Ἀποπνικτικὸ τελεσίγραφο στὸν πρωθυπουργὸ

Οἱ δανειστές, Ἐπιτροπή, Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, Γερμανία καὶ Ἀμερική, ἔχουν ἀπευθύνει ἀποπνικτικὸ τελεσίγραφο στὸν πρωθυπουργό, ἐπιταχύνει τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἢ γίνεται παρίας τῆς διεθνοῦς σκηνῆς∙ οἱ προφάσεις καὶ καθυστερήσεις ἔχουν ἐξαντληθεῖ, ἐνῶ ἡ διεθνὴς συγκυρία ἐπιβάλλει τὴν συνεργασία ὅλων, ἀκόμη καὶ Ἀμερικανῶν καὶ Ρώσων, καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν στὸν μαθητευόμενο μάγο νὰ διαταράξει τὴν συνοχή τους στὴν ἀντιμετώπιση τῶν Ἰσλαμιστῶν. Φαίνεται ὅτι τώρα ἀντιλαμβάνονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου τὴν πλήρη ἀπομόνωσή τους καὶ ἐπιδιώκουν ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἡ καγκελάριος ὅμως γνωρίζει ἄριστα τὶς προθέσεις τους καὶ ἀπεχθάνεται ὅσους ἐπιδιώκουν τὴν φιλία της γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοπούς. Ἔχει ἀποδείξει στὶς δύο συναντήσεις τους ὅτι γνωρίζει καλύτερα τὰ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο…

Ἐξόντωση τῆς οἰκονομίας

Τὴν ἐξόντωση τῆς οἰκονομίας ἔχει ἐπιτύχει ἡ κυβέρνηση, ποὺ θεωρεῖται ἱστορικὸς ἄθλος μέσα σὲ δύο μῆνες, καὶ τώρα ἐπιχειρεῖ νὰ συμμαζέψει τὰ συντρίμια της∙ ἤδη ὀ ἀντιπρόεδρος προεξοφλεῖ συμφωνία μέχρι τὶς 11 Μαΐου, ἀλλὰ οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ διαφωνοῦν μὲ «ὑποχωρήσεις» στοὺς Εὐρωπαίους, ἐνῶ οἱ συγκρούσεις στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο κορυφώνονται. Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι σαφεῖς, δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσουν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ρευστό, δηλαδὴ τὸν ἀπαραίτητο ὁρό, ἀλλὰ καὶ ἀναμένουν μεταρρυθμίσεις καὶ φορολογικὰ μέτρα, γιὰ τὴν ἀποδέσμευση τῆς δόσεως∙ ἡ κυβέρνηση ἀποδείχθηκε ἀνίκανη γιὰ τοὺς κατάλληλους χειρισμούς, ἐνῶ πιάστηκε ἀδιάβαστη καὶ γιὰ ἐνδεχόμενες πρόωρες ἐκλογές, διότι τὸ Σύνταγμα σαφῶς ἀποκλείει τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, πρὶν τὴν πάροδο ἔτους ἀπ’ τὶς προηγούμενες, ὁπότε διεξάγονται μὲ ἄλλον πρωθυπουργὸ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος γίνεται παλιάτσος… Στὸ τρομοκρατικὸ ὁ φυλακισμένος ἀρνεῖται νὰ φορέσει βραχιόλι καὶ μᾶλλον δὲν ἀποφυλακίζεται. Τὰ ἔχουν δώσει ὅλα στοὺς
Ἀμερικανούς.

