Συνέχεια πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου

Τὴν ὑποχρεωτικὴ μεταφορὰ στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν προβλέπει χθεσινὴ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, γιὰ τὴν πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων καὶ τὴν ἐξόφληση ὁμολόγων∙ ἡ κυβέρνηση προβαίνει σὲ μνημονιακὲς πλέον ἐνέργειες τὶς ὁποῖες δὲν εἶχαν κάνει οἱ προηγούμενες, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἔντονες, διότι αὐτὴ εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ οἱ πρόεδροι τῶν ὀργανισμῶν μᾶλλον θὰ λογοδοτήσουν σύντομα. Οἱ ἐπιπτώσεις εἶναι χειρότερες στὴν ἀγορά, καθὼς ἀπορροφοῦν καὶ τὸ ἐλάχιστο ρευστὸ τῆς οἰκονομίας∙ ἤδη πολλοὶ Εὐρωπαῖοι κεντρικοὶ τραπεζίτες προειδοποιοῦν ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες θὰ χρειασθοῦν ἔκτακτη χρηματοδότηση, διότι οἱ ἐκροὲς τοῦ τετραμήνου ἔχουν φθάσει τὰ 62 δις εὐρώ. Φυσικὰ ἀπομένει καὶ ἡ ἐπικύρωση τῶν πράξεων ἀπ’ τὴν Βουλή, ὅταν πολλοὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς δηλώνουν ἀντίθετοι στὴν τακτικὴ αὐτή.

Ἐχθρικὴ ἐνέργεια κατὰ ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανὸς πρσβευτὴς χαρακτήρισε «βαθειὰ μὴ ἐχθρικὴ ἐνέργεια» κατὰ τῆς χώρας του τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Σάββα Ξηροῦ, σὲ μιὰ πρωτοφανοῦς προκλήσεως δήλωσή του μὲ πολλὲς προεκτάσεις, λίγο πρὶν τὴν συνάντηση τοῦ Νίκου Κοτζια μὲ τὸν Τζὼν Κέρρυ∙ μάλιστα μίλησε μπροστὰ στὴν πλάκα μὲ τὰ ὀνόματα τῶν δολοφονημένων ἀπ’ τὴν τρομοκρατία Ἀμερικανῶν πολιτῶν καὶ ζήτησε σεβασμὸ τῆς μνήμης τους ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζοντας τὶς πιέσεις αὐτὲς ἔσπευσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως καὶ νὰ προσφέρει τὴν στήριξή του πρὸς τὸν ὑπουργό του, ὁ ὁποῖος ἔχει γίνει στόχος τῆς ἀριστερῆς πτέρυγας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν ἐπέμβαση στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Οἱ σχέσεις μὲ τὴν Οὐάσιγκτον ἐπιδεινώνονται ραγδαία, καθὼς τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἦταν πολλὲς οἱ ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν χώρα μας δηλώσεις τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα καὶ ὑπουργῶν του, γιὰ τὴν στάση τῆς κυβερνήσεως στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα.

Ἐπίσπευση διαβουλεύσεων

Στὴν ἐπίσπευση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα προχωράει ἡ κυβέρνηση, μὲ ἄμεση παρέμβαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, σὲ μιὰ προσπάθεια ἄρσεως τοῦ ἀδιεξόδου καὶ τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεώς μας, ἂν καὶ οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις κλιμακώνονται ἐπικίνδυνα∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἔχει σημειωθεῖ συμφωνία στὶς ἰδιωτικοποιήσεις ΟΛΠ καὶ Ἀστέρος, ἀλλὰ παραμένουν τὰ ἄλλα προβλήματα καὶ φαίνεται δύσκολη ἡ συμφωνία στὰ ὑπόλοιπα μέχρι τὸ αὐριανὸ Γιούρογουώρκγινγκγκρουπ καὶ τὸ Γιούρογκρουπ τῆς Παρασκευῆς. Ἡ διγλωσσία συνεχίζεται, μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῶν κόκκινων γραμμῶν στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀλαλία στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἀποτελμάτωση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀνησυχεῖ καθόλου μᾶλλον τὸν Ναπολεοντίσκο. Τὸ ἀντίθετο διαρρέει τὸ ἐπιτελεῖο του τὶς ἀπειλὲς γιὰ ἐκλογὲς ἢ δημοψήφισμα, ἂν καὶ ἔχουν ἐπιβάλει ἀπόλυτη λογοκρισία στὶς νέες δημοσκοπήσεις καὶ στὴν κατρακύλα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς δὲν πιάνει πλέον στὸν κόσμο καὶ περισσότερο στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους.

