Διασφάλιση τῆς ἐσωκομματικῆς συνοχῆς

Ἡ διασφάλιση τῆς ἐσωκομματικῆς καὶ τῆς κυβερνητικῆς πειθαρχίας εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐὰν ἐπιθυμεῖ σταθερὴ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας∙ τὰ τυχὸν προβλήματα στὰ ἄλλα κόμματα ἔχουν ἐλάχιστη σημασία, ἀλλὰ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀποχή, μεγαλύτερη ἀπ’ τὸ 2012. Ἡ προστασία τῆς κυβερνητικῆς συνοχῆς ἐπιτρέπει στὸν πρόεδρο ἄνεση στὶς κινήσεις του μὲ τοὺς πιστωτές, μὲ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ ΔΝΤ στὴν κορυφή, διότι αὐτοὶ εἶναι τὸ πρόβλημα∙ ἡ συνοχὴ ἀποτελεῖ τὸ ἀνάχωμα ἀπέναντι στὴν κατακραυγὴ τῆς κοινῆς γνώμης, ποὺ δὲν θὰ ἀργήσει, διότι καμμία ἀπ’ τὶς ὑποσχέσεις δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθεῖ, ὅταν μάλιστα δὲν διαθέτει παλμὸ καὶ ζέση στὸ κόμμα του. Πολὺ ἀνάλαφρη ἦταν ἡ ψῆφος∙ ἡ ἑνότητα θὰ κρίνει τὴν ἀντοχὴ τῆς χώρας στὶς ἐπικείμενες σκληρὲς διαπραγματεύσεις.

Ἐξασφάλιση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἐκλογικὴ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀδιαμφισβήτητη καὶ ἡ ἀνάγκη ἀμέσου σχηματισμοῦ κυβερνήσεως καὶ ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐπειγόντων προβλημάτων ἐπίσης∙ δύο εἶναι τὰ ὑπερεπείγοντα, ἡ σοβαρὴ ἐνασχόληση μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ ἡ συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, κυρίως στὴν Εὐρώπη. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι δεσμευτικὸ γιὰ ὅλους καὶ περισσότερο γιὰ τὴν νέα κυβέρνηση∙ ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς δηλώσεις καὶ οἱ ἀκροβασίες γιὰ νέα ἐποχὴ δὲν συνάδουν μὲ τὴν ἄκρως ἐκρηκτικὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας. Ἡ αἴσθηση τοῦ φόβου γιὰ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀμβλύνεται μὲ τὴν ἐκλογικὴ νίκη, διότι δὲν παρουσιάζονται φαινόμενα ἐνθουσιασμοῦ τοῦ κόσμου, τὸ ἀντίθετο μάλιστα ἡ περίσκεψη καὶ ἡ ἀνησυχία περισσεύουν, κυρίως στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ αὐτοὶ εἶναι τὸ βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ ἐὰν ἐπιδοθεῖ στὰ σοσιαλιστικά του καὶ στὸν κρατισμό, θὰ εἶναι ἄσχημα τὰ πράγματα.

Ὁρόσημο, σχέσεις μὲ Εὐρώπη

Οἱ σχέσεις μὲ τὴν Εὐρώπη εἶναι τὸ ὁρόσημο ἀπὸ σήμερα∙ ἀνεξαρτήτως τῶν προεκλογικῶν δηλώσεων, ἡ Ἑλλὰς ἐπιβίωσε μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου, διότι μᾶς στήριξε ἡ Εὐρωζώνη, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶναι ὁ καπετάνιος στὸ εὐρωπαϊκὸ σκάφος, οἱ ἄλλοι ὅλοι εἶναι κατώτερο πλήρωμα καὶ εἶναι ζήτημα ἐὰν γνωρίζουν οἱ περισσότεροι τὸ σύνολο καὶ τὸ βάθος τῶν προβλημάτων∙ συνήθως ἀκολουθοῦν τὴν καγκελάριο, διότι ἔτσι ἐπιλύουν καὶ τὰ δικά τους προβλήματα∙ ἐὰν θέλει ἡ νέα κυβέρνηση τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀνατάσεως καὶ ἐμπιστοσύνης εἶναι ἀπαραίτητη ἡ στενὴ συνεργασία μὲ τὸ Βερολίνο, διότι ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἀντίβαρο στοὺς κερδοσκόπους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔπαιξαν μὲ στελέχη τῆς Κουμουνδούρου, ἀλλὰ γιὰ δικούς τους σκοπούς, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης∙ παιχνίδια μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας δὲν παίζονται. Θὰ πέσει γρηγορότερα ἀπ’ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου.

