Ἀποχαρακτηρισμὸς μνημονίου, ἐφιάλτης Μαξίμου

Σὲ ἐφιάλτη τοῦ Ναπολεοντίσκου μετατρέπεται ἡ ἀγωνιώδης προσπάθεια τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας νὰ ἀποφύγει τὸν χαρακτηρισμό, μαζὶ μὲ τὴν ὑπόλοιπη κυβέρνηση, τῆς μνημονιακῆς∙ οἱ ὑπουργοί της τὸ δείχνουν ὅτι πιστεύουν στὸν χαρακτηρισμὸ ὅλων ὡς μνημονιακῶν, ἀλλὰ καὶ στὸν βραχὺ βίο τῆς κυβερνήσεως, μετὰ ἀπὸ ὅσα συμβαίνουν καὶ μὲ τοὺς ἀντιεξουσιαστές, ἂν καὶ εἶναι γνωστὸ εὐρύτατα, ὅτι εἶναι δικά τους παιδιὰ ὅλοι αὐτοί, διότι προεκλογικὰ μαζὶ ἔτρεχαν στοὺς δρόμους καὶ ἔκαναν εἰσβολὴ στὴν Βουλή. Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα τὸ ὁμολογεῖ ὅτι δὲν πιστεύει στὴν ἐπιτυχία τῆς κυβερνήσεως, οὔτε ἀποδέχεται τὴν παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη∙ σκοπός της εἶναι ἡ ἀποδέσμευσή της καὶ ἡ ἀνεξάρτητη κάθοδός της στὶς ἐκλογές, ὡς μοναδικῆς ἀντιμνημονιακῆς δυνάμεως. Στὴν ψηφοφορία τῶν μέτρων στὴν Βουλὴ κρίνονται πολλά…

Κινήσεις πανικοῦ Μαξίμου

Τὴν κατάσταση πανικοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει ὁ πρωθυπουργός, ἐπειδὴ διαπιστώνει τὴν ἰσχυρὴ ἐνδοκυβερνητικὴ ὑπονόμευση καὶ τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα∙ οἱ διαφωνίες μὲ τὴν ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς συμπληρώνονται μὲ τὴν προκλητικὴ πλαγιοκόπηση τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας, ὅπως στὴν διεξαγωγὴ τῆς δίκης τῆς ἀκροδεξιᾶς στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει παραλύσει πλήρως, μὲ τὴν ἀσχετοσύνη τοῦ κουρεμένου, τὶς βαρύγδουπες ἐξαγγελίες τοῦ ἀρχιστρατήγου καὶ τὰ παιδιάσματα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν. Μοναδικὴ συγκροτημένη δύναμη στὸ ἐσωτερικό τηε παραμένουν οἱ ἀριστεροὶ καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησή τους, ἐνῶ ἐπιδεικτικὰ συνεδριάζουν τὰ ὄργανά της τὸ Σάββατο, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἀνεξάρτητη πολιτικὴ δύναμη∙ οἱ διαφορὲς μὲ τὸν πρωθυπουργὸ εἶναι χάος ἀπροσμέτρητο καὶ μὲ τὴν ὑστερικὴ ἀκόμη μεγαλύτερο, ὁπότε ἀναμένουμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς συγκρούσεως. Οἱ μεθοδεύσεις θυμίζουν μπολσεβίκους∙ ἡ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τους προσφέρει τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης στὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις.

Κραυγὴ ἀγωνίας τῆς ἀγορᾶς

Ἡ ἀγορὰ ἐκπέμπει κραυγὴ ἀγωνίας γιὰ ρευστότητα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση ἔχει κηρύξει στάση πληρωμῶν τὸ δίμηνο, μὲ τοὺς ἐργολάβους δημοσίων ἔργων νὰ προειδοποιοῦν ὅτι δὲν διαθέτουν κεφάλαια γιὰ πληρωμὴ ἡμερομισθίων καὶ δώρων, ἐνῶ τὸ κύμα καταλήψεων ἐξαπλώνεται καὶ ἡ ἀνασφάλεια γενικεύεται∙ ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀπάντησε, ὅτι ἀποδεσμεύει πιστώσεις κατὰ τὶς ἐντολὲς τῆς κυβερνήσεως καὶ ὅτι δὲν εἶναι αὐτὴ ὁ διαχειριστὴς τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Δηλαδή, ἡ κυβέρνηση χρησιμοποίησε τὰ κοινοτικὰ κονδύλια γιὰ ἐξόφληση ὁμολόγων. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κατήγγειλε τὴν κυβέρνηση, ὅτι εἶναι ἀνύπαρκτη, διότι ἡ χώρα βρίσκεται ὑπὸ κατάληψη, ἐνῶ ἀπουσιάζει παντελῶς τὸ κράτος∙ οἱ ἐπιδρομὲς τῶν ἀντιεξουσιαστῶν πλήττουν τὴν ἀγορὰ καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις βρίσκονται σὲ ἀπόγνωση, καθὼς ἀδυνατοῦν ἐκπληρῶσαι τὰς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν κατάσταση καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδόθηκε σὲ διορισμοὺς στὴν δημόσια ὑγεία, ποὺ ἄρχισαν ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση.