Ἐκρήξεις ἐλλείψεως ρευστῶν

Ἡ ἔλλειψη ρευστῶν καὶ ἡ ἀνικανότης τῶν ὑπουργῶν ἔχει προκαλέσει ἐκρηκτικὲς καταστάσεις στὴν κυβέρνηση∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχει ἀποδεχθεῖ περικοπὲς στὶς συντάξεις, καθὼς τὸ ΙΚΑ ἐνέκρινε 100000 νέες, μὲ ὑποσημείωση ὅτι δὲν εἶναι ὁριστικὸ τὸ ὕψος τους. Τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα δὲν ἐλέγχονται οὔτε γιὰ τὸν ἑπόμενο μῆνα, ὁπότε μοναδικὴ διέξοδος ἀπομένει ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα καὶ ἡ ἐκταμίευση τῶν δόσεων∙ αὐτὸ ὅμως σημαίνει κανονικὴ παράδοση στοὺς μνημονιακοὺς καὶ ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν∙ οἱ ἀριστεροὶ ὑπουργοὶ ὅμως ἐπιδιώκουν τὸν ἀποχαρακτηρισμό τους καὶ ὄχι τὴν πλήρη ἐμβάπτισή τους σὲ μνημονιακούς. Ὁ χρόνος ἔχει τελειώσει καὶ ἡ ὥρα τῶν ἀποφάσεων ἔχει ἔλθει, ὅσο κι ἂν φαίνεται μακρόσυρτη στὶς κρίσιμες περιπτώσεις∙ ἡ οἰκονομία κατρακυλάει σὲ νέα ὕφεση γύρω στὸ μηδέν, ἀπὸ ἀνάπτυξη 2,6% ποὺ προβλεπόταν, ἐνῶ ὅλα τὰ μεγέθη της βυθίζονται. Τὰ νέα φορολογικὰ μέτρα ἔρχονται καλπάζοντας καὶ ἡ κυβέρνηση τὰ ψηφίζει…

Ρόλος Προέδρου Δημοκρατίας

Ἡ προκήρυξη ἐκλογῶν ἢ δημοψηφίσματος ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ὅλοι θυμοῦνται τὴν περιπέτεια τοῦ 2011 καὶ τὴν ἐκπαραθύρωση, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Κάτι ἀντίστοιχο θὰ γίνει καὶ τώρα, διότι εἰδικὰ τὸ δημοψήφισμα, μὲ τὴν προκήρυξή του θὰ ἐπιφέρει τὴν ἐπίσημη χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ βαθειὰ διεθνῆ οἰκονομικὴ ἀναταραχή∙ οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν προειδοποιήσει ἐγκαίρως ὅτι θὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι τὸ περιβάλλον τοῦ Ναπολεοντίσκου δὲν τὰ καταλαβαίνει αὐτά. Τελευταῖος παρενέβη ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ὑπογράμμισε, ὅτι θὰ κάνει ἀκόμη καὶ ὅσα δὲν περιλαμβάνει τὸ Σύνταγμα στὶς ἁρμοδιότητές του γιὰ ἀποτροπὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Σαφέστατο…

Νεπάλ, τρομερὸς σεισμὸς

Ὁ σεισμός, 7,9 βαθμῶν τῆς κλίμακος ρίχτερ, στὸ Νεπὰλ ἔχει προκαλέσει 2200 νεκροὺς καὶ ἀνυπολόγιστες καταστροφές∙ ἡ διεθνὴς βοήθεια στὴν ὀρεινὴ χώρα τῆς κορυφῆς τοῦ κόσμου πολὺ δύσκολα μπορεῖ νὰ φθάσει, διότι ἔχει ὑποστεῖ σοβαρὲς ζημίες τὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Κατμαντοῦ καὶ ἔχουν ἀποκοπεῖ οἱ πτήσεις, ἐνῶ διὰ ξηρᾶς οἱ δρόμοι ἔχουν καταστραφεῖ καὶ ἡ πρόσβαση εἶναι πολὺ προβληματική. Οἱ εἰκόνες τῆς καταστροφῆς ἔχουν συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη, καὶ σωστικὰ συνεργεῖα ἔχουν ἀναχωρήσει ἀπὸ Κίνα, Ἰνδίες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική∙ στὴν πρωτεύουσα ἔχουν καταρρεύσει χιλιάδες κτίρια καὶ οἱ πρῶτες βοήθειες στοὺς τραυματισμένους δίδονται σὲ πρόχειρα ὑπαίθρια ἰατρεῖα, ἐνῶ οἱ κάτοικοι μὲ τὰ χέρια καθαρίζουν στὰ ἐρείπια.

