Ἀνάπτυξη, εἰρωνικὰ σχόλια τῶν Εὐρωπαίων

Στὶς συνομιλίες μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν κουρεμένο οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες τοὺς κοιτάζουν εἰρωνικά, ὅταν αὐτοὶ ἀναφέρονται στὴν πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα, καὶ οἱ δικοί μας κατεβάζουν τὸ κεφάλι. Δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ στὴν Εὐρώπη παρόμοια στάση, ἡ κυβέρνηση παραγνωρίζει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς χώρας της, ὁπότε οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται, ἂν εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ στὶς προτάσεις τους· ἄλλωστε καὶ σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα διαπιστώνουν ὅτι αὐτοὶ ἔχουν μελετήσει καλύτερα τοὺς ἑλληνικοὺς φακέλους. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ δὲν συζητεῖται εὐρύτατα μόνο μεταξὺ τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ τὴν συναντᾶ κανεὶς καὶ στὰ σχόλια τοῦ ἐγκύρου τύπου· θὰ τὰ βρεῖ αὐτὰ μπροστά της ἡ κυβέρνηση, ὅταν ἀρχίσουν οἱ σκληρὲς διαπραγματεύσεις. Καὶ ἀκολουθοῦν τὰ δύσκολα…

Κυβέρνηση, χωρὶς πορεία

Χωρὶς συγκεκριμένη πορεία κινεῖται ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἐξαντλοῦνται τὰ περιθώρια ἐλιγμῶν της· ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε στοὺς βουλευτές του ἐπαρκῆ διάθεση ρήξεως μὲ τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ ἄλλα ἔλεγε στοὺς ἡγέτες της καὶ ὁ κουρεμένος διαβεβαίωνε τὸν Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε, ὅτι ἀποδέχεται τὶς συνομιλίες ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ΔΝΤ, ἀρκεῖ νὰ βαφτίσουν τὴν τρόικα, γέφυρα. Οἱ ὑποσχέσεις γιὰ τέλος τοῦ Μνημονίου δὲν πείθουν οὔτε κἂν τοὺς βουλευτές του, ἐνῶ ἡ ἀνάγκη γιὰ συμμόρφωση μὲ τὶς δεσμεύσεις τῆς χώρας τίθενται ὠμὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους· ἡ ὁρκωμοσία τῶν νέων βουλευτῶν ἔγινε κανονικὰ καὶ σήμερα ἐκλέγεται Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ Κυριακὴ ἀρχίζει ἡ συζήτηση ἐπὶ τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, μὲ τὴν ὁλοκλήρωσή τους στὴν ψηφοφορία τῆς Τρίτης τὰ μεσάνυχτα. Ἡ πρόσκληση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν μεγάλη παρέλαση τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν νίκη, τιμᾶ ἀρκετὰ τὴν χώρα, ἀλλὰ ἀκολουθοῦν οἱ συνέπειες…

Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀνάπτυξη

Τὴν μοναδικὴ ἐπιτυχία τῆς χώρας μας, μὲ τὸ ἅλμα ἀπὸ 7,5% ὕφεση τὸ 2012, σὲ ἀνάπτυξη, 1%, πέρυσι, πρόβαλε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, κάτι ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλοι οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί καὶ μόνο ἡ κυβέρνηση δὲν βλέπει· ὑπογράμμισε μάλιστα ὅτι θὰ ἀσκήσει ἡ Νέα Δημοκρατία ὑπεύθυνη ἀντιπολίτευση καὶ θὰ ψηφίζει τὰ πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση μέτρα, ἀλλὰ καὶ θὰ στηλιτεύει τὸν λαϊκισμὸ καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἀναπτύξεως. Ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος ὥρισε νέα συνεδρίαση στὶς 19 Φεβρουαρίου, γιὰ διεξοδικὴ συζήτηση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, ἀλλὰ καὶ ζήτησε ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς καὶ τὸ κόμμα νὰ εἶναι σὲ ἑτοιμότητα, διότι ἡ κυβέρνηση ὁδηγεῖται μὲ τὴν στάση της σὲ ρήξη μὲ τὴν Εὐρώπη ἢ σὲ μεγάλη κωλοτούμπα, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία καὶ στὴν πολιτικὴ ζωή. Ἡ παράταξή μας, τόνισε, εἶναι ὁ ἐγγυητὴς τῆς ὁμαλότητος.

