Ἀναζητήσεις διεξόδου ἀπ’ τοὺς ἑταίρους

Οἱ ἑταῖροι ἔχουν ἀγανακτήσει ἀπ’ τὰ ψέμματα καὶ τὶς κουροπονηριὲς τῶν ὑπουργῶν, στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, καὶ ἔχουν ἀπηυδήσει ἀπ’ τὸν κυνισμό τους γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα, τὸ κύριο ἐπιχείρημα τῶν Εὐρωπαίων ἦταν ὅτι, ἡ ταχεῖα ἀξιολόγηση φέρει ἀντιδημοτικὰ μέτρα, ἀλλὰ βοηθάει στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, ποὺ ἦταν ἡ ταχύτερον ἀναπτυσσόμενη στὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ οἱ ὑπουργοὶ οὐδέποτε παραδέχθηκαν τὴν ἀνάπτυξη καὶ οἱ συνομιλητές τους κατάλαβαν ἢ ὅτι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οἰκονομία μας ἢ ὅτι εἶχαν ἄλλα στὸ νοῦ τους∙ τώρα μὲ τὴν ὕφεση καλπάζουσα τρέχουν καὶ δὲν προλαβαίνουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ πείθουν πλέον. Αὐτὰ συζήτησε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Συμφωνία ἐντὸς τοῦ μηνὸς

Τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐντὸς τοῦ τρέχοντος μηνὸς ὑπόσχεται τώρα ἡ κυβέρνηση, κάτω ἀπ’ τὶς πιέσεις τῆς ἀπονεκρώσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἑταίρων∙ τὸ ἐσωκομματικὸ ὅμως πρόβλημα φαίνεται πιὸ σοβαρὸ καὶ ἡ ἀριστερὴ πλατφόρμα δείχνει ὅτι προτιμάει τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο καὶ τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸν ἔντιμο συμβιβασμό. Ὁ Ναπολεοντίσκος παραμένει ἀδρανὴς καὶ ἀναποφάσιστος, διότι γνωρίζει ὅτι ἡ ἀποχώρηση τῶν ἀριστερῶν σημαίνει ἀπώλεια τῆς πρωθυπουργίας καὶ ἀναζήτηση ἄλλων λύσεων, ὅπως ἔγινε πρὸ τριετίας, μὲ ἄγνωστο τὸ μέλλον, ἢ μᾶλλον δεδομένη τὴν τύχη τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ στὴν Κουμουνδούρου πληθαίνουν οἱ συσκέψεις καὶ οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν κομματικῶν στελεχῶν, στὶς ὁποῖες ὅμως ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ προέδρου καὶ αὐτοὶ μὲ μισόλογα, ἐνῶ στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ καιρό. Τὰ σκάνδαλα, ὅπως τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ μὲ ἐξαγωγὴ 80000 εὐρὼ τὸν Μάρτιο, χαρακτηρίζονται πλέον ὡς ἡ χαριστικὴ βολή.

Συνταξιοῦχοι, νοσοκομεῖα

Οἱ συνταξιοῦχοι, ἡ μεγάλη μάζα τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ οἱ τρομακτικὲς ἐλλείψεις φαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καὶ τροφίμων στὰ νοσοκομεῖα ἀποβαίνουν ἡ ὡρολογιακὴ βόμβα γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ συνταξιοῦχοι ἀπ’ τὴν περασμένη ἑβδομάδα διαπιστώνουν ὅτι ἡ σύνταξή τους καταβάλλεται μετ’ ἐμποδίων ἢ καὶ καθόλου πιστεύουν τοὺς ἄλλους μῆνες, ἐνῶ ὅσοι ἐπισκέπτονται νοσοκομεῖα καλοῦνται νὰ ἀγοράζουν γάζες καὶ φάρμακα ἢ καὶ ἁπλὲς φρυγανιές. Ἡ ὕφεση ἔρχεται πλέον μὲ ταχύτατους ρυθμούς, ἀφοῦ ὁ ΙΟΒΕ ἀνακοίνωσε ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης ἔπεσε στὸ 92,7 τὸν Ἀπρίλιο ἀπὸ 96,8 τὸν Μάρτιο καὶ οἱ συναλλαγὲς σὲ ἑλληνικὰ ὁμόλογα καταποντίσθηκαν στὰ τρία ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅταν ἦταν ἑπτακόσια προεκλογικά∙ οἱ ἐκπτώσεις δὲν ἔφεραν κίνηση στὴν ἀγορά, ἐπειδὴ ὁ κόσμος παραμένει σφιγμένος καὶ ἀναμένει τὶς ἐξελίξεις. Ὁ Ναπολεοντίσκος θεωρεῖται δεδομένο ἀπὸ ὅλους δὲν μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστοσύνη στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ὅ,τι καὶ νὰ κάνει πιά. Ἔχασε ἄσκοπα τὸ τραῖνο.

