Πολλαπλασιασμὸς τῶν φυγοκέντρων τάσεων

Οἱ φυγόκεντρες τάσεις πολλαπλασιάζονται πλέον στὴν κυβέρνηση καὶ δείχνουν, ὅτι κάθε δύναμη σκέπτεται μόνο τὴν ἐπιβίωσή της, χωρὶς ἑνιαῖο ἔλεγχο καὶ καμμία πειθαρχία∙ εἶναι ἀδιανόητο, ἑνὸς μηνὸς κυβέρνηση, καὶ νὰ παρουσιάζει τόσες συγκρούσεις, στὰ κομματικὰ ὄργανα καὶ μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν. Οἱ διαψεύσεις πέφτουν βροχή, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος κλείνεται στὸ Μαξίμου καὶ ἀποφεύγει τὶς ἐμφανίσεις του, μοιάζοντας μὲ πρωθυπουργὸ ἐν ἀναχωρήσει∙ τὸ χειρότερο εἶναι ἡ πλήρης ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, παρὰ τὶς ἀγαθὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ Γιούρογκουπ ὁ Κουρεμένος θὰ βρεθεῖ πάλι μόνος του, μὲ τὰ σχόλια τοῦ τύπου εἰρωνικὰ μέχρι καυστικὰ ἐναντίον του∙ καλὲς εἶναι οἱ δημόσιες σχέσεις, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ λίγη δουλειὰ στὸ γραφεῖο καὶ περισσότερη συνεννόηση μὲ τοὺς ἑταίρους, τοὺς ἔχουμε ἀνάγκη.

Προειδοποιήσεις Εὐρωπαίων

Ἡ κυβέρνηση συμπεριφέρεται σὰν γκρουπούσκουλο τῆς ἀριστερᾶς, μὲ πολλὲς ἰδέες καὶ καθόλου ἔργο∙ ἔτσι μετὰ ἀπὸ σαράντα μέρες ἀκόμη ἑτοιμάζει τὸ πρῶτο νομοσχέδιο, γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση, ποὺ θὰ τὸ ψήφιζε τὴν ἑπομένη τῆς ὀρκωμοσίας της, ἀλλὰ μὲ διατάξεις χειρότερες ἀπ’ τὰ ἰσχύοντα. Ταυτοχρόνως δείχνει ὅτι ἀγνοεῖ τὶς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ πιστωτικὸ γεγονός, ἂν δὲν προχωρήσει ἐγκαίρως σὲ μεταρρυθμίσεις, δηλαδὴ νὰ τὶς ψηφίσει ὣς τὴν Δευτέρα, διαφορετικὰ ἡ χώρα βρίσκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ∙ οἱ Γερμανοὶ εἶναι σαφεῖς, οἱ ὕβρεις κατὰ ἑταίρων εἶναι ἐκτὸς τῆς εὐρωπαϊκῆς νοοτροπίας∙ τώρα κατάλαβε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἂν κατάλαβε, τὸ τί σημαίνει ἡ ἀνάμιξη τῆς ἀριστερίστικης μικροπολιτικῆς μὲ τὶς διεθνεῖς σχέσεις, ὁ Κουρεμένος μᾶλλον ὄχι ἀκόμη. «Δειλοὶ καὶ ἄβουλοι ἀντάμα…», χάνονται στὶς βρώμικες ἐξαρτήσεις τους∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος, γιατὶ αὐτοὶ εἶναι χαμένοι, ἔτσι κι ἀλλιῶς.

Ἐλλείψεις σὲ νοσοκομεῖα

Οἱ πρῶτες ἐλλείψεις σὲ νοσοκομεῖα παρουσιάσθηκαν ἤδη, ἐνῶ οἱ ἀναπληρωτὲς ἐκπαιδευτικοὶ παραμένουν ἀπλήρωτοι καὶ οἱ συντάξεις βρίσκονται στὸν ἀέρα, καθὼς ἡ κυβέρνηση δεσμεύει ὅλα τὰ ἀποθεματικὰ γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων∙ μοναδικὴ σωτηρία πλέον παραμένει ἡ παρέμβαση τῶν Βρυξελλῶν, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς πλήρους ἀπονεκρώσεως τῆς οἰκονομίας. Οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν δὲν κρύβονται, ἐνῶ τὸ Μαξίμου παίρνει ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν παροχὴ προνομίων στοὺς Παλαιοπασόκους συντεχνιακούς∙ γνωρίζει ὅτι αὐτοὶ στρέφονται ἐναντίον του, ὅπως τὸ ἀπέδειξαν στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή. Τὰ προβλήματα τῆς ἀγορᾶς προέχουν, μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ρευστότητος, ἐνῶ μόνο ὁ τουρισμὸς δουλεύει, ἀλλὰ οἱ προετοιμασίες του γίνονται μὲ χίλιες δυσκολίες∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐπείγει, γιατὶ ὅσο περισσότερο καθυστερεῖ, τόσο διευρύνεται τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα καὶ αὐξάνονται τὰ φορολογικὰ μέτρα γιὰ ἀντιστάθμισμά του. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῶν πραγματικῶν προβλημάτων, μπερδεμένη στὰ ἐσωτερικά της.

