Ἐκρηκτικὰ τὰ ἐσωκυβερνητικὰ προβλήματα

Ἡ ἀναβολὴ τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα διογκώνει τὰ ἐνδοκυβερνητικὰ προβλήματα, διότι ἐξαντλεῖται ὁ χρόνος γιὰ ἐλιγμοὺς καὶ ὑποχρεώνεται ἡ κυβέρνηση σὲ λύσεις ἀνάγκης∙ ἡ ρήξη μὲ τὴν Εὐρώζωνη καθίσταται ἀδύνατη, διότι ἔχει ζαλισθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπ’ τὶς πολλὲς κυβιστήσεις. Ἔτσι ὁδηγεῖται ἐκ τῶν πραγμάτων στὴν ἔγκριση τῆς συμφωνίας, δηλαδὴ τὴν παράταση τοῦ μνημονίου, μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου ἢ τὸ καλύτερο μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος∙ ἀλλὰ ἡ ἀριστερὴ πτέρυγα καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ διατείνονται πομποδῶς ὅτι δὲν τὴν ψηφίζουν, ὅταν μάλιστα σνοδεύεται καὶ ἀπὸ νέα φορολογικὰ μέτρα. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ποιὲς δυνατότητες ἔχουν∙ ρίχνουν τὴν κυβέρνηση καὶ διασπᾶται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ μετά; Οὐδεὶς γνωρίζει τὴν ἀπάντηση. Ἐὰν τὰ ἐγκρίνουν γίνονται μνημονιακοὶ πλέον καὶ ἐξαφανίζονται πολιτικά.

Πρὸς ἀναβολὴν ἀποφάσεως

Ἡ κυβέρνηση ἔχει προετοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ ἀναβολὴ τῆς ἀποφάσεως, ἐκτὸς ἀπροόπτου, στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ∙ οἱ διαβουλεύσεις σὲ τεχνικὸ ἐπίπεδο, δηλαδὴ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας ὅπως τὴν ξέρουμε, δὲν ἔχουν προχωρήσει, κυρίως διότι ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ δὲν ἦταν κατάλληλα προετοιμασμένη. Ἡ μελέτη τῶν φακέλων γίνεται μὲ τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἰανουαρίου καὶ τὰ πρῶτα τοῦ Φεβρουαρίου, καθόλου εὐνοϊκὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λόγῳ τῆς τεραστίας διερευνήσεως τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, ὁπότε ἔρχονται αὐτομάτως νέα φορολογικὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιβολή τους ἐντὸς τῶν ἡμερῶν∙ ὅσο ἀναβάλλεται ἡ συμφωνία, δηλαδὴ ἡ πλήρης ὑποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου, τόσο περιορίζεται ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν μέτρων, ἀλλὰ καὶ τὴν ψήφιση τῆς συμφωνίας ἀπ’ τὰ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια. Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ δείχνει χαμένη, πέραν τῶν προπαγανδιστικῶν κινήσεών της, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν βοηθοῦν καθόλου∙ χρειάζεται πολλὴ δουλειὰ στὸ τραπέζι καὶ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης.

Ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πάγωμα τῆς ἀγορᾶς ἐξελίσσονται σὲ μεγαλύτερα προβλήματα ἀπ’ τὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση περὶ ἄλλα τυρβάζει∙ ὅσο διαρκεῖ ἡ ἄπνοια τόσο περισσότερο μειώνονται τὰ δημόσια ἔσοδα καὶ ἀποδυναμώνεται ἡ διαπραγματευτικὴ θέση τῆς χώρας ἀπέναντι στὴν τρόϊκα. Ἡ ἔκρηξη ἀπειλεῖται ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό, καθὼς οἱ μικρὲς καὶ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις βρίσκονται σὲ τραγικὴ κατάσταση, μὲ ἀγωνιώδη ἀναζήτηση ρευστῶν ποὺ δὲν βρίσκουν πουθενά, ἀλλὰ ὁ κουρεμένος καὶ οἱ συνάδελφοί του ἐπιδίδονται σὲ δημόσιες σχέσεις καὶ προβολὴ ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ἐνῶ δὲν βλέπουν τὴν διάβρωση τῶν συγκεντρώσεων στὸ Σύνταγμα∙ ἡ ἐπαφὴ τῆς κυβερνήσεως, καὶ περισσότερο τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ ποτέ, ἀφοῦ μένει προσηλωμένος στὰ προεκλογικὰ συνθήματα∙ ἡ προσγείωση προβλέπεται ἀνώμαλη, ἀλλὰ οἱ συνέπειες γιὰ τὴν χώρα μετροῦν, διότι κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἴδιο.

