Ἐξελίξεις λόγῳ τῆς διεθνοῦς ἀπομονώσεως

Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση καὶ οἱ γελοῖες κυβιστήσεις τῆς κυβερνήσεως, στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα καὶ στὶς σχέσεις μὲ τοὺς μεγάλους, τὴν ἔχουν φέρει πρὸ οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἀδιεξόδου∙ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὴν καγκελάριο ἔχει συμβάλει στὴν ἔναρξη οὐσιαστικῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόϊκα, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν ἑταίρων ἀπέναντί μας. Ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ συμπεριφορὰ ὡς παλιάτσων πληρώνονται καὶ μάλιστα προσωπικὰ καὶ ἐθνικά∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει δεσμευθεῖ, ὅτι θὰ κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ κρατήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὸ κάνει, ἀλλὰ δὲν θὰ διασώσει καὶ τὸν Ναπολεοντίσκο πολιτικά, αὐτὸ ἀποκλείεται. Τὴν στήριξη τοῦ κύρους τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικὸ τὴν ἔχει ἀναλάβει, μὲ τὶς συνεντεύξεις του, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Ἀλλαγὲς διαπραγματευτῶν

Μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὰ πρόσωπα τῶν διαπραγματευτῶν μὲ τὴν τρόϊκα ἐλπίζει ὀ Ναπολεοντίσκος νὰ βρεθεῖ διέξοδος, ἀλλὰ φοβᾶται καὶ τὶς ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Κουρεμένου ἦταν ἐπιβεβλημένη, διότι εἶχε προκαλέσει ἀρκετὰ τοὺς πάντες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἄλλο ἂν θὰ πετύχει κάτι ὁ διάδοχός του, καθὼς δὲν ἔχει πατήσει ἀκόμη χῶμα ἑλληνικό. Ἡ ἀνοικτὴ γραμμὴ μὲ τὴν καγκελάριο προϋποθέτει καὶ διευκόλυνση τῶν ἐλέγχων τῶν τεχνικῶν κλιμακίων, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς κυβερνήσεως∙ ὑποχρεώνεται στὴν ὑποβολὴ τῶν πραγματικῶν στοιχείων καὶ τῆς γνωστοποιήσεως τοῦ τεραστίου δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος, μετὰ τὸ τρίμηνο τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὴν οἰκονομία μας. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, μᾶλλον ἐγκαταλείπεται ἡ σκληρὴ γραμμὴ καὶ ἡ ἀπειλὴ γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀναζητεῖται λύση, μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό∙ οἱ κορῶνες γιὰ ἐκλογὲς ἀπευθύνονται στοὺς δικούς του καὶ μόνο.

Ἐσωκομματικὰ καὶ φορολογία

Οἱ ἐσωκομματικὲς ἀντιδράσεις φουντώνουν στὴν κυβέρνηση, μὲ διπλῆ πλέον διάσταση, τὴν παράδοση στοὺς τροϊκανοὺς καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ ὅλων ὡς μνημονιακῶν καὶ τὴν ἐπιβολὴ νέων φορολογιῶν∙ στὸ πρῶτο, ἄρχισαν οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιατὶ ἀπορρίπτει ὡς ἐκδοχὴ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἐνῶ δὲν ἀποκλείει ἔκτακτο γεγονὸς καὶ προσφυγὴ στὶς κάλπες ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν∙ στὸ δεύτερο, ὁ ἀντιπρόεδρος δήλωσε ὅτι δὲν ἀποκλείονται φορολογικὰ μέτρα καὶ μείωση συντάξεων, ἂν παρουσιασθοῦν μεγάλα δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα, δηλαδή, ὁπωσδήποτε θὰ ἐπιβληθοῦν, διότι ἡ ὑστέρηση τῶν ἐσόδων ἔχει ὑπερβεῖ κάθε πρόβλεψη. Ὁ τόνος τῶν κυβερνητικῶν δηλώσεων δείχνει, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀποκλείουν, ἀλλὰ καὶ θεωροῦν πιθανὲς τὶς ἔκτακτες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ ἀριστεροὶ βουλευτὲς καὶ τὰ περισσότερα κομματικὰ στελέχη προετοιμάζονται ἤδη γιὰ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ὡς ἑνιαῖο σχῆμα ἢ καὶ χωριστά. Αὐτὰ συζητοῦνται ἀνοικτὰ πλέον στὴν Κουμουνδούρου καὶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις, χωρὶς καμμία προφύλαξη.

