Λειτουργικὰ προβλήματα τῆς κυβερνήσεως

Οἱ δέκα μέρες τῆς κυβερνήσεως ἀπέδειξαν δύο πράγματα, στοὺς Εὐρωπαίους, ὅτι πῆγαν ἐντελῶς ἀδιάβαστοι στὶς πρῶτες διαβουλεύσεις καὶ τώρα τὰ ἀποδέχονται ὅλα∙ στὸ ἐσωτερικό, ὅτι ὑποσχέθηκαν τὰ πάντα, πρὶν ἀκόμα ἀνοίξουν τοὺς φακέλους κατὰ ὑπουργεῖο, τοῦ τί παρελάμβαναν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση πολλῶν προσδοκιῶν στοὺς κομματικούς τους φίλους. Τώρα ὑποχρεώνονται, ὄχι μόνο στὴν ἀποδοχὴ τῶν μνημονιακῶν δεσμεύσεων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιβολὴ δημοσιονομικῶν μέτρων, λόγῳ τῆς ἐκτινάξεως τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος∙ ἤδη ἄρχισαν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις καὶ οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν βουλευτῶν, ἐνῶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρος διαβεβαιώνει τοὺς φίλους του, ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ μνημονιακὰ μέτρα καὶ ὑπόσχεται παραχωρήσεις στοὺς στρατιωτικούς. Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται ἀκόμη στὸν κόσμο του καὶ συνεχίζει ἀπτόητος τὸ προεκλογικό του τροπάριο.

Πρὸς ἀπόλυτη συμμόρφωση

Ἡ κυβέρνηση βαδίζει πλέον πρὸς πλήρη συμμόρφωση μὲ τὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ὀνομασία τῆς μεταβατικῆς περιόδου καὶ ὁ χρόνος τῆς συμφωνίας, ὅπως καὶ τὸ ἐσωτερικό της μέτωπο∙ ὁ κουρεμένος ἐμφανίσθηκε ἐνδοτικὸς σὲ ὅλα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν πρωθυπουργό του, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ ἔμειναν στὸ προηγούμενο ἀνέκδοτο. Οἱ προτάσεις τους γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Τετάρτης ἐμφανίζονται ἀρκετὰ διαλλακτικές, ἀλλὰ χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῶν νομικῶν δεσμεύσεων, οὔτε καὶ τῆς πολιτικῆς συγκυρίας, διότι καμμία χώρα δὲν δέχεται τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τοὺς κοινοτικοὺς κανόνες, χωρὶς τὴν ἐπέκτασή τους καὶ στὴν ἴδια∙ ἄλλωστε ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε ὑπογράμμισε ὅτι δὲν ζήτησε αὐτὸς τὴν ἐπιβολὴ τοῦ προγράμματος, παρὰ ἡ Ἀθήνα. Ἡ αἴσθηση συγκρατημένης αἰσιοδοξίας δὲν ἀνταποκρίνεται στὰ πράγματα καὶ προβλέπονται πολλὲς δυσκολίες στὶς διαβουλεύσεις, διότι ἐκλείπει ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς συνεχεῖς ὑπαναχωρήσεις της∙ οἱ διακυμάνσεις ἀναμένονται ὁπωσδήποτε πολλές.

Ἐκτίναξη τῶν ἐλλειμμάτων

Ἡ ἀπότομη ἐκτίναξη τῶν ἐλλειμμάτων ὑποχρεώνει τὴν κυβέρνηση σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση στοὺς δανειστὲς καὶ στὴν ἀναζήτηση ἐναγωνίως τῆς τελευταίας δόσεως∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μειώθηκε στὰ 2,9 δις εὐρὼ τὸ 2014, ἔναντι 5,3 προγραμματισθέντος, καὶ τὸ δημοσιονομικὸ σὲ 4,4, ἔναντι δύο, ἐνῶ ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τοῦ Ἰανουαρίου εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη. Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς χώρας προβάλλεται ἐκρηκτικὰ καὶ ἀποτελεῖ τὸν ἀνασταλτικὸ παράγοντα τῶν διαβουλεύσεων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς τὰ δημοσιονομικά μας στοιχεῖα καὶ ἡ ἔκρηξη τῶν ἐλλειμμάτων προϋποθέτουν τὴν ἐπιβολὴ δημοσιονομικῶν μέτρων, διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνονται τὰ 7,2 δις, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἐπαρκῆ γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας, μισθοὶ καὶ συντάξεις, ἐπειδὴ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς αὐξάνει τὴν ὑστέρηση τῶν ἐσόδων. Ὁ φαῦλος κύκλος τοῦ λαϊκισμοῦ, μὲ τὶς ἐκλογές, φέρνει ἐξόφληση τοῦ λογαρισμοῦ.