Ἀντιεξουσιαστὲς καὶ ΚΥΠ

Οἱ ἀντιεξουσιαστὲς καὶ οἱ καταστροφεῖς ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ πλήρως μὲ τὶς προκλήσεις τους μέχρι τὴν Βουλή∙ ὁπωσδήποτε ἐκμεταλλεύονται τὶς σχέσεις τους μὲ κορυφαίους Συριζαίους, ὅπως μὲ τὴν ὑστερικὴ ἡ ὁποία τοὺς εἶχε κληρονομήσει ἀπ’ τὸ δικηγορικὸ γραφεῖο τοῦ πατέρα της∙ καὶ ἄλλοι σημερινοὶ ὑπουργοὶ τοὺς εἶχαν συνοδεύσει καὶ προστατεύσει κατὰ τὴν εἴσοδό τους πάλι στὸ προαύλιο τοῦ Κοινοβουλίου τὸ 2012. Οἱ κινήσεις τους εἶναι γνωστὲς στὰ καφὲ τῶν Ἐξαρχείων, ὁπότε γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα: οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τί κάνουν; δὲν εἰδοποιοῦν γιὰ ὅσα μαθαίνουν; ἢ εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα, διότι οἱ ἀτλαντικοὶ ἐπικυρίαρχοι ἔχουν κουρασθεῖ μὲ τὴν ἀνικανότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἑτοιμάζουν τὴν ἐκπαραθύρωσή του; Ὡς διάττων ἀστὴρ περνάει μᾶλλον…

Μιμητὲς τῆς 4ης Αὐγούστου

Οἱ διασυνδέσεις τῆς ὑστερικῆς καὶ τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ δὲν κρύβονται, ὅπως φαίνεται καθημερινὰ στὶς συζητήσεις στὴ Βουλή∙ ἡ εἰσβολὴ τῶν ἀντιεξουσιαστῶν ἔχει προηγούμενο, τὴν ἀντίστοιχη τὸ 1964, ὅταν ὁμάδα Τεταρταυγουστιανῶν τότε, μὲ τὸν Ρένο Ἀποστολίδη, εἰσέβαλαν προκλητικὰ στὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ ἀπωθήθηκαν ἀπ’ τὴν Φρουρά της, ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 2012. Τὰ γεγονότα μιλοῦν μόνα τους∙ ἡ ὑστερικὴ καλύπτει τοὺς εἰσβολεῖς, ἡ κυβέρνηση τὴν ἀποδοκιμάζει μὲ ἀπόλυτο τρόπο τὸ μεσημέρι καὶ τὸ βράδυ διευκρινίζει ὅτι εἶναι καλὲς οἱ σχέσεις τους. Κάποια ἄλλα ὑπόγεια ρεύματα εἶναι οἱ ἰσχυρὲς δυνάμεις τῆς κυβερνήσεως∙ τὸ ἂν εἶναι συνεκτικὲς ἢ διαλυτικές, θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος, καὶ μάλιστα λίαν συντόμως.

