Ἐπικίνδυνη ἀνάμιξη τῶν ἐθνικῶν θεμάτων

Σὲ ἐπικίνδυνη ἀνάμιξη τῶν ἐθνικῶν θεμάτων προβαίνει ἡ κυβέρνηση, εἴτε λόγῳ ἀγνοίας τῶν συνεπειῶν εἴτε ὑποκύπτουσα σὲ μικροπολιτικὲς ἢ ἰδεολογικὲς προκαταλήψεις∙ ἡ Ἄγκυρα προχώρησε σὲ αὐστηρὴ διακοίνωση κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης γιὰ τὶς ἐπιπολαιότητές του στὸ Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο καὶ καλῶς ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπερρίφθη κατηγορηματικά. Ἀλλὰ ὁ μαρξιστὴς ὑπουργὸς παίζει καὶ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀσφάλεια, μὲ τὶς ἀπειλές του γιὰ ἑκατομμύρια Τζιχαντιστῶν πλημμυρίσειν τὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἐὰν χρεωκοπήσει ἡ Ἑλλάδα∙ δηλαδή, καλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ πάρουν μέτρα ἐναντίον τοῦ κύματος αὐτοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, διότι ἔχουν λεπτομερῆ γνώση τῶν διασυνδέσεων συνιστωσῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τοὺς μετανάστες κάθε μορφῆς. Ἄλλωστε οἱ Ἰσλαμιστὲς περνᾶνε στὴν Εὐρώπη μέσῳ τῶν μεταναστατῶν, τοὺς ὁποίους χωρὶς ἔλεγχο καλοπιάνουν πολλοὶ στὴν κυβέρνηση.

Διάχυση τῆς ἀβεβαιότητος

Ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἐγκλωβισμένη πανταχόθεν, μὲ ἐλάχιστα περιθώρια διεξόδου, λόγῳ τῆς μετεκλογικῆς τακτικῆς της, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διάχυση τῆς πολιτικῆς ἀβεβαιότητος∙ στὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ πιθανώτερη ἐξέλιξη εἶναι ἡ βραχύτατη παράταση τῆς προθεσμίας γιὰ τὴν ὑποβολὴ διευκρινίσεων, ὡς πρὸς τὶς δημοσιονομικὲς ἐπιπτώσεις τῶν προταθέντων μέτρων. Τὸ πρόβλημα ὅμως μεταφέρεται στὸ ἐσωτερικό της, καθὼς ὁ Κουρεμένος προέβλεψε ἐκλογὲς ἢ δημοψήφισμα, ἂν ἀποτύχουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ ἀνακάλεσε ἀμέσως μετὰ καὶ τὸ Μέγαρο Μαξίμου τὸν διέψευσε πανηγυρικά. Στὸ ἐσωτερικό της οἱ ἀντιδράσεις φθάνουν μέχρι τὴν κατάληψη τῆς Κουμουνδούρου ἀπὸ πενῆντα ἀντιεξουσιαστές, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν κατάργηση τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν κλιμακώνονται∙ ἡ ἐλπίδα τους γιὰ τὴν πρόκληση προβλήματος στὴν Νέα Δημοκρατία ἀπέτυχαν, διότι ἀποδείχθηκε ἡ ἑνότης τοῦ κόμματος καὶ διαψεύσθηκαν οἱ προβλέψεις τῆς διαπλοκῆς. Ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπλίτευση παραμένει ἡ μοναδικὴ προοπτική.