Μέρκελ, προσκύνημα Νταχάου

Στὸ στρατόπεδο συγκεντρώσεως τοῦ Νταχάου ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀπαίτησε φόρο τιμῆς στοὺς ἐκτελεσθέντες ἀπ’ τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀναγνώρισε τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ ἀπέναντί τους∙ δὲν ὑπάρχουν διαχωριστικὲς γραμμὲς στὴν ἱστορική μας πορεία, ὑπογράμμισε ἡ καγκελάριος καὶ κέρδισε τὴν ἐπιδοκιμασία τῶν συμπατριωτῶν της καὶ τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης. Εἶναι ἡ πρώτη ἡγέτης τῆς μεγάλης χώρας ἡ ὁποία ἔδωσε φιλοσοφικὴ θεώρηση στὴν στάση τῶν Γερμανῶν ἀπέναντι στὶς θηριωδίες τῶν Ναζί, καὶ τὶς ὁποῖες πλήρωσαν πολὺ ἀκριβά, ὄχι μόνο οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ τσιγκάνοι καὶ οἱ Σλάβοι, ὅπως καὶ ἄλλων ἐθνικοτήτων ἔγκλειστοι στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ στὴν λαίλαπα τοῦ χειρότερου πολέμου στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία.

Παγκόσμια ἔκθεση Μιλάνου

Τὰ προχθεσινὰ ἐγκαίνια τῆς Παγκοσμίου Ἐκθέσεως τοῦ Μιλάνου ἔγιναν μὲ χιλιάδες κόσμου, ἀλλὰ καὶ μὲ σκληρὲς διαδηλώσεις ἐναντίον της στὸ κέντρο τῆς πόλεως∙ ἡ ἔκθεση θὰ διαρκέσει μέχρι τὸν Ὀκτώβριο καὶ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι θὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν περίπου εἴκοσι ἑκατομμύρια ἄτομα∙ τὰ τελευταῖα ἐπιτεύγματα τῆς τεχνολογίας, τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνόδου ἐκτίθενται στὰ περίπτερά της. Στοὺς δρόμους ὅμως τοῦ Μιλάνου οἱ ἀντιεξουσιαστὲς ὀργάνωσαν διαδηλώσεις κατὰ τῆς ἐκθέσεως καὶ τῆς ἀνισομεροῦς κατανομῆς τοῦ πλούτου∙ ἦρθαν σὲ σκληρὲς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία μὲ πολλὲς δεκάδες τραυματίες ἀστυνομικοὺς καὶ διαδηλωτὲς καὶ περισσότερες συλλήψεις. Τὴν δεύτερη μέρα εἶχαν ἠρεμήσει ἀρκετὰ τὰ πράγματα πλέον.

Παρημελημένως διατρεφόμενον

Ἀνάμεσα στοὺς διὰ τῆς Τύχης ἀναδειχθέντας στὴν βασιλικὴ ἐξουσία ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος, σὲ σύγκριση μὲ τὸν Ἀλέξανδρον, καὶ τὴν περίπτωση τῆς Πάφου τῆς Κύπρου∙ εἶχε χαθεῖ τὸ γένος τῶν Κινυραδῶν βασιλέων οἱ ὁποῖοι μνημονεύονται γιὰ τὸν πλοῦτο τους ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὸν Ὅμηρο, καὶ ὁ τελευταῖος τους ἦταν ἄδικος καὶ πονηρός. Τὸν ἐκθρόνισε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ «ἕνα δ’ οὖν περιεῖναι πένητα καὶ ἄδοξον ἄνθρωπον ἐν κήπῳ τινι παρημελημένως διατρεφόμενον»∙ καὶ συνάντησαν ἕναν πτωχὸ καὶ ἄγνωστο ἄνθρωπο νὰ διατρέφεται παραμελημένος σὲ κάποιον κῆπο. «Ἐπὶ τοῦτον οἱ πεμφθέντες ἧκον, εὑρέθη δὲ πρασιαῖς ὕδωρ ἐπαντλῶν»∙ πρὸς αὐτὸν πῆγαν οἱ ἀπεσταλμένοι, καὶ τὸν βρῆκαν νὰ βγάζει νερὸ ἀπ’ τὸ πηγάδι γιὰ νὰ ποτίσει τὰ λαχανικά του. Ὁ Κινύρας ἦταν ὁ πρῶτος μεγάλος βασιλεὺς τῆς Κύπρου ὁ ὁποῖος δώρησε καλὸν θώρακα στὸν Ἀγαμέμνονα, ὅταν πέρασε ἀπ’ τὴν νῆσο κατὰ τὴν ἐκστρατεία στὴν Τροία.

