Ὁλοκλήρωση τῆς διεθνοῦς μας ἀπομονώσεως

Ἡ ἄρνηση τοῦ ἀμερκανικοῦ Κογκρέσσου, νὰ κυρώσει τὸν τυπικὸ χαιρετισμὸ γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο, δείχνει τὸν βαθμὸ τῆς διεθνοῦς μας ἀπομονώσεως∙ ὁ χαιρετισμὸς γίνεται χωρὶς συζήτηση ἐπὶ δύο αἰῶνες σχεδόν, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις προκλήθηκαν ἀπ’ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ μας Ἀμύνης, ὅτι θὰ στείλουν στὴν Εὐρώπη τοὺς μετανάστες μαζὶ μὲ τοὺς τρομοκράτες, ἂν καθυστερήσουν τὴν βοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Τὸ Κογκρέσσο ζήτησε τὴν ἐπίσημη διάψευση τῆς δηλώσεως αὐτῆς σὲ ὑψηλότερο δυνατὸ βαθμό, δηλαδὴ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ αὐτὴ ἀναμενόταν χθές∙ στὴν κυβέρνηση ἕνα ἐπίτευγμα τῆς ἀναγνωρίζεται, ἡ ἐγκατάλειψή της ἀπ’ τοὺς φίλους της καὶ περισσότερο τὰ ἀριστερὰ κόμματα. Ἐλάχιστοι πλέον ἐκφράζουν τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς αὐτήν, ὅταν τὴν θεωροῦσαν ὡς πρῶτο βῆμα πανευρωπαϊκῆς ἐπαναστάσεως.

Καὶ μνημονιακὴ κυβέρνηση

Ἡ κυβέρνηση δὲν ὑποβάλλει τὴν συμφωνία παρατάσεως τῆς δανειακῆς συμβάσεως στὴν Βουλή, ἐπειδὴ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔγινε μνημονιακή, καὶ μάλιστα χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὸ κείμενο καὶ ὑπογράμμισε τὶς διαφορὲς μὲ ἐκεῖνο τοῦ Δεκεμβρίου, ὅπως τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἕνδεκα δις εὐρὼ στὸ Ταμεῖο Χρηματοδοτικῆς Σταθερότητος. Τὰ στοιχεῖα εἶναι καταλυτικά, καὶ ἡ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι τὸ κείμενο βρίσκεται ἀνηρτημένο στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ τότε γιατὶ δὲν τὸ ὑποβάλλει στὸ Κοινοβούλιο; ὁ ἀντίκτυπος εἶναι ἔντονος μεταξὺ τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν καὶ πολλοὶ δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ ψηφίσουν τὰ ὅποια μέτρα προβλέπονται στὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα. Ὁ φόβος εἶναι διάχυτος καὶ ἐνισχύεται ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις χουντικῆς νοοτροπίας στὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο∙ ἡ κατακραυγὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται καὶ σὲ ἐπίπεδο τοπικῶν στελεχῶν, τὰ ὁποῖα δέχονται τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου γιὰ προϊοῦσα πορεία πρὸς ὕφεση.

Προθεσμία ὁλίγων ἡμερῶν

Προθεσμία μόνο ὀλίγων ἡμερῶν ἔχει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν ἐπικύρωσή της ἀπ’ τὴν Βουλή, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν δόσεων∙ ὁ πρωθυπουργὸς μίλησε καὶ μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ΔΝΤ, ἀλλὰ πῆρε τὴν ἴδεια ἀπάντηση μὲ ἐκείνη τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι ἔχει καθυστερήσει ἀρκετὰ τὴν ἀξιολόγηση. Ἡ εὐθύνη τῶν διαπραγματεύσεων ἔχει μεταφερθεῖ πλέον στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται διέξοδος, διότι ἡ δειλία καὶ ἡ ἀσχετοσύνη τοὺς χαρακτηρίζει, ἐνῶ φοβοῦνται καὶ ἀνταρσία κυβερνητικῶν βουλευτῶν∙ ἤδη ὁ ὑπουργὸς Ὑποδομῶν χαρακτήρισε νόμιμα τὰ προνόμια στοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΗ, διότι σκέπτεται τὶς ἐφεδρεῖες του στὴν ἐνδοκυβερνητικὴ σύγκρουση. Πάντως οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν δείχνουν νὰ ἀνησυχοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει περιθώρια γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, καθὼς τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα, μόλις ἐπαρκοῦν γιὰ δύο ἑβδομάδες καὶ ἡ ἀγορὰ ἔχει πνιγεῖ κυριολεκτικὰ ἀπ’ τὴν δέσμευση ὅλης τῆς ρευστότητος.

