Κλιμάκωση ἐνδοκυβερνητικῶν ἀναταράξεων

Οἱ ἀναταράξεις στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο κλιμακώνονται σὲ ἐπικίνδυνο βαθμό, ὅσο πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς συμφωνίας μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ἡ ψήφιση στὴ Βουλὴ τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου∙ ἡ Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα συνεδρίασε χθὲς ἐπὶ ὀκτάωρο σὲ ἐκρηκτικὸ κλίμα καὶ ἀπόντος τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες, ἐνῶ οἱ διαδόσεις γιὰ ἐκλογὲς ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα. Ὁ Ναπολεοντίσκος θερίζει τώρα τὶς θύελλες ποὺ ἔσπειρε ὡς ἀντιπολίτευση, διότι κάνει ὅλα ὅσα κατηγοροῦσε τὴν προηγούμενη κυβέρνηση καὶ σὲ πολλαπλάσιο βαθμό∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προχθὲς ἀποκάλυψε ὅτι τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο πρωτοστάτησε στὴν ὑπονόμευση τῆς ἀξιολογήσεως τὸ Φθινόπωρο, ὅταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ταυτιζόταν μαζί του στὴν κριτικὴ κατὰ τῆς χώρας. Τώρα ὑφίσταται ὁ ἴδιος τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις καὶ θεωρεῖται βέβαιο πλέον ὅτι δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση…

Παρακλητικὸς στὴν Μέρκελ

Παρακλητικὸς πρὸς τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ ἐμφανίσθηκε ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὴν πρόθεση ἱκανοποιήσεως ὅλων τῶν αἰτημάτων τῶν δεσμεύσεων τῆς 20ης Φεβρουαρίου, ἀλλὰ καὶ ὁλοκληρώσεως τῆς συμφωνίας τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα διεξάγονται πλέον ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ τὸν παραμερισμὸ τοῦ Κουρεμένου, διότι διαπιστώνουν ὅτι ἡ χώρα διαφορετικὰ ὁδηγεῖται στὴν χρεωκοπία καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὰ Τάρταρα. Ἡ προεργασία εἶχε γίνει στὴν Οὐάσιγκτον, μὲ τὴν συνάντηση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ χωρὶς τὴν παρουσία Ἑλλήνων, ἐνῶ στὶς Βρυξέλλες πιστεύουν ὅτι εἶναι δυνατὴ κάποια μεταβατικὴ συμφωνία, γιὰ τὴν σταδιακὴ ἀποδέσμευση τῶν δόσεων στὴν Ἑλλάδα∙ ἤδη αὐτὸ προεξοφλεῖται, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς κυβερνήσεως. Στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός, ἐνῶ προβλήματα δημιουργοῦνται καὶ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς Γκάζπρομ καὶ τὴν ἐνδοτικότητα τοῦ Μαξίμου πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς. Πολὺ δύσκολα ξεπερνιοῦνται αὐτὰ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κυβερνήσεως.

Μετανάστες, ἰσχνὴ Εὐρώπη

Ἡ Εὐρώπη ἀποδεικνύει τὴν ἰσχνότητά της στὴν ἀντιμετώπιση διεθνῶν προβλημάτων, ἀπέδειξε τὸ χθεσινὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ μεταναστευτικό∙ οἱ Εὐρωπαῖοι συμφώνησαν στὴν αὔξηση τῶν περιπολιῶν στὴν Μεσόγειο, τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Φρόντεξ καὶ στὴν πάταξη τοῦ φαινομένου στὰ μέρη φορτώσεως τῶν μεταναστῶν στὰ σαπιοκάραβα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη. Οἱ παρατηρητὲς θεωροῦν τὰ μέτρα ὡς ἀσπιρίνες σὲ πνευμονία, ἀλλὰ εἶναι δεδομένο, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία μὲ τὶς ἄλλες μεγάλες δυνάμεις γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση∙ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι συμφωνοῦν, ἀλλὰ θέτουν πολλὲς προϋποθέσεις στὶς ὁποῖες δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀπάντηση πρὸς τὸ παρόν, διότι χρειάζεται εἰδικὴ προεργασία καὶ ἐξασφάλιση τῶν χωρῶν ποὺ εἶναι διατεθειμένες γιὰ τὴν ἀποστολὴ χερσαίων δυνάμεων. Ἄλλωστε Ἀμερικὴ καὶ Ρωσία δὲν ἀπειλοῦνται ἀπ’ τὸ κύμα τῶν μεταναστῶν∙ οἱ ἐπεμβάσεις ὅμως σὲ τρίτη χώρα ἀπαιτεῖ διεθνῆ παρουσία τὴν ὁποία δὲν διαθέτει ἡ Εὐρώπη ἀκόμη.