Πρὸς τὰ πρῶτα τῆς αὐξήσεως

Τὸ ἐρώτημα τοῦ ρόλου τῆς Τύχης στὴν ἐπιτυχία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου εἶχε ἀπασχολήσει πολὺ τοὺς φιλοσόφους καὶ ἱστορικοὺς τῆς ῥωμαϊκῆς περισσότερο ἐποχῆς, ἐπειδὴ τὸν συνέκριναν μὲ τοὺς δικούς τους μεγάλους∙ ὁ Πλούταρχος διερευνᾶ διεξοδικὰ τὸ ζήτημα καὶ ἀπαντάει μὲ πολὺ πειστικὸ τρόπο, ἔπαιξε ρόλο ἡ Τύχη, ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος γνώριζε νὰ ἀξιοποιεῖ τὴν εὔνοιά Της. «Οὐ μὴν ἀλλ’ ἤδη πρὸς τὰ πρῶτα τῆς αὐξήσεως αὐτοῦ καὶ τὰς ἀρχὰς τῆς δυνάμεως βαδίζω». ὄχι πρὸς ἀπάντηση ὅσων ἰσχυρίζονται τὰ ἀντίθετα, ἀλλὰ ἤδη διερευνῶ τὰ πρῶτα βήματα καὶ ἀξιολογῶ τὶς ἀπαρχὲς τῆς ἀναδείξεώς του. «Καὶ σκοπῶ τί τὸ τῆς Τύχης ἔργον ἐκείνοις γέγονε»∙ καὶ ἐξετάζω ποιὸς ἦταν ὁ ρόλος τῆς Τύχης σὲ αὐτές. «Δι’ὅ φασιν Ἀλέξανδρον ὑπὸ τῆς Τύχης μέγαν γεγονέναι. Πῶς γὰρ οὐχί;»∙ διὰ τὰ ὁποῖα ὁ Ἀλέξανδρος ἔχει γίνει μέγας ἀπ’ τὴν Τύχη. Καὶ πῶς ὄχι;

Δυναμικὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν δυναμική της ἐπιβεβαίωσε ἡ Εὐρωζώνη στὸ Γιούρογκρουπ τῆς Ρίγας τῆς Λετονίας∙ διαπίστωσαν στοὺς 18 ὅτι ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀνάπτυξη καὶ ὅτι ἐκδηλώνεται ἔμπρακτα ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν οἰκονομία της, μὲ τὴν μαζικὴ ἀγορὰ τῶν ὁμολόγων της καὶ μάλιστα μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ περισσότερα. Τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ, μὲ ἐπενδύσεις 315 δις εὐρὼ σὲ μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, καὶ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος μὲ 1,1 τρις, ἀποδίδουν καρπούς∙ ὅλες οἱ χῶρες ἔχουν στείλει τὰ ἐπιχειρησιακά τους σχέδια καὶ ἄρχισε ἡ ἐκταμίευση κονδυλίων γιὰ τὴν ρευστότητα σὲ πρώτη φάση. Μοναδικὴ πλέον ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ Ἑλλάς, διότι ἡ κυβέρνηση, ὄχι μόνο καθυστερεῖ τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἐμποδίζει τὴν ἄντληση τῶν δόσεων τοῦ μνημονίου, ἀλλὰ καὶ ἀναβάλλει τὴν προώθηση τῶν σχεδίων τῆς προκτατόχου της γιὰ τὴν ἄντληση ρευστότητος. «Βρέχει λεφτὰ καὶ ἐμεῖς κρατᾶμει ὀμπρέλλα», ὅπως προειδοποίησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Ἐξομάλυνση Εὐρώπης, Ρωσίας