Πανικὸς τοῦ ἁπλοῦ κόσμου

Ἡ καταιγιστικὴ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς ὑπὲρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ πλύση ἐγκεφάλου τοῦ ἁπλοῦ κόσμου εἶχε ἕνα ἀποτέλεσμα, τὴν πρόκληση πανικοῦ καὶ τὴν φοβία γιὰ τὸ τί θὰ γίνει τὴν ἑπομένη∙ πολλοὶ ποὺ εἶχαν λίγα χρήματα στὶς τράπεζες, τὰ ἀπεσυραν ὅλα ἢ μέρος τους, οἱ περισσότεροι, ὅσοι εἶχαν ἀρκετὰ τὰ ἔβγαλαν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ οἱ μεγάλοι, ὅπως οἱ ἐφοπλιστές, φρόντισαν γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν γραφείων τους ἔξω, μόλις διαπιστώσουν ὅτι, ἂν κερδίσει ὁ Ναπολεοντίσκος, ἐφαρμόζει τὸ πρόγραμμά του. Ἡ αἴσθηση τοῦ πανικοῦ ἦταν διάχυτη στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς μεγάλες πόλεις, ἐνῶ παρουσιάσθηκε σὲ ἀρκετὸ βαθμὸ καὶ τὸ φαινόμενο ἀγορᾶς τροφίμων ἀπὸ πολλὲς γυναῖκες∙ ἕνα πρᾶγμα δείχνει αὐτό, τὴν δυσπιστία καὶ τὴν ἀπουσία ἐπιδοκιμασίας τῶν δημοσκοπήσεων.

Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς

Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς παρέμεινε κυρίαρχος στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία, παρὰ τὶς διακυμάνσεις τῆς κομματικῆς προτιμήσεως τῶν ψηφοφόρων∙ ἡ ἐξαγγελία Ντράγκι ἔγινε δεκτὴ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ σχολιάσθηκε ἀρνητικὰ ἡ θέση τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἔδειξε, κατὰ τὴν συνέντευξη τῆς Παρασκευῆς, ὅτι δὲν καταλαβαίνει τίποτε∙ δὲν ἐξήγησε τὸ πῶς θὰ ἑτοιμάσει τὶς προϋποθέσεις∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἢ ἀγνοεῖ παντελῶς τὸ ζήτημα ἢ ψεύδεται ἀσυστόλως, ὅταν λέει, ὅτι θὰ ἀποτανθεῖ θεσμικὰ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ὄχι στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ. Ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ εἶναι οἱ πρόεδροι καὶ ἡ καγκελάριος ἀρχιστράτηγος, οἱ ἄλλοι ὅλοι εἶναι βοηθητικοί.

Ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος

Ὁ Στασικράτης εἶχε προτείνει στὸν Ἀλέξανδρο τὴν ἀνέγερση τεραστίου ἀνδριάντος του στὸν Ἄθω∙ φαραωνικὸ ἔργο ποὺ προέβλεπε καὶ τὴν ἵδρυση πόλεως μυρίων κατοίκων. «Ταῦτ’ ἀκούσας ὁ Ἀλέξανδρος τὸ μὲν φρόνημα τοῦ τεχνίτου καὶ τὸ θράσος ἀγασθείς, ἐπῄνεσεν»∙ ἀφοῦ ἄκουσε τὴν πρόταση ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπήνεσε εὐχαριστημένος τὸ φρόνημα καὶ τὸ θάρρος τοῦ ἀρχιτέκτονος. «’’Ἔα δὲ κατὰ χώραν’’, ἔφη, ‘’τὸν Ἄθω μένειν»∙ ἄφησέ τον στὴν ἄκρη, εἶπε, τὸν Ἄθω νὰ μείνει. «Ἀρκεῖ γὰρ ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος εἶναι μνημεῖον»∙ ἐπειδὴ ἀρκετὰ εἶναι ἑνὸς βασιλέως ὑβριστοῦ μνημεῖον, ἐννοώντας τὸν Ξέρξη ποὺ ἄνοιξε τὴν διώρυγα στὴν Ἱερισσό. «Ἐμὲ δ’ ὁ Καύκασος δείξει καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ Τάναϊς καὶ τὸ Κάσπιον πέλαγος»∙ γιὰ ἐμένα εἶναι ὁ Καύκασος καὶ τὰ Ἠμωδὰ τῆς Ἀσίας καὶ ἡ Τάναϊς, ὁ Δὼν ποταμός, καὶ ἡ Κασπία θάλασσα. «Αὗται τῶν ἐμῶν ἔργων εἰκόνες’’»∙ αὐτὰ εἶναι μνημεῖα τῶν ἔργων μου.