Ἄγχος τῶν δημοσιονομικῶν

Τὸ ἄγχος τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων καταδιώκει τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ Μέγαρο Μαξίμου περισσότερο, διότι διαπιστώνεται ἡ ἀδυναμία τους ἔστω τῆς ἁπλῆς κατανοήσεως τοῦ μεγέθους τους∙ ἔχουν στραγγίξει κυριολεκτικὰ ὅλα τὰ ἀποθέματα τῶν ταμείων, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων τοῦ μηνός, ἀλλὰ πάλι παραμένει ἕνα δις εὐρὼ ἔλλειψη, χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τῆς τρεχούσης ὑστερήσεως τῶν ἐσόδων. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία ἀπ’ τὴν διακοπὴ τῶν μεγάλων ἔργων καὶ τὶς παροχὲς τῶν ἐπιδοτήσεων στὴν γεωργία ἢ τὴν πληρωμὴ τῶν κρατικῶν ὑποχρεώσεων δὲν ὑπολογίζονται, ἀλλὰ προκαλοῦν πολλαπλασιασμὸ τῆς ὑστερήσεως τῶν δημοσίων ἐσόδων∙ ἐπειδὴ ἔχει ἐξαντληθεῖ ὁ χρόνος, διότι σπατάλησαν τὶς πρῶτες ἑβδομάδες ἄσκοπα, ἀδυνατοῦν νὰ βροῦν διέξοδο, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ στεγνώνει ἐντελῶς ἀπὸ μετρητὰ καὶ οἱ Βρυξέλλες ἀπειλοῦν μὲ ἀντίμετρα, ἂν δὲν γίνει σωστὰ ἡ προγραμματισμένη διάθεση τῶν κονδυλίων της. Ἡ χώρα κινδυνεύει μὲ κρίση πολὺ χειρότερη ἀπὸ ἐκείνης τῆς πενταετίας.

Ἀποστρατεία Ἀστυνομικῶν

Ἡ ἀποστρατεία τῶν τεσσάρων ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας, τῶν ἁρμοδίων, γιὰ τρομοκρατία, φοροδιαφυγή, ὑπόκοσμο καὶ Τζιχαντιστές, θεωρεῖται σοβαρὸ πλῆγμα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους συζητεῖται εὐρυτατα ἡ σκοπιμότης τοῦ μέτρου, ὅταν οἱ ὑπηρεσίες αὐτὲς εἶχαν σημειώσει ἀξιόλογες ἐπιτυχίες τοὺς τελευταίους μῆνες. Τώρα βρίσκονται ἀπονευρωμένες καὶ μάλιστα ἐνῶ τρέχουν ὅλες αὐτὲς οἱ ὑποθέσεις∙ πολλοὶ τὶς θεωροῦν ὡς παραχώρηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἀκραῖες καὶ ἀμφιλεγομένης ὑποστάσεως συνιστῶσες του, οἱ ὁποῖες ἄλλωστε ἔχουν ἐκφράσει πολλὲς φορὲς τὴν ἀντίρρησή τους γιὰ τὶς ἐπιτυχίες τῆς Ἀστυνομίας. Πολὺ δύσκολα ἀντικρούονται τὰ ἐπιχειρήματα αὐτά, ὅταν μάλιστα καὶ κορυφαῖοι ὑπουγοὶ ἔχουν στενὲς συγγενικὲς σχέσεις μὲ τρομοκράτες ἢ ἔχουν πάει γιὰ ὑποστήριξή τους στὰ δικαστήρια.

Καταστροφὴ ἀγαλμάτων Ἰρὰκ

Στὸ Νιμροὺντ τοῦ Βόρειου Ἰράκ, ἔξω ἀπ’ τὴν Μοσούλη, οἱ Ἰσλαμιστὲς καταστρέφουν μὲ μπουλντόζες τὰ περίφημα γιγαντιαῖα ἀγάλματα τῆς περιοχῆς∙ πρόκεται γιὰ λαξευμένα σὲ βράχους ἀγαλματα τῶν Ἀσσυρίων τῆς δευτέρας π.Χ. χιλιετίας∙ μερικὲς μέρες πρὶν οἱ Ἰσλαμιστὲς εἶχαν καταστρέψει ἐκθέματα στὸ Μουσεῖο τῆς Μοσούλης, ἕνα ἀπ’ τὰ σημαντικώτερα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Μεσοποταμίας. Τὴν βαρβαρότητα καὶ τὴν ἰσοπεδωτικὴ ἀντίληψη τῆς ἐποχῆς μας ἐκφράζουν οἱ καταστροφὲς αὐτές∙ τὰ ἀγάλματα τὰ εἶχαν σεβασθεῖ ὅλοι οἱ προηγούμενοι κατακτητές, ἀκόμη καὶ οἱ Μουσουλμάνοι ἀπ’ τὴν πρώτη τους ἐξάπλωση καὶ τὰ θεώρησαν ὡς στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ τους τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀβασσίδων χαλιφῶν∙ στὸν 21ο αἰῶνα γίνονται οἱ χειρότερες βαρβαρότητες. Μᾶς χαρακτηρίζουν ὅλους μας…