Περὶ Δαμασκὸν αἰχμαλώτοις

Πολλοὶ στρατηγοὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιδίδονταν μὲ ἑταῖρες σὲ ἐρωτικὲς περιπέτειες, ὅπως ὁ Ἀντιγένης μὲ τὴν Τελέσιππα∙ μυριάδες πραμματευτάδες, ἑταῖρες, ἐμπορευόμενοι ἀκολουθοῦσαν. «Οὕτω παντὶ μᾶλλον ἐρῶντι συγνώμην εἶχεν ἢ αὐτῷ»∙ ἔτσι εὔκολα συγχωροῦσε στοὺς ἄλλους παρὰ τὸν ἑαυτό του. «Καὶ μὴν καὶ Φιλώτας ὁ Παρμενίωνος τροφόν τινα τῶν κακῶν ἔσχε τὴν ἀκρασίαν»∙ ἔτσι καὶ ὁ Φιλώτας τοῦ Παρμενίωνος ἔμπλεξε μὲ κάποιαν τρόφο σὲ οἰνοποσία. «Ἀντιγόνα γὰρ ἦν Πελλαῖον γύναιον ἐν τοῖς περὶ Δαμασκὸν αἰχμαλώτοις»∙ ἡ Ἀντιγτόνα ἦταν γυναῖκα ἀπ’ τὴν Πέλλα ἀνάμεσα στοὺς αἰχμαλώτους γύρω ἀπ’ τὴν Δαμασκό. «Ἡλώκει δ’ ὑπ’ Αὐτοφραδάτου πρότερον εἰς Σαμοθράκην διαπλεύσασα»∙ εἶχε αἰχμαλωτισθεῖ προηγουμένως ἀπ’ τὸν Αὐτοφραδάτη στὴν Σαμοθράκη. «Τὴν δ’ ὄψιν ἦν ἱκανή, καὶ τὸν Φιλώτα ἁψάμενον αὐτῆς εἶχε μάλα»∙ ἦταν ὄμορφη, καὶ εἶχε τοῦ χεριοῦ της τὸν Φιλώτα. Ἀργότερα ὁ Φιλώτας μὲ τὸν Παρμενίωνα ἐκτελέσθηκαν, ἐπειδὴ συνωμότησαν κατὰ τοῦ βασιλέως των.

Εὐωζώνη, βήματα ἀναπτύξεως

Ἡ ρευστότης στὴν Εὐρωζώνη φαίνεται ἐπαρκὴς πλέον, μετὰ τὸ σχέδιο Ντράγκι, γιὰ τὴν χορήγηση 1,2 τρις εὐρὼ καὶ μὲ συνακόλουθο τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια∙ ἡ Γερμανία ἔχει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια μέχρι τὰ πενταετῆ της ὁμόλογα, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ Ἰρλανδία τὰ ἀπολαμβάνει στὰ βραχυπρόθεσμα∙ φυσικὰ ἀκολουθεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, μὲ τὴν χρηματοδότηση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων. Ἤδη ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπιχειρηματιῶν ἔχει βελτιωθεῖ σημαντικὰ σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἄλλους τοῦ σκληροῦ πυρῆνος∙ οἱ προβλέψεις εἶναι γιὰ ἀνάπτυξη γύρω στὸ 1% φέτος, ἂν ὄχι καὶ περισσότερο. Μοναδικὴ χώρα μὲ καθοδικὴ πορεία καὶ ἐπιτόκια πάνω ἀπὀ 11% εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀσχετοσύνης τῆς κυβερνήσεως∙ ὄχι μόνο ἔχασε τὴν πρώτη θέση σὲ ἀνάπτυξη τῶν τελευταίων τριμήνων τοῦ 2014, ἀλλὰ καὶ βαδίζει γιὰ ὕφεση, ἂν συνεχίσει ἡ σημερινὴ κυβέρνηση. Εὐτυχῶς ἀποχωρεῖ γρήγορα.

Χαλιφάτο, 25000 μαχητὲς

Σὲ 25000 ἀνεβάζει τοὺς Ἰσλαμιστὲς μαχητὲς ποὺ κατετάγησαν στὶς τάξεις τους μέσα στὸ 2014 ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ∙ ἀπὸ αὐτοὺς οἱ 22000 πῆγαν στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ οἱ ὑπόλοιποι στὶς ἄλλες χῶρες, ἀλλὰ ὑπογραμμίζει, ὅτι ἐὰν ἐκδιωχθοῦν ἀπ’ αὐτὲς τὶς δύο, τότε θὰ ἐξαπλωθοῦν περισσότεροι στὶς ὑπόλοιπες. Στὸ Ἰράκ, οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἔχουν ἐκδιώξει πλήρως ἀπ’ τὸ Τικρὶτ τοὺς Τζιχαντιστές, ἀλλὰ στὴν Ὑεμένη συνεχίζονται οἱ μάχες στὰ προάστεια τοῦ Ἄντεν, μὲ προέλασή τους παρὰ τὶς σαουδαραβικὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδρομές∙ στὸ Γιαρμούκ, προάστειο τῆς Δαμασκοῦ, οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔχουν ἀπωθηθεῖ, ἀλλὰ διατηροῦν ἀκόμη μεγάλο μέρος τοῦ παλαιστινιακοῦ στρατοπέδου. Στὴν Λωζάννη οἱ διαπραγματεύσεις τῶν ἕξι μεγάλων μὲ τὸ Ἰρὰν συνεχίζονται, διότι δὲν ἔχουν ἀρθεῖ ἀκόμη οἱ ἀμερικανικὲς ἀντιρρήσεις γιὰ μερικὰ σημεῖα τῆς συμφωνίας∙ ὁ λόγος εἶναι οἱ ἀντιρρήσεις τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κογκρέσσου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο σὲ οἱαδήποτε λύση τῆς διαφορᾶς.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίστηκαν οἱ ἀνοδικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς βελτιώσεως τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος διεθνῶς καὶ στὴν Εὐρωζώνη περισσότερο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,0828 δολλάρια καὶ 129,4250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1201,50, καὶ παρέμεινε σταθερὸ τὸ πετρέλαιο, 55,27. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνακτοῦν σταδιακὰ τὴν ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν δεδομένη πλέον συμφωνία γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰράκ, ἂν καὶ ὑπάρχουν ἀμφιβολίες γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς καταστάσεως στὸ Ἄντεν∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ὅμως χτύπησαν στὴν Κένυα, μὲ ἐπίθεση στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ναϊρόμπι καὶ δεκάδες νεκρούς, ἀποδεικνύοντας τὶς δυνατότητές τους ἐπιλέγειν τὸν τόπο ἀντιδράσεώς των. Στὴν Ἀσία ἡ αἰσιοδοξία εἶναι ἰσχυρότερη, καθὼς ἀναγνωρίζεται πλέον ἀπὸ ὅλους ὁ κυρίαρχος ρόλος τῆς Κίνας, μὲ τὸ ρεμπίνμπι σὲ μοναδικὸ σχεδὸν μέσο ἀνταλλαγῆς καὶ ἀποθεματοποιήσεως∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποδέχονται τελικὰν τὴν πραγματικότητα καὶ ἐπιζητοῦν, ἔστω καὶ ἀργά, τὴν κανονικὴ συνεργασία μαζί της.