Ἀντιγραφὴ τῆς ἑπταετίας

Ἡ ἀντιγραφὴ τῆς ἑπταετίας συνεχίζεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς κυβερνήσεως∙ μετὰ τὴν πλήρη ὑποταγή της στὴν διαπλοκὴ, καὶ ὡς ἐπιφαινόμενο τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ τύπου, ἀκολούθησαν οἱ παραστάσεις τῆς δικτατορίας, μὲ δημοτικὴ μουσικὴ καὶ χοροὺς στὸ Σύνταγμα, μετὰ τὴν παρέλαση. Οἱ ἐκδηλώσεις ἦταν ἀκριβῶς οἱ ἴδιες, ἀλλὰ τοὺς ἔσωσε ἡ βροχὴ κι ἔτσι δὲν φάνηκε ἡ ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἐξαίρεση μερικῶν δεκάδων∙ ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τὸ βράδυ. Εἶναι ὁ δεύτερος πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, μετὰ τὸν δικτάτορα, ποὺ ἐκφωνεῖ τὸν λόγο γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο∙ ὁ πρύτανις, ἡ Σύγκλητος, ἀπέδειξαν τὴν πλήρη δουλικότητά τους στὴν ὑπηρεσία τῆς αὐταρχικῆς ἐξουσίας.

Χαμένος κίτρινος φάκελος

Ἡ ἀνοργανωσιὰ καὶ ἡ ἀνετοιμότης τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεως φάνηκαν στὴν συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ μόλις κάθισαν γιὰ τὶς συνομιλίες καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ζήτησε τοὺς φακέλους, ἀλλὰ δὲν εὕρισκαν στὶς τσάντες τους τὸν κίτρινο φάκελο, ὅπου φαίνεται εἶχαν τὰ σημαντικὰ ἔγγραφα. «Ὁ κίτρινος φάκελος», ρώτησε καὶ ὅλοι ψάχνονταν, μὲ τὴν καγκελάριο νὰ τοὺς παρακολουθεῖ ὑπομειδιῶσα εἰρωνικά∙ πῆγαν στὸ Βερολίνο, στὴν δυσκολώτερη συνάντηση μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, καὶ δὲν εἶχαν προετοιμάσει τὰ θέματα καὶ τοὺς φακέλους∙ φαίνεται πιστεύουν ὅτι, ὅπως παρέσυραν μὲ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς κρατικοδίαιτους στὴν Ἑλλάδα, ἔτσι θὰ θὰ κορόϊδευαν καὶ τοὺς ξένους. Ἔχουν ἐπισημάνει πολλοὶ τὴν ἀσχετοσύνη…