Δωρίδος ἐκ μητρὸς Φοίβου

Οἱ ἀκρότητες τῶν τυράννων τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ἀποδίδουν κατὰ τὸν Πλούταρχο τὴν ἔκπτωση τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς ἐπὶ ἐπιγόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου∙ ὅλοι οἱ τύραννοι διαγκωνίζονταν ποιὸς θὰ εἶναι χειρότερος τοῦ ἄλλου. «Καὶ τί ἂν περὶ τούτων λέγοι τις, οἷς ἐξῆν δι’ Ἀλέξανδρον μέγα φρονεῖν»∙ καὶ τί νὰ πεῖ κανείς γιὰ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίας τοῦ Ἀλεξάνδρου εἶναι τόσον ὑπερφίαλοι. «Ὅπου Κλέαρχος Ἡρακλείας τύραννος γενόμενος σκηπτὸν ἐφόρει καὶ τῶν υἱῶν ἕνα Κεραυνὸν ὠνόμασε;» ὅπου ὁ Κλέαρχος τῆς Ἡρακλείας, στὴν ἔξοδο τοῦ Βοσπόρου, ὅταν ἔγινε τύραννος φοροῦσε σκῆπτρο καὶ τὸ ἕνα παιδί του τὸ ὠνόμασε Κεραυνόν, ὡς υἱὸν τοῦ Διός; «Διονύσιος δ’ Ἀπόλλωνος υἱὸν ἑαυτὸν ὠνόμασεν, ἐπιγράψας»∙ ὁ Διονύσιος τῶν Συρακουσῶν ἀποκάλεσε τὸν ἑαυτό του υἱὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, μὲ τὴν ἐπιγραφή. «Δωρίδος ἐκ μητρὸς Φοίβου κοινώμασι βλαστών»∙ ἀπ’ τὴν μητέρα Δωρίδα καὶ τὸν Φοῖβο μαζὶ βλάστησα ἐγώ.

Γιοῦνκερ, στρατὸς Εὐρώπης

Τὴν δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν παρέμβασή του ὅταν παραστεῖ ἀνάγκη, προτείνει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ συνέντευξή του σὲ γερμανικὴ ἐφημερίδα∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπογραμμίζει, ὅτι ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἀποκάλυψε τὴν ἀπουσία ἑνιαίας ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ στρατιωτικῆς προετοιμασίας γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Ἡ πρόταση βρίσκει εὐήκοον οὖς στὴν Γερμανία καὶ Γαλλία, καὶ τὰ περισσότερα μέλη τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν Βρεταννία καὶ πολὺ περισσότερο στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ρωσία∙ ἀναγνωρίζουν οἱ τρεῖς αὐτὲς δυνάμεις ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ ἀποκτήσει ἔτσι αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία καὶ δὲν θὰ ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ στὰ μεγάλα προβλήματα. Ἄλλωστε καὶ στὴν τελευταία συζήτηση στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ὑπὲρ τῆς ἐπεκτάσεως τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας ἐτάχθησαν οἱ βόρεις χῶρες, ἐνῶ οἱ νότιες ἀντιτάχθηκαν, μὲ τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα μᾶλλον ἀρνητικό.