Προνόμια σὲ συνδικαλιστὲς

Ἡ συμφωνία τῆς ΔΕΗ μὲ τὴν ΓΕΝΟΠ, γιὰ τὴν παραχώρηση κάποιων ἐπιδομάτων στοὺς συνδικαλιστές της, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα ἀντιδράσεων∙ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀριστέρης πτέρυγας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἁρμόδιος ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε ἀκόμη ἀπέναντι στὴν πρόκληση αὐτὴ πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες ποὺ ὑποφέρουν ἀπ΄ τὴν πενταετῆ λιτότητα. Ὁ λόγος τῶν παραχωρήσεων εἶναι ἄλλος∙ γνωρίζουν οἱ συντεχνίες ὅτι χάνουν τὸ παιχνίδι καὶ φροντίζουν διασφαλίσαι τὰ δικαιώματά τους, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀριστερὸς ὑπουργὸς σκέπτεται μόνο τὴν ἱκανοποίηση τῶν στελεχῶν του, τὰ ὁποῖα σύντομα θὰ τὰ χρειασθεῖ στὴν καλπάζουσα ἐσωκομματικὴ λαίλαπα∙ τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι πλέον ἡ αὐτοπροστασία τους, ἀπέναντι στοὺς ἐσωκομματικοὺς ἀντιπάλους τους, διότι βλέπουν ὅτι τὰ χάνουν ὅλα.

Λοιμικὴ ἔχουν καταντήσει

Ἡ δέσμευση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ταμείων καὶ τῶν νοσοκομείων, ὅπως καὶ τῶν ἀγροτικῶν ἐπιδοτήσεων, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν δανείων πρὸς τὴν τρόϊκα, ἰσοδυναμεῖ μὲ δήμευση περιουσίας∙ εἶναι κατάφωρα ἀντισυνταγματικὴ καὶ ὁδηγεῖ εὐθέως στὴν ἐξαθλίωση τοὺς ἀσφαλισμένους, τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς ἀγρότες, ἀλλὰ καὶ στὴν πλήρη διάλυση τῆς νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ διατυμπανίζει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅτι δὲν ὑπογράφει παράταση τοῦ Μνημονίου, ὅπως καὶ τρίτο Μνημόνιο∙ ἀπόδειξη πολιτικῆς δειλίας καὶ ἀπρονοησίας εἶναι ὅλα, διότι εἶναι παράνομα καὶ θὰ λογοδοτήσουν ὅλοι τους καὶ μάλιστα λίαν συντόμως∙ ἴσως μερικὰ διασωθοῦν, μὲ τὴν παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν τῶν μεγαλοεργολάβων. Λοιμικὴ ἔχουν καταντήσει.

Ἐμπεσόντες εἴς τιμάς τινας

Ὁ Πλούταρχος παραθέτει ὡς παράδειγμα συνετοῦ βασιλέως τὸν Ἐρεχθέα τῶν Ἀθηνῶν, θεμελιωτοῦ τοῦ Ἐρεχθείου καὶ τῆς λατρείας τῆς Ἀθηνᾶς στὴν πόλη∙ αὐτὸς κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Θρακῶν πῆρε χρησμὸ ἀπ’ τοὺς Δελφοὺς νὰ θυσιάσει τὴν θυγατέρα του γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πόλεως, ὅπερ καὶ ἔπραξε καὶ ἀποκρούσθηκαν οἱ εἰσβολεῖς μὲ βασιλέα τους τὸν Εὔμολπον, υἱὸ τοῦ Ποσειδῶνος. Ὁ Εὐρυπίδης ἔγραψε στὴν ὁμώνυμη τραγῳδία: «Κακοὶ γὰρ ἐμπλησθέντες ἢ νομίσματος,/ ἢ πόλεος ἐμπεσόντες εἴς τιμάς τινας,/ σκιρτῶσιν ἀδόκητ’ εὐτυχησάντων δόμων»∙ διότι ὅταν χορτάσουν ἀπὸ κακία ἢ λεφτά,/ ἢ σὲ πόλη εἰσβάλλουν γιὰ ἀπόκτηση ἐξουσίας,/ χαίρονται γιὰ τὰ ἀνέλπιστα λάφυρα. «Κλεῖτος ἐν Ἀμοργῷ τρεῖς ἢ τέτταρας Ἑλληνικὰς ἀνατρέψας τριήρεις Ποσειδῶν ἀνηγορεύθη καὶ τρίαιναν ἐφόρει»∙ ὁ στρατηγὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου Κλεῖτος στὴν ναυμαχία τῆς Ἀμοργοῦ, ἀφοῦ καταβύθισε τρεῖς ἢ τέσσερες Ἑλληνικὲς τριήρεις ἀναγορεύθηκε Ποσειδῶν καὶ φοροῦσε τρίαινα, τόση ματαιοδοξία εἶχε.

