Χρόνος στὰ δημοσιονομικὰ

Οἱ Εὐρωπαῖοι προειδοποιοῦν τὴν Ἀθήνα νὰ τρέξει τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα –τὴν λέξη αὐτὴ χρησιμοποιοῦν οἱ περισσότεροι-, γιατὶ ὁ χρόνος κυλάει εἰς βάρος μας, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος θυμήθηκε ἀρκετὰ ἀργὰ τὴν ἀνάγκη προσωπικῆς παρεμβάσεως∙ τελικὰ συναντᾶται τὴν Παρασκευὴ μὲ τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ἀφοῦ προηγουμένως τοῦ ἀνέβαλε τὸν χρόνο, διότι δὲν εἶναι ἕτοιμη ἡ κυβέρνηση γιὰ οὐσιαστικὴ διαπραγμάτευση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταλάβει δύο πράγματα, τὴν δειλία ἢ ἀνυπαρξία πρωθυπουργοῦ γιὰ παρεμβάσεις ὅταν χρειάζεται -καὶ στὴν δική μας περίπτωση χρειάζεται καθημερινά- καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν θεμάτων καὶ τῶν κανόνων ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς. Τώρα τρέχουν ἀλλὰ δὲν φθάνουν, διότι τὰ δύο δις εὐρὼ τοῦ ἀποθεματικοῦ ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση ἐξαντλήθηκε ἀπὸ καιρὸ καὶ ὁ κόσμος δὲν πληρώνει φόρους μὲ κανένα τρόπο∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι πᾶνε χαμένα καὶ τὸ μόνο ποὺ ρωτοῦν εἶναι τὸ πότε θὰ φύγουν τελικά.

Αὐστηρὸς ἔλεγχος τρόϊκας

Στὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὴν τρόϊκα, ὅλων τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, κατέληξε τὸ Γιούρογκρουπ ἀρχίζοντας ἀπὸ αὔριο∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἡ ἀκριβὴς μέτρηση τῶν δημοσιονομικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐλέγχου, ὅπως γινόταν καὶ πρίν. Ἡ κυβέρνηση παραδόθηκε ἄνευ ὅρων, ἐνῶ εἶναι ὑποχρεωμένη γιὰ τὴν ψήφιση ὅλων τῶν μέτρων, πρὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς δόσεως ἀπ’ τὸ Γιούρογκουπ καὶ τῆς συμμετοχῆς μας στὸ πρόγραμμα ρευστότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Ρευστότητος∙ ἐὰν ὅλα προχωρήσουν καλά, τότε ἴσως τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀρχίσει ἡ ἐκταμίευση γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ὁμολόγων. Φυσικά, ἀπομένει ἠ πολιτικὴ πλευρά, διότι ἡ τρόϊκα ἐγκαθίσταται πάλιν στὰ ὑπουργεῖα καὶ ἡ ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλή, καὶ μάλιστα σὲ σύντομο χρόνο, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος μᾶλλον, διότι εἶναι ἀσφυκτικὰ τὰ περιθώρια∙ πολὺ δύσκολοι οἱ δύο σκόπελοι.

Ἐκλογὲς ἢ δημοψήφισμα, μέσον ἐκβιασμοῦ

Ἡ κυβέρνηση ἐπανέφερει, μὲ διαφόρους τρόπους, τὴν ἀπειλὴ ἐκλογῶν ἢ δημοψηφίσματος, ἀλλὰ ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι πρόκειται γιὰ ἐκβιασμὸ πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ἕνα πρᾶγμα δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ στοῦ Μαξίμου, ὅτι τὰ παιχνίδια μὲ τὴν διαπλοκὴ τὰ ἔχει πληρώσει πλέον ὁ κόσμος καὶ δὲν πρόκειται γιὰ δεύτερη φορὰ νὰ πέσει στὴν παγίδα της. Ἄλλωστε δὲν ἔχει κερδίσει καὶ μὲ μεγάλο ποσοστό, ἀρκεῖ ἡ μετατόπιση μερικῶν μονάδων καὶ ἀλλάζει ἡ πλειοψηφία στὸ Κοινοβούλιο∙ ἐπὶ πλέον, ὅπως πᾶνε τὰ δημοσιονομικά, θὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ἐκλογὲς ἡ χώρα μὲ συνταξιούχους χωρὶς συντάξεις καὶ νοσοκομεῖα χωρὶς φάρμακα, ἐνῶ ἡ τρόϊκα θὰ κατοικοεδρεύει στὰ ὑπουργεῖα. Τὰ σκέπτονται αὐτὰ καὶ ξεσκαλίζουν τὶς καταθέσεις στὸ ἐξωτερικὸ τῶν Νεοδημοκρατῶν, ὄχι τῶν ὑπουργῶν τους.

