Σύγκρουση πολιτῶν κατὰ πλύσεως ἐγκεφάλου

Ἡ κρίσιμη ἀναμέτρηση στὶς ἐκλογὲς αὐτὲς εἶναι ἡ σύκρουση μεταξὺ τῶν πολιτῶν καὶ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς∙ ὁ κατακλυσμὸς τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ κυρίως τύπου, γιὰ πρώτη θέση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, δὲν γίνεται τυχαία, ἀλλὰ ἀποβλέπει στὴν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων καὶ στὴν προκατάληψη τῶν ψηφοφόρων. Εἶναι γνωστὴ ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας, ἀπὸ πενταετίας, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες καὶ διαφθαρμένοι, μὲ πρόβλεψη δυὸ φορὲς τὴν ἑβδομάδα γιὰ χρεωκοπία καὶ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ βεβαιότητα γιὰ νίκη τῆς Κουμουνδούρου τὸ 2012∙ ἀπογοητεύθηκαν σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, χάρις στὴν σύνεση καὶ στὴν σωφροσύνη τῶν Ἑλλήνων, διότι παρὰ τὴν ἐξαθλίωση δὲν παρεκτράπησαν σὲ ἀκραῖες ἀντιδράσεις. Εἶναι ἡ δυναμικὴ ἀπάντηση τῶν ἐλευθέρων πολιτῶν στὴν πλύση ἐγκεφάλου.

Σαφῆ προμηνύματα πανικοῦ

Οἱ ἀνησυχίες τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογές, κορυφώνονται, διότι ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν πορεία τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ καὶ ἔχουν ἀντίκτυπο στὴν πρόκληση πανικοῦ στὸ ἐσωτερικό∙ ὁ σεβασμὸς τῶν συμφωνιῶν εἶναι ὑποχρεωτικός, διαφορετὰ ὁδηγούμαστε στὴν περιθωριοποίηση καὶ στὴν ἀπομόνωσή μας. Οἱ δηλώσεις τῶν κορυφαίων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι δὲν θὰ τηρήσουν τὶς προηγούμενες συμφωνίες μὲ τὴν τρόικα, ἢ ὅτι προτιμοῦν τὸν «ἀξιοπρεπῆ» θάνατο, μετροῦν ἀρνητικὰ στὴν διεθνῆ κοινότητα καὶ στοὺς ἡγέτες τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ περισσότερο θεωροῦνται ὡς προάγγελος τῆς διαλύσεως καὶ τῆς ἀναταραχῆς στὴν Ἑλλάδα∙ δὲν εἶναι σχῆμα λόγου αὐτά, ἀλλὰ γνωστὲς ἀντιδράσεις, ὅταν ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων, ἐνῶ πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα, λόγῳ ἐλλείψεως κεφαλαίων κινήσεως. Τὰ μηνύματα εἶναι σαφῆ, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου δείχνουν ὅτι ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόβαλε τὴν ἐθνικὴ ἀλληλεγγύη γιὰ ψῆφο ἑλληνικὴ τὴν Κυριακὴ καὶ προάσπιση τῆς πατρίδος.

Ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πέρυσι ἐπιβεβαιώνεται, καθὼς ἡ εἴσοδος τουριστῶν στὴν χώρα ἀνῆλθε σὲ 21,4 ἑκατομμύρια, μὲ ἔσοδα νέο ρεκὸρ ἕνδεκα ἑκατομμύρια εὐρώ, ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ τρίτο τρίμηνο ἦταν 1,7% καὶ ἀντίστοιχο προβλέπεται καὶ τὸ τέταρτο. Φυσικά, ὅλα αὐτὰ πρὶν ἀπ’ τὴν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῆς ἀγορᾶς, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὰ προγράμματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ἐπιχειρήσεων∙ ἀπειλεῖται μὲ ἐπανακύλιση στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἐξαθλίωση τῆς πενταετίας, ἀκόμη χειρότερης μάλιστα, διότι στὴν πράξη ἀνακόπτει τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀπογειώσεως κατὰ τὴν ἀφετηρία. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς εἶδε τὴν παντελῆ ἄπνοια στὶς συναλλαγές, ὅταν περίμενε τὴν ἀποκατάσταση πολλῶν ζημιῶν του κατὰ τὶς γιορτές∙ ὅποιος κυκλοφορεῖ στὶς πλατεῖες καὶ στοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους ἀκούει τὶς φωνὲς ἀγανακτήσεως καὶ βλέπει καθαρὰ τὸν θυμό τους. Αὐτοὶ θὰ κρίνουν τὶς ἐκλογές.