Νέο ναυάγιο Λαμπεντοῦζα

Τὸ ναυάγιο μὲ ἐνιακόσιους νεκροὺς ἴσως στὴν Λαμπεντοῦζα ἀπέδειξε ὅτι, ἡ Μεσόγειος εἶναι ανοχύρωτη θάλασσα καὶ εὔκολη λεία τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν Τζιχαντιστῶν, ποὺ ἐντείνεται ἀπ’ τὴν ἀλλοπρόσαλλη μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ οἱ δουλέμποροι, μαζὶ μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές, χρησιμοποιοῦν πλέον τὰ ἀθῶα ἀνθρώπινα πλάσματα ὡς ὄργανα γιὰ τὴν ἄσκηση πιέσεως στοὺς Εὐρωπαίους, μὲ σκοπὸ τὴν κοινωνικὴ παράλυση τῆς ἠπείρου. Ἀποδεικνύεται ὅτι χρειάζεται ἄλλη πολιτική, διότι ὁ ἀντίπαλος δὲν εἶναι οἱ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄσχετα ὄργανα τῶν κύκλων αὐτῶν∙ πρέπει νὰ πληγεῖ ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ. Ὅσο γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν ἀφήνει ἐντελῶς ἐλεύθερους τοὺς μετανάστες, γίνεται ἀκούσιος ἔστω σύμμαχος τῶν Τζιχαντιστῶν∙ ξέρουν ἐκεῖνοι ποὺ νὰ πιέσουν.

Δίκη πρωταιτίων ἀκροδεξιᾶς

Ἡ δίκη τῶν πρωταιτίων τῆς ἀκροδεξιᾶς παρανομίας ἀναβλήθηκε στὶς γυναικεῖες φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ, ἀλλὰ μὲ διαδηλώσεις ἀριστερῶν στοὺς γύρω δρόμους, κατὰ τῆς διεξαγωγῆς της στὴν περιοχή τους∙ ἡ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ἔχει ἀποδειχθεῖ καὶ ἀπομένει ὁ καταλογισμὸς τῆς ποινῆς ἀπ’ τὸ δικαστήριο, ἐνῶ καὶ οἱ ἴδιοι δὲν ἀρνοῦνται στὴν πράξη τὶς ἐνέργειές τους, ἂν καὶ δίδουν σὲ αὐτὲς πολιτικὴ διάσταση. Ὅσο γιὰ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ αὐτὴ ἀποζητάει τρόπους ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι παρασύρονται καὶ αὐτοὶ στὸν βυθό, κι ἔτσι θεωροῦν τὴν δίκη σανίδα σωτηρίας. Δείχνουν ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ ὅτι πλήττουν τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ ἐπιδιώκουν.

Κρατερὸς πρὸς Ἀλέξανδρον

Ὁ Φιλώτας τοῦ Παρμενίωνος ἦταν ἀπ’ τοὺς πιὸ ἀνδρείους στρατηγοὺς τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἐνῶ ὁ πατέρας του ἦταν ἀπ’ τοὺς μεγάλους τῆς προηγούμενης γενιᾶς τοῦ Φιλίππου καὶ σεβαστὸς ἀπ’ τὸν βασιλέα∙ εἶχε ὅμως ὑπερβολικὴ ἀδυναμία στὶς γυναῖκες ἐλευθερίων ἠθῶν πρὸς τὶς ὁποῖες ἐκμηστυρευόταν τὰ πάντα. Ἔτσι μίλαγε στὴν Ἀντιγόνα ἀπ’ τὴν Πέλλα, τὴν ὁποία γνώρισε στὰ περίχωρα τῆς Δαμασκοῦ, ἐναντίον τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀλλὰ «τούτους τοὺς λόγους ἡ Ἀντιγόνα πρός τινα τῶν συνήθων γυναικῶν ἐξήνεγκε»∙ ἀλλὰ αὐτὰ ἡ Ἀντιγόνα τὰ εἶπε σὲ κάποια ἄλλη ἴδια γυναῖκα . «Ἐκείνη δὲ πρὸς Κρατερόν»∙ ἐκείνη δὲ πρὸς τὸν Κρατερό. «Κρατερὸς δὲ πρὸς Ἀλέξανδρον αὐτὴν εἰσήγαγε τὴν Ἀντιγόνα κρύφα»∙ ὁ δὲ Κρατερὸς παρουσίασε κρυφὰ τὴν Ἀντιγόνα στὸν Ἀλέξανδρο. «Καὶ τοῦ μὲν σώματος οὐκ ἔθιγεν ἀλλ’ ἀπέσχετο»∙ καὶ στὸ σῶμα μὲν δὲν τὴν βασάνισαν, ἀλλὰ τὸ ἀπέφυγαν. Ἔτσι ἀποκαλύφθηκε εὔκολα ἡ σοβαρὴ αὐτὴ συνωμοσία.