Κανονικὸς Μερκελιστὴς πιὰ

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔγινε πλέον κανονικὸς Μερκελιστής, καθὼς προχθὲς εἶχε πενῆντα λεπτῶν συνομιλία μὲ τὴν καγκελάριο γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ καλὰ κάνει γιὰ τὴν χώρα, ἐπειδὴ δὲν ἀντέχει ἄλλο ὕφεση καὶ χρειάζεται ἐπειγόντως τὶς δόσεις γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Μετὰ ἀπὸ τρίμηνο περιπλανήσεων στὶς ἐπαναστάσεις ἀνὰ τὴν Εὐρώπη ἐπέστρεψε κατατροπωθεὶς καὶ καταρρακωμένος στὴν ὠμὴ πραγματικότητα∙ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας καὶ ἡ λήψη τῶν ἀναγκαίων φορολογικῶν μέτρων εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα, γιὰ νὰ ἔρθουν τὰ χρήματα τῶν δόσεων καὶ τῶν προγραμμάτων τῆς Εὐρώπης. Τὸ πῶς θὰ τὰ δικαιολογήσει αὐτὰ στὶς συνιστῶσες του εἶναι δικό του πρόβλημα∙ πάντως ὅλες βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐκρήξεως.

Μεγάλη μετακίνηση συνόρων

Ὁ τρομερὸς σεισμὸς στὸ Νεπάλ, 7,9 βαθμῶν τῆς κλίμακος Ρίχτερ μὲ τοὺς 3800 νεκροὺς καὶ τὶς βιβλικὲς καταστροφές, προκάλεσε αἰσθητὴ μετακίνηση τῶν μεγάλων πλακῶν, ἰνδικῆς καὶ ἀσιατικῆς, μὲ τὴν πρώτη νὰ προχωράει κάτω ἀπ’ τὴν δεύτερη. Οἱ σεισμολόγοι παρατήρησαν, ὅτι τὸ Θιβέτ πλησίασε τὶς Ἰνδίες κατὰ 3,4 μέτρα, ἐνῶ ἔχει ἀλλάξει ἡ ροὴ πολλῶν ποταμῶν καὶ ἡ γεωγραφία πολλῶν περιοχῶν∙ τὰ σωστικὰ συνεργεῖα ἀπ’ τὴν Ἀσία, Εὐρώπη καὶ Ἀμερική, φθάνουν στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Κατμαντοῦ, ὅταν ἀνοίγει, διότι κλείνει συχνὰ λόγῳ τῶν μετασεισμῶν, καὶ προσφέρουν βοήθεια στὴν ἐρειπωμένη πρωτεύουσα τῆς ὀρεινῆς χώρας. Τὰ Ἰμαλάια ἔχουν ὑψωθεῖ κατὰ κάποια μέτρα, μετὰ τὴν σημαντικὴ ὤθησή τους ἀπ’ τὴν ἰνδικὴ πλάκα.

Ξέρξην Δαρεῖος ὑπ’ Ἀτόσσης

Στὴν σύγκριση μὲ τοὺς Πέρσες βασιλεῖς προχωράει ὁ Πλούταρχος, γιὰ νὰ δείξει τὴν διαφορά, ἀπέναντι στὶς κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, στὸν τρόπο ἀναδείξεώς τους στὴν ἐξουσία∙ ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε καταλύσει τὴν μεγάλη αὐτοκρατορία τῆς Ἀνατολῆς καὶ εἶχε προχωρήσει πέραν αὐτῆς στὴν Κεντρικὴ Ἀσία καὶ στὶς Ἰνδίες. «Τὸν ἄτρωτον, ὦ Ζεῦ, τὸν ἀναίμακτον, τὸν ἀστράτευτον, ὃν χρεμετίσας ἵππος εἰς τὸν Κύρου θρόνον ἐκάθισεν»∙ τὸν ἄτρωτον, ὦ Δία, τὸν ἀναίμακτο, τὸν ἀστράτευτο, τὸν ὁποῖο ἡ τύχη ἐκάθισε στὸν θρόνο τοῦ Κύρου, ἐπειδὴ χρεμέτισε τὸ ἄλογο. Ἐννοεῖ τὸν τρόπο ἀνόδου τοῦ Δαρείου στὸν θρόνο. «Ὡς Δαρεῖον τὸν Ὑστάσπου πρότερον»∙ τὸν Δαρείου τὸν γιὸ τοῦ Ὑστάσπου προηγουμένως. «Ἢ κολακευθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ γυναικός, ὡς Ξέρξην Δαρεῖος ὑπ΄ Ἀτόσσης»∙ ὅπως ὅταν κολακεύεται ὁ ἄνδρας ἀπ’ τὴν γυναῖκα καὶ ὁ Δαρεῖος ἀπ’ τὴν Ἄτοσσα καὶ δὲχεται ὡς διαδοχό του τὸν γιό της Ξέρξην.

