Πολλαπλὲς οἱ ἐνδοκομματικὲς ἀναμετρήσεις

Οἱ ἐσωκομματικὲς ἀναμετρήσεις προσλαμβάνουν εὐρύτερες διαστάσεις, καθὼς στὶς ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις πρφοστίθενται οἱ προσπάθειες ὑπονομεύσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπὸ ἐπώνυμα στελέχη της, μὲ πεῖρα στὴν δουλειὰ αὐτή∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀπειλεῖ προκλητικὰ τὴν κυβέρνηση μὲ ἀνατροπή, ἂν συμφωνήσει μὲ τὴν τρόϊκα, διότι διαθέτει, λέει, τριάντα βουλευτές, καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος σιωπᾶ. Τὸ παιχνίδι μᾶλλον θὰ κλιμακωθεῖ τὶς ἑπόμενες μέρες, διότι ἐξαντλοῦνται τὰ χρονικὰ περιθώρια καὶ οἱ ἀριστεροὶ βλέπουν ὅτι χάνει τὸ παιχνίδι ἡ κυβέρνηση, ὁπότε προτιμοῦν τὴν ἀντιμνημονιακὴ σημαία γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους∙ στὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἡ κόρη ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ πολεμικὴ κατὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, διότι γνωρίζει ὅτι, διαφορετικὰ χάνεται τὸ ὄνειρό της γιὰ κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Ἔτσι προσφέρει στὴν κυβέρνηση ὅση βοήθεια μπορεῖ. Δυστυχῶς ὅμως ἐλαχίστη.

Εὐρύτερη πολιτικὴ στήριξη

Εὐρύτερη πολιτικὴ στήριξη ἐπιδιώκει ὁ πρωθυπουργός, καθὼς οἱ διαπραγματεύσειςμὲ τὴν τρόϊκα, καρκινοβατοῦν, ἐπειδὴ οἱ ἑλληνικὲς προτάσεις κρίνονται ἀνεπαρκεῖς καὶ ἐκτὸς πραγματικότητος ἐνῶ τὸ ἐνδοκυβερνητικὸ μέτωπο γίνεται πολὺ ἐπικίνδυνο∙ ἐμφανίζεται σήμερα στὴν Βουλή, ἐνῶ ὁ χρόνος ἐξαντλήθηκε, ἐπειδὴ εἶναι Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Καθολικῶν καὶ δὲν προβλέπεται Γιούρογκρουπ σύντομα. Τὰ προβλήματα γιὰ τὴν κυβέρνηση προέρχονται ἀπ’ τοὺς δανειστές, διότι δὲν τῆς ἔχουν καθόλου ἐμπιστοσύνη, καὶ ἀπ’ τὸ ἐσωτερικό της, διότι οἱ ἀριστεροί της ὑπουργοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος τοὺς προδίδει∙ ἀναγκαστικὰ ὁ πλοῦς ἀνάμεσα στὶς συμπληγάδες ἀπαιτεῖ ἐξαιρετικὲς δεξιότητες καὶ πολιτικὴ ἱκανότητα τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει ἐπιδείξει μέχρι τώρα ὁ πρωθυπουργός, τὸ ἀντίθετο, ἔχει καταδείξει τὴν δειλία του στὴν λήψη ἀποφάσεων καὶ τὴν διστακτικότητα ἀπέναντι στὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα, μὲ ἐπώδυνες ἐπιπτώσεις στὴν χώρα καὶ στὴν οἰκονομία∙ αὐτὰ μετροῦν περισσότερο τώρα κι ὄχι ἡ τύχη του, ποὺ φαίνεται μᾶλλον προδιαγεγραμμένη.

