Κυβέρνηση, πεδίο γενικευμένων συγκρούσεων

Σὲ πεδίο γενικευμένων συγκρούσεων μετατρέπαται ἡ κυβερνητικὴ παράταξη, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο σὲ ρόλο θεατοῦ∙ οἱ ὑπουργοὶ τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας παρεμποδίζουν κάθε κυβερνητικὴ πρωτοβουλία ἀντίθετη μὲ τὸ πρόγραμμά τους, ὅπως στὴν πώληση ΟΛΠ καὶ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, στὴν ἀποκατάσταση τῶν προνομίων τῶν συντεχνιῶν, ὅρα ΔΕΗ, στὴν ἀντιγερμανικὴ πολεμική, ἀλλὰ καὶ στὶς πρωτοβουλίες τοῦ ἀκροδεξιοῦ ἀρχιστρατήγου, ἐνῶ διαφορφοποιοῦνται πλήρως ἀπ’ τὶς ἐνέργειες τῆς ὑστερικῆς στὴν Βουλή. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπαναλαμβάνει τὴν προεκλογικὴ εἰκόνα ὅτι εἶναι μπουλοῦκι ἀσκέρι∙ αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ τοῦ ἔδωσε τὴν πλειοψηφία στὴν κάλπη, ἀλλὰ ὁδηγεῖ σὲ διάλυση τὴν κυβέρνηση. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι οἱ ἀριστεροί της δείχνουν ὅτι δὲν πιστεύουν στὴν μακροβιόότητα τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος, καὶ ἐνεργοῦν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν προσωπική τους ἐπιβίωσή.

Ἐξεταστική, γιὰ ἐκτόνωση

Στὴν ἐκτόνωση τῆς ἐσωκομματικῆς ἐκρήξεως καὶ τῶν ἐνδοκυβερνητικῶν συγκρούσεων ἀποβλέπει ἡ κατάθεση τῆς προτάσεως γιὰ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ μνημόνια∙ ἡ ἀποτυχία τοῦ σχεδίου, γιὰ ἀπομόνωση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κατὰ τὴν προχθεσινὴ συζήτηση στὴ Βουλή, ἐξ αἰτίας τῆς ὑστερικῆς, ὑποχρέωσε τὴν κυβέρνηση νὰ προσφύγει στὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτίων τῶν μνημονίων, ἐπειδὴ καὶ ἡ ἴδια κατέστη μνημονική. Ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ συμφωνοῦν μὲ τὴν πρόταση καὶ ζητοῦν τὴν πλήρη διερεύνηση τοῦ θέματος, γιὰ νὰ φωτισθοῦν οἱ ἄγνωστες πλευρές του, ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ποιοὶ εὐθύνονται, ἔστω καὶ μόνο πολιτικά, ὅπως ἀναφέρεται στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποδεικνύει ὅτι θεωρεῖ τὴν πόλωση ὡς μοναδικὴ διέξοδο στὴν παταγώδη ἀποτυχία του σὲ ὅλα τὰ θέματα, ἀλλὰ περισσότερο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως. Ἡ ὕφεση εἰσβάλλει στὴν χώρα καλπάζοντας μὲ καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις.

Ρευστότης μὲ σταγονόμετρο

Στὴν ἔγκριση κάποιων πιστώσεων γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ σταγονόμετρο, ὅπως ἂποφύγουμε τὴν ἀσιτία, προβαίνει σήμερα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ὅπως κάνει ἐπὶ δίμηνο τώρα∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα βρίσκονται πάλι σὲ ἀδιέξοδο καὶ ἀναβάλλονται, λόγῳ τοῦ Καθολικοῦ Πάσχα, ἐνῶ ὁ Ντόναλντ Τοὺσκ δὲν προέβλεψε συμφωνία, πρὶν ἀπ’ τὸ τέλος Ἀπριλίου. Ἡ κυβέρνηση παραμένει σὲ γενικόλογες προτάσεις καὶ δὲν ἔχει ἐπεξεργασθεῖ συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις καὶ κοστολογημένα μέτρα, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο οἱ διαπραγματεύσεις∙ οἱ λόγοι εἶναι ἐσωκομματικοί, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος φοβᾶται τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα καὶ τὴν ἀνατροπή του. Ὁπότε ἔτσι θὰ βαδίζουμε, καὶ ἴσως οἱ Εὐρωπαῖοι ἀποδεσμεύσουν κάποιες πιστώσεις γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν μεγάλων ὁμολόγων τοῦ μηνός∙ ἡ δειλία τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα, διότι τρέμει τὴν ρήξη μὲ τοὺς ἀριστερούς του βουλευτές, ἀλλὰ ἔτσι δὲν κυβερνιέται ἡ χώρα, καὶ μάλιστα σὲ περίοδο μεγάλης κρίσεως.