Στὴ λογικὴ τοῦ Καραγκιόζη

Στὴ λογικὴ τοῦ Καραγκιόζη καταφεύγει ἡ κυβέρνηση ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους, χωρὶς αἰδὼ καὶ χωρὶς ντροπή∙ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ Κουρεμένος λένε κάτι τὴν μία στιγμὴ κι ἀμέσως μετὰ τὸ ἀνακαλοῦν, μὲ φθηνὲς δικαιολογίες καὶ περισσότερο κατηγορῶντας τοὺς δημοσιογράφους. Καὶ γιὰ τοὺς ἐπιχωρίους μὲν δὲν ἔχουν πρόβλημα, διότι ὅλοι τους σχεδὸν ἐμφανίζονται δουλικὰ ὄργανά τους∙ ἀλλὰ ἀνάμεσα στοὺς ξένους ὑπάρχουν καὶ δημοσιογράφοι ποὺ σέβονται τὸ λειτούργημά τους, ἔστω καὶ λίγοι. Τὴν ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν ἢ τοῦ δημοψηφίσματος, ἐὰν ἀποτύχουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, τὴν ἔχουν συζητήσει στοῦ Μαξίμου καὶ τὴν ἔχει ἐπικαλεσθεῖ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς πολλὲς φορές∙ ἡ διάψευσή τους εἶναι φύσει πλήρης ἐπιβεβαίωση γι’ αὐτοὺς.

ΝΔ, τέλος τῆς ἐσωστρέφειας

Τὸ τέλος στὴν ἐσωστρέφεια στὸ κόμμα ἔθεσε ἡ συνεδρίαση τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος∙ ἡ κριτικὴ περιορίσθηκε στὴν πρόταση γιὰ τὴν σύγκληση συνεδρίου, ἡ ὁποία ὅμως ἐκφράσθηκε ἀπὸ μικρὴ μειοψηφία στελεχῶν, ἐνῶ τὰ περισσότερα στήριξαν τὸν πρόεδρο γιὰ δύο κυρίως λόγους, διότι ὅλοι βλέπουν ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀσταθὴς καὶ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐξελίξεις, οἰκονομικὲς καὶ πολιτικές, καὶ διότι θεωροῦν τὴν Νέα Δημοκρατία ὡς τὴν μοναδικὴ ἐγγύηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς χώρας. Ἀνεξαρτήτως τῆς κριτικῆς γιὰ τὰ λάθη τῆς κυβερνήσεώς του, τὰ ὁποῖα πρῶτος ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀναγνώρισε, ὑπάρχουν τὰ πραγματικὰ δεδομένα, ὅτι εἴχαμε εἰσέλθει σὲ περίοδο ἀναπτύξεως.