Καταβύθιση τῆς οἰκονομίας

Ἡ καταβύθιση τῆς οἰκονομίας στὴν ὕφεση συνεχίζεται ἀκάθεκτη, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἐσωτερικές της συγκρούσεις∙ ἔχει ἀρχίσει ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Καθολικῶν, καὶ οἱ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις μὲ τρομερὲς δυσκολίες ἐξασφαλίζουν ρευστότητα, παρὰ τὴν διάθεση ἀρκετῶν κεφαλαίων στὶς τράπεζες, ἐπειδὴ τὰ χορηγοῦν αὐτὲς μὲ τὸ σταγονόμετρο, διότι δὲν διαθέτουν σχεδὸν καθόλου ρευστότητα, ὅλα τὰ κεφάλαια διαρρέουν στὸ ἐξωτερικό… Οἱ συνθῆκες εἶναι ἀκόμα χειρότερες στὶς ἄλλες περιοχές, ὅπου δὲν ἔχουν οἱ ἐπιχειρηματίες, ἔστω καὶ αὐτὴν τὴν ἄνεση τῶν τουριστικῶν ἑταιρειῶν∙ ἡ κατάσταση γίνεται ἀφόρητη μὲ τὴν πλήρη διακοπὴ περίπου πληρωμῶν ἐκ μέρους τοῦ δημοσίου, ὅπως καὶ ὅλων τῶν μεγάλων ἔργων∙ τὰ κεφάλαιά τους πήγανε ὅλα στὴν ἐξόφληση τῶν δανείων καὶ ὅ,τι ἀπόμεινε διατέθηκε γιὰ πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων τοῦ μηνός. Ὅλοι διαπιστώνουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ πάει ἄλλο ἡ κατάσταση αὐτή.

Μιμητὴς δόξης Ἡροστράτου

Ὁ Γερμανὸς συγκυβερνήτης τοῦ μοιραίου ἀεροσκάφους ἦταν μιμητὴς τῆς δόξας τοῦ Ἡροστράτου καὶ παρέσυρε μαζί του στὸν θάνατο 149 ψυχές, ἂν δὲν κρύβεται καὶ τίποτε ἄλλο πίσω ἀπ’ τὴν κενοξοδία του∙ ὁ Ἡρόστρατος πυρπόλησε τὸν ναὸ τῆς θεᾶς Ἂρτέμιδος στὴν Ἔφεσο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ ἀρχαίου κόσμου, τὸ 356 π.Χ. καὶ τὴν ἡμέρα τῆς γεννήσεως τοῦ Ἀλεξάνδρου, γιὰ νὰ μείνει γνωστὸς στὴν αἰωνιότητα∙ οἱ ἰωνικὲς πόλεις τὸν καταδίκασαν σὲ θάνατο καὶ σὲ αἰωνία λήθη, ἀλλὰ τὸ ὄνομά του ἔμεινε γιὰ τὴν ἀνόσια πράξη του. Ἔτσι καὶ Ἀνδρέας Λούμπτιζ, ἐξ αἰτίας τῶν ψυχικῶν του διαταραχῶν∙ εἶναι ἀπαραίτητα πρόσθετα μέτρα ἀσφαλείας πλέον σὲ ὅλες τὶς ἀεροπορικὲς πτήσεις.

Μνημονιακοὶ κακῆς μορφῆς

Σὲ μνημονιακοὺς τοῦ αἰσχίστου εἴδους ἐξελίσσονται στὴν κυβέρνηση, καθὼς ὑπέγραψαν καὶ τὴν πρώτη πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, μετὰ τὴν ψήφιση μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν χρεῶν μὲ ἑκατὸ δόσεις∙ λεπτομέρειες τοῦ νομοσχεδίου περιλαμβάνει ἡ πράξη, ἀλλὰ δείχνει τὴν ἀσχετοσύνη τῶν ὑπουργῶν της καὶ τὴν προχειρότητα τῶν ἀποφάσεών τους. Δύο μῆνες ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία καὶ ἀκόμη δὲν μελέτησαν τοὺς φακέλους τους∙ ἦταν ἀπροετοίμαστοι καὶ ὄχι καὶ μόνο ἀνίδεοι καὶ προχειρολόγοι∙ ἔγιναν μνημονιακοὶ καὶ μερκελιστές, ἀλλὰ δὲν ἔχουν μάθει τὴν δουλειά τους. Ὁ λαὸς λέει, ὅτι, «δὲν ἐνδιαφέρει τὸ τὶ χρῶμα ἔχει ἡ γάτα, ἀρκεῖ νὰ κυνηγάει τὰ ποντικία»∙ αὐτοὶ οὔτε ἀπὸ ποντίκια ξέρουν.