Ἀπειλὴ ρήξεως πρὸς Εὐρώπη

Τὴν ἀπειλὴ τῆς ρήξεως ἀπηύθυνε πρὸς τὴν Εὐρώπη ὁ Ναπολεοντίσκος, στὶς προγραμματικές του δηλώσεις, ἀλλὰ χωρὶς καμμία συγκεκριμένη πρόταση γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκεμοτήτων, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἰδέα τῆς γέφυρας καὶ τὸν ἔντονο ἀντιγερμανισμό του∙ ἡ γέυρα ὅμως χρειάζεται καὶ σαφεῖς προτάσεις, γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ καὶ γιὰ τὸ χρέος. Εἶναι καλὸ ἐπιχείρημα ἡ καταδίκη τῆς λιτότητος καὶ ὅλοι τὸ χρησιμοποιοῦν, ἀλλὰ ἡ διαχείριση τῆς οἰκονομίας ποιὰ εἶναι; Πῶς ἀντιμετωπίζται τὸ τεράστιο δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα; Μὲ εὐχὲς γιὰ κατάργηση τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἀλλὰ πληρωμῆς τῶν τρεχουσῶν δόσεων; Ἢ μὲ ὑποσχέσεις γιὰ τὰ κατοχικὰ δάνεια καὶ τὴν σύσταση ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν διεκδίκησή τους; Αὐτὰ ὅμως, ἀπαιτοῦν χρόνο, καὶ αὐτὸς λείπει.

Προετοιμασία Γιούρογκρουπ

Ἡ προετοιμασία γιὰ τὸ Γιούρογκρουπ κρίνεται τὸ διήμερο, καθὼς μὲ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις δὲν διευκρινίσθηκε τίποτε∙ ἡ καταγγελία ὅτι εἶχε προταθεῖ ἑξάμηνη παράταση τοῦ προγράμματος καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέλεξε τὴν δίμηνη, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὅταν ἀνακοινώθηκε εἶχε ταχθεῖ κατὰ καὶ ζητοῦσε τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνση τῆς τρόϊκας∙ τώρα ζητάει ἑξάμηνη παράταση. Μήπως αὐτὰ εἶναι προπέτασμα καπνοῦ γιὰ νὰ ὑπογράψει τὴν αἴτηση γιὰ ἑξάμηνη παράταση τοῦ Μνημονίου καὶ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως; Σύντομα θὰ τὸ μάθουμε, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι γίνεται μνημονιακὸς καὶ μὲ ἄσχημο τρόπο∙ διότι, ἂν τὸ δεχθεῖ τώρα, οἱ δανειστὲς θὰ ζητήσουν ὁπωσδήποτε νέα μέτρα, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ τεραστίου δημοσιονομικοῦ ἐλλείματος.

