Ἔμπρακτη εὐρωπαϊκὴ ἀλληλεγγύη στὴν Ἑλλάδα

Ὁ θερμὸς ἐναγκαλισμὸς τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ τὴν Κυριακὴ στὸ Παρίσι καὶ οἱ ἐγκάρδιες συνομιλίες του μὲ τοὺς ἄλλους ἡγέτες ἀποτελοῦν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τὴν Ἑλλάδα∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅλοι τους, ὅτι εἶναι θαῦμα τὰ ὅσα ἔγιναν στὴν χώρα τὰ δυόμισυ τελευταῖα χρόνια, ἐπειδὴ ἔζησαν τὴν καθημερινότητα τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα. Ὁ Μαριάνο Ραχόι ἐπισκέπτεται σήμερα τὸν πρωθυπουργὸ στοῦ Μαξίμου, σὲ ἔνδειξη συμπαραστάσεως, ἐνῶ στὴν Ἱσπανία τὸ Λαϊκὸ κόμμα πέρασε στὴν πρώτη θέση, στὶς γνήσιες δημοσκοπήσεις, μὲ τοὺς Σοσιαλιστὲς δεύτερους καὶ τὸ Podemos τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν τρίτη θέση∙ ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ σιωπὴ τῆς Κουμουνδούρου γιὰ τὸν σύμμαχό τους, μὲ τὸν ὁποῖο κατὰ κόρον φώναζαν ὅτι θὰ ἄλλαζαν τὴν Εὐρώπη!

Ἀπομακρύνεται τὸ ἀτύχημα

Ἡ πιθανότης τοῦ ἀτυχήματος γιὰ τὴν χώρα ἀπομακρύνεται, καθὼς κερδίζει ἁλματωδῶς ἔδαφος ὁ πρωθυπουργός, ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις,
ἐνῶ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ἔχει χωνέψει ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ πειράματα, δεύτερη φορὰ σὲ πέντε χρόνια∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς γίνεται ἐνθουσιωδῶς δεκτὸς καὶ τὸ μήνυμά του γιὰ διασφάλιση τῶν κατακτήσεων καὶ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας διαχέεται σὲ εὐρύτερα στρώματα. Τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνουν τὴν διατήρηση τῆς ἀνακάμψεως, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, καθὼς τὸ Χρηματιστήριο συνεχίζει τὴν ἄνοδό του, γεγονὸς ποὺ σημαίνει ὅτι οἱ κεφαλαιοῦχοι δὲν πιστεύουν στὸ ἀτύχημα, ἐνῶ τὸ φοβόντουσαν τὸ Φθινόπωρο καὶ τρομοκρατήθηκαν μὲ τὴν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν∙ ἡ σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν ξένων κεφαλαίων ἀποδίδεται στὴν βεβαιότητά τους ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς θὰ συνεχίσει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας καὶ θὰ ἐγγυηθεῖ τὸν εὐρωπαϊκό της προσανατολισμό, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων τῆς οἰκονομίας.

Ἀνεπάρκεια Ναπολεοντίσκου

Ἡ πρώτη τηλεοπτικὴ συνέντευξη τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποκάλυψε τὶς ἐλάχιστες δυνατότητες του καὶ τὴν ἔμφυτη ἀνεπάρκειά του∙ ἡ θεαματικότης ἦταν ἐλάχιστη, στὸ μισὸ τῶν διασκεδαστικῶν ἐκπομπῶν, ἐνῶ συνελήφθη κλέπτων ὁπώρας, δὲν γνώριζε πόσες χῶρες μετέχουν στὴν Εὐρωζώνη. Αὐτό, παρὰ τὴν διατεταγμένη ὑπηρεσία τοῦ ἐρωτοῦντος, ἀποδεικνύει τὴν προχειρότητα καὶ τὴν ἐλαφρότητα τοῦ προγράμματός του, «ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα»∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ καὶ σοβαρώτερο, δείχνει ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς εὐρωπαϊκῆς πραγματικότητος καὶ τῶν συνθῆκῶν διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῶν ἑταίρων. Ἤδη καὶ οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις δυσκολεύονται στὴν ἀποστολή τους, ἐνῶ οἱ δημοσιογραφίζοντες ἀποκαλύπτουν τὸ πραγματικό τους πρόσωπο∙ ἡ ἀναμέτρηση κρίνεται πλέον σὲ δύο ἐπίπεδα, στὶς ἐμφανίσεις τῶν ἀρχηγῶν καὶ στὶς ἀντιδράσεις τῶν μεσαίων στρωμάτων καὶ τῶν νοικοκυραίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ τὰ πάνδεινα τὴν τετραετία. Ὅλοι τους πιστεύουν ὅτι ἡ συνέχιση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα τους.

