Εὐρώ, ἀσπὶς ἀμύνης εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος

Ἡ ἀσπὶς ἀμύνης τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἑνότητος εἶναι τὸ εὐρώ, ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν Μπούντεστανγκ, ἀναγνωρίζοντας εὐθέως τὸν αὐτόνομο πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματος καὶ μιλώντας γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρώπης∙ ἡ καγκελάριος πρόσθεσε, ὅτι ἡ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια μεταπολεμικὰ ὀφείλεται στὸ εὐρώ, τὸ ὁποῖο διαδραματίζει πολὺ σημαντικότερο ρόλο ἀπὸ ἁπλὸ νόμισμα. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς δήλωσε ὅτι προσπαθεῖ γιὰ τὴν διασφάλιση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μέλλοντος τῆς χώρας, ἐνῶ συναντήθηκε μὲ τὴν καγκελάριο καὶ τὸν Ἱσπανὸ πρωθυπουργό∙ ἀμφότεροι ἔδειξαν ὅτι τὸν θεωροῦν παράγοντα σταθερότητος στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὶς ἀντιφατικὲς καὶ ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του. Θὰ μᾶς σώσουν πάλι οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως πρόσφατα, παρὰ τὶς ἀκατανόμαστες ὕβρεις ἐναντίον τους.

Ἑπταμερὴς μὲ συμμόρφωση

Ἡ συμμόρφωση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς κανόνες τῆς Εὐρωζώνης ἦταν πλήρης κατὰ τὴν ἑπταμερῆ συνάντηση στὶς Βρυξέλλες, μὲ τὴν ὑποχρέωσή του, ὅπως σὲ μία ἑβδομάδα ὑποβάλλει λεπτομερὲς πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων καὶ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας∙ στὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν ἀναφέρεται ρητά, ὅτι θὰ συνεδριάσει ἔκτακτο Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν λήψη τῶν ἀποφάσεων, στὶς Βρυξέλλες, καὶ στὴν Ἀθήνα θὰ γίνει ἡ συλλογὴ τῶν τεχνικῶν στοιχείων, δηλαδὴ ὁ ἐλεγχος τῆς τρόϊκας. Ὁ Ναπολεοντίσκος ὑποχώρησε σὲ ὅλα καὶ διαβεβαίωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα χρηματοδοτήσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέχρι τὰ μέσα Ἀπριλίου∙ φυσικὰ ἀπομένει ἡ τήρηση τῶν δεσμεύσεών του, διότι εἶναι γνωστὸ τὸ κακὸ προηγούμενο τοῦ τελευταίου διμήνου. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἦταν ἐξαιρετικὰ αὐστηροὶ πρὸς τὸν πρωθυπουργό, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τοῦ ἐπισήμανε τὴν κακὴ συμπεριφορὰ τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στοὺς τροϊκανούς, ὑπογραμμίζοντας ἔτσι ὅτι ἔχει χαθεῖ πολύτιμος χρόνος.

Γενικὴ ἔλλειψη ρευστότητος

Ἡ ἔλλειψη ρευστότητος εἶναι γενική, μετὰ τὶς αὐστηρὲς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὴν συμμόρφωση τῆς κυβερνήσεως μὲ τὰ συμφωνηθέντα, ἐνῶ ἡ αἴσθηση τοῦ πολιτικοῦ κενοῦ εἶναι διάχυτη πλέον∙ ἡ ἐκροὴ καταθέσεων ἐπιταχύνεται, ἐπειδὴ ὅλοι φοβοῦνται πιστωτικὸ γεγονός, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ σχεδιάζουν τὴν «δήμευση» τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ΔΕΚΟ, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἐπειδὴ διαπιστώνουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πάρουν ἐκεῖνα τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων. Ἤδη ὁ Ναπολεοντίσκος παρέκαμψε τὸν Κουρεμένο καὶ πῆγε μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο στὶς Βρυξέλλες, δείχνοντάς του τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου ὡς ἀποδιοπομπαίου τράγου∙ ἀλλὰ δὲν φαίνεται ὅτι ἀρκεῖ αὐτό, διότι δὲν διαφαίνεται διέξοδος στὰ οἰκονομικά, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Οἱ καθυστερήσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἐσκεμμένες, διότι ἔχουν παραβιάσει τοὺς κοινοτικοὺς κανονισμοὺς καὶ τὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία, μὲ τὴν χρησιμοποίηση κονδυλίων γιὰ ἀγροτικὲς ἐπιδοτήσεις καὶ ἄλλους σκοποὺς γιὰ τὰ ὁμόλογα. Εἰσαγγελεὺς ἀκολουθεῖ…