Εὐρώπη, ἀντιδράσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν στὴν ἐξαγγελία Ντράγκι καὶ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἦταν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀναμενόμενες∙ οἱ κυβερνήσεως προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων, ὅπως καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις, κυρίως οἱ μικρομεσαῖες∙ ἤδη ἡ Ἑλλὰς, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, ἔχει ὑποβάλει δεκαπέντε δις εὐρὼ σχέδια γιὰ ἔταξη στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν εὐνοϊκὰ τὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀμφίδρομες κινήσεις∙ ἡ προσφορὰ κεφαλαίων στὴν Γερμανία πολλαπλασιάζεται, ἀφοῦ καὶ τὰ πενταετῆ της ὁμόλογα ἀγοράσθηκαν μὲ μηδὲν ἐπιτόκιο, καὶ τὰ βραχυπρόθεσμα μὲ ἀρνητικό, ἐνῶ μετὰ τὴν Ἑλβετία καὶ ἡ Δανία ἐπέβαλε ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο στὶς ξένες καταθέσεις. Ἀντιθέτως τὸ εὐρὼ ὑποχωρεῖ συνέχεια στὴν ἀγορὰ συναλλάγματος, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ἡ Φραγκφούρτη ἐμφανίζεται ἀνεκτικὴ στὴν ὑποτίμηση, διότι εἶναι καὶ ἀπαίτηση πολλῶν ἑταίρων, κυρίως Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Ὁλλανδίας. Τὸ Βερολίνο κάνει στραβὰ μάτια καὶ δὲν
ἀντιτίθεται ἐμφανῶς.

Νταβός, μέτρια ἐμφάνιση

Ἡ μετριότης κυριάρχησε φέτος στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ οἱ ἡγέτες πολλοί, ἀλλὰ οἱ ἐξαγγελίες ἐλάχιστες, ἴσως λόγῳ τῆς διάχυτης ἀνησυχίας γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις, τρομοκρατία, Οὐκρανία, πετρέλαιο. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἠδυνήθησαν προσδῶσαι κάποιο αἰσιόδοξο τόνο γιὰ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ ἐξαίρεση ἀπετέλεσε ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, μὲ τὶς δεσμεύσεις του γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς κινήσεως κεφαλαίων καὶ τὴν διαπραγμάτευση ἐλευθέρως πλέον τοῦ ρεμίνμπι καὶ στὴν Ζυρίχη. Οἱ Ρῶσοι ἀπουσίαζαν ἐπίσης, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Ἀναδυόμενοι, δείχνουν τὶς ἀποστάσεις τους ἀπ’ τὸν κορυφαῖο θεσμὸ τῆς δυτικῆς οἰκονομίας∙ Οἱ ἐξαγγελίες Ντράγκι συζητήθηκαν λίαν ἐκτενῶς στοὺς διαδρόμους καὶ στὰ ἑστιατόρια, ἂν καὶ φρόντισε σωφρόνως ποιῶν ἀπέχειν ὁ Εὐρωπαῖος τραπεζίτης∙ ἡ πολιτικὴ πιστωτικῆς χαλαρώσεως ἔγινε εὐμενῶς δεκτὴ καὶ ὅλοι ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν διψασμένη εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.

