Οἰκονομία, ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης

Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἔχουν χάσει ἐντελῶς τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀκόμη καὶ ὅσοι εἶχαν ἐπιδείξει κάποια ἀνοχὴ τὶς πρώτες μέρες∙ ὅλοι εἶναι ἀπογοητευμένοι καὶ περιορίζουν τὶς πληρωμές, ἀκόμη καὶ στὶς μεταξύ τους δοσοληψίες, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ τί θὰ γίνει αὔριο. Ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εἶναι οἱ μόνοι κλάδοι ποὺ δουλεύουν ἱκανοποιητικά, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, μὲ τὶς προμήθειές τους καὶ μὲ τὴν ἄντληση τῶν κεφαλαίων τους ἀπ’ τὶς τράπεζες, λόγῳ παντελοῦς ἐλλείψεως ρευστότητος∙ ἡ ἀναγνώριση τῆς νομιμότητος τῶν ἀδειῶν τῆς «Ἑλληνικὸς Χρυσός» ἦρθε, μετὰ ἀπὸ πιέσεις γιὰ φυγὴ τῶν ἐπενδυτῶν. Τὸ κακὸ ὅμως ἔγινε, διότι κανένας ξένος ἐπενδυτὴς δὲν ἔρχεται πλέον στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνηση φαίνεται πολὺ δύσκολη.

Μὲ σταγονόμετρο ρευστότης

Μὲ τὸ σταγονόμετρο ἡ ρευστότης στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, καθὼς ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐνέκρινε ἑξακόσια μόλις ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅταν οἱ ἄλλες χῶρες ἀντλοῦν δεκάδες δις μὲ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι∙ ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος κορδώνεται, ὅτι ὑπέγραψε συμφωνία μὲ τὸν ΟΟΣΑ γιὰ μεταρρυθμίσεις, ποὺ εἶναι οἱ ἴδιες ποὺ ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ∙ σήμερα στὶς Βρυξέλλες τὰ ἴδια θὰ ἀκούσει, ἀνάγκη γιὰ σοβαρότητα καὶ ὑπεύθυνη διαπραγμάτευση. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν κουρασθεῖ μὲ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὰ ψεύτικα στοιχεῖα τοῦ Κουρεμένου, ἐνῶ ὁ χρόνος τρέχει καὶ τὰ περιθώρια στενεύουν ἐπικίνδυνα∙ ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι τους οἱ Ἀμερικανοὶ ἐμφανίζονται προκλητικὰ σκληροὶ ἀπέναντι στὰ ὑπονοούμενα γιὰ ἐνεργειακὰ ἀνοίγματα πρὸς τὴν Ρωσία∙ μόνο σὲ ὑποτακτικοὺς ἀπευθύνεσαι μὲ ποταπὸ ὕφος, ἐνῶ τὸν Κώστα Καραμανλῆ τὸν εἶχαν ὑπονομεύσει συστηματικά. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἡ ἀναταραχὴ διογκώνεται καὶ μεταξὺ τῶν βουλευτῶν ἐπικρατεῖ κατήφεια, διότι βλέπουν ὅτι καλοῦνται συντόμως νὰ ψηφίσουν μνημονιακὰ μέτρα…

Ἔναρξη ἐλέγχου τῆς τρόϊκας

Ὁ ἔλεγχος τῆς τρόϊκας ἄρχισε στὴν Ἀθήνα καὶ στὶς Βρυξέλλες, ὅπως καὶ παλαιά, ἔστω κι ἂν ἡ διαπλοκὴ τὸν συγκαλύπτει∙ ἡ κυβέρνηση δὲν δίδει στοιχεῖα γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι μικρότερο ἀπὸ ὅσο λένε… Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐλέγχου προβλέπεται γίνεται σύντομα, διότι λήγουν τὰ ὁμόλογα καὶ ἔχει ἀνάγκη τῆς δόσεως ἡ χώρα∙ ἤδη ὅμως ἑτοιμάζει τροπολογία γιὰ τὴν δέσμευση τῶν ἀποθεμάτων τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, γιὰ τὴν ἐξόφληση ὁμολόγων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἄρχισαν οἱ ἀντιδράσεις τῶν κλάδων, ὅπως τῶν δικηγόρων, ποὺ ἀρνοῦνται τὴν μεταφορὰ τῶν πόρων τους. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδίστακτοι καὶ σκέπτονται νὰ ἀφήσουν ἀπλήρωτους τοὺς συνταξιούχους, ἀρκεῖ νὰ παραμείνουν στὴν ἐξουσία πάσῃ θυσίᾳ∙ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς κυκλοφοροῦν πολλά, μὲ τοὺς ὑπουργοὺς ἀποφεύγειν συστηματικὰ τοὺς βουλευτές, διότι γνωρίζουν ὅτι θὰ ἀκολουθήσει σωρεία παραπόνων καὶ διαμαρτυριῶν, ἐνῶ καὶ στὴν Κουμουνδούρου γίνονται πολὺ χειρότερα πράγματα.