Ἀγορά, πρόκληση πανικοῦ

Οἱ δηλώσεις τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι, «ἡ χώρα δὲν ἔχει μετρητὰ γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις», ἔχουν προκαλέσει πανικὸ στὴν ἀγορά∙ οἱ ξένοι ἔβαλαν στὴ χειρότερη θέση τοῦ μαυροπίνακα τὴν χώρα μας καὶ οἱ συναλλαγὲς μαζί τους δυσκολεύονται ἀκόμη περισσότερο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ ἐὰν εἶναι τόσο ἄσχετος ὁ ὑπουργός, ὁπότε γιατὶ τὸν κρατᾶνε στὴν θέση του, ἢ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἡ ἐπίσημη γραμμὴ τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀφοῦ εἶχαν προηγηθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ὑπουργός του, μὲ τὴν δηλώσεις τους γιὰ καταχρεωμένη οἰκονομία. Πάντως οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὴν πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶχαν ἀποτέλεσμα καὶ δὲν ψηφίζεται πλέον αὐτὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος.

Σαμαρᾶς, χώρα στὰ βράχια

Ἡ χώρα ὁδηγεῖται στὰ βράχια ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ πρέπει μὲ κάθε θυσία νὰ ἀποτραπεῖ αὐτό, ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν προχθεσινὴ μαραθώνια συνέντευξή του∙ οἱ δυνατότητες ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι δεδομένες, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ εἴσπραξη τῶν δόσεων γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν χρεῶν μας, πρόσθεσε, κάτι ποὺ θὰ εἶχε γίνει ἀπ’ τὴν κυβέρνησή του, ἐὰν εἶχε κερδίσει τὶς ἐκλογές. Ὁ τέως πρωθυπουργὸς κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις, διότι ἀναγνώρισε τὴν φρικτὴ κατάσταση τοῦ κόσμου, μὲ τὴν κρίση καὶ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ ὅτι εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη∙ ἡ σημερινὴ κυβέρνηση ἕνα πρᾶγμα ἔκανε, ἔχει στερήσει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τοὺς φίλους της.

Τὴν ἐξουσίαν διατιθέμενος

Ἡ σύλληψη καὶ καταδίκη τοῦ Φιλώτα καὶ τοῦ Παρμενίωνος, γιὰ τὴν συνωμοσία τους κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀποδόθηκαν ἀπὸ πολλοὺς στὴν τύχη, διότι ἀνακαλύφθηκε ἐγκαίρως∙ ἀλλὰ ὁ Πλούταρχος δὲν τὸ ἀποδέχεται καὶ τὸ συνδυάζει αὐτὸ μὲ τὴν ἀρετή. «Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄν τις ἀπείποι λέγων»∙ ἀλλὰ γι’ αὐτὰ μὲν κάποιος μπορεῖ νὰ πεῖ. «Οἷς ἀποδείκνυται κάλλιστα καὶ βασιλικώτατα τὴν ἐξουσίαν διατιθέμενος»∙ ὅτι ἀποδεικνύεται πὼς κάλλιστα καὶ βασιλικώτατα ἄσκησε τὴν ἐξουσία. «Καὶ γὰρ εἰ διὰ Τύχην μέγας γέγονε, μείζων ἐστίν, ὅτι τῇ Τύχῃ καλῶς κέχρηται»∙ καὶ ἐὰν κατὰ Τύχην ἔγινε μεγάλος, εἶναι σημαντικώτερο, ὅτι καλῶς χρησιμοποίησε τὴν Τύχη. «Καὶ ὅσῳ τις ἂν μᾶλλον αὐτοῦ τὴν Τύχην ἐπαινῇ»∙ καὶ ὅσο κάποιος θελήσει νὰ ἐπαινεῖ τὴν Τύχη του. «Τοσούτῳ μᾶλλον αὔξει τὴν ἀρετήν, δι’ ἣν ἄξιος τῆς Τύχης ἐγένετο»∙ τόσο μᾶλλον αὐξάνει τὴν ἀρετή, γιὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἄξιος τῆς Τύχης.