Ἀπελεύθερον ἑαυτὸν Ῥωμαίων

Σὲ σύγκριση μὲ τὴν τύχη τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ Πλούταρχος ἀναφέρεται σὲ ἄλλα ἱστορικὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς του∙ ἄλλωστε τὰ ἠθικά του τὰ ἔγραψε γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τῆς ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς πρὸς τοὺς ὁποῖους κυρίως ἀπευθύνεται. «Ποιησάτω τούτοις μέγαν Ἄμασιν ἢ Ὦχον ἢ Ὄαρσην ἢ Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον ἢ τὸν Βιθυνὸν Νικομήδην»∙ θὰ ἔκανε ἡ Τύχη μέγαν τὸν Αἰγύπτιο Ἄμασι ἢ τὸν Πέρση Ὦχο ἢ τὸν Ὄαρση ἢ τὸν Ἀρμένιο Τιγράνη ἢ τὸν Βιθυνὸ Νικομήδη. «Ὧν ὁ μὲν τὸ διάδημα τοῖς Πομπηίου ποσὶν ὑπορρίψας αἰσχρῶς τὴν βασιλείαν ἀνέλαβε, λάφυρον γενομένην»∙ ἐκ τῶν ὁποίων ὁ Τιγράνης ἀφοῦ ἔριξε στὰ πόδια τοῦ Πομπηίου τὸ βασιλικὸ διάδημα ταπεινωμένος ἀνέλαβε τὴν βασιλεία, ὡς λάφυρον πλέον. «Νικομήδης δὲ τὴν κεφαλὴν ξυράμενος καὶ πιλίον ἐπιθέμενος ἀπελεύθερον ἑαυτὸν Ῥωμαίων ἀνηγόρευσεν»∙ ὁ δὲ Βιθυνὸς Νικομήδης ἀφοῦ ξύρισε τὸ κεφάλι του καὶ ἔβαλε πίλο αὐτοαναγορεύθηκε ἀπελεύθερος τῶν Ῥωμαίων.

Προνοητικὴ στάση Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι λαμβάνουν τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐκτροχιασμοῦ μας∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο, διαφορετικὰ θὰ τηροῦσε, ἐκμηστυρεύονται μεταξύ τους, ἄλλη στάση. Στὶς Βρυξέλλες γνώριζαν τὸ περιεχόμενο τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦν γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος∙ ἔτσι ὁ Τόμας Βίζερ ἔσπευσε τὴν Κυριακὴ στὴν Ἀθήνα, γιὰ ἐπείγουσες συνομιλίες, ἐνῶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ γίνουν δεκτὰ τὰ ἑλληνικὰ αἰτήματα. Ὁ κουρεμένος ἄλλαξε στάση στὴ Βουλὴ καὶ ἐπανέλαβε ὅτι τὸ 70% τῶν μεταρρυθμίσεων ἦταν στὴν σωστὴ κατεύθυνση∙ ὁπότε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τοῦ θύμισε, ὅτι χάρις στὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔχει ἄνεση στὶς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ ἂς μὴν λέει ὅτι εἴμαστε ρημαγμένη χώρα, γιατὶ δὲν εἴμαστε καὶ δὲν διευκολύνεται στὶς διαβουλεύσεις. Οἱ διαφορές του μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἀφοροῦν τὴν κυβέρνηση, ὄχι τοὺς τρίτους.

Γενεύη, διάσκεψη γιὰ κλίμα

Ἡ διάσκεψη τῶν Ηνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ κλίμα ἄρχισε στὴν Γενεύη, μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία τῆς τελικῆς διασκέψεως στὸ Παρίσι τὸν Δεκέμβριο, ὅπως ἔχουν δεσμευθεῖ ὅλες οἱ χῶρες∙ οἱ ἐκπρόσωποι 195 χωρῶν συζητοῦν γιὰ τὰ μέτρα ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος καὶ ἀντιμετωπίσεως τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, ἀλλὰ οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπὶ δεκαετία τώρα συμφωνοῦν κατ’ ἀρχὰς στὰ μέτρα, ἀλλὰ πάντα προβάλλουν ἐμπόδια στὴν τελικὴ φάση, μαζὶ μὲ τὶς Ἰαπωνία, Καναδᾶ καὶ Αὐστραλία, ὁπότε ἡ συμφωνία ἀναβάλλεται γιὰ τὴν ἑπόμενη διάσκεψη∙ ἡ ἐπιδείνωση ὅμως τοῦ κλίματος δὲν περιμένει καὶ οἱ προειδοποιήσεις τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν πολαπλασιάζονται καθημερινά, ἐνῶ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα ἀποδίδονται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν διαταραχὴ τῆς φυσικῆς ἰσορροπίας. Ὁ ζωντανὸς πλανήτης Γῆ προειδοποιεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους τὸ ἐνοχλητικὸ ζωύφιο ἄνθρωπος γιὰ τὴν συμπεριφορά του ἀπέναντί του∙ ἀλλὰ αὐτὸς δὲν σέβεται τὸν φιλοξενοῦντα.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1280 δολλάρια καὶ 133,8360 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1241,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 58,19. Οἱ ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν χθεσινὴ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐπκιράτησαν διεθνῶς, ἐνῶ στὸ Λονδίνο ἔγινε εἰδικὴ σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν ἀναγκαίων προληπτικῶν μέτρων∙ πάντως διευκρινίσθηκε ὅτι ἡ σύσκεψη εἶχε καθαρὰ τυπικὸ χαρακτῆρα, διότι κανεὶς δὲν πιστεύει σὲ παρόμοια ἐκδοχή. Εἶναι ὅμως ἐνδεικτικὴ τοῦ διεθνοῦς κλίματος εἰς βάρος τῆς χώρας μας καὶ τῶν ἀστόχων δηλώσεων, ὅπως τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι εἴμαστε καταχρεωμένη χώρα∙ ἤδη τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων πῆραν πάλι τὴν ἀνιοῦσα, μετὰ τὴν προσωρικὴ ἀνακοπὴ τοῦ βηματισμοῦ τους. Ἡ διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων δὲν καλλιέργησε ἐλπίδες αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές.

