Ἔνταξη στὴν ἀμερικανικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς

Τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀμερικανικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς, μὲ αἰχμὴ τὴν ἀντιγερμανικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης στὴ διεθνῆ σκηνή, ἀποκάλυψε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Λευκωσία∙ δύο εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα, ἡ ἐξαφάνιση τῆς ΑΟΖ ἀπ’ τὶς συνομιλίες καὶ ἡ πλήρης ὑπαναχώρηση στὴν ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας στὸ Οὐκρανικό. Ἄλλωστε σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπε καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου κατὰ τῆς λιτότητος –μὲ τὴν διατεταγμένη προβολή της ὡς ἀντιγερμανικῆς ἀπ’ τὴν διαπλοκή-, ἐνῶ στὴν ἀνάπτυξη ἀποβλέπουν τὸ σχέδιο Ντράγκι καὶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ∙ ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἀλλάζει, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅπως ἦταν μόνο στὴν περίοδο τῆς ἑπταετίας. Ἀλλά, Ἱσπανία, Ἰταλία καὶ Πορτογαλία λαμβάνουν ἐγκαίρως ἀποστάσεις ἀσφαλείας πρὶν συναντήσουν τὸν πρωθυπουργό μας.

Κύπρος, ἀμνησία γιὰ ΑΟΖ

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἔπαθε ἀμνησία στὴν Λευκωσία καὶ δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ τὴν ΑΟΖ καὶ τὴν τριμερῆ συμφωνία, Κύπρου, Αἰγύπτου καὶ Ἑλλάδος γιὰ τὴν ὁριοθέτησή της, ὅπως καὶ γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραήλ∙ ὁ Νίκος Ἀναστσιάδης ὑποχρεώθηκε ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴ σιωπή, ὁπότε παρέμειναν ἀμφότεροι σὲ τυπικὲς καὶ ἀόριστες ἐξαγγελίες. Τὸ μόνο θετικὸ εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς κωλοτούμπας, ὅτι ἀποδέχεται τὴν παρουσία τῶν τριῶν δανειστῶν στὴν χώρα, μὲ ἄλλη ὀνομασία, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐξηγήσει -ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἔχει μελετήσει τὸ θέμα-, ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας ἀξιολογήσεως∙ ἡ στάση του στὸ θέμα τῆς ΑΟΖ ὀφείλεται στὴν ἀπόλυτη συμμόρφωση στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, γιὰ ἀποφυγὴ τῆς ὁριοθετήσεώς της, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔχουν ὑποσχεθεῖ ἱκανοποίηση ἔστω καὶ κάποιων τουρκικῶν αἰτημάτων. Ἡ ἀπόκρυψή του ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ δὲν καλύπτει τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία, ὅταν μάλιστα προεκλογικὰ δὲν ἔκανε καμμία ἀναφορὰ στὴν ΑΟΖ καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων∙ ἀπομένει ἡ στάση τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου του στὴν κυβέρνηση.

Ψυχρολουσία στὸν κουρεμένο

Ὁ κουρεμένος ἔπαθε ψυχρολουσία στὸν Λονδίνο ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Ὄσμπορν, ὁ ὁποῖος δὲν δέχθηκε κοινὴ συνέντευξη τύπου καὶ περιορίσθηκε σὲ τυπικὰ εὐχολόγια, ἐνῶ καταλαγιάζει ὁ κουρναχτὸς τῆς εὐφορίας γιὰ ὑποχώρηση τῶν Εὐρωπαίων∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς προτάσεις εἶναι σαφεῖς καὶ ἀπόλυτες, μετονομασία τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ ἐμμονὴ στὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τακτοποίηση τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων. Μάλιστα, τὰ πρῶτα στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἀναφέρουν αὔξηση στὴν ὑστέρηση τῶν ἐσόδων, ἐνῶ καὶ ὁ ΙΟΒΕ διαπιστώνει ἐπιδείνωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος∙ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας θὰ γίνει ὁπωσδήποτε καὶ ἴσως μὲ ἐπιτακτικὴ μορφή, διότι οἱ δημοσιονομικὲς ἀνάγκες εἴκοσι δις εὐρὼ τοῦ τρέχοντος διμήνου δὲν καλύπτονται μὲ τίποτε καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἐξευρέσεως χρημάτων, πλὴν τῆς ἐκκρεμοῦς δόσεως. Τὸ πῶς θὰ βαφτίσει τὴν κωλοτούμπα ὁ Ναπολεοντίσκος ἐλάχιστα ἐνδιαφέρει, ἡ πληρωμὴ τῶν συντάξεων τοῦ Μαρτίου καὶ ἡ ἄμεση ἐπανεκκίνηση τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ ζητούμενο.

