Προκλητικὲς οἱ ἐπεμβάσεις τῆς Τουρκίας

Ἡ πτήση τοῦ Τούρκου ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας στὸ Αἰγαῖο, χωρὶς τὴν ὑποβολὴ σχεδίου, καὶ ἡ ἐπέμβαση τῆς τουρκικῆς φρεγάτας στὸ ἰταλικὸ πλοῖο ποντίσεως ὀπτικῶν ἰνῶν νοτιοανατολικὰ τῆς Κρήτης, καὶ ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, εἶναι πολλοὶ κακοὶ οἰωνοὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα∙ ἡ Ἄγκυρα δείχνει ὅτι θέλει νὰ ἀξιοποιήσει ὑπὲρ τῶν συμφερόντων της τὴν ἀδύναμη καὶ ἀδαῆ κυβέρνησή μας. Φυσικὸ εἶναι αὐτό, ὅταν ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν εἶπε λέξη γιὰ τὴν ΑΟΖ, στὴν Λευκωσία καὶ στὶς προγραμματικὲς δηλώσεις, ἐνῶ ἔχει παγώσει τὶς τριμερεῖς διαπραγματεύσεις, Αἰγύπτου, Κύπρου καὶ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ὁριοθέτησή της∙ μᾶλλον θὰ ἔχει συνέχεια. Νὰ ἀπευχώμεθα τὰ χειρότερα, διότι τέτοιες καταστάσεις ἐκμεταλλεύονται πάντα οἱ Τοῦρκοι. Χρειάζεται ἐπαγρύπνηση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Πομπώδης ἀποδοχὴ Μνημονίου

Ἡ ἔγκριση τῆς λίστας Βαρουφάκη ἀπ’ τὸ Γιουρογκροὺπ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται ἡ χώρα σὲ νέο Μνημόνιο, διότι οἱ ὅροι της εἶναι πολὺ χειρότεροι ἀπὸ ὅσους εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ Γκίκας Χαρδούβελης∙ οἱ ἀντιδράσεις στὴν κυβέρνηση κορυφώνονται, ἀκόμη καὶ στὸ Κυβερνητικὸ Συμβούλιο. Χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, δήλωσε: «”Συναντηθήκαμε” τελικὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν… ἔξοδο τοῦ Μνημονίου: Ἐμεῖς βγαίναμε, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἔμπαιναν μὲ φόρα!» Ἡ ἐφαρμογή της εἶναι τὸ κύριο θέμα, διότι προβλέπει καὶ αὔξηση τοῦ ΦΠΑ, στὸν τουρισμὸ καὶ στὰ φάρμακα, ἀλλὰ καὶ μειώσεις συντάξεων∙ ἡ κυβέρνηση ὑπέστη ἧττα κατὰ κράτος καὶ ἡ χώρα πρωτοφανῆ ταπείνωση καὶ ἀπώλεια τῆς ἀξιοπιστίας της στὸ ἐξωτερικό. Οἱ αἰτίες εἶναι δύο, ὁ ἐκβιασμὸς τῶν ἐκλογῶν, μὲ τὶς ἀσύστολες παροχές, καὶ ἡ ἀλαζονία καὶ μέθη τῶν τριῶν ἑβδομάδων στὴν ἐξουσία, μὲ τὴν προκλητικὴ συμπεριφορὰ κατὰ τῶν ἑταίρων μας ἀπὸ ἀμφοτέρους, τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν Κουρεμένο.

Ἀνεπαρκεῖς καὶ ἐπικίνδυνοι

Οἱ κυβερνῶντες ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκεῖς καὶ ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν χώρα, διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ νέο Μνημόνιο, ἀλλὰ ὁ τρόπος ἐπιβολῆς του∙ ἡ οἰκονομία βρίσκεται ἤδη σὲ ὕφεση, μὲ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν διόγκωση τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων, μᾶλλον ἀφήνοντας πίσω της τὴν ἀνάκαμψη τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἡ κυβέρνηση δὲν μπόρεσε νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ ἀναπτυξακοὺς ὅρους, διότι δὲν ἦταν ἀξιόπιστη καὶ εἰλικρινής, δέσμια στὶς δουλεῖες της: πρῶτον, στὴν ἀριστερὴ μονολιθικότητα καὶ στὴν ἐσωκομματικὴ ἀνοιμοιογένεια∙ τὸ πῶς θὰ τὰ παντρέψει αὐτὰ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερον, στὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν κοινοτικῶν κανονισμῶν καὶ ἐθίμων στὸ Γιούρογκρουπ καὶ Εὐρωσυμβούλιο∙ μὲ προσωπικὲς ἐπαφὲς καὶ ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις λύονται τὰ προβλήματα. Τρίτον, στὴν πλήρη ἀσχετοσύνη τους γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία∙ ἀρνήθηκαν τὴν ἐπίκληση τῆς ἀναπτύξεως τὸ 2014, ὲνῶ ἔχασαν πολύτιμο χρόνο μὲ κυβιστήσεις∙ ἔτσι συζητοῦν μὲ τὰ τρέχοντα δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα.

Ἀντιμετώπιση ἐξεγέρσεως

Μὲ πλάγιους τρόπους ἐπιχειρεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξεγέρσεως στὴν παράταξή του, ἀλλὰ μᾶλλον διαλέγει λάθος δρόμο∙ ἡ ἐπίσκεψη στὸν Μίκη Θεοδωράκη δὲν ἀπέδωσε τίποτε, διότι τὸν χορὸ τῆς ἀμφισβητήσεως τὸν σύρει ὁ Μανώλης Γλέζος καὶ ἀκολουθοῦν ἄλλοι πολλοί. Ἡ ἀμφισβήτηση λαμβάνει τὴν μορφὴ τῆς ἀνατροπῆς του∙ ἀπέναντί τους διαθέτει ὁ πρωθυπουργὸς μόνο τὸ γέρας τῆς ἐξουσίας∙ ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο του πρόβλημα, διότι δὲν ἔχει τὴν ἄνεση τῶν παροχῶν πρὸς τὰ προερχόμενα ἀπ’ τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ στελέχη του∙ αὐτοὶ ὅλοι τὸν στήριξαν γιὰ τὴν νομὴ τῆς ἐξουσίας, ὅπως εἶχαν συνηθίσει ἐπὶ τριακονταετία νὰ λυμαίνονται τὴν Ἑλλάδα. Ἑπομένως εἶναι φευγάτοι ἤδη πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις καὶ πάλι.

Ἡ ἑπομένη τοῦ συμβιβασμοῦ

Ἡ ἑπομένη τοῦ συμβιβασμοῦ εἶναι ἡ μεγάλη μέρα γιὰ τὸν πρωθυπουργό, ὅταν θὰ γίνονται νόμος τῆς χώρας οἱ ὑποχωρήσεις πρὸς τὴν τρόϊκα∙ τὰ χειρότερα γι’ αὐτὸν εἶναι τρία πράγματα: δὲν διαθέτει ὡς ἀντίβαρο τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, τὸ ὁποῖο βοήθησε τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν διατήρηση τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ του∙ δεύτερον, ἀντιμετωπίζει τὴν ἐξέγερση στὸ ἐσωτερικό του σὲ βαθμὸ πρωτόγνωρο γιὰ νέα κυβέρνηση∙ τρίτον, ἀκολουθοῦν φορολογικὰ μέτρα, διότι τὸ κράτος ἔχει σταματήσει τὶς πληρωμὲς καὶ ἡ οἰκονομία δὲν δουλεύει, κανένας δὲν τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη. Ἡ τραγικὴ ὥρα ἔρχεται γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅταν θὰ προσφεύγει στὴν ἔμμεσο φορολογία, ἂν ἀποφύγει περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις. Ὅλα ἐδῶ πληρώνονται…

Τὸ πατρῷον ἀποδοὺς γέρας

Ὁ Λυκοῦργος παράδωσε τὴν βασιλεία τῆς Σπάρτης στὸν Χάριλλο, στὰ σπάργανα ἀκόμη, καὶ καθιέρωσε τὸν θεσμὸ στὴν πόλη∙ ἀλλὰ σὲ ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις δὲν εἶχαν τὴν ἴδια τύχη οἱ βασιλεῖς, ὅπως οἱ διάδοχοι τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Καὶ οὐκ ἦν μέγας ὁ νήπιος»∙ καὶ δὲν ἦταν μέγας τὸ νήπιο. «Ἀλλ’ ὁ τῷ νηπίῳ τὸ πατρῷον ἀποδοὺς γέρας καὶ μὴ σφετερισάμενος μηδ’ ἀποστερήσας»∙ καὶ δὲν ἦταν μέγας τὸ νήπιο, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ δὲν σφετερίσθηκε τὴν βασιλεία καὶ δὲν τοῦ τὴν ἀποστέρησε. «Ἀριδαῖον δέ τις ἂν ἐποίησεν μέγαν»∙ τὸν Ἀριδαῖον δὲ ποιὸς τὸν ἔκανε μέγαλο. «Ὃν οὐδὲν νηπίου διαφέροντα μονονοὺ σπαργανώσας τῇ πορφύρᾳ Μελέαγρος εἰς τὸν Ἀλεξάνδρου θρόνον ἔθηκε»∙ ποὺ δὲν διέφερε ἀπὸ νήπιο σὲ τίποτε, ἀλλὰ ὁ Μελέαγρος τὸν σπαργάνωσε μὲ τὴν πορφύρα καὶ τὸν ἀνέβασε στὸ θρόνο τοῦ Ἀλεξάνδρου. Πίστευε ὁ Μελέαγρος ὅτι τὸν ἔκανε πειθήνιο ὄργανό του.

Ἰσχυροποίηση τῆς Εὐρωζώνης

Ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὴν Ἑλλάδα –τρόπος τοῦ λέγειν, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος προσαρμόσθηκε πλήρως πρὸς τοὺς κανόνες τῶν Βρυξελλῶν καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν δεσμεύσεών μας-, καὶ ἡ διαδικασία εἰρηνεύσεως στὴν Οὐκρανία ἀναδεικνύει τὴν Εὐρωζώνη, ὡς καθοριστικὸ διεθνῆ παράγοντα πλέον∙ πρὸ πενταετίας δὲν διέθετε τοὺς ἀναγκαίους θεσμοὺς γιὰ τὴν ἀντιμετώπισηντῆς ἀπειλῆς χρεωκοπίας ἑνὸς ἑταίρου, καὶ πολὺ περισσότερο, ὅταν ἦταν προμελετημένη μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους. Τότε τὸν πρῶτο ρόλο τὸν εἶχε τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, διότι διέθετε τὴν «τεχνογνωσία» -τὰ στραβά του εἶχε!- γιὰ παρόμοιες καταστάσεις∙ διαπιστώθηκε ὅτι δὲν γνώριζε τίποτε -ἔκανε λάθος λέει σὰν νὰ ἦταν γιὰ ἐπιτραπέζιο παιχνίδι-, ἐνῶ τὸν στόχο του, τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, τὸν ὑπηρετοῦσε τέλεια. Στὴν σημερινὴ κρίση, οἱ κερδοσκόποι ἐτέθησαν ἐκποδῶν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι κατάλαβαν καὶ τὸ βρώμικο παιχνίδι τους στὴν ἄρνησή τους νὰ δεχθοῦν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως τὸ Φθινόπωρο ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Οὐκρανία, σεβασμὸς εἰρήνης

Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐκεχειρίας στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία διαπιστώθηκε στὴν χθεσινὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Γερμανίας, Ρωσίας καὶ Γαλλίας στὸ Πσαρίσι∙ ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται σὲ γενικὲς γραμμὲς καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν αἰχμαλώτων ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ ἀπόσυρση τῶν βαρέων ὅπλων ἀπ’ τὴν διαχωριστικὴ γραμμή, οὔτε καὶ ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας, γιὰ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Λουγκάνσκ. Ὁ Πέτρος Περοσένκο προβάλλει ὡς δικαιολογία γιὰ τὴν καθυστέρηση τὸν βομβαρδισμὸ ἐκ μέρους τῶν Ρωσοφώνων χωριῶν τῆς Μαριούπολης, ἂν καὶ διαψεύδουν οἱ Αὐτονομιστές∙ τὸ πρόβλημα ἀνακύπτει, διότι ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος συναντᾶ δυσκολίες στὴν ἔγκρισή τους ἀπ’ τὴν Βουλή, λόγῳ ἀντιδράσεων τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἡ ὁποία ἐλέγχει τὶς διαδηλώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖ ὅσους βουλευτὲς συμμορφωθοῦν μὲ τὸν πρόεδρο. Τὸ κενὸ τῆς ἐξουσίας εἶναι ἐμφανέστατο στὴν χώρα, ἐνῶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπέκλεισε τὴν πιθανότητα πολέμου γιὰ τὴν Οὐκρανία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως καὶ τὴν διαφαινόμενη εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1330 δολλάρια, καὶ 135,3865 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1119,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 59,48. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀναθάρρησαν κάπως, γιὰ τὰ διαφαινόμενα καλὰ νέα, ἀλλὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου καὶ τὴν συρρίκνωση σχεδὸν τῶν κερδῶν τῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν∙ ἤδη ἡ ΒΡ καὶ ἄλλες βρεταννικὲς ἀνακοίνωσαν μείωση τῶν κερδῶν τους κατὰ 30%, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντλιῶν στὴ Βόρειο Θάλλασα κατὰ 50%. Οἱ πληροφορίες ὅτι ἡ τιμὴ μπορεῖ νὰ καταρρεύσει καὶ στὰ δέκα δολλάρια τὸ βαρέλι, ἐξ αἰτίας τῶν προοπτικῶν πωλήσεως μέρους τῶν ἀμερικανικῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων, καθὼς ἔχουν ὑπερβεῖ κατὰ πολὺ τὰ ἀνώτατα ὅριά τους, εἶναι διάχυτες στὴν ἀγορά∙ τὸ δημοσιονομικὸ ὅμως πρόβλημα εἶναι μεγάλο γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, διότι σχημάτισαν τὰ ἀποθέματα μὲ ὀγδόντα δολλάρια.

Ἰταλία, Ἑλβετία, ἀπόρρητο

Τὴν κατάργηση τοῦ ἀπορρήτου στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις συμφώνησαν ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλβετία, μὲ σκοπὸ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς∙ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν καταθέσεις ὕψους ἑβδομῆντα περίπου δις εὐρὼ σὲ ἑλβετικὲς τράπεζες καὶ ἡ Ρώμη ζητάει τὸν κατάλογό τους γιὰ νὰ ἐλέγξει ἂν ἔχουν δηλωθεῖ νόμιμα τὰ χρήματα αὐτά. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ παρόμοιες καὶ μὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινοποίηση τῆς λίστας Φαλσιανὶ ἀπ΄ τράπεζα HSBC∙ ἄλλωστε ἡ ἑλβετικὴ δικαιοσύνη ἔχει κατασχέσει τὰ ἀρχεῖα τῆς τράπεζας στὴν Γενεύη καὶ ἀναμένονται τὰ πορίσματά της. Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἔλεγχο τῆς φοροδιαφυγῆς, ἔστω καὶ μερικό, καὶ τὴν ἀπόδοση πολλῶν ἐσόδων στὰ δημόσια ταμεῖα.

Δίκη τοῦ Παπακωνσταντίνου

Ἡ ἔναρξη τῆς δίκης τοῦ παντοδύναμου κάποτε ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν γιὰ τὴν λίστα Λαγκὰρντ συμπίπτει μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ τρίτου Μνημονίου ἀπὸ πιὸ ἀριστερὴ κυβέρνηση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ πρώτου∙ τὰ περιστατικὰ εἶναι γνωστά, γιὰ τὴν προσπάθεια συγκαλύψεως τῆς λίστας καὶ τὴν ἄρνησή του γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς περιουσίας τῶν ὀνομάτων, διότι τὸ δημόσιο ἀπώλεσε ἔσοδα καὶ μάλιστα πολλά, ἐνῶ τὶς ἴδιες μέρες ὁ ὑπουργὸς ἐπέβαλε αὐστηρὰ φορολογικὰ μέτρα εἰς βάρος κυρίως μισθωτῶν καὶ συνταξιούχων. Ἡ ἀκροαματικὴ διαδικασία προβλέπεται λίαν ἐνδιαφέρουσα, διότι πολλὰ θὰ λεχθοῦν σὲ αὐτή, ἂν μάλιστα ὁ κατηγορούμενος τηρήσει τὸν λόγο του, ὅτι, «δὲν θὰ γίνει Ἰφιγένεια»∙ ἡ θυσία του αἴρεται μόνο ἂν ἀποδείξει, ὅτι παρέλειψε ὅσα παρέλειψε, λόγῳ πειστικῶν λόγων τοὺς ὁποίους θὰ κρίνει τὸ δικαστήριο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.