Ἐκβιασμοὶ κατὰ Εὐρωπαίων

Σὲ ἐχθροὺς μετατρέπει ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μὲ τοὺς ἐκβιασμούς του, ὅτι, ἂν καταρρεύσει ἡ Ἑλλάδα θὰ πλημμυρίσει μὲ ἑκατομμύρια Τζιχαντιστὲς ἡ Εὐρώπη∙ χαρακτηρίσθηκαν ἀπ’ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ὡς ὑπονόμευση τῆς εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας στὴν ἤπειρο∙ ἀσφαλῶς καὶ γνώριζε ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ περιεχόμενό τους, καὶ μάλιστα στὴν Λιθουανία, μετὰ ἀπὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ ὅτι ἡ χώρα μας βρίσκεται ὑπὸ οἰκονομικὴ κατάρρευση εἶναι γνωστὸ διεθνῶς καὶ περισσότερο στοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν καλύτερα τὰ οἰκονομικά μας ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει ἀσχοληθεῖ κανείς τους μὲ αὐτά, ἀλλὰ εἶναι πλήρως ἐνημερωμένοι καὶ γιὰ τὶς κινήσεις ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, μὲ τὴν ἀπόλυσή τους ἀπ’ τὰ κέντρα κρατήσεως∙ οἱ ἀνησυχίες ὅμως ἔφθασαν καὶ στὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὴν Μόσχα, μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἀπ’ τὰ μαλλιά τους πιάνονται πλέον.

Νεμτσώφ, σύλληψη ἐνόχων

Στὴ σύλληψη τῶν ἐνόχων τῆς δολοφονίας τοῦ Μπόρις Νέμτσωφ προχώρησαν οἱ ρωσικὲς ἀρχές, ἐνῶ στὸ δικαστήριο τῆς Μόσχας οἱ δύο ὁμολόγησαν ὅτι δολοφόνησαν τὸν ἡγέτη τῆς ρωσικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ πρόκειται γιὰ ἄτομα καταγόμενα ἀπ’ τὴν Ἰνγκουεστία, μὲ συμμετοχὴ στὸ κίνημα τῶν Τσετσένων αὐτονομιστῶν, ἐνῶ ὁ ἕνας ἔχει ὑπηρετήσει στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς αὐτόνομης δημοκρατίας. Ἡ πληροφορία ἔγινε δεκτὴ στὸν ἀτλαντικὸ τύπο, μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα, καθὼς εἶχε χαρακτηρίσει ἔνοχο τὸν Βλαδίμητο Ποῦτιν καὶ εἶχε προχωρήσει σὲ πολλὲς κατηγορίες γιὰ τὴν δημοκρατία στὴν Ρωσία∙ ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ Τσετσένοι αὐτονομιστὲς ἔχουν ὀργανώσει τὴν δολοφονία, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες τρομοκρατικὲς ἐνέργειες στὴν Μόσχα καὶ στὸν Καύκασο, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τους μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ κινήματα τῆς Οὐκρανίας, ὅπου πολλοὶ ἔχουν στρατευθεῖ πρόσφατα στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Ρωσόφωνων αὐτονομιστῶν. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ πληροφορίες καταρρέει ἡ ἀντιρωσικὴ ἀμερικανικὴ προπαγάνδα.