Διελύετο τοῖς δανείσασιν

Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν μεγαλόψυχος πρὸς ὅλους καὶ περισσότερο πρὸς τοὺς στρατηγούς του καὶ στρατιῶτες του, πρὸς τοὺς ὁποίους μοίραζε πολλὰ χρήματα∙ ἦταν ὁ θησαυρὸς τῶν Περσῶν βασιλέων ὁ μεγαλύτερος ποὺ κατέλαβε ποτὲ κατακτητὴς στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀπ’ τοὺς στρατηγούς του φιλάργυροι ἦταν οἱ Ἀταρίας, Ἀντιγένης καὶ Φιλώτας, «ἀλλ’ Ἀταρίας μὲν ὅτε τῶν χρεῶν ἠλευθέρου Μακεδόνας Ἀλέξανδρος καὶ διελύετο τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ πάντων»∙ ἀλλὰ ὁ Ἀταρίας μὲν ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος χάρισε τὰ χρέη τῶν Μακεδόνων καὶ ἀποζημίωσε τὶς ὀφειλὲς πρὸς ὅλους. «Ψευσάμενος ὀφείλειν καὶ δανειστήν τινα φάσκοντα εἶναι τῇ τραπέζῃ προσαγαγών»∙ εἶπε ψέμματα ὅτι χρωστάει καὶ προσκόμισε κάποιον στὴν τράπεζα ποὺ ἔλεγε ὅτι τοῦ δάνεισε χρήματα. «Εἶτα φωραθεὶς ὀλίγον διέφθειρεν αὐτὸς ἑαυτόν»∙ ἔπειτα ἐπειδὴ ἀποκαλύφθηκε ἡ ἀπάτη του λίγο ἔλειψε νὰ αὐτοκτονήσει. Ἡ ἀπληστία καὶ φιλοδοξία εἶχαν καταλάβει τοὺς περισσότερους στρατηγούς του ποὺ δὲν ὠρρωδοῦσαν πρὸ οὐδενός».

Ἀπομόνωση Ναπολεοντίσκου

Ἣ πλήρης ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του στὴν Εὐρωζώνη εἶναι πασιφανὲς γεγονός -μετὰ τὶς πομπώδεις ἐμφανίσεις τους τὶς πρῶτες μέρες στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες-, ἀλλὰ εὐτυχῶς δὲν συνοδεύεται καὶ ἀπ’ τὴν ἀποξένωση τῆς χώρας ἀπ’ τὶς ἡγεσίες τῶν κρατῶν της∙ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα στέλνουν ἐμπειρογνώμονες καὶ ὄχι τοὺς ὑπουργούς, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν συνομιλοῦν μὲ τοὺς δανειστές μας. Κρύβονται πίσω ἀπ’ τὸ δάκτυλό τους, διότι οἱ τελικὲς ἀποφάσεις λαμβάνονται ὁπωσδήποτε σὲ ὑπουργικὸ ἢ πρωθυπουργικὸ ἐπίπεδο, ὁπότε ὑφίστανται καὶ τὶς ἄλλες ἐπιπτώσεις∙ οἱ καθυστερήσεις εἶναι αὐτονόητες, ἐπειδὴ γιὰ κάθε ἐμπόδιο πρέπει νὰ ἀπευθυνθοῦν στοὺς ἀνωτέρους καὶ οἱ μέρες κυλοῦν, μὲ τὰ περιθώρια ἐλάχιστα πλέον, διότι μέτρησαν καὶ οἱ παιδαρειώδεις περιοδεῖες τους τὸ δίμηνο∙ δεύτερον, αἰσθάνονται οἱ δανειστὲς ὅτι τοὺς κοροϊδεύουν, ὅταν μάλιστα ἔχουν καὶ τὴν ἐμπειρία τῶν πρώτων ἐπαφῶν. Ἀπόλυτη δυσπιστία ἐπικρατεῖ πλέον.

