Κινήσεις ἁβρότητος ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν, μὲ τὶς κινήσεις ἁβρότητος, τὴν στήριξή τους πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν διάθεσή τους γιὰ συνεργασία μὲ τὴν νέα κυβέρνηση∙ σήμερα φθάνει ὁ Μάρτιν Σοὺλτζ καὶ αὔριο ὁ Γιέρουν Ντάιζελμπλάουμ, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ ὁ Κινέζος πρεσβευτὴς τὸν ἐπισκέφθηκε χθές. Ἡ καλὴ διάθεση εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι καὶ ἀμοιβαία, διότι ὅλα θὰ κριθοῦν στὶς πρῶτες δυσκολίες∙ ἡ τήρηση τῶν διεθνῶν ὑποχρεώσεών μας εἶναι τὸ κύριο ζήτημα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσή της στὰ πρακτικὰ προβλήματα. Ἕνα εἶναι τὸ δεδομένο, ἡ ἀπουσία προετοιμασίας ἀπὸ κυβερνητικῆς πλευρᾶς καὶ τὸ συνοθύλευμα ἀνομοιογενῶν στοιχείων, χωρὶς ἑνιαῖο λόγο καὶ πολιτικὴ ἔκφραση. Αὐτὰ προκαλοῦν προβλήματα στὶς διαπραγματεύσεις.

Συνοθύλευμα τυχαίας μορφῆς

Τυχαῖο συνοθύλευμα προσώπων καὶ δεσμεύσεων ἐκφράζει τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, κατὰ παλαιὸ πολιτικό, μὲ τὴν ἀνάμιξη ἀριστερῶν καὶ ἀκροδεξιῶν, μεγαλοεργολάβων καὶ ἀμερικανόφερτων ἐν ὑπερεπαρκείᾳ. Ἡ διαπίστωση εἶναι σχεδὸν ὁμόφωνη στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαιώνει τὴν διαπίστωση, ὅτι οὔτε τὰ προβλήματα τῆς χώρας ἔχει καταλάβει,
ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Εὐρώπης. Ἡ συνύπαρξη στὸ ἴδιο ὑπουργεῖο πολιτικῶν τῆς ἀριστερῆς πτέρυγας καὶ τῶν χουντογενῶν, ὅπως καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς ὑστερικῆς γιὰ τὴν προεδρία τῆς Βουλῆς, δείχνουν ὅτι κυρία ἐπιδίωξή του εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ἐντάσεως καὶ τῆς ἀντιπαραθέσεως ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα∙ οἱ ἀντιδράσεις ὅλων τῶν κομμάτων ἦταν ἀρνητικὴ ἕως χλευαστικὴ καὶ μὲ ἄκρο σκεπτικισμό, στὶς δύσκολες μέρες τοῦ τόπου. Οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικό της θὰ ἔρθουν μὲ τὰ πρῶτα προβλήματα, ὅταν ἐγκύψουν στὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν ἀμείλικτη καθημερινότητα∙ ἡ παγωμάρα τοῦ κόσμου εἶναι ἐμφανέστατη.

Ἀνυπαρξία χρονικῶν ὁρίων

Ἡ κρισιμότης τῶν ἡμερῶν θέτει τὴν κυβέρνηση ἐνώπιον τῶν σκληρῶν προβλημάτων, χωρὶς οὐδεμία ἄνεση χρόνου, ἀλλὰ μᾶλλον βρίσκεται ἐκτὸς χρονικῶν ὁρίων∙ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα εἶναι τὸ κατεπεῖγον πρόβλημα καὶ αὐτὸ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀριστερὰ συνθήματα, ὁ φόβος γιὰ ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν συντάξεων τὸν Μάρτιο καὶ τῶν ἄλλων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου εἶναι διάχυτος στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ μᾶλλον θὰ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὶς εἰσαγωγές, καθὼς οἱ ξένοι ἐπανέρχονται στὴν ἀπαίτηση ἐγγυήσεων τῆς κρίσεως καὶ τὶς ὁποῖες εἶχαν παραβλέψει τὴν τελευταία διετία. Ἡ προσφυγὴ στὸν ΕΛΑ, γιὰ ἔκτακτη χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν, θεωρεῖται ὡς ἄκρως ἀπαραίτητη στὶς ἑπόμενες μέρες, διότι διαφορετικὰ χρεωκοπεῖ ἡ χώρα, μὲ τὶς ἀνάγκες γιὰ ξένα ὁμόλογα στὰ τέσσερα δις εὐρὼ τὸ δίμηνο∙ ἡ ἀνάλαφρη προσέγγιση τοῦ προβλήματος ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς προκαλεῖ πανικὸ σὲ ὅλους. Πάντως, Κυριακὴ κοντὴ γιορτή, θὰ δοῦμε πολλὲς ἐκπλήξεις σύντομα, μᾶλλον πολὺ δυσάρεστες.