Παρίσι, ἀπουσία Ἀμερικανῶν

Βαρειὰ σκιὰ ἔχει καλύψει τὶς εὐρωαμερικανικὲς σχέσεις, μετὰ τὴν ἀπουσία Ἀμερικανοῦ ἐπισήμου ἀπ’ τὴν μεγάλη πορεία τῆς Κυριακῆς στὸ Παρίσι∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀναγνώρισε τὸ λάθος του καὶ ὁμολόγησε, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀποστείλει κάποιον κι ὄχι μόνο τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἀνεπισήμως ἡ δικαιολογία, ὅτι δὲν κάλυπταν τὸν πρόεδρό τους τὰ μέτρα ἀσφαλείας, δὲν ἔπεισε κανέναν καὶ δὲν ἐπαναλήφθηκε∙ στὴν Εὐρώπη αἰσθάνονται βαρειὰ προσβεβλημένοι, διότι εἶχαν συμπαρασταθεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν τραγωδία στοὺς δίδυμους πύργους, καὶ τὶς εἶχαν ἀκολουθήσει στὶς ἐκστρατεῖες τους κατὰ ἰσλαμικῶν χωρῶν. Τώρα διαπιστώνουν ὅτι δὲν προσφέρεται ἡ ἴδια ἀλληλεγγύη ἀπ’ τὴν ὑπερατλαντικὴ ὑπερδύναμη∙ δείχνει ὅτι ὑποτιμᾶ τὴν Εὐρώπη.

Ἀπειλὲς δικτύων Πενταγώνου

Τὸ χαλιφάτο ἐπέτυχε τὴν διάσπαση τῶν κωδικῶν τῶν ἱστοσελίδων τοῦ ἀμερικανικοῦ Πενταγώνου καὶ ἔστειλε ἀπειλητικὰ μηνύματα πρὸς τοὺς στρατιῶτες του∙ στὸ Tweeter καὶ στὸ YouTube ἔστειλαν τὸ μήνυμα, «American soldiers, we are coming, watch your back, ISIS»∙ Ἀμερικανοὶ στρατιῶτες, ἐρχόμαστε, φυλᾶξτε τὰ νῶτα σας, Χαλιφάτο». Τὸ Πεντάγωνο πανικοβλήθηκε καὶ διέταξε τὸ κλείσιμο τῶν δύο πυλῶν, γιὰ νὰ μὴν διαβάζουν τὸ μήνυμα οἱ στρατιῶτες∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ πῶς ἔσπασαν τοὺς καλύτερον προστατευόμενους κωδικοὺς οἱ Ἰσλαμιστές. Πολλοὶ πιστεύουν, ὅτι στὶς ἀπόρρητες ὑπηρεσίες διαθέτουν ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀντλοῦν πληροφορίες καὶ ἀπόρρητα∙ ἡ ὑποψία αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι εὐρύτατη ἡ διείσδυση τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ στὴν χώρα.

Ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος

Κάθε κατηγορίας καλλιτέχνης βρισκόταν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἔδιδε παραστάσεις στὰ διαλείμματα τῆς ἐκστρατείας∙ ἔτσι μεταφέρθηκε μὲ τὰ ἑλληνιστικὰ βασίλεια ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς στὰ βάθη τῆς Ἀσίας. «Κιθαρῳδοὶ δ’ ἄλλοι τε καὶ Ἀριστόνικος, ὃς ἐν μάχῃ τινὶ προσβοηθήσας ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος»∙ κιθαρῳδοὶ ἦταν καὶ ἄλλοι καὶ ὁ Ἀριστόνικος ποὺ σὲ κάποια μάχη βοήθησε καὶ ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος. «Ἐκέλευσεν οὖν αὐτοῦ γενέσθαι χαλκοῦν ἀνδριάντα καὶ σταθῆναι Πυθοῖ, κιθάραν ἔχοντα καὶ δόρυ προβεβλημένον»∙ διέταξε τότε τὴν ἀνέγερση στοὺς Δελφοὺς χαλκοῦ ἀνδριάντος, ἔχοντος κιθάρα καὶ δόρυ προτεταγμένο. «Οὐ τὸν ἄνδρα τιμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ μουσικὴν κοσμῶν»∙ δὲν τίμησε μόνο τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ τὴν μουσική. «Ὡς ἀνδροποιὸν καὶ μάλιστα δὴ πληροῦσαν ἐνθουσιασμοῦ καὶ ὁρμῆς τοὺς γνησίως ἐντρεφομένους»∙ μάλιστα ἐπειδὴ συμβάλλει στὴν διάπλαση ἀνδρικῶν χαρακτήρων, διότι τοὺς πληροῖ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ὁρμή, ὅταν καταλλήλως διαπαιδαγωγηθοῦν. Ἐπιβεβαίωση τῆς συμβολῆς τῆς μουσικῆς.

Εὐρωπαῖοι, διάχυτη φοβία

Τὰ μέτρα προστασίας στὴν Γαλλία καὶ στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι∙ ἤδη οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι διαθέτουν πληροφορίες γιὰ ἐπιθέσεις στὸ Λονδίνο, πολὺ πιὸ φονικὲς ἀπὸ ἐκεῖνες στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ζεῖ πλέον ὑπὸ καθεστὼς φοβίας, καθὼς χρησιμοποιοῦνται πλέον καὶ οἱ εἰδικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις, συμπληρωματικὰ πρὸς τὶς ἀστυνομικές, γιὰ τὴν προστασία εὐαίσθητων στόχων∙ στὴν πράξη ἔχουν ἐπιβληθεῖ μέτρα ἐποχῆς πολέμου, μὲ ἀπρόβλεπτο τὸν χρόνο διαρκείας τους. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαπιστώνουν, ὅτι ἐκτὸς ἀπ’ τὴν φρικτὴ οἰκονομικὴ κρίση, στοὺς περισσότερους λαούς τους, ὑφίστανται τώρα καὶ τὴν φοβία τῆς τρομοκρατίας στὴν καθημερινότητά τους, σὲ κάτι ἀπρόβλεπτο ἀλλὰ καὶ κάτι ἀδιανόητο προηγουμένως∙ δείχνει ὅτι τὸ τέλος τῆς ἐποχῆς τῆς ἀφθονίας φέρει μαζί του καὶ τὸ τέλος τῆς ἀμεριμνησίας, τὸν ἐφιάλτη, ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀσφάλεια.

Πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἔθεσαν σὲ δεύτερη μοῖρα τὸν πόλεμο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἂν καὶ φαίνεται ὅτι τὸ χαλιφάτο βρίσκεται σὲ ἄμυνα στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία καὶ ἔχει χάσει πολὺ ἔδαφος∙ στὸ Κομπανὶ οἱ Κοῦρδοι ἀπωθοῦν ἐκτὸς τῆς πόλεως τοὺς Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ στὶς ἄλλες συριακὲς περιοχὲς κερδίζουν οἱ κρατικὲς δυνάμεις. Ἡ παρουσία τοῦ Μαχμοὺντ Ἀμπάς, μαζὶ μὲ τὸν Ἰορδανὸ βασιλέα Ἀμπντουλλάχ, στὴν διαδήλωση στὸ Παρίσι θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὸν Γάλλο πρόεδρο, καθὼς καὶ ἡ καταδίκη τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων ἀπ’ τὴν Χαμὰς καὶ τὴν Χεζμπολλάχ∙ οἱ Εὐρωπαῖοι διατηροῦν τὶς καλὲς τους σχέσεις μὲ τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, πέραν τῶν εἰδικῶν τῆς Γαλλίας μὲ τὴν γαλλόφωνη Ἀφρική. Ἡ διατήρηση αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων, διότι μόνο μὲ τὸν τρόπον αὐτὸ διασφαλίζεται ἡ ἀναδόμηση τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τῆς γέφυρας μεταξὺ τῶν δύο πολιτισμῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1782 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,6455 γιέν, ἐνῶ ἔκανε ἅλμα ὁ χρυσός, 1239, καὶ πτώση τὸ πετρέλαιο, 45,87. Οἱ ἐπενδυτὲς ξεπερνοῦν τὴν ἐπιφυλακτικότητα, διότι πιστεύουν ὅτι περιορίζονται οἱ ἐπιπτώσεις τῆς τρομοκρατίας καὶ οἱ ἀντιδράσεις διαμορφώνονται εὐνοϊκές, παρὰ τὴν κρίση τοῦ πετρελαίου∙ πολλοὶ ξανοίγονται σταδικά, ἂν καὶ παραμένουν τὰ ἐμπόδια ἀπ’ τὴν κατάρρευση τῶν μετοχῶν τῶν πετραλαϊκῶν ἑταιρειῶν∙ οἱ γίγαντες τοῦ μαύρου χρυσοῦ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ αὐτὸ φαίνεται στὰ δυτικὰ χρηματιστήρια, ἐνῶ ἦταν ἡ ἀτμομηχανή τους μέχρι λίγα χρόνια πρίν∙ ἡ διακοπὴ μάλιστα τῆς ἐξορύξεως στὰ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς στὰ ὑποθαλάσσια καὶ τὴν στροφὴ στὰ εἰσαγόμενα πετρελαιοειδῆ, διότι εἶναι πολὺ φθηνότερα. Στὴν Κίνα τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα σημείωσε ἀνεπάντεχη ἄνοδο τὸν Δεκέμβριο στὰ 49 δις δολλάρια.