Ὑστερική, πρόκληση θεμάτων

Στὴν πρόκληση προβλημάτων ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ στὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἐπιδίδεται ἡ ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς, μὲ σκοπὸ τὴν «διάσωση» τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν βέβαιη κατατρόπωσή της∙ ἔτσι στὴν προχθεσινὴ συζήτηση σὲ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν κομμάτων, ἔδωσε τὸν λόγο σὲ ὑπουργό, γιὰ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματός του ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, καὶ προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ τὴν ἀποχώρηση τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ὁ κανονισμὸς προβλέπει τὴν παρέμβαση τοῦ θιγομένου ὑπουργοῦ, ἀλλὰ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ κύκλου τῶν ἀρχηγῶν κι ὄχι κατὰ τὴν συνέχισή της∙ τὰ ἄλλα κόμματα στηλίτευσαν τἢν στάση της, πλὴν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων. Ἀποκαλύπτεται πλήρως ὁ λόγος ἐπιλογῆς της.

Διόρθωση Ναπολεοντίσκου

Στὴν διόρθωση τοῦ ἑαυτοῦ του προχώρησε ὁ Ναπολεοντίσκος, διευκρινίζοντας στὴν δευτερολογία του στὴν Βουλή, ὅτι «πρωτίστως» χαρακτήρισε ἠθικὸ τὸ θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων καὶ τοῦ κατοχικοῦ δανείου, ὅταν ὅλοι τὸν ἀκούσαμε ἐνώπιον τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι εἶχε πεῖ, ὅτι τὸ θέτει, ἀπὸ ἠθικῆς καὶ ἱστορικῆς πλευρᾶς∙ ἡ ἀντιπολίτευση τὸν κατηγόρησε ὅτι, εἶναι ὁ πρῶτος πρωθυπουργὸς ποὺ ἔκλεισε τὸ θέμα τῶν διεκδικήσεων, διότι αὐτὴν τὴν δήλωση θὰ τὴν χρησιμοποιήσουν ὁπωσδήποτε οἱ Γερμανοί. Οἱ πιθανότητες εἰσπράξεως εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ κανένας πρωθυπουργὸς δὲν ἔκλεινε τὸ θέμα καὶ μάλιστα μὲ τόσο κατηγορηματικὸ τρόπο∙ εἶναι γεγονός, ὅτι θὰ εἶχε βρεθεῖ σὲ πολὺ ἄσχημη θέση μὲ τὴν καγκελάριο, ποὺ δὲν τολμοῦσε διαφωνῆσαι σὲ τίποτε…