Θεατρινισμοὶ πρὸς ἀριστερὰ

Ἡ κατάθεση λουλουδιῶν, στὸ μνημεῖο τῶν ἐκτελεσθέντων ἀπ’ τοὺς Γερμανοὺς στὸ Σκοπευτήριο τῆς Καισαριανῆς, ἀπ’ τὸν πρωθυπουργὸ ἦταν κίνηση προσελκύσεως τῶν ἀριστερῶν∙ γνωρίζει ἄριστα ὅτι, ὅλα ὅσα ὑποσχέθηκε προεκλογικά, τὰ ἔχει προδώσει , ἀλλὰ προβαίνει σὲ θεατρινισμοὺς γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμό τους. Θὰ σημείωσε ὅμως, ὅτι ὁ κόσμος ἔμεινε ἀπαθὴς ἀπέναντί του. Τὸ πρόβλημα στὶς μέρες μας δὲν εἶναι ἡ κατάθεση στεφάνων στὰ μνημεῖα, ἀλλὰ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα καὶ τοὺς Εὐρωπαίους περισσότερο∙ εἶχε δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ ἀποδέχθηκε πασιχαρὴς τὴν πρόσκλησή του γιὰ ἐπίσκεψη στὸ Παρίσι καὶ ἀναμένει τὸν Μάρτιν Σοὺλτζ αὔριο, γιὰ διαμεσολάβηση πρὸς τὴν καγκελάριο.

Προσκύνημα Ἀρχιεπισκόπου

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, πρὸς τὸν ὁποῖο ἐξήγησε ὅτι δὲν θὰ ὁρκισθεῖ μὲ θρησκευτικὸ ὅρκο, ὅπως καὶ τοῦ συνεταίρου του στὴν κυβέρνηση ἀρχηγοῦ, ἀποτελεῖ πρόκληση πρὸς τὶς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας∙ δηλαδή, ἀναγνωρίζει ὡς κριτὴ τῶν πράξεών του τὸν προκαθήμενο τῆς ἐκκλησίας καὶ ὄχι τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι παρὼν στὴν ὁρκωμοσία, διότι τὸ ἐπιβάλλει τὸ Σύνταγμα καὶ ὄχι μὲ δική του πρωτοβουλία∙ δηλαδή, μᾶς ἐπιστρέφει στὴν ρωμαιοκαθολικὴ παράδοση, κατὰ τὴν ὁποία ὁ πάπας ἦταν ὑπεράνω τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἐνῶ στὴν Ἀνατολὴ ἦταν ὁ αὐτοκράτωρ στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας. Ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἀγνοεῖ αὐτά, ἀλλὰ δημιουργεῖ κακὸ προηγούμενο. Ἐπικίνδυνα πράγματα…

Χωρὶς ἀρετῆς ἀποτελεσθῆναι

Ἡ πρόταση τοῦ Στασικράτους γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὄρους Ἄθως ὡς ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου εἶχε συζητηθεῖ πολύ∙ ὁ νεαρὸς βασιλεὺς εἶχε ἀπορρίψει τὴν πρόταση, διότι τὴν θεώρησε ὡς πρόκληση πρὸς τοὺς θεούς. «Εἶτ’ ἀνδριάντος μὲν μέγεθος οὐκ ἄνευ τέχνης ὑπὸ τύχης γένοιτο»∙ ἔπειτα ἀνδριὰς τέτοιου μεγάθους δὲν γίνεται μόνο χωρὶς τέχνη ἀπ’ τὴν τύχη. «Χρυσὸν καὶ χαλκὸν καὶ ἐλέφαντα καὶ πολλὴν πλουσίαν ὕλην καταχεαμένης καὶ παραβαλούσης»∙ μὲ χρυσὸ μὲν καὶ χαλκὸ καὶ ἐλεφαντόδοντο καὶ πολλὴ καὶ πλουσία ὕλη διαχυμένη καὶ συμπληρούμενη. «Ἄνδρα δὲ μέγαν, μᾶλλον δὲ τῶν γεγονότων ἁπάντων μέγιστον, ἐνδέχεται χωρὶς ἀρετῆς ἀποτελεσθῆναι διὰ τύχην»∙ τὸν δὲ μεγάλον ἄνδρα, μᾶλλον δὲ τὸν μέγιστο ὅλων λόγῳ τῶν γεγονότων, ἐνδέχεται νὰ παρουσιασθεῖ στὴν τύχη χωρὶς ἀρετή. «Ὅπλα καὶ χρήματα καὶ στόλους καὶ ἵππους παρασκευάσασαν»∙ ἡ ὁποία θὰ ἔχει προετοιμάσει τὰ ὅπλα, τὰ χρήματα, τοὺς στόλους καὶ τὸ ἱππικό.