Τρίτο Μνημόνιο, 30-50 δις

Στὰ τριάντα μὲ πενῆντα δις εὐρὼ ἀνεβάζει τὸ ὕψος τοῦ τρίτου Μνημονίου, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὁ Ἱσπανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ οἱ προβλέψεις του στηρίζονται στὴν βεβαιότητα τῆς ὑφέσεως στὴν χώρα μας, μὲ τὴν παντελῆ ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν σχολίασε τὶς δηλώσεις του καὶ ἴσως ἦταν ἐνήμερη, μᾶλλον, «τὰ λέει στὴν νύφη γιὰ νὰ τ’ ἀκούσει ἡ πεθερά»∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀνησυχήσει πάρα πολύ, ὄχι μόνο γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς κυβερνήσεως στὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὥστε νὰ ἐγκριθοῦν οἱ δόσεις καὶ νὰ ἀναπνεύσει δημοσιονομικὰ ἡ χώρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὕφεση στὴν οἰκονομία μας. Εἴμασταν δεύτερη χώρα στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν Ἰρλανδία, τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια μᾶς ἔφερε μερικὲς θέσεις πιὸ κάτω, ἐνῶ προβλέπεται ὕφεση μᾶλλον πάλι στὸ δεύτερο τρίμηνο∙ τὰ δημόσια ἔσοδα ἔχουν καταρρεύσει πλέον πλήρως.

Χειρότερες οἰκονομικὰ χῶρες

Τὸ ἀμερικανικὸ πρακτορεῖο Bloomberg δημοσιεύει τὴν κατάσταση τοῦ δείκτου δυστυχίας, σὲ συνθῆκες ἐργασίας καὶ ζωῆς στὸν κόσμο∙ τὰ κριτήρια φυσικὰ εἶναι σχετικὰ καὶ δὲν ἔχουν ἀρκετὰ ἀντικειμενικότητα, ἀλλὰ ἡ δημοσίευση ἐνισχύει τὴν στάση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὶς χῶρες αὐτές. Κατὰ σειρὰ ἔρχονται, μὲ τὴν ἀντίστοιχη βαθμολογία, Βενεζουέλα, 90 μονάδες, Ἀργεντινή, 33, Νότιος Ἀφρική, 29, Οὐκρανία, 27, Ἑλλάς, 23, Ἱσπανία, 21, Ρωσία, 19∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ πάντως ὅτι στὸν πίνακα περιλαμβάνονται χῶρες μὲ ὄχι καλὴ διάθεση πρὸς τὴν Ἀμερική, ἐνῶ δὲν ἀναφέρονται ἄλλες μὲ ἀποδεδειγμένως χειρότερες συνθῆκες. Ἡ κατάταξη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μᾶλλον θὰ ἐπιδεινωθεῖ μὲ τὴν νέα κυβέρνηση καὶ τὴν παντελῆ ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἡ ὕφεση φέρει πάντοτε καὶ ἐξαθλίωση, ὅπως τὴν ζήσαμε τὴν προηγούμενη πενταετία. Ἐνῶ εἴχαμε περάσει στὴν ἀνάπτυξη, μᾶς ἦρθε ἡ λοιμικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τρισχειρότερη μᾶλλον ἀπ’ τὴν εἰσβολὴ τῶν Σοσιαλιστῶν τὸ 2009.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν γιὰ δεύτερη μέρα ἀνάμικτες τάσεις, ἀλλὰ ἀντιστρόφως ἀπὸ προχθές, μὲ ἄντληση κερδῶν στὴν Σαγκάη καὶ ἐλαφρὰ ἄνοδο στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα στὰ 1,1167 δολλάρια καὶ στὰ 133,7805 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1207,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61,18. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ὁμαλοποίηση στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία, μὲ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Ἰρλανδία, Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν πορεία τῆς ὁποίας διατηροῦν πολλὲς ἐπιφυλάξεις, καθὼς δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνακοινώσει ἡ κυβέρνηση τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ∙ ἡ πυροσβεστικὴ παρέμβαση τῶν Βρυξελλῶν στὶς ἀνεγκλήσεις Ἑλλάδος κατὰ Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας θεωρεῖται, μὲ τὸ ὕφος της, ἀποδοκιμασία τῶν δηλώσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ προειδοποίηση γιὰ ἀποφυγὴ παροιμοίων περιστατικῶν στὸ μέλλον. Στὴν Βρεταννία, ἡ τράπεζα Barclays ἀνακοίνωσε μείωση τῆς κερδοφορίας κατὰ 20% πέρυσι, ἐνῶ Ρῶσοι ὀλιγάρχες ἐπιθυμοῦν νὰ ἐξαγοράσουν πετρελαϊκές της ἐγκαταστάσεις στὴν Βόρειο θάλασσα.