Ἀντιγένης ὁ Πελληναῖος

Ἡ διαφορὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπ’ τοὺς περισσότερους στρατηγούς του ἦταν τὸ ἦθος του στὴν καθημερινότητά τους καὶ στὴν συμπεριφορά τους πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τοὺς ὑπόδουλους πληθυσμούς∙ στὸν πόλεμο ἦταν ὅλοι τους ἱκανοὶ καὶ ἀκατάβλητοι, ὅπως εἶχαν ἐκπαιδευθεῖ στὸ σύστημα τῆς μακεδονικῆς φάλαγγος ἀπ’ τὸν Φίλιππο. Στὶς πέλτες, στὶς σάρισσες καὶ στοὺς ἀλαλαγμοὺς ἦταν ἀνίκητοι, «Καὶ Ἀταρρίας ὁ Δεινομένους καὶ Ἀντιγένης ὁ Πελληναῖος καὶ Φιλώτας ὁ Παρμενίωνος»∙ καὶ ὁ Ἀταρρίας τοῦ Δεινομένους καὶ ὁ Ἀντιγένης τοῦ Πελληναίου καὶ ὁ Φιλώτας τοῦ Παρμενίωνος. «Ἀλλὰ πρὸς ἡδονὰς καὶ γύναια καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον οὐθέν τι βελτίους τῶν αἰχμαλώτων»∙ ἀλλὰ στὶς ἡδονὲς καὶ στὶς γυναῖκες καὶ στὸν χρυσὸ καὶ στὸν πλουτισμὸ δὲν ἦταν σὲ τίποτε καλύτεροι ἀπ’ τοὺς αἰχμαλώτους. Ἡ δίψα τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ πλούτου εἶχαν καταλάβει τοὺς πάντες καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιδόθηκαν στοὺς ἐμφυλίους πολέμους τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς.

Κρίσιμο τὸ Σαββατοκύριακο

Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι οἱ πιὸ κρίσιμες μέρες τοῦ διμήνου τῆς κυβερνήσεως, καθὼς πρέπει νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἀξιολόγηση μὲ τὴν τρόϊκα καὶ τὴν ἔγκρισή της τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἦταν σαφής, «περίμενα λιγώτερες δυσκολίες» στὶς διαπραγματεύσεις, εἶπε, προσθέτοντας ὅτι, «ὁ χρόνος ἐξαντλεῖται». Τὰ περιθώρια γιὰ παιχνίδια, μὲ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀριστερὴ ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη, ξεχάσθηκαν, ἐνῶ καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος δίδει, «γῆν καὶ ὕδωρ», στοὺς Κινέζους, μὲ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν στὸν ΟΛΠ∙ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου -ἀφοῦ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ παρουσιάζει στοιχεῖα γιὰ τὴν δέσμευση τῶν καταθέσεων ὅλων τῶν ὀργανισμῶν, ἀποδεικνύοντας τὴν γελοιότητα τοῦ ἐκλεκτοῦ της κάποτε Ναπολεοντίσκου-, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς. Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Πάσχα, οἱ τουρίστες ἔρχονται καὶ ἡ ἀγορὰ στρεῖται παντελῶς ρευστοῦ.

Ὑεμένη, εἰσβολὴ Σαουδαράβων

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἄρχισε τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν Τζιχαντιστῶν τῆς Ὑεμένης, γιὰ νὰ ἀνακόψει τὴν πορεία τους, κι ἔτσι τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα ἀνακατέλαβαν τὸ ἀεροδόμιο τῆς πρωτεύουσας καὶ οἱ μάχες συνεχίζονται πολὺ σκληρές, ἐνῶ προβλέπεται εὐρύτερη ἐπέμβαση, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὴν διείσδυση τοῦ Ἰρὰν στὴν χώρα∙ ἡ ἀναμέτρηση τῶν δύο ἀντιπάλων στὴν Ἀραβία προσλαμβάνει ἔτσι ἄλλες διαστάσεις. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἐπιλέγουν τοὺς στόχους τους καὶ μεταφέρουν τὸν πόλεμο, ὅπου αἰσθάνονται ἰσχυροί∙ μετὰ τὸ Ἰράκ, τὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη, μαζὶ μὲ τὴν ὑποσαχάρια Ἀφρική, δημιουργοῦν νέο μέτωπο στὴν ἀραβικὴ χερσόνησο, μὲ ἀπειλὴ τὸ πλούσιο βασίλειο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. Οἱ μεγάλοι δὲν ἔχουν ἀκόμη συμφωνήσει γιὰ τὴν ἑνιαία πολιτικὴ ἀπέναντι στὸν ἰσλαμικὸ κίνδυνο∙ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία βαρύνει βαρειὰ τὶς διεθνεῖς σχέσεις. Χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς Ρωσίας εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν σὲ ὁποιοδήποτε μέρος ἐμφανίζονται.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις ἐξ αἰτίας τῶν εἰδήσεων, ὅτι ὁ συγκυβερνήτης τοῦ γερμανικοῦ ἀεροσκάφους τὸ ἔριξε στὰ βουνά∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0984 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 130,5650 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1209,40, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,88. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν σοβαρὰ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ὑεμένη καὶ τὸν φόβο ἐπεκτάσεως τῶν συγκρούσεων, διότι φαίνεται ὅτι τὸ Ἰρὰν ὑποστηρίζει τοὺς Ἰσλαμιστὲς Χούτζι, παρ’ ὅλο ὅτι εἶναι Σουνίτες, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς Σαουδιακῆς Ἀραβίας στὸ μαλακὸ ὑπογάστριό της∙ ἡ διείσδυση τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἀπ’ τὴν ἄλλη, σὲ καίριες θέσεις τῆς δυτικῆς οἰκονομίας, ὅπως οἱ πιλότοι τῶν ἀεροσκαφῶν, δημιουργεῖ πρόσθετους κινδύνους ἀνασφάλειας στὴν Δύση. Πολλοὶ θεωροῦν τὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση ὡς ἀντίστοιχη μὲ τὶς ἐπιθέσεις στοὺς δίδυμους πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης πρὶν ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια∙ ἡ ἀνασφάλεια διαβρώνει τοὺς Δυτικούς, ὅπως καὶ μὲ τὸ Charlie Hebdo πρὸ διμήνου.