Εὐγενὴς καὶ ἀγεννέστατος

Ἡ διαφορὰ στὴν οὐσία τῶν δηλώσεων καὶ στὸ ὕφος, ἦταν ἐμφανέστατη στὸ Παρίσι, μεταξὺ τοῦ Γάλλου ὑπουργοῦ καὶ τοῦ κουρεμένου∙ ὁ Μωρὶς Σαπὲν ἦταν σαφέστατος, «πρέπει νὰ ὁλοκληρώσετε τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ ἀρχίσει διάλογος μὲ τοὺς θεσμούς, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν Ἐπιτροπή», γιὰ τὸ χρέος, ἀλλὰ καὶ τὶς μεταρρυθμίσειε. Ὁ κουρεμένος δὲν ἀπάντησε, παρὰ εἶπε, «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε», ἔκανε σὰν νὰ μὴν κατάλαβε, ὅτι τὴν τρόικα στέλνει πάλι, μὲ ἄλλο ὄνομα ἴσως∙ ἡ διαφορὰ στὸ ὕφος ἔβγαζε μάτι, καλοντυμένος καὶ εὐγενέστατος ὁ Γάλλος, μὲ προσεκτικὲς κινήσεις, μὲ τὸ πουκάμισο ἔξω καὶ ἀγεννέστατες κινήσεις ὁ ἄλλος καὶ τὸ χέρι στὴν τσέπη…

Καταστροφὴ γέφυρας Πλάκας

Οἱ καταρρακτώδεις βροχὲς στὴν Ἤπειρο προκάλεσαν τὴν καταστροφὴ τῆς γέφυρας τῆς Πλάκας στὸν Ἄραχθο ποταμό∙ ἦταν ἡ μεγαλύτερη πέτρινη τοξωτὴ γέφυρα τῶν Βαλκανίων καὶ εἶχε κτισθεῖ τὸ 1860 ἀπὸ Πυρσογιαννίτες μαστόρους. Τὸ νερὸ ποὺ ἔπεσε ἦταν κατακλισμιαῖο καὶ ἡ ἀνατολικὴ βάση της δὲν ἄντεξε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευσή της∙ στὸν κάμπο τῆς Ἄρτας πέντε χωριὰ ἐκκενώθηκαν, ἐνῶ ὁ νομὸς ἐτέθη σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Οἱ πλημμῦρες ὅμως ἔπληξαν καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας, Αἰτωλοακαρνανία, Ἀχαΐα, Φθιώτιδα, Λέσβο, μὲ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας καὶ σημαντικὲς ζημίες∙ ἡ κακοκαιρία πλήττει ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ στὴν πρωτεύουσα τὴν Κυριακὴ ἡ ὁρατότης εἶχε περιορισθεῖ, λόγῳ τῆς σκόνης ἀπ’ τὴν Σάχαρα στὴν ἀτμόσφαιρα.

