Νέα Δημοκρατία, ἀκροβολισμοὶ κατὰ Σαμαρᾶ

Σὲ ἀκροβολισμοὺς κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἐξελίχθηκε ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ πρόταση γιὰ συνέδριο ἀπὸ μερικοὺς βουλευτές, αἰχμὴ γιὰ παραίτηση ἀπὸ μία, ἀλλὰ μὲ τοὺς περισσότερους ὑπὲρ τοῦ προέδρου∙ ἡ συζήτηση πάντως ἐξελίχθηκε σὲ χαμηλοὺς τόνους καὶ χωρὶς ἀκρότητες, ἴσως ἐπειδὴ ὅλοι ἀναγνωρίζουν τὶς τραγικὲς στιγμὲς τῆς χώρας καὶ τὴν ἀνάγκη διατηρήσεως ἰσχυρῆς τῆς συνοχῆς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Ὁ τέως πρωθυπουργὸς πρότεινε τὴν σύγκληση ἐθνικῆς συνδιασκέψεως, γιατὶ τὸ συνέδριο δημιουργεῖ εἰκόνα ἐσωστρέφειας καὶ κατήγγειλε τὴν κυβέρνηση, ὅτι εὐθύνεται γιὰ τὴν προσφυγὴ στὶς ἐκλογὲς καὶ τὴν κατρακύλιση στὴν ὕφεση, ἐνῶ ἡ κυβέρνησή του θὰ εἶχε ὁλοκληρώσει τὴν ἀξιολόγηση καὶ τὴν ὁριστικὴ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὸ μνημόνιο καὶ τὴν τρόικα.

Δριμύτατος Μάριος Ντράγκι

Ὁ Μάριο Ντράγκι ἦταν δριμύτατος κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, προειδοποιώντας την, ὅτι, ἐὰν δὲν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση, δὲν ἔχει οὔτε αὔξηση τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος, οὔτε συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμά του 1,4 δις εὐρώ∙ ὁ Ναπολεοντίσκος διαπιστώνει ὅτι, «τελειώνουν τὰ ψέμματα», συμβιβάζεται μὲ τὴν τρόϊκα ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ πιστωτικὸ γεγονός. Τὸ Γιούρογκρουπ ἀπέρριψε προχθὲς τὶς προτάσεις τοῦ Κουρεμένου ὡς ἀβάσιμες, διότι δὲν στηρίζονταν σὲ οἰκονομικὰ δεδομένα, ὁπότε μέχρι τὴν Δευτέρα ὑποχρεώνεται στὴν παρουσίαση ἄλλων προτάσεων, δημοσιονομικὰ θεμελιωμένων γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων∙ ἤδη ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἐκλήθη ἐπειγόντως στοῦ Μαξίμου γιὰ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, ἀλλὰ ἐλάχιστα ἔχει προσφέρειν, πλὴν τῶν ὅσων ζητοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι. Τὸ ἐνδοκυβερνητικὸ εἶναι τὸ δεύτερο ἀνοικτὸ μέτωπο, ἐπειδὴ ὅλοι διαπιστώνουν τὴν ἀποσύνθεση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὶς φυγόκεντρες τάσεις, ὅπως μὲ τὴν πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἐνῶ οἱ ἐπιθέσεις ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη γίνονται πλέον ἀνεξέλεγκτες.

Προχειρότητες κατὰ σειρὰ

Οἱ νέες προτάσεις τῆς ὑπουργοῦ, γιὰ ἐξόφληση τῶν παλαιῶν χρεῶν μὲ διαγραφὴ τῶν προστίμων, ἀποδεικνύουν δύο πράγματα, τὴν προχειρότητα τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸν πανικό της γιὰ αὔξηση τῶν δημοσίων ἐσόδων∙ πᾶνε νὰ βγάλουνε, «ἀπ’ τὴν μύγα ξύγκι», ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τὰ περισσότερα δημόσια ἔργα ὑπολειτουργοῦν, διότι δὲν γίνονται νέες προκηρύξεις γιὰ τὴν συνέχισή τους καὶ δὲν πληρώνει τὸ κράτος γιὰ τὰ ἐκτελεσθέντα μέρη, ἐπειδὴ κρατᾶνε τὰ λεφτὰ γιὰ τὰ ὁμόλογα, ἐνῶ ἀδυνατοῦν νὰ ἀπαντήσουν στὰ νέα προβλήματα, ὅπως ἡ ἀπόρριψη ἀπ’ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς πωλήσεωσ τοῦ Ἀστέρος∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ἀκέφαλη, διότι κανένας ὑπουργὸς δὲν φοβᾶται τὸν πρωθυπουργό, ὅταν μάλιστα ἀποφασίζει ἰδιώτης, ὅπως ἡ «ὑπουργὸς» Μεταναστεύσεως τὴν ἔκδοση ἐγκυκλίων, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν ἔχει ὁρκισθεῖ καὶ ἑπομένως εἶναι ἰδιώτης. Μπορεῖ νὰ τῆς ἔχει ἐμπιστοσύνη ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ πολλὰ θέματα, ἀλλὰ ἂν δὲν ὁρκισθεῖ τότε παρανόμως μπερδεύεται…