Πολεμικὸς καὶ τραυμάτων

Μερικὲς περιπτώσεις μικροπρεποῦς συμπεριφρορᾶς πολεμιστῶν τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος, ὡς παραδείγματα κακοῦ ἤθους, ἀπέναντι στὴν γενναιοδωρία καὶ μεγαλοψυχία τοῦ ἀρχηγοῦ τους∙ μετὰ τὸν Ἀταρρία, ποὺ παρουσίασε ψευδομάρτυρα, ὅτι τοῦ χρωστάει χρήματα, βρέθηκε, «Ἀντιγένης δὲ τοῖς ἀποπεμφθεῖσιν εἰς Μακεδονίαν διὰ νόσον καὶ πήρωσιν ἀναμίξας ἑαυτὸν καὶ ἀπογραψάμενος»∙ ὁ Ἀντιγένης μάλιστα ἀναμίχθηκε καὶ ἀπογράφηκε μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ἀπὸ ἀρρώστεια ἢ τραύματα ποὺ ἀποστέλλονταν πίσω στὴν Μακεδονία. «Ὡς ἐλήφθη μηδὲν κακὸν ἔχων, ἀλλὰ προσποιούμενος ἀρρωστίαν τινα»∙ ὅταν διαπιστώθηκε ὅτι δὲν εἶχε τίποτε κακό, ἀλλὰ προσποιοῦταν ὅτι εἶχε κάποια ἀρρώστια. «Ἀνὴρ πολεμικὸς καὶ τραυμάτων τὸ σῶμα μεστὸς ὀφθεὶς ἠνίασε τὸν Ἀλέξανδρον»∙ ἄνδρας πολεμικὸς καὶ γεμᾶτος μὲ τραύματα στὸ σῶμα του ὅταν διαπιστώθηκε αὐτὸ ἐξαγρίωσε τὸν Ἀλέξανδρο. Κάθε ἕξι μῆνες στὴν ἐκστρατεία ἔστελναν πίσω τοὺς τραυματίες καὶ ἀσθενεῖς, μὲ μεγάλη ἀποζημίωση, ἐνῶ ἔρχονταν ἄλλοι ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα στρατιῶτες καὶ ἄλλων εἰδικοτήτων.

Γαλλογερμανικὸς ἄξων παρὼν

Ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ἀνακτᾶ καὶ πάλι τὴν δυναμική του παρέμβαση στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν χθεσινὴ συνάντηση Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ Ἀγκέλας Μέρκελ στὸ Βερολίνο∙ οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν στὴν προώθηση τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τους στὴν διεθνῆ πολιτική. Μέση Ἀνατολή, Ἰράν, Οὐκρανία, Λιβύη ἦταν μερικὰ ἀπ’ τὰ θέματα. Στὸν συντονισμὸ τῆς βιομηχανικῆς καὶ τεχνολογικῆς συνεργασίας ἡ Γαλλία εἰδικεύεται περισσότερο στοὺς δορυφόρους, στὰ ἐργοστάσια τῆς Τουλούζης, καὶ ἡ Γερμανία στὴν ἀνάπτυξη τῶν αὐτοματοποιημένων ἀεροσκαφῶν, ἐνῶ ἀμφότερες συμμετέχουν στὸ πρόγραμμα παραγωγῆς ἑλικοπτέρων, μαζὶ μὲ ἄλλες πέντε χῶρες, Ἰταλία, Ἑλβετία, Σουηδία, Ἱσπανία καὶ Ἑλλάδα, γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν μεγάλων μεταφορικῶν ἑλικοπτέρων, στὰ πλαίσια τῆς Airbus, τὰ ὁποῖα καὶ ἔχουν κατακτήσει τὴν διεθνῆ ἀγορά. Ἡ περίοδος τῶν γαλλικῶν ἐπιφυλάξεων τῆς τελευταίας διετίας φαίνεται ὅτι ἔχει λήξει ὁριστικὰ καὶ ἐπανῆλθαν οἱ καλὲς μέρες.