Αὐτοκίνητα βουλευτῶν ΣΥΡΙΖΑ

Ὅλοι σχεδὸν οἱ νέοι βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πῆραν τὸ ὑπηρεσιακὸ αὐτοκίνητο ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ τὴν ἐξαίρεση πέντε, παρὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ τους νὰ δώσουν παράδειγμα οἰκονομίας στὰ ἔξοδά τους∙ τὸ θέμα εἶναι σοβαρό, καὶ τὸ Μεγάρο Μαξίμου τὸ σχολίασε ἀρνητικά, καθὼς τὸ θεώρησε ὡς πράξη ἀνυπακοῆς πρὸς τὸν πρόεδρό τους. Τὸ χειρότερο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο εἶναι ὅτι αὐτὸ ἔρχεται μετὰ τὴν σκληρὴ κριτικὴ στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα γιὰ τὴν συμφωνία μέ τὴν τρόϊκα, ὅπου ἡ μεγάλη πλειοψηφία τάχθηκε ἐναντίον του∙ ἡ ἀνησυχία του εἶναι γιὰ τὴν ψήφιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν νέων φορολογικῶν μέτρων ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας. Πόσοι πλέον δὲν θὰ τὸν ὑπακούσουν;

Πομπώδης ἐπιστροφὴ τρόϊκας

Ἡ χθεσινὴ ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας ἦταν πομπώδης, μὲ τὴν συνηθισμένη μετάβασή της στὰ ὑπουργεῖα καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ἡ κυβερνητικὴ παράταξη ἔγινε πλέον καὶ αὐτὴ μνημονιακὴ καὶ ὑφίσταται τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν δανειστῶν, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες τῆς πενταετίας. Ἡ ἀπήχηση στὸν κόσμο μετράει, διότι μέχρι προχθὲς τηροῦσαν τὰ προσχήματα, μὲ διάφόφρες προφάσεις καὶ καθυστερήσεις, ποὺ ἔβλαψαν ὅμως πολὺ σοβαρὰ τὴν οἰκονομία∙ τὰ στελέχη καὶ οἱ ψηφοφόροι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔπαθαν βουβαμάρα, ὅσοι ἀπ’ αὐτοὺς μιλοῦσαν, κι ἐξαφανίσθηκαν ἀπ’ τὶς πλατεῖες καὶ τὰ καφενεῖα. Ἔχασε ὅμως ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ τὶς διαδηλώσεις ὑποστηρίξεως, τόσο συχνὲς τὶς πρῶτες μετεκλογικὲς μέρες∙ εἶναι δεῖγμα ἀπώλειας τῆς πλειοψηφίας;