Κοινὴ δύναμη μάχης Ἀράβων

Στὴν δημιουργία κοινῆς ἐπιλεκτικῆς δυνάμεως ἐπεμβάσεων, 40000 ἀνδρῶν, μὲ κάλυψη ἀεροπορική, ναυτικὴ καὶ μηχανοκινήτων, ἀποφάσισε ἡ διάσκεψη κορυφῆς τῆς Ἀραβικῆς Λεγεῶνος στὸ Κάιρο∙ οἱ 22 ἡγέτες συμφώνησαν στὴν συγκρότησή της τὸ ταχύτερον δυνατόν, ἐνῶ στήριξαν πλήρως τὶς ἀεροπορικὲς ἐπιθἐσεις τῶν Σαουδαράβων κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν Χούτσι στὴν Ὑμένη. Ἡ ἀπόφαση σημαίνει πλήρη ρήξη Σουνιτῶν καὶ Σιιτῶν στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο, ἤτοι Ἀράβων καὶ Ἰρανῶν, ἀλλὰ ἀπομένει σοβαρὸ πρόβλημα ἡ κατάσταση στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ὅπου οἱ κυβερνήσεις ἐπιβιώνουν, χάρις στὴν ὑποστήριξη τῆς Τεχεράνης, ἀπέναντι στὸ σουνιτικὸ χαλιφάτο∙ πάντως ἡ προέλαση τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ὑεμένη ἀνεκόπη, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, χάρις στὴν συνέχιση τῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ οἱ δύο πλευρὲς ζήτησαν τὴν διαμεσολάβηση τῆς Μόσχας, χωρὶς νὰ γίνουν γνωστὲς περισσότερες λεπτομέρειες. Ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ παραμένει ἐκρηκτική, μὲ τοὺς μεγάλους ἀδυνατεῖν τὴν ἐπεξεργασία κοινῆς πολιτικῆς τους θέσεως.

Κίνα, οἰκονομικὴ ἐπέκταση

Ἡ Κίνα ἐπισφράγισε τὴν οἰκονομική της ἐπέκταση στὴν Ἀσία, μὲ τὴν σύσταση τῶν Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως (ΑΙΙΒ) καὶ τὸ διεθνὲς οἰκονομικὸ φόρουμ ΒΑΟ στὴ Χαϊνάν∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ προδιέγραψε τοὺς δρόμους τῆς μετάξης πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἀσία καὶ προέβλεψε ὅτι οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς τῶν χωρῶν τους θὰ ἀνέλθουν σὲ δυόμισυ τρις δολλάρια στὴ δεκαετία. Ἤδη ἔχουν δηλώσει συμμετοχὴ στὴν ΑΙΙΒ ἑπτὰ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, παρὰ τὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, καὶ 27 ἀσιατικές, ἀποβλέπουσαι στὴν συμμετοχή τους στὰ ἀναπτυξιακά της ἔργα∙ ἀκόμη καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ζήτησε συνεργασία μαζί της, παρὰ τὶς πληροφορίες ὅτι στὴν πράξη αὐτὴ θὰ ἀντικαταστήσει τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Κινέζοι καὶ Ρῶσοι διέψευσαν τὴν πληροφορία, ἀλλὰ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι τὴν θεωροῦν ὡς διπλωματικὴ κίνηση, διότι οἱ δύο χῶρες δὲν συγχωροῦν τὴν κωλυσιεργεία στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ΔΝΤ ἐκ μέρους τῆς Οὐάσιγκτον.

Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις, κύριο πρόβλημα

Τὸ κύριο πρόβλημα τῆς χώρας εἶναι οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις στὴν κυβέρνηση, τὸ ὁποῖο ἐπισκιάζει τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ ἐπιτείνει τὴν ὑφεσιακὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν παντελῆ ἀπουσία πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἑνιαίας πολιτικῆς∙ οἱ δύο τουλάχιστον ὁμάδες, οἱ προεδρικοὶ καὶ οἱ ἀριστεροί, ἔχουν διαφοροποιηθεῖ πλήρως, συγκρούονται καθημερινά, καὶ δείχνουν, προκλητικὰ μὲ τὶς πράξεις τους, ὅτι τὸ ποιὸς θὰ ἐπικρατήσει στὸ κόμμα καὶ στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα τοὺς ἐνδιαφέρει καὶ τίποτε ἄλλο. Σὲ ἕνα πρᾶγμα ἔχουν δίκαιο, στὴν πιστὴ ἀντιγραφὴ τῶν ἐνδοκομμουνιστικῶν ρήξεων καὶ στὴν παντελῆ παραμέληση ὅλων τῶν ἐπιπτώσεων ἀπ’ τὴν πρακτική τους∙ καταδεικνύενεται ἐμφανέστατα πλέον, ὅτι ἡ χώρα εἶναι στὴν πράξη ἀκυβέρνητη, καὶ εἶναι ἔτσι, ὅταν ἀπουσιάζει ἡ δύναμις τοῦ πρωθυπουργοῦ, σὲ Σύνταγμα καθαρὰ πρωθυπουργικοκεντρικό. Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα, ὄχι μόνο διαφοροποιεῖται δημοσίᾳ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλει στὰ περισσότερα θέματα τὶς ἐπιλογές της, χωρὶς μάλιστα οὐσιαστικὴ ἀντίδραση∙ τὸ Μέγαρο Μαξίμου ὑποχωρεῖ πάντοτε καὶ δείχνει ἐμφανέστατα ὅτι στὸ τέλος συμφωνεῖ μαζί της. Αὐτὸ σημαίνει ὅμως ὅτι οἱ ἐπιλογὲς τῆς χώρας εἶναι δύο, πλήρης ρήξη μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ εὐρώ, ἢ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως, ἀφοῦ τὰ περιθώρια συνεργασίας τους ἔχουν ἐξαντληθεῖ πλέον. Οἱ ἑπόμενες μέρες θὰ δείξουν…

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀγανακτήσει κυριολεκτικὰ μὲ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν ὑπουργῶν του, ἀλλὰ νὰ λένε στὶς ἐπίσημες συναντήσεις τους, ἀλλὰ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας καὶ ἄλλα νὰ παρουσιάζουν στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς δανειστές∙ ἔτσι τὴν μία μέρα εἶναι νόμιμες οἱ ἄδειες γιὰ τὶς Σκουριὲς καὶ τὴν ἄλλη ξαναμελετῶνται, ἀναλόγως πρὸς τὶς πιέσεις τῶν κομματικῶν στελεχῶν, τὸ ἡμερήσιο ἐπίδομα ἕξι εὐρὼ φαγητοῦ στὴ ΔΕΗ κρίνεται ὑπερβολικό, ἀλλὰ διατηρεῖται, ὁ ἀντιπρόεδρος λέγει ὅτι προχωρεῖ ἡ παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ στοὺς Κινέζους, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς τὸν διαψεύδει, ὁ πρωθυπουργὸς ἐπαναλαμβάνει ὅτι δὲν ὑπάρχει σκέψη ρήξεως μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς Ὑποδομῶν ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι μόνοδρομος ἡ ρήξη καὶ ἐπισκέπτεται τὴν Μόσχα γιὰ ἐνεργειακὲς συμφωνίες. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ χώρα παραμένει ἀκυβέρνητη, ἡ ἀγορὰ ἔχει στεγνώσει κυριολεκτικά, ἡ ὕφεση εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν, καὶ ἁπαλύνει τὴν ἐπιδρομή της ὁ τουρισμὸς καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνῶ μὲ χίλιες δυσκολίες πληρώνονται οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις∙ ἡ ἀντιμετώπισή του εἶναι θέμα πρωθυπουργοῦ καὶ μόνο κατὰ τὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδεικνύεται ἐλάχιστος καὶ δειλός. Ἀπαιτεῖται τόλμη καὶ σύλληψη σὲ βάθος τῶν προβλημάτων∙ φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν διαθέτει στὸ ἐλάχιστο τὶς ἀπαραίτητες πολιτικὲς ἀρετὲς, ἀλλὰ καὶ οὔτε ἔχει τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν «ἐκμάθησή» τους ἔστω προοδευτικά…

Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς, ἀπ’ τοὺς μικρομεσαίους μέχρι τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίες, ἔχουν ἀπαυδήσει μὲ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, ἢ μᾶλλον τὴν παντελῆ ἀπουσία της∙ τὸ μόνο ποὺ βλέπουν εἶναι τὶς ἐνδοκυβερνητικὲς συγκρούσεις καὶ στὰ πιὸ ἀσήμαντα θέματα καὶ τὴν πλήρη ἀδιαφορία γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας. Ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλοεργολάβοι καὶ μεγαλοκαναλάρχες, ποὺ τόσο στήριξαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, διαφοροποιοῦνται πλέον ἐμφανῶς καὶ ἀρχίζουν τὴν σκληρὴ ἀντικυβερνητικὴ κριτική, ὅπως μὲ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς σχέσεις διαπλοκῆς τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Διοικήσεως, ἐνῶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι ἔχουν ἀλλάξει γνώμη, διότι βλέπουν ὅτι παρουσιάζονται ἐλλείψεις ἀκόμη καὶ σὲ φάρμακα, καὶ οἱ κρατικοδίαιτοι κατάλαβαν ὅτι δὲν θὰ διορισθοῦν, παρὰ τὶς ὑποσχέσεις, ὅταν οὔτε οἱ τερμίτες τῆς ΕΡΤ δὲν ἐπαναπροσλαμβάνονται. Ἡ ἀκινησία καὶ ἡ ἀδράνεια διέπει πλέον τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, ἐνῶ αἰσθάνονται ἀφημένοι στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ καὶ οἱ κλακαδόροι τῆς διαπλοκῆς∙ τὰ ὅσα συνέβησαν τὴν 25η Μαρτίου ἔχουν προκαλέσει τοὺς πάντες, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἀσχήμια τους καὶ τὴν κακογουστία τους, ὅσο γιὰ τὴν πιστὴ ἀπομίμηση τῆς ἑπταετίας∙ τὶς παράτες στὸ Καλλιμάρμαρο θύμισαν στοὺς μεγαλύτερους καὶ ἡ φλυαρία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τοῦ δεύτερου πρωθυπουργοῦ μετὰ τὸν δικτάτορα, ἀπέδειξε, ὄχι μόνο τὴν πιστὴ ἀντιγραφή του, ἀλλὰ καὶ τὴν προκλητικὴ ἄγνοιά του τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας…