Προμελετημένες οἱ ὕβρεις

Οἱ κατὰ τῶν προέδρων τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν ὕβρεις τῶν συμβούλων τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν ἐξαπολύονται τυχαία, οὔτε οἱ ὠρυγὲς τῶν βουλευτῶν του∙ καλλιεργοῦντὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ρήξη μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν χρεωκοπία. Ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς ἠλιθιότητος τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ δείχνει ἀγένεια καὶ ὑπεροψία ἀπαράδεκτη γιὰ μιὰ μικρὴ χώρα καὶ ἕνα κόμμα στὸ δρόμο, ὅπως ἰσχυρίζεται, πρὸς τὴν ἐξουσία∙ ὅπως καὶ ἡ δήλωση τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ του προγράμματος, ὅτι ἀναγνωρίζουν τὶς δανειακὲς συμβάσεις, ἀλλὰ ὄχι τὶς ὑποχρεώσεις γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ ὅτι θὰ ὑποβάλουν δικό τους πρόγραμμα. Ὁ χρόνος ὅμως εἶναι ἐλάχιστος, ἕνας μήνας μετὰ βίας καὶ τὴν ἑπομένη τί θὰ τρῶμε!

Συγχροδία ἀτλαντικοῦ τύπου

Ἡ συγχορδία τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ὑπὲρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν γίνεται τυχαία, οὔτε ἡ συστηματικὴ ἀναπαραγωγή της στὴ διαπασῶν ἀπ’ τὴν ἐπιχώρια δούλη της∙ ἀπόδειξη μεθοδευμένης πλύσεως ἐγκεφάλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι, ἀλλὰ αὐτὸς ἀντιδρᾶ καὶ μάλιστα γενναία∙ κατακλύζουν μὲν τὰ τηλεπαράθυρα μὲ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις, ἀλλὰ στὴν ἀγορὰ δὲν ἐμφανίζονται ὑποστηρικτὲς τοῦ Ναπολεοντίσκου, τὸ ἀντίθετο παρουσιάζεται, ὅλο καὶ περισσότεροι τὸν ἐπικρίνουν καὶ ἀρκετοὶ μὲ βαρειὲς μάλιστα ἐκφράσεις. Εἶχαν ἐπιχειρήσει καὶ πρὸ πενταετίας τὴν κατασυκοφάντησή μας, ὅτι εἴμαστε τεμπέληδες, διεφθαρμένοι καὶ ἄλλα πολλά, ἀλλὰ ἐσιώπησαν, μόλις ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας πέρυσι∙ τώρα ἐπανέρχονται, μὲ τὴν προβολὴ τῶν στελεχῶν τῆς Κουμουνδούρου καὶ ἀπώτερο στόχο τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας.

Ἔγνωκά σου τὴν ὁμοιότητα

Τὸ πιὸ φανταστικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀποθανάτιση τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸ πρότεινε ὁ ἀρχιτέκτων Στασικράτης, ἄγνωστος ἀπὸ ἄλλες πηγές∙ ὁ Πλούταρχος ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὴν ἰδέα του γιὰ τὸν νεαρὸ βασιλέα. «Ἐγὼ δ’εἶπεν εἰς ἄφθαρτον, ὦ βασιλεῦ, καὶ ζῶσαν ὕλην»∙ ἐγὼ δὲ εἶπε σὲ ἄφθαρτη, ὦ βασιλέα, καὶ ζωντανὴ ὕλη. «Καὶ ῥίζας ἔχουσαν ἀιδίους καὶ βάρος ἀκίνητον καὶ ἀσάλευτον ἔγνωκά σου τὴν ὁμοιότητα καταθέσθαι τοῦ σώματος»∙ καὶ ἔχουσα ρίζες ἄφθαρτες καὶ βάρος ἀκίνητο καὶ ἀσάλευτο ἔχω κάνει σχέδιο γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ σώματός σου. «Ὁ γὰρ Θρᾴκιος Ἄθως, ᾗ μέγιστος αὐτὸς αὑτοῦ καὶ περιφανέστατος ἐξανέστηκεν»∙ διότι ὁ Ἄθως τῆς Θράκης, εἶναι μέγιστος αὐτὸς ὁ ἴδιος καὶ στέκεται πολὺ περήφανος. «Ἔχων ἑαυτῷ σύμμετρα πλάτη καὶ ὕψη καὶ μέλη καὶ ἄρθρα καὶ διαστήματα μορφοειδῆ»∙ ἔχει μόνος του συμμετρία στὰ πλάτη καὶ στὰ ὕψη του καὶ ἀρθρώσεις καὶ διαστήματα διαμορφωμένα.