Ἠρίστα ὄρθρου καθεζόμενος

Τὴν καθημερινὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου συγκρίνει ὁ Πλούταρχος μὲ ἐκείνη τῶν τυράννων καὶ βασιλέων τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς∙ τὰ μικροπράγματα τῆς ζωῆς μας διαμορφώνουν τὸ ἦθος τοῦ ἀνθρώπου καὶ περισσότερο τοῦ ἡγεμόνος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀποτελεῖ τὸ παράδειγμα γιὰ τοὺς ἄλλους. «Ἀλλ’ Ἀλέξανδρος ἠρίστα ὄρθρου καθεζόμενος, ἐδείπνει δὲ πρὸς ἑσπέραν βαθεῖαν»∙ ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος ἔπαιρνε τὸ πρωινὸ καθιστὸς κατὰ τὸν ὄρθρο, δηλαδὴ μόλις ξυπνοῦσε, καὶ τὸν δεῖπνο του ἀργὰ τὸ βράδυ. «Ἔπινε δὲ θύσας τοῖς θεοῖς, ἐκύβευε δὲ Μήδιον πυρέττων»∙ ἔπινε δὲ ἀφοῦ πρόσφερε θυσία στοὺς θεούς, ἔπαιζε δὲ τοὺς κύβους μὲ μηδικὴ καὶ ἐνῶ εἶχε πυρεττό. «Ἔπαιζε δ’ ὁδοιπορῶν ἅμα καὶ μανθάνων τοξεύειν καὶ ἀποβαίνειν ἅρματος»∙ ἔπαιζε καὶ κατὰ τὴν ὁδοιπορία μαθαίνοντας τοξεύειν καὶ ἀνεβαίνειν στὸ ἅρμα. Διατηροῦσε συνέχεια ἕτοιμο τὸ σῶμα του γιὰ τὶς μάχες, στὶς ὁποῖες πάντα ἦταν στὴν πρώτη γραμμή, ὡς παράδειγμα στοὺς στρατῶτες.

Χρήματα μὲ τὸ σταγονόμετρο

Ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα παρέχεται πλέον μὲ τὸ σταγονόμετρο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὡς ἀπάντηση στὴν στάση τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν ὑπουργῶν της∙ ὁ Κουρεμένος δύο μῆνες σχεδὸν κι ἀκόμη δὲν ἔχει παρουσιάσει μία πρόταση μὲ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ συνέχεια μὲ θεωρίες καὶ μεγάλες ἰδέες μιλάει, οἱ ὁποῖες καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ δεδομένα τῆς οἰκονομίας μας καὶ περισσότερο στὰ δημοσιονομικά. Τὸ τελευταῖο δίμηνο δὲν ἔχουν ὑποβάλει τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα στὴν Ἐπιτροπή, παρ’ ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀπ’ τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμούς, κι ὅλο λένε, «θὰ τὰ στείλουμε»∙ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, ἔχει ἐκτιναχθεῖ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα καὶ δὲν θέλουν ὁμολογῆσαι αὐτό, διότι θὰ γίνουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς. Τὸ ψέμμα ἐνοχλεῖ πάρα πολύ, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὴν πραγματικότητα, μέσα ἀπὸ ἄλλες πηγές, ἔστω κι ἂν δὲν παρουσιάζουν τὰ στοιχεῖα διπλωματικὰ φερόμενοι.

Τικρίτ, ἀνάδειξη τοῦ Ἰρὰν

Ἡ ἀνακτάληψη τοῦ Τικρὶτ ἀναδεικνύει τὸ Ἰρὰν ὡς ἡγετικὴ δύναμη στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις πολεμοῦν μέσα στὴν πόλη, ἐνῶ οἱ Τζιχαντιστὲς ἐπιδίδονται σὲ ἀντάρτικο πόλεων. Ἡ συμβολικὴ σημασία τῆς γενέτειρας τοῦ Σαντὰμ Χουσσεΐν βαρύνει περισσότερο γιὰ τὸν σουνιτικὸ πληθυσμὸ τοῦ Ἰράκ∙ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν ἐμιράτων κάμπτονται ἀπέναντι στὴν ἀδήριτη ἀνάγκη τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν Ἰσλαμιστῶν∙ δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἰσχυρὴ δύναμις στὴν περιοχὴ γιὰ ἀντιπαράθεση πρὸς αὐτούς, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν Τεχεράνη καὶ τὴν Συρία. Οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου δὲν ἐπεισαν τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ρεπουμπλικανῶν∙ ἀντιθέτως οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς χάνει τὴν πρώτη θέση στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Τρίτης καὶ ἀναδεικνύεται μᾶλλον στὴν ἐξουσία κυβέρνηση κεντρώων κομμάτων. Ἴσως ἀλλάξει καὶ τὸ ἐβραϊκὸ κράτος τὴν πολιτική του πρὸς τοὺς Παλαιστινίους καὶ τὴν Γάζα ἀκόμη περισσότερο.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις γιὰ δεύτερη μέρα, ἂν καὶ σὲ χαμηλοὺς ρυθμούς∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρὰ τὴν θέση του στὰ 1,0658 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 128,7950 γιέν, ἐνῶ αὐξήθηκαν, χρυσός, 1161,25, καὶ πετρέλαιο, 58,59. Οἱ ἐπενδυτὲς κινοῦνται σταδιακὰ μὲ ἐκλεκτικὲς τοποθετήσεις, ἂν καὶ τὰ περισσότερα κεφάλαια τοποθετοῦνται στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνονται τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ γερμανικὰ καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν, ὁλλανδικά, γαλλικὰ καὶ βελγικά∙ ἡ σύσταση τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Βοηθείας τῶν ΒΡΙΚΣ συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, καθὼς ἄρχισαν οἱ κρούσεις ἐκ μέρους τους γιὰ τὴν συμμετοχή τους σὲ αὐτό. Τὸ Καλοκαῖρι θὰ ἀρχίσει τὴν χορήγηση πιστώσεων, σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, ὅπως κάνει τώρα τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο∙ τὸ Ταμεῖο αὐτὸ στηρίζεται στὰ μυθώδη συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας, περίπου τέσσερα τρις δολλάρια, ἐνῶ διευκολύνει τὴν λειτουργία του ἡ ἐλεύθερη διακύμανση τοῦ ρεμίνμπι.

