Κυβέρνηση, δυσκολίες μὲ τὴν σοβαρότητα

Ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαιώνει καθημερινὰ τὴν ἀδυναμία της ἀποκτῆσαι σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στὰ δραματικὰ προβλήματα τῆς χώρας∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει συμμαζευθεῖ λίγο, ἀλλὰ ὄχι ἀρκετὰ γιὰ τὶς κρίσιμες αὐτὲς μέρες, ἐνῶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνεταῖρος του καὶ ὁ Κουρεμένος συνεχίζουν στὸ ἴδιο βιολί… Οἱ Εὐρωπαῖοι τοῦ ἔκαναν τὴν χάρη καὶ ἀποδέχθηκαν τὸν ὅρο θεσμοί, ἀντὶ γιὰ τρόϊκα, ἀλλὰ διαπίστωσαν, ὅτι αὐτὸ θεωρήθηκε ὡς ἀδυναμία καὶ ἔγινε κατάχρηση ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς του∙ ἔτσι ἐπανῆλθαν στὴν τρόϊκα. Ἀλλὰ προχώρησαν ἀκόμη περισσότερο, δοχετεύουν στὴν δημοσιότητα τὶς προσωπικὲς συζητήσεις, ὅπως ὁ Ἰρλανδὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ Κουρεμένου μὲ τὸν ἀντιπρόερο. Δίδουν τὴν ἐντύπωση, ὅτι, ὄχι μόνο δὲν γνωρίζουν κανόνες καὶ ἔθιμα τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως.

Τρόϊκα, καθημερινὴ ἐργασία

Τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν τῆς χώρας, ὅπως τὸν γνωρίζουμε τὴν τελευταία πενταετία, ἐπαναρχίζει ἡ τρόϊκα, μὲ τοὺς ἴδους ἀνθρώπους, τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο∙ οἱ προεκλογικὲς ἐξαγγελίες τοῦ Ναπολεοντίσκου περνᾶνε πλέον στὴν ἱστορία, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν καὶ τὰ εἰρωνικὰ μέχρι σαρκαστικὰ σχόλια στὸν ξένο τύπο περισσεύουν. Ἡ κυβέρνηση ἐγκατέλειψε καὶ τὴν μάχη τῶν χαρακωμάτων, καθὼς γνωρίζει ὅτι τὰ κρίσιμα θέματα εἶναι δύο∙ πρῶτον, τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ βροῦν οἱ ἐλεγκτές -καὶ ποὺ θὰ ἀποκαλύψουν τὴν τεράστια ἔκταση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος-, καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τους γιὰ τὴν ἐπιβολὴ φορολογικῶν μέτρων∙ δεύτερον, τὸ πῶς θὰ τὰ περάσουν αὐτὰ ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ ποιὰ διαδικασία, διότι δὲν προλαβαίνουν μὲ τὴν κανονική, ἀφοῦ σπατάλησαν τὸν χρόνο σὲ ἐπιδείξεις μόδας∙ ἑπομένως ἀπομένει τὸ κατεπεῖγον ἢ οἱ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου. Ὁπότε, οἱ ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν. Ἴδομεν!

Ἐπιφυλακτικοὶ στὴν ἀγορὰ

Μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα ὑποδέχθηκανε στὴν ἀγορά, καὶ περισσότερο στοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους, τὴν συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας∙ ὁπωσδήποτε θεωροῦν ἐνθαρρυντικὸ στοιχεῖο τὴν ἀποδέσμευση τῶν 555 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος, ἀλλὰ γνωρίζουν, ὅτι αὐτὸ ἐντάσσεται στὴν πολιτική τους γιὰ παροχὴ ρευστότητος μὲ τὸ σταγονόμετρο, διότι καὶ ὡς ποσὸ δὲν διοχετεύεται στὴν ἀγορά, παρὰ προορίζεται γιὰ τὴν πληρωμὴ ὁμολόγων. Ἡ ἀγορὰ παραμένει στεγνὴ ἐντελῶς καὶ δὲν διαφαίνεται ἐλπὶς στὸν ὁρίζοντα, παρὰ μόνο ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ σκληρὴ πρόκληση πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι δείχνει ὅτι δὲν πιστεύει πὼς ἔχει τὶς δυνατότητες νὰ τὸ ἀντέξει∙ ἀπουσιάζει ἡ πυγμὴ καὶ ἡ τόλμη στὴν τακτικὴ ἀνατροπῆς τοῦ προγράμματός του. Ἡ Κουμουνδούρου δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεχθεῖ καὶ αὐτὸ εἶναι ἐμφανέστατο, ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις βουλευτῶν καὶ στελεχῶν τῶν συνιστωσῶν του.