Στὰ βήματα τῶν ἐπιγόνων

Στα βήματα τῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου βαδίζουν πολλὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ τὴν κριτική τους κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ φυσικὰ καὶ κατὰ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ ἡ παρομοίωση ἀνήκει στὸν Πλούταρχο. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἄσκησαν τὴν ὀξύτατη κριτικὴ στὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, χωρὶς νὰ διαβάσουν τὸ κείμενο∙ λένε ὅτι ἐμμένει στὴν λιτότητα καὶ δὲν σμπαρίσταται στὴν κυβέρνηση ποὺ ἐπιδιώκει τὴν ἀνάπτυξη∙ τὸ κείμενο γράφει, ἡ «νέα ἑλληνική κυβέρνηση νὰ μὴν θέσει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο ποὺ σημειώθηκε ὑπό τὴν ἡγεσία τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ» καὶ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ σεβασθεῖ τὶς δεσμεύσεις τῆς χώρας. Ἀντιγράφον τοὺς ἑαυτούς τους…

Τερματισμὸς τῶν ρητορειῶν

Τὸν τερματισμὸ τῶν ρητορειῶν τῶν κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ τὴν στροφή τους στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ζήτησε ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, στὴν προχθεσινὴ τηλεφωνικὴ συνομιλία τους∙ ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἦταν αὐστηρότατος καὶ κατηγορηματικός, «βρεῖτε τα μὲ τοὺς δανειστὲς καὶ σταματῆστε τὶς ρητορεῖες γιὰ ἄλλα πράγματα». Ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι αὐτὸ τὸ κατάλαβε, γιατὶ οἱ ἔμπειροι διπλωμάτες τοῦ εἶπαν νὰ προσέχει, ἐπειδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ μπορεῖ νὰ ἐκδώσουν καὶ πάλι ἀνακοίνωση τῆς πρεσβείας ἢ τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ὅπως δέκα μέρες πρίν∙ ἔτσι ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ περιεχόμενο τῆς συνομιλίες. Τὸν στήριξε προεκλογικὰ μὲ τὸ παραπάνω ἡ Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ δὲν θέλει καὶ περαιτέρω διαταραχὴ τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Ἡγεμόνων ψυχορραγούντων

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Ἀλεξάνδρου οἱ ἐπίγονοι ἀντλοῦσαν ἀποκλειστικὰ τὴν δύναμή τους ἀπ’ τὸν βασιλέα τους καὶ κανείς τους δὲν ἀπέκτησε ποτὲ ἐπαρκῆ νομιμομοποίηση∙ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχασε τὴν ἑνότητά του, ἐξ αἰτίας τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν, κι ἔγινε εὔκολη λεία τῶν Ῥωμαίων. «Τέλος δ’ ἀπομαραινομένη καὶ φθίνουσα περὶ αὑτήν»∙ τέλος ἡ ἀσθμαίνουσα ἀρχὴ τῶν ἐπιγόνων ἀδυνατισμένη καὶ μειωμένη γύρω ἀπ’ τὸν ἑαυτό της. «Οἷον εὐλάς τινας ἀνέζεσεν ἀγεννῶν βασιλέων καὶ ἡγεμόνων ψυχορραγούντων»∙ σὰν τὰ σκουλήκια στὰ σάπια κρέατα ἐμφανίσθηκε μὲ ἀγεννεῖς καὶ ψυχορραγοῦντες βασιλεῖς. «Αὐτὸς μὲν οὖν ταῦθ’ ὡς ἔοικεν Ἡφαιστίωνι διενεχθέντι πρὸς Κρατερὸν ἐπιτιμῶν»∙ καὶ ὁ ἴδιος τότε λοιπὸν αὐτὰ εἶπε λένε ὅταν διαφωνοῦσαν ὁ Ἡφαιστίων μὲ τὸν Κρατερό. «’’Τίς δ’ εἶπεν ἡ σὴ δύναμις ἢ πρᾶξις ἄν σού τις ἀφέλῃ τὸν Ἀλέξανδρον;’’» ποιά θὰ εἶναι ἡ δύναμή σου καὶ ἡ ἐξουσία σου, ἂν σοῦ ἀφαιρέσουν τὸν Ἀλέξανδρο;