Καὶ κρατοῦν καὶ βασιλεῦον

Ὁ Πλούταρχος ἐπικαλεῖται τὴν ῥήση τοῦ Ἐπιχάρμου, προδρόμου τῆς κωμῳδίας, «νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα δὲ τυφλὰ καὶ κωφά», ὡς ἀνάγκη λογικῆς ἐπεξεργασίας τῶν προβλημάτων∙ ἀπ’ τὴν Κῶ ἦταν ὁ Ἐπίχαρμος, πυθαγόρειος φιλόσοφος καὶ ἰατρός. «Αἱ γὰρ αἰσθήσεις ἰδίας ἔχειν ἀφορμὰς δοκοῦσιν»∙ διότι οἱ αἰσθήσεις ἔχουν δικές του παραστάσεις. «Ὅτι δὲ νοῦς ὠφελεῖ καὶ νοῦς κοσμεῖ καὶ νοῦς τὸ νικῶν καὶ κρατοῦν καὶ βασιλεῦον»∙ ὅτι λοιπὸν ὁ νοῦς ὠφελεῖ καὶ ὁ νοῦς ἐπεξεργάζεται τὸ καλύτερο καὶ τὸ ἰσχύον καὶ βασιλεῦον. «Τὰ δ’ ἄλλα τυφλὰ καὶ κωφὰ καὶ ἄψυχα παρέλκει καὶ βαρύνει καὶ καταισχύνει χωρὶς ἀρετῆς τοὺς ἔχοντας»∙ τὰ δὲ ὑπόλοιπα παρεμβαίνουν τυφλὰ καὶ κουφὰ καὶ ἄψυχα καὶ ἐπιβαρύνουν καὶ καταισχύνουν τοὺς ἀποδέκτες τους ἂν δὲν ἔχουν ἀρετή. «Ἀπὸ τῶν πραγμάτων λαβεῖν ἔστι»∙ ἀπ’ τὰ πράγματα ἀποκομίζει τὶς ἀντιδράσεις του. Τὴν ἰσορροπία λογικῆς καὶ αἰσθήσεων παρουσιάζει.

Εὐρωπαῖοι, μεταρρυθμίσεις

Τὸν σεβασμὸ στὸ πρόγραμμα τῶν μεταρρυθμίσεων ἐπιμένουν οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ τὴν χώρα μας, ἐνῶ φαίνεται ὅτι συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος∙ τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ προβλέπει τὴν διατήρηση τοῦ προληπτικοῦ ἐλέγχου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων. Στὴν πράξη ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιο τῆς προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος θέλει ἐμφανίσαι αὐτὸ μὲ ἄλλο ὄνομα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλλο, καὶ τὸ ἐπισημαίνουν οἱ Εὐρωπαῖοι, τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα φθάνουν τὰ δεκατρία δις εὐρὼ τὸ τρέχον τρίμηνο, καὶ χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἀποτόμου μειώσεως τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ἡ ἄντληση πιστώσεων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν εἶναι εὔκολη, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας ἀξιολογήσεως καὶ τῆς ἐξοφλήσεως τῶν ληγόντων ὁμολόγων∙ καλὰ εἶναι τὰ παχειὰ λόγια, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ λίγο ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ χῶμα τὸ ἑλληνικό.

Ὀμπάμα, φόρος παρακτίων

Τὴν φορολόγηση τῶν κερδῶν τῶν παρακτίων ἀμερικανικῶν ἑταιρειῶν ἐξήγγειλε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, γιὰ τὴν ἄντληση περίπου 238 δις δολαρίων στὸν ἑπόμενο προϋπολογιμό, ἀλλὰ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ διατηροῦν πολλὲς ἐπιφυλάξεις∙ τὰ κέρδη ἀνῆλθαν τὸ 2014 σὲ 2,1 τρις δολλάρια, καὶ τοὺς ἐπιβάλλει φόρο 14%, ἀλλὰ καὶ 19% γιὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη. Ἀλλά, οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐλέγχουν τὸ Κογκρέσσο καὶ ἔχουν στενὲς σχέσεις μὲ τὶς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες διαθέτουν πολλοὺς μηχανισμοὺς φοροδιαφυγῆς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πέρυσι ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων ἀνῆλθαν σὲ 128 δις στὴν Κίνα, 111 στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, 86 στὴν Σιγκαπούρη καὶ 83 στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς χώρας μειώθηκε στὸ 2,4% ἀπ’ τὸ πρποβλεφθὲν 2,6%. Οἱ οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς προβλέπουν ἀποτυχία τοῦ προγράμματος, διότι ἡ ἀμερικανικὴ νομοθεσία ἔχει διεξόδους διαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα ἔχει ἀνάγκη τῆς εἰσροῆς των, διότι ὑστερεῖ στὴν προηγμένη τεχνολογία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ μεγάλη ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1320 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 133,0925 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1274,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 54,46. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ δείκτου ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Κίνα, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ 49,8, ἀπὸ πενταετίας καὶ ἡ ἀπεργία σὲ ἐννέα μεγάλα ἀμερικανικὰ διυλιστήρια προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ ἡ παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος στὴν Εὐρώπη δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὅποια αἰσιοδοξία∙ ἡ παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται ὡς ἄμυνα στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, ποὺ ζητοῦν ἄμεση ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀπόλυτη στήριξη τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Ἐπελέγη ἡ κατάλληλη στιγμή..