Διαμεσολάβηση πρὸς Εὐρώπη

Τὸ γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πρὸς τὸν διάδοχό του, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσως, τοῦ Πέτρου Μολυβιάτη καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, θεωρεῖται ὡς τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ διάλογο μεταξὺ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων∙ ἡ ἰδέα ἦταν, κατὰ τὶς πληροφορίες του Κάρολου Παπούλια, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ σκέψεις τῶν Γερμανῶν, ὁ ὁποῖος καὶ βολιδοσκόπησε τὸ Μέγαρο Μαξίμου, γιὰ τὴν δημιουργία καταλλήλου κλίματος ἐθνικῆς ὁμοψυχίας. Ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε, διότι διαπιστώνει πλέον τὸ ἀδιέξοδο τῆς πολιτικῆς του καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς ὑποστηρίξεως ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημοσιονομικοῦ προβλήματος, μαζὶ μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ μᾶλλον θὰ ἔχουμε συνέχεια λίαν συντόμως.

Ἀκρότητες προέδρου Βουλῆς

Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ὑπερέβη σὲ ἀκρότητες τὰ ὅρια τῶν συνταγματικῶν της ἁρμοδιοτήτων, κατὰ τὴν πρώτη της συνέντευξη τύπου, καὶ ἐμφανίσθηκε ὡς μόνος ἐκφραστὴς τῆς νομιμότητος τῆς χώρας∙ στὴν πράξη ἔδειξε ὅτι ὑπηρετεῖ τὶς προσωπικές της φιλοδοξίες, καὶ αὐτὸ ἔγινε ἐμφανέστατο σὲ ὅλους. Ἔτσι ἐικαλέσθηκε ἀμφολεγόμενες ἑρμηνεῖες γιὰ τὴν ψήφιση νόμων μὲ λιγώτερους ἀπὸ 150 ψήφους, μὲ τὴν ἀπουσία τῆς ἀκροδεξιᾶς, ψευδῶς, διότι δὲν ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ὅπως τῆς ἐπισήμανε ἡ Νέα Δημοκρατία∙ σκοπός της εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς πολώσεως, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾶς, ὡς νέου πόλου ἀντεγκλήσεων, ἐπειδὴ βλέπει τὴν ἀποδυνάμωση τῆς κυβερνήσεως καὶ ραγδαῖες μᾶλλον πολιτικὲς ἐξελίξεις. Τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀποδοκίμασε καθαρὰ τὴν πρόεδρο.