Λογαριασμοὶ τῶν ὑπουργῶν

Οἱ λογαρισμοὶ πολλῶν ὑπουργῶν στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι γνωστοί, διότι τὰ στοιχεῖα τους δημοσιεύθηκαν προεκλογικὰ καὶ οἱ περισσότεροι δὲν ἀπάντησαν∙ ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε τὴν ἀποστολὴ χρημάτων τοῦ Γκίκα Χαρδούβελη, τὸ 2012, δύο χρόνια πρὶν γίνει ὑπουργός, γιὰ νὰ προκαλέσει θέμα, ἀλλὰ ἀπέτυχε. Ἀκόμη καὶ ἡ ὑποτακτικὴ διαπλοκὴ δὲν τὸ προβάλλει πλέον, διότι γνωρίζει ὅτι ἐπελέγη ὁ μοναδικὸς λογαριασμὸς καὶ ἀπεστάλη στὴν Βουλὴ τὴν πρώτη μέρα τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ νέου ὑπουργοῦ∙ ἀλλὰ οἱ λογαριασμοὶ τῶν Νάντιας Βαλαβάνη, Γιώργου Σταθάκη, Εὐκλείδη Τσακαλώτου, Δημήτρη Παπαδημούλη ξεχάσθηκαν στὰ συρτάρια του. Κακὴ ἀρχὴ ἔκανε ὁ ἀκέραιος προηγουμένως δικαστικός στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς∙ μόνο τοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους τῆς κυβερνήσεως θὰ κυνηγάει, καὶ τοὺς ἄλλους!

Πτήση ἡλιακοῦ ἀεροπλάνου

Τὸ ἡλιακὸ ἑλβετικὸ ἀεροπλάνο ἄρχισε τὴν πτήση του γύρω ἀπ’ τὸν κόσμο, μὲ πρῶτο σταθμὸ τὸ Ἀμπου Ντάμπι∙ τὸ Solar Impulse ἔχει ἐγκαταστήσει στὴν ὀροφή του ἡλιακοὺς συσσωρευτὲς γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας σὲ θερμικὴ καὶ τὴν χρησιμοποίησή της γιὰ τὶς διάφορες ἀνάγκες τοῦ σκάφους. Τὸ πείραμα εἶναι πρωτοπόρο καὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ἀεροπλοΐα παγκοσμίως∙ ἐὰν ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας, τότε μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ ἄλλους κλάδους μὲ ἄνεση. Οἱ Ἑλβετοὶ πρωτοστατοῦν στὴν χρήση ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας καὶ ἀναπτύσουν τὴν ἀεροδιαστημικὴ τεχνολογία, στὴν ὁποία δὲν εἶχαν ἐπιδοθεῖ καὶ πολὺ προηγουμένως∙ ἤδη πολλὲς μεγάλες ἑταιρεῖες ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὴν τεχνολογία τοῦ πράγματι πρωτοποριακοῦ ἀεροσκάφους.

Τὴν δὲ Σωφροσύνην ὠνόμασε

Οἱ βασιλεῖς καὶ τύραννοι τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς συνήθιζαν νὰ ἐξιδανικεύουν τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις τους καὶ νὰ ἡρωοποιοῦνται οἱ ἴδιοι, μὲ σκοπὸ τὸν καθαγιασμὸ τῆς ἐξουσίας των∙ τὸ φαινόμενο γενικεύθηκε μάλιστα σὲ ὁλόκληρο τὸν γνωστὸ κόσμο καὶ παρέμεινε στὸν Μεσαίωνα καὶ μετέπειτα. «Ὅμως τῶν θυγατέρων τὴν μὲν Ἀρετὴν τὴν δὲ Σωφροσύνην ὠνόμασε τὴν δὲ Δικαιοσύνην»∙ ὁ Διονύσιος ὁ μικρὸς ὠνόμασε τὶς θυγατέρες τους τὴν μία Ἀρετὴ τὴν ἄλλη Σωφροσύνη καὶ τὴν ἄλλη Δικαιοσύνη. «Οἱ δ’ Εὐεργέτας οἱ δὲ Καλλινίκους οἱ Σωτῆρες οἱ δὲ Μεγάλους ἀνηγόρευον ἑαυτούς»∙ οἱ δὲ ἐπίγονοι βασιλεῖς ἀναγόρευαν τοὺς ἑαυτούς τους ἄλλοι Καλλινίκους ἄλλοι Σωτῆρες ἄλλοι Μεγάλους. «Γάμους δ’ αὐτῶν ἐπαλλήλους ὥσπερ ἵππων ἐν ἀγέλαις γυναικῶν ἀνέδην»∙ τοὺς γάμους τους τοὺς ἔκαναν μεταξύ τους ὅπως οἱ ἵπποι στὶς ἀγέλες τῶν γυναικῶν. Εἶναι πολὺ αὐστηρὸς καὶ σωστὸς στὴν κριτική του ὁ Χαιρωνεὺς φιλόσοφος καὶ ἱστορικός.