Οἱ σχέσεις Εὐρώπης καὶ Ρωσίας βαδίζουν μᾶλλον πρὸς ἐξομάλυνση, μὲ τὴν παρέκκλιση τοῦ οὐκρανικοῦ προβλήματος∙ τὴν πρωτοβουλία ἔχει ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων ποὺ ἀποβλέπει στὴν στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα, ὄχι μόνο στὰ οἰκονομικά, ἀλλὰ καὶ στὰ διεθνῆ καὶ περισσότερο στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Λιβύη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν καταλάβει ὅτι εἶναι οἱ μεγάλοι χαμένοι τοῦ οὐκρανικοῦ, διότι οἱ συναλλαγές τους μὲ τὴν Ρωσία ἔχουν ὑποστεῖ καθίζηση, λόγῳ τῶν κυρώσεων, ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ ἀμερικανορωσικὲς ἔχουν αὐξηθεῖ∙ ἐπίσης βλέπουν ὅτι τὰ φασιστικὰ στοιχεῖα στὸ Κίεβο ἐλέγχουν τὴν κυβέρνηση καὶ κατασπαταλοῦν τὴν ἐξωτερικὴ βοήθεια γιὰ τὴν ὀχύρωση τοῦ κράτους τους καὶ τὶς διώξεις ἐναντίον ὅσων εἶναι δημοκρατικοί. Ἀλλὰ καὶ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἔχει σὲ προτεραιότητα τὸ οὐκρανικό, ἐπειδὴ γνωρίζει, ὅτι, χωρὶς τὴν ρωσικὴ βοήθεια, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Μέση Ἀνατολή∙ κάπου συγκλίνουν οἱ θέσεις τους.

Μέση Ἀνατολή, ἀνησυχίες

Οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολὴ αὐξάνονται, καθὼς εἶναι ἐναλλασσόμενες οἱ πληροφορίες∙ στὸ Ἰράκ, οἱ κυβερνητικοὶ κερδίζουν ἔδαφος, ἀλλὰ στὴν Συρία ἡ Ἀλ Κάιντα ἔχει καταλάβει ἰσχυρὲς θέσεις καὶ στὴν Ὑεμένη ἐπαναλήφθηκαν οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ τῶν Σαουδαράβων, διότι ἔχαναν ἔδαφος οἱ κυβερνητικοί, ἐνῶ στὴν Λιβύη τὸ χάος διαχέεται. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου δὲν προκάλεσε ἀλλαγὴ στὴν στάση τῶν Τζιχαντιστῶν, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτὰ εἶναι ἡμίμετρα, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα∙ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν Τουρκία, καθὼς ξεφορτώνονται ἑκατοντάδες μετανάστες καθημερινὰ στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἰδιαιτέρως ἡ Ἄγκυρα δείχνει ὅτι περιφρονεῖ βαθύτατα τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀποφάσεις, ἴσως καὶ ὡς ἀντίδραση στὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων ἀπ’ τὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ ὅλοι ἀναγνωρίζουν πλέον στὴν Εὐρώπη, ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένη σκληρὴ γλῶσσα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ Τοῦρκοι, ὅτι πρέπει νὰ ἐλέγξουν στὸ ἐσωτερικό τους τὰ καραβάνια τῶν μεταναστῶν.

