Λιβύη, νέα τραγωδία ἑπτακοσίων μεταναστῶν

Στὰ ἀνοικτὰ τῆς Λαμπεντοῦζα βυθίστηκε νέο σκάφος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια ἑπτακοσίων μεταναστῶν, ἐνῶ τὰ ἰταλικὰ ναυαγοσωστικὰ ἐρευνοῦν γιὰ ἐπιζῶντες μεταξὺ τῶν νεκρῶν∙ ὁ Ματτέο Ρέντσι ζήτησε ἔκτακτη σύγκληση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν συζήτηση τοῦ μεταναστευτικοῦ, καθὼς συνεχίζεται ἡ μετατροπὴ τῆς Μεσογείου σὲ νεκροταφεῖο ψυχῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀναγνώρισε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀναθεώρηση τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ θέσπιση πιὸ ἐνεργοῦ παρουσίας τῆς Φρόντεξ στὴν Μεσόγειο, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σηκώνουν τὸ βάρος ἡ Ἰταλία, Ἑλλάδα καὶ Ἱσπανία∙ πάντως ἀκόμη καὶ ἡ κυβέρνησή μας ἀλλάζει στάση καὶ ἀποδέχεται τὴν οὐσιαστικὴ παρέμβαση τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων γιὰ τὸ μεταναστευτικό, ἐνῶ πολλοὶ ἀκόμη καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἐπικρίνουν τὴν γιαγιάκα γιὰ τοὺς χειριμούς της τὸ τελευταῖο τρίμηνο.

Σπασμωδικὲς διαδικασίες

Ἡ σύγκληση τὴν Τετάρτη ἐκτάκτου Γιουρογουώρκινγκγκρουπ, ἐν ὄψει τοῦ τακτικοῦ Γιούρογκρουπ τῆς Παρασκευῆς δείχνει ὅτι κυβέρνηση, «τρέχει καὶ δὲν προλαβαίνει»∙ οἱ ταπεινωτικὲς παρατηρήσεις στὴν Οὐάσιγκτον ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους φαίνεται ὅτι ἔπιασαν τόπο στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ὁ Ναπολεοντίσκος ξύπνησε καὶ ἔδωσε ἐντολὲς γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα στὸ Παρίσι, δηλαδὴ μὲ τὴν παρουσίαση τῶν πραγματικῶν στοιχείων γιὰ τὰ οἰκονομικά μας, πρᾶγμα ποὺ ἐπέτρεψε στοὺς δανειστὲς νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν συζήτηση σὲ ἀνώτερο ἐπίπεδο∙ ὁπωσδήποτε τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα μέτρησε περισσότερο, διότι ἐκκρεμοῦν πληρωμὲς ὁμολόγων πολλῶν δις σὲ λίγες μέρες καὶ μόνο ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως τῶν δανειστῶν τὶς καλύπτει. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση εἶναι πλέον γενική, καὶ οὔτε ἡ ἀποδέσμευση τῆς πωλήσεως τοῦ ΟΛΠ στοὺς Κινέζους αἴρει τὴν ἀδιέξοδη κατάσταση∙ μόνο κάποιες ἐλπίδες φωτὸς ἀφήνει νὰ διαφανοῦν στὸν ὁρίζοντα. Χρειάζονται πολὺ περισσότερα γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ στάση τῶν ἐπενδυτῶν.

Ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις

Ὁ ἐσωκομματικὸς πόλεμος κλιμακώνεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα νὰ γενικεύει τὶς ἐπιθέσεις της στὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία, μὲ σκοπὸ τὴν συσπείρωση γύρω της τῶν διαφωνούντων βουλευτῶν καὶ τῶν κομματικῶν στελεχῶν∙ ἡ διάψευση ἀπ’ τὸ Κρεμλίνο, τῆς πληροφορίας γιὰ πέντε δις εὐρὼ προκαταβολὴ ἀπ’ τὴν Ρωσία γιὰ τὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου, δὲν ὁδήγησε σὲ ὑποχώρησή της. Ἀντιθέτως θεωρεῖ τὴν διάψευση ὡς συνέχεια τῆς «ἐνδοτικῆς» πρὸς τὴν Εὐρωζώνη πολιτικῆς, ἐνῶ συγκεντρώνει γύρω της τοὺς διαφωνοῦντες μὲ τὴν ἐπέμβαση στὸ Πανεπιστήμιο καὶ τοὺς συντεχνιακοὺς καὶ συνδικαλιστὲς τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ∙ ὅλα δείχνουν ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν κατὰ μέτωπο ἀναμέτρηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὴ Βουλή, κατὰ τὴν ψηφοφορία τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τῶν φορολογικῶν μέτρων. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν γέφυρες ἐπικοινωνίας μεταξύ τους, ἐνῶ οἱ φόβοι γιὰ τὴν μὴ πλήρωμη μισθῶν καὶ συντάξεων προκαλεῖ ὄξυνση τῶν μεταξύ τους διαφορῶν.