Δεδομένη οἰκονομικὴ πρόοδος

Ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος τῆς χώρας θεωρεῖται δεδομένη στὴν Εὐρώπη, διότι ἦταν τὸ 2014 στὶς πρῶτες χῶρες σὲ ρυθμὸ ἀναπτύξεως∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γίνονται σὲ τρία ἐπίπεδα, πρῶτον, στὴν ἀναγνώριση τῆς σημερινῆς καταστάσεως, δηλαδὴ τὸ πῶς βαδίζει ἡ οἰκονομία∙ ἔτσι οἱ Εὐρωπαῖοι παρουσιάζουν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, μὲ σημαντικὴ ἀνάπτυξη στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ὑπουργοί μας ἢ δὲν λένε τίποτε ἢ μιλᾶνε γιὰ ἀνθρωπιστικὴ κρίση. «Ὅταν δὲν παινεύεις τὸ σπίτι σου πέφτει καὶ σὲ πλακώνει». Δεύτερο, στὶς δεσμεύσεις τῆς χώρας, μαζὶ μὲ τὸ νομικὸ πλαίσιό τους∙ γι’ αὐτὸ ἔλεγαν γιὰ διαγραφή του, ἀλλὰ τώρα σιωποῦν. Τρίτον, στὶς προτάσεις γιὰ τὴν πολιτική τους, τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν διαχείριση τοῦ χρέους∙ ἤδη ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὸ 70% τῆς ἐργαλειοθήκης τοῦ ΟΟΣΑ -ὅταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε ἀπορρίψει τὸ 63%-, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ στηρίζονται πάνω στὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα. Αὐτὰ μετροῦν περισσότερο!

Τρομοκρατικὰ Κοπεγχάγης

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Κοπεγχάγη, μὲ δύο νεκροὺς καὶ πέντε τραυματίες, ἔχουν συγκλονίσει τὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη∙ ἕνας Ἰσλαμιστὴς ἄνοιξε πῦρ μὲ καλάσνικωφ σὲ συνεδριακὸ κέντρο, ὅπου συζητοῦσαν γιὰ τὴν Ἰσλαμοφοβία, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο τοῦ Δανοῦ σκηνοθέτου, Finn Norgaard καὶ τὸν τραυματισμὸ τεσσάρων ἀστυνομικῶν, ἐνῶ ὁ Σουηδὸς γελοιογράφος Lars Vilks, ποὺ εἶχε πρῶτος δημοσιεύσει σκίτσα τοῦ Μωάμεθ καὶ ἦταν ὁ στόχος τῶν πυροβολισμῶν γλύτωσε∙ δέκα ὧρες μετὰ σημειώθηκε δεύτερη κατὰ τῆς μεγάλης Συναγωγῆς τῆς πόλεως, ὅπου σκοτώθηκε ἕνας ἀστυνομικὸς καὶ τραυματίσθηκε ἄλλος ἕνας∙ λίγο ἀργότερα ἡ Ἀστυνομία εἰσέβαλε σὲ ἰσλαμικὸ καφὲ καὶ σκότωσε σὲ ἀνταλλαγὴ πυροβολισμῶν ἕναν ἀπ’ τοὺς θαμῶνες του. Πιστεύεται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ τρομοκράτης, ἂν καὶ διερευνᾶται ἀκόμα ἡ ὑπόθεση. Ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου κάλεσε τοὺς Ἰουδαίους τῆς Εὐρώπης νὰ μεταναστεύσουν στὸ Ἰσραήλ∙ ὅλες οἱ κυβερνήσεις καταδίκασαν τὴν ἐπίθεση ποῦ θυμίζει ἀρκετὰ τὸ Charlie Hebdo.

