Κυβέρνηση, ὁμολογία πολιτικοῦ ἀδιεξόδου

Ὡς εὐθεῖα ἀναγνώριση τοῦ πολιτικοῦ ἀδιεξόδου τῆς χώρας θεωρεῖται ἡ σιωπὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀπέναντι στὶς ταπεινωτικὲς δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Σάββα Ξηροῦ∙ οἱ ὑποχωρήσεις στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ἐντάσσονται στὴν τακτικὴ συμβιβασμοῦ μὲ τοὺς ἑταίρους καὶ διασπάσεως τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεως τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ παραμένουν οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικό της καὶ ἡ ἀναμέτρηση μὲ τὶς παραγωγικὲς τάξεις. Ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα δὲν δικαιολογεῖ τὴν σιωπὴ στὶς ἀμερικανικὲς ἐπεμβάσεις, ἐπειδὴ τὰ στελέχη της μὲ αὐτὴ τὴν νοοτροπία ἔχουν ζήσει στὴ μεταπολίτευση∙ διεθνῶς ὅμως ὁ ἐξευτελισμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου γενικεύεται. Ξεκίνησε γιὰ ἐπανάσταση τῆς ἀριστερᾶς στὴν Εὐρώπη καὶ κατήντησε σὲ τρεῖς μῆνες στὸν χειρότερο δουλικὸ πρωθυπουργὸ στὴν νεώτερη ἱστορία μας. Οὔτε ἀρετὴ οὔτε τόλμη διέθετε ποτέ…

Ἐπίδειξη καλῆς θελήσεως

Σὲ ἐπίδειξη καλῆς θελήσεως προβαίνει ἡ κυβέρνηση πρὸς τὴν τρόϊκα, καθὼς διαπιστώνει τὴν πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωσή της, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς ζήτησε συνάντηση μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ αὔριο στὸ Εὐρωσυμβούλιο, ἀλλὰ ἡ ἀναταραχὴ στὸ ἐσωτερικό της κορυφώνεται∙ μετὰ τὶς αὐστηρότατες παρατηρήσεις τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὸν Βόλφραγκανγκ Σώυμπλε ὑπογραμμίζειν ὅτι κινδυνεύει ἡ Ἀθήνα νὰ ὑπονομεύσει τὴν πρόοδο τῆς προηγούμενης διετίας, τὸν Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τονίζειν, ὅτι ἀποκλείεται χρεωκοπία καὶ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἔρχεται ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ νὰ ἀναγνωρίσει, ὅτι ἔχει σημειωθεῖ πρόοδος στὶς διαπραγματεύσεις. Ἤδη συμφώνησε στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ΟΛΠ, δεκατεσσάρων ἀεροδρομίων, Ἰπποδρομιακοῦ στοιχήματος καὶ ΟΣΕ, ἀλλὰ παραμένουν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα∙ οἱ ὑποχρεώσεις τῆς χώρας τὸ δίμηνο ὑπερβαίνουν τὰ ἕξι δις εὐρώ, καὶ ἡ δέσμευση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμων δὲν καλύπτουν οὔτε τὸ ἐλάχιστο αὐτῶν. Ἔφθασαν τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ νὰ διαπραγματευθοῦν.

Σύγκρουση μὲ αὐτοδιοίκηση

Σὲ ἀνοικτὴ σύγκρουση μὲ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση ἔρχεται ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ τοὺς παραγωγικοὺς κλάδους, μὲ τὴν δέσμευση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν, παρὰ τὶς σοβαρὲς διαφωνίες στὸ ἐσωτερικό της∙ ἤδη ἡ ΚΕΔΕ ἀποφάσισε νὰ μὴν συμμορφωθεῖ μὲ τὴν πράξη νομοιθετικοῦ περιεχομένου, ἐνῶ πολλοὶ περιφερειάρχες προσφεύγουν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ τὸ Ἐμπορικὸ Ἐπιμελητήριο προειδοποιεῖ ὅτι, ἡ δέσμευση ὁδηγεῖ στὴν ἀποστράγγιση τῶν τελευταίων σταγόνων ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Ὁ φόβος γιὰ μαζικὴ χρεωκοπία μικρομεσαίων, ἀλλὰ καὶ πολυκαταστημάτων, εἶναι ἔντονος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἐπανακύλιση στὴν ὕφεση στὸ ἄμεσο μέλλον∙ ἤδη ἡ ἀναταραχὴ προκαλεῖ ματαίωση πολλῶν ἀφίξεων στὸν τουρισμό, μὲ τοὺς πράκτορες προειδοποιεῖν ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ χάσουμε τὴν καλὴ εἰκόνα τῆς προηγούμενης διετίας. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο μαζικὸ κίνημα συγκρούσεως μὲ παραγωγικὲς τάξεις καὶ κοινωνικὰ στρώματα, διότι οἱ δήμαρχοι δηλώνουν ὅτι ἀναλαμβάνουν ὅλες τὶς συνέπειες.