Κυβέρνηση, κατάσταση πανικοῦ καὶ ἀπογνώσεως

Σὲ κατάσταση πανικοῦ καὶ ἀπογνώσεως βρίσκεται ἡ κυβέρνηση, μὲ τὶς σπασμωδικές της κινήσεις νὰ θέτουν σὲ κίνδυνο καὶ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα πλέον∙ ἔχασαν τὸν πολύτιμο χρόνο τῶν τριῶν μετεκλογικῶν ἑβδομάδων, σὲ πομπὲς καὶ πανηγύρεις καὶ τώρα τώρα τρέχουν καὶ δὲν προλαβαίνουν, διότι οἱ μέρες εἶναι πιὰ μετρημένες. Ἤδη βρισκόμαστε στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ καὶ ὁλοκληρώνουμε τὴν συμφωνία σήμερα στὸ Γιουρογκροὺπ ἢ ἀπειλούμεθα εὐθέως μὲ πιστωτικὸ γεγονός. Ὁ Ναπολεοντίσκος φαίνεται ὅτι τώρα ἀντιλήφθηκε τὸ ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ χώρα καὶ ἐπιδόθηκε σὲ τηλεφωνήματα πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ καὶ ἀπειλὲς ταυτοχρόνως, ὅτ, «μᾶς ἔχει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα μὲ τὴν θηλειὰ στὸν λαιμό», ἐνῶ ζητάει ἴδια μεταχείριση μὲ ἐκείνη πρὸς τὴν προηγούμενη κυβέρνηση∙ ἀγνοεῖ ὅμως δύο πράγματα τουλάχιστον, πρῶτον ἡ προηγούμενη κυβέρνηση ἦταν πανέτοιμη στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ εἶχε στὴν ἐφεδρεία ἐναλλακτικὲς προτάσεις, ὲὰν ἀπέρριπταν τὶς πρῶτες∙ ἡ σημερινὴ ἀγνοεῖ παντελῶς τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς διορθώνει ἡ τρόϊκα. Δεύτερον, γνώριζε ἄριστα τοὺς κανονισμοὺς καὶ τοὺς κανόνες διαπραγματεύσεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ συμπεριφερόταν ἀναλόγως∙ δὲν προκαλοῦσε οὔτε προσέβαλε τοὺς ἑταίρους, παρὰ μελετοῦσε τὰ προβλήματα ἑκάστου καὶ τὸν πλησίαζε ἐμμέσως γιὰ ὑποστήριξη μὲ ἀντίστοιχη δική μας στὰ δικά του. Αὐτὴ εἶναι ἡ Εὐρωζώνη…

Τὶς εἴκοσι μέρες τῶν διαβουλεύσεων ἔδειξαν ὅτι παραμένουν ἐρασιτέχνες ἢ ἐξαρτώμενοι ἀπὸ ἄλλες δυνάμεις, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ στάση τους∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἁπλῶς διαμένει στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ συγκαλεῖ ἐνίοτε καὶ ποὺ συσκέψεις, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ αὐτοσχεδιάζουν καὶ ἀνακαλοῦν τὴν μία ἀπόφαση μετὰ τὴν ἄλλη, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ μὴ ὁρκισθέντων συναδέλφων τους, ὁ δὲ Κουρεμένος περιφέρεται ἀπὸ κανάλι σὲ κανάλι καὶ ἀπὸ διεθνὲς συμπόσιο σὲ διεθνὲς συμπόσιο. Ἡ ἔλλειψη κεντρικοῦ συντονισμοῦ εἶναι τὸ πρῶτο χαρακτηστικὸ τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς αὐτενέργειες τῶν ὑπουργῶν, ὅπως συνέβη μὲ τὸ μεταναστευτικό, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα στὸ Αἰγαῖο∙ ὁ πρωθυπουργὸς παρεμβαίνει, ὅταν παρεμβαίνει, ἐκ τῶν ὑστέρων μὲ ρόλο πυροσβεστικό∙ ὅσο ἐξαπλώνεται ἡ τάση αὐτὴ τόσο καὶ ἡ κατάσταση γίνεται ἀνεξέλεγκτη, διότι ἡ κάθε ἐξουσία, ὅπως ἡ ὑπουργική, φύσει ἔχει τάσεις αὐτονομήσεως καὶ
«αὐτοπροβολῆς». Δεύτερο χαρακτηριστικό, εἶναι ἡ πλήρης παραμέληση τῶν διεθνῶν κανόνων καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν περισσότερο∙ ὁ Μάριος Ντράγκι τὸ ὑπογράμμισε μὲ ἔμφαση, «δὲν εἶναι πολιτικὸς ὀργανισμὸς ἡ ΕΚΤ, ἀλλὰ τράπεζα μἐ κανόνες», τοὺς ὁποίους δὲν δύναται παραβιάσαι. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση εἶχε τηρήσει μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τοὺς κανόνες αὐτοὺς καὶ ἐξασφάλιζε τὴν ἀναγκαία χρηματοδότηση ἐγκαίρως∙ ὁ Γκίκας Χαρδούβελης εἶχε προειδοποιήσει τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν, «κλεῖστε γρήγορα τὴν ἀξιολόγηση». Ἀλλὰ αὐτοὶ ἀγρὸν ἠγόραζον…