Κρίσιμες ἐκλογὲς Βρεταννίας

Τὴν Πέμπτη διεξάγονται βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Βρεταννία, μὲ τοὺς Συντηρητικοὺς καὶ Ἐργατικοὺς σὲ ἰσοδυναμία, περίπου στὸ ἕνα τρίτο ἕκαστος∙ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν πολιτικῶν ἀναλυτῶν εἶναι ὅτι τὰ δύο μεγάλα κόμματα, ποὺ διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο στὴν ἐξουσία τὰ τελευταῖα ἐνενῆντα χρόνια, ἰσοψηφοῦν καὶ κανένα δὲν θὰ ἔχει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι τώρα δὲν ἔχουν διευκρινίσει τὸ τί θὰ κάνουν στὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ἐὰν θὰ συνεργασθοῦν μεταξύ τους ἢ μὲ κάποιο μικρὸ κόμμα, τοὺς Φιλελεύθερους ἢ τοὺς Σκώτους ἐθνικιστές∙ τὸ μόνο δεδομένο εἶναι ὅτι ἀποκλείουν τὴν συνεργασία μὲ τὸ ἀντιευρωπαϊκὸ UKIP, τὸ ὁποῖο χάνει μεγάλο μέρος τῆς δυνάμεώς του κατὰ τὶς δημοσκοπήσεις καὶ περιορίζεται στὸ 13%. Πάντως φαίνεται ὅτι διασφαλίζεται ἡ εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς χώρας, καθὼς ὑποχωρεῖ τὸ ἀντιευρωπαϊκὸ πνεῦμα∙ τὰ ἀποτελέσματα ὅμως θὰ δώσουν τὴν ὁριστικὴ ἀπάντηση καὶ τὸ κλίμα τῶν σχετικῶν διαβουλεύσεων μὲ τὶς Βρυξέλλες.

Διαδηλώσεις στὸ Τὲλ Ἀβὶβ

Στὸ Τὲλ Ἀβίβ ὀργανώθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις αἰθιοπικῆς καταγωγῆς Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται γιὰ ρατσιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κράτους ἀπέναντί τους∙ οἱ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία ἦταν σκληρές, μὲ πολλοὺς τραυματίες, ἐνῶ ἔγιναν καὶ πολλὲς καθιστικὲς διαμαρτυρίες σὲ κεντρικοὺς δρόμους τῆς πόλεως, καὶ χρήση δακρυγόνων γιὰ τὴν καταστολή τους. Μετὰ τοὺς Ἄραβες κατοίκους τοῦ Ἰσραὴλ διαμαρτύρονται τώρα καὶ οἱ Ἰουδαῖοι τὸ θρήσκευμα, γιὰ τὴν ὑπαγωγή τους σὲ πολῖτες δευτέρας κατηγορίας, ἐπειδὴ προέρχονται ἀπ’ τὴν Ἀφρική. Πάντως στὴν Μέση Ἀνατολὴ οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται, μὲ χειρότερες ἐκεῖνες στὸ Ἄντεν, ὅπου κλιμακώνονται οἱ μάχες γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀεροδρομίου, ἐνῶ ἐπανέλαβε τοὺς βουμβαρδισμούς της ἡ σαουδαραβικὴ ἀεροπορία. Βορειότερα στὴν Συρία οἱ Ἰσλαμιστὲς διατηροῦν τὶς θέσεις τους γύρω ἀπ’ τὴν Δαμασκό, ἂν καὶ εἶναι σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Σιίτες ἀντικαθεστωτικούς∙ τοὺς ὑποστηρίζει ὅμως συνεχῶς μὲ χρήματα καὶ πολεμικὸ ὑλικὸ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία.

Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μᾶλλον διότι διαφαίνεται προοπτικὴ συμφωνίας τῆς τρόϊκας μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1135 δολλάρια καὶ 133,9150 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 66,88, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1179. Ἡ ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη, γύρω στὸ 1,5% φέτος, ἐνισχύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ τὸ μέλλον, καθὼς ἡ ρευστότης ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, χάρις στὸ πρόγραμμα Ντράγκι∙ ἀντιθέτως ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως στὸ 0,2% στὶς Ἡνωμένες Πολιτείες τὸ πρῶτο τρίμηνο προκαλεῖ ἀνησυχίες γιὰ τὴν οἰκονομία τους, καὶ ἀποδίδεται στὴν πτώση τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου καὶ στὴν μείωση τῆς παραγωγῆς του στὸ ἐσωτερικό, μαζὶ μὲ τὴν ἀνατίμηση τοῦ δολλαρίου καὶ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐξαγωγῶν. Στὶς ἀγορὲς συζητεῖται εὐρύτατα ἡ λειτουργία τοῦ Ταμείου Συναλλαγματικῆς Ἀρωγῆς τῶν ΒΡΙΚΣ, μὲ κεφάλαιο ἑκατὸ δις δολλάρια, γιὰ τὴν παροχὴ βοηθείας σὲ ὅποιον ἔχει ἀνάγκη. Πλήττουν εὐθέως τὸ ΔΝΤ οἱ Ἀναδυόμενοι.

ΟΛΠ, ἀγανάκτηση Κινέζων

Ἡ δυσφορία τῶν Κινέζων, γιὰ τὶς καθυστερήσεις στὴν παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ παρὰ τὶς συμφωνίες καὶ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀγανάκτηση, ὅπως καταγράφεται στὰ σχόλια τοῦ τύπου τους∙ τὸ Πεκῖνο ἔχει ἐντάξει τὴν χώρα μας στοὺς δρόμους τῆς μετάξης, μὲ τὸν συνδυασμὸ τῶν θαλασσίων καὶ χερσαίων μεταφορῶν, καὶ ἔχει ἐπενδύσει ἕνα δις εὐρὼ περίπου ἡ COSCO, καθιστώντας τὸν Πειραιᾶ σὲ κορυφαῖο λιμένα τῆς Μεσογείου καὶ μὲ στόχο τὴν πρώτη θέση σὲ λίγα χρόνια. Ἀλλά, ἡ παραχώρηση τῆς δυτικῆς προβλῆτος καθυστερεῖ, ἐπειδὴ ἔχουν ἀντιρρήσεις οἱ συνδικαλιστὲς τοῦ ΟΛΠ καὶ τὰ συντεχνιακὰ συμφέροντά τους∙ ἤδη ἀναζητοῦνται ἄλλοι δρόμοι γιὰ τὸ κινεζικὸ ἐμπόριο πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ προσφορὲς εἶναι πολλὲς καὶ δελεαστικὲς γιὰ αὐτούς.

Σάββατο, 6000 μετανάστες

Σὲ ἕξι χιλιάδες περίπου ἀνῆλθαν οἱ μετανάστες ποὺ περισυνέλεξε ἡ ἰταλικὴ ἀκτοφυλακὴ τὸ Σαββατοκύριακο, ἐνῶ οἱ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν ἀναφέρουν ὅτι ἄλλες σαράντα χιλιάδες περίπου εἶναι ἕτοιμες στὶς λιβυκὲς ἀκτές∙ ἡ Εὐρώπη πληρώνει δύο πράγματα, μὲ πρῶτες χῶρες τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἰταλία, τὴν πολεμικὴ ἀναστάτωση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρικὴ ποὺ προκάλεσαν οἱ βίαιες ἐπεμβάσεις τῆς Δύσεως, καὶ ἡ ἔκδηλη ἀπουσία πολιτικῆς βουλήσεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος στὶς ρίζες του. Ἔτσι κατὰ χιλιάδες οἱ μετανάστες κατακλύζουν τὶς κοντινὲς στὰ σύνορά τους χῶρες, μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι σταδιακὰ θὰ βροῦν καλύτερες μέρες στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες∙ ἀλλὰ τὰ βαθειὰ καὶ ἱστορικῶν διαστάσεων διεθνῆ προβλήματα δὲν λύονται μὲ ἡμίμετρα. Παραμένουν σὲ λανθάνουσα κατάσταση καὶ κάποια στιγμὴ ἐκρύγνηνται ἀπότομα.