ΕΚΤ, ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποφάσισε τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, μὲ σκοπὸ τὴν ἄμεση διάθεση ρευστότητος στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία γιὰ τὴν ταχύτερη ἀνάκαμψή της∙ τὸ σχέδιο ἔχει μελετηθεῖ ἀπὸ καιρὸ καὶ ὁ χρόνος ἔχει ἐπιλεγεῖ, ὥστε συμπέσειν μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν χρηματοδότηση μὲ 315 δις εὐρὼ τῶν μικρομεσαίων κυρίως ἐπιχειρήσεων. Ἡ ἀγορὰ ὁμολόγων διευκολύνει τὴν χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν κίνηση τῶν ἐπιχειρήσεων, πρὶν ἀπ’ τὴν ἔνταξη στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, τοῦ ὁποίου τώρα φτιάχονται τὰ ὄργανά του∙ ὁ συγχρονισμὸς τῶν δύο μέτρων θεωρεῖται ὡς ἡ λυδία λίθος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη. Ἡ Ἑλλὰς θὰ περιληφθεῖ στὸ σχέδιο ἀγορᾶς ὁμολόγων, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση θὰ ἀνακοινωθεῖ μετεκλογικά∙ ἄλλωστε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπικοινώνησε χθὲς μὲ τὸν Μάριο Ντράγκι γιὰ τὸ θέμα καὶ ὡς ἀντίβαρο στὶς ὑβριστικὲς δηλώσεις στελεχῶν τῆς Κουμουνδούρου. Οἱ Εὐρωπαῖοι παρακολουθοῦν προσεκτικὰ τὰ πολιτικά μας.

Ὀμπάμα, στὴ μεσαία τάξη

Στὴν μεσαία τάξη ἀπευθύνθηκε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, στὸ ἐτήσιο διάγγελμά του πρὸς τὸ Κογκρέσσο, μὲ τὴν ὑπόσχεση γιὰ διάχυση τοῦ πλούτου στὰ εὐρύτερα στρώματα, ἐνῶ προανήγγειλε καὶ τὴν συντριβὴ τοῦ χαλιφάτου∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἐπιχείρησε τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς καὶ ἰσχυρᾶς ἐξουσίας ἀπέναντι στὸ ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὸ Ρεπουμπλικανοὺς σῶμα, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ πολύ∙ ὁπωσδήποτε ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία τείνει γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν ὕφεση, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ ἔχει πετύχει ἀκόμη, ἐνῶ οἱ κοινωνικὲς ἀνισότητες, οἱ φυλετικὲς συγκρούσεις καὶ ὁ φόβος τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων δεσπόζουν στὴν κοινὴ γνώμη. Οἱ Ρεπουμπλικάνοι ἐπέλεξαν γιὰ ἀπάντηση στὸν πρόεδρο τὴν νεαρὰ γερουσιαστή, Joni Ernst, μὲ ὡραία ἐμφάνιση καὶ δυναμικὴ παρουσία, ὡς ἔκφραση τῆς νέας πολιτικῆς τους∙ ἄλλωστε τὴν ἑπόμενη διετία τὸ ζητούμενο θὰ εἶναι τὰ φορολογικὰ νομοσχέδια καὶ ἡ σύγκρουση Λευκοῦ Οἴκου καὶ Καπιτωλίου. Κρίνονται τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν τῶν δύο πόλων ἐξουσίας.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναμονῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, στὰ 1,1593 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε, στὰ 136,0750 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ ὁ χρυσός, 1298, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 48,49. Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογὲς ὑποβόσκει στοὺς ἐπενδυτές, διότι φοβοῦνται σύγκρουση τῆς χώρας μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ ζήτημα ἀπασχολεῖ καὶ τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς στὰ παρασκήνια∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Φρανσουὰ Ὁλλάντ, Λὶ Κιτσιάνγκ, Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, Ματτέο Ρέντσι καὶ Κριστὶν Λαγκὰρντ εἶναι τὰ ἐπίσημα πρόσωπα, ἀλλὰ χωρὶς πολὺ καλὴ διάθεση. Ἡ καθυστέρηση στὴν ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας εἶναι τὸ κύριο θέμα, ὅπως καὶ ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ἡ ἀπουσία τοῦ Μάριο Ντράγκι ἀποδίδεται στὴν συνεδρίαση τῆς ΕΚΤ, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων τῶν ἑταίρων. Πάντως οἱ παρατηρητὲς ἀναγνωρίζουν ὅτι ὑστερεῖ ἀπ’ τὸ παλιό του κύρος.