Οὐκρανία, τήρηση ἐκεχειρίας

Ἡ ἐκεχειρία στὸν Ντόνμπας τηρεῖται σὲ γενικὲς γραμμές, παρὰ τὶς σποραδικὲς ἀνταλλαγὲς πυροβολισμῶν στὸ Ντελμπάτσεβε∙ ἡ συμφωνία τοῦ Μίνσκ ἄρχισε καλά, ἀλλὰ ἀπομένουν δύο ἄλλα κρίσιμα βήματα, ἡ ἀποχώρηση τῶν βαρέων ὅπλων στὴν καθορισμένη ἀπόσταση καὶ ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τὴν παραχώρηση αὐξημένης αὐτονομίας στὶς δύο ρωσόφωνες ἐπαρχίες. Ὁ Πέτρος Περουσένκο διέταξε τὴν κατάπαυση τοῦ πυρός, ἀλλὰ οἱ ἀκροδεξιοὶ στὸ Κίεβο δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ τὴν δεχθοῦν καὶ ὀργανώνουν διαδηλώσεις ἐναντίον του∙ διαθέτει τὴν πολιτικὴ δύναμη καὶ τὴν κρατικὴ ἰσχὺ γιὰ τὸν ἔλεγχό τους; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, διότι οἱ ἀκροδεξιοὶ ἔχουν καὶ τὴν ὑποστήριξη ἀμερικανικῶν κύκλων∙ στὴν Μόσχα ἔγιναν δεκτὲς μὲ ἱκανοποίηση οἱ ἐξελίξεις, ἐνῶ ἡ δημοτικότης τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἀνῆλθε στὸ 85%, παρὰ τὶς δυτικὲς κυρώσεις καὶ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τους∙ οἱ Ρῶσοι ἀναλαμβάνουν εὐθέως τὰ βάρη γιὰ τὴν ἐθνικὴ πολιτική τους.

Ἀσφυκτικὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ πλαίσια

Ἐγκλωβισμένη σὲ ἀσφυκτικά, χρονικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, πλαίσια, χωρὶς σχέδιο στρατηγικῆς καὶ τακτικῆς, βρίσκεται ἡ κυβέρνηση ἀπέναντι στὴν τρόϊκα καὶ στὶς δεσμεύσεις τῆς χώρας∙ ὅπως κέρδισαν τὶς ἐκλογὲς μὲ ρητορεῖες, κατὰ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, καὶ μὲ ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις πίστεψαν ὅτι ἔτσι θὰ κορόιδευαν καὶ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ∙ «ὅλα ἐδῶ πληρώνονται», λέει ἡ σοφὴ λαϊκὴ παροιμία. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι παραμένουν ἀδιάβαστοι, μὲ ἐλάχιστη γνώση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς χώρας, τῶν νομικῶν δεσμεύσεών της καὶ τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς συγκυρίας∙ δὲν ξέρουν οὔτε ποῦ βρίσκονται οὔτε ποὺ πᾶνε καὶ φυσικὰ οὔτε καὶ καὶ ποιὸ εἶναι τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο τῶν διαπραγματεύσεων, γιατὶ πάντοτε οἱ διπλωματικὲς διαβουλεύσεις γίνονται πάνω στὰ συγκεκριμένα προβλήματα καὶ ὄχι σὲ ζητήματα ἀρχῶν, αὐτὰ τὰ προσθέτουν στὸ τέλος∙ ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση καὶ ἡ ὑπερχρέωση τῆς χώρας, ὅπως τὰ ἐπικαλεῖται ὁ Ναπολεοντίσκος, εἶναι θέματα ἀρχῶν καὶ ὄχι τεχνικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα. Τοὺς λείπει ἡ γνώση τῶν διπλωματικῶν διαπραγματεύσεων καὶ δικαίως, ἀφοῦ δὲν ἔχουν κυβερνήσει ἄλλη φορά, ἀλλὰ τότε καλοῦν τοὺς εἰδικούς, ὅπως σὲ κάθε θέμα∙ αὐτοὶ ἐξηγοῦν τὸ πῶς γίνονται οἱ διαπραγματεύσεις, ὁπότε οἱ πολιτικοὶ λαμβάνουν τὶς τελικὲς ἀποφάσεις. Αὐτὰ ἔλειψαν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.