Συμπαράσταση ἁπλοῦ κόσμου

Στὶς προχθεσινὲς διαδηλώσεις τῶν μεταλλορύχων χρυσοῦ συνέβη κάτι πρωτοφανὲς τὶς τελευταῖες δεκαετίες∙ καθὼς κατέβαιναν ἀπ’ τὴν Μεσογείων πρὸς τὴν Βουλή, πολὺς κόσμος ὄχι μόνο τοὺς συμπαραστάθηκε, ἀλλὰ καὶ ἐντάχθηκε στὴν πορεία, ἐνῶ ἀπὸ πολλὰ μπαλκόνια οἱ γυναῖκες τοὺς χειροκροτοῦσαν. Ἔδειξαν οἱ Ἀθηναῖοι τὰ αἰσθήματα συμπαθείας καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τὸν ἀγῶνα τους, ἐνῶ δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο μὲ τὶς διαδηλώσεις ὅσων ἀντιτάσσονται στὴν ἑταιρεία χρυσοῦ, σὲ αὐτοὺς πετᾶνε γλάστρες ἀπ’ τὰ μπαλκόνια∙ θεωρεῖται ὁρόσημο ἡ στάση αὐτή, διότι δὲν ἔχει φανεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ περισσότερο στὶς διαδηλώσεις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν καὶ τῶν ἀναρχικῶν. Μόλις ἀκοῦνε διαδήλωσή τους οἱ ἔμποροι, κλείνουν καὶ ἀσφαλίζουν μὲ ὅ,τι μποροῦν τὰ μαγαζιά τους.

Σκορποχῶρι πλέον κυβέρνηση

Σὲ κανονικὸ σκορποχῶρι ἔχει καταλήξει πλέον ἡ κυβέρνηση∙ στὰ περισσότερα ὑπουργεῖα, οἱ ὑπουργοὶ δὲν μιλᾶνε μὲ τοὺς ἀναπληρωτές τους καὶ πολλοὶ ἀντιδικοῦν δημόσιᾳ, πέρα ἀπ’ τὰ ἀτελείωτα περιστατικὰ τῆς ὑστερικῆς προέδρου τῆς Βουλῆς∙ ἀνάμεσα στοὺς ἀριστεροὺς καὶ στοὺς πασοκογενεῖς δὲν ὑπάρχει κοινὸ σημεῖο ἀναφορᾶς, οὔτε στὰ λόγια. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει ἀτονήσει πλήρως τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, διότι δὲν ἔχουν τί νὰ συζητήσουν, ὅταν διαφωνοῦν σὲ ὅλα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχει ἐντελῶς χαμένα καὶ δείχνει ἀδύναμος τοῦ νὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη, ἀκόμη καὶ στὰ ἐπείγοντα προβλήματα. Ὁ Κουρεμένος δὲν τὸν ἀκούει καὶ περιφέρεται ἀπὸ ὁμιλία σὲ ὁμιλία, τόσο ποὺ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς τὸν διέταξε νὰ δουλέψει καὶ λίγο.