Ἐκβιασμὸς ἐκλογῶν, γιὰ ἐσωκομματικοὺς λόγους

Ὁ ἐκβιασμὸς τῶν ἐκλογῶν καὶ τοῦ δημοψηφίσματος γίνεται μόνο καὶ μόνο γιὰ ἐσωκομματικοὺς λόγους, διότι διαφορετικὰ στὴν κυβερνητικὴ παράταξη θεωρεῖται δύσκολη ἡ συγκράτηση τῶν φυγόκεντρων τάσεων∙ οἱ ἀναφορὲς στὴν συζήτηση στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου ἔγιναν μὲ ἐντολὴ ἀπ’ τὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ μετὰ τὴν θυελλώδη ἑξάωρη συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος δυὸ μέρες πρίν. Ἡ διαπλοκὴ ἀπέκρυψε τὴν σκληρὴ κριτικὴ καὶ τοὺς ἔντονους διαξιφισμούς, μὲ τὸν ἀντιπρόεδρο καὶ τοὺς ὑπουργοὺς συνεχῶς ἀπολογούμενους, ὅτι εἶναι ἡ τελευταία πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου καὶ τοὺς βουλευτὲς ἀπαντᾶν εἰρωνικά∙ γνωρίζουν ἄριστα στὴν κυβέρνηση, ὅτι ἡ ἔκρηξη μπορεῖ νὰ ἔρθει καὶ ἀπὸ τυχαῖο γεγονός, καθὼς ἡ κατακραυγὴ στὴν κοινὴ γνώμη γενικεύεται, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ δώσει προσωπικῶς ὁ πρωθυπουργὸς διαβεβαιώσεις στοὺς περιφερειάρχες καὶ νομάρχες, ὅτι τὸ μέτρο τῆς δεσμεύσεως τῶν διαθεσίμων εἶναι προσωρινό∙ αὐτοὶ ἔδειξαν ὅτι συμφωνοῦν, ἐπειδὴ τὸ ἐπέβαλε ἡ πολιτικὴ συγκυρία, ἀλλὰ δὲν ἐπείσθησαν καθόλου. Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις πληρώθηκαν, μόνο στὸν δημόσιο τομέα, διότι στὸν ἰδιωτικὸ οἱ ἐργαζόμενοι πληρώνονται ἔναντι, ὅσοι τυχεροὶ πληρώνονται ἀκόμη ἔστω καὶ ἔναντι∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος εἶναι πρωτοφανὴς σὲ οἰκονομία καὶ σὲ εἰρηνικὴ περίοδο. Μικρομεσαῖοι ἀλλὰ καὶ μεγάλοι ἐπιχειρηματίες βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως.

Οἱ πιέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται πλέον ἀπὸ πολὺ περισσότερες πλευρὲς ἀπὸ ὅσες ἐκφράζουν οἱ συνιστῶσες του, ἤ, ἂς τὸ ποῦμε διαφορετικά, οἱ συνιστῶσες πολλαπλασιάζονται ἀντὶ νὰ μειώνονται∙ οἱ παλιὲς ἀριστερῆς καὶ κομμουνιστικῆς κατευθύνσεως βλέπουν ὅτι εἶναι χαμένες στὸν κόσμο τους, οἱ μαοϊκῆς προελεύσεως καὶ «ἐπαναστατικῆς» νοοτροπίας διαπίστωσαν ὅτι ὁ πρόεδρός τους τοὺς πούλησε, μὲ τὸ πρῶτο βήξιμο τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ἡ γιαγιάκα τῶν μεταναστῶν ψάχνει γιὰ νέα κέντρα ὑποδοχῆς των, οἱ συντεχνιακοὶ τοῦ κόμματος καὶ τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ διαπιστώνουν ὅτι, ὄχι μόνο δὲν ἀποκαθίσταται ἡ ἐξουσία τους στὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ ὅτι περιθωριοποιοῦνται μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, ὁπότε βλέπουν ὅτι δὲν ἔχουν μέλλον στὰ κρατικὰ ταμεῖα∙ χειρότεροι ὅμως ὅλων εἶναι οἱ ἀστικῆς προελεύσεως συνιστῶσες, κυρίως τῶν οἰκονομικῶν κύκλων, μικρομεσαίων καὶ μεγάλων, οἱ ὁποῖοι, ὅσοι περιεσώθησαν στὴν πενταετία, βλέπουν ἄμεσο πλέον τὸν κίνδυνο τῆς χρεωκοπίας των. Οἱ μικροβιοτέχνες καὶ οἱ ἔμποροι ποὺ ξανοίχθηκαν στὶς δουλειές τους τὴν προηγούμενη διετία ζοῦν τώρα τὴν ἀπόλυτη νέκρα τῆς ἀγορᾶς, ἀλλὰ καὶ τὰ πρῶτα δείγματα τοῦ τουρισμοῦ εἶναι ἄσχημα∙ στοὺς μεγάλους προορισμοὺς εἶναι πολλὲς οἱ ματαιώσεις κρατήσεων, ἐνῶ τὸ κλείσιμο τῶν ξένων προμηθευτῶν -μὲ τὴν γενικὴ πλέον ἀπαίτησή τους γιὰ προκαταβολὴ τῶν χρημάτων σὲ κάθε παραγγελία, μετὰ τὶς δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν μας ὅτι εἴμαστε χρεωκοπημένοι-, φέρει πνίξιμο στὶς ἐπιχειρήσεις.

Στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους εἶναι γενικὴ ἡ ἄποψη, ὅτι δύο μόνο ἑρμηνεῖες ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς χώρας σὲ ὕφεση χειρότερη ἀπ’ τὴν προηγούμενη∙ εἴτε εἶναι παντελῶς ἄσχετοι μὲ τὴν οἰκονομία, εἴτε ἐσκεμμένως τὰ κάνουν ὅλα, εἴτε καὶ ἀμφότερα. Τὸ πρῶτο ἐπιβεβαιώνεται, μὲ τὴν τρίμηνη πολιτική τους∙ δὲν ἔκαναν τίποτε γιὰ τὴν διατήρηση τῆς δυναμικῆς ἀνόδου τῆς οἰκονομίας τὰ δύο τελευταῖα τρίμηνα τοῦ 2014, ἀλλὰ καὶ τὰ πάντα γιὰ τὴν ὑπονόμευσή της, ἀπ’ τὶς δηλώσεις γιὰ χρεωκοπημένη χώρα, μέχρι τὴν στέρηση ἀπὸ κάθε ρευστότητα τῆς ἀγορᾶς∙ στὸ ἀλφαβητάριο τῆς οἰκονομίας ἀναφέρεται, ὅτι, ὅταν ἀπορροφᾶς τὰ διαθέσιμα κεφάλαια τῶν ὀργανισμῶν τοῦ δημοσίου, τότε οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία εἶναι πολλαπλάσιες καὶ αὐτὸ φαίνεται στὸ ρυθμὸ ἀναπτύξεώς μας ποὺ ἔχει πέσει ἀπότομα κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο σὲ σύγκριση μὲ τὰ προηγούμενα. Ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐσκεμμένως τὰ ἔκαναν ὅλα ἐνισχύουν τὴν συλλογιστική τους μὲ τὰ ἁπλὰ αὐτὰ ἐπιχειρήματα∙ φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὴ τὴν ἐντολὴ εἶχαν ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κεδροσκόπους, ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός τους τὸ 2009. Ἀλλὰ δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι ἄλλαξε στάση ἡ ἐπίσημη Ἀμερικὴ καὶ δὲν ἐπιδιώκει πλέον τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης∙ τὸ ἀντίθετο ἀποβλέπει στὴν σταθερότητα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἡ ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως, τοῦ καταγράψαι τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις, ἐνισχύει τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή της∙ ξεκίνησε ὁ Ναπολεονστίσκος ὡς ἡγέτης τῆς ἀριστερᾶς στὴν Εὐρώπη, μὲ στόχο τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας στὶς χῶρες της, μὲ κάποια ἔντυπα νὰ τὸν ἐξυμνοῦν. Δὲν πέρασαν δυὸ μῆνες καὶ ἔγινε κανονικὰ ὁ παρίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ οἱ ὑπουργοί του τοῦ κλώτσου καὶ τοῦ μπάτσου∙ τὰ ἀνοίγματα στὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα ἀπέτυχαν παταγωδῶς, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ τοὺς συμπεριφέρονται χειρότερα καὶ ἀπὸ ὅ,τι στὶς παλιὲς ἀποικίες τους, μὲ ταπεινωτικὲς γιὰ τὴν χώρα δηλώσεις καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη σιωπὴ τοῦ Μαξίμου. Στὴν Εὐρωζώνη δὲν ἔχουν μία χώρα σύμμαχο, ἀφοῦ καὶ ἡ Κύπρος τοὺς ἐγκατέλειψε, διότι δὲν ἔχει καταλάβει τὸ τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ὁ Κουρεμένος στὰ συμβούλια, μόλις πάρει τὸν λόγο καὶ ἀρχίσει τὶς θεωρίες του πέφτουν βροχὴ οἱ εἰρωνεῖες καὶ τὰ σκωπτικὰ σχόλια. Ὁ δρόμος ποὺ ἀκολουθοῦν ἔχει δύο μονοπάτια, τὴν ρήξη καὶ ἐξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν συμφωνία μὲ τὴν τρόϊκα∙ τὸ πρῶτο ἐπιλέγουν πολλὲς συνιστῶσες καὶ σὲ ἀπάντησή τους χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπιχείρημα τῶν ἐκλογῶν, ἀλλὰ χωρὶς πειθώ∙ τὸ δεύτερο μᾶλλον ἀκολουθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ ἀπ’ τὶς πολλὲς κυβιστήσεις του ἔχει ζαλισθεῖ ὁ ἴδιος∙ πιστεύει ὅτι ἔτσι ἀνταποκρίνεται στοὺς ἀστοὺς τοῦ κόμματός του, ἀλλά…

Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι καὶ τὰ ἐπιχειρηματικὰ στρώματα γενικώτερα θέλουν σαφῆ καὶ πειστικὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς κυβερνήσεως∙ οἱ νεφελώδεις ἐξαγγελίες καὶ οἱ ὑποσχέσεις γιὰ ἀριστερὴ πορεία, ὄχι μόνο δὲν πείθουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ συγκρατοῦν τὴν ὀργὴ καὶ τὴν ἀγανάκτηση τῶν κομματικῶν στελεχῶν. Ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς ἦταν ὁπωσδήποτε λίγοι στὴν Κουμουνδούρου, ἀλλὰ αὐτοὶ πρωτοστατοῦν τώρα στὶς ἐπικρίσεις καὶ στὶς διαμαρτυρίες, ἐνῶ βλέπουν νὰ πυκνώνουν τὶς τάξεις τους οἱ ἀπογοητευμένοι συντεχνιακοί -διότι ἔχουν οἰκογένειες καὶ ἄλλες ὑποχρεώσεις- καὶ οἱ πρώην κρατικοδίαιτοι∙ αὐτοὶ μετατρέπονται τώρα στὴν μεγάλη πλειοψηφία τῶν κομματικῶν στελεχῶν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ φωνές τους νὰ ἀκούγονται στὴν πλατεῖα, ἐνῶ τοὺς συμπαρίστανται καὶ οἱ ἄπλυτοι καὶ οἱ μπαχαλάκηδες κάθε μορφῆς γιὰ δικούς τους λόγους. Αὐτὰ ὑποχρέωσαν τὸν ΣΥΡΙΖΑ νὰ σφιχταμπαρώσει τὰ γραφεῖα του. Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις ἔρχονται πάντοτε ἀπ’ τὰ δυνμαμικὰ στρώματα τῆς κοινωνίας καὶ αὐτὰ εἶναι ἡ νεολαία καὶ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς∙ οἱ μισθωτοὶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι μετρᾶνε ὡς ψῆφοι, ἀλλὰ δὲν ἦταν ποτὲ ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος στὴν πολιτικὴ ζωή. Ἡ ἀγορὰ βλέπει δύο πράγματα, τὴν κατακόρυφη πτώση στὶς συναλλαγές της, μὲ τὴν ἔκπτωση τῆς χώρας σὲ ὕφεση, καὶ τὴν κυβερνητικὴ ἀδιαφορία∙ θυμᾶται τὴν ἀνάπτυξη ἐπὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ πρὸ τριῶν μηνῶν καὶ τὴν ἀποζητᾶ. Αὐτὸς ὁ πόθος φέρει ἐξελίξεις.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.