Εἰσαγγελεὺς γιὰ τὴν Νομικὴ

Τὶς εὐθύνες τῆς Ἀστυνομίας, γιὰ τὴν ἀπουσία ἐπιτηρήσεως καὶ προστασίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπ’ τοὺς ἀντιεξουσιαστές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψή της καὶ τὴν πρόκληση τόσων καταστροφῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναγργύρων, καταγγέλλει ὁ Εἰσαγγελεὺς μὲ αὐστηρὴ δήλωσή του∙ οἱ ταραξίες ἀποχώρησαν σὰν κύριοι προχθὲς τὸ μεσημέρι, ἀνενόχλητοι, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία τοὺς παρακολουθοῦσε ἀπαθής. Κάποιοι λόγοι ὑπάρχουν καὶ δὲν κινήθηκε οὔτε στὶς καταστροφὲς στὸ Πολυτεχνεῖο∙ ὁ ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε στὸν Εἰσαγγελέα, ἀλλὰ ἄφησε ἐλεύθερους τοὺς μετανάστες στὴν Ὁμόνοια καὶ τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης ξανάγινε περιοχὴ τρόμου καὶ ληστειῶν. Φαίνεται ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐφαρμόζει πιστὰ μόνο τὶς προεκλογικὲς δεσμεύσεις της γιὰ διάλυση τῶν πόλεων.

Ἔξαλλος ὁ Ναπολεοντίσκος

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴ Βουλή, γιὰ τὴν καταγγελία ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι φταῖνε γιὰ ὅλα, ἀποκάλυψε τὸ ἀλλοπρόσαλλο τῆς πολιτικῆς του∙ ἡ ὑστερικὴ τοῦ «χάλασε τὴν σούπα», μὲ τὶς διασυνδέσεις της μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ καὶ τὴν πρόκληση σοβαρῶν ἀντεγκλήσεων μὲ τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν συμπολίτευση ἐπίσης. Ὁ ἴδιος ἔγινε ἔξαλλος καὶ τῆς παρήγγειλε νὰ ἀλλάξει στάση, ὅπως καὶ ἔγινε, ἀλλὰ ὁ λόγος του δὲν εἶχε ἀπήχηση στὸν κόσμο, διότι σκεπάσθηκε ἀπ’ τὶς ἀκρότητες τῆς προέδρου∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι κατήγγειλε πὼς ἡ ἐργαλειοθήκη τοῦ ΟΟΣΑ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως ἦταν πλαστή, διὰ χειρὸς Κωστῆ Χατζηδάκη, ἀλλὰ ἀποχώρησε ἀμέσως. Δὲν ἔμεινε νὰ ἀκούσει τὴν ἀπάντηση∙ κρύφθηκε πάλι στοῦ Μαξίμου.

Ἡμερώτερον αὐτοῦ φανῆναι

Ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος εἶχε πιστέψει ὅτι ἡ Τύχη εἶχε βοηθήσει τὸν Ἀλέξανδρο∙ οἱ Πέρσες εἶχαν ἀποδεχθεῖ, ὅτι κάποια θεϊκὴ δύναμις εἶχε ὁδηγήσει τὸν Μακεδόνα στρατηλάτη στὶς τόσες νίκες του, καὶ γι’ αὐτὸ τὰ τριακόσια περίπου χρόνια τῶν ἑλληνιστικῶν βασιλείων δὲν ἐπαναστάτησαν ποτέ. «Καί μέ τις φιλοτιμία καὶ ζῆλος ἡμερώτερον αὐτοῦ φανῆναι»∙ καὶ μὲ διακατέχει φιλοτιμία καὶ ζῆλος, ἐξομολογεῖται ὁ Δαρεῖος, νὰ φανῶ πιὸ συγκρατημένος ἀπ’ αὐτόν. «Εἰ δ’ οἴχεται τὰ ἐμά, Ζεῦ πατρῷε Περσῶν καὶ βασίλειοι θεοί»∙ ἐὰν δὲ ὁδηγηθεῖ στὰ δικά μου, Ζεῦ πατέρα καὶ τῶν Περσῶν βασιλείων θεοί. «Μηδεὶς εἰς τὸν Κύρου θρόνον ἄλλος ἢ Ἀλέξανδρος καθίσειε»∙ κανεὶς ἄλλος ἀπ’ τὸν Ἀλέξανδρο νὰ μὴν καθίσει στὸν θρόνο τοῦ Κύρου. «Τοῦτ’ εἰσποίησις ἦν Ἀλεξάνδρου διὰ θεῶν μαρτύρων»∙ αὐτὰ θεωροῦνται ὡς ἀποδοχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τὴν μαρτυρία τῶν θεῶν. «Οὕτω νικῶσιν ἀρετῇ»∙ ἔτσι κερδίζουν μὲ τὴν ἀρετή.

