Στουρνάρας ἐπείγουσες προειδοποιήσεις

Ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀπηύθυνε ἐπείγουσες προειδοποιήσεις πρὸς τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ταχύτατη ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν μὲ τὴν παράταση, ὥστε νὰ εἰσρεύσει χρῆμα στὴν ἀγορὰ καὶ νὰ ἀνασάνουν κάπως οἱ ἐπιχειρήσεις∙ ἤδη στὸν τουρισμὸ οἱ προοπτικὲς εἶναι καλές, μὲ αὔξηση τῶν κρατήσεων κατὰ 15% στὶς καλὲς περιοχές, οἱ ὁποῖες ἀντισταθμίζουν τὶς ὅποιες ἀκυρώσεις στὶς ἄλλες. Πέρυσι ὁ ἀριθμὸς τῶν τουριστῶν ἀνῆλθε σὲ 25 ἑκατομμύρια καὶ τὰ ἔσοδα σὲ 14 δις εὐρώ∙ παραμένει τὸ ἐφαλτήριό μας, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἀναπτύξεως καὶ τὸ τρέχον ἔτος, ἂν καὶ οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις μὲ τὸ σταγονόμετρο ἀντλοῦν ἀπ’ τὰ κεφάλαιά τους, γιὰ τὴν προετοιμασία τους, διότι οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν καθόλου ρευστότητα καὶ ἐξυπηρετοῦνται ἐκ τῶν ἑνόντων ὅλες τους.

Δέσμιοι τῶν προεκλογικῶν

Ἡ κυβέρνηση παραμένει δέσμια τῶν προεκλογικῶν της ὑποσχέσεων καὶ ἀδυνατεῖ διαρρῆξαι τὸν φαῦλο κύκλο τῶν ἐξαρτήσεών της, ἀπέναντι στὴν παράταση τῆς συμφωνίας καὶ στὰ ἐσωκομματικά της∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ‘χει κυριολεκτικὰ χαμένα καὶ ὁ περίγυρός του βωλοδέρνει, ἀλλὰ σήμερα εἶναι ἡ τελευταία μέρα. Ἐγκρίνει τὴν συμφωνία, μᾶλλον μὲ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, ὁπότε ἀποφεύγει τὴν ἀποδοκιμασία ἀπ’ τοὺς βουλευτές του στὴν Βουλή, ἀλλὰ μένει λεία τῶν φανατικῶν τοῦ κόμματός του∙ μέση λύση, δύσκολα βρίσκεται, διότι καὶ στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία ἐπαναλήφθηκαν τὰ ἴδια καὶ ἀναμένονται χειρότερα στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ αὔριο. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ἕνα, οἱ φυγόκεντρες δυνάμεις ἐκτινάσσονται σὰν ἐλατήριο, χωρὶς ἀντίβαρο γιὰ τὴν συγκράτησή τους∙ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἐπεκτείνεται εὐρύτατα, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις ὅλοι τὸν κατακρίνουν. Ἀπὸ τὰ στελέχη τους ἀντλοῦν δυνάμεις οἱ ἀμφισβητίες βουλευτές∙ μάλιστα πολλοὶ τὶς ἐνισχύουν, διότι σκέπτονται τὴν μετασυριζικὴ πολιτική τους παρουσία.

Δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα

Τὰ τεράστια καὶ διογκούμενα δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα ἀποτελοῦν τὸν βραχνᾶ τῆς κυβερνήσεως πλέον∙ τὸν Ἰανουάριο ἀνῆλθαν σὲ ἕνα δις εὐρώ, τὸν Φεβρουάριο τριαπλασιάονται καὶ οἱ ὑποχρεώσεις ἐπίσης. Κανένας δὲν πληρώνει πιὰ φόρους, διότι πολλοὶ φοβοῦνται τὴν ἔκπληξη τοῦ πιστωτικοῦ γεγονότος∙ δὲν ἔχουν πλέον καμμία ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση, ὁπότε ἡ ψυχολογία εἶναι ἄκρως ἀρνητική, χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη πρὸ τριετίας∙ οἱ λαλίστατοι ὑπουργοὶ ἀναβάλλουν τὶς ἐξαγγελίες του γιὰ τοῦ χρόνου, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι μᾶλλον οὔτε βουλευτὲς δὲν θὰ εἶναι. Ἡ χώρα εἶναι σχεδὸν πλήρως ἀποκομμένη ἀπ’ τὴν διεθνῆ ἀγορά, καθὼς κανεὶς δὲν δέχεται ἐγγυήσεις ἑλληνικῶν τραπεζῶν, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου ὅτι εἴμαστε διαφθαρμένη χώρα καὶ τοῦ Κουρεμένου, χρεωκοπημένη∙ οἱ ἐλλείψεις στὴν ἀγορὰ εἶναι ἐμφανεῖς πλέον, ἐνῶ ἡ ἀναβολὴ στὴν καταβολὴ πολλῶν συντάξεων, ὅπως τοῦ ΟΓΑ, ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἤδη. Δὲν βρίσκεται εὔκολα διέξοδος μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση. Ἡ λύση εἶναι πολιτική.