Γερμανία, φυλετικὸ ζήτημα

Τὸ φυλετικὸ ζήτημα ἐπανέρχεται στὴν Γερμανία, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Γαλλία∙ ἡ ἀποκορύφωση τῶν ἀντιφυλετικῶν διαδηλώσεων σημειώθηκε χθὲς στὴν πύλη τοῦ Βραβδεμβούργου τοῦ Βερολίνου, μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, τοῦ προέδρου καὶ Σοσιαλδημοκρατῶν ὑπουργῶν, προθὲς στὴν Δρέσδη 25000 Γερμανοὶ τῆς Pediga κατέβηκαν σὲ διαδήλωση, παρὰ τὶς παρεμβάσεις ὑπουργῶν γιὰ ἀναβολή της, μὲ αἴτημα τὴν ἀπομάκρυνση τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ στὶς ἄλλες πόλεις ὀργανώθηκαν διαδηλώσεις 100000 ἀτόμων κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας∙ τὸ φυλετικὸ μίσος ἔχει βαθύτερες ρίζες στὶς πρώην κομμουνιστικὲς ἐπαρχίες, παρὰ στὶς δυτικές, ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς γειτονικὲς χῶρες. Ἡ κυβέρνηση ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ καὶ λαμβάνει εἰδικὰ μέτρα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της, μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία τῆς ἀνατολικογερμανικῆς προελεύσεως καγκελαρίου.

Οὐκρανία, ἄλλη παράταση

Οἱ συνομιλίες γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος ἀναβλήθηκαν πάλι, διότι δὲν ἔχουν προχωρήσει οἱ συνεννοήσεις γιὰ ἐκεχειρία στὸν Ντόνμπας∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας πῆραν τὴν ἀπόφαση κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ ζήτησαν τὴν ἐπιτάχυνση τῶν διαβουλεύσεων στὸ Ντόνμπας. Τὸ ἀποτέλεσμα μᾶλλον εἶναι ἀναμενόμενο, καθὼς ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση δὲν τηρεῖ τὴν συμφωνία τῆς 5ης Σεπτεμβρίου καὶ δὲν προχωράει σὲ κατάπαυση τοῦ πυρὸς καὶ ἀνταλλαγὴ αἰχμαλώτων∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ Ντόνετσκ καὶ τὸ Λουχὰνσκ νὰ ἔχουν ὀργανώσει τὶς ὑπηρεσίες καὶ τὴν οἰκονομία τους ὡς ἀνεξάρτητο κράτος καὶ σὲ πλήρη διασύνδεση μὲ τὴν Ρωσία. Ἄλλωστε ἡ βαρειὰ βιομηχανία τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται στὶς δύο αὐτὲς ἐπαρχίες καὶ εἶναι συμπληρωματικὴ μὲ τὴν ρωσική.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.