Οἱ ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις μεταφέρονται πλέον ἐντὸς τῆς κυβερνήσεως, μὲ ἐμφανῆ τὴν ἀπαξίωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, κανένας δὲν τὸν φοβᾶται∙ ἡ ὑστερικὴ προβαίνει σὲ ἀντισυνταγματικὲς ἐνέργειες ὡς πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἐπειδὴ γνωρίζει τὶς διαλυτικὲς τάσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ προετοιμάζει τὴν δική της πολιτικὴ παρουσία, ἰσχυριζόμενη μάλιστα ὅτι διαθέτει πολλοὺς βουλευτὲς στὴν ὁμάδα της, πέραν ἐκείνων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἡ μὴ ὁρκισθεῖσα ὑπουργὸς Μεταναστεύσεως κάπου διαθέτει ἰσχυρὴ προστασία καὶ παρεμβαίνει στὴν κυβέρνηση τόσο προκλητικά∙ ἂν πράγματι τὴν χρειάζεται ὁ Ναπολεοντίσκος τὴν ὁρκίζει ὡς ὑπουργὸ καὶ τῆς δίδει καὶ γραφεῖο μὲ ὑπαλλήλους, ἀλλὰ τὸ νὰ τὴν κρατάει ἀπ’ τὸ παράθυρο σημαίνει ὅτι θὰ προκαλοῦσε ἀντιδράσεις σὲ κάποιες συνιστῶσες ἡ ἀπομάκρυνσή της καὶ τὸ ἀποφεύγει, διότι γνωρίζει τὴν κατάσταση πλήρους ἀδυναμίας του. Ἔτσι ὅμως δὲν κυβερνιέται ἡ χώρα καὶ περισσότερο σὲ περίοδο μεγάλης κρίσεως∙ χρειάζονται ἀποφάσεις καὶ μάλιστα δραστικὲς καὶ πολλὲς ἀντιδημοτικές∙ ἡ συμφωνί α θὰ κλείσει κάποια στιγμή, κι ὅσο πιὸ πολὺ ἀργεῖ τόσο χειρότερο εἶναι γιὰ ὅλους καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους, καὶ οἱ ρυθμίσεις θὰ ὑποβληθοῦν στὴν Βουλὴ πρὸς ἐπικύρωση, ὁπότε πῶς θὰ περάσουν; Οἱ συνιστῶσες ἔχουν αὐτονομηθεῖ καὶ δύσκολα πολὺ συμμαζεύονται, ἐνῶ ἡ ἐπιδείνωση τῆς κρίσεως φέρει καὶ ἰσχυρότερες τὶς πιέσεις τοῦ κόσμου πρὸς ὑπουργοὺς καὶ βουλευτές.