Παρακλητικὸς σὲ Εὐρωπαίους

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιδίδεται πλέον σὲ παρακλητικὲς κινήσεις πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, γιὰ συνάντηση μαζί τους καὶ συζήτηση τῶν προβλημάτων μας, ἐγκαταλείποντας σὲ λίγες ὧρες τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις του∙ οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν τηρήσει πολὺ ἀνεκτικὴ καὶ εὐνοϊκὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα στάση τὴν πενταετία, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ σοσιαλιστοῦ προκατόχου του. Ἀλλὰ καὶ τώρα εἶναι διατεθειμένοι γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση καὶ τῆς δικῆς μας προσπαθείας∙ οἱ παρακλήσεις στὸν Ἀρχιεπίσκοπο δὲν ἀρκοῦν, «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει»… Προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων ἐλλειμμάτων καὶ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς ἀπέναντί του εἶναι τὸ μεγάλο ζητούμενο∙ αὐτὸ ὅμως δὲν γίνεται καὶ ἡ παγωμάρα ἐπικρατεῖ στὶς συναλλαγές, μόνο οἱ ἄκρως ἀπαραίτητες γίνονται. Μὲ ἀέρα κοπανιστὸ δὲν ἐπανέρχεται ἡ ἀνάπτυξη οὔτε καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς προεκλογικῆς περιόδου.

Ἄουσβιτς, σκιὰ Οὐκρανίας

Στὴ σκιὰ τῆς Οὐκρανικοῦ ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέτειος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἄσουσβιτς ἀπ’ τὸν Ἐρυθρὸ στρατό∙ ἡ συμμετοχὴ τῶν ξένων ἡγετῶν ἦταν ἐλάχιστη, Γιαχὶμ Γκάουκ, Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Πέτρος Περουσένκο, ἐνῶ ἀπουσίαζε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, διότι δὲν τοῦ εἶχε ἀποσταλεῖ πρόσκληση, ἐνῶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ οὐκρανικὸς στρατὸς εἶχε ἀπελευθερώσει τὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Στὴ συνέχεια ὁ πρόεδρος τοῦ Μουσείου ἀπηύθυνε πρόσκληση, ἀλλὰ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἔστειλε ἕναν ὑπουργό του καὶ ἡ πολωνικὴ κυβέρνηση τήρησε ἀποστάσεις ἀπ’ τὸν ὑπουργό της, ἐνῶ στὴ Μόσχα ἔδωσε συνέντευξη ὁ ἐνενηντάχρονος διοικητὴς τῶν θωρακισμένων ποὺ εἰσῆλθε στὸ στρατόπεδο∙ στὴν Οὐκρανία οἱ Ρωσόφωνοι πολιορκοῦν τὴν πόλη Ντεμπαλτσίεφ, στὸν ἄξονα Ντόνετσκ-Λουχάνσκ, μὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἑνοποίηση τῶν δύο αὐτονόμων ἐπαρχιῶν. Τὸ Κίεβο καταγγέλλει πάλι τὴν παρουσία ρωσικῶν δυνάμεων, ἐνῶ οἱ Ρῶσοι παρουσιάζουν ἀποκαλυπτικὰ βίντεο μὲ Ἀμερικανοὺς συμβούλους στὸν οὐκρανικὸ στρατό.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ Σαγκάη καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, ἀλλὰ ἀνοδικὲς στὶς ὑπόλοιπες ἀσιατικές∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,1301 δολλάρια καὶ στὰ 133,1215 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1279, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ πετρέλαιο, 48,26. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση ἀπέναντι στὶς προθέσεις τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ στὶς προοπτικὲς τῶν διαπραγματεύσεων∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα ἀμφισβητήσεως τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων καὶ τῶν χρεῶν μας συζητεῖται ἀπὸ ὅλους ὡς τὸ κρίσιμο θέμα. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ νέες κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ ἀντιθέτως ὅλοι τους ἀναζητοῦν τρόπους αὐξήσεως τῶν συναλλαγῶν μὲ ρωσικὲς ἐπιχειρήσεις, διότι ἔχουν διαπιστώσει ὅτι εἶναι περισσότερες οἱ δικές τους ζημίες, παρὰ στὴν Μόσχα, ἀφοῦ ἔχει βρεῖ ἤδη ἀσφαλὲς διέξοδο στὴν πιστωτικὴ ἀγορὰ τῆς Σαγκάης.