Φευγάτη πλέον ἡ κυβέρνηση

Παλιὸς πολιτικὸς σχολίαζε γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, «φευγάτοι εἶναι στὴν κυβέρνηση»∙ ἔκανε τὸ πρωτοφανὲς ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ ἀπὸ 12 ὧρες συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος καὶ ἀφοῦ μίλησαν 145 βουλευτές –δηλαδὴ μόνο τέσσερες δὲν μίλησαν-, ἔθεσε τὴν σύμφωνία σὲ ψηφοφορία. Τὸ ἀποτέλεσμα, τριάντα περίπου λευκὰ καὶ κατά∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχασε τὴν πλειοψηφία στὴν Βουλή, ὁπότε εἶναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Μάλιστα στὰ κατὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ πρόεδρός της καὶ ὁ ἀντιπρόεδρός της, ἐνῶ στὰ λευκὰ ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης∙ δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσει πλέον, διότι δὲν διαθέτει τὴν δεδηλωμένη τῆς Βουλῆς οὐσίᾳ, ἔστω κι ἂν ἔχει ἐπιβάλει λογοκρισία καὶ ἡ διαπλοκὴ ὑπακούει πειθήνια. Ὁδηγούμαστε σὲ ἀκραῖες καταστάσεις μὲ βεβαιότητα.

Σκέψεις γιὰ νέες ἐκλογὲς

Σὲ κατάσταση πανικοῦ βρίσκονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου ὑποβάλλονται καὶ προτάσεις, γιὰ προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές∙ ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ὀρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως καὶ βλέπουν νὰ χάνεται ὁ ἔλεγχος καὶ τὰ πάντα νὰ διαλύονται γύρω τους∙ ἡ πρώτη νομοθετική τους πράξη τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ, φοβοῦνται νὰ τὴν φέρουν πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος, διότι προβλέπουν διαρροὴ βουλευτῶν τους. Ἀλλὰ ὣς σήμερα πρέπει νὰ τὴν ἐπικυρώσουν, διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνει ἡ Μπούντεστανγκ τὴν συμφωνία∙ τότε ἀπομένει ἡ ἔκδοση πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου, ποὺ τὸν φέρνει σὲ δυσκολώτερη θέση. Ὅ,τι κατέκριναν στὴν προηγούμενη κυβέρνηση τὸ ἀντιγράφουν χειρότερα τώρα καὶ μάλιστα μὲ τὴν πρώτη τους νομοθετικὴ πρωτοβουλία.

