Οἰκονομικὰ καὶ ἐσωκομματικὰ προβλήματα

Τὸ δημοσιονομικὸ ἀδιέξοδο καὶ οἱ ἐσωκομματικὲς διαφωνίες ἀνάγονται σὲ κύρια προβλήματα τῆς κυβερνήσεως, μετὰ καὶ τὸ ἀδιέξοδο στὸ Γιούροκρουπ∙ «τὸ ταμεῖον εἶναι μεῖον», ὁπότε οὔτε προσλήψεις ἐπιτρέπονται οὔτε παροχές, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ προεκλογικὰ ὁ Ναπολεοντίσκος, παρὰ νέα φορολογικὰ μέτρα γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν, ἀνεξαρτήτως τῆς τρόϊκας, διότι δὲν ἔχει ἄλλες δυνατότητες ἐσόδων. Αὐτὸ σημαίνει δύο πράγματα: πρῶτον, κομματικὰ τὴν ἔκρηξη τῶν στελεχῶν καὶ τῶν ψηφοφόρων ἐπίσης γιὰ τὴν μὴ ἱκανοποίηση τῶν ὑποσχέσεων∙ δεύτερον, τὴν ἐπιβολὴ χειρότερων δημοσιονομικῶν ὅρων ἀπ’ τοὺς δανειστές, ὅπως καὶ ἂν τοὺς ὀνομάσει ἡ κυβέρνηση. Οἱ διαβουλεύσεις γίνονται γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς πραγματικῆς οἰκονομίας καὶ αὐτὴ τὴν γνωρίζουν καλύτερα οἱ ἑταῖροι μας παρὰ οἱ πομπώδεις ὑπουργοί. Ἑπομένως, «μπρὸς βαθὺ καὶ πίσω ρέμα».

Ἄτακτη ὑποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση ὑποχρεώνεται ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ σὲ δουλικὴ στάση ἀπέναντι στὴν καγκελάριο, διότι ἡ χρεωκοπία εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν∙ ἤδη ἄρχισαν οἱ ἐντατικὲς διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ Γιούρογκρουπ τῆς Δευτέρας, διότι προχθὲς ὁ κουρεμένος ἔκανε διάλεξη, χωρὶς καθόλου στοιχεῖα. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐμφανίζονται πρόθυμοι γιὰ συμβιβασμό, ἀρκεῖ ὅμως νὰ γνωρίζουν, τί ζητάει ἡ Ἑλλάδα, νὰ σεβαστεῖ τὶς δεσμεύσεις της, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὶς θυσίες τῶν ἑταίρων ποὺ μᾶς ἔχουν χρηματοδοτήσει∙ ἐὰν γίνει ἐξαίρεση στὴν χώρα μας, τότε θὰ ἐξεγερθοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ καὶ θὰ ζητήσουν τὴν κατάργηση τῶν μεταρρυθμίσεων στὶς χῶρες τους. Τὸ πολύπλοκο αὐτὸ πρόβλημα τώρα τὸ ἀντιλαμβάνονται στὴν κυβέρνηση, μαζὶ μὲ τὰ ὀγκώδη πλέον δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα∙ χρειάζονται ἐπειγόντως γενναῖες ἀποφάσεις. Πάντως ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στήριξε τὴν χώρα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ κόμμα στὶς συναντήσεις του μὲ πέντε ἐν ἐνεργείᾳ πρωθυπουργούς.

Ἀκραῖες προειδοποιήσεις

Οἱ προειδοποιήσεις γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς οἰκονομίας πληθαίνουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, μὲ χειρότερες ἐκεῖνες τῆς ἀτλανιτκῆς διαπλοκῆς, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ ρευστότητα δὲν καλύπτεται μὲ τὰ 6,5 δις εὐρὼ τῆς ΕΚΤ πρὸς τὶς τράπεζές μας γιὰ μία ἑβδομάδα∙ αὐτὰ μόλις καὶ ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ξένων ἀπαιτήσεων, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες λαμβάνουν ἀκόμη τμηματικὰ ποσὰ ἀπ’ τὶς καταθέσεις τους. Ἡ μείωση τῶν δημοσίων ἐσόδων τὸν Ἰανουάριο κατὰ ἕνα δις καὶ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος στὸ ἴδιο ποσό, σημαίνει ὅτι τὰ δημοσιονομικὰ μέτρα ἔρχονται καὶ χωρὶς τὴν παρέμβαση τῆς τρόϊκας, διαφορετικὰ δὲν βγαίνει ὁ λογαριασμός∙ ὁ κουρεμένος στὸ Γιούρογκρουπ ἔδειξε ὅτι εἶναι ἀδιάβαστος καὶ δὲν ἀπάντησε στὶς δύσκολες τεχνικὲς ἐρωτήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικά μας, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶχε κανέναν σύμμαχο, παρ’ ὅτι οἱ συζητήσεις ἦταν σὲ θέματα ἀρχῆς. Εἶναι παντελῶς ἄσχετοι…

Δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες

Ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι ἔχει σαφὲς πρόγραμμα στὸ μυαλό του καὶ τὸ ἐφαρμόζει συστηματικά∙ ἔτσι δήλωσε στὴ Βουλὴ ὅτι εἶναι δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες ποὺ στηρίζουν τὴν κυβέρνησή του καὶ τὸ ἐπανέλαβε σὲ κυβερνητικὲς ἀνακοινώσεις∙ τὸ ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας εἶναι ἕνδεκα ἑκατομμύρια ἀπ τὸ 2001 εἶναι γεγονὸς καὶ ὀφείλει γνωρίζειν αὐτό, ἐκ τῆς θέσεώς του τουλάχιστον∙ τὸ ὅτι τὸ ἐπαναλαμβάνει συνέχεια σημαίνει ὅτι κάτι σχεδιάζει καὶ ἡ ἑρμηνεία εἶναι μία. Προβλέπει λίαν συντόμως νὰ φύγουν ἕνα ἑκατομμύριο μετανάστες, μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ, καὶ ἔτσι θὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα οἱ ὑπόλοιποι καὶ θὰ δικαιωθεῖ γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας∙ διαφορετικὰ δὲν ἐξηγοῦνται ὅλα αὐτὰ τὰ λάθη.

Ἀποδοχὴ ἐργαλειοθήκης ΟΟΣΑ

Ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε τὸν Γραμματέα τοῦ ΟΟΣΑ καὶ συμφωνησε μαζί του τὴν σύσταση Ἐπιτροπῆς γιὰ ἐξέταση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας, ἡ ὁποία θὰ κρίνει τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις∙ ἀγνοεῖ πλήρως τὴν λειτουργία τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος διαθέτει πλήρη στοιχεῖα γιὰ κάθε χώρα καὶ προτείνει στὶς ἐκθέσεις του τὶς ἀπαραίτητες κατὰ τὴν ἄποψή του μεταρρυθμίσεις. Ἡ γνωστὴ ἐργαλειοθήκη ἔγινε μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα∙ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ θὰ βρεθοῦν θὰ εἶναι ἐλάχιστες καὶ ἐπουσιώδεις∙ κοροϊδεύει τὸν κόσμο ὁ Ναπολεοντίσκος. Θυμίζει τὸν Γεώργιο Σουρῆ ποὺ ἔλεγε, «οἱ Ἕλληνες ἀποφασίσαντες νὰ διαβοῦν τὸν Αἶμον συνέστησαν ἐπιτροπήν, Τσάτσον, Κουρῆν καὶ Κρέμον»∙ ἡ ἑλληνικὴ γραφειοκρατία, ὅταν ἀποφεύγει νὰ λύσει κάποιο πρόβλημα συστήνει Ἐπιτροπή.

