὶ ὄχι ἡ ἀναμενόμενη, διότι οἱ Ἕλληνες ἐκλπληρώνουν τὶς ὑποχρεώσεις τους∙ ἡ δίμηνη παράταση λήγει τέλος Φουβρουαρίου, ἑπομένως ἡ νέα κυβέρνηση ἔχει ἐλάχιστο χρόνο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ μόνο στὰ πλαίσια τῆς προηγουμένης προόδου. Ἐὰν ἐπιχειρηθεῖ ἄλλη στάση, διακόπτεται ἡ ἀξιολόγηση καὶ ἡ εἴσπραξη τῶν τελευταίων δόσεων, ὁπότε μένει ἡ χώρα ἀπὸ ἔσοδα, χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῆς πιστωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀναταραχῆς, χρόνος δὲν ἀπομένει καὶ ὁδηγούμαστε σὲ χρεωκοπία καὶ Βόρειο Κορέα. Πολὺ ἁπλᾶ πράγματα.

Χοντροκομμένη προπαγάνδα

Ἡ προβολὴ τῆς διαπλοκῆς, ὅτι εἶναι βέβαιη ἡ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογές, γίνεται ἀπ’ τοὺς μεγαλοεκδότες μὲ πολὺ χοντροκομμένο τρόπο καὶ χωρὶς νὰ τηροῦν τὰ προσχήματα∙ ἔτσι χρησιμοποίησαν τὴν δημοσκόπηση τοῦ δημοσιογραφικοῦ του ὀργάνου καὶ ἔκαναν τὴν προβολή τους. Κάτι ἄλλο κρύβει ἡ κίνησή τους, διότι τίποτε δὲν γίνεται τυχαία∙ ὁπωσδήποτε ἔχουν πάρει ἐγγυήσεις, ὅτι θὰ τοὺς λύσει ὅλα τὰ προβλήματα, μὲ πρῶτο τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν, ὅπως καὶ ὅτι αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἔχουν ἀπ’ τοὺς ὑπερατλαντικοὺς δεσπότες τους. Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετά, διότι δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὸν κόσμο ἡ προπαγάνδα τους, κανεὶς δὲν τοὺς πιστεύει∙ φυσικά, ἀπομένει ἡ περίπτωση τῆς ἀποτυχίας τους. Δὲν τὴν σκέπτονται;

Γαλλία, ἱστορικὲς πορεῖες

Οἱ πορεῖες τῶν Γάλλων γιὰ τὴν προάσπιση τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας προσέλαβαν ἱστορικὲς διαστάσεις∙ στὸ Παρίσι πλησίασαν τὰ τρία ἑκατομμύρια καὶ ἕνα στὶς ὑπόλοιπες πόλεις, ἐνῶ ὁ παλμὸς καὶ ἡ διάθεση μέτρησαν περισσότερο, μὲ τὴν παρουσία τεσσαράκοντα προέδρων καὶ πρωθυπουργῶν ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀφρική. Δίνουν πάλι τὸ παρόν τους στὴν ἱστορία οἱ Γάλλοι, γιὰ λογαριασμὸ τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου∙ ἡ ἀπειλὴ τῆς τρομοκρατίας δὲν ἀφορᾶ λίγους μόνο, ἀλλὰ ὅλους μας καὶ ἔχει βαθύτατες ρίζες, χωρὶς τὴν παραγνώριση καὶ τῶν εὐθυνῶν τῶν ἀποικιακῶν δυνάμεων. Αὐτὰ δὲν δικαιολογοῦν τὴν τυφλὴ βία, τὴν ἄλλη προσέγγιση ἐπιβάλλουν. Πάντως οἱ Ἀμερικανοὶ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των…