Γυναικός ἐστι καὶ παιδὸς

Στὶς περιπτώσεις ἀναδείξεως στὴν βασιλεία τυχαῖα κάποιων ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος, ὅπως μὲ τοὺς Ἀχαιμενίδες στὴν Περσία∙ εἶχε παραθέσει τὸν στίχο ἀπ’ τοὺς «Ἱππῆς» τοῦ Ἀριστοφάνους, «καί κε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη», διότι καὶ ἡ γυναῖκα φέρει τὰ βάρη, καὶ ὅταν ὁ ἄνδρας ἀποφασίζει». «Τοὐναντίον μὲν οὖν εἴποι τις ἄν»∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος. «Ὅτι λαβεῖν καὶ ἀναθέσθαι δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ ἀρχὴν καὶ γυναικός ἐστι καὶ παιδός»∙ ὅτι τὸ νὰ παραλάβει καὶ νὰ ἀναθέσει δύναμη καὶ ἐξουσία καὶ πλοῦτο μπορεῖ νὰ γίνει καὶ ἀπὸ γυναῖκα καὶ ἀπὸ παιδί. «(Ὀάρσῃ καὶ Δαρείῳ Βαγώας ὁ εὐνοῦχος ἐπέθηκε τὴν Περσῶν βασιλείαν»)∙ ὅτι στὸν Δαρεῖο καὶ τὸν Ὀάρση ὁ εὐνοῦχος Βαγώας τοὺς βοήθησε νὰ ἀναλάβουν τὴν βασιλεία τῶν Περσῶν. Μὲ δόλο πῆρε τὴν ἐξουσία ὁ Δαρεῖος, ἀλλὰ ἡ δυναστεία του κράτησε ἐπὶ δύο αἰῶνες.

Ἐξαγριωμένοι οἱ Εὐρωπαῖοι

Οἱ Εὐρωπαίοι εἶναι ἐξαγριωμένοι ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς ὑπαναχωρήσεις της καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν θεμάτων της∙ ὥς τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ δὲν εἶχαν ἀποφασίσει, τὸ πῶς θὰ ἐπικυρώσουν τὴν συμφωνία γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος. Γνωρίζουν ὅτι μέχρι αὔριο πρέπει αὐτὴ νὰ περάσει καὶ ἀπὸ ἄλλα ἕξι εὑρωπαϊκὰ Κοινοβούλια, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν Μπούντεστανγκ, καὶ τὰ ἀφήνουν τὴν τελευταία κυριολεκτικὰ στιγμή, βάζοντας σὲ σοβαρώτατα προβλήματα στοὺς πρωθυπουργούς τους. Ἀπόδειξη ἀνανδρίας καὶ δειλίας εἶναι αὐτά∙ περιόδευσε τὴν Εὐρώπη ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπερπλήρης ματαιοδοξίας καὶ ὑπεροψίας, ὅτι φέρει τὴν ἐπανάσταση στοὺς λαούς της, καὶ τώρα δὲν μπορεῖ νὰ συμμαζέψει τὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα∙ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σκέπτονται οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι γνωρίζουν ὅτι, τὸ ἕνα τρίτο ψήφισε τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ βλέπουν τὴν ἀγανάκτηση ὅλων ἐναντίον του. Ἡ χώρα βρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ∙ σωτηρία εἶναι ἡ παράταση τῆς συμφωνίας.

Οὐκρανία, πρὸς χρεωκοπία

Σὲ οἰκονομικὴ χρεωκοπία ὁδηγεῖται ἡ Οὐκρανία, μὲ τὸ νόμισμά της σὲ κατακόρυφη πτώση, τὶς ἐλλείψεις τροφίμων στὴν ἀγορὰ κλιμακούμενες καὶ πληθωρισμὸ καλπάζοντα, ἐνῶ ἡ κεντρική της τράπεζα ἀπαγόρευσε τὶς ἀγορὲς συναλλάγματος, καθὼς ὅλοι ἔτρεχαν νὰ πάρουν ξένα νομίσματα∙ νέα χορήγηση βοηθείας θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, διότι ὅσα πῆρε τὸ τελευταῖο ἔτος χάθηκαν στὸν πόλεμο καὶ στὶς καταχρήσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἐνῶ ὁ Πέτρος Περοσένκο ἔστειλε τὴν οἰκογένειά του στὸ ἐξωτερικό. Στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες ἄρχισε ἡ ἀπόσυρση τῶν βαρέων ὅπλων ὁ οὐκρανικὸς στρατός, ἀλλὰ καθυστερεῖ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ Μόσχα ἀπειλεῖ μὲ διακοπὴ τὴν ροὴ φυσικοῦ ἀερίου, ἂν δὲν πληρωθεῖ ἀπ’ τὸ Κίεβο. Ταυτοχρόνως ρωσικὴ ἐφημερίδα δημοσίευσε ἔγγραφο μὲ τὰ σχέδια τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ περυσινὴ ἡμερομηνία γιὰ τὴν χώρα ∙ καταγράφει ἐκεῖ ὅλες τὶς κινήσεις, γιὰ προσάρτηση τῆς Κριμαίας καὶ σταδιακὴ ἀπόσχιση τῶν ρωσόφωνων περιοχῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειλῆς γιὰ χρεωκοπία τῆς Οὐκρανίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1316 δολλάρια καὶ στὰ 134,5260 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἀρκετὰ ὁ χρυσός, 1220, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61,81. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι φοβοῦνται τὶς προεκτάσεις τῆς ἀπειλῆς χρεωκοπίας τῆς τραυματισμένης χώρας, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν προσφέρεται εὔκολα ἄλλη βοήθεια∙ ἡ ἧττα της ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους αὐτονομιστὲς θεωρεῖται δεδομένη, ἐπειδὴ κανένας πόλεμος δὲν κερδίζεται χωρὶς ἐπαρκῆ χρηματοδότηση καὶ περισσότερο στὴν ἐποχή μας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, ἐπειδὴ παρουσιάζονται τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν οἰκονομία της, ἐνῶ βελτιώνεται σημαντικὰ ἡ θέση τοῦ ρεμίνμπι στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ πολλὲς χῶρες τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς μοναδικὸ ἀνταλλακτικὸ μέσο καὶ ὡς συναλλαγματικό τους ἀπόθεμα. Τὸ δολλάριο χάνει συνεχῶς ἔδαφος στὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ κέντρο, ἐνῶ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἠπείρους στρέφονται πρὸς τὸ κινεζικὸ νόμισμα.