Συνομιλία Ὀμπάμα, Μέρκελ

Ἡ συνεργασία Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς στὰ ἐκρηκτικὰ διεθνῆ προβλήματα ἦταν τὸ ἀντικείμενο τῆς τηλεφωνικῆς συνομιλίας Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ Ἀγκέλας Μέρκελ∙ τὸ Οὐκρανικό, σὲ ἤπια φάση πλέον, τὸ Λιβυκό, στὴν ἀποκορύφωσή του, καὶ τὸ Μεσανατολικό, μὲ τὶς ἐπιπτώσεις του ἀπ’ τὴν ἐπανεκλογὴ τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου, ἦταν ἀντικείμενο τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν ἀπόψεών τους καὶ τῆς ἀνάγκης συντονισμοῦ. Τὰ δύο τελευταῖα ἐπιβάλλουν τὴν συνεργασία καὶ μὲ τὴν Ρωσία, πρὸς τὴν ὁποία ἔχει περισσότερες προσβάσεις ἡ καγκελάριος καὶ τὴν ἀξιοποίησή τους ζήτησε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος∙ πέρασε μᾶλλον ἡ περίοδος τῆς ἀναμετρήσεως μὲ τὸ Κρεμλίνο καὶ βαδίζουμε τουλάχιστον σὲ συνδιαλλαγή. Φυσικά, συζητήθηκε καὶ τὸ Ἑλληνικό, ἀπὸ δύο πτυχές, τὴν ἀποφυγὴ πιστωτικοῦ γεγονότος, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ἑπομένως τὴν παραμονὴ τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωζώνη, καὶ τὴν διατήρηση σταθερότητος καὶ ἀσφαλείας στὴν περιοχή. Αὐτὰ παρήγγειλε λίαν ἐπιτακτικῶς καὶ ἡ ὑφυπουργὸς του στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση.

Περιπλοκὲς μὲ τὸ πετρέλαιο

Ἡ διατήρηση τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει ἐπὶ μακρόν, ἐνῶ παρατηροῦνται σοβαρὲς ἀνακατατάξεις στὴν πρώτη ἄλλοτε βιομηχανία παγκοσμίως∙ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία διατηρεῖ ὑψηλὴ τὴν παραγωγή της, μὲ σκοπὸ νὰ πλήξει τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς Ἀμερικανούς, μὲ μεγαλύτερο κόστος ἀντλήσεως. Ἀλλά, παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς παραγωγῆς στὸ ἕνα τρίτο τῶν φρεατίων, ξηρᾶς καὶ ὑποθαλασσίων, περίπου οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες συνεχίζουν τὴν χρηματοδότηση τῶν ἐρευνῶν γιὰ νέα ἀποθέματα, διότι γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἀξιοποίησή τους θὰ γίνει στὸ μέλλον, ὅταν θὰ αὐξηθοῦν πάλι οἱ τιμές∙ στὴν τρέχουσα συγκυρία δὲν ἀποκλείεται ἀκόμη μεγαλύτερη ὑποχώρηση τῶν τιμῶν, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ πωλήσουν μεγάλο μέρος τῶν στρατηγικῶν τους ἀποθεμάτων, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἄλλους χώρους ἀποθηκεύσεως καὶ ἡ διατήρηση τῆς ἀναπτύξεως τῆς Κίνας στὸ 7%, ἔχει προκαλέσει μείωση τῆς ζητήσεως διεθνῶς, παρὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν Ἰνδιῶν.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος καὶ τῆς ἀβεβαιότητος στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ Λιβύη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στά, 1,0667 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στᾶ, 1287050 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν χρυσός, 1164, καὶ πετρέλαιο, 54,66. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν διαβουλεύσεων μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μετὰ καὶ τὴν προχθεσινὴ δήλωση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Μπούντεστανγκ, ὅτι δὲν βλέπει λύση οὔτε στὴν ἑπταμερῆ οὔτε τὴν Δευτέρα στὸ Βερολίνο, κατὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό∙ πάντως ὅλοι τους σχολιάζουν εὐνοϊκὰ τὴν δήλωσή της, ὅτι, «ἐὰν ἀποτύχει τὸ εὐρώ, θὰ ἀποτύχει ἡ Εὐρώπη», συμπληρώνοντας, ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἕνα νόμισμα. «Εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἔκφραση τῆς βουλήσεώς μας νὰ ἑνώσουμε εἰρηνικά τοὺς λαοὺς τῆς Εὑρώπης», ἀπὸ μιὰ ἤπειρο τοῦ πολέμου νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ Ἑνωμένη Εὐρώπη.