Οὐκ ἐκράτει τῶν λογισμῶν

Πολλοὶ Μακεδόνες στρατηγοὶ εἶχαν ἐνδώσει στὶς γυναῖκες ἐλευθερίων ἠθῶν∙ παράδειγμά τους εἶναι ὁ Ἀταρρίας, ὁ Ἀντιγένης καὶ ὁ Φιλώτας. Αὐτὸς εἶχε ἐρωτευθεῖ τὴν Ἀντιγόνα, «καὶ δὴ ὁ σιδάρεος ἔκ τινος πεπαινόμενος οὐκ ἐκράτει τῶν λογισμῶν ἐν ταῖς ἠδοναῖς»∙ καὶ μάλιστα ὁ σκληροτράχηλος αὐτὸς ἀπὸ κάποια αἰτία ἔγινε μαλάκος καὶ δὲν κρατοῦσε τὴν γλῶσσα του στὶς στιγμὲς τῆς ἡδονῆς. «Ἀλλ’ ἀνοιγόμενος ἐξέφερε πολλὰ τῶν ἀπορρήτων πρὸς αὐτήν»∙ ἀλλὰ ξανοιγόμενος ἐκμηστυρευόταν πολλὰ ἀπόρρητα πρὸς αὐτήν. «’’Τί γὰρ ἦν ὁ Φίλιππος, εἰ μὴ Παρμενίων;’’» ‘’τί θὰ ἦταν δηλαδὴ ὁ Φίλιππος, ἂν δὲν εἶχε τὸν Παρμενίωνα;’’ «’’Τί δὲ Ἀλέξανδρος οὗτος, εἰ μὴ Φιλώτας;’’» ‘’τί θὰ ἦταν δὲ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Φιλώτας;’’ «’’Ποῦ δ’ ὁ Ἄμμων, ποῦ δ’ οἱ δράκοντες, ἂν ἡμεῖς μὴ θέλωμεν;’’ ‘’Ποῦ θὰ βρισκόταν δὲ ὁ Ἄμμων, ποῦ οἱ δράκοντες, ἂν ἐμεῖς δὲν θέλαμε’’.

Ἀρνητικὰ ἐπιτόκια Γερμανίας

Ἡ στροφὴ τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα γενικεύεται τὶς τελευταῖες μέρες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μεγάλη ζήτησή τους καὶ τὴν πώλησή τους μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια∙ ἤδη σὲ πολλὲς χῶρες, Ὁλλανδία, Βέλγιο, Αὐστρία, Γαλλία, Λουξεμβοῦργο, Φιλανδία, Ἰταλία, ἀγοράζουν τὰ μεσοβραχυπρόθεσμα ὁμόλογά τους μέχρι πέντε ἐτῶν μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, ἐνῶ στὴ Γερμανία ἀγοράζουν ἀκόμη καὶ τὰ δεκαετῆ. Ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο σημαίνει ὅτι ὁ ἀγοραστὴς πληρώνει κάποιο ἐπιτόκιο, ἀπὸ 0,01% μέχρι 0,02% γιὰ τὴν ἀπόκτησή του στὴν κεφαλαιαγορά, τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ζήτησή τους∙ πολλὲς μάλιστα ἀπ’ τὶς χῶρες αὐτές, Γαλλία, Βέλγιο, Ἰταλία, δὲν εἶναι στὴν πρώτη κατηγορία ἀξιολογήσεως τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἐπιτόκιο 2% στὰ δεκαετῆ ὁμόλογά τους, ἐνῶ ἡ Γερμανία μόνο 0,01%, δηλαδὴ τὰ ἔξοδα ἐκδόσεώς τους∙ τὰ ἐπιτόκια στὰ δεκαετῆ κυμαίνονται στὰ 0,3% μέχρι 2% στὰ ἀμερικανικά, ἀλλὰ εἶναι καὶ στὰ ἑλληνικὰ μὲ 13% περίπου!

Ἀναδυόμενοι, νομισματικὰ

Στὴν ἐτήσια σύνοδο τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν Εἴκοσι μεγάλων δύο θέματα κυριάρχησαν, τὸ ἑλληνικὸ καὶ ἡ ἀναθεώρησή του∙ στὸ πρῶτο ὅλοι ἦταν ἀπαξιωτικοὶ ἕως περιφρονητικοὶ γιὰ τὴν στάση τῆς κυβερνήσεώς μας∙ οὔτε μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ τὸν ἀλληλοσπαραγμό μας δὲν εἴμασταν τόσο ἀπομονωμένοι διεθνῶς, ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ ἀτολμία ἢ ἀνυπαρξία τῆς Ἑλλάδος. Στὸ δεύτερο, οἱ Ἀναδυόμενοι ἔθεσαν ἐπιτακτικὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τῆς συμμετοχῆς τους στὸ Ταμεῖο, τὴν ὁποία καθυστερεῖ ἐπὶ ἑπταετία ἡ Οὐάσιγκτον∙ ὁ τόνος ἦταν ἰδιαίτερα ἐπικριτικός, ἐνῶ οἱ ΒΡΙΚΣ ἀνακοίνωσαν ὅτι, τὸν Ἰούλιο θὰ ἀρχίσει ἡ λειτουργία τοῦ ταμείου τους γιὰ συναλλαγματικὴ στήριξη σὲ ὅποιες ἀναδυόμενες χῶρες βρίσκονται σὲ δύσκολη θέση. Δηλαδή, οἱ Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδίες, Κίνα καὶ Νότιος Ἀφρικὴ συστήνουν τὸ δικό τους ταμεῖο, καί, χάρις στὰ τεράστια συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Σαγκάης, ἀνταγωνίζονται τὸ ΔΝΤ.