Ἀναστασιάδης καὶ Ποῦτιν

Σὲ ἐγκάρδια ἀτμόσφαιρα διεξήχθησαν οἱ συνομιλίες τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Κρεμλίνο καὶ μὲ πλήρη συμφωνία σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Κύπρος εἶχε διατυπώσει σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς χώρας του, ἀλλὰ καὶ ἐπανέλαβε τὴν ἀνυποχώρητη ὑποστήριξή του στὰ ἐθνικὰ θέματα τῆς μεγαλονήσου, καὶ ὁ Κύπριος παραχώρησε τὸ δικαίωμα ἐλλιμμενισμοῦ ρωσικῶν πολεμικῶν πλοίων στὴν Λεμεσό. Ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται ὡς ἄνοιγμα τῆς Μόσχας πρὸς τὴν Εὐρώπη, καθὼς ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὴν Οὐγγαρία καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μετάβαση στὴν Μόσχα τοῦ Ματτέο Ρέντσι τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα∙ ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Ρωσίας, λόγῳ Οὐκρανικοῦ, σπάει πλέον σταδιακὰ ἀπὸ πολλὲς εὐρωπαϊκῶς χῶρες.

Προστριβές, ΗΠΑ, Νετανιάχου

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἰσραηλινοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Οὐασογκτον, καὶ ἡ πρόσκλησή του ἀπ’ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς γιὰ ὁμιλία στὸ Κογκρέσσο, ἔχει προκαλέσει μείζον θέμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Οἱ Δημοκρατικοὶ εἶναι ἀντίθετοι στὴν πρόσκληση, ὅταν μάλιστα τὸ Ἰσραὴλ βρίσκεται σὲ προεκλογικὴ περίοδο, ἀλλὰ οἱ ἀντίπαλοί τους ἐπιμένουν∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του καὶ ἀκόμη δὲν ὁρισθεῖ συνάντηση τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα. Τὴν σκυτάλη πῆρε ὁ Τζὼν Κέρρυ ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὶς ἰσραηλινὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ὅτι εἶχαν παραπληροφορήσει τὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ παραγωγὴ πυρηνικῶν βομβῶν ἀπ’ τὸ Ἰράν∙ οἱ Ἰσραηλινοὶ δὲν ἀπάντησαν εὐθέως, παρὰ ὅτι εἶχαν τὶς σχετικὲς πληροφορίες ἀπ’ τὴν Μοσάντ, ἀλλὰ κινδύνευαν ἐξωθῆσαι τὴν Ἀμερικὴ σὲ νέα ἀποτυχία, ὅπως μὲ τὰ ἀπαγορευμένα ὅπλα στὸ Ἰράκ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.