Σχέσεις Κύπρου μὲ Ἰσραὴλ

Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης συμφώνησε μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, νὰ συναντηθοῦν τὸ ταχύτερο, μόλις σχηματίσει τὴν νέα του κυβέρνηση ὁ τελευταῖος, καὶ νὰ συζητήσουν τρόπους ἐπεκτάσεως τῆς συνεργασίας τους∙ κύριο θέμα εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῶν ὑποθαλασσίων ἀποθεμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου καὶ ἡ ἐπέκταση τῆς συνεργασίας καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὰ πλαίσια τῶν ὑπαρχουσῶν συμφωνιῶν. Ἡ Λευκωσία διατηρεῖ ζωντανὸ τὸν ἄξονα Ἰσραήλ, Κύπρου, Ἑλλάδος, ἔστω καὶ ἂν ἡ σημερινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει θέσει σὲ δευτερεύουσα μοῖρα τὰ θέματα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, ὅπως καὶ τὴν ὁριοθέτησή της μὲ τὴν Αἴγυπτο, παρὰ τὴν σημαντικὴ πρόοδο τοῦ παρελθόντος ἔτους∙ τὸ ἐνδιαφέρον δὲν εἶναι μόνο οἰκονομικό, ἀλλὰ καὶ γεωπολιτικό, μὲ τὴν ἀναταραχὴ σὲ ὁλόκληρη τὴν Μέση Ἀνατολή. Παραμένουμε νησίδα ἀσφαλείας.

Καλιφόρνια, σὲ λειψυδρία

Τὴν χειρότερη λειψυδρία στὴν ἱστορία της ἀντιμετωπίζει ἡ Καλιφόρνια, καθὼς τὰ ἀποθέματα ὕδατος καὶ οἱ παγετῶνες στὰ ὄρη της εἶναι στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὴν καταγραφὴ στατιστικῶν στοιχείων∙ ὁ κυβερνήτης τῆς πολιτείας ἐξέδωσε νόμο, γιὰ τὴν μείωση κατὰ 25% κάθε καταναλώσεως ὕδατος, σὲ προσωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, καὶ γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὑδρεύσεως τῶν ἰδιωτικῶν καὶ δημοσίων πάρκων, ἀκόμη καὶ νοσοκομείων καὶ Πανεπιστημίων. Ἡ πλουσιώτερη πολιτεία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν αἰσθάνεται ἔντονα τὴν λειψυδρία ἀκόμη καὶ στὴν οἰκονομική της ζωή, διότι πολλὲς ἐπιχειρήσεις της ὑφίστανται τὶς συνέπειες∙ οἱ βροχοπτώσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν εἶναι οἱ λιγώτερες, στὴν καταπράσινη κάποτε Καλιφόρνια, ἐνῶ ἔχουν ἀλλάξει καὶ τὰ θαλάσσια ρεύματα καὶ δὲν μεταφέρουν βροχές, ἀλλὰ ἀντιθέτως αὐξάνεται ἡ ἔρημος στὸ ἐσωτερικό της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.