Οἱ τρεῖς πρῶτες καὶ κρίσιμες ἑβδομάδες χάθηκαν σὲ ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις, ὅταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοὺς εἶχε προειδοποιήσει, ὅτι ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ἔπρεπε νὰ ἀρχίσουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστὲς καὶ νὰ κλείσει μέσα στὸ μῆνα ἡ συμφωνία, διότι τὰ χρονικὰ καὶ οἰκονομικὰ περιθώρια ἐξαντλοῦνται∙ ἔχασαν τὸν πιὸ πολύτιμο χρόνο καὶ τρέχουν πίσω ἀπ’ τὴν σκιά τους, διότι τώρα μελετοῦν τοὺς φακκέλους, ἀφοῦ περιηγήθηκαν τὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες μὲ ἀρκετὰ εὐτράπελα καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ Ναπολεοντίσκος μιλοῦσε γιὰ διεφθαρμένη χώρα καὶ ὁ κουρεμένος γιὰ χρεωκοπημένη καὶ ρημαγμένη∙ ἀντέγραψαν τοὺς πρὸ πενταετίας προκατόχους τους σὲ ὅλα∙ ὅπως ἐκεῖνοι ἔχασαν ἑπτὰ μῆνες σὲ περιδιαβάσεις καὶ κατασυκοφάντηση τῆς χώρας, ἔτσι κι οἱ σημερινοὶ ἔχασαν εἴκοσι μέρες, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ περισσότερο χρόνο ἀπ’ τοὺς ἐμπνευστές τους. Ἀπομένουν δέκα μέρες, γιὰ δύο τουλάχιστον πράγματα, τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν ἔγκριση τῶν μέτρων στὴν Βουλή∙ στὴν συνέχεια ἕπεται ἡ ἔγκριση ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ Κοινοβούλια, ὥστε νὰ ἐκταμιευθοῦν οἱ δόσεις. Προλαβαίνουν; Οἱ ἴδιοι ξέρουν, καὶ ὅπως πᾶνε μὲ καθυστερήσεις, μόνο μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου ἢ κατεπείγοντα νομοσχέδια προλαβαίνουν∙ τὸ πῶς θὰ τὰ περάσουν εἶναι δικό τους θέμα. Ἔγιναν πλέον καὶ αὐτοὶ μνημονιακοί, καὶ μάλιστα γιὰ δευτερύοντα πράγματα, διότι δὲν μποροῦν νὰ διαχειρισθοῦν τὸν χρόνο τους…

Τὰ οἰκονομικὰ πλαίσια εἶναι ἀκόμη χειρότερα∙ καὶ νὰ μᾶς τὰ παραχωρήσουν ὅλα οἱ δανειστές, νὰ μὴν ζητήσουν τὴν ἐξόφληση τῶν δόσεων οἱ ὁμολογιοῦχοι ξένοι, πάλι τὰ οἰκονομικὰ δὲν βγαίνουν. Ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων ἀνέρχεται σὲ πεντέμισυ δις εὐρὼ καὶ προβλέπεται αὔξησή της σὲ ἑπτὰ τουλάχισον μέχρι τὸ τέλος τοῦ μηνός∙ ἡ ἀγορὰ ἔχει ἀπονεκρωθεῖ καὶ τὸ ρευστὸ ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ τὴν πιάτσα. Ἔτσι ὁ κόσμος δὲν πληρώνει, ὄχι μόνο γιατὶ ἀκολουθεῖ τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις τῶν συριζαίων, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δὲν ἔχει πλέον∙ ἂν τοῦ περισσεύουν λίγα χρήματα, τὰ κρατάει γιὰ τὶς πιὸ δύσκολες μέρες ποὺ τὶς βλέπει νὰ ἔρχονται καὶ δὲν πείθεται ἀπ’ τὶς ἐντολὲς τῶν ὑπουργῶν∙ τὸ δίμηνο ἔχουν ἐκρεύσει ἀπ’ τὶς τράπεζες εἴκοσι δις εὐρὼ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὰ μπαοῦλα, δὲν ἐπιστρέφουν εὔκολα. Ἡ καταστροφολογία τῆς κυβερνήσεως, ὅτι εἴμαστε ρημαγμένη χώρα∙ ἀπὸ προπαγανδιστικὸ ἐπιχείρημα προεκλογικὰ μετατρέπεται σὲ μπούμερανγκ∙ ἀφοῦ εἴμαστε χρεωκοπημένη χώρα, ὅπως λένε οἱ ὑπουργοί., ὁ καθένας παίρνει τὰ μέτρα του, μὲ τὰ διδάγματα καὶ τῆς πενταετίας. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν διάθεση παραγωγικῶν πρωτοβουλιῶν ἢ ἁπλῶν ἐπενδύσεων –κυρίως τῶν μικρῶν καὶ εὔκολων στὴν πραγματοποίησή τους- προϋποθέτει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν κυβέρνηση, ὅπως τὸ εἶχε πετύχει ἡ προηγούμενη. Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ τὴν ὑπονομεύει.