Ἐπιστροφὴ στὸν Πιουροφόϊ

Ἡ προχθεσινὴ ὠμὴ καὶ ταπεινωτικὴ γιὰ τὴν χώρα μας ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικά μας, ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτὴ γιὰ τὴν ὑπόθεση Ξηροῦ, θυμίζει τὸν πρὸ ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν Πιουριφόϊ∙ τότε, ἀμέσως μετὰ τὸν ἀλληλοσπαραγμό μας ἐξ αἰτίας τῆς κομμουνιστικῆς ἀνταρσίας, ἡ χώρα ζοῦσε ἀποκλειστικὰ σχεδὸν ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια. Ὁ πολὺς Πιουριφόϊ ἔλυνε κι ἔδενε, ἀλλὰ ἦταν σχετικὰ διακριτικός∙ οὐδέποτε προέβη σὲ τόσο προκλητικὴ ἐπέμβαση στὰ πολιτικά μας πράγματα, ὅλα τὰ ρύθμιζε στὰ παρασκήνια∙ οἱ πολιτικοί μας γνώριζαν τὴν θλιβερὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ κράτους καὶ φρόντιζαν νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ διπλωματικοὶ στὴν στάση τους. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαίωσε τὸν χαρακτηρισμό του, νόμιζε ὅτι κυβερνοῦσε τὸν κόσμο…

Κυβέρνηση, ὑπὸ προθεσμία

Ἡ κυβέρνηση πέτυχε τὸ ἀκατόρθωτο, μέσα σὲ τρεῖς μῆνες βρίσκεται πλέον ὑπὸ προθεσμίαν μετρημένη στὰ δάκτυλα∙ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ὑποχωρεῖ στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἀλλὰ δὲν πείθει, διότι ἔχασε τὴν ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν, στὴν τρομοκρατία ἔχει ἐξοργίσει καὶ τοὺς Ἀμερικανοὺς φίλους της στὴν ἀρχή, στὸ μεταναστευτικὸ τὰ ἔχει χαμένα καὶ στὰ δημοσιονομικὰ δεσμεύει τὰ πάντα γιὰ τὴν πληρωμὴ μισθῶν καὶ συντάξεων. Εἶναι τόσο ἄσχετοι μὲ τὰ οἰκονομικά, διότι ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἀποδέχονται τὰ μέτρα τῆς τρόϊκας ὡς ὑφεσιακά, ἀλλὰ ἐπιβάλλουν τρισχειρότερη ὕφεση στὴν πράξη, μὲ τὴν ἀπομύζηση ὅλης τῆς ρευτότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ὁ χρόνος πλέον κυλάει ἀντίστροφα καὶ μᾶλλον θὰ ἔχουν τὴν τύχη τοῦ πρώτου μνημονιακοῦ πρωθυπουργοῦ.

Τὸν δὲ Φιλώταν ὑποικουρῶν

Ὁ Ἀλέξανδρος πληροφορήθηκε ἀπ’ τὸν Κρατερό, ὅτι ὁ Φιλώτας τοῦ Παρμενίωνος ἔλεγε πολλὰ ἐναντίον του στὴν ἑταίρα φίλη του Ἀντιγόνα∙ αὐτὴ τὰ ἐκμηστυρεύθηκε σὲ ἄλλη γυναῖκα ἐλευθερίων ἠθῶν καὶ ἐκείνη στὸν στενὸ φίλο τοῦ βασιλέως, ὁπότε ἐκλήθη καὶ τὰ ὁμολόγησε καὶ μπροστὰ στὸν Ἀλέξανδρο. «Τὸν δὲ Φιλώταν ὑποικουρῶν δι’ αὐτῆς ὅλον ἐφώρασε, καὶ πλέον ἢ ἑπτὰ ἐτῶν διαγενομένων»∙ τὸν δὲ Φιλώτα ἔθεσε σὲ κατ’ οἶκον περιορισμὸ ὑπὸ παρακολούθηση, καὶ ἐθεωρεῖτο ὕποπτος γιὰ περισσότερα ἀπὸ ἑπτὰ ἔτη. «Οὐκ ἐν οἴνῳ ποτὲ τὴν ὑπόνοιαν ταύτην ἐξέφηνεν ὁ μεθύων, οὐ δι’ ὀργὴν ὁ θυμοειδής»∙ οὔτε στὸ κρασὶ ἀπάνω ἀποκάλυψε τὶς ὑποψίες αὐτὲς ὅταν ἦταν μεθυσμένος, οὔτε πάνω στὴν ὀργὴ ὁ ὀξύθυμος. «Οὐ πρὸς φίλον ὁ πάντα πιστεύων Ἡφαιστίωνι καὶ πάντων μεταδιδούς»∙ οὔτε πρὸς τὸν πιστό του φίλο Ἡφαιστίωνα πρὸς τὸν ὁποῖο ἐξωμολογεῖτο τὰ πάντα. Στὴν συγκάλυψη τῶν γεγονότων ἀπέβλεπε.