Γαλλία, ἐκλογὲς στὴ Doubs

Στὶς ἀναπληρωματικὲς ἐκλογὲς τῆς ἐπαρχίας Doubs ὁ Σοσιαλιστὴς ὑποψήφιος κέρδισε μὲ μικρὴ διαφορὰ τὸν ὑποψήφιο τῆς ἀκροδεξιᾶς, 51,5%, ἔναντι 48,5%, καὶ αὐτὸ ἔγινε δεκτὸ μὲ ἀρκετὸ σκεπτικισμὸ στὸ Παρίσι∙ ἡ Μαρὶ Λεπαὶν χαιρέτισε τὴν ἀνέλπιστη αὐτὴ νίκη, διότι τῆς προσφέρει ἐλπίδες γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς σὲ τρία χρόνια. Τὸ ἀποτέλεσμα, στὴν περιφέρεια τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισί, δείχνει ὅτι ἡ ἐνόχληση τῶν Γάλλων ἀπ’ τὴν λιτότητα -ἡ ὁποία πολὺ ιὸ ἀνάλαφρη σὲ σύγκριση μὲ τὴν δική μας- εἶναι ἔντονη καὶ ἀντικαθρεπτίζεται στὴν ψῆφο τους, μὲ τὴν στροφὴ στὰ ἀντιευρωπαϊκὰ κόμματα∙ ἡ κυβέρνηση μελετάει προσεκτικὰ τὸ ἀποτέλεσμα, ἂν καὶ ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Charlie Hebdo καὶ τὶς πρωτοβουλίες του στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικά.

Εἴκοσι μεγάλοι, διαφωνίες

Οἱ διαφωνίες περίσσεψαν στὴν διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Κωνσταντινούπολη, ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν Δυτικῶν καὶ τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς∙ ἡ εὐχὴ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς παγκομσίου οἰκονομίας εἶναι γενική, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἀρκεῖ, καθὼς βαρύνουν σημαντικὰ καὶ οἱ πολιτικὲς διαφορές, ὅπως στὸ Οὐκρανικό. Στὸ ἑλληνικὸ θέμα ἀναφέρθηκαν ὁ Γάλλος ὑπουργός, μὲ τὴν ὑπόμνηση τοῦ σεβασμοῦ τοῦ προγράμματος καὶ τῆς προωθήσεως τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ στὸν ἴδιο τόνο παρενέβησαν καὶ ὁ Βρεταννὸς καὶ Ἀμερικανὸς ὁμόλογός του, ἀλλὰ προσθέτοντας ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἴσως ἐπειδὴ δὲν μετέχουν αὐτοὶ καὶ δὲν ἔχουν εὐθύνες. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐμφανίσθηκαν μὲ κοινὲς θέσεις, ἐνῶ ἐπανέλαβαν τὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.