Εὐρωζώνη, ἐπίδειξη πυγμῆς

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ τεχνικοῦ ἐλέγχου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὴν τρόϊκα, θεωρεῖται ὡς ἀπόδειξη τηρήσεως τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ πυγμῆς τῆς Εὐρωζώνης ἔναντι τῶν παρασπονδούντων ἑταίρων∙ ἡ κυβέρνηση συμφώνησε σὲ ὅλα, ἀφοῦ ἐπὶ ἑνάμισυ μῆνα ἔκανε τὴν δύσκολη, σὰν τὴν μωρὰ παρθένο, καὶ παραδόθηκε ἄνευ ὅρων. Τὰ τεχνικὰ κλιμάκια ἔρχονται σήμερα στὴν Ἀθήνα καὶ ἀρχίζουν τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων, ὅπως ἔκαναν τὴν πενταετία, μὲ ταυτόχρονη ἐπιτήρηση ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες∙ τὸ καλὸ εἶναι ὅτι ἀποφύγαμε τὴν χρεωκοπία, τὰ ἄσχημα εἶναι πολλά. Πρῶτον, χάσαμε πολύτιμο χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κατρακύλισμα τῆς οἰκονομίας στὴν ὕφεση∙ δεύτερον, ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει πάλι ἀπ’ τὴν ἀρχή, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες της, ἐνῶ διαχύθηκε ἡ δυσπιστία στὴν ἀγορά∙ τρίτον, διώχθηκαν οἱ ξένες ἐπενδύσεις καὶ αὐτὲς δὲν ξανάρχονται εὔκολα. Τὶς δεσμεύσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου πληρώνει ἡ χώρα.

Γαλλικὰ μαχητικὰ drones

Ἡ γαλλικὴ Dassault παρουσίασε τὰ πρῶτα μὴ ἐπηνδρωμένα μαχητικά της ἀεροσκάφη στὸ εὐρὺ κοινὸ στὸ Ἰστρὲς τῆς Προβηγκίας∙ τὰ drones πέρασαν τὶς δοκιμὲς καὶ ἀποστέλλονται γιὰ ἀσκήσεις στὴν Ἰταλία καὶ στὴν Σουηδία. Πρόκειται γιὰ μαχητικὸ μὲ εὐρεία ἀκτίνα δράσεως καὶ ἱκανότητα ἐλιγμῶν σὲ περίπτωση ἀναχαιτίσεώς του ἀπὸ καταδρομικά∙ στὸ πρόγραμμα κατασκευῆς συμμετέχουν ἀεροναυπηγικὲς βιομηχανίες ἀπὸ πέντε ἄλλες χῶρες, Σουηδία, Ἰταλία, Ἑλβετία, Ἱσπανία καὶ Ἑλλάδα, οἱ δὲ ἐργασίες κατασκευῆς του εἶχαν ἀρχίσει τὸ 2006. Ἡ ΕΑΒ εἶχε δηλώσει συμμετοχὴ καὶ προσφέρει τὴν τεχνογνωσία της στὰ προγράμματα πτήσεως καὶ ἀποστολῶν τοῦ ἀεροσκάφους, ἐπειδὴ θεωρεῖται ἀνταγνωστικὴ τουλάχιστον στὰ θέματα αὐτά, λόγῳ τῆς πρωτοπορίας της στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία∙ σὲ περίοδο κρίσεως καὶ ἐξαθλιώεως τῶν πάντων ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀνταγωνιστικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας, μὲ πρῶτον τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, σὲ τομεῖς πέραν ἀπ’ τὴν κινητὴ τηλεφωνία στὴν ὁποία διακρίνεται ἀπὸ πολλὰ χρόνια.