Ἀπόνερα τοξικῶν ὁμολόγων

Οἱ ἀμερικανικὲς καὶ βρεταννικὲς ἐποπτικὲς ἀρχὲς τῶν τραπεζῶν ἐπέβαλαν, στὴ μεγάλη γερμανικὴ τράπεζα Deutscebank, πρόστιμο 2,3 δις εὐρώ, γιὰ τὴν παραπλάνηση τῶν πελατῶν της κατὰ τὶς συναλλαγές τους μὲ τὸ euribor, τὸ ἐπιτόκιο βραχυχρονίων δανεισμῶν∙ ἡ τράπεζα διαμαρτυρήθηκε στοὺς τύπους, ἀλλὰ ἀποφάσισε τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡγεσίας της ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἔνοχη. Τὂ πρόστιμο ἐπεβλήθη στὴν στιγμὴ τῆς κατακορύφου πτώσεως τῶν ἐπιτοκίων στὴν εὐρωπαϊκὴ κεφαλαιαγορὰ σὲ ἀρνητικὰ μάλιστα ἐπίπεδα γιὰ τὸ euribor, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του∙ τὰ ὑπερπλεονάζοντα δυτικὰ κεφάλαια στρέφονται πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης νὰ προσφέρουν τὰ βραχυμεσοπρόθεσμα ὁμόλογά τους μὲ ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο. Σὲ αὐτὸ συνετέλεσε καὶ ἡ διάθεση πιστώσεων ἀπ’ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι 1,1 τρις εὐρώ, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς. Μόνο ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἐκτὸς νυμφῶνος μὲ ἐπιτόκιο 30%, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπνώττει μακαρίως.

Ἅλμα ἀναπτύξεως τῆς Ἀσίας

Οἱ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας ἔχουν εἰσέλθει σὲ φάση ἁλματώδους ἀναπτύξεως, μὲ σαφῆ πλέον τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ἀπαγκίστρωσή τους ἀπ’ τὴν Δύση∙ οἱ Ἰνδίες τρέχουν μὲ 8,2% ρυθμὸ ἐτησίως, Ἰνδονησία, 7,5%, Κίνα, 7%, καὶ ἀντίστοιχα μεγέθη οἱ ὑπόλοιπες, μὲ τὶς, Σαγκάη, Χὸνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Βομβάη, νὰ ἔχουν μετετραπεῖ σὲ μεγαλύτερες κεφαλαιαγορὲς ἀπ’ τὶς δυτικὲς καὶ ἡ σύσταση τῆς Ἀσιατικῆς Τραπέζης Ὑποδομῶν καὶ Ἀναπτύξεως νὰ τὶς καθιστᾶ αὐτόνομες ἀπ’ τὴν Διεθνῆ Τράπεζα. Ταυτοχρόνως τὸν Ἰούλιο ἀρχίζει ἡ λειτουργία τῆς Τραπέζης Συναλλαγματικῆς Ἀλληλεγγύης τῶν ΒΡΙΚΣ (Βραζιλίας, Ρωσίας, Κίνας, Νοτίου Ἀφρικῆς), γιὰ ἀμοιβαῖα στήριξη σὲ περίπτωση νομισματικῶν διαταραχῶν, ἐνῶ οἱ μεταξύ τους συναλλαγὲς γίνονται σχεδὸν στὸ σύνολό τους στὰ νομίσματά τους, μὲ πρῶτο τὸ ρεμίνμπι. Οἱ πιέσεις γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος πολλαπλασιάζονται καὶ εἶναι δύσκολο γιὰ τὴν Ἀμερικὴ νὰ τὴν ἀρνεῖται∙ τὴν ὁδηγοῦν διαφορετικὰ σὲ ἀπομόνωση.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, πλὴν Τόκυο καὶ Βομβάης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0838 δολλάρια καὶ 129,3150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1182,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 65,07. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔχουν ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας διεθνῶς γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, γιατὶ εἶναι σημαντικὴ ἡ ἀνάπτυξη στὴν Ἀσία, μὲ τὴν συνεργασία ὅλων τῶν χωρῶν καὶ τὸ προβάδισμα τῆς Κίνας∙ ἤδη στὶς περισσότερες χῶρες τὰ ὁμόλογά τους ζητοῦνται μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Στὴν Εὐρώπη ἐπίσης, ἡ διοχέτευση στὶς ἀγορὲς τῶν πρώτων κεφαλαίων ἀπ’ τὸ πρόγραμμα Ντράγκι, ὕψους 1,1 τρις εὐρώ, προσφέρει ὤθηση στὶς συναλλαγὲς καὶ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὶς δοσοληψίες, ἐνῶ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ γιὰ ἐπενδύσεις ἀπὸ μικρομεσαίους κυρίως∙ ἡ περίοδος τῆς ἐπιφυλακτικότητος ἔληξε μᾶλλον πρὸς τὸ παρόν. Ἀκόμη καὶ στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἐπικρατεῖ αἰσιοδοξία, μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν κορυφὴ τῆς διαπραγματευτικῆς ὁμάδος τῆς χώρας μας.