O διάλογος

Ὁ τύπος στὴν ἐποχή μας, ἔντυπος καὶ ἠλεκτρονικός, ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ στὰ μέσα μαζικὴς ἐπικοινωνίας, μὲ τὰ μεγάλα συμφέροντα, ἀποπνικτικά. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση , ὅμως, καὶ τὸ διαδίκτυο προσφέρουν τὸ κάτι ἄλλο: τὴν δυνατότητα τοῦ πολίτου νὰ χρησιμοποιεῖ τὴ νέα τεχνολογία καὶ νὰ ἔρχεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, μὲ τοὺς συμπολίτες του, μὲ τοὺς συνανθρώπους του, κάθε στιγμή. Ἀπευθύνεται «Τὸ Ἐμμελὲς»  πρὸς ὅσους αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη τοῦ διαλόγου , τῆς ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, τῆς συζητήσεως. Ὅσοι παίζοντας στὸ διαδίκτυο μᾶς συναντήσουν, διαβάσουν κάτι, προβληματιστοῦν γιὰ κάτι ἄλλο, ἔχουν κάτι νὰ συμπληρώσουν, νὰ προσθέσουν, τοὺς προσφέρουμε τὴν ἄνεση τῆς ἐκφράσεώς τους, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν πλήρη ἐξαχρείωση τοῦ τύπου, περισσότερο τὴν τελευταία διετία στὴν Ἑλλάδα. Χαρά μας εἶναι ὁ διάλογος αὐτός, ο ἤρεμος καὶ δημιουργικὸς διάλογος , γιὰ τὰ τόσα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, τὰ σοβαρά καὶ τὰ ἀμελητέα, τὰ πιὸ ὄμορφα ἴσως, ἂν καὶ αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα πλέον. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰσηγορία , ἡ δημιουργικὴ πλευρὰ τῆς νέας τεχνολογίας, ἀρκετὰ πειστικὴ πλέον, ὅπως ἔδειχνε καὶ πρὸ δεκαετίας, ὅταν ξεκίνησε «Τὸ Ἐμμελές», ἂν καὶ διστακτικὰ τότε· σήμερα ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἀποτελεῖ τὸ ἐφαλτήριο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται καθημερινά, ὅπως τὸ ζήσαμε καὶ τὸ ζοῦμε μὲ τοὺς «Ἀγανακτισμένους».

Ἐμεῖς ξεκινήσαμε μὲ ἐλάχιστα, μὲ μιὰ μικρὴ σελίδα στὸ διαδίκτυο, τολμηρὸ ἐγχείρημα τότε· ἐλπίδα μας ἦταν, ἡ ἀνταπόκριση, διάλογος. Πιστεύαμε ὅτι ἡ νέα τεχνολογία έχει τὸ μεγάλο πλεονέκτημα, τν ἄμεσο και ζωντανὸ διάλογο · μὲ ἕνα κλίκ καὶ ἀνοίγεις τὴν σελίδα, μὲ ἕνα ἄλλο στέλνεις τὴν ἄποψή σου, τὴν διαβάζει ὁ ἄλλος. Ἐλάχιστα μέσα χρειάζονται. Τότε ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση, λόγῳ τεχνολογίας, τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος· σήμερα γενικεύεται ἡ ἐπιστροφὴ στὸ πολυτονικὸ, ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν κατάλαβαν ὅτι ἡ κατάργησή του ἀπέβλεπε ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀφελληνισμό μας. Τὴν ἀνάταση τοῦ γένους προοιωνίζουν οἱ ἀντιδράσεις, ἡ ἐκμάθηση καὶ γραφὴ σὲ πολυτονικό, διότι ἡ προφορά του, ὁλοζώντανη στὸν προφορικὸ λόγο πάντοτε, ὁδηγεῖ στὸν ἐλεύθερο πολίτη.

"Τὸ "Ἐμμελές" , καθημερινὴ ἐφημερίδα πολιτικοῦ σχολιασμοῦ , κυκλοφορεῖ ἀπ’ τὴν Δευτέρα ἕως καὶ τὴν Παρασκευή.
Τὸ Σαββατοκύριακο εἶναι δικό σας.