ΑΙΙΒ, παγκόσμια ἀποδοχὴ

Τὴν παγκόσμια ἀποδοχὴ ἔχει ἐξασφαλίσει ἡ Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων (ΑΙΙΒ), καθὼς χθὲς ζήτησαν τὴν συνεργασία τους μὲ αὐτὴν καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐγκαταλείποντας τὴν σκληρὴ ἀντίθεση ἀπέναντί της, μετὰ τὴν συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ τους Οἰκονομικῶν μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς Κίνας∙ τὴν ἴδια στιγμὴ ἐκδήλωσαν ἐνδαφέρον συμμετοχῆς ἡ Ταϊβὰν καὶ ἡ Νορβηγία, λίγο πρὶν τὴν λήξη τῆς προθεσμίας χθὲς τὸ βράδυ. Ἀκόμη καὶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα προτείνει συνεργασία μαζί της, ἐνῶ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι εἶναι ἀνταγωνιστικὸς ὁ ρόλος τους τουλάχιστον στὴν Ἀσία. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων ἑστιάζεται στὴν συμμετοχὴ τῶν ἑταιρειῶν τους στὰ μεγάλα ἀναπτυξιακὰ ἔργα στὴν ἤπειρο, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν τὴν οἰκονομική της ἄνοδο, ἀφοῦ διαθέτουν τὰ τεράστια συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας γιὰ χρηματοδότησή τους∙ στὴν διεθνῆ σκηνὴ τὸ Πεκῖνο ἐπιβάλλεται ὡς ὁ κύριος παράγων, μὲ δευτερεύουσα τὴν θέση τῶν Ἀμερικανῶν, τουλάχιστον στὴν ἀσιατικὴ οἰκονομία.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία, πλὴν Σαγκάης, καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0748 δολλάρια καὶ στὰ 128,9556 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1179,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 54,96. Στὴν Σαγκάη παρατηρήθηκε ἄντληση κερδῶν, ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἀνοδικὴ πορεία, διότι θεωρεῖται μεγάλη νίκη τῶν Κινέζων ἡ συνεργασία καὶ τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἐπενδύσεων καὶ ἀναγνώριση τοῦ οἰκονομικοῦ τους ρόλου τουλάχιστον στὴν Ἀσία∙ σὲ ἐνίσχυση αὐτῶν ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, κατὰ τὴν χθεσινὴ συνάντησή του μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν, ζήτησε τὴν ἄρση τῶν ἀντιρρήσεών τους στὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν νομισμάτων τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀπὸ ἑπταετίας ἀρνεῖται τὴν ἀναθεώρηση καὶ ἔχει προκαλέσει τὴν ἀγανάκτηση τῶν Ἀναδυομένων, διότι τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς τους ἀντιστοιχοῦν στὴν πρὸ εἰκοσαετίας οἰκονομική τους δύναμη.

Κυρίαρχη ἀριστερὴ πλατφόρμα

Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἀποδεικνύεται κυρίαρχη στὴν κυβέρνηση, ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τὴν καθοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε περίτρανα κατὰ τὴν συζήτηση στὴν Βουλή, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος παρουσιάζει τὰ στοιχεῖα του, ὡς κριτικὴ κατὰ τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, χωρὶς καθόλου συστολὴ γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας∙ ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6% ποὺ προβλεπόταν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, τώρα περνᾶμε σὲ 1,4%, ἀλλὰ καὶ σὲ κανονικὴ ὕφεση, ἂν συνεχισθεῖ ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ἀποδείχθηκε ὅτι αὐτὰ δὲν ἀπασχολοῦν τὸν πρωθυπουργό, ἀφοῦ καὶ ὁ ἀντιπρόεδος ὑπαναχωρεῖ καὶ πάλι στὸν ΟΛΠ καὶ ζητάει νέα συμφωνία μὲ τοὺς Κινέζους∙ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα κυβερνάει καὶ ὄχι ὁ Ναπολεοντίσκος, ὁπότε καὶ ἐπιβάλλει προκλητικὰ τὴν πολιτική της. Οἱ προτάσεις στοὺς Εὐρωπαίους γίνονται γιὰ τὰ προσχήματα.

Μέση Ἀνατολή, καμπὴ Ἰρὰν

Ἡ συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν ἀναμένεται ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ στὴν Λωζάννη καὶ προβλέπεται ὅτι θὰ ἀλλάξει τὴν ἰσορροπία στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἡ Τεχεράνη θὰ καταστεῖ πλέον ἐπίσημος συνομιλητής, ἐνῶ θὰ ἐνισχυθεῖ ἡ παρουσία της στὸ Ἰράκ, στὴν ἀνακατάληψη τῶν βορείων ἐπαρχιῶν του, καὶ θὰ ἀποσύρει τὴν στήριξή της στοὺς Σιίτες τῆς Ὑεμένης, ὅπως ἐλπίζουν οἱ Δυτικοί. Ταυτοχρόνως αἴρονται οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς χώρας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ξένων κεφαλαίων γιὰ ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ τὴν πώληση τῶν ἀποθεμάτων πετρελαίου του∙ προάγγελος θεωρεῖται ἡ ὑποχώρηση τοῦ μαύρου χρυσοῦ στὶς ἀγορές, ἐπειδὴ πολλοὶ προαγοράζουν ἰρανικὰ πετρέλαια. Ἐπίσης ἀναμένεται προώθηση τῆς συνεργασίας τῶν μεγάλων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰσλαμικοῦ κινδύνου, ἀφοῦ οἱ Σιίτες βγαίνουν ἐκτὸς ἀνταγωνισμοῦ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.