Περδίκαις καὶ Μελεάγροις

Ὁ θάνατος τοῦ Ἀλεξάνδρου σήμαινε τὴν ἀπώλεια τῆς συνεκτικῆς δυνάμεως μεταξὺ τῶν Μακεδόνων∙ ἄρχισαν οἱ πόλεμοι τῶν ἐπιγόνων καὶ ἐπῆλθε ὁ κατατεμαχισμὸς τῆς τεράστιας αὐτοκρατορίας. «Μᾶλλον δ’ ὥσπερ τὰ νεκρὰ σώματα, τῆς ψυχῆς ἐκλιπούσης, οὐκέτι συνέστηκεν οὐδὲ συμπέφυκεν»∙ μᾶλλον δὲ ὅπως τὰ νεκρὰ σώματα, ὅταν ἐκλείψει ἡ ψυχή, τίποτε δὲν τὰ συγκρατεῖ οὔτε τὰ συνέχει. «Ἀλλ’ ἐξίσταται καὶ διαλύεται ἀπ’ ἀλλήλων καὶ ἄπεισι καὶ φεύγει»∙ ἀλλὰ μεταμορφώνονται καὶ διαλύονται τὰ μέρη της καὶ διαχωρίζονται καὶ φεύγουν. «Οὕτως ἀφεῖσα κατ’ Ἀλέξανδρον ἡ δύναμις ἤσπαιρεν, ἐπάλλετο, ἐφλέγμαινε Περδίκαις καὶ Μελεάγροις καὶ Σελεύκοις καὶ Ἀντιγόνοις»∙ ἔτσι ἀφοῦ χάθηκε ἡ ἐξουσία τοῦ Ἀλεξάνδρου, διακυμαινόταν καὶ ζωογονοῦσε τοὺς Περδίκαις καὶ τοὺς Μελεάγρους καὶ τοὺς Σελεύκους καὶ τοὺς Ἀντιγόνους. «Ὥσπερ πνεύμασι θερμοῖς ἔτι καὶ σφυγμοῖς διάττουσι καὶ διαφερομένοις»∙ ὅπως πάντοτε τὰ ζωντανὰ πνεύματα καὶ οἱ οἱ σφυγμοὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐκτινάσσονται καὶ διακρίνονται συνεχῶς.

Ἀδιέξοδο στὶς Βρυξέλλες

Σὲ ἐπικοινωνιακὸ ἀδιέξοδο ὁδηγήθηκαν οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀπέρριψε τὴν φράση, «παράταση, τροποποίηση καὶ ὁλοκλήρωση», μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ τὴν εἶχαν δεχθεῖ ὁ ἀντιπρόεδρος καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ ἡ διαφωνία ἐπῆλθε σὲ θέματα ἀρχῆς, ὁπότε ἡ συνέχεια δίδεται τὴν Δευτέρα, χωρὶς ἐνδιάμεσες διαβουλεύσεις, ἔλεγαν στὶς Βρυξέλλες. Τὴν οὐσία τῶν συζητήσεων, ἔδωσε ὁ Πιὲρ Μοσχοβισί, ὅτι, «ἦταν μιὰ εὐκαιρία νὰ καταλάβει ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ τὸ πῶς λειτουργοῦν οἱ θεσμοί μας καὶ ἐμεῖς νὰ ἀκούσουμε τὶς ἑλληνικές θέσεις»∙ δηλαδή, ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς καὶ τὶς δεσμεύσεις μας –καλῶς ἢ κακῶς ἀπ’ τὰ μνημόνια, διότι τὸ κράτος ἔχει συνέχεια-, καὶ δὲν ξέρει τί νὰ συζητήσει. Στὴν πράξη πρόκεται γιὰ ἐπικοινωνιακὴ τακτική, γι’ αὐτὸ καὶ διέψευσαν τὶς πληροφορίες γιὰ ἐνδοκυβερνητικὲς διαφωνίες∙ τὸ ἄλλο γεγονὸς εἶναι ὅτι δὲν παρουσιάσθηκαν καθόλου φωνὲς ὑπερασπίσεώς μας.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ συμφωνία τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1337 δολλάρια καὶ 135,8215 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 12252,25, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 57,22. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι αὐξάνονται οἱ πιθανότητες συμφωνίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὸ προχθεσινὸ ἀδιέξοδο, ἀλλὰ παραμένουν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοί∙ ἐξαίρεση ἀποτέλεσε τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο τὴν προεξόφλησε, μὲ ἄνοδο πάνω ἀπὸ 6%, ἴσως ὅμως αὐτὸ νὰ ὀφείλεται στὴν ἄκρως φιλικὴ πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο στάση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Τὴν συμφωνία στὴν Οὐκρανία ἀντιθέτως δὲν τὴν θεωροῦν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἐπιτυχία, διότι διαβλέπουν τὴν ὑποβόσκουσα δυσαρέσκεια τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῶν Εὐρωπαίων στὶς «ὑποθέσεις» τους. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου αὐξάνει τὶς ζημίες τῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ περικοπὲς τῶν ἐπενδυτικῶν τους προγραμμάτων, ὅπως στὴν TOTAL.