Διακριτικὴ στάση Ὁλλὰντ

Ὁ Γάλλος πρόεδρος τήρησε διακριτικὴ στάση ἀπέναντι στὸν πρωθυπουργό μας, καὶ τὸ ἔδειξε ἀπ’ τὴν ὑποδοχή του στὴν εἴσοδο τῶν Ἠλυσίων· μόλις προσπάθησε νὰ τὸν ἀγκαλιάσει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ νὰ φιληθοῦν, τὸν κράτησε σὲ ἀπόσταση. Εἶναι ἐθνικὸ σπὸρ οἱ ἐναγκαλισμοὶ καὶ τὰ φιλιὰ στοὺς Γάλλους, ὅλο μὰτς μοὺτς εἶναι· ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ συνέντευξη ἦταν σαφέστατος, ὁπωσδήποτε εἶναι σεβαστὴ ἡ λαϊκὴ κυριαρχία, ἀλλὰ εἶναι σεβαστοὶ καὶ οἱ θεσμοὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας, τὸ κράτος πάντα ἔχει συνέχεια. Ἀλοίμονο, ἂν μιὰ χώρα διέγραφε τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὸ ἐσωτερικό της· τότε ἡ ἀθρωπότης θὰ ἐπέστρεφε στὶς ἀκρότητες καὶ στὴν βαρβαρότητα.

Δίκη, γιὰ τὴν ἀκροδεξιὰ

Τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐφετῶν ἀποφάσισε κατὰ πλειοψηφία, μὲ τὴν ἀντίθετη γνώμη ἑνός, τὴν παραπομπὴ σὲ δίκη ὁλοκλήρου τῆς ἡγεσίας τῆς ἀκροδεξιᾶς, μὲ τὴν κατηγορία τῆς συστάσεως ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος. Ἦταν ἀναμενόμενη ἡ ἀπόφαση, διότι τὰ στοιχεῖα ἦταν συντριπτικὰ γιὰ τοὺς Χρυσαυγῖτες καὶ οἱ μαρτυρίες ἀδιάσειστες· ἀπομένει στὴν Εἰσαγγελεία Ἐφετῶν ὁ προσδιορισμὸς τῆς δίκης, ἂν καὶ δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ καθυστερήσει πολύ. Ἡ κυβέρνηση μᾶλλον ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προβολή της, διότι ἀποκτᾶ μέσο γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης, ἂν μπορέσει νὰ τὸ ἀξιοποιήσει, διότι οἱ ἐξελίξεις στὰ οἰκονομικὰ μᾶλλον θὰ εἶναι ραγδαῖες, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις. Θὰ καταλάβουν…

Ἑταίρας ἑστῶσαν ἐν Δελφοῖς

Ἡ σύγκριση τῆς στάσεως τῶν Ἀσιατῶν ἀπέναντι στὸν Σαρδανάπαλο καὶ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὴν ἑταίρα Φρύνη ἐνδιαφέρει τὸν Πλούταρχο· τιμοῦσαν τὴν θεὰ τοῦ Ἔρωτος καὶ τὶς ὡραῖες γυναῖκες οἱ Ἕλληνες. «Ὁ μὲν οὖν Κράτης ἰδὼν χρυσῆν εἰκόνα Φρύνης τῆς ἑταίρας ἑστῶσαν ἐν Δελφοῖς ἀνέκραγεν»· ὁ κυνικὸς φιλόσοφος Κράτης ὅταν εἶδε χρυσὸ ἄγαλμα τῆς ἑταίρας Φρύνης τοποθετημένο στοὺς Δελφοὺς ἔλεγε. «Ὅτι τοῦτο τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀκρασίας τρόπαιον ἕστηκε»· ὅτι αὐτὸ εἶναι ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς κακῆς κρίσεως τῶν Ἑλλήνων. «Τὸν δὲ Σαρδαναπάλου βίον ἄν τις ἢ τάφον (οὐδὲν γάρ, οἶμαι διαφέρει) θεασάμενος»· ἐνῶ τὸν βίο τοῦ Σαρδανάπαλου ἐὰν ἐξετάσει κάποιος ἢ τὸν τάφο του (διότι, νομίζω, σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν). «Εἴποι τοῦτο τῶν τῆς Τύχης ἀγαθῶν τρόπαιον εἶναι»· θὰ πεῖ αὐτο, ὅτι εἶναι τρόπαιον τῶν διαθέσεων τῆς Τύχης. Ἦταν λαμπρὸς ὁ βίος τῆς διάσημης Φρύνης ἀπ’ τὴν Βοιωτία.