Airbus, ἔργο συγκυβερνήτου

Τελικὰ ὁ συγκυβερνήτης τοῦ ἀεροσκάφους τὸ ὁδήγησε ἐσκεμμένα στὴν συντριβή, ἐνῶ ἔκλεισε ἐκτὸς πιλοτηρίου τὸν κυβερνήτη καὶ δὲν τοῦ ἐπέτρεψε τὴν ἐπιστροφή, ἔπειδὴ εἶχε βγεῖ γιὰ προσωπική του ἀνάγκη∙ ἀμέσως μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Εἰσαγγελέως τῆς Μασσαλίας γιὰ τὸν ρόλο τοῦ συγκεβερνήτου, ἰσλαμικὴ ἱστοσελίδα τὸν χαρακτήρισε ἥρωα. Ἡ εἴδηση ἔχει συγκλονίσει τὴν Εὐρώπη, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ διείσδυση τῶν Ἰσλαμιστῶν εἶναι πολὺ βαθύτερη καὶ φθάνει σὲ θέσεις ἐμπιστοσύνης, ὅπως κυβερνῆτες∙ στὴν Γερμανία καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπανεξετάζονται τὰ μέτρα ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν ἀρχή, διότι κανένα πλέον δὲν εἶναι σίγουρο ἀπ’ τὰ παλιὰ μέσα. Ἡ οἰκογένεια τοῦ συγκυβερνήτου εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπ’ τὸν εἰσαγγελέα, ἐνῶ οἱ γνωστοί του λένε, ὅτι δὲν εἶχε πεῖ ποτὲ κάτι γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ προπαγάνδα.

Ἀνακατατάξεις στὴν Εὐρώπη

Ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ πτώση τοῦ γερμανικοῦ ἀεροσκάφους ἦταν ἐσκεμμένη ἐνέργεια τοῦ συγκυβερνήτου ἐνισχύει ὅσους ζητοῦν τὴν σύγκλιση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ἀνοικτὰ ὅτι, πρέπει νὰ κλείσει ἡ ὑπόθεση τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ρωσία, διότι χωρὶς τὴν συνεργασία μαζί της εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Χαρακηριστικὰ ἀναφέρουν, ὅτι, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Charlie Hebdo, ἄλλαξε ἡ στάση τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία πρωταγωνιστεῖ πλέον στὴν προσέγγιση μὲ τὴν Μόσχα∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν πλέον δεδομένη τὴν σύγκλιση, διότι τὸ Κρεμλίνο ἔχει μακρὰ πεῖρα ἀπ’ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὸν Καύκασο καὶ ἔχει πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὴν δράση τους.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.