Λυσίμαχος τὰ περὶ Θράκην

Ἡ ὑπεροψία καὶ ἡ ἀμετροέπεια χρακτήριζε ὅλους τοὺς ἐπιγόνους, ὅταν στὶς μεταξύ τους συγκρούσεις κατασπάραξαν τὴν κληρονομία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου∙ τὸν ἀμύθητο πλοῦτο τῶν Περσῶν βασιλέων κατασπατάλησαν τοὺς δύο ἑπόμενους αἰῶνες. «Λυσίμαχος τὰ περὶ Θράκην ὥσπερ ἐσχατιάς τινας τῆς βασιλείας κατασχὼν εἰς τοσοῦτον ὑπεροψίας ἔφθασε καὶ θρασύτητος»∙ ὁ Λυσίμαχος ἀφοῦ κατέλαβε τὴν περιοχὴ τῆς Θράκης, στὰ ἄκρα τῆς βασιλείας, ἔφθασε σὲ τέτοιο βαθμὸ ὑπεροψίας καὶ θρασύτητος. «Ὥστ’ εἰπεῖν ‘’νῦν Βυζάντιοι πρὸς ἐμὲ ἥκουσιν, ὅτι τῇ λόγχῃ τοῦ οὐρανοῦ ἅπτομαι’’»∙ ὥστε εἶπε, ‘’τώρα οἱ Βυζάντιοι νὰ ἔρθουν σὲ ἐμένα, διότι μὲ τὴν λόγχη μου ἅπτομαι τοῦ οὐρανοῦ. «Παρὼν δὲ Πασιάδης ὁ Βυζάντιος ‘’ὑπάγωμεν’’ ἔφη, ‘’μὴ τῇ ἐπιδορατίδι τὸν οὐρανὸν τρυπήσῃ’’»∙ ὁ δὲ Βυζάντιος Πασιάδης ποὺ ἦταν παρὼν εἶπε, ‘’πᾶμε, μὴ τυχὸν μὲ τὴν ἐπιδορατίδα τρυπήσει τὸν οὐρανό’’. Δὲν εἶχε ὅρια ἡ θρασύτης τῶν ἐπιγόνων στὶς πράξεις τους.

Συμμόρφωση πρὸς Εὐρωζώνη

Στὴν συμμόρφωση πρὸς τοὺς κανόνες τῆς Εὐρωζώνης ὑποχρεώνεται ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὶς παρεκβάσεις της στὰ περὶ ἐπαναστάσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶχε προειδοποιήσει τὶς ἑλληνικὲς ἐμπορικὲς τράπεζες νὰ μὴν τοποθετήσουν κεφάλαιά τους στὰ βραχυπρόθεσμα κρατικὰ ὁμόλογα, ἀλλὰ αὐτὲς συνεχίζουν τὴν τοποθέτηση, λόγῳ κυβερνητικῶν πιέσεων. Σὲ ἀπάντηση ἡ ΕΚΤ δὲν αὔξησε προχθὲς τὰ ὅρια τῆς συμμετοχῆς τους στὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Ρευστότητος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόλυτη ἀσφυξία στὴν ἀγορά μας∙ μέση λύση δὲν ὑπάρχει ἢ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἀντλεῖ τὴν τελευταία δόση ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ πιστωτικὸ γεγονός, διότι οἱ ὑποχρεώσεις της εἶναι δυσβάστακτες πλέον, χωρὶς τὴν δόση, ἀφοῦ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα ἔχουν καταρρεύσει ἐντελῶς τὰ δημόσια ἔσοδα. Ὁ χρόνος γιὰ τὰ παιχνίδια δημοσίων σχέσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ Κουρεμένου ἔχει ἐξαντληθεῖ, λαμβάνουν ἀποφάσεις καὶ μάλιστα σύντομα, ἢ ἀκολοθοῦν ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.