Μετανάστες, Εὐρωσυμβούλιο

Στὴν λήψη τολμηρῶν ἀποφάσεων σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο ὑποχρεώνονται αὔριο οἱ 28 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὸ μεταναστευτικό στὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο∙ οἱ προτάσεις τῶν δέκα σημείων τοῦ Ἕλληνος Ἐπιτρόπου εἶναι καλές, ἀλλὰ ἀφοροῦν θέματα διαχειρίσεως τῆς ροῆς των καὶ δὲν θεραπεύουν τὸ κακὸ στὴν ρίζα του. Δύο εἶναι τὰ κέντρα διακινήσεώς τους, Λιβύη καὶ Τουρκία∙ στὴν πρώτη ἁλωνίζουν οἱ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις καὶ τὴν ἔχουν καταντήσει σὲ κατάσταση πλήρους ἀναρχίας. Εὔκολα ἔτσι οἱ δουλέμποροι, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ἰσλαμιστές, ὀργανώνουν τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν, καταληστεύοντάς τους ταυτοχρόνως∙ ἐὰν δὲν ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη στὴν Λιβύη δὲν ἀντιμετωπίζεται τὸ πρόβλημα. Ἡ Ἄγκυρα ἀφήνει ἐλεύθερη τὴν διέλευση τῶν μεταναστῶν ἀπ’ τὰ ἀνατολικά της σύνορα στὸ Αἰγαῖο καὶ δὲν σέβεται καμμία διεθνῆ ὑποχρέωσή της∙ μόνο ἡ ἄμεση καὶ αὐστηρὴ παρέμβαση τῶν μεγάλων μετράει, καὶ μᾶλλον τὸ θέμα τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων σὲ αὐτὸ ἀποβλέπει.

Συνέχεια ροῆς μεταναστῶν

Ἡ ροὴ τῶν μεταναστῶν συνεχίζεται ἀμείωτη, καθὼς νέα «φορτία» τους ἔφθασαν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ ἄλλα ἀποπλέουν ἀπ’ τὴν Λιβύη∙ ἡ Εὐρώπη ἀποδεικνύεται ἀνοχύρωτη πόλη ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστὲς καὶ στοὺς δουλεμπόρους. Στὴ Ρόδο συνελήφθησαν οἱ ἀρχηγοὶ τῆς σπείρας τῶν δουλεμπόρων καὶ στὴν Σικελία ὁ καπετάνιος κι ὁ ὕπαρχος τοῦ σκάφους, ἀλλὰ αὐτὰ ἐλάχιστη σημασία ἔχουν, καθὼς καὶ αὐτοὶ εἶναι ἐκτελεστικὰ ὄργανα ἄλλων ἐγκεφάλων∙ ὁ πόλεμος φθορᾶς τῆς Εὐρώπης προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσει, ἐὰν δὲν ληφθοῦν μέτρα στὴν ρίζα τοῦ κακοῦ, στὴν Λιβύη καὶ στὴν Τουρκία. Στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ «παράνομοι» ἔχουν καλύτερη ἄνεση κινήσεων καὶ ταχύτερους τρόπους ἀπαντήσεως στὰ γεγονότα∙ οἱ ἀποφάσεις σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο πάντα λαμβάνονται μὲ καθυστέρηση στὶς μεγάλες χῶρες κι ἀκόμη χειρότερα σὲ συλλογικὰ ὄργανα. Οἱ πόλεμοι στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Λιβύη τώρα πληρώνονται ἀπ’ τοὺς ἀδηφάγους κάποτε Δυτικούς.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Βομβάης, λόγῳ ἐκποιήσεως κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0703 δολλάρια καὶ 127,7650 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 1197,70, ἐνῶ βελτιώθηκε κάπως τὸ πετρέλαιο, 62,96. Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Ἀσία εὐνοεῖ τοὺς ἐπενδυτές, ὅπως καὶ ἡ χρηματοδότηση μεγάλων ἔργων ἀπ’ τὴν ΑΙΙΒ∙ στὴν Εὐρώπη ἡ παράταση τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως δὲν ἐπηρεάζει καὶ πολὺ τὶς ἀγορές, διότι οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὁδηγηθοῦν τὰ πράγματα στὰ ἄκρα, μετὰ καὶ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι ἀποκλείεται χρεωκοπία τῆς χώρας ἢ ἐξοδός της ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ἀντιθέτως, ὅλο καὶ περισσότεροι ἔγκυροι ἀναλυτές, βλέπουν διέξοδο στὸ πολιτικό μας πρόβλημα καὶ ἐπάνοδο στὶς ὁμαλὲς συνθῆκες, παρὰ τὰ πολὺ δύσκολα προβλήματα ρευστότητος τῆς οἰκονομίας, μετὰ καὶ τὴν δέσμευση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ὀργανισμῶν. Πάντως ἀποφεύγουν νὰ προσδιορίζουν τὴν μορφὴ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων.