Ὑπὸ φθόνου τοῖς πολεμίοις

Τὰ ἐγκλήματα τῶν τυράννων καὶ βασιλέων τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς χρησιμοποιεῖ ὡς παράδειγμα ὁ Πλούταρχος τοῦ καταδεῖξαι τὴν ἔκπτωση τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς τῶν Ἑλλήνων∙ εἶχαν ἐπιδοθεῖ ὅλοι τους στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ εἶχαν ξεχάσει κάθε ἄλλη ἀξία τῶν προγόνων τους. «Ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ τῶν πολιτῶν μυρίους ἢ καὶ πλείους ἀνελών»∙ ὁ δὲ πατέρας τοῦ Διονυσίου τοῦ μικροῦ τῶν Συρακουσῶν πάνω ἀπὸ δέκα χιλιάδες πολῖτες ἐκτελέσας. «Προδοὺς δὲ τὸν ἀδελφὸν ὑπὸ φθόνου τοῖς πολεμίοις»∙ ἀφοῦ πρόδωσε τὸν ἀδελφό του λόγῳ φθόνου στοὺς ἐχθρούς. «Οὐκ ἀναμείνας τὴν μητέρα γραῦν οὖσαν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποθανεῖν ὕστερον ἀλλ’ ἀποπνίξας»∙ καὶ δὲν περίμενε τὴν γριὰ μητέρα του νὰ πεθάνει σὲ λίγες μέρες παρὰ τὴν ἔπνιξε. «Ἐν δὲ τραγῳδίᾳ γράψας αὐτός, ‘’ἡ γὰρ τυραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ’’»∙ σὲ τραγῳδία δὲ ἔγραψε ὁ ἴδιος, ‘’ὅτι ἡ τυραννὶς εἶναι φύσει μητέρα τῆς ἀδικίας’’.

Στήριξη εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ

Ἡ πρόταση τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν δημιουργία εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ, βρῆκε ἔνθερμη ὑποστήριξη ἀπ’ τὴν Γερμανίδα ὑπουργὸ Ἀμύνης τὴν ἡμέρα τῆς διατυπώσεώς της∙ ἡ Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λέγιεν δήλωσε ὅτι θεωρεῖ κατάλληλη τὴν στιγμὴ γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ στρατοῦ ὁ ὁποῖος θὰ παρεμβαίνει μὲ σκοπὸ τὴν ἐκτόνωση ὅποιας κρίσεως στὴν γηραιὰ ἤπειρο ἢ καὶ σὲ ἄλλες περιοχές. Ἡ ὑπουργὸς Ἀμύνης θεωρεῖται ὡς πολὺ πετυχημένη στὸ Βερολίνο καὶ φέρεται ἀπὸ πολλοὺς ὡς διάδοχος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ∙ ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἔδειξε στοὺς Εὐρωπαίους τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐλιγμῶν τους στὴν διεθνῆ σκηνή, διότι ἐξέπεσαν πάλι σὲ δορυφόρους τῆς Ἀμερικῆς καὶ σὲ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ρωσία. Ὁ στρατὸς προσφέρει στὴν Εὐρώπη τὴν ἄνεση τῆς παρουσίας της ὡς ἑνιαίου συνόλου ἀπέναντι στοὺς τρίτους, σὲ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα∙ φαίνεται ὅτι εἶχαν προμελετήσει τὴν ἰδέα καὶ τὴν ἔριξαν στὸν κόσμο.

Ρωσία, πολυπολικὸς κόσμος

Τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ πολυπολικοῦ κόσμου ἀπ’ τὶς περισσότερες χῶρες, ἐπανέλαβε ἡ Μόσχα, ἀπέναντι στὴν παλαιὰ τοῦ μονοπολικοῦ τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας, μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος∙ οἱ Ρῶσοι πολιτικοὶ ἀναλυτὲς στηρίζουν τὴν ἄποψή τους στὰ πραγματικὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας. Στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Οὐκρανία οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπέτυχαν πλήρως μὲ τὶς παρεμβάσεις τους καὶ ἀναζητοῦν βοήθεια ἀπ’ τοὺς παλαιοὺς ἐχθρούς τους, στὴν οἰκονομία θεωροῦνται πλέον δύναμη δευτέρας κατηγορίας, καθὼς ἡ Κίνα βρίσκεται στὴν πρώτη θέση καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Ἀσία κατέστη τὸ ἀδιαφιλονίκητο διεθνὲς οἰκονομικὸ κέντρο∙ στὰ νομισματικά, τὸ δολλάριο ἔχει ἐκτοπισθεῖ στὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου ἀπ’ τὸ ρεμίνμπι ὡς συναλλακτικὸ μέσο καὶ ἀποθεματικὸ νόμισμα, ἐνῶ οἱ Ἀναδυόμενοι θέτουν λίαν συντόμως σὲ λειτουργία τὸ δικό τους Ταμεῖο Συναλλαγματικῆς Βοηθείας, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. Ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει πλέον ἄρδην στὶς μέρες μας.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὸ εὐρὼ σὲ συνεχῆ διολίσθηση, παρὰ τὰ καλὰ νέα γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἔπεσε στὰ 1,0853 δολλάρια καὶ 131,3050 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1173,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 59,39. Ἡ ὑποτίμηση δείχνει ὅτι εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπ’ τὶς περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Γερμανίας, διότι ἔτσι διευκολύνονται οἱ ἐξαγωγές τους, ἂν καὶ αὐτὲς τῆς Γερμανίας μειώθηκαν, ἐξ αἰτίας τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, κατὰ 2,1% τὸν Ἰανουάριο∙ ἡ ἔναρξη τῆς χαλαρώσεως τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν ἐπηρέασε τὸ εὐρώ, παρὰ τὴν ὑποβολὴ τῶν σχετικῶν αἰτημάτων ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες τῆς Εὐρωζώνης. Ὁπωσδήποτε θὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ κίνηση τῆς ἀγορᾶς, διότι τὰ περισσότερα ἀπ’ τὰ κεφάλαια αὐτὰ θὰ διοχετευθοῦν στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ἔχουν τὸν ὑψηλότερο πολλαπλασιαστὴ στὴν οἰκονομία.