Εὐρωζώνη, ἀναπτυξιακὴ ροπὴ

Ἡ ἀναπτυξιακὴ ροπὴ τῆς Εὐρωζώνης ἔχει ἀρχίσει καὶ ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν κατακόρυφη πτώση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων της∙ στὶς περισσότερες χῶρες στὰ μεσοπρόθεσμα εἶναι ἀρνητικά, Γερμανία, Γαλλία, Αὐστρία, Ὁλλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, ἀκόμη καὶ στὴν Ἰρλανδία. Δηλαδή, οἱ ἐπενδυτὲς πληρώνουν γιὰ νὰ τοποθετήσουν τὰ χρήματά τους στὰ ὁμόογα τῶν χωρῶν αὐτῶν, ἐνῶ καὶ στὰ δεκαετῆ τῆς Γερμανίας τὸ ἐπιτόκιο εἶναι 0,08%, πάλι ἀρνητικό, μὲ μόνες τὶς δαπάνες τῶν ἐξόδων. Στὰ ἑλληνικὰ τὸ ἐπιτόκιο κυμαίνεται στὸ 30% στὰ πενταετῆ, ἐνῶ στὰ ἰρλανδικὰ στὸ 0,4%∙ καταλαβαίνει κανεὶς τὴν διαφορά, τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔβγαινε στὶς ἀγορές, ἐὰν εἶχε κερδίσει τὶς ἐκλογές. Εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ βαδίζει ὁλοταχῶς πρὸς τὴν ὕφεση καὶ τὴν κρίση καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε γιὰ τὴν ἀποτροπή του, πρόσθεσε∙ μᾶλλον πάλι θὰ μᾶς σώσουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν Μέρκελ πρώτη.

Νέα διακήρυξη Μπαντοὺνγκ

Μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς νέας διακηρύξεως Μπαντούνγκ, ὡς συνέχεια τῆς πρώτης πρὸ ἑξήκοντα ἐτῶν μὲ τὴν ὁποία καθιερώθηκε τὸ κίνημα τῶν Ἀδεσμεύτων τὴν ἐποχὴ τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ἔκλεισε τὶς διήμερες ἐργασίες της ἡ ἀφροασιατικὴ διάσκεψη κορυφῆς τῆς Τζακάρτας∙ στὴν διακήρυξη περιλαμβάνονται οἱ τρεῖς στόχοι: ἀνανέωση τῆς δικαηρύξεως τῆς Μπαντούνγκ, γιὰ ἀποδέσμευσή τους ἀπ’ τοὺς μεγάλους, ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας τῶν δύο ἠπείρων καὶ ψήφισμα ὑπὲρ τῆς Παλαιστίνης. Στὴν μεταπολεμικὴ περίοδο οἱ Ἀδέσμευτοι δὲν εἶχαν ἰδιαίτερη τύχη, διότι ἦταν καθυστερημένοι οἰκονομικὰ καὶ ἐξαρτῶνταν οἱ χῶρες τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ βοήθεια∙ σήμερα ὅμως ἔχουν τὴν ἄνεση, χάρις στὴν Κίνα καὶ στὶς Ἰνδίες, ἀμφισβητεῖν τοὺς μεγάλους. Ὁ πρόεδρος τῶν Φιλιππίνων ἐξέφρασε τὸ κίνημα καλύτερα, ζητώντας τὴν πλήρη ἀπεξάρτηση ἀπ’ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, τὴν Διεθνῆ Τράπεζα καὶ τὴν Ἀσιατικὴ Ἀναπτυξιακὴ Τράπεζα, διότι ἐλέγχονται, εἶπε, ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς. Προφητικὰ τὰ λόγια του.

Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως γιὰ διαφορετικοὺς λόγους∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα, 1,0748 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 128,9450 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1187,75, καὶ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 62,70. Στὴν Ἀσία κυριάρχησε ἡ ἀπόκομιση κερδῶν μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο, ἐνῶ ἐπικρατεῖ γενικώτερο κλίμα αἰσιοδοξίας μετὰ καὶ τὴν ἀφροασιατικὴ διάσκεψη κορυφῆς∙ στὴν Εὐρώπη, παρὰ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ὁμόλογά της, ἐπανῆλθε κάποια διστακτικότης, ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴν παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος καὶ στὸ μεταναστευτικό. Τὸ τελευταῖο ἀποβαίνει ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, καθὼς ἐμφανίζεται ὅμηρος τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν Τζιχαντιστῶν∙ στὰ ἐπιτελεῖα ἔχουν ὑποβληθεῖ πολλὲς προτάσεις γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη, ἀλλὰ ἡ ἐπιχείρηση δὲν θεωρεῖται καθόλου εὔκολη, διότι προϋποθέτει τὴν ἀνάπτυξη χερσαίων δυνάμεων καὶ καμμία κυβέρνηση δὲν ἀποτολμᾶ τὴν ἀποστολὴ τῶν παιδιῶν της σὲ πόλεμο, μετὰ τὴν πικρὴ ἐμπειρία τοῦ Ἰράκ.

Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων

Ἡ ἐπέτειος γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπ’ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων τιμᾶται σήμερα στὸ Ἐρεβὰν μὲ ἐξαιρετικὴ λαμπρότητα∙ πολλοὶ ξένοι ἡγέτες θὰ παραστοῦν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία, ἐνῶ θὰ ἔχουν καὶ ἰδιαίτερη συνάντηση γιὰ τὰ διεθνῆ καὶ διμερῆ μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν παράδοση τῶν Μιστρὰλ στὴν Ρωσία. Ἤδη καὶ ἡ Αὐστρία ἀναγνώρισε τὴν γενοκτονία, μὲ τὴν Ἄγκυρα ἀνακαλεῖν τὸν πρεσβευτή της στὴν Βιέννη, ἐνῶ βρίσκεται σὲ δυσχερῆ ἀπομόνωση διεθνῶς∙ πολλοὶ Δυτικοὶ χρησιμοποιοῦν τὴν γενοκτονία, γιὰ τὴν ἄσκηση πιέσεως στὴν γείτονα στὸ μεταναστευτικό, διότι ἀφήνει ἐλεύθερα τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν νὰ φθάνουν τὰ παράλια τοῦ Αἰγαίου. Ἑκτιμᾶται ὅτι ἑνάμισυ ἑκατομμύριο Ἀμερνίοι εἶχαν ἐξοντωθεῖ ἀπ’ τοὺς Νεότουρκους.

Ὠμὴ δουλικότης κυβερνήσεως

Ὡς ὠμὴ δουλικότης τῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις χαρακτηρίζεται ἡ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον θὰ ὑποβάλει δικές της προτάσεις ἀπέναντι σὲ ἐκεῖνες τῆς Γκάζπρομ γιὰ τὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου∙ ἀπόδειξη εἶναι τῆς πλήρους ὑποχωρήσεως στὶς ταπεινωτικοῦ χαρακτῆρος ἐπικρίσεις τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸ θέμα τῆς τρομοκρατίας. Ἔτσι ἐνδίδουν στὸ φυσικὸ ἀέριο, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὴν ὄξυνση τῶν ἐνδοκυβερνητικῶν συγκρούσεων, διότι ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα πρωταγωνιστεῖ στὸ ρωσικὸ σχέδιο∙ φυσικά, αὐτὸ δείχνει καὶ τὴν προχειρότητα τῶν ἀντιδράσεων, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν δικές τους πηγὲς φυσικοῦ ἀερίου στὴν περιοχή, ἐκτὸς κι ἂν μεσολαβήσουν στὸ Ἰράν, καθὼς οἱ Ἀζέροι ἔχουν δεσμευθεῖ στὸν ΤΑΡ. Τὴν εἰρωνεία τῶν διπλωματικῶν καὶ οἰκονομικῶν κύκλων προκαλοῦν οἱ ἄγαρπες κυβιστήσεις τῶν ὑπουργῶν μας.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.