Οὐκρανία, νέα κλιμάκωση

Σὲ νέα κλιμάκωση ὁδηγεῖται ὁ πόλεμος στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, καθὼς οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται καὶ ὁ πρόεδρός της μιλάει, γιὰ πεντακόσιους νεκροὺς Αὐτονομιστές, ἀλλὰ οἱ Ρωσόφωνοι γιὰ ἑπτακόσιους Οὐκρανούς∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ Μαριούπολη, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ Ντόνετσκ, ἀλλὰ κατέχεται ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, ἐνῶ οἱ Αὐτονομιστὲς βαδίζουν γιὰ ἀνακατάληψή της. Στὴν Νέα Ὑόρκη, ὁ Μπὰν Κιμοὺν καταδίκασε τὶς συγκρούσεις, ἀλλὰ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας δὲν ἐξέδωσε ἀνάλογο ψήφισμα, διότι πρόβαλε βέτο ἡ Ρωσία∙ οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις δείχνουν ὅτι ὑστεροῦν στὸ μέτωπο, ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν συνεχῆ ὑποστήριξή τους, μὲ τὴν ἐξέχουσα θέση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὶς πτέρυγές της. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρουνσουὰ Ὁλλὰντ πρότειναν στὴν Μόσχα τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρου ἐμπορίου ἀπ’ τὸν Ἀτλαντικὸ μέχρι τὸ Βλαδιβοστόκ, ἀνασύροντας παλιὰ πρόταση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἀρκεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ εἰρήνη στὴν Οὐκρανία∙ ἀλλάζουν στάση πολλοὶ Δυτικοί.

Ἡγέτες στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία

Πλῆθος ἡγετῶν συρρέει στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ βασιλέως Ἀμποντουλλὰχ καὶ τὴν ἀνοδο στὸ θρόνο τοῦ Σαλμάν∙ ὅλοι τους ξεχνοῦν τὸ θρησκευτικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστὼς καὶ σπεύδουν χαιρετῆσαι τὸν νέο μονάρχη τοῦ πλουσίου βασιλείου. Ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μέχρι τὸν Νταίηβιντ Κάμερον καὶ τὸν Μπουλὲν Ἐτσεβὶτ βρίσκονται στὴν Ριάντ∙ οἱ παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὰ προγράμματα ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἀχανοῦς χώρας συζητοῦνται στὰ παρασκήνιο, ἐνῶ ἐπισήμως κυριαρχοῦν τὰ θέματα τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συντομεύει τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Ἰνδίες, γιὰ νὰ βρεθεῖ καὶ αὐτὸς στὸ Ριάντ∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι τοῦ ἐπιφύλαξε θερμὴ ὑποδοχή, μὲ ἀντικείμενο τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τεχνολογικῶν ὑπηρεσιῶν μεταξὺ τῶν δύο.

Ἀπάντηση τῶν Ἀμερικανῶν

Οἱ ἐπενδυτὲς στρέφουν πλέον τὸ βλέμμα τους στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, γιὰ τὴν ἀντίδρασή του ἀπέναντι στὴν ἀνατίμηση τοῦ ἑλβετικοῦ φράγκου καὶ στὸ πρόγραμμα Ντράγκι∙ ἡ Εὐρωζώνη βαδίζει πρὸς τὴν ἀνάκαμψη, μὲ μοναδικὸ ἐμπόδιο τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ ἑλβετικὸς αἰφνιδιασμὸς ἀπορροφήθηκε σχετικὰ εὔκολα. Ἡ FED εἶναι ὑποχρωμένη σὲ κάποια χαλάρωση τῆς πιστωτικῆς ρευστότητος, διότι ἡ ἀνισομέρεια μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ διευρύνεται∙ παρὰ τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ, τὰ ἐπιτόκια στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα παραμένουν πολὺ χαμηλότερα τῶν ἀμερικανικῶν. Ὁ ὑψηλότερος ρυθμὸς ἀναπτύξεως δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς λόγος ἐφησυχασμοῦ γιὰ τὴν Ἀμερική∙ ἡ ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος καὶ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου καθιστοῦν τὰ εὐρωπαϊκὰ προϊόντα πολὺ πιὸ ἀνταγωνιστικὰ στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς καὶ αὐτὸ ἀνησυχεῖ τὶς ἀμερικανικὲς ἐπιχειρήσεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.