Βάλλς, Ἰσλαμιστὲς Εὐρωπης

Γύρω στοὺς 15000 ἀνεβάζει τοὺς Ἰσλαμιστὲς ἀπ’ τὴν Εὐρώπη οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται γιὰ μετάβαση στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὁ Γάλλος πρωθυπουργός∙ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς τόνισε ὅτι μέσα στὴν Ἄνοιξη ὑπολογίζεται ὅτι θὰ φύγουν 3000 καὶ 5000 τὸ Καλοκαῖρι ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Οἱ περισσότεροι εἶναι Μουσουλμάνοι δεύτερης ἢ καὶ τρίτης γενιᾶς, ποὺ ἔχουν μεγαλώσει στὴν Εὐρώπη καὶ ἔδειχναν ὅτι ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στὶς κοινωνίες τους∙ τὸ πρόβλημα ἀπασχολεῖ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις, διότι εἶναι πολὺ δύσκολος ὁ ἐντοπισμός τους καὶ ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν χώρα τους. Ἄλλωστε νεώτερες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ δολοφόνοι τοῦ Μπόρις Ντέμτσωφ στὴν Μόσχα ἦταν στρατευμένοι στὸ τσετσενικὸ ἰσλαμικὸ κίνημα καὶ ὅτι ἀντέδρασαν ἔτσι γιὰ τὰ σκίτσα τοῦ Charlie Hebdo.

Κίνα, αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν

Οἱ ἐξαγωγὲς τῆς Κίνας αὐξήθηκαν κατὰ 48% τὸν Φεβρουάριο καὶ οἱ εἰσαγωγὲς μειώθηκαν κατὰ 20%, καταγράφοντας τὴν νέα πορεία τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας∙ οἱ ἐξαγωγές της ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἠλεκτρονικὰ ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες δὲν ἐπηρεάζονται πολὺ ἀπ’ τὴν κρίση, ἐνῶ οἱ εἰσαγωγὲς ἀποτελοῦνται ἀπὸ κεφαλαιουχικὰ ἀγαθὰ καὶ ἀπευθύνονται στὴν βιομηχανία της ἐσωτερικῆς καταναλώσεως, ἡ ὁποία ἔχει ἀνακόψει τὴν ἀνοδική της πορεία, μὲ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος. Ὁ διορισμὸς τοῦ νέου ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος τῆς χώρας, μὲ αὐτοκρατορικὲς ἁρμοδιότητες, σημαίνει ὅτι ἐπίκεινται σειρὰ αὐστηρῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μεγάλων πόλεων ἀπ’ τὸ νέφος, ἀλλὰ αὐτὸ συνεπάγεται τὴν διακοπὴ τῶν ρυπογόνων βιομηχανιῶν∙ ἤδη ὅλες τους ἑτοιμάζονται γιὰ ἐγκατάσταση καθαρῶν μηχανῶν ἢ γιὰ μεταφορὰ στὴν ἐπαρχία.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.