Κυβέρνηση, ὑπὸ αὐστηρότατη ἐπιτήρηση

Ἡ ἐπιτήρηση τῶν Εὐρωπαίων στὴν κυβέρνηση εἶναι αὐστηρότατη, ὅσο δὲν προβλεπόταν σὲ καμμία ἄλλη χώρα, οὔτε καὶ μὲ τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμὴ στὴν κυβέρνηση Σαμαρᾶ∙ ὁ λόγος εἶναι σαφής, διαπίστωσαν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ Κουρεμένος εἶχαν παντελῆ ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν μας στοιχείων καὶ ὑποχρεώθηκαν οἱ ἴδιοι νὰ τοὺς ἐνημερώνουν γιὰ ὅλα∙ ἔτσι ἔβαλαν στὴν συμφωνία τοὺς δεσμευτικοὺς ὅρους γιὰ τὴν κατοχύρωσή τους, ὡς πρὸς γιὰ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας μας. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ δεσμεύσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν τὴν ἐγγύηση ὅτι θὰ προχωρήσει κανονικὰ τὸ πρόγραμμα, χωρὶς ἀριστερὲς παρεκτροπές∙ τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸν Ναπολεοντίσκο, στὸ πῶς θὰ ἐλέγξει τὶς ἀντιδράσεις στὸ κόμμα του καὶ στοὺς ψηφοφόρους του ἀκόμα περισσότερο. Πολλὰ θὰ κριθοῦν τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἢ μῆνες…

ΣΥΡΙΖΑ, καταιγιστικὰ πυρὰ

Κάτω ἀπὸ καταιγιστικὰ πυρὰ βρέθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, ἐπὶ δεκάωρο, καθὼς ζήτησαν τὸν λόγο 140 ἀπ’ τοὺς 149 βουλευτές, μὲ πολλοὺς σὲ ὑψηλοὺς τόνους κατὰ τῆς συμφωνίας∙ χαρακτηριστικὸ τοῦ πνεύματος ἦταν ἡ παρέμβασή του, γιὰ νὰ ζητήσει, «ποιοὶ εἶναι κατὰ νὰ τὸ ποῦν», ἀλλὰ δὲν πῆρε ἀπάντηση. Δείχνει ὅτι ἀγνοεῖ τὸν κοινοβουλευτισμὸ ἢ δὲν γνωρίζει τὸ πῶς γίνεται ἡ διαρροὴ βουλευτῶν ἢ κάνει τὸν ἄσχετο∙ ποτὲ δὲν προαναγγέλλουν οἱ βουλευτὲς τὶς ἀντικυβερνητικὲς κινήσεις του. Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις θὰ φανοῦν αὔριο κατὰ τὴν συζήτηση μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος τῆς συμφωνίας∙ δηλαδή, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐγκαινιάζει τὴν νομοθετική του ἐργασία, μὲ διαδικασία τὴν ὁποία καταδίκαζε στὴν προηγούμενη κυβέρνηση ὅταν τὴν ἐφάρμοζε, ἀλλὰ καὶ δεσμεύτηκε ὅτι δὲν πρόκειται ἐφαρμόσαι αὐτήν∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν κομματικῶν στελεχῶν ἀναμένονται σήμερα στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία, μὲ ὁλοκλήρωση τὸ Σάββατο στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή.

Ἐξειδίκευση τῶν μέτρων

Στὴν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων προβλέπεται ὅτι ἀρχίζουν τὰ δύσκολα γιὰ τὴν κυβέρνηση, ὅπως τὸ ἔδειξαν χθὲς οἱ βουλευτές∙ ὁ Κουρεμένος ἤδη παραδέχθηκε ὅτι ὑπάρχει χρηματοδοτικὸ πρόβλημα μὲ τὰ ὁμόλογα τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ οἱ συντάξεις στὸν ΟΓΑ θὰ δοθοῦν μὲ μία βδομάδα καθυστέρηση, μὲ ἄσχημα τὰ νέα καὶ γιὰ ἄλλα ταμεῖα. Τὸ ἔλλειμμα τὸν Ἰανουάριο ἀνῆλθε σὲ ἕνα δις εὐρώ, μὲ διόγκωσή του τὸν Φεβρουάριο, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι προειδοποιοῦν ὅτι οἱ δόσεις θὰ ἐκταμιεύονται ἀνάλογα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προαπαιτουμένων∙ οἱ προγραμματικὲς δεσμεύσεις γιὰ διακοπὴ τῶν ἀποκρατικοποιήσεων ἀκυρώνονται, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ διαμήνυσε ὅτι θὰ προχωρήσουν οἱ ἰδιωτικοποιήσεις ποὺ συμφωνήθηκαν, ὅπως καὶ οἱ ξένες ἐπενδύσεις, διότι φοβοῦνται ὅτι, διαφορετικά, θὰ κατρακυλίσει ἡ οἰκονομία σὲ ὕφεση χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη. Οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ καὶ βουλευτὲς ἑτοιμάζονται πομποδῶς νὰ ψηφίσουν αὔριο τὴν συμφωνία μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος…