Νότια Ἀσία, παρουσία Κίνας

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ὡλοκλήρωσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Πακιστὰν καὶ βρίσκεται στὴν Ἰνδονησία, ἐμβαθύνοντας τὴν παρουσία τῆς χώρας του στὴν Νότιο Ἀσία∙ στὸ Πακιστὰν ὑπέγραψε συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας 48 δις δολλαρίων, γιὰ ἔργα ὑποδομῆς καὶ τὸν αὐτοκινητόδρομο Ξικιάνγκ, Ἰνδικοῦ ὠκεανοῦ. Στὴν Τζακάρτα ἔχει προηγηθεῖ ἡ διάσκεψη τῆς ἀφροασιατικῆς συνεργασίας σὲ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν∙ τὸ Πεκῖνο εἶναι ὁ πρῶτος χρηματοδότης τῆς μαύρης ἠπείρου μὲ ποσὰ ἀνώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, ἐνῶ ἡ Ἰνδονησία σημειώνει ρυθμοὺς ἀναπτύξεως παρόμοιους μὲ τὴν Κίνα, ἀλλὰ καὶ προσελκύει τὶς ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν φυσικῶν της πηγῶν. Ἡ νέα Ἀσιατικὴ Τράπεζα Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως προβλέπεται ὅτι θὰ συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀναπτυξιακῶν ἔργων στὴν εὐρύτερη πλούσια περιοχή.

Ἰαπωνικὸ τραῖνο, 603 χιλ.

Τὴν ἐκπληκτικὴ ταχύτητα τῶν 603 χιλιομέτρων τὴν ὥρα ἔπιασε τὸ ἰαπωνικὸ τραῖνο σινκανσὲν σὲ δοκιμαστικὸ ταξεῖδι∙ τὸ τραῖνο προβλέπεται ὅτι θὰ τεθεῖ σὲ κυκλοφορία σὲ λίγα χρόνια καὶ ἔπιασε τὴν ταχύτητα αὐτὴ γιὰ 12,5 δευτερόλεπτα σὲ εἰδικὴ σήραγγα δοκιμῶν. Ἡ Ἰαπωνία κερδίζει τὴν πρώτη θέση στὰ γρήγορα τραῖνα, καθὼς ξεπέρασε τὸ κινεζικὸ ρεκὸρ τῶν 430 χιλιομέτρων, ἐνῶ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἀκολουθοῦν στὰ 300∙ οἱ ἰαπωνικοὶ σιδηρόδρομοι θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ νέο τραῖνο στὴν γραμμή, Τόκυο, Ναγκόγια, μήκους 450 χιλιομέτρων καὶ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ κάνει τὸ ταξεῖδι σὲ σαράντα λεπτά. Οἱ Ἰάπωνες προωθοῦν τὴν τεχνολογία τους γιὰ ἐξαγωγὴ σὲ ἄλλες μεγάλες χῶρες, ὅπως στὶς Ἰνδίες, στὶς ὁποῖες ἔχουν ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ κάποιων γραμμῶν∙ τὰ γρήγορα τραῖνα εἶναι τὸ μέλλον.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.