Ἑλλάς, πρόβλημα Εὐρωζώνης

Ἡ Ἑλλὰς ἀποτελεῖ στὴν πράξη τὸ κύριο οἰκονομικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς διαδικασίας ἀναπτύξεώς της καὶ τῆς πτώσεως τῶν ἐπιτοκίων στὰ ὁμόλογά της, σὲ ἀρνητικὰ ἐπίπεδα στὶς περισσότερες χῶρες της∙ ἤδη ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τακτικὴ κωλυσιεργείας καὶ καθυστερήσεων στὶς διαπραγματεύσεις μαζί της, ἐνῶ πολλοὶ ἡγέτες της ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀγανάκτησή τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι κάτι κάνει τὶς τελευταῖες μέρες καὶ ὅτι παραμερίζει τὸνΚουρεμένο ἀπ’ τὶς διαπραγματεύσεις, μετὰ καὶ τὶς ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν χώρα ἐπικρίσεις ἐναντίον τους ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρωπαίους πολιτικούς∙ ἡ οἰκονομία ὅμως τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἐπηρεάζεται πλέον σχεδὸν καθόλου ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα καὶ δείχνει ὅτι τὸ προσπερνάει ἀνώδυνα. Ἤδη ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως κυμαίνεται ἀπὸ 4% στὴν Ἰρλανδία μέχρι 0,5% στὴν Γαλλία καὶ στὴν Κύπρο, ἐνῶ ἡ χώρα μας βρισκόταν στὴν πρώτη θέση τὰ τελευταῖα τρίμηνα 2014.

Λαθρομετανάστες καὶ Λιβύη

Ἡ Εὐρώπη συνειδητοποιεῖ πλέον ὅτι τὸ κύρια προβλήματα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ἡ Λιβύη, ἀπὸ ὅπου λόγῳ τῆς ἀκυβερνησίας της ξεκινοῦν τὰ σαπιοκάραβα, καὶ ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία δὲν τηρεῖ τὶς δεσμεύσεις της γιὰ φύλαξη τῶν συνόρων της∙ ἑπομένως ἡ ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς της ἀπευθύνεται στὰ δύο αὐτὰ προβλήματα. Ὡς πρὸς τὸ πρῶτο, οἱ δυσκολίες εἶναι στρατιωτικές, διότι ἡ ἀποκατάσταση τῆς τάξεως προϋποθέτει τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας καὶ τὴν καταστολὴ τῶν ἰσλαμιστικῶν κινημάτων∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει στρατιωτικὴ ἐπέμβαση καὶ παραμονὴ δυνάμεων στὴν χώρα γιὰ ἀρκετὸ διάστημα, διότι ἔτσι μόνο διακόπτεται τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα στὶς ρίζες του. Ὡς πρὸς τὴν Τουρκία, τὸ πρόβλημα εἶναι πολιτικό∙ ἐπιβάλλεται ἡ ἄσκηση ἐπαρκῶν πιέσεων ἀπ’ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, γιὰ τὴν συμμόρφωσή της πρὸς τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της∙ ἡ Ἄγκυρα δὲν δείχνει νὰ συμμορφώνεται καὶ «διοχετεύει» τοὺς μετανάστες στὰ δυτικὰ παράλιά της.

Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση καὶ ὑποχώρηση στὴν Ἀσία, λόγῳ ἐκποιήσεως κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0736 δολλάρια καὶ 127,8850 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1203,25, καὶ πετρέλαιο, 62,68. Ἡ μείωση κατὰ 1% τῶν διαθεσίμων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν τῆς Κίνας στὴν Κεντρικὴ Τράπεζα ἀποβλέπει στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἐπιβραδύνσεως τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὴν οἰκονομία της∙ πάντως τὸ Πεκῖνο ἐπιλέγει τὰ μεγάλα ἔργα στὶς καθυστερημένες δυτικὲς ἐπαρχίες του καὶ στὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος καὶ ὄχι στὴν ἐνίσχυση τῆς ἰδιωτικῆς κιαταναλώσεως, διότι προκαλεῖ οἰκολογικὲς ἐπιπτώσεις. Στὴν Εὐρώπη ἡ αἰσιοδοξία ἐπανέρχεται στοὺς ἐπενδυτές, παρὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐκκρεμότητα, καθὼς οἱ ἄλλες χῶρες παρουσιάζουν ἄνοδο τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεώς τους∙ ἡ ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων δανεισμοῦ σὲ ἀρνητικὰ ἐπίπεδα θεωρεῖται ὡς ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἐνῶ βοήθησαν καὶ τὰ σχετικὰ προγράμματα ἀναπτύξεως.

Τουρκοκυπριακὲς ἐκλογές

Στὸν πρῶτο γύρο τῶν τουρκοκυπριακῶν ἐκλογῶν σημειώθηκαν ἐκπλήξεις, καθὼς ὁ σημερινὸς πρόεδρος Ντερβὶς Ἔρογλου ἐξασφάλισε ποσοστὸ 28,38%, ἀλλὰ ἀρκετὰ χημολότερο ἀπ’ τὸ ἀναμενόμενο, ἐνῶ ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζί, 26.76%, σὲ μικρὴ ἀπόσταση καὶ μὲ σημαντικὲς προοπτικὲς νίκης στὸν δεύτερο γύρο τὴν Κυριακή∙ οἱ πολιτικοὶ ἀναλυτὲς προβλέπουν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ, ἐπειδὴ ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἐμφανίσθηκε μὲ πιὸ διαλλακτικὲς θέσεις στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία καὶ σὲ κάποιες ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα. Ἡ τήρηση αὐτῶν θέσεων στὶς διακοινοτικὲς διαπραγματεύσεις εἶναι ζήτημα πρὸς ἀπόδειξη, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι κάτι κινεῖται στὰ Κατεχόμενα, διότι οἱ γνήσιοι Τουρκοκύπριοι δείχνουν ὅτι προτιμοῦν τὸν Μουσταφᾶ Ἀκιντζί∙ ὅλα ὅμως ἀπομένουν νὰ διευκρινιστοῦν στὴν πράξη, ὅταν ἀναλάβει τὴν ἐξουσία, ἂν κερδίσει στὶς ἐκλογές. Πάντως ἡ ἀνάκαμψη τῆς κυπριακῆς οἰκονομίας μετράει.

Σχέσεις Κίνας, Πακιστὰν

Στὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς συνεργασίας Κίνας καὶ Πακιστὰν ἀποβλέπει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ στὴν Ἰσλαμαμπάντ∙ ὁ Κινέζος πρόεδρος συναντήθηκε μὲ τὸν Πακιστανὸ ὁμόλογό του καὶ εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, ἐνῶ ὑπεγράφησαν καὶ συμφωνίες συνεργασίας, ὕψους 48 δις δολλαρίων. Μεταξὺ αὐτῶν προβλέπεται καὶ ἡ κατασκευὴ μεγάλου αὐτοκινητοδρόμου ἀπ’ τὸν Χικιάνγκ στὸν λιμένα Γκβαντὰρ τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, κόστους δώδεκα δις καὶ μήκους 3000 χιλιομέτρων, ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐξαγωγὴ κινεζικῶν προϊόντων, μὲ τὴν παράκαμψη τοῦ πορθμοῦ τῆς Μαλάκας∙ οἱ δύο χῶρες ἔχουν παραδοσιακοὺς δεσμοὺς φιλίας. Στὰ προγράμματα συνεργασίας περιλαμβάνεται ἡ ἀξιοποίηση ὀρυκτῶν καὶ γεωργικῶν ἐκτάσεων, ὅπως καὶ ἡ χρηματοδότηση μεγάλων ἔργων ὑποδομῆς στὴν χώρα. Τὸν ρόλο ὑπερδυνάμεως στὴν Νότιο Ἀσία ἀναλαμβάνει ἡ Κίνα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.