Διαδηλώσεις Φραγκφούρτης

Οἱ διαδηλώσεις τῶν ἀντιευρωπαϊκῶν κινήσεων στὴν Φραγκφούρτη, κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου κτιρίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἦταν οἱ χειρότερες τῶν τελευταίων ἐτῶν∙ ἀρκετὲς χιλιάδες νεαροί, ἐξοπλισμένοι μὲ κράνη καὶ ρόπαλα, ἐπιτέθηκαν κατὰ τῆς Ἀστυνομίας, μὲ συνθήματα κατὰ τῆς λιτότητος καὶ τῆς Εὐρωζώνης. Οἱ συγκρούσεις ἦταν σκληρὲς καὶ κράτησαν ὧρες, ἐνῶ τραυματίσθηκαν ἀρκετοί∙ ἡ Ἀστυνομία προχώρησε σὲ ἑκατοντάδες προσαγωγὲς ποὺ πολλὲς ἔγιναν συλλήψεις∙ τὰ κόμματα τῆς ἀριστερᾶς στήριξαν τὶς διαδηλώσεις καὶ ἀπέδειξαν ὅτι ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς προκλήσεως σοβαρῶν ἐπεισοδίων, μὲ τὴν βοήθεια καὶ ὁμάδων ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες, ἂν καὶ δὲν πῆραν τὰ γεγονότα εὐρύτερες διαστάσεις. Πάντως ἀποτελοῦν προειδοποίηση πρὸς τὶς κυβερνήσεις, ὅτι ἡ πολιτικὴ τῆς λιτότητος προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίζεται, ὅπως καὶ προηγουμένως.

Τρομοκρατία στὴν Τυνισία

Ἡ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὸ Μουσεῖο Μπράντο τῆς Τύνιδος προκάλεσε 21 νεκρούς, ἐκ τῶν ὁποίων 19 τουρίστες, καὶ 44 τραυματίες∙ οἱ δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν ἐπὶ τόπου ἀπ’ τοὺς φρουρούς του, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία συνέλαβε ἐννέα ὑπόπτους. Πρόκειται γιὰ τὸ μεγαλύτερο Μουσεῖο τῆς Ἀφρικῆς, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Καΐρου, τὸ ὁποῖο ἐπισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο∙ ἡ μικρὴ χώρα τοῦ Μάγκρεμπ γίνεται στόχος τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας, μᾶλλον ἀπ’ τὴν γειτονικὴ Λιβύη, τὴν ὁποία πλήρως σχεδὸν ἐλέγχουν οἱ Τζιχαντιστές. Ἡ Τυνησία μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀπέκτησε σταθερὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ κράτους καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας της, μετὰ τὴν πρὸ τετραετίας ἐπανάσταση καὶ ἀνατροπὴ τοῦ δικτάτορος. Τὴν εὐθύνη τῆς ἐπιθέσεως ἀνέλαβε ἀμέσως τὸ ἰσλαμικὸ κράτος.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.