Στίχον αἰτητικὸν γελάσας

Ὁ Ἀλέξανδρος πλαισιονόταν στὴν ἐκστρατεία του ἀπὸ πλῆθος σοφῶν καὶ καλλιτεχνῶν τοὺς ὁποίους εἶχε στὴν καθημερινὴ συντροφιά του∙ τραγῳδοὶ ἦταν ὁ Θετταλὸς καὶ ὁ Ἀθηνόδωρος, πρὸς ἀναπαράσταση κυρίως τῶν τραγῳδιῶν τῆς κλασικῆς ἐποχῆς. Σὲ μία ἐπαναδιδασκαλία ἐνίκησε ὁ Ἀθηνόδωρος, ἐνῶ ὁ βασιλεὺς προτιμοῦσε τὸν Θετταλόν, «ἀλλ’ οὔτε ἐνέτυχε τοῖς κριταῖς οὔτε τὴν κρίσιν ἐμέμψατο»∙ οὔτε διαμαρτυρήθηκε στοὺς κριτὲς οὔτε ἀποδοκίμασε τὴν κρίση. «Πάντων οἰόμενος δεῖν περιεῖναι, τοῦ δικαίου δ’ ἡττᾶσθαι»∙ ὅλοι ἤθελε συμμετέχειν στοὺς δραματικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ νὰ μὴν χάνει ὁ καλός. «Κωμῳδοὶ δ’ ἦσαν οἱ περὶ Λύκωνα καὶ Σκαρφέα»∙ κωμικοὶ ποιητὲς ἦταν οἱ γύρω ἀπ’ τὸν Λύκωνα καὶ τὸν Σκαρφέα. «Τούτῳ δ’ εἴς τινα κωμῳδίαν ἐμβαλόντι στίχον αἰτητικὸν γελάσας ἔδωκε δέκα τάλαντα»∙ σὲ αὐτὸν ὁ ὁποῖος τὸν περιέλαβε σὲ κάποια κωμῳδία μὲ σατυρικὸ στίχο γέλασε καὶ τοῦ ἔδωσε δέκα τάλαντα. Τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐκστρατείας ἀποκαλύπτουν αὐτά.

Ἀλληλεγγύη τῶν Εὐρωπαίων

Ἡ παρουσία τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν, στὴν πορεία τῶν Παρισίων, καὶ οἱ διαδηλώσεις σὲ πολλὲς πόλεις τῆς γηραιᾶς ἠπείρου καταδεικνύουν τὴν ἀλλλεγγύη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἀπέναντι στὴν τυφλὴ βία καὶ στὴν βαρβαρότητα, ἀλλὰ καὶ στὴν συναίσθηση τῆς εὐθύνης ἀπέναντι στὴν νέα ἐποχή. Ὁ κόσμος δὲν εἶναι ὁ ἴδιος τὴν ἑπομένη τῆς ἐπιθέσεως στὸ Charlie Hebdo, πολλὰ ἔχουν ἀλλάξει καὶ ἔχουν προστεθεῖ στὴν ἐμπειρία τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῶν διδύμων πύργων πρὶν ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια στὴν Νέα Ὑόρκη∙ ἡ ἀνάλαφρη προσέγγιση τῶν γεγονότων, ἰδεολογικὴ ἢ ἱστορική, τελειώνει∙ οἱ διακρίσεις πολιτισμένος καὶ τρίτος κόσμος κρίνονται πλέον ἀνεπαρκεῖς, ὅπως καὶ ἡ πολιτικὴ κατάταξη, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, ἔχουν ἄλλη σημασία καὶ ὄχι τὴν δεσπόζουσα τῆς προηγούμενης ἐποχῆς. Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἱστορία τους, πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ περισσότερο, ἔχουν ὑποχρέωση προσεγγίζειν τὰ προβλήματα διαφορετικὰ καὶ ὄχι μὲ τὸν ἁπλοϊκὸ τρόπο τῆς ἀνωτέρας ἀποστολῆς τους.

Ρίζες τοῦ φονταμενταλισμοῦ

Οἱ ρίζες τοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀποδεικνύονται βαθύτατες καὶ δὲν ἑρμηνεύονται εὔκολα μὲ τὶς παραδοσιακὲς συνταγές, πολιτικὲς ἢ φιλοσοφικές∙ οἱ νεαροὶ τρομοκράτες, δεύτερης ἢ τρίτης γενιᾶς μετανάστες, εἶχαν μεγαλώσει στὴν Γαλλία, σὲ παρόμοιες συνθῆκες μὲ τοὺς ἄλλους Γάλλους, ἀλλὰ ἐπέλεξαν τὴν προσήλωσή τους στὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ καὶ στὶς ἀκραῖες ὀργανώσεις τους∙ ἡ ἀνακοπὴ τοῦ ρεύματος αὐτοῦ δὲν γίνεται μὲ ἀστυνομικὰ μέτρα, διότι αὐτὰ ἐνίσχύουν τὸν φανατισμό τους, οὔτε μὲ συμβουλὲς ἠθικῆς μορφῆς. Οἱ ἡγέτες τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων εἶχαν ἀρχίσει ὡς ὄργανα τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ διάφορες προφάσεις καὶ εἶχαν τουλάχιστον προσβάσεις σὲ πολλαπλῶν μορφῶν χρηματοδότηση, ἂν δὲν ἔχουν ἀκόμη, διότι ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ περισσὴ πιστωτική τους ἄνεση∙ γιὰ τοὺς Ταλιμπάν, τὴν Ἀλ Κάιντα καὶ τὸ χαλιφάτο εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπαρχές τους. Ἔχει τὴν ἄνεση ἡ Δύση, ὄχι μόνο νὰ ἀλλάξει, ἀλλὰ καὶ νὰ χαράξει ἄλλη πιὸ πραγματικὴ πολιτική;