Δυστύχημα F16 Los Llanos

Τὸ δυστύχημα τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μας στὸ Los Llanos στὴν ἐπαρχία Albacete τῆς Ἱσπανίας, μὲ τὴν πτώση τοῦ F16, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπογείωσή του σὲ σταθμευμένα γαλλικὰ ἀεροσκάφη, προκάλεσε δέκα νεκροὺς καὶ ἄλλους τόσους τραυματίες, ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἑπτὰ σοβαρά∙ οἱ δύο χειριστὲς εἶναι μεταξὺ τὼν νεκρῶν, ὅπως καὶ ὀκτὼ Γάλλοι πιλότοι, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν σὲ μαχητικὰ τους Mirage2000 καὶ Rafale. Τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος δὲν ἔχουν διερευνηθεῖ ἀκόμη, ἐνῶ ἔσπευσε στὴν Ἱσπανία ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου Τακτικῆς Ἀεροπορίας∙ οἱ Ἕλληνες πιλότοι μετεῖχαν σὲ ἀσκηση τοῦ ΝΑΤΟ, μαζὶ μὲ συναδέλφους τους ἀπὸ πολλὲς χῶρες καὶ τὸ ἀεροσκάφος εἶχε ἀπογειωθεῖ γιὰ συμμετοχή του σὲ προγραμματισμένη πτήση. Οἱ πιλότοι μας καταλαμβάνουν πάντοτε στὶς συμμαχικὲς ἀσκήσεις τὶς πρῶτες θέσεις.

Νέα Ἀγγλία, χιονοθύελλα

Στὴν Νέα Ἀγγλία πολικὴ χιονοθύελλα ἔχει νεκρώσει τὴν κυκλοφορία στοὺς δρόμους καὶ στὸν ἀέρα, ἂν καὶ παρουσιάζεται μικροτέρας ἐντάσεως ἀπὸ ὅ,τι εἶχε προβλεφθεῖ∙ τὸ χιόνι σὲπολλὲς περιοχὲς φθάνει τὸ ἕνα μέτρο, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι ἔχει πλήξει τὸ 20% τῶν Ἀμερικανῶν. Σὲ πολλοὺς θυμίζει τὶς περυσινὲς καταιγίδες, ἐξ αἰτίας τῆς διαταραχῆς τῶν κυκλικῶν πολικῶν ἀνέμων, ἂν καὶ οἱ μετεωρολόγοι δὲν ἐπιβεβαιώνουν τὶς σχετικὲς πληροφορίες∙ πάνω ἀπὸ 4000 ἀεροπορικὲς πτήσεις ἔχουν ἀκυρωθεῖ, ἐνῶ οἱ περισσότεροι δρόμοι ἔχουν κλείσει καὶ πολλὲς ὀρεινὲς περιοχὲς ἔχουν ἀποκλεισθεῖ. Τὰ συνεργεῖα διασώσεως δουλεύουν συνέχεια γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν ὁδῶν ἢ τὸν ἀπεκγλωβισμὸ πολλῶν ἀποκλεισμένων κατοίκων, ἐνῶ πολλὲς χιλιάδες κατοικίες δὲν ἔχουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ πόσιμο νερό∙ οἱ μετεωρολόγοι προβλέπουν σύντομη ἐξασθένιση τῶν ἀκραίων φαινομένων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.