Ἡ παραμέληση τῆς οἰκονομίας δείχνει, ὄχι μόνο παντελῆ ἄγνοια τῆς πραγματικότητός της ἀλλὰ καὶ πλήρη ἀσχετοσύνη μὲ τὰ οἰκονομικὰ φαινομένα∙ ἡ οἰκονομία εἶναι σὰν τὴν γυναῖκα, ἂν τὴν περιφρονεῖς, σὲ ἐκδικεῖται. Ἐπὶ σαράντα μέρες τώρα δὲν ἀσχολήθηκαν μὲ κανένα οἰκονομικὸ πρόβλημα καὶ ξέχασαν ἐντελῶς τὴν ἀγορὰ καὶ τὶς ἀνάγκες της∙ τὸ ρευστὸ ἔχει ἐξαφανισθεῖ καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις τρέχουν καὶ δὲν φθάνουν γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις τους, ἐνῶ οἱ τουριστικὲς συμπληρώνουν τὶς ἀνακαινίσεις τους ἐν ὄψει τῆς νέας περιόδου, διότι ἀνοίγουν σὲ μία δύο ἑβδομάδες, μὲ χίλια βάσανα, ἀφοῦ μὲ τὸ σταγονόμετρο ἀντλοῦν χρήματα κι ἀπ’ τὶς δικές τους καταθέσεις. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὰ δυναμικὰ στρώματα τῆς οἰκονομίας καὶ αὐτὰ διαμορφώνουν τὴν κοινὴ γνώμη, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ὅπως στὶς τελευταῖες ἐκλογές, στὶς ὁποῖες οἱ συνταξιοῦχοι καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι ψήφισαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ μὲ τὴν καλπάζουσα ὅμως κρίση καὶ τὶς ἐλλείψεις στὰ νοσοκομεῖα καὶ ἀλλοῦ δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν στηρίζουν. Οἱ διαφοροποιήσεις στὸν κόσμο εἶναι ἐμφανέστατες, ἐνῶ τὰ ἀνέκδοτα εἰς βάρος τοῦ Ναπολεοντίσκου πληθαίνουν∙ ἀκόμη καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις ἡ δημοστικότητά του καταρρέει κατακόρυφα κατὰ ἑβδομάδα. Ἡ ψήφιση στὴν Βουλὴ τῶν συμφωνιῶν μὲ τὴν τρόϊκα θεωρεῖται ὡς ἡ ἀποφασιστικὴ καμπὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ὁπότε καὶ ἀναμένουμε…

Στὴν κοινὴ γνώμη ἔχει καλλιεργηθεῖ πλέον ἡ αἴσθηση, ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν δύναται διαρκέσαι ἐπὶ πολύ∙ ἀκόμη καὶ πολλὰ ἐπιφανῆ στελέχη τῆς Κουμουνδούρου τὸ παραδέχονται, «δὲν πᾶνε τὰ πράγματα», λένε. Ἡ μορφὴ τῶν ἐξελίξεων εἶναι δευτερεῦον θέμα, διότι τὸ πρωτεῦον εἶναι ὅτι ἡ ἐπίδραση τῶν αἰτίων θεωρεῖται πλέον δεδομένη, οἱ διαλυτικὲς τάσεις εἶναι κυρίαρχες στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο∙ ἀπομενει ἡ ἐκδήλωση τῆς ὅποιας ἀφορμῆς, ἡ ὁποία στὴν ἱστορία εἶναι σχεδὸν πάντοτε ἀπρόβλεπτη καὶ μᾶλλον τυχαῖα. Ἡ ἀναζήτηση κάποιου ἄξονος σταθερότητος εἶναι τὸ κύριο μέλημα ὅλων σήμερα, ἀκόμη καὶ ὅσων εἶχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ∙ διαπιστώνουν τώρα οἱ πάντες τὸ τί ἔχασαν∙ ἡ χώρα βρισκόταν σὲ φάση ἀναπτύξεως στὶς πρῶτες θέσεις τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ἐπιστρέφονταν σταδιακὰ κάποια ποσοστὰ τῶν κρατήσεων τῆς πενταετίας. Ὁ ΕΝΦΙΑ μειωνόταν συνέχεια κάθε χρόνο, ἀλλὰ τώρα, ὄχι μόνο δὲν καταργεῖται, ἀλλὰ καὶ παρατείνεται αὐξημένος μᾶλλον, διότι ἀλλιῶς τὰ δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα δὲν καλύπτονται, ὲνῶ ἐπιβάλλονται καὶ ἀρκετοὶ ἔμμεσοι φόροι∙ ὅλες οἱ προεκλογικὲς ὑποσχέσεις ἀναβάλλονται γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος, «ζῆσ’ τὸν Μάη νὰ φᾶς τριφύλλι», μὲ πολλὲς τὶς πιθανότητες γιὰ μερικὴ καταβολὴ τῶν συντάξεων. Στὴν πολιτική μας σκηνὴ μοναδικὴ ἐλπὶς σταθερότητος ἀπομένει ἡ Νέα Δημοκρατία, ὡς δεύτερη μεγάλη δύναμις στὶς ἐκλογές, ἀλλὰ καὶ μὲ σαφέστατη πολιτικὴ γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια…

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.