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὶς μεγαλειώδεις διαδηλώσεις τῶν Γάλλων, καὶ τὴν προοπτικὴ ἀπαλύνσεως τῆς διεθνοῦς ἐντάσεως∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,1792 δολλάρια, καὶ 140,5745 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1222, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 48,78. Οἱ διπλωματικὲς κινήσεις πολλῶν πετρελαιοπαραγωγῶν χωρῶν γιὰ μείωση τῆς παραγωγῆς τοῦ ΟΠΕΚ, δὲν φαίνεται ἀποδίδειν, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ κλείνουν οἱ περισσότερες ἀντλίες ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα καὶ καταρρέουν οἱ μετοχὲς τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου∙ πολλὲς βιομηχανίες προτιμοῦν εἰσαγωγὴ πετρελαιοειδῶν ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό διότι ἔτσι διατηροῦν τὴν ἀνταγωνιστικότητά τους στὴν διεθνῆ ἀγορά, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει τεράστιες ζημίες γιὰ τὴν ἐγχώρια παραγωγή, ἡ ὁποία ἔχει κόστος ἄνω τῶν 85 δολλαρίων τὸ βαρέλι. Ἡ διατήρηση τοῦ εὐρὼ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα εὐνοεῖ τὴν γαλλικὴ βιομηχανία καὶ τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, διότι ἀπὸ καιρὸ θεωροῦσαν ὑπερτιμημένο τὸ ἑνιαῖο νόμισμα∙ τὸ πόσο θὰ διατηρηθεῖ εἶναι ἄγνωστο.

Ἄμυνα πετρελαιοπαραγωγῶν

Σὲ ἀμυντικὲς κινήσεις ἐπιδίδονται οἱ πετρελαιοπαραγωγὲς χῶρες, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς τιμῆς τοῦ μαύρου χρυσοῦ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας ἐπισκέφθηκε τὴν Τεχεράνη καὶ μεταβαίνει στὸ Κατάρ, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του Ἐνεργείας βρίσκεται στὴν Ρυάντ, γιὰ τὴν χάραξη ἑνιαίας πολιτικῆς ἀπέναντι στὴν κατανάλωση. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀρνεῖται τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς, διότι θέλει νὰ πλήξει τὴν προσέγγιση τῆς Ἀμερικῆς μὲ τὸ Ἰράν, καθὼς ἀμφότερες οἱ χῶρες ἔχουν κόστος παραγωγῆς γύρω στὰ ἑκατὸ δολλάρια τὸ βαρέλι∙ ἤδη μεγάλο μέρος τῶν σχιστολιθικῶν ἀποθεμάτων ἐγκαταλείπονται στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες, ἐνῶ οἱ μετοχὲς τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν πετρελαίου καταρρέουν, διότι συμφέρει πλέον στὴν Ἀμερικὴ ἡ εἰσαγωγὴ πετρελαίου. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, ἐπειδὴ χρειάζεται ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν τελευταίων ἐτῶν.

Σαφὴς ἀναδίπλωση Εὐρώπης

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ οἱ τεράστιες διαδηλώσεις στὴν Γαλλία ὁδηγοῦν σὲ ἀναδίπλωση στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ πολλῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης∙ οἱ ἄτυπες συζητήσεις μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τὴν Κυριακὴ εἶχαν κοινὸ παρανομαστὴ τὴν ἀναζήτηση τρόπου προσεγγίσεως πρὸς τοὺς ἰσλαμικοὺς λαοὺς καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία μαζί τους, ὁπότε οἱ ἴδιοι θὰ ἀπομονώσουν τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστές. Ἄλλωστε, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἀραβικῆς ἐπεκτάσεως, οἱ σχέσεις τῶν ἀραβικῶν χαλιφάτων μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Δύση ἦταν εἰρηνικὲς στὴν μεγαλύτερη περίοδο τῆς ἱστορίας∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ σημερινὴ ἔνταση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀκραίας ἀντιδράσεως τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰράκ, μὲ χαλαρὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὴν Συρία, μὲ τὴν ἁπλόχερη χρηματοδότηση τῶν ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.