Εὐρωζώνη, ἄμεση προσαρμογὴ

Στὴν ἄμεση προσαρμογὴ τῆς χώρας μας πρὸς τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της κάλεσαν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν κουρεμένο· ἦταν σαφέστατοι στὶς θέσεις τους ὅλοι, καὶ ὄχι μόνο τὸ ἔγγραφο τοῦ Βερολίνου. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας, οἱ κατεπείγουσες ἀνάγκες τῆς χώρας μας, μὲ τὶς ὑποχρεώσεις της σὲ δαπάνες εἴκοσι δις εὐρὼ τὸ δίμηνο καὶ δημόσια ἔσοδα μόλις ἕξι. Ἡ προσγείωση εἶναι ἀνώμαλη γιὰ τὴν κυβέρνηση, διότι μοναδική της διέξοδος εἶναι πλέον ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ εἰσπραξη τῶν 7,2 δις τῆς τελευταίας δόσεως, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα· αὐτὸ σημαίνει ὅμως καὶ ἐκπλήρωση τῶν ἄλλων ὅρων τῆς ἀξιολογήσεως, τὰ ἐπιπρόσθετα μέτρα, δημοσιονομικὰ καὶ διαρθρωτικά. Τὸ πῶς θὰ τὰ δικαιολογήσει αὐτὰ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ δὲν ἐνδιαφέρει τοὺς δανειστές, διότι αὐτοὶ ἀποβλέπουν μόνο στὴν διασφάλισή τους.

Οὐκρανία, ἀλλαγὴ στάσεως

Σὲ ἀλλαγὴ στάσεως στὸ Οὐκρανικὸ ἐπιδίδονται οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἐπίσκεψη Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Φρασουὰ Ὁλλὰντ στὸ Κίεβο καὶ τὴν μετάβασή τους σήμερα στὴν Μόσχα, ἂν καὶ ἐσπευσε ἐπὶ τὸπου καὶ ὁ Τζὼν Κἐρρυ· οἱ διαφορὲς εἶναι μεγάλες καὶ μᾶλλον ἀγεφυρωτες, ἀλλὰ ὅλοι δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὸν διχασμὸ τῆς Εὐρώπης. Ὁ Τζὼν Κέρρυ πρόσφερε στοὺς Οὐκρανοὺς νέα βοήθεια ἑνὸς δις δολλαρίων, πρὶν φθάσουν οἱ Εὐρωπαῖοι· οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν τὴν νύκτα καὶ τὸ πρωὶ οἱ δύο ἡγέτες συναντοῦν τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Ντόνμπας· ἡ ἀκεραιότης τῆς χώρας εἶναι τὸ πρῶτο θέμα, ἀλλὰ καὶ ἡ παραχώρηση ηὐξημένης αὐτονομίας στὶς δύο ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ Ρωσόφωνοι κερδίζουν στὸ μέτωπο, ἂν καὶ ἀποφεύγουν τὴν τελικὴ ἐπίθεση, ἐνῶ χρησιμοποίησαν, γιὰ πρώτη φορά, καὶ ἀεροπλάνα τὰ ὁποῖα ἔχουν καταλάβει ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις. Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς οἰκονομίας τους μὲ τὴν ρωσικὴ συνεχίζεται.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκρεμότητος· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1411 δολλάρια καὶ 133,9910 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός,1263,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,61. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Ἑλληνικοῦ, μετὰ καὶ τὴν διαπίστωση τῆς συμφωνίας, ὅτι διαφωνοῦν Σώυμπλε καὶ κουρεμένος. Οἱ διατλαντικὲς διαφορὲς παραμένουν στὸ ἀκέραιο καὶ δὲν προβλέπεται οὐσιαστικὴ προσέγγιση κατὰ τὴν συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα τὴν Δευτέρα, ἂν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον χαμήλωσε τοὺς εὐρωπαϊκοὺς τόνους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἀθήνα τὴν ἐξεύρεση λύσεως ἐντὸς τῆς Εὐρώπης· περισσότερο τὴν ἀνησυχεῖ ἡ αὐτονόμηση τῆς Κίνας καὶ τῶν Ἀναδυομένων, μὲ ἔντονα ἐχθρικὴ στάση ἀπέναντί της· ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὸ ἐσωτερικό της προβλέπεται ὅτι ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία, μέσα ἀπ’ τὴν οἰκονομική της ἐπιρροή.