Μίνσκ, συμφωνία Οὐκρανίας

Τελικὰ ἐπῆλθε συμφωνία, γιὰ εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία, μετὰ ἀπὸ δεκαεπτὰ ὧρες συνεχῶν διαπραγματεύσεων∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔδειξαν τὸ ποιὲς εἶναι οἱ δυνατότητες τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, ἐὰν παραμένει ἀρραγὴς καὶ μὲ σαφεῖς προοπτικές. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διάβασε τὸ κείμενο τῆς συμφωνίας, γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς ἀπ’ τὴν Κυριακὴ τὸ μεσημέρι τοπικὴ ὥρα, ἀπόσυρση ὅλων τῶν βαρέων ὅπλων τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ ἀπ’ τὴν περιοχή, καὶ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας, γιὰ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὸ Ντόνμπας∙ ὁ Πέτρος Περουσένκο, μετὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπ’ τὴν διάσκεψη δήλωσε ὅτι δὲν δέχεται τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας του σὲ ὁμοσπονδία, ἀλλὰ αὐτὸ ἴσως ἀποτελεῖ καὶ ἐλιγμὸ γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση. Ἕνας εἶναι ὁ φόβος, ἡ ὑπόγεια παρέμβαση τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸν τορπιλισμό της∙ πάντως τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἐνέκρινε τὴν χορήγηση 17,5 δις δολλαρίων ἔκτακτης βοήθειας στὸ Κίεβο.

Συνέχιση τεχνικοῦ ἐπιπέδου

Ἡ προβολὴ τῆς ρήξεως σχεδιάζεται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς λόγους, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴν τρόϊκα συνεχίζονται κανονικὰ στὶς Βρυξέλλες∙ ἄλλωστε οἱ ἑπτάωρες συζητήσεις στὸ Γιούρογκρουπ ἑστιάζονταν σὲ πολιτικὰ θέματα καὶ ὄχι στὰ τεχνικὰ ποὺ εἶναι καὶ τὰ δυσκολώτερα. Πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι τὴν Δευτέρα ἡ κυβέρνηση θὰ ἔχει ἕτοιμη τὴν μορφὴ τῆς ὑποχωρήσεώς της καὶ στὰ θέματα ἀρχῆς, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ συζητήσεις γιὰ τὰ τεχνικὰ προβλήματα, ἀπ’ τὰ ὁποῖα θὰ κριθεῖ ἡ ἔγκριση τῆς τελευταίας δόσεως καὶ ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν μας ἐλλειμμάτων∙ τὰ κρίσιμα εἶναι ὅτι, οἱ ὑπουργοὶ ἀγνοοῦν πλήρως, ὅπως ἔδειξαν, τὰ προβλήματα ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὶς νομικὲς λεπτομέρειες χειρισμοῦ τῶν ὑποχρεώσεών μας σὲ ὁμόλογα τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Λαμπεντοῦζα, νέα τραγωδία

Στὴν Λαμπεντοῦζα τῆς Ἰταλίας νέα τραγωδία, μὲ τριακόσιους μετανάστες νεκρούς, προστίθεται στὶς προηγούμενες∙ τὸ μικρὸ νησὶ τῆς Μεσογείου καὶ κοντὰ στὶς ἀφρικανικὲς ἀκτὲς θεωρεῖται ἰδανικὸς τόπος γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη. Ἡ θαλασσοταραχὴ ἦταν ἡ αἰτία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς λέμβου καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν ἐπιβατῶν της∙ τὸ μεταναστευτικὸ δὲν βρίσκει λύση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸν κύριο πόλο ἕλξεως τῶν πεινασμένων καὶ βασανισμένων λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Οἱ πόροι τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ δὲν εἶναι ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν λήψη προσθέτων μέτρων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀσυμφωνία μεταξὺ τῶν ἑταίρων εἶναι πολὺ μεγάλη∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση προβάλλεται ὡς δικαιολογία ἀπ’ τὶς κυβερνήσεις γιὰ τὴν ἄρνησή τους στὴν αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλημμυρίδος μεταναστῶν.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.