Πτωτικὲς τάσεις μετοχῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις γιὰ δεύτερη μέρα, παρὰ τὴν ἔναρξη τῆς διοχετεύσεως ρευστότητος στὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς δωδεκαετίας, 1,0757 δολλάρια καὶ 130,4150 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1161, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,87.
Ἡ διολίσθηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μαζικὲς τοποθετήσεις κεφαλαίων στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα μέχρι τριετῆ στὶς Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, καὶ πενταετῆ ἐπίσης στὶς Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο∙ οἱ ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι τεχνητὴ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρὼ καὶ ὅτι γίνεται γιὰ τὴν διεκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν, παρὰ τὶς γερμανικὲς ἀντιρρήσεις. Πάντως καὶ στὰ πολιτικά, στὴν Οὐάσιγκτον ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συζήτησε τὴν προώθηση τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, ἀλλὰ δὲν συμφώνησαν στὴν διεύρυνση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας.

Ρατσιστικὴ βία Ἀμερικῆς

Ἡ ρατσιστικὴ βία κλιμακώνεται στὴν Ἀμερικὴ καὶ δὲν ὑποχωρεῖ, παρὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ προέδρου της σὲ διαδήλωση ἐγχρώμων στὴν Σέλμα τῆς Ἀλαμπάμα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν πενῆντα ἐτῶν ἀπ’ τὴν πρώτη ἐκδήλωση∙ τότε οἱ Ἀφροαμερικανοὶ εἶχαν ὑποστεῖ τὴν σκληρὴ ἐπίθεση τῆς Ἀστυνομίας καὶ ὁ πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εἶχει ὑπογράψει, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1965, τὸ διάταγμα γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ψήφου καὶ στοὺς ἐγχρώμους. Πάντως στὸ Μάντισον τοῦ Οὐσισκόσιν οἱ διαδηλώσεις συνεχίζονται γιὰ τέσσερες μέρες, σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γὰ τὸν φόνο ἑνὸς ἐφήβου ἀπὸ ἀστυνομικούς, ἀλλὰ καὶ ἄλλος νεαρὸς Ἀφροαμερικανὸς σκοτώθηκε ἀπὸ ἀστυνομικοὺς στὴν Ἀτλάντα τῆς Τζόρτζια χωρὶς λόγο. Ὅσο δὲν ἐπιβάλλεται ἡ ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοχρησίας οἱ φόνοι θὰ συνεχίζονται∙ ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση παραμένει ἀνίσχυρη ἀπέναντι τὸ θέμα αὐτό.

Λιβύη, ἀπαγωγὴ ἐννέα ξένων

Στὴν ἀπαγωγὴ ἐννέα ξένων στὴ Λιβύη, ἀπὸ ἐγκαταστάσεις ἀντλήσεως πετρελαίου στὴν Σαχάρα καὶ σὲ ἀπόσταση ἑπτακοσίων χιλιομέτρων ἀπ’ τὴν Τρίπολη, προχώρησε χθὲς μία ἰσλαμικὴ ὀργάνωση, ἐνῶ καὶ ἕνας δέκατος φέρεται ὡς νεκρός∙ οἱ Τζιχαντιστὲς δὲν ἔχουν θέσει ἀκόμη ὅρους, καθὼς δὲν ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπικοινωνία μὲ κανέναν. Ἡ μαρτυρικὴ χώρα μετατρέπεται πλέον σὲ Σομαλία τῆς Μεσογείου, ἐπειδὴ ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση δὲν ἐλέγχει οὔτε τὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ δροῦν τουλάχιστον τέσσερες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις, μὲ ἐχθρικὲς μᾶλλον σχέσεις μεταξύ τους, ἀλλὰ ἀπολύτως ἑνωμένες κατὰ τῶν Δυτικῶν∙ ἡ κατάσταση τῆς πλήρους ἀναρχίας ἐπιτρέπει τὴν διάβαση τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπ’ τὸ ἔδαφός της καὶ τὴν προώθησή τους πρὸς τὴν Ἰταλία ἀπ’ τοὺς δουλεμπόρους τῆς ἐποχῆς μας. Χρειάζεται ἰσχυρὴ ἀντίδραση τῶν μεγάλων δυνάμεων.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.