Περίγελως διεθνοῦς σκηνῆς

Σὲ περίγελω τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς σκηνῆς ξέπεσε ἡ χώρα, ἐξ αἰτίας τῶν παιδιαρισμάτων τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ Κουρεμένου∙ ἀκόμα καὶ ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς μᾶς εἰρωνεύθηκε, λέγοντας ὅτι συναρπαστικὲς σκηνὲς ζεῖ κανεὶς μόνο στὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ βρεταννικὴ οἰκονομία πάει καλά. Κι ἔχει δίκαιο σὲ μεγάλο βαθμό, διότι οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν γιὰ ρυθμὸ 2,6% φέτος, μετὰ τὴν ἀνάκαμψη τῶν τελευταίων τριμήνων τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἀλλὰ πέφτει πλέον στὸ μηδέν, μετὰ τὸ τρίμηνο τοῦ σοσιαλκομμουνιστικοῦ συστήματος, ἐνῶ στὴν Ἀγγλία περιορίζεται στὸ 1,5%∙ τοὺς προσφέραμε ἁπλόχερα τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν ἅρπαξαν ὅλοι τους. Τώρα στὸ Μέγαρο Μαξίμου παραμερίζουν τὸν Κουρεμένο καὶ ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν διαπραγματεύσεων ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ συνεπάγονται μεγάλες φορολογίες καὶ τὸν ἀκολουθεῖ μᾶλλον κατὰ πόδας…

Κατεχόμενα, ἐκλογὴ Ἀκιντζὶ

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ διαλλακτικοῦ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ στὴν προεδρία τοῦ τουρκοκυπριακοῦ κράτους, ἀνοίγει μᾶλλον τὸν δρόμο γιὰ ἐπανάληψη τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὁ νέος πρόεδρος ἐξελέγη μὲ τὸ 61% τῶν ψήφων καὶ συνετριψε τὸν χθεσινό, Ντερβὶς Ἔρλογλου. Οἱ πρῶτες δηλώσεις του ἦταν σὲ χαμηλοὺς τόνους μὲ πνεῦμα συνεννοήσεως μὲ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους, ἐνῶ καὶ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης, στὸ συγχατήριο τηλεγράφημά του, ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα γιὰ σύγκλιση τῶν ἀπόψεων τῶν δύο κοινοτήτων∙ ὁ Μουσταφᾶ Ἀκιντζὶ ἐκφράζει περισσότερο τοὺς Τουρκοκύπριους, ἀπ’ τοὺς ὁποίους καὶ ἐξελέγη, ἐνῶ οἱ ἔποικοι ψήφισαν τὸν προηγούμενο πρόεδρο. Πάντως τὸ θέμα θὰ κριθεῖ στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ στὸ κατὰ πόσο θὰ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαφωνίας ἀπέναντι στὶς
ἐπιταγές της.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.