Χαλιφάτο, Ἰάπωνες, Ὑμένη

Τὸ χαλιφάτο ἀπειλεῖ μὲ ἐκτέλεση δύο Ἰάπωνες ὁμήρους, μὲ ἀντάλλαγμα διακόσια ἑκατομμύρια δολλάρια, ἀλλὰ ὁ Σέρτζιο Ἄμπε δὲν ἐνδίδει μὲ τίποτα∙ ὁ Ἰάπων πρωθυπουργὸς περιοδεύει στὴν Μέση Ἀνατολή, Αἴγυπτο, Ἰσραὴλ καὶ Παλαιστίνη, πρὸς τὶς ὁποῖες διέθεσε δυόμισυ δις δολλάρια γιὰ βοήθεια, μὲ σκοπὸ τὴν διείσδυση τῆς χώρας του στὴν περιοχὴ καὶ τὴν συμπαράσταση τῆς Ἀμερικῆς στὴν πολιτική της. Πάντως ἡ κατάσταση περιπλέκεται, διότι στὴν Ὑμένη οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν καταλάβει τὴν πρωτεύουσα καὶ ἔχουν ἀπομονώσει στὴν ἰδιωτική του κατοικία τὸν πρόεδρο, ἀλλὰ στὸ Ἄντεν οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις δὲν συνεργάζονται καὶ διέκοψαν κάθε ἐπικοινωνία μὲ τὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ἔκλεισαν καὶ τὸ ἀεροδρόμιο∙ οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν ἀνησυχήσει τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, διότι εἶναι ἡ μόνη ποὺ συνορεύει μὲ τὴν Ὑμένη.

Οὐκρανία, νέες συνομιλίες

Στὸ Βερολίνο ἐπανελήφθησαν οἱ συνομιλίες, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας, γιὰ ἐκεχειρία στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, ἐνῶ τὸ Κίεβο ἐξαπέλυσε νέες κατηγορίες γιὰ ἀνάμιξη ρωσικῶν στρατευμάτων∙ τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ντόνετσκ δὲν κατελήφθη τελικὰ ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις, ἐνῶ σημειώνουν πρόοδο οἱ αὐτονομιστές. Οἱ παρατηρητὲς δὲν τρέφουν καὶ πολλὲς ἐλπίδες γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ἐκτὸς καὶ ἂν ἐπιδεινωθεῖ ἀρκετὰ γιὰ τοὺς Οὐκρανοὺς ἡ κατάσταση στὸ μέτωπο καὶ ἀποδεχθοῦν τὴν εἰρηνευτικὴ συμφωνία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν πλέον, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς , τὸ λάθος τους μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀκροδεξιῶν τοῦ Κιέβου καὶ τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας. Οἱ κυρώσεις, λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, προκάλεσαν προβλήματα στὴν Ρωσία, ἀλλὰ δὲν ἀποδυναμώθηκε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, τὸ ἀντίθετο ἐνισχύθηκε σὲ δημοτικότητα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.