Οὐκρανία, 17,5 δις ἀπὸ ΔΝΤ

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἐνέκρινε τὴν παροχὴ βοηθείας 17,5 δις δολλαρίων στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὴν ἀνόρθωση καὶ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς οἰκονομίας της∙ ἀπὸ αὐτά, τὰ πέντε ἐκταμιεύονται ἀμέσως, διότι οἱ ἀνάγκες εἶναι ἐπείγουσες καὶ τὸ κράτος χωρὶς καθόλου ἔσοδα, ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ δοθοῦν μέσα στὴν ἑπόμενη τετραετία. Πάντως στὸ Κίεβο οἱ παρατηρητὲς δὲν εἶναι καθόλου αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση καὶ περισσότερο γιὰ τὴν οἰκονομική∙ τίποτε δὲν δουλεύει στὴν χώρα, κυρίως μετὰ τὴν ἧττα στὸ Ντομπάς. Ὁ δεξιὸς τομέας ἐλέγχει τὴν ἐξουσία καὶ τὶς διαδηλώσεις στοὺς δρόμους, μὲ τὶς ὁποῖες ἀσκεῖ πίεση πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ ἀπέναντι του ὁ Πέτρος Περοσσένκο ἀποδείχθηκε ἐντελῶς ἀνίσχυρος, ἐνῶ οἱ παρακρατικὲς ὁμάδες ἐκφοβίζουν προκλητικὰ τοὺς ἀντιπάλους τους σὲ κάθε εὐκαιρία.

Ρωσία, ἀντιδράσεις σὲ ΝΑΤΟ

Τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς Ρωσίας προκάλεσε ἡ ἀποστολὴ βαρέως ὁπλισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ στὶς βαλτικὲς χῶρες καὶ στὴν Οὐκρανία∙ ἡ Μόσχα προειδοποίησε ὅτι δὲν θὰ μείνει ἀδιάφορη καὶ πολλοὶ θεωροῦν ὡς πρώτη ἀπάντησή της, τὴν ἐγκατάσταση πυρηνικῶν ὅπλων στὴν Κριμαία. Ἡ ἀναμέτρηση περιορίζεται μεταξὺ τοῦ Κρεμλίνου, τῆς Οὐάσιγκτον καὶ χωρῶν τῆς Βορείου Εὐρώπης καὶ τῆς Βρεταννίας, ἐνῶ οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Εὐρώπης τηροῦν πιὸ ἀνεκτικὴ μέχρι ἀντίθετη θέση∙ τὸ πρόβλημα ἑστιάζεται πλέον στὴν Οὐκρανία, μὲ τὴν διάλυση σχεδὸν στὸ ἐσωτερικό της, ἐνῶ τὸ Ντόνμπας ἐνσωματώνεται οἰκονομικὰ μὲ τὴν Ρωσία, ἀφοῦ καὶ φυσικὸ ἀέριο παίρνει ἀπ’ εὐθείας ἀπ’ τὴν Γκάζπρομ. Οἱ βιομηχανίες του μάλιστα δουλεύουν κανονικὰ μὲ τὶς ρωσικές, ὅπως γινόταν καὶ ἐπὶ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.