Ὁμπάμα, ὅπλα στὴν Οὐκρανία

Τὴν πρόθεσή του πωλήσεως ὅπλων στὴν Οὐκρανία διατύπωσε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, στὴν προχθεσινὴ τηλεοπτικὴ συνέντευξή του, ἀλλὰ καὶ ὁμολόγησε ὅτι αὐτὸς καθοδήγησε τὴν περυσινὴ ἀνατροπὴ τοῦ Οὐκρανοῦ προέδρου καὶ τὴν ἐγκατάσταση τοῦ νέου καθεστῶτος∙ ἡ ὁμολογία σκεπάστηκε ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἂν καὶ σχολιάσθηκε ἀρκετὰ στοὺς εὐρωπαϊκοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, γιὰ τὴν δημόσια ἀναγνώριση ἑνὸς γνωστοῦ ἀλλὰ μυστικοῦ γεγονότος. Ὅλοι θυμοῦνται τὴν προσβλητικὴ δήλωση τῆς ὑφυπουργοῦ του Ἐξωτερικῶν γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ δὲν περίμεναν ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση∙ στὸ μέτωπο οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις βρίσκονται σὲ ὑποχώρηση, ἐνῶ οἱ Αὐτονομιστὲς ἀποφάσισαν τὴν στρατολόγηση 10000 ἀνδρῶν, γιὰ τὴν ἀνάκτηση ὅλων τῶν ἐδαφῶν τῆς Ντόνμπας. Στὸ διεθνὲς διπλωματικὸ φόρουμ τοῦ Μονάχου, ἀναμένεται νὰ συζητηθεῖ τὸ θέμα, παρουσίᾳ τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν.

Ἀπὸ Γιοῦνκερ σὲ Σώυμπλε

Οἱ παρεμβάσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ τοῦ Βολφγάνγκ Σώυμπλε, γιὰ τὸ ἑλληνικὸ θέμα, ἔχουν πάντοτε συμπληρωματικὸ χαρακτῆρα, ὅπως στὰ περισσότερα εὐρωπαϊκὰ προβλήματα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς δέχεται τὴν ἀντικατάσταση τῆς τρόϊκας μὲ ἄλλη Ἐπιτροπή -ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὴν κάπα ἀλλιῶς-, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς τελευταίας ἀξιολογήσεως. Τὴν ἐξήγηση τὴν ἔδωσε τὸ Βερολίνο, ἡ τρόϊκα ἔχει θεσπισθεῖ ἀπ’ τὰ Κοινοβούλια τῆς Εὐρωζώνης, τὰ ὁποῖα καὶ ἐνέκριναν τὴν χρηματοδότηση τῆς Ἑλλάδος, καὶ μόνο μὲ νέα ἀπόφασή τους καταργεῖται ἢ μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς της∙ οἱ χαριεντισμοὶ τοῦ Ναπολεοντίσκου δείχνουν ὅτι δὲν ἔχει μελετήσει τὴν σύμβαση τῶν μνημονίων, ὁπότε λέει ὅ,τι θέλει… Ἀλλὰ οἱ διεθνεῖς συμφωνίες εἶναι συμφωνίες καὶ ὄχι παρδαλὰ φουλάρια…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.