Ἀναγνώριση ἐπιτυχίας ΑΙΙΒ

Ἡ συμμετοχὴ στὴν Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως ἔφθασε στὶς 57 χῶρες ἀπὸ Ἀσία καὶ Εὐρώπη, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ἰαπωνία∙ ἡ Ἑλλὰς πάλι ἀπουσιάζει, ὅταν καὶ ἡ Ἰσλανδία συμμετέχει, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση περὶ κομμουνισμοῦ τυρβάζει. Ἡ ἐπιτυχία θεωρεῖται πολὺ μεγάλη, διότι ἡ τράπεζα θὰ χρηματοδοτήσει ἔργα ἀναπτύξεως στὶς ἀσιατικὲς καὶ μὴ χῶρες, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κεφαλαιαγορῶν της, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ ἀκόμη καὶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο θὰ συνεργασθοῦν μαζί της, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἀντιρρήσεις τους, λόγῳ ἀμερικανικῶν πιέσεων. Πρόκειται γιὰ ἀνατροπὴ τῆς διεθνοῦς οἰκονομικῆς συνεργασίας, μὲ τὴν πρωτοβουλία πλέον στὸ Πεκῖνο καὶ τοὺς Ἀναδυόμενους, ὁπότε περνοῦν σὲ δεύτερη μοῖρα οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Δυτικοί∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔσπευσαν συμμετάσχειν στὴν τράπεζα, διότι ἀποβλέπουν στὴν συμμετοχή τους στὰ ἀναπτυξιακὰ ἔργα μὲ τεχνικὲς ἢ ἄλλες ἑταιρεῖες.

Προσβλητικὴ καὶ προκλητικὴ στάση Ἀμερικανῶν

Οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του Οἰκονομικῶν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶναι τουλάχιστον προσβλητικὲς καὶ προκλητικές∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, τόνισε, ἐνώπιον τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος συμφώνησε ἀπολύτως, ὅτι ἀπ’ τὸ πρῶτο τηλεφώνημα εἶπε στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, ὅτι πρέπει ταχύτατα νὰ προχωρήσει στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὴν ἐξυγίανση τῆς ἀγορᾶς, ὥστε νὰ καταλήξει σὲ συμφωνία μὲ τοὺς θεσμούς, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ὁ Τζὰκ Λιοῦ συμβούλευσε τὸν Κουρεμένο νὰ στρωθεῖ στὴ δουλειά, γιὰ νὰ παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις καὶ νὰ ἀποφεύγει τὶς ὁμιλίες. Ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε στὶς ταπεινωτικὲς αὐτὲς προκλήσεις εἰς βάρος της, ἀλλὰ καὶ ἀπαράδεκτες, γιὰ τὴν χώρα, ἀποδεικνύοντας τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως καὶ τὴν ἀνυπαρξία πρωθυπουργοῦ∙ δηλαδή, ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τὸν ἐπικρίνει δημόσια ὅτι δὲν ἔκανε τίποτε ἐπὶ τρίμηνο καὶ ὁ Ματτέο Ρέντσι, ὅτι δὲν σέβεται τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι σεβάσθηκαν τὴν ἑτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐδέχθησαν τὶς δυνατὲς παραχωρήσεις, καὶ δὲν ἀπαντᾶ καθόλου. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀποδέχεται τὴν Ἑλλάδα σὲ κατάσταση προτεκτοράτου, ἂν καὶ οὔτε στοὺς ἀνθυπάτους τους δὲν φέρονταν ἔτσι τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποικιοκρατίας∙ τὸ κενὸ τῆς ἐξουσίας εἶναι πλέον ἐμφανέστατο στὴν χώρα.