Κίνα, αὔξηση ρευστότητος

Στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας προχώρησε ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, μὲ τὴν μείωση κατὰ πενῆντα μονάδες βάσεως τῶν ὑποχρεωτικῶν διαθεσίμων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν σὲ αὐτήν· ἡ κίνηση προβλέπεται ὅτι θὰ προσφέρει ἑκατὸ δις δολλάρια στὴν ἀγορά, μὲ σκοπὸ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ ἐκείνων στὶς καθυστερημένες ἀγροτικὲς περιοχές, διότι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τὰ ποσοστὰ διεθεσίμων εἶναι πολὺ χαμηλότερα. Τὸ Πεκίνο ἀποβλέπει στὴν ἀποδέσμευση κεφαλαίων του γιὰ ἐπενδύσεις καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ περισσότερο στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες, μέσῳ τῶν ἐμπορικῶν του τραπεζῶν, πέραν τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων διὰ τῆς ἐκδόσεως ὁμολόγων στὶς κεφαλαιαγορές του καὶ τῆς ἐπισήμου βοηθείας πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες· ἡ διεθνὴς παρουσία τῆς Κίνας ἐπεκτείνεται πλέον καὶ στὶς μικρὲς ἐπενδύσεις στοὺς γείτονές της.

Ταϊβάν, πτώση ἀεροπλάνου

Τὸ ἀεροπορικὸ δυστύχημα στὴν Ταϊπὲχ ἦταν ἀπ’ τὰ σπανιότερα στὴν ἱστορία· τὸ δικινητήριο ἐπιβατικό, μόλις ἀπογειώθηκε ἀπ’ τὸ ἀεροδρόμιο, ἔχασε ἔδαφος καὶ προσέκρουσε μὲ τὰ φτερά του σὲ παρακείμενη γέφυρα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πέσει στὰ κοντινὰ σπίτια. Οἱ νεκροὶ εἶναι 24, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἀγνοούμενοι καὶ περισσότεροι τραυματίες· ἡ Κίνα ἔσπευσε ἀμέσως προσφέρειν βοήθεια στὴν νῆσο, καθὼς ἔχουν ἐξομαλυνθεῖ πλήρως οἱ σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν καὶ θεωροῦται οὐσίᾳ ἑνιαῖο κράτος, ἀλλὰ μὲ χωριστὴ διοίκηση πρὸς τὸ παρόν. Ἄλλωστε καὶ τὰ συμφέροντα τῆς Ταϊβὰν στὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Θαλάσσης τῆς Κίνας τὰ προασπίζεται κυρίως τὸ Πεκίνο, ἀπέναντι στὶς ἀμερικανικὲς καὶ ἰαπωνικὲς ἀπαιτήσεις· πρὸς ἕνωση δύο συστημάτων σὲ ἑνιαῖο κράτος βαδίζουν, ὅπως ἔγινε μὲ τὸ Χὸγκ Κόνγκ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.