Εὐρώπη, ἀρνητικὰ ἐπιτόκια

Ἡ ἀνάκαμψη ἄρχισε στὴν Εὐρωζώνη, μὲ πρώτη τὴν Ἰρλανδία καὶ τὴν Γερμανία, καὶ τὴν Ἑλλάδα μέχρι τὸν Δεκέμβριο, παρὰ τὴν διολίσθηση τοῦ εὐρὼ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἑνδεκαετίας, ἀλλὰ μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχομεσοπρόθεσμα ὁμόλογά της∙ οἱ παραγγελίες βιομηχανικῶν προϊόντων ὑποχώρησαν τὸν Ἰανουάριο στὴν Γερμανία, ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ αὐξήθηκαν ἀπότομα ἐκεῖνες τῶν ἐργαλειομηχανῶν. Πάντως οἱ Εὐρωπαῖοι πληρώνουν τὶς συνέπειες τῶν κυρώσεων, ἐνῶ τὸ ἐμπόριο τῆς Μόσχας μὲ τὴν Οὐάσιγκτον αὐξήθηκε κατὰ 14% τὸ παρελθὸν ἔτος∙ ἰδιαιτέρως στὴν προηγμένη καὶ στὴν διαστημικὴ τεχνολογία οἱ Ἀμερικανοὶ συνεχίζουν κανονικὰ τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ρωσία, ὅπως καὶ οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες τους τὶς ἐπενδύσεις τους στὴν Σιβηρία. Ἡ διολίσθηση τοῦ εὐρὼ εὐνοεῖται ἀπ’ τὶς περισσότερες χῶρες, διότι διευκολύνει τὶς ἐξαγωγές τους∙ στὰ διετῆ ὁμόλογα ἔχουν ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, Βέλγιο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Γαλλία, καὶ Γερμανία καὶ στὰ πενταετῆ.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις στὴν Δὺση, μὲ ὑποχώρηση στὴν
Σαγκάη, μετὰ τὴν πρόβλεψη τῆς κυβερνήσεως, ὅτι προβλέπει ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 7% φέτος∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,1057 δολλάρια καὶ 132,8945 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1199,75, ἀλλὰ βελτίωσε τὴν θέση του τὸ πετρέλαιο, 61,07. Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ὅτι προτιμοῦν τὴν διατήρηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἂν καὶ διαφωνεῖ ἡ Γερμανία, ἐπειδὴ εὐνοοῦνται ἔτσι οἱ ἐξαγωγές τους, ἐνῶ οἱ περισσότερες ἀπολαμβάνουν ἀρνητικὰ ἐπιτόκια γιὰ τὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, μὲ τὶς ἐκθέσεις τους πάντοτε εἰς βάρος των, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐπιτόκια νὰ πέφτουν∙ τὰ γεγονότα στὴν Μέση Ἀνατολὴ προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες, κυρίως μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀραβικῶν χωρῶν στὴν ἀνάδειξη του Ἰράν, ὡς ἰσχυροῦ παράγοντος τῆς περιοχῆς. Στὴν Οὐκρανία ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ οἰκονομικὴ χρεωκοπία της.

Ἰρὰκ καὶ ἰρανικὸς στρατὸς

Τὸν ρόλο τῶν ἐπαναστατικῶν ἰρανικῶν φρουρῶν στὸν πόλεμο τοῦ Ἰρὰκ ἀναγνωρίζουν οἱ Ἀμερικανοί, καθὼς δὲν εἶναι πρόθυμοι οἱ δικοί τους στρατιῶτες νὰ πολεμήσουν καὶ πάλι στὴν μαρτυρικὴ χώρα∙ αὐτὸ προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις στοὺς παλαιοὺς συμμάχους της στὴν Μέση Ἀνατολή, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, ἐμιρᾶτα, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται τὴν ἀνάδειξη τῆς Τεχεράνης σὲ ρυθμιστικὸ παράγοντα τῆς εὐαίσθητης περιοχῆς. Ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως δὲν διαθέτει ἄλλον τρόπο ἀμύνης κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, παρὰ τοὺς Ἰρανοὺς καὶ τοὺς Κουρδούς, ἐνῶ ὑποχρεώνεται σὲ στάση ἀναμονῆς ἀπέναντι στὸ συριακὸ καθεστώς∙ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἀλλάζει ἄρδην, ἐνῶ καὶ στὴν Μεσόγειο ἡ πλήρης ἀποσταθεροποίηση τῆς Λιβύης ἐνοχλεῖ τοὺς πάντες. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει καταλάβει ἀκόμη τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς καὶ πελαγοδρομεῖ στὶς ἀτλαντικὲς κερδοσκοπικὲς ἐξαρτήσεις της.

Ὁλοκλήρωση τῆς ἀπομονώσεως

Ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας ὁλοκληρώνεται σχεδὸν στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, σὲ κοινὴ συνέντευξη μὲ τοὺς Μαριάνο Ραχόι καὶ Πέδρο Κοέλιο, δήλωσε, ὅτι δὲν ἔχει διαπιστώσει προσπάθειες κατὰ τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας∙ ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὰ ὅσα δήλωσε στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή, ἔρχεται ἀπ’ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη καὶ αὐτὸ ἐπιδεινώνει τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος στὴν Κοινότητα, στὴν πιό κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τὴν οἰκονομία μας. Ἡ κυβέρνηση ἔχει χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ ἀπέφυγε τὴν ἀπάντηση στὶς ἐπικρίσεις τῶν Ἰβήρων, ἀλλὰ ὁ ἀπόηχος προκαλεῖ σοβαρὴ ζημία στὴν χώρα∙ ἡ κατανόηση καὶ συνεργασία τῶν ἑταίρων, ὅταν μάλιστα ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὑποστηρίξεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.