Στὶς διεθνεῖς μας σχέσεις ἡ ἀπομόνωση εἶναι ἐμφανέστερη∙ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου, νὰ ἀναβάλει τὴν ἔγκριση τοῦ τυπικοῦ ἐπὶ δύο αἰῶνες ψηφίσματος γιὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπόδειξη. Αἰτία ἦταν οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης, ὅτι θὰ στείλει στὴν Εὐρώπη, μαζὶ μὲ τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς τρομοκράτες∙ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε ἐπανόρθωση σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν τολμάει νὰ διαψεύσει τὸν κυβερνητικό του ἑταῖρο καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς κορδώνεται. Οἱ συναντήσεις μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, σὲ καλὸ κλίμα αὐτὲς καθεαυτές, μετατρέπονται πλέον σὲ ἀπόδειξη ἐμπαιγμοῦ τους∙ δὲν ἀντιλαμβάνονται καθόλου τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου. Πίστεψαν στὶς ὑποσχέσεις του, κατὰ τὶς συνομιλίες τους, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη διαπίστωσαν, ὅτι ἄλλα ἔλεγε κατὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλα ἔκαναν οἱ ὑπουργοί του καὶ οἱ ἐκπρόσωποί του στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ ἔτσι ὅμως δὲν ἐπιλύεται κανένα πρόβλημα καὶ τὸ τέλμα ἐξαπλώνεται παντοῦ. Ἡ διεθνὴς συγκυρία δὲν ὑπάρχει στὴν σκέψη τῶν κυβερνητικῶν, οὔτε ὡς ἁπλὴ ὑπόνοια, μὲ γεγονότα στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Λιβύη, ἀκριβῶς δίπλα μας∙ δείχνουν ὅτι ζοῦν σὲ ἄλλον κόσμο καὶ ὅτι δὲν ἔχουν αἴσθηση σὲ ποιὰ χώρα βρίσκονται καὶ τὸ μόνο ποὺ γνωρίζουν εἶναι τὴν ὁλοκληρωτικὴ κοσμοθεωρία τοῦ Μάρξ.

Οἱ διεργασίες στὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ περισσότερο στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς δὲν φαίνεται νὰ καταγράφονται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ δίδουν τὴν ἐντύπωση ὅτι βρίσκονται ἀκόμη στὴν προεκλογικὴ περίοδο καὶ ὅτι ἀρκοῦν οἱ τηλεοπτικὲς ἐμφανίσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ τὴν δημαγωγικὴ κάλυψή τους. Τὸν κύριο λόγο πλέον στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔχει ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς καὶ οἱ μικρομεσαῖοι ἐπιχειρηματίες, διότι βλέπουν ὅτι κινδυνεύουν νὰ πᾶνε χαμένες οἱ θυσίες καὶ κόποι τους τῆς πενταετίας καὶ ἰδιαιτέρως τῆς τριετίας∙ ἤδη καὶ ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ὅτι ὑπῆρχε ἀνάκαμψη τὸν περασμένο χρόνο καὶ προβλέπει ἀνάπτυξη 1,4% γιὰ φέτος, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει ὅτι ἡ πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἂν δὲν μεσολαβοῦσαν οἱ ἐκλογές, προέβλεπε ἀνάπτυξη 2,6%, τὴν δεύτερη μετὰ τὴν Ἰρλανδία στὴν Εὐηρωζώνη∙ τὰ ἀναφέρουν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ παραξενεύονταν στὴν ἀρχή, ἀλλὰ τώρα κατάλαβαν, ὅτι εἶναι θέμα ἐνδοκυβερνητικῶν συγκρούσεων. Αὐτὰ ὅμως δὲν τοὺς ἀπασχολοῦν, ὅπως εἶναι δευτερεῦον θέμα καὶ γιὰ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς∙ τὸ ἐνδιαφέρον τους, τῶν Εὐρωπαίων περισσότερο, ἑστιάζεται στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία, διότι διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπανεκκίνησή της καὶ μάλιστα μὲ ὑψηλοὺς ρυθμούς, ὅπως τὰ προηγούμενα τρίμηνα. Διαπιστώνουν ὅτι μοναδικὴ ἐναλλακτικὴ λύση εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι εἶχαν ἐμπνεύσει τὴν ἐμπιστοσύνη στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους οἱ ὁποῖοι εἶδαν ἔμπρακτα τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.