Οἱ λόγοι εἶναι πολλοί, μὲ πρῶτον τὴν πλήρη ἀσχετοσύνη τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν διεθνῆ συγκυρία∙ εἶχε στηριχθεῖ ἀποκλειστικὰ στὰ ἀμερικανικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα γιὰ τὴν ἀνάδειξή του σὲ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση καὶ κυβέρνηση στὴ συνέχεια, μὲ τὴν ἀπόλυτη στήριξη τῶν ἐπιχωρίου διαπλοκῆς καὶ τῆς ἀτλαντικῆς στὴν ἀρχή∙ σκοπὸ εἶχαν, ὅπως καὶ μὲ τὸν προκάτοχό του καὶ συνομιλητή του πλέον τώρα, τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, γνωστὰ αὐτά! Οἱ ἐξελίξεις ὅμως στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Βόρειο Ἀφρικὴ ἔχουν ἀλλάξει τὰ δεδομένα∙ οἱ Τζιχαντιστὲς ἀποτελοῦν τὴν κύρια ἀπειλὴ γιὰ τὴν διεθνῆ εἰρήνη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν συμβιβασμὸ τῶν Ἀμερικανῶν μὲ τὸ Ἰράν -ὅταν μάλιστα τὸν πόλεμο στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἰρὰκ τὸν κερδίζουν τὰ περσικὰ στρατεύματα- καὶ τὴν ὑποχώρηση στὴν Οὐκρανία. Ἡ συνεργασία μὲ τὴν Ρωσία εἶναι πλέον ἀπαραίτητη, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰσλαμικοῦ κινδύνου, ἐνῶ εἶναι ἀδιανόητη κάθε ἐπιπρόσθετη διατάραξη στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τυχὸν πτώχευση τῆς χώρας μας∙ ἁπλᾶ πράγματα εἶναι αὐτὰ στὴν διεθνῆ πολιτική, ἀλλὰ στὴν κυβέρνηση δὲν ἔχουν ἐπικοινωνία μὲ τὴν διεθνῆ διπλωματία, οὔτε συμβουλεύονται τοὺς Ἕλληνες διπλωμάτες. Ἄλλωστε καὶ τὸ ταξεῖδι στὴν Μόσχα ἦταν παταγώδης ἀποτυχία, ὅπως εἶναι καὶ οἱ πομπώδεις ἐξαγγελίες τῆς διαπλοκῆς γιὰ τοὺς ἀγωγούς∙ ὁποιαδήποτε συμφωνία γιὰ ἀγωγὸ περνάει ἀπ’ τὴν ἔγκριση τῶν Βρυξελλῶν.

Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἀποτελμάτωση τῆς οἰκονομίας, μὲ πλώρη τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ δὲν ἀνησυχεῖ κανέναν στὴν κυβέρνηση∙ τὸ ἀντίθετο μάλιστα δείχνουν ὅτι τὸ ἀπολαμβάνουν, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τὶς πληροφορίες, ὅτι σκοπός τους εἶναι ἡ χρεωκοπία καὶ ἡ ἐξογορὰ τῆς Ἑλλάδος μὲ μιά δεκάρα ἀπ’ τοὺς ἐπιχωρίους κερδοσκόπους. Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικὰ ἡ στάση τους∙ στὶς γιορτὲς ἡ μείωση στὶς συναλλαγὲς στὴν ἀγορὰ ἀνῆλθε στὸ 20-30%, σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι, καὶ σὲ 50-60% σὲ σύγκριση μὲ τὸ Φθινόπωρο∙ ἀκόμη καὶ στὰ πολυκαταστήματα τροφίμων ἡ μείωση ἔφθασε τὸ 30% καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως, ἐνῶ στὰ μικρομάγαζα ἡ κατάσταση εἶναι τραγικὴ καὶ στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἀκόμη χειρότερη. Ἡ ἀδιαφορία τῆς κυβερνήσεως προβληματίζει περισσότερο τὸν κόσμο καὶ ὅλοι διερωτῶνται, εἶναι τόσο ἄσχετοι ἢ ὑπηρετοῦν ἄλλον σκοπό; διότι καὶ στὰ δημοσιεύματα τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων, ὅτι θὰ πληρώσουν μισθοὺς καὶ συντάξεις μὲ ὑποσχετικές, δὲν ἀπαντοῦν πειστικά, παρὰ ἀναγνωρίζουν τώρα, ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ στὸ δημόσιο ἀκόμη σοβαρώτερο. Οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ καὶ οἱ Κινέζοι γιὰ τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ ἄλλοι στις μεγάλες ἐπενδύσεις βρίσκονται σὲ ἐκνευριστικὴ κατάσταση ἀναμονῆς∙ στὴν Ἑλλάδα κυριολεκτικὰ δὲν κινεῖται τίποτε, οὔτε οἱ κεκλασμένοι κυβερνητικοὶ δὲν κουνιοῦνται…

Τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέβη πλέον τὸ κύριο πρόβλημα τῆς χώρας∙ οἱ συγκρούσεις εἶναι ἀνελέητες καὶ θυμίζουν ἐκεῖνες τῶν μπολσεβικικῶν κομμάτων. Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα διακηρύσει πιὰ ἀνοικτά, ὅτι δὲν εἶναι ἡ χειρότερη λύση ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἡ ὑστερικὴ τῆς Βουλῆς διαπληκτίζεται στὰ βενζινάδικα, ἐνῶ καὶ ἡ σύλληψη τῶν δεκατεσσάρων καταληψιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ξένοι ἔμποροι ναρκωτικῶν, μὲ ἐντάλματα συλλήψεως τῆς Ἰντερπόλ, ὅπως καὶ συνεργάτες τοῦ Παλαιοκώστα στὴν ἀπαγωγὴ ἐπιχειρηματιῶν, προκαλοῦν τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἀποκαλύπτουν ἔτσι, ὅτι τὸ οὐσιαστικὸ πρόβλημα τῆς χώρας εἶναι ἡ πλήρης ἀσυνεννοησία στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἢ μᾶλλον ἡ κατάσταση λογικῆς ἀσυμβάτων εὐθειῶν μεταξύ τους∙ δὲν ὑπάρχει καμμία δυνατότης ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν συνιστωσῶν καὶ ἡ κάθε μιά τους βλέπει τὸ ἀδιέξοδο καὶ σκέπτεται μόνο τὴν ἐπιβίωσή της τὴν ἑπομένη τῆς καταρρεύσεως τὴν ὁποία προβλέπουν ὅτι ἔρχεται καὶ πολὺ σύντομα. Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν ἀπομνημονιοποίησή της, διότι βλέπει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει γίνει πλέον μνημονιακὴ καὶ ὅτι οἱ ἐξελίξεις εἶναι ἀναπόφευκτες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἡ ὅποια συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα συνεπάγεται μεταρρυθμίσεις καὶ νέες φορολογίες, μὲ ἀπαραίτητη τὴν ψήφισή τους στὴν Βουλή. Ἐκεῖ τὸν περιμένουν γιὰ ἀνατροπὴ οἱ ἀριστεροὶ βουλευτές του, ὁπότε μένει ἄπρακτος…

Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς ὅμως ζεῖ τὴν πορεία πρὸς τὴν καταστροφὴ καὶ ἀνατριχιάζει∙ ἡ σύγκριση μὲ τὴν κατάσταση τὸ Φθινόπωρο καὶ τὶς παραμονὲς τῶν Χριστουγέννων πρὶν ἀπ’ τὴν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν εἶναι τὸ κύριο μέλημά του∙ πῶς ὁδηγηθήκαμε στὴν κρίση καὶ πάλι, ὅπου ἔπαψαν ὅλα νὰ κινοῦνται σὲ λίγες μέρες, καὶ τὸ ἀκόμη χειρότερο, ὅτι δὲν διαφαίνεται καμμία ἐλπίδα μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ ὕπνωση, καὶ μόνο ζωντανὸ στὸ ἐσωτερικό της τὴν σύγκρουση τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν συνιστωσῶν. Ὅλα τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα κατέτασσαν τὴν Ἑλλάδα στὴν πρώτη θέση σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014 καὶ προοπτικὴ γιὰ 2,6% φέτος, μὲ πτωτικὴ πορεία τῆς ἀνεργίας∙ οἱ προβλέψεις ἔχουν μειωθεῖ τώρα στὸ 1% περίπου γιὰ φέτος, μὲ τάσεις γιὰ χαμηλότερα, ἂν παραμείνει ἡ κυβέρνηση στὴν ἐξουσία, ἐνῶ οἱ προοπτικὲς γιὰ ἔξοδο στὶς ἀγορὲς ἀναβάλλονται γιὰ τὸ ἑπόμενο ἢ τὸ μεθεπόμενο ἔτος, ὅταν τὰ ἐπιτόκια στὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα εἶναι ὑπερδεκαπλάσια τοῦ μέσου ὅρου τῶν εὐρωπαϊκῶν. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου εἶναι χαρακτηριστικές, ὅπως ἡ συμμετοχὴ περαστικῶν στὴν πορεία τῶν μεταλλωρύχων χρυσοῦ, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ δεκαετίες∙ οἱ συνθῆκες ὀργῆς καὶ ἀγανακτήσεως ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια σὲ ἔκρηξη, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις. Ὅλοι ἀναπολοῦν πλέον τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.