Ἡ ὑπονόμευση τῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητος εἶναι ἡ χειρότερη πολιτικὴ τροχοπέδη τῆς κυβερνήσεως∙ δὲν μπόρεσε τὶς τρεῖς βδομάδες νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη καὶ διάθεση γιὰ πρωτοβουλίες στὸν κόσμο, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς διαπλοκῆς∙ ἀλλὰ αὐτὸ ἐκλαμβάνεται ὡς προπαγάνδα ἀπ’ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς. Ἐν τάξει παπαγαλίζουν οἱ τηλεοράσεις, ἀλλὰ στὸ μαγαζὶ δὲν πατάει ψυχὴ ἐπὶ μέρες, οἱ ἐγγυήσεις τῶν ξένων πολλαπλασιάσθηκαν, οἱ τράπεζες δίνουν μόνο τμηματικὰ ἀπ’ τὶς καταθέσεις τῶν ἐπιχειρηματιῶν –κυρίως τῶν τουριστικῶν ποὺ δυσκολεύονται στὴν προετοιμασία τους, γιατὶ ἔκαναν τὸ «λάθος», ἂν εἶναι λάθος! νὰ καταθέσουν στὶς τράπεζες καὶ δυσκολεύονται στὴν ἀνάληψη τῶν καταθέσεών τους, ἐνῶ μένουν δέκα μέρες γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ ξενοδοχεῖα- καὶ οἱ δόσεις πρὸς τὴν Ἐφορία καὶ τὰ ταμεῖα τρέχουν∙ τὸ κλίμα δυσπιστίας ἔχει διαμορφρωθεῖ πλέον καὶ χρειάζεται τολμηρὴ πολιτικὴ πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἀλλαγή του. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν διαθέτει, οὔτε τὴν πολιτικὴ ἱκανότητα, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν τόλμη γιὰ ἀνατροπὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ κινδυνεύει ἡ κυβέρνηση περισσότερο ἀπ’ τὶς συνιστῶσες της, λόγῳ τῆς γνωστῆς προϊστορίας τους∙ τὸ μεγάλο ἐμπόδιο εἶναι ἡ ἔγκριση τῶν προαπαιτουμένων μέσα στὶς τρέχουσες μέρες εἴτε μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου εἴτε μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος. Θὰ περάσουν εὔκολα αὐτὰ στὶς συνιστῶσες καὶ στὴν ἀκροδεξιά της;

Στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι διάχυτη ἡ αἴσθηση τοῦ κενοῦ, ὅτι βρισκόμαστε στὸν ἀέρα, οἰκονομικὰ ὅσο καὶ πολιτικά∙ ἐὰν μάλιστα τὴν ἔγκριση τῶν προαπαιτουμένων, μὲ ὅποιον τρόπο κι ἂν γίνει, τὴν ἀκολουθήσουν καὶ φορολογικὰ μέτρα, τότε τὸ πολιτικὸ κενὸ γίνεται χάος. Ἤδη εὐρύτατα συζητεῖται στὴν κοινὴ γνώμη ὅτι μπορεῖ οἱ συντάξεις νὰ καταβληθοῦν τμηματικὰ τὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο, ἢ καὶ νὰ γίνουν περικοπὲς στὶς «ὑψηλότερες», ποὺ ἔχουν περικοπεῖ κατὰ τὰ τρία τέταρτα τὴν πενταετία, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα μέτρα ἐμμέσου φορολογίας, διότι εἶναι μεγάλη ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων∙ ἡ καθυστέρηση τῶν τριῶν ἑβδομάδων γιὰ τὴν κυβέρνηση ἀποβαίνει πολιτικὴ τορπίλη, διότι οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα γίνονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν διευρυμένων δημοσίων ἐλλειμμάτων τοῦ τρέχοντος διμήνου, καὶ ὄχι τῶν τοῦ Δεκεμβρίου. Ὁπότε οἱ δανειστὲς ζητοῦν νέα μέτρα, ἀφοῦ τὸ πρόγραμμα δὲν βγαίνει καὶ δὲν βγαίνει ἀκόμη χειρότερα, διότι οἱ ὑπουργοὶ δὲν ἐπικαλοῦνται τὴν ἀνάπτυξη τοῦ προηγουμένου ἔτους∙ εἶχε δίκαιο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὅταν προειδοποιοῦσε κάντε γρήγορα διαπραγματεύσεις, τώρα πληρώνει ἡ χώρα τὴν καθυστέρηση, καὶ καλῶς ἡ κυβέρνηση χειρότερα. Ἡ διέξοδος φαίνεται δύσκολη, διότι χρειάζεται «ἀρετὴ καὶ τόλμη», γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπ’ τὰ δεινὰ τῆς ἐσωστρέφειας καὶ τῆς καταθλίψεως γιὰ ἄλλη μιὰ φορά. Πολιτικὸ καὶ μόνο εἶναι τὸ πρόβλημα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.