Ἀπάντηση Ἑλληνικοῦ Χρυσοῦ

Ἡ ἑταιρεία «Ἑλληνικὸς Χρυσὸς» ἀπάντησε μὲ ἐμπεριστατωμένα στοιχεῖα στὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν, γιὰ ἀνάκληση πρὸς μελέτη τῶν περιβαντολλογικῶν ἀδειῶν της∙ ἡ ἑταιρεια ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἄδειες ἔχουν ἐκδοθεῖ κανονικὰ καὶ ὅτι ἔχει τρεῖς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν ὅτι τηροῦν τὶς νόμιμες προϋποθέσεις∙ πρισθέτει δὲ ὅτι, ἔχει ἐπενδύσει 450 ἑκατομμύρια δολλάρια στὴν Ἑλλάδα καὶ προγραμματίζει περισσότερα, ἔχει πληρώσει πέρυσι πενῆντα ἑκατομμύρια φόρους καὶ ἀπασχολεῖ 2000 ἄτομα, ἐνῶ θὰ προσλάβει περισσότερους μόλις ὁλοκληρώσει τὶς προπαρασκευαστικὲς ἐργασίες της, ποὺ συνεχίζονται κανονικὰ καὶ ἀρχίσει τὶς ἐξαγωγές της, ὁπότε προβλέπει τὴν χώρα μας ὡς μία ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες παραγωγὲς χρυσοῦ παγκοσμίως. Ἐὰν δὲν ἀνακαλέσει ὁ ὑπουργός, θὰ προσφύγει στὶς ποινικὲς ρῆτρες∙ τὰ κομματικά του στελέχη φροντίζει ὁ ὑπουργός.

Καλιφόρνια, νεκρὸς ἄστεγος

Στὸ Λὸς Ἄντζελλες ἕνας ἄστεγος ἔπεσε νεκρὸς ἀπὸ τέσσερες σφαῖρες ἀστυνομικῶν, ἐπειδὴ εἶχε διαπληκτισθεῖ μαζί τους καὶ ἅπλωσε τὸ χέρι του νὰ πάρει τὸ πιστόλι τοῦ ἑνός∙ συνεχίζονται κανονικὰ οἱ φόνοι ἐγχρώμων καὶ φτωχῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ ἀφορμὴ ὅτι προβάλλουν ἀντιρρήσεις στοὺς ἐλέγχοντες αὐτοὺς ἀστυνομικούς, καὶ ἐνῶ πρόεδρός τους εἶναι γιὰ δεύτερη θητεία ἀφροαμερικανικῆς καταγωγῆς πολιτικός. Ἡ βία ἀνατροφοδοτεῖται, μὲ κύρια αἰτία τὸ φυλετικὸ μίσος, ποὺ δὲν ἐξαλείφεται μὲ τίποτε καὶ παρὰ τὴν ψήφιση χιλιάδων νόμων, ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσθηση αὐθαιρεσίας καὶ ὑπεροψίας ἀπ’ τὰ ἀστυνομικὰ ὄργανα∙ ἡ κυβέρνηση δὲν τολμάει νὰ φέρει στὸ Κογκρέσσο πρὸς ψήφιση νόμο, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας. Εἶναι ἡ μόνη χώρα ποὺ πέρασε στὸν πολιτισμὸ μὲ τὴν ὁπλοχρησία σὲ πλήρη ἰσχύ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.