ΝΔ, ἐκτόνωση ἀμφισβητήσεως

Ἡ ἐκτόνωση τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἦρθε πολὺ γρήγορα στὴν Νέα Δημοκρατία, λόγῳ τῆς ἀναφυείσης καὶ πάλι πολιτικῆς ἀβεβαιότητος∙ ὁ ἀπόλυτος συμβιβασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν τρόϊκα, ἢ θεσμοὺς ὅπως τὴν ἔχουν βαφτίσει, καὶ ἡ πορεία πρὸς τρίτο Μνημόνιο, μὲ πλήρη βεβαιότητα πλέον, ἀπαιτεῖ τὴν ὑψίστη συσπείρωση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, διότι παραμένει ὁ μοναδικὸς πόλος σταθερότητος καὶ προοπτικῆς γιὰ τὴν χώρα∙ ἐὰν συνεκτιμηθοῦν καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα, μὲ τὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας, τότε ἡ ἐγρήγορση πρέπει νὰ εἶναι πολλαπλάσια. Ὅλα αὐτὰ καὶ τὰ αἴτια τῆς ἧττας θὰ συζητηθοῦν τὴν ἐρχόμενη Πέμπτη στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος∙ εἶχαν βιασθεῖ πολὺ κάποιοι μᾶλλον ἑτερόφωτοι…

ΣΥΡΙΖΑ, συσκέψεις, ἐπαφὲς

Σὲ μυστικὲς ἐπαφὲς καὶ συσκέψεις ἐπιδίδονται οἱ ὑπουργοὶ καὶ τὰ κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μνημονιακῶν ἀπαιτήσεων καὶ μάλιστα σὲ πολὺ χειρότερη μορφὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοὺς τὸ εἶπε ξεκάθαρα, «”Συναντηθήκαμε” τελικὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν… ἔξοδο τοῦ Μνημονίου: Ἐμεῖς βγαίναμε, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἔμπαιναν μὲ φόρα!» Ἡ ἔκρηξη στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις εἶναι τρισχειρότερη, διότι αὐτοὶ ζοῦν καὶ τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ρευστότητος∙ στοὺς διαδρόμους καὶ στὸ καφενεῖο τῆς Βουλῆς ὁ Κουρεμένος δέχεται τὰ ὁμαδικὰ πυρὰ ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν, γιὰ τὰ προαπαιτούμενα ποὺ ὑπεγραψε, ἐνῶ ἀρκετοὶ φθάνουν ἀκόμη καὶ στὸν πρωθυπουργό…

Δορυφόρημα κωφὸν διεξῆλθε

Ὁ Μελέαγρος εἶχε ἀνεβάσει στὸν θρόνον μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδου τὸν ἀδελφό του Ἀριδαῖο, καθυστερημένο διανοητικά, ἐπειδὴ πίστευε ὅτι θὰ τὸν εἶχε εὔκολο ὑποχείριό του∙ ἀλλὰ δὲν ἦταν ἀρκετὴ ἡ εὔνοια τῆς Τύχης γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας. Ὁ Μελέαγρος, «εὖ γε ποιῶν, ἵν’ ὀφθῇ παρ’ ἡμέρας ὀλίγας, πῶς ἀρετῇ βασιλεύουσιν ἄνθρωποι καὶ πῶς τύχῃ»∙ καλὰ ἔκανε λοιπόν, γιὰ ν’ ἀποδειχθεῖ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, πῶς βασιλεύουν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴν ἀρετὴ καὶ πῶς μὲ τὴν τύχη. «Ἀγωνιστῇ γὰρ ἡγεμονίας ὑποκριτὴν ἐπεισήγαγε»∙ διότι πρωταγωνιστὴ τῆς ἡγεμονίας ἔβαλε ἠθοποιό. «Μᾶλλον δ’ ὡς ἐπὶ σκηνῆς δορυφόρημα κωφὸν διεξῆλθε τῆς οἰκουμένης»∙ ἀλλὰ μᾶλλον πάνω στὴν σκηνὴ ἐμφανίσθηκε ἕνα ἄδειο ἐξάρτημα στὴν οἰκουμένη. «Καί κε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη»∙ ἐπειδὴ καὶ ἡ γυναῖκα φέροι τὸ βάρος, ἔστω κι ἂν ἀποφασίζει ὁ ἄνδρας, κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη.

Δεδομένο τρίτο Μνημόνιο

Στὶς Βρυξέλλες θεωροῦν δεδομένο τὸ τρίτο Μνημόνιο, ἐπειδὴ γνωρίζουν τὰ δημοσιονομικά μας καὶ τὴν νέα ὕφεση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ Κουρεμένος ἔδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν μελετήσει καθόλου τὰ οἰκονομικά μας στοιχεῖα καὶ γι’ αὐτὸ δέχθηκαν ὅλα τὰ προαπαιτούμενα καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ διαπραγμάτευση. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: ἡ Ἑλλὰς ἔχει ὑποχρεώσεις σὲ ξένα ὁμόλογα εἴκοσι τουλάχιστον δις εὐρὼ φέτος, ἐνῶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, μὲ τὶς σημερινὲς ἐκτιμήσεις ὑπερβαίνει τὰ ἕνδεκα δις∙ δηλαδὴ ὑπερβαίνουν τὰ τριάντα οἱ ἀνάγκες μας, ἀλλὰ ὑπολογίζουν ὅτι γύρω στὰ δέκα περίπου θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ ἐσωτερικὲς πηγές, μὲ αὔξηση τῆς φορολογίας ἢ περικοπὲς δαπανῶν καὶ συντάξεων. Ἀπομένουν εἴκοσι, τὰ ὁποῖα ἡ προηγούμενη κυβέρνηση προγραμμάτιζε νὰ τὰ δανεισθεῖ ἀπ’ τὶς ἀγορές, ἂν καὶ θὰ ἦταν λιγώτερα, διότι θὰ συνεχιζόταν ἡ ἀνάπτυξη, μὲ περισσότερα φορολογικὰ ἔσοδα∙ ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατη πλέον ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς ἀκολουθεῖ τρίτο Μνημόνιο…

Ἀναθεώρηση λειτουργίας ΣΑ

Τὴν ἀναθεώρηση τῆς λειτουργίας τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ζήτησε ὀ Κινέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ἀμεσώτερη ἀποτελεσματικότητά του, ἀλλὰ συνάντησε τὴν ἔντονη ἀντίδραση τοῦ Ἀμερικανοῦ Μονίμου Ἀντιπροσώπου∙ τὴν κινεζικὴ πρόταση ὑποστήριξε θερμὰ ὁ Ρῶσος ὑπουργὸς καὶ πολλὰ μὴ μόνιμα μέλη, ἐνῶ ἡ Γαλλία τήρησε οὐδέτερη στάση, μὲ ἀπόκλιση πρὸς τὴν Κίνα, ἀλλὰ ἀντιθέτου ἀποκλίσεως ἦταν ἡ Βρεταννία. Τὰ πέντε μόνιμα μέλη, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία καὶ Βρεταννία, ἔχουν δικαίωμα βέτο σὲ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση τοῦ ΣΑ, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐπαρκοῦς αἰτιολογήσεώς της, ὁπότε σὲ πολλὰ διεθνῆ προβλήματα τὸ βέτο παρεμποδίζει τὴν παρέμβαση τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὄχι μόνο γιὰ τὴν λύση τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀνακούφιση τῶν γυναικοπαίδων καὶ τῶν ἀμάχων∙ ὑπάρχει καὶ τὸ αἴτημα διευρύνσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μονίμων μελῶν, καθὼς ἄλλαξε ἡ ἰσορροπία στὴν παγκόσμια σκηνὴ τὰ ἑβδομῆντα χρόνια ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Οὐκρανία καὶ παρὰ τὴν ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1345 δολλάρια καὶ 134,8790 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1206.50, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 59,06. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση, παρὰ τὴν αἰσιοδοξία τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων στρατηγικῶν μελετῶν, τὰ ὁποῖα προβλέπουν τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβολὴ αὐστηροῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στὴν Κίνα∙ οἱ εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι δὲν παίρνουν στὰ σοβαρὰ τὶς ἐκτιμήσεις αὐτές, ἐνῶ μὲ σαφέστατη εἰρωνεία μέχρι σαρκασμὸ τὶς ἀντιμετωπίζουν οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Κινέζοι. Οἱ ἀναλυτές τους ἀπαντοῦν ὅτι ἀποτελοῦν ἔνεση αἰσιοδοξίας στὴν ἀμερικανικὴ κοινὴ γνώμη, μετὰ τὶς συνεχεῖς ἀποτυχίες τους στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Οὐκρανία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔπαψαν νὰ πιστεύουν ὅτι θὰ κερδίσει τὸν ἐμφύλιο πόλεμο τὸ Κίεβο, ἀλλὰ βλέπουν σοβαρὲς πιθανότητες ἐπεκτάσεως τῆς διαμάχης σὲ ἄλλες ἐπαρχίες.

Βουλή, αὐθαιρεσία προέδρου

Ἡ πρόεδος τῆς Βουλῆς ἀποκάλυψε προχθὲς τὸ πραγματικό της πρόσωπο, μὲ τὶς αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες της γιὰ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, ὡς πρὸς τὴν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν∙ ὁ σεβασμὸς τῆς λειτουργίας τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς, ἀποτελοῦν τὸν θεμελιώδη λίθο τῆς δημοκρατίας καὶ οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ τὴν παραβιάζει καὶ μάλιστα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πρώτης. Οἱ βουλευτὲς ὅλων τῶν πτερύγων τοῦ σώματος ἀντέδρασαν ὁμόφωνα καὶ καταδίκασαν τὶς ἑρμηνεῖες της, ἀλλὰ αὐτὴ ἐπέμεινε, χωρὶς κανέναν λόγο, ἀκόμη καὶ ὅταν τὴν ἀποδοκίμασε καὶ ὁ ὑπουργὸς καὶ ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματός της∙ φαίνεται ὅτι συνεχίζει καὶ ἀπὸ τὴν ἕδρα τοῦ προέδρου τὴν τακτική της στὴν προηγούμενη Βουλή. Θὰ πληρώσει ἄσχημα ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιλογή του.

Ἀγγλία, πολιτικὴ ἀβεβαιότης

Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης εἶναι διάχυτη πλέον στὴν Βρεταννία, καθὼς οἱ σοβαρὲς δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀδιέξοδο στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς 7ης Μαΐου∙ τὰ δύο παραδοσιακὰ κόμματα, Συντηρητικοὶ καὶ Ἐργατικοί, παίρνουν ἀπὸ 32-34% τὸ καθένα, μὲ τὸ ἀντιευρωπαϊκὸ UKIP στὸ 15% καὶ τοὺς Φιλελεύθερους, 8%, μὲ μία λιγώτερο τοὺς Πράσινους. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις αὐτές, τότε κανένα κομμα δὲν διαθέτει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἐνῶ οἱ Φιλελεύθεροι καὶ οἱ Πράσινοι δὲν θὰ ἔχουν ἐπαρκῆ κοινοβουλευτικὴ δύναμη γιὰ νὰ συμμαχήσουν μὲ τὸ πρῶτο κόμμα, ὅπως γίνεται τώρα μὲ τὴν κυβέρνηση Συντηρητικῶν-Φιλελευθέρων∙ ἀπὸ τὴν στιγμὴ δὲ ποὺ ἀποκλείεται ἡ συνεργασία μὲ τὸ UKIP, τότε δὲν ἀπομένει ὡς λύση, παρὰ ἡ συμμαχία τῶν δύο μεγάλων